Jump to content

Vay Uyanık Muhammed Vay


Recommended Posts

önce masamızı donatalım 2372.jpg2385.jpg

mezelerimiz 2395.jpg2400.jpg

birazda müzik

ahmen kaya DOSTA DÜŞMANA KARSI

müslüm baba TALİHSİZLER

halit araboğlu SEVADA YÜKLÜ KERVANLAR

şimdi gelelim konumuza daha doğrusu alıntımıza

"Ey inananlar! Siz sarhoş iken, ne söylediğinizi bilene kadar... namaza yaklaşmayın" (K. 4, Nisa Suresi,ayet 43).

Bu ayet, içki konusunda getirdiği ilk kısıtlamadır; fakat görüldüğü gibi kısıtlama, sadece içkiliyken namaza durmayı yasaklar nitelikte bir şeydir; içki içimine getirilmiş bir yasak değildir. Bununla beraber Muhammed,kişilerin içkili haldeyken kendisine karşı itaatsiz ve saygısız olabilecekleri ihtimalini göz önünde tutarak bu kısıtlamayı biraz daha ileri götürmek üzere tedbir almak gerektiğini düşünür ve Kur'an'a,içkinin "yararlı" olmakla beraber "günah" yaratıcı yönü olduğuna dair şu ayeti koyar: "Sana içki ve kuman sorarlar; de ki: 'İkisinde de hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür" (K. 2, Bakara Suresi, ayet 219).Görüldüğü gibi bu ayet "günah" öğesine ağırlık vermekte ve içki yasağına zemin hazırlayıcı bir nitelik taşımaktadır; fakat içki içimim yasaklamış değildir. Kesin olarak içki yasağını Muhammed,hicretten sonra daha

doğrusu Medine döneminde amcası Hamze İbn-i Abdülmüttalib'in ölümünden sonra

yerleştirecektir: Yerleştirmesinin nedeni, otoritesini güvenceye bağlamak istemesidir. Şöyle ki: 26 Bu konutla bkz. Turan Dursun, Kur'an Ansiklopedini, c.Vl, s.72.; ayrıca Elma ı lı H.

yazır, age, c.IV, s.3107.

Hamze İbn-i Abdülmüttalib son derece kabadayı ve kavgacı bir kimse olup her zaman için Muhammed'e yardımcı olmuş, onu düşmanlarına (örneğin Ebu Cehl'e) karşı korumuş ve daha sonra çeşitli savaşlarda ve çete saldırılarında bulunmuş bir kimsedir. İçkiye ve kadına düşkünlüğü ile tanınır. Bu itibarla Muhammed, Medine'ye geçtikten sonra giderek güçlenmiş olmasına rağmen, kesin olarak içki yasağını getirme yoluna gidememiştir. Sırf amcası Hamze'yi (ve aynı zamanda Ashab'dan etkili kişilerini) gücendirmemek için! Ne var ki. günlerden bir gün

Hamze. içkili bir haldeyken Ali'nin develerini öldürür. Ali derhal Muhammed'in

yanına giderek şikayette bulunur. Muhammed Ali'yi yanına alıp amcasının evine gelir ve neden dolayı böyle yaptığını ona sorar. Hamze fena halde hiddetlenir ve hem Muhammed'e ve hem de Ali'ye: "Siz,babam (Abdülmüttta-lib'in) köleleri değil misiniz?" diyerek herkesin önünde hakaretler savurur. Hamze'nin içki yüzünden adeta şuurunu kaybetmiş bir durumda bulunduğunu gören Muhammed, yapılacak bir şey olmadığını düşünerek sesini çıkarmadan çekilip gider.

Fakat bu olay ona şunu anlatmış olur ki, içki, kişileri cüretkar, itaatsiz ve küstah kılmak bakımından çok tehlikeli bir şeydir ve bunu mutlaka yasaklamak gerekir.Esasen artık iyicene güçlenmeye başladığı için bu yasağı halka kabul ettirmek zor olmayacaktır. Ne var ki,Hamze'nin hayatta bulunması ona bu olasılığı vermez. Fakat hiç beklenmedik bir olay ona içkiyi kesin olarak yasaklama fırsatını sağlamıştır. Şu bakımdan ki, az geçmeden Müslümanlarla Kureyşliler arasında Uhud Savaşı Patlak verir ve bu savaş sırasında Harnze

ölür. Onun ölümü üzerine Muhammed artık içkiyi kesin olarak yasak debileceğini anlar ve Tanrı'dan vahiy indi diyerek Kur'an'a şu ayeti koyar: "Ey inananlar! İçki, kumar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki, saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (Maide Suresi, ayet 90-91.) Bu ayeti koyduktan sonra, halkı uyarmak üzere etrafa tellallar çıkartır ve onları: "Ey mü'minler! Biliniz ki, içki (şarab) haram kılınmıştır" diye avaz avaza bağırtır. Bu yasak

üzerine herkes evinde bulundurduğu şarap testilerini sokaklara döker.Fakat Muhammed bununla da yetinmez, bir de başkalarına ders olsun diye evine sarhoş olarak gelenleri ya da sokakta sarhoş olarak gezenleri, halkın gözü önünde dayağa çektirtir.27 Bilindiği gibi Uhud Savaşı, Muhammed'in "peygamberlik" iddiasıyla ortaya çıktığı tarihten 13-14 yıl sonraya rastlar. Bundan çıkan sonuç şudur ki, Muhammed, içki yasağını insan sağlığı adına getirmiş değildir; sadece kendi kişisel otoritesini güvenceye kavuşturmak için getirmiştir.İnsan sağlığı adına içkiyi yasaklamak isteseydi bu kadar beklemez, bu işi daha ilk anlarda yapardı.

kaynak: ilhan arsel kuranın eleştirisi

en sevdiğim içki şaraptır ,aynı zamanda islama gıcık olma nedenlerimden biride budur ,bakalım müslümanlar ilhan arsel abimizin ortaya cıkardığı zamanlaması cooooook cok acayip olan sarap yasağını nasıl degerlendirecekler

ŞEREFE.........

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 54
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

BÖyle su-i zanları gördüükçe müslüman olduğuma bir kez daha seviniyor şükrediyorum..

İlhan arselin kurguladığı ayetlerin nuzul sebepleri varsayımında bariz bir yanlış var.Fakat elbette araştırmayan iyi niyetle tarafsızca bakmayan bu yanlışı nasıl farket sin.Bu yüzden konuyu açan arkadaşa kızmıyorum..

Bak kardeşim..

"Ey inananlar! Siz sarhoş iken, ne söylediğinizi bilene kadar... namaza yaklaşmayın" (K. 4, Nisa Suresi,ayet 43).

Bu ayet, içki konusunda getirdiği ilk kısıtlamadır; fakat görüldüğü gibi kısıtlama, sadece içkiliyken namaza durmayı yasaklar nitelikte bir şeydir; içki içimine getirilmiş bir yasak değildir. Bununla beraber Muhammed,kişilerin içkili haldeyken kendisine karşı itaatsiz ve saygısız olabilecekleri ihtimalini göz önünde tutarak bu kısıtlamayı biraz daha ileri götürmek üzere tedbir almak gerektiğini düşünür ve Kur'an'a,içkinin "yararlı" olmakla beraber "günah" yaratıcı yönü olduğuna dair şu ayeti koyar: "Sana içki ve kuman sorarlar; de ki: 'İkisinde de hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür" (K. 2, Bakara Suresi, ayet 219).

Burada anlatıldığına göre Nisa suresi 43. ayet indikten sonra bir takım nedenlerden dolayı bakara 219. ayet inmiştir..

Yani nisa suresi sanki bakaradan önce inmiş gibi gösterilmiş..Bakara sonra inmiş..

İniş sırası

önce nisa sonra bakara olmuş..

Halbuki tam tersidir.

Önce bakara suresi inmiştir daha sonra nisa suresi inmiştir..

Bakara suresinin nuzul sırası 92. suredir..

nisa suresinin nuzul sıresı ise 98'dir

Bu duruma göre başından sui zanla kurgulanan şu senaryo yalandır çökmüştür..

Umarım hakkıyla düşünür hakkı kovalarsınız.İslamı yanlışlayıp karalayacaksanız bile düzgün yapın ki birşeye benzesin..

Sözüm ilhan arseledir..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ah ah şu müslüman uydurukçuları.. Şu ayet şu sebepten inmiştir.. Ama şu sebepten inen ayette şu sebepten aklanmıştır.. Allah indirdiği ayeti aklayacaksa neden indirmiştir? O önce inmiş bu sonra inmiş.. 

Eee bana ne hangisi önce hangisi sonra inmiş.. Sodoku mu bu Kuran? Daha pratik bir şey bulamamış mı bu Arap putu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kitap madem Tanrı kitabı neden kitap şeklinde yekpare inmedi? Yoksa peygamber zora düştükçe ayet mi uyduruyor? Her ayetin inmesinden önce bir olay yaşanıyor ve bu da açıkça gösteriyor ki peygamber zora düştükçe ayet iniyor. Bu kitap varsayıldığı üzre tanrı kitabı olsaydı, peygamberi kurtarmak için parça parça gelmez, gökten yekpare inerdi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kitap madem Tanrı kitabı neden kitap şeklinde yekpare inmedi?

Bu soruların arkası kesilmez. Eğer Allah Kuran'ı tek seferde indirseydi bu seferde niye tek seferde indirdi veya niye peygamber gönderdi gibi sorular uzar giderdi. Bu yüzden siz içip sızmaya devam edin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Toplumun köküne kadar ilişmiş alışkanlıkları pat diye yasaklayamazsınız..

Sigarayı pat diye kaldırmaya hiçbir otorite yanaşmaz.Doğru değildir.

İçkide böyledir.Tedrici bir biçimde topluma alışkanlık olmuş hasletler kaldırılır.

Bu yüzden içki bu şekilde kaldırıldı.İlhan arselin kurguladığı senaryo bakara ve nisa çelişkisi ile zaten çöküyor.İsbatsız sui zanla öyle olduğundan böyle yasaklandı deniliyor..

Bu gibi argümanlar islama zarar değil faydadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Görüldüğü gibi bu ayet "günah" öğesine ağırlık vermekte ve içki yasağına zemin hazırlayıcı bir nitelik taşımaktadır; fakat içki içimim yasaklamış değildir. Kesin olarak içki yasağını Muhammed,hicretten sonra daha

doğrusu Medine döneminde amcası Hamze İbn-i Abdülmüttalib'in ölümünden sonra

yerleştirecektir: Yerleştirmesinin nedeni, otoritesini güvenceye bağlamak istemesidir.

eee gördük... ne oldu peki ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

davidi milyarlarca insanın inandığı bir peygambere seviyesiz bir başlık atmışsın.sevmemek inanmamak ayrı düzeyli olmak ve hakaret etmemek ayrı şeyler önce bunu öğren

bir davudinin iddialarının okuyun bir de iLLeGaLTM nin verdiği cevabı okuyun.seviye olarak ne kadar büyük fark var değil mi? davidi malum yalancı yazardan aldığı boş iddiayı ortaya koymuş arkadaş bunun yalan olduğunu somut olarak ispatlamış.bu önemli değil uslup önemli içkiyi yasaklamayan dinler de var davudi bu dinlere inanacak mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

davidi milyarlarca insanın inandığı bir peygambere seviyesiz bir başlık atmışsın.sevmemek inanmamak ayrı düzeyli olmak ve hakaret etmemek ayrı şeyler önce bunu öğren

bir davudinin iddialarının okuyun bir de iLLeGaLTM nin verdiği cevabı okuyun.seviye olarak ne kadar büyük fark var değil mi? davidi malum yalancı yazardan aldığı boş iddiayı ortaya koymuş arkadaş bunun yalan olduğunu somut olarak ispatlamış.bu önemli değil uslup önemli içkiyi yasaklamayan dinler de var davudi bu dinlere inanacak mı?

o değilde bu adamın 6 yaşında bi kızla evlenmesi bu kızla 9 yaşında girmesi tüm sorun orda başlıo =/ böyle bi adama saygı duyamam ben =/ buna bi açıklama bulamıyolar yok 18 yaşındaydı hicretten soraydı felan diolarda bu kızın doğum gününü bilmeden yok hicretten sorasında 18 yaşındaydı gibi bi iddiada bulunmak yanlıştır :) en önemli konu şudurki bazılarıda 9 yaşında olduğunu kabul edip savunmaya çalışır en büyük iğrençlik bence bu yani konuyla alakalı değil belki ama =)

Link to post
Sitelerde Paylaş

o değilde bu adamın 6 yaşında bi kızla evlenmesi bu kızla 9 yaşında girmesi tüm sorun orda başlıo =/ böyle bi adama saygı duyamam ben =/ buna bi açıklama bulamıyolar yok 18 yaşındaydı hicretten soraydı felan diolarda bu kızın doğum gününü bilmeden yok hicretten sorasında 18 yaşındaydı gibi bi iddiada bulunmak yanlıştır :) en önemli konu şudurki bazılarıda 9 yaşında olduğunu kabul edip savunmaya çalışır en büyük iğrençlik bence bu yani konuyla alakalı değil belki ama =)

böyle bir iğrençliğe nasıl inanırsın ya insaf.sorun burada işte atılan iftiralar çok tutarsız ve insafsızca.şimdi bir mantık süzgecine vur tüm müslümanlar aptal yada subyancı mı sapıklar mı? 6 yada 9 yaşında biri ile evelenen peygambere inansınlar.o peygamber için canlarını mallarını feda etsinler.bir akıllı ateistler mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

böyle bir iğrençliğe nasıl inanırsın ya insaf.sorun burada işte atılan iftiralar çok tutarsız ve insafsızca.şimdi bir mantık süzgecine vur tüm müslümanlar aptal yada subyancı mı sapıklar mı? 6 yada 9 yaşında biri ile evelenen peygambere inansınlar.o peygamber için canlarını mallarını feda etsinler.bir akıllı ateistler mi?

Müslümanlar canlarını mallarını peygamber için değil tomurcuk göğüslü huriler için feda ediyorlar :) . Toplu bir sübyancılık durumu mevzu bahis yani :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

böyle bir iğrençliğe nasıl inanırsın ya insaf.sorun burada işte atılan iftiralar çok tutarsız ve insafsızca.şimdi bir mantık süzgecine vur tüm müslümanlar aptal yada subyancı mı sapıklar mı? 6 yada 9 yaşında biri ile evelenen peygambere inansınlar.o peygamber için canlarını mallarını feda etsinler.bir akıllı ateistler mi?

buhari de yazan suriyede okullarda anlatılan bir konudur arkadaşım :) wafa sultan die araştırırsan youtube da kadnın bi konuşmasında suriyede okullarda anlatıldığını söylüyo =D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar canlarını mallarını peygamber için değil tomurcuk göğüslü huriler için feda ediyorlar :) . Toplu bir sübyancılık durumu mevzu bahis yani :)

samimiyet ve seviye en önemli iki unsur.bu mesajı okuyunca bu iki unsurun önemini bir kez daha kavradım

Link to post
Sitelerde Paylaş

samimiyet ve seviye en önemli iki unsur.bu mesajı okuyunca bu iki unsurun önemini bir kez daha kavradım

Allah yolunda savaşanlara cennete seks hizmeti sunacak olan körpe huriler verileceğini inkar mi ediyorsunuz yoksa? Eğer öyleyse töbe istiğfar getirin hemen.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah yolunda savaşanlara cennete seks hizmeti sunacak olan körpe huriler verileceğini inkar mi ediyorsunuz yoksa? Eğer öyleyse töbe istiğfar getirin hemen.

jadı;sakın islamın gerçek mesajı ile ilgili bir şey okuma.bu basit yalanlara inanmaya devam et.

Link to post
Sitelerde Paylaş

jadı;sakın islamın gerçek mesajı ile ilgili bir şey okuma.bu basit yalanlara inanmaya devam et.

Arkadaşım bu iri gözlü, turunç göğüslü hurilerden kuranda bahsediliyor, bunun nesini yanlış anlıcam. Allah ne zaman müminlere savaşa teşvik etse hemen akabinde bu dilberlerden bahsetmiş. Allah bile böyle şeylerden gocunmuyorda sana ne oluyor anlamadım ki

Link to post
Sitelerde Paylaş

buhari de yazan suriyede okullarda anlatılan bir konudur arkadaşım :) wafa sultan die araştırırsan youtube da kadnın bi konuşmasında suriyede okullarda anlatıldığını söylüyo =D

suriyede okuduysan kesin doğrudur.yani sadece gülüyorum ya.suriyenin rejimi ne? senin haberin var mı? suriyede islam düzeni isteyen alimler devletçe neden öldürülüyor biliyor musun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

samimiyet ve seviye en önemli iki unsur.bu mesajı okuyunca bu iki unsurun önemini bir kez daha kavradım

tamam hadi o seviyesizdi benim yorumuma nie cevap vermedin =D göğün 7 kat olmasına atmosfer deyip 1. katında kandiller(kandillerden kasıt yıldızlardır) var yazıyo deyince biz sadece birinci katı görüyoruz ondada yıldızlar var, doğru 1. katta yıldızlar olduğu die kıvıran bir forum ahalisi var karşımızda kuranda bunun yazması kuranın seviyesizliğidir jadı nın değil ben imama gidince bunuda bi sorim =D inanmak için çırpınıyorum inan yıldızlardakayar ama olmuo işte =/

Link to post
Sitelerde Paylaş

suriyede okuduysan kesin doğrudur.yani sadece gülüyorum ya.suriyenin rejimi ne? senin haberin var mı? suriyede islam düzeni isteyen alimler devletçe neden öldürülüyor biliyor musun?

Buharinin hadis kitabında Ayşe ananızın 9 yaşında gerdeğe girdiği anlatılır. Bahçede arkadaşlarıyla evcilik oynarken annesi çağırmış, sonra hazırlayıp Muhammed'e vermişler. Sen Buhari'nin hadis kitabını bile bilmeden burada bize islam dersi mi vereceksin?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...