Jump to content

Ashabın Evlilik Çılgınlıkları


Recommended Posts

Hep okuruz, Ashab-ı Kiram’ın örnek hayatı vs. diye.

Gerçekten örnek olmuşlar mıdır?

Yoksa birbirlerinin kızlarını alarak bir saadet zinciri mi kurmaya çalışmışlardır?

Forumlarda peygamberin eşlerini, cariyelerini bol bol okuduk. Nerdeyse artık ezbere sayacağız adlarını.

Zamanında ise Hatice anamız, Ayşe anamız diye yutturulurdu hepimize. Sanırdık ki 2 eşi var. Biri ölünce öbürünü almış diye bilirdik. Meğer neymiş Muhammed Hazretleri..

Hala öyle biliyor çok büyük çoğunluk.

Hadi farzedelim ki peygamber koruma için, şefkat için, onore etmek için, siyasi vs. nedenlerle böyle çok evlendi. Peki ama diğerlerine ne oluyor?

Halife Ömer peygamberin kızının kızını nikahlayarak, hem de 60 yaşında ve 12-13 yaşında bir kızı alarak herhalde peygamber sünnetini yerine getirmiş oluyordu.

Ebebekir’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Osman’a, Ömer’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Ali’ye, Ali’nin kızı Ömer’e vs. vs. tam bir cümbüş.

“Ömer adaleti” diye adaleti simgeleştirmiş olan müslümanlar, bu adalet anlayışlarının içinde bu konuyu da kıstas olarak alıyorlar mı acaba? Eminim büyük çoğunluk bilmiyordur.

Bence bu işin içinde başka iş var. Ne olabilir?

Bir insan böyle hassas bir konuda kendini alçaltmaz.

Hele de topluma önder olan, topluma örnek olması gereken insanlar, bir dini temsil eden, dinin başında olanlar böyle toplumun nefretini kazanacakları bir konuda nasıl zaaf içinde olabilirler?

Bu davranışları, küçük kızlara meyilleri Allah’tan mı? Yoksa şeytandan mı?

Ya da nefislerinden mi?

Yoksa peygamberle akraba olmuş olmak için mi?

Cesaretiyle, yiğitliğiyle tanınan Ali nasıl olur da kızını Ömer’e verir?

Bu evlilik Fatma oldükten yıllar sonra gerçekleşiyor. Bu arada Ali kimlerle evlenmiş acaba?

Sanki birisinden cesaret alıp hepsi aynı yolda devam etmiş.

Osman’ın peygamberin 2 kızıyla birden evlenmesi nasıl izah edilebilir?

Biz bunları yazarken ve sorarken müslüman arkadaşlar gücenecek, rencide olacak diye sıkılırken bu işleri yapanlarda hiç sıkılmak yok muydu?

Hiç mi düşünmediler geleceğin müslümanları bizim bu çılgınlığımıza ne diyecek, bunları nasıl izah edecek diye?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 137
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Arif Tekin’den:

Kısa tutmak için bir kısmını atlıyorum:

ÖMER KIZCAĞIZIN ETEK ALTINA BAKIYOR:

Şimdi yeniden Ali’nin kızı Ümmü Gülsüm’e dönelim: Az önce izahına çalıştığım gibi, Ömer bu kızla evlendiği zaman kızcağız ancak 9–10 yaş civarındaydı. Ömer ise, yaklaşık olarak altmış 60 yaşlarında.

Peki, Hz. Ali nasıl oldu da bu yaştaki çocuğunu Ömer’e verdi?

Olay şöyle gelişiyor: Ömer bir gün Ali’ye, “Kızın Ümmü Gülsüm’ü bana ver ki, Muhammed’le olan akrabalığım daha da pekişsin diyor”

Önce Ali “Kızım hem küçüktür, hem de büyüyünce onu ağabeyim Cafer’in çocuklarından birine vermeyi düşünüyorum” diyerek kabul etmiyor.

Ancak Ali sonunda bir yolu bulunarak bu evliliğe ikna ediliyor. Bunun nasıl olduğu konusunda değişik görüşler olmakla birlikte en akla yakın olanı Ömer’in Halife olarak elindeki gücü kullandığıdır. Güvenilir bazı İslami kaynaklar, Ömer halife olduğu için Ali’yi tehdit ettiğini, bunun sonucu olarak Ali’nin buna rıza göstermek zorunda kaldığını yazıyorlar.

Bana göre en mantıklı olanı da budur.

Benzer yorumlar üzerinde durmadan sadece İslam’a göre sağlam diye bilinen kaynaklara bakarak bu olayı aydınlatmak mümkündür. Elimizin altında var olan bu bilgiler, konunun aydınlatılması için yeterli.

Olaya ilişkin İslami kaynaklarda var olan bilgileri kısaca özetleyelim: Ömer Ali’yi ikna edince sıra Ömer’in kızı görmesine gelir. Ali kendisine, “O zaman ben sana kızı bir aba ile birlikte göndereyim; güya sana o abayı hediye ediyorum. Şayet kızı beğenirsen ona, ‘Aba güzeldir, beğendim’ de, ben de onu sana nikâhladım” diyor. Yani, burada kıza bir oyun oynanıyor.

Kız Ömer‘in yanına varınca, Ömer hiç abaya bakmadan direkt olarak kızın fistanını kaldırıp etek altına bakıyor. Onun bu davranışına karşı kız kendisine, “Eğer sen halife olmasaydın burnunu kırardım” diyor ve dönüp eve gelince babası Ali’ye, “Baba sen beni ne kötü bir adama gönderdin! O hiç abaya bakmıyordu; sadece bana bakıyordu ve fistanımı kaldırdı” diye anlatıyor. Ali ise buna karşı kendi kızına, “ Kızım, ben seni onunla nikâhladım, o artık senin eşindir” diyor ve böylece bu zavallı çocuk o andan itibaren Ömer’in hanımı oluyor.

Çoğu kaynaklarda “Kız henüz ergenlik çağına gelmemişti” ifadesi de var. Zaten aşağıdaki kaynakların çoğunda bu ifade vardır. Bu fistan kaldırma, bu senaryo çok vahşi bir olay olduğu için, okuyucunun kafasında şüphe kalmasın diye İslam tarihinde kabul görmüş bir sürü kaynak aşağıya alıyorum.

Ayrıca bu evlilik sonucu Ömer’le Ümmü Gülsüm’den Zeyd ve Rukiye adlarında iki çocuk dünyaya geldiğini, aşağıdaki kaynakların tümü yazıyor. İşte cahil halkın bilmediği ve adaleti ve kendisine ’Adaletin kılıcı’ dedikleri Ömer böyle bir Ömer’dir işte. Bu, onun halk nezdinde bilinmeyen yönlerinden küçük bir vahşet örneğidir. Çünkü inananların bilmediği buna benzer daha nice vahşet örnekleriyle, dosyaları doludur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İtiraz edenler için bol miktarda kaynak mevcut:

Kaynaklar:

TDV. İslam Ansiklopedisi,12/219;

İbni’l Cevzi, Sıfat-i Safve, 1/152;

Askalani, İsabe, no:5740,11583, Tehzib-i Tehzib, no:2860-12/468;

İbni Abdi’l Berr, İstiab no: 1878, 4057;

Halebi, İnsanü’l Uyun, 3/367;

Zehebi, Sireti Alam..,2/119;

Ali Nasıf, “Tac” Fedail kısmı, dipnotta, 3/378

İbni Sad, Tabakat, no: 6420.

Kandehlevi, Hayat-i Sahabe, Ahmet Meylani terc. 3/319 ve devamı Kenz.., 8/291’den alıntı.

Zehebi, “Tarihi İslam” 2/254 Müaviye bölümünde, Sireti Alami Nübela, 2/500-502, el-İber, 1/16.

Prof. İ. Canan, Kütüb-i sitte, 15/527

Askalani, İsabe, no:12233

İbni Beşkeval, Gavamıd.., 2/787..

İbni Abdi’l Berr, no:4204;

İbni Esir, Üsd, no:7578 8-

ibni İshak, terc. Sezai Özel, 311-12 9-

Ömer Rıda Kehhale, Alami Nisa, 4/255

Halit A. Rahman, Mevsuatu Uzemain Havle’r-Resul, 3/2170

Muhibbüddin Taberi, Riyadü’n-Nadre, 2/80… ve Semti Semin, 133

Diyarbekiri, Tarih’ül Hamis, 2/251- 2/284..

İbni Küteybe, el-Maarif, 58..

Buhari, megazi, 22;

Yakubi, 2/40;

Salihi, Ezvaci Nebi, 214;

İbni Esir, el-Kamil, 2/537, 3/54, 3/206;

Ali-Naci Tantavi, 363.

İbni’l Cevzi, Sıfat-i Safve, 1/142,162,2/5, el- Mücteba.., 97;

Semhudi, el-Musannaf..no.10354; Şevkani, Derrü’s-sahabe, 549;

Taberani, Mucemi Kebir, 9/173 Ehli Beyt bölümü;

Taberi Tarihi, 5/19,6/69;

İbni Sad, Tabakat, no; 4620;

Zehebi, Tecrid-i Esma, no:4049;

Endülüsi, Ikdü’l Ferid, 4/365, 6/89..;

İbni Asakir, Tarihi Medineti Dımaşk, 3/179;

İbni Habib, Muhabber, 53,56,101, 399,437…;

Hindi, Kenz. no: 37586 ..;

Hakim Müstedrek, 4/142;

Mahmut Halebi, 125;

Halil Cuma, Nisaü Ehli’l Beyt,659;

M.Sait Mübeyyed, Mevsuat, 188-91;

Beyhaki, Delail-i Nübüve, 7/283;

Hafız Temimi, Kitabü’s-Sükat,2/216 vs

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arif Tekin’den:

ÖMER KIZCAĞIZIN ETEK ALTINA BAKIYOR:

Şimdi yeniden Ali’nin kızı Ümmü Gülsüm’e dönelim: Az önce izahına çalıştığım gibi, Ömer bu kızla evlendiği zaman kızcağız ancak 9–10 yaş civarındaydı. Ömer ise, yaklaşık olarak altmış 60 yaşlarında.

Kızcağız 9 yaşında, Ömer 60 yaşında

Adaleti bu ise Ömer'in

Ben böyle adalete gömerim.....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadi farzedelim ki peygamber koruma için, şefkat için, onore etmek için, siyasi vs. nedenlerle böyle çok evlendi. Peki ama diğerlerine ne oluyor?

Halife Ömer peygamberin kızının kızını nikahlayarak, hem de 60 yaşında ve 12-13 yaşında bir kızı alarak herhalde peygamber sünnetini yerine getirmiş oluyordu.

Ebebekir’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Osman’a, Ömer’in kızı Muhammed’e, Muhammed’in kızı Ali’ye, Ali’nin kızı Ömer’e vs. vs. tam bir cümbüş.

Akrabalık bağı kurulmak adına yapılmış evliliklerdir bunlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Akrabalık bağı kurulmak adına yapılmış evliliklerdir bunlar.

Akrabalık birbirlerinin sübyanlarını, birbirlerinin koynuna sokmak mıdır?

Bari grup akrabalığı yapsalardı da, tam bir birlik beraberlik mesajı verilmiş olsaydı.

Hem akraba olmak için bir birimizin çocuklarını şehvet konusu yapmamız mı gerekiyor.

Siz demiyor musunuz, hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız, akrabayız diye.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Akrabalık birbirlerinin sübyanlarını, birbirlerinin koynuna sokmak mıdır?

Bari grup akrabalığı yapsalardı da, tam bir birlik beraberlik mesajı verilmiş olsaydı.

Hem akraba olmak için bir birimizin çocuklarını şehvet konusu yapmamız mı gerekiyor.

Siz demiyor musunuz, hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız, akrabayız diye.

Müslüman için: Evlilik kutsal bir beraberliktir.

Ateist için: Şehvetin bastırılması için atılmış imzadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Müslüman için: Evlilik kutsal bir beraberliktir.

Ateist için: Şehvetin bastırılması için atılmış imzadır.

12 yaşındaki çocuğun etek altına bakıp kutsal bir bağdan söz edebiliyorsan senin kutsallık anlayışın cinsi sapıklığın ta kendisidir! Ama doğru ya :) Sübyancılık sizde kutsaldır. Seni cübbeli sapık seni!

Link to post
Sitelerde Paylaş
Müslüman için: Evlilik kutsal bir beraberliktir.

Ateist için: Şehvetin bastırılması için atılmış imzadır.

Çocuk 9 yaşında Ömer 60 yaşında bu nasıl kutsallıktır.

Aynı kutsallığı Hüseyin Üzmez de yaptı ancak çocuk

istismarından hapisi boyladı.

Sen hala bunları koruyacağım diye şekilden şekile giriyorsun.

Diyorsun ki; Hüseyin Üzmez

Hz Ömer Düzmez

Link to post
Sitelerde Paylaş
Çocuk 9 yaşında Ömer 60 yaşında bu nasıl kutsallıktır.

Aynı kutsallığı Hüseyin Üzmez de yaptı ancak çocuk

istismarından hapisi boyladı.

Sen hala bunları koruyacağım diye şekilden şekile giriyorsun.

Diyorsun ki; Hüseyin Üzmez

Hz Ömer Düzmez

Benim Hz. Ömer'i korumak haddime mi düşmüş. Sana gerçekleri yazdım, kurtulasın diye...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Benim Hz. Ömer'i korumak haddime mi düşmüş. Sana gerçekleri yazdım, kurtulasın diye...

Bu pedofili sapıklar aynı sübyancılıklarını şimdi

yapsalardı, çocuk pornosundan hapis cezası alırlardı.

Seninle dünyalarımız farklı cübbe,

Muhammet kucağına, nikahladığı 8 yaşında ki kız çocuğunu oturtuyor,

bu olay bana göre sapıklık, sana göre ise, çocuğa din öğretimi, hemde

uygulamalı.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bu pedofili sapıklar aynı sübyancılıklarını şimdi

yapsalardı, çocuk pornosundan hapis cezası alırlardı.

Seninle dünyalarımız farklı cübbe,

Muhammet kucağına, nikahladığı 8 yaşında ki kız çocuğunu oturtuyor,

bu olay bana göre sapıklık, sana göre ise, çocuğa din öğretimi, hemde

uygulamalı.

ayşe validemizin 17 yaşında olduğunu söyleyen kaynaklar da varken niye ısrarla 8 yaşına inanmak istiyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş
ayşe validemizin 17 yaşında olduğunu söyleyen kaynaklar da varken niye ısrarla 8 yaşına inanmak istiyorsun?

Sizde de amma kaynak varmış yaa. Bu arapların bir dedikleri bir dediklerine uymuyor. şurda 3-5 seneye kadar herkes ayşe evlendiğinde 9 yaşındaydı diyor, kuranın gönderildiği araplar bunu böyle söylüyor ama bizim reformist islamcılarımız yeni kaynaklar bulmuşlar, yaşı 17 diyor. Kime inanalım kardeşim. ister 9 olsun isterse 19 bana ne yaaa. sonuçta muhammed sapığın biri aklı fikri şeyinde. evlatlığının kızıyla evlenen, yedi sülalesini kendine karı olarak almak için ayet yazdıran adamın biri işte.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Diyorsun ki; Hüseyin Üzmez

Hz Ömer Düzmez

cuppelide onu izah ediyor iste hüseyin üzer

ömer düzer

dusun sımdı o donem televizyon yok internet yok.çöldeki bedevi canı sıkıldıkca kımı duzsem dıe saga sola bakıyor yakınında kım varsa katakulle ye gıdıyor.hespi bu kutsal kelımesını ıcat etmısler her çirkefin kılıfı olmus.kutsal duzme

Link to post
Sitelerde Paylaş
Biz bunları yazarken ve sorarken müslüman arkadaşlar gücenecek, rencide olacak diye sıkılırken bu işleri yapanlarda hiç sıkılmak yok muydu?

Hiç mi düşünmediler geleceğin müslümanları bizim bu çılgınlığımıza ne diyecek, bunları nasıl izah edecek diye?

Müslümanların, bunlar yüzlerine vurulduğuna rencide olacağını, güceneceğini düşündüysen, bence çılgının en büyüğü sensin..

Onlar bu durumu gayet doğal buluyor ve hiç sıkılmıyorlar. Canhıraş savunuyorlar, üstelik gurur duyuyorlar peygamberleriyle.

Onlara sorarken de, onların cevaplarındaki pervasızlığı okurken de onların adına utanıp sıkılanlar bizleriz. Onlara bile bu çirkinliği yakıştıramıyoruz.

Onlara bile...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Halife Ömer'in, kızı karşılığında Ali'ye 40.000 dirhem ödediği söylenir:

Muhammed İbn İsahk’ın beyanına göre, halife Ömer b. Hattab, Hz. Ali’den Hz. Muhammed’in kızı Fatıma’dan olma kızı Ümmü Gülsüm’ü istemiş; Hz. Ali’de kızını ona vermiştir. Ömer b. Hattab, bu evlilik için 40 bin dirhem başlık ödemiştir. Ümmü Gülsüm’den Zeyd ve Rükiyya adlarında iki çocuğa sahip olmuştur. Kaynak: Muhammed İbn İsahk (M. 704-769) Siyer, sa.311-312 A.Y.

Halife Ömer'in 7 eşi ve 2 cariyesi olduğu rivayet edilir.

Şunu bir hakikat olarak söylemek lazımdır ki, mevcut ve mevsuk en eski kaynaklara göre, halife Ömer b. Hattab, müslüman olmadan önce Zeynep, Müleyke ve Kureybe adındaki hanımlarla evlenmiştir. Müslüman olduktan sonra Ümmü Hakime, Cemile, Ümmü Gülsüm ve Atike adındaki hanımlarla evlenmiştir. Ayrıca Bahiyye ve Fekihe adında iki caryesi de vardı.

Kaynak: Taberi (M.839-923) Tarih-i Taberi, c.3, sa.135-137 E.O.Y. İbnü’l-Esir (M.1160-1234) El-Kamil, c.3, sa.59-60 B.Y.

İbnü’l-Esir, Taberi’ye itifak ederek aynı malumatı verir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...