Jump to content

ATEİSTLER BİLE KURANIN GİZEMİNİ PEYGAMBER sav. TARAFINDAN YAZILMADIĞINI KABUL EDİYOR:


Recommended Posts

DELİL İSBAT ARAMAK İÇİN UZAKLARA GİTMEYE GEREK YOK.

ateist forumda Kuranı kerimin nüzulu ve diğer tüm kutsal sayılan

kitaplardan farkını okuyoruz.Peki bunu yazan bir dindar müslüman mıdır Hayır işin ilginç yanı budur

Uzun zamandır dinsiz olduğunu tahmin ettiğim ve de dinsizliği bir hayat biçimi

haline getirmiş admine aittir bu görüşler ==>

Kuranı Kerimin Gizeminin Hala Günümüzde Bile çözülemediğini itiraf etmektedir

ŞİMDİ SÖZÜ ÇOK UZATMADAN ATEİST ADMİNİMİZE BIRAKIYAORUZ DİKKATLE OKUYUN:

"Kur'an ne zaman kodlanıp kanunlaştırıldı ve kutsallaştırıldı?

Önde bu ikisi arasındaki farka işaret edelim.

Kodlanma yazılı bir metnin bir daha değiştirilmemek üzere kesinleşmesidir.

Bu şekilde kodlandığı kabul edilen (kanunlaşan) metinin alternatifleri varsa,

onlar yanlış olarak kabul edilir ve çoğu kere yok edilirler.

Kutsallaştırılma ise yazılı metnin toplum içinde sorgulanmayan bir otorite olmasıdır.

Kutsallaştırılmış ve kodlanmış bir yazılı metin, ne değiştirilebilir, ne de sorgulanabilir.

Ancak burada ilginç bir çelişki vardır.

Yazılı bir metnin kodlanması için toplumun daha önceden kabul ettiği

bir takım ilkeleri içermesi, yani öncü bir yazılı metne dayanamsı gerekmektedir.

Aksi takdirde toplumun o yazılı metni kodlaması yani kanunlaştırması için bir neden olmamalıdır.

Bu neden o metnin kutsal kabul edilmesi olmalıdır.

Bu durumda yazılı bir metnin kodlanmasını onun kutsallaştırılmasından soyutlamak mümkün değildir.

Bu iki süreç tam olmasa bile aynı şeylerdir.

Osman'ın Kur'an'ı ilk kutsallaştıran halife olduğu söylenmektedir.

Buna şimdilik meydan okumayıp, doğru kabul edelim. Bu konuda başka rivayetler de vardır.

Eğer Muhammed Kur'an'ı yazdı ise, Kur'an daha kodlanmadan kutsallaştırılmış olmalıdır.

Osman'ın bütün yaptığı kutsal bir metni kanunlaştırmaktır.

Yani bu kodlama ve kutsallaştırma süreçleri ters bir şekilde işlemiştir.

Zaten kutsal olan bir metin kodlanmıştır. Bu görüşü İslam'ın resim görüşüdür.

Muhammed tek başına Kur'an'ı yazmış yani Kur'an Muhammed'in ağzından çlıkar çıkmaz kutsallaşmıştır.

Daha sonra yasallaştırılmıştır.

Buna inananlar elbette İslam tarihini kabul eden Müslüman'lardır.

Kur'an'ın Muhammed tarafından yazılmadığının çok sayıda delili vardır.

Ama yine de o delillerin kesinliği yoktur.

Kur'an'ın nasıl yazıldığı gizemini günümüzde de korumaktadır."

--------

EVET bu ve buna benzer konular aynı admin abimiz tarafından sıkça açılıyor ben takip etmeye çalışıyorum

hem dindar hem dinsiz arkadaşların da takip etmesini tavsiye ediyorum ki yeni şeyler öğrenesiniz

ANCAK GEÇEN BİR YER OKURKEN YUKARIDAKİ BÖLÜMLE TAM BİREBİR ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ FARKETTİM

bu konuyu sizinle özellikle paylaşmak istiyorum lütfen fikirlerinizi yazın o bölüm şudur Bediüzzamandan:

"...

İşte, bak: Şu cezire-i vâsiada vahşî ve âdetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvâmı,

ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def'aten kal' ve ref' ederek, bütün ahlâk-ı hasene

ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahirî bir tasallut,

belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul,

mürebi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.

(YANİ vahşi ve kötü arap adetleri çok kısa bir zamanda tam tersine döndü)

SEKİZİNCİ REŞHA

Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimde, büyük bir hâkim,

büyük bir himmetle, ancak daimî kaldırabilir. Halbuki, bak:

Bu zat, büyük ve çok âdetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden,

zahirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip,

yerlerine öyle secâyâ-yı âliyeyi-ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak-vaz ve tesbit eyliyor.

Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor.

İşte, şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere, Ceziretü'l-Arabı gözlerine sokuyoruz.

Haydi, yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar!

O zâtın o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi?

DOKUZUNCU REŞHA

Hem bilirsin: Küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede,

münazaralı bir dâvâda, hicapsız (utanmadan), pervâsız, küçük fakat hacâlet-âver bir yalanı,

düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telâş göstermeden söyleyemez.

Şimdi bak bu zâta: Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar,

pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde,

pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde,

pek büyük dâvâda, pek büyük bir serbestiyetle, bilâpervâ, bilâtereddüt, bilâhicap,

telâşsız, samimî bir safvetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedit,

ulvî bir surette söylediği sözlerde hiç hilâf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kellâ!

"Onun sözü, kendisine vahyolunandan başka birşey değildir." Necm Sûresi, 53:4

Evet, hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnîdir, Hakikatbînin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın?"(ON DOKUZUNCU SÖZ Risalet-i Ahmediyeye dairdir Risale-i Nur)

ŞİMDİ ADMİNİMİZİN SÖZÜYLE BEDİÜZZMANIN SÖZÜ NASIL BU KADAR BENZER OLABİLİR

BENZER MANALARI KASTEDER? DAHA AÇIKÇASI KURANI KERİMİN NÜZULUNDAN HEMEN SONRA

BUKADAR ÇABUK KUTSALLAŞTIRILMASI YANİ KODLANMADAN KUTSALAŞTIRILMASI NASIL İZAH EDİLİR?

Demek Kuran Kelimetullahtır Demek Peygamber sav. Resulullahtır.

alternatif fikirlere açığım

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 52
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Arkadaşım laf salatası ile bir kişinin peygamber olduğu kesin olarak ispat edilemez... Bediüzzaman'ın söylediği sözleri okudum... Tarih buna benzer devrimlerle doludur... Hele bir de sonsuz cennet, taze huriler falan veriyorsan değme gitsin... Bu tarz sözler ile peygamberliğin kesin ispatı olmaz...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hiç kuşkusuz ilginç bir kitap Kur'an... Gizemini koruyor ve daha uzun zaman koruyacak.

Belki de gizemi hiç bir zaman çözülmeyecek. İnsanlık tarihinin en karanlık bir zamanından ve en karanlık yöresinde ortaya çıkan Kur'an ve İslam dini, ateistleri ve din bilimcilerini daha uzun yıllar uğraştıracak.

Bu gizem onların Allah'ın eseri olduğunun kanıtı değildir elbette. Her bilinmeyende Allah aranmaz.

Ayrıca Kur'an'ın kökeni hakkında fazla bilgi sahibi olmamak demek, O'nun ve İslam hakkında hiç bilgi sahibi olmamak demek değildir.

Bilinen çok şey vardır.

Bazı durumlarda delil yokluğu yokluğun delilidir.

İslam, Kur'an ve Muhammed'in yaşayıp yaşamadığı konularında delil yokluğu onların başlangıcının bilinmediğne işaret etmektedir.

Yemen'de bulunan Kur'an'lar Dr. Puin tarafından incelenmiş ve ilginç bazı gözlemler yapılmıştır.

Kur'an'lar 710-750 yılları arasında yazılmışlardır. Sesli harfler ve nokta virgül gibi işaretler kullanılmamışlardır.

Bazı kelimelerde vurguyu nereye yaptığınıza göre değişen 30'a varan anlam farkı vardır.

O Kur'an'dan diğerleri kopya edilmişlerdir. Muhtemelen birden fazla Kur'an kopya edilmiştir ama, farklı olanlar yok edilmişlerdir.

Tabii bu konu bile yeterince bilinmemektedir.

Bu konuyu çok iyi bilen bir uzman veya uzmanlar olmayınca, sorumluluk birkaç Alman'ın üstüne kalmakta ve onların teorisi ile hareket edilmektedir.

İslam'ın kendisinden yararlanılamamaktadır. Çünkü bu gibi konularda İslam'ın tutumu bellidir. Kendi tarihini yazmıştır. Ve o tarih açık ve nettir.

Tabii o tarih aynı zamanda bir efsanedir.

Biz gerçeklerle ilgileniyoruz. O yüzden İslam'ın bize dayattığı tarihi reddediyoruz.

Tabii o durumda hemen hiç bir şey bilmiyor durumuna düşüyoruz.

Oysa bizim bildiklerimiz İslam'ın bizim bilmemizi istediklerinden çok daha doğrudur. Bunu bilmek bizi teselli ediyor.

İlerde bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız mutlaka.

İslam'ın din olarak en büyük özelliği fakir ve düşkünlere hitabetmesidir.

Kur'an ile İslam onların onur ve gurur kazanmalarını ve seslerini duyurmalarını sağlamıştır ve hala sağlamaktadır.

Milyarın üstünde Müslüman boş yere camilerde kendilerini Allah'ın önünde yere atmamaktadırlar.

İslam onların yaşamına bir anlam vermektedir. Bu anlam kusurlu, eksik, yetersiz, hatta sapık olabilir.

Ama yine de bir anlamdır.

Fakir ve düşkünlerin, ezilmişlerin İslam'a sığınmalarını anlayabiliyorum.

Ama aklı başında, kendi yaşamını kendisi kazanan, belli bir eğitim düzeyinden geçmiş, aydın diyebileceğimiz insanların bu dine bu şekilde bağlanmalarını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir benim için.

İslam'ın en ilginç tarafı Müslüman'ların bir ümmet oluşturmasını sağlamasıdır.

İslam gücünü bu niteliğinden alan bir dindir.

Çeşitli anlamlarda yorumlanabilen Kur'an İslam'ın zamana uymasını ilginç bir şekilde sağlayan bir kitaptır.

Yeryüzünde fakirler, düşkünler ve ezilmişler var oldukça İslam da var olacaktır.

Çünkü onlara hitabeden ve yaşamlarına anlam veren başka hiç bir değer yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kuranda ne gizem var? Aciklarmisiniz? Kisaca.

Aşağıdaki adreslerde bu konu uzun uzun tartışılmıştı.

Kısaca açıklayamam doğrusu.. Bu sorunun kısa cevabı yok malesef.

En kısa cevap şu olabilir:

Kur'an'ı kim, ne zaman yazdığı belli değildir.

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=15968

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=16236

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=15472

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=15617

Link to post
Sitelerde Paylaş

AhmetBaha

Bu arada senin mantığın da çarıpık.

Benim iletilerimden yararlanıyor ve onları doğru olarak kabul ediyrsan, hepsini doğru kabul etmen lazım.

Bir cümlesini kabul edip, onunla doğrudan ilgili bir diğer cümleyi reddedersen, tümünü reddetmiş olursun.

Kur'an'ın ve İslam'ın kökeninin gizemli olması demek, onların Muhammed'in eseri olmaması demektir.

Sen bunu kabul etmeden, Kur'an'ın gizemli olduğunu kabul ediyorsun.

Yani Muhammed'in yaşamadığnı ve İslam'ı başlatmadığnı kabul ediyorsun.

Sonra onlara inanıyorsun.

Senin aklından zorun var galiba.

Link to post
Sitelerde Paylaş
En kısa cevap şu olabilir:

Kur'an'ı kim, ne zaman yazdığı belli değildir.

M.S. 600 dolaylarında, peygamber olduğunu iddia eden Muhammed Mustafa tarafından kayda alınmıştır.

Ortada gizem falan yok.

tarihinde kodoman tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı bu tarz şeyleri birazda dikkat toplamak için diyor sanırım. Bende daha önceden yazdığı bir mesajını vereyim;

Haci

Messages: 88 Sun, 03 August 2008 07:38

Eğer 19 kuralının bilinçli olarak tasarımlandığını kanıtlarsan, Kur'anda mucizedir, İslam da..

Ve Allah kesin olarak vardır....

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hiç kuşkusuz ilginç bir kitap Kur'an... Gizemini koruyor ve daha uzun zaman koruyacak.

Belki de gizemi hiç bir zaman çözülmeyecek. İnsanlık tarihinin en karanlık bir zamanından ve en karanlık yöresinde ortaya çıkan Kur'an ve İslam dini, ateistleri ve din bilimcilerini daha uzun yıllar uğraştıracak.

Bu gizem onların Allah'ın eseri olduğunun kanıtı değildir elbette. Her bilinmeyende Allah aranmaz.

Ayrıca Kur'an'ın kökeni hakkında fazla bilgi sahibi olmamak demek, O'nun ve İslam hakkında hiç bilgi sahibi olmamak demek değildir.

Bilinen çok şey vardır.

Bazı durumlarda delil yokluğu yokluğun delilidir.

İslam, Kur'an ve Muhammed'in yaşayıp yaşamadığı konularında delil yokluğu onların başlangıcının bilinmediğne işaret etmektedir.

Yemen'de bulunan Kur'an'lar Dr. Puin tarafından incelenmiş ve ilginç bazı gözlemler yapılmıştır.

Kur'an'lar 710-750 yılları arasında yazılmışlardır. Sesli harfler ve nokta virgül gibi işaretler kullanılmamışlardır.

Bazı kelimelerde vurguyu nereye yaptığınıza göre değişen 30'a varan anlam farkı vardır.

O Kur'an'dan diğerleri kopya edilmişlerdir. Muhtemelen birden fazla Kur'an kopya edilmiştir ama, farklı olanlar yok edilmişlerdir.

Tabii bu konu bile yeterince bilinmemektedir.

Bu konuyu çok iyi bilen bir uzman veya uzmanlar olmayınca, sorumluluk birkaç Alman'ın üstüne kalmakta ve onların teorisi ile hareket edilmektedir.

İslam'ın kendisinden yararlanılamamaktadır. Çünkü bu gibi konularda İslam'ın tutumu bellidir. Kendi tarihini yazmıştır. Ve o tarih açık ve nettir.

Tabii o tarih aynı zamanda bir efsanedir.

Biz gerçeklerle ilgileniyoruz. O yüzden İslam'ın bize dayattığı tarihi reddediyoruz.

Tabii o durumda hemen hiç bir şey bilmiyor durumuna düşüyoruz.

Oysa bizim bildiklerimiz İslam'ın bizim bilmemizi istediklerinden çok daha doğrudur. Bunu bilmek bizi teselli ediyor.

İlerde bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız mutlaka.

İslam'ın din olarak en büyük özelliği fakir ve düşkünlere hitabetmesidir.

Kur'an ile İslam onların onur ve gurur kazanmalarını ve seslerini duyurmalarını sağlamıştır ve hala sağlamaktadır.

Milyarın üstünde Müslüman boş yere camilerde kendilerini Allah'ın önünde yere atmamaktadırlar.

İslam onların yaşamına bir anlam vermektedir. Bu anlam kusurlu, eksik, yetersiz, hatta sapık olabilir.

Ama yine de bir anlamdır.

Fakir ve düşkünlerin, ezilmişlerin İslam'a sığınmalarını anlayabiliyorum.

Ama aklı başında, kendi yaşamını kendisi kazanan, belli bir eğitim düzeyinden geçmiş, aydın diyebileceğimiz insanların bu dine bu şekilde bağlanmalarını anlamak ve kabul etmek mümkün değildir benim için.

İslam'ın en ilginç tarafı Müslüman'ların bir ümmet oluşturmasını sağlamasıdır.

İslam gücünü bu niteliğinden alan bir dindir.

Çeşitli anlamlarda yorumlanabilen Kur'an İslam'ın zamana uymasını ilginç bir şekilde sağlayan bir kitaptır.

Yeryüzünde fakirler, düşkünler ve ezilmişler var oldukça İslam da var olacaktır.

Çünkü onlara hitabeden ve yaşamlarına anlam veren başka hiç bir değer yoktur.

Objektif bir yazı.Kutlarım

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hiç kuşkusuz ilginç bir kitap Kur'an... Gizemini koruyor ve İslam'ın din olarak en büyük özelliği fakir ve düşkünlere hitabetmesidir.

Kur'an ile İslam onların onur ve gurur kazanmalarını ve seslerini duyurmalarını sağlamıştır ve hala sağlamaktadır.

Tarihte tüm peygamberler, liderler, ideologlar ve işini bilen politikacılarımız bu insanlardan hareket etmişlerdir... Mevcut egemenlerin elinden egemenliklerini almanın en güvenilir yolu, sonsuz sayıdaki marabaları eski egemenlere isyan ettirmektir... Ayaklar baş olduklarını sanırken, aslında sadece başlar yenilenmiştir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yukarıdaki iki yazıyı da iyi tahlil etmenizi öneriyorum

çünkü aynı şeyden bahseder taassubu koyu cahil ve vahşi bir toplumdaki

aynı toplumda Kuran indikten sonra bukdar hızlı ani ve tam ters istikametteki değişim

başka neyle açılanabilir ki?

Bu kitabın Peygambe sav. tarafından yazılmadığıda kabul edildikten sonra

tüm bunları altalta koyup toplayınca ateist arkadaşların

gözlerinin önündekini göremez pozisyona geldikjlerini düşünüyorum

"Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır "BAKARA2/7.

"Önlerine ve arkalarına sed çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler"YASİN36/9

----

Kurandaki gizemden ve onun hemen kendinden önce bir kitapta gelmeden kutsallaştırılmasını

açıklanamaycak bir durum bir gizem olarak ifade edenler yabancılardır (bana göre Kuran Mucizesi)

bu konuda tamamen objektif bir değerlendirmeye gitmişler ve Peygamberin yazmadığına kesin gözle bakıyorlar

halbuki bu sitenin ateisleri eski müslümanlar olduğunuz için benzer objektiflik sizde yok (hacı abi bu konuda istisnadır)

islamda iken yaşadığınız olumsuzluklar veya gördüğünüz çarpıklıklar islama karşı bir önyargı oluşturmuş

islamı da tam bilip öğrenemediğiniz için böyle devam ediyorsunuz en büyük hatanız şudur:

islam=kuran=kuran meali demektir.Halbuki kuranın hakiki tercümesinin kabil olmadığını isbat ettik:

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=50

Bir şeye ne kadar uzaktan bakarsan o kadar küçük gözükür.Dev ve heybetli dağlar uzaktan tepe gibidir

yakınına varınca ablarsın İslam da böyle uzaktan uzağa ve yüzeysel değerlendirmler onun mucizeliğini gizler

Bir diğer konu elimizde ki tek delil bu değil.Ancak İslamın en önemli delili Kurandır

Kuranı Kerim kendi kendine delil olan bir kitaptır

5 yaşındaki bir çocuğun ezberleyebileceği ama 1400 yıldır okunan ama usandırmayan, her asırda 400-500milyon

bu asırda 1,5milyar müridi bulunan Kuran hala ilk günkü gibi bıkmadan usanmadan okunuyor

ona ithafen ve onun feyziyle milyonlar cilt kitap yazılıyor onu tefsir etmek için binler farklı farklı

kitaplar yazılıyor bunların bir kısmına haşa hakikatsiz deseniz acaba hepsi demi hakikatsiz?

bu tefsirlerden bir Risale-i nurdur ve sözler kitabında 25,sözde Kuranın mucizeliğini

40 vecihle isbat ediyor.inanmayan ekitap formunu indirip okusun imzamda var

Evet Kuranı Azimüşşanın Muhammed i Arabi sav. tarafından yazılmadığı batılı bilimadamlarınca kabuledilmiş.

Geriye ne kalıyor? bazı spekülasyonlar ve bu kitabın KELALMULLAH OLDUĞU GERÇEĞİ

spekülasyonlar isbatsız ve hatta isbat edilmesi imkansız gibi (hacıdan alıntı)

artık gözünüzün önündeki perdelerden kurtulun

----

Bir diğer konu başka delillerimiz yokmu?

İSlamın Hak Peygamber sav. ın Resulullah olduğuna dair binler delil var

bu konuda 4 ana başlıkta topladım:

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=74

nedir bu ana başlıklar?

1-Kainat kitabı kebiri ondaki sanat intizam ve düzen Cenabı Hakkın birliğini ve varlığını isbat eder:

bu konuda bir çok delil var en küçük zererden hücreden tut taa gezegenelere kadar bu isbata dahildir

bunla ilgili açtığım bir konu kati isbat ediliyorki yaratıcı var Sanii Zülcelal vardır okuyun:

http://forum.ateizm2.org/index.php?showtopic=26623

2-Peygamber sav. ın hayatı kişiliği güzel ahlakı ümmi olması getirdiği dine en çok kendisinin uyması

dünyevi saltanat ve diğer nimetleri istemeden islamın en küçük teferruatına bile en ciddi şekilde uyması

islamdan önce el emin lakabıyla ve hiç ginah işlerken görülmemesi güzel ahlakı ve faziletiyle örnek olması

300den fazla mucizesi kayıtlı olması.az bir yiyecekle orduların doyması hastalıkların şişfa bulması

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=63

gaybden verdiği haberler aynen çıkması

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=63

taş odun hayvan dile gelip konuşması vb

bunlara itirazlar gelebilir

ancak bu hadisleri nakledenler islamdaki sıdkıyet ve doğruluk için

anne abbasına silah çeken sahabidriler ve o sahbi şu hadisi de çok iyi biliyordu:

"Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın." Buharî, İlim: 38, Cenâiz: 33, Enbiyâ: 50, Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; Dârimî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78, 2:159, 171, 3:13, 44, 4:47, 100, 5:292.

Yinede ben bu hadisleri kabul etmem diyen kişi bana

Peygamber sav ı eleştiren bir hadisle gelmemesi gerekir

çünkü eleştridiğiniz hadislerle mucizeleri rivayet edenler aynı ravilerdir.

Birini kabul edip öteki yanlıştır denemez

Ayrıca Peygamber sav. ı haber veren

Hindu kutsal metinlerinde VE BUDHA dan Hz. Muhammed müjdesi:

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=73

İncil Tevrat Ve Zeburda Peygamber sav. e Yapılan İşaretler-Verilen Haberler:

http://www.bizimwebsite.com/forum/showthread.php?tid=72

3-İnsandaki fıtrat yaradılış bir Kadiri mutlaka dayanmayı gerektiriyor.

Çünkü insan zadece etten kemikten yaratılmamış onda hisiyat kalp

vicdan ve diğer hisler de vardır yine bu forumda bununla ilgili bir bilimsel bulgu vardı

pek üzerine düşmesemde beyinde inanmayla ilgili bir merkezin varolduğunu ve

bunun genetik olarak doğmadan şekillendiği yönünde

4-Kuranı Azimüşşanın kendi kendine delil olması yukarıda anlattım:

--------

Evet her konu başlığında değişik 100ler alt konu başlıkları ve isbatlar var ki

yazmaya forum sayfaları yetmez.Delil ve isbat arayan bunlara baksın

Hattı zatında 100 kapısı bulunan bir saraya bir kapının açık olmasıyla girilebilir ve diğer kapılarda açılır

halbuki diğer kapıların kapalı olması nedeniyle bu saraya girilmez denmez

İşte İslam bir saraydır 100kapıdan 99u açıktır delildir isbattır bir iki kapalı kalmış kapıya bakarak

bu saraya girilmez İslam hakikatsizdir(haşa) denemez diyen hissi davranır objeltif olmaz

Ayrıca:

hem KÜFÜRDE SAYI NE KADAR ÇOK OLSA DA BİR ŞEY İFADE ETMEZ:

yani milyon bilimadamı inanmasa bizim iman daavmızı iskat etmez

çünkü küfür nedenleri kişiseldir inkar nedenleri bir noktada toplanıp bir birine kuvvet veremez

bir örnek:

bu gün okulda baha yı gördünmü ? bu soruyu git 800kişilk okulda tüm çocuklara sor

798i desin ki "bahayı okulda görmedik" 2 sözüne güvenilir çocuk desinki "evet geldi gördük"

kime inanırsın? görmedik diyenlerin sayıca fazla olması hiçbirşey ifade etmez

çünkü görme me nedenleri kişiseldir.kimi kantindedir kimi şurda burda gerekçeleri farklı farklı

halbuki 2 çocuğun gördük demesi birbirine kuvvet verir ve bahanın okula geldiğini isbat eder

bunun gibi İslama Cenabı Hakkın varlığı ve birliğine milyonlar sadık güvenilir sahabe

evliya imam sıddıkin asfiya kutub imza basar hepsi "evet bizde aynı hakikate inanıyoruz" der birbirine

tam destek olur buna karşı milyar inanmasa bir kıymeti olmaz

yani inkar eden sayıca ne kadar çok da olsa hatta bunlar akıllı insnalarda olsa bir kıymeti olamaz

Ayrıca bir şeyin olmadığını isbat etmek imkansızır tıpkı

Allahın cc. olmadığını isbat etmeye çalışmak gibi(haşa)

neden? örnek:

şimdi bulunduğun odada iğne olmadığını isbat et bunu isbat etmen için odada

bir iğnenin girebileceği heryerin iğnesiz olduğunu isbatlaman gerekir.

Halbuki odad iğne olduğu onun vücudyla hemen isbatlanır o olmasa bile onun

fotoğrafı da bir iğnenin bir zamanlar odada olduğunuisbata yeterdir

yani uazun lafın kısası isbat kolaydır vücudidir inkar zordur çoğu zaman isbatı imkansızıdr

veselam

daha yazacak çok şey var vakit yok

Link to post
Sitelerde Paylaş

Baha tahlil etsen ne olacak..

Rezil bir yazı, anlama özürlü birisinin diğer argümanları yok sayarak kendince yaptığı saçma çıkarımlar..

Kuran ı Muhammed yazmamıştır diyen birisi bu Allah katından geldi mi diyor?

Kuran uzun yıllar içinde oluşan bir birikimdir.. Ne Muhammed in eseridir ne de Allah ın gökten indirdiği bir kitaptır.. Kollektif toplum bilincinin ürettiği bir hikaye kitabıdır..

Kuranda gizem falan yoktur.. Onu gizemli hale getiren insanların kendisidir..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Baha tahlil etsen ne olacak..

Rezil bir yazı, anlama özürlü birisinin diğer argümanları yok sayarak kendince yaptığı saçma çıkarımlar..

Kuran ı Muhammed yazmamıştır diyen birisi bu Allah katından geldi mi diyor?

Kuran uzun yıllar içinde oluşan bir birikimdir.. Ne Muhammed in eseridir ne de Allah ın gökten indirdiği bir kitaptır.. Kollektif toplum bilincinin ürettiği bir hikaye kitabıdır..

Kuranda gizem falan yoktur.. Onu gizemli hale getiren insanların kendisidir..

Mohammed tebrikler...

İlk defa seni kendi safımda görüyorum.. Memnun oldum..

Kur'an'ın gizemi içeriğinde değildir. İçeriğinin nereden ve nasıl geldiğindedir.

Yani kökeni gizemlidir. Hepsi o kadar.

Aslında İncil bile bir dereceye kadar gizemlidir. Eskide İncil'i dört kişinin yazdığı sanılıyordu.

Son araştırmalara göre bunun da doğru olmadığı anlaşıldı. İncik ve Tevrat'ı da kimin yazdığı belli değil.

Yani ortada ne Musa var ne isa ve ne de Muhammed. İnsanlık var..

Kur'an'ın gizemini bazı Müslüman'lar ki onların amacı İslam'dan yararlanmaktır, mucize olarak görüyorlar.

İlginç olarak ateistler de bunu öyle yorumluyorlar.. Yani Kur'an'ın gizeminin O'nun bir mucize olabileceği iddiası olarak değerlendiriyorlar.

Kur'an mucizevi değil, gizemli bir kitaptır. Bu bağlamda İncil ve Tevrat'tan fazla farklı değildir.

Bir diğer fark da Kur'an'ın içeriğinin ayrıca dilinden dolayı yeterince kesin olmaması ve değişebilmesidir. Bu da gizemi derinleştirmektedir.

Gizemle mucizeyi karıştırmamalısınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...