Jump to content

Yalnız Kuran diyenler


Recommended Posts

  • İleti 197
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Ben nasıl namaz kılacam, kaç rekat kılacam. Kaç vakit kılacam. Secdede ne diyecem, rukuda ne diyecem. Bana ayetlerle bir anlatın bakalım...

Sadece Kur'an ile Müslüman olmak ve kendine İslam demek, yalan söylemektir.

İslam'ın aslı hadislerdir bile diyebilirsiniz.

Çünkü Kur'an'ın kökeni hadislerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada her iki grupta hakıdırlar.

Çünki kuran denen cehalet kitabına bakarsanız her iki sonuçta çıkar.

Bunların ellerinde kuran denen kitap vardır ama daha yeryüzünde bu kitabı anlayana rastlanmamıştır.

Nereye çekersen oraya gider, yazarındanmıdır nedir.

Hadislere bakarsanız islam saçmalıktan geçilmez hale gelir.

Hadisleri çıkarırsanız yolunmuş tavuğa döner.

Burada ortaya çıkan gerçekler kuran çelişkilidir nereye çekersen oraya gider, veya müslümanlar anlama özürlüdür, çünki hiç birisi bu açık kitabı anlayamaz.

Birisi hadisler gerekli der ayetleri getirir.

Öteki hayır hadis gerekmez der ayetleri getirir.

İşin garibi bunları yapanlar kendileri olduğu halde bir türlü şu kuran denen evlere şenlik cehalet kitabının ne olduğunu anlayamazlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada her iki grupta hakıdırlar.

Çünki kuran denen cehalet kitabına bakarsanız her iki sonuçta çıkar.

Bunların ellerinde kuran denen kitap vardır ama daha yeryüzünde bu kitabı anlayana rastlanmamıştır.

Nereye çekersen oraya gider, yazarındanmıdır nedir.

Hadislere bakarsanız islam saçmalıktan geçilmez hale gelir.

Hadisleri çıkarırsanız yolunmuş tavuğa döner.

Burada ortaya çıkan gerçekler kuran çelişkilidir nereye çekersen oraya gider, veya müslümanlar anlama özürlüdür, çünki hiç birisi bu açık kitabı anlayamaz.

Birisi hadisler gerekli der ayetleri getirir.

Öteki hayır hadis gerekmez der ayetleri getirir.

İşin garibi bunları yapanlar kendileri olduğu halde bir türlü şu kuran denen evlere şenlik cehalet kitabının ne olduğunu anlayamazlar.

bu tespitte imtihanı arenasında olduğumuzu ve amellerin niyetlere göre belirlendiğini destekler B) B) B) B) B) B)

Link to post
Sitelerde Paylaş

bu tespitte imtihanı arenasında olduğumuzu ve amellerin niyetlere göre belirlendiğini destekler B) B) B) B) B) B)

Beyni ölülerin bu kadar açık bir gerçek olan kuranın saçmalığını anlamamaları için böyle söylerler.

Nerede bir saçmalık varsa imtihan derler bu beyni ölülerde heeeeeee tamam derler.

Birileri bir kitabı okuyorda herkez farklı yorumluyorsa hatta aynı kitaba tapınan insanlar biribirilerini cehennemlik ilan ediyorlarsa, ya o kitap nereye çekersen oraya gidiyordur veya okuyanlar aptaldır.

Burada "kuran islama yetemez" diyen bu kişilere "hayır kuran islama yeter" diyen kişilerde aynı kitaptan görüşlerini desteklerler.

Birşeyin anlaşılamamasını bile imtihana dayandıran bu beyni ölü nurcuya gülmeyin onlara zaten gülen gülüyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

bu tespitte imtihanı arenasında olduğumuzu ve amellerin niyetlere göre belirlendiğini destekler B) B) B) B) B) B)

Allah bedenimizi imtihan için yaratmış... Şehvet doluyuz ama dizginlememiz gerek... Bin türlü hastalığımız var, ama Allah'tan geldiğini bilip daha beterini vermediği için şükretmemiz gerek...

Allah içinde yaşayacağımız evreni, üzerinde yaşayacağımız dünyayı da imtihan için yaratmış... Bin türlü tehlikesi var, afeti var, felaketi var...

Allah hayatımızda bize rehber olsun diye peygamber ve kitap göndermiş, ama Illegal'e göre bunlar da imtihan... Sadece Kuran'dan mı feyz alacağız yoksa peygamberin hayatı da bize rehber midir belirsiz. Hangi konularda peygamberi rehber edineceğimiz belirsiz... İmtihan konusu.... Ne anladım ben öyle rehberden?!

Kuran değiştirilmemişlik ve evrensellik iddiası taşıyor. Bazı hadislerin ise uydurma olabileceğini biliyoruz ayrıca evrensellik iddiaları yok. Bu durumda hayatını İslam üzerine yaşayacak olan birini çetin bir imtihan daha bekliyor. Hadisleri Kuran'a göre tartmak ve uydurma olup olmadığını anlamak...

Ancak Kuran'ı da yorumlamak için İslam tarihini, hadisleri, ayetlerin hangi konu, hangi olay üzerine geldiğini bilmek gerekiyor. Yani aslına uydurma olmadığına kesin kanaat edilen Kuran ile uydurma olması olası olan hadisler birbirlerine çift yönlü bağlı...

Yani ortada büyük bir güven bunalımı ve sağlam referans sıkıntısı var... Bu sıkıntı mezhebleri, İslam'ın ameli ve itikadı farklı değişik yorumlarını ortaya çıkarıyor. Birileri yorum yapıyor ve başkaları da o yoruma göre hayatını yaşıyor...

Yani İslam bir rehber değil iki güvensiz kaynağın interaksiyonundan çıkan bir gelenek... Yani Allah peygamberi, kitabı boşuna göndermiş... Tüm insanlara yorumsuz, lastiksiz, güvenilir bir rehber felan gönderememiş...

Link to post
Sitelerde Paylaş

BilgehanBengi bu konuda samimi olmadığına inanıyorum.çünkü eleştirdiğin hususun cevabı verilse yani kuran mı hadis mi peygamberin yaşantısımı konusundaki terddütün giderilse islama inanacak mısın hayır.O halde bu eleştiri deki amacın ne?

Kaldi ki Kuran ve hadisler yeni bir vaka değil.islamın yaşanması yeni bir olay değil.bu islam yüzyıllardır yaşanıyor.Karıştırdığın nokta şu Kuran, hadis Peygamberin yaşantısı bir birinden ayrı bir birine ters düşen şeyler değildir.İkincisi yeryüzündeki yaygın olan mezheplerin tamamı ayrı mezhep de olsa bir birlerinden ayıran çok önemli şeyler yoktur.Özde hepsi aynıdır.Sadece teferruatta farklılıklar vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hucurat 16.De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir.Yani Allah, her şeyi bilendir."

Enam 50. Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

51. Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, onun ile uyar ki korunabilsinler. Onların O'ndan başka ne bir velisi vardır ne de şefaatçısı.

Enam 104. Gerçek şu ki, size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim. 105. Ayetleri bu şekilde, çeşitli başlıklarla veriyoruz ki, "Sen ders aldın!" desinler, biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım.

106. Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!

107. Allah dileseydi, şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

114. Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

115. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.

116. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.

117. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O'dur.

155. Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edilsin.

Zuhruf 43.Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

44.Ve şüphesiz o senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir ve Siz sorulacaksınız.

Enam De ki: "Şüphesiz benim salatım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."

Allah bilir,Siz bilmezsiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'da tüm ibadetlerin ayrıntısı en ince detayına kadar verilmiştir. Rabbbimiz Kuran'ın din alanında eksiksiz ve tek kaynak olduğunu söylerken şaka yapmıyor.

Abdestinden namazına kadar , haccından orucuna, zekatına kadar hepsi var. Burada namaz ve boy abdestlerini vermekle işe başlayalım:

NAMAZ ABDESTİ

Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda; Yıkayınız: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. Sıvazlayınız: başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz ayak yolundan geldi ise, ya da kadınlara dokunduysanız, ve de su bulamamışsanız: Temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi sıvazlayın. Allah size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki; şükredersiniz.

5- Maide Suresi 6

BOY ABDESTİ

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolculuk hali müstesna- yıkanıncaya (gusül edinceye, boy abdesti alıncaya) kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız, biriniz ayak yolundan gelmiş, yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi sıvazlayın. Allah affedici, bağışlayıcıdır.

4- Nisa Suresi 43

Namaz ve diğer ibadetlerin ayetlerle anlatımı burada fazla yer kaplayacağından linkini verelim, samimi olan okur:

http://www.kurandakidin.com/bolumler/36-kuranda-inanc-konulari-namaz-zekat-oruc-hac.asp

Selam ve sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hucurat 16.De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir.Yani Allah, her şeyi bilendir."

Enam 50. Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

51. Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, onun ile uyar ki korunabilsinler. Onların O'ndan başka ne bir velisi vardır ne de şefaatçısı.

Enam 104. Gerçek şu ki, size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim. 105. Ayetleri bu şekilde, çeşitli başlıklarla veriyoruz ki, "Sen ders aldın!" desinler, biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım.

106. Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!

107. Allah dileseydi, şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

114. Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

115. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.

116. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.

117. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O'dur.

155. Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edilsin.

Zuhruf 43.Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.

44.Ve şüphesiz o senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir ve Siz sorulacaksınız.

Enam De ki: "Şüphesiz benim salatım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."

Allah bilir,Siz bilmezsiniz.

Allah razı olsun :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben nasıl namaz kılacam, kaç rekat kılacam. Kaç vakit kılacam. Secdede ne diyecem, rukuda ne diyecem. Bana ayetlerle bir anlatın bakalım...

Kitap eksik mi cübbeli?

6/114 Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

6/38 Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.

Belki senin yaptığın hadislerle uydurduğun dini ritüller uyduruk ve fazlalık.

Kuran'da secde rüku kıyam vs ibareleri defalarca geçer belki bunların sayısı ile değil sürekliliği ve içten yapılması ile ilgileniyordur Allah.

Tüm müslümanlar aynı namaz sayısı rekat sayısı ve şekilde mi kılıyor?Bu ayrılık herbirinin kendiliğinden sayı dayatması apayrı rivayetler seçmesi ve uydurması sebebiyledir bana göre.Ve mezhep mezhep olup bölünmüşlerdir Kuran'dan sapıp hadis ve rivayet ardından koştuklarından.

Siz resule itaat ayetlerinden ipe sapa gelmez rivayetlerin ardından giymek ve bunun taklitçiliğini yapmak anladığınız için belki de bu Kitabı hiçmi hiç anlayamayacaksınız.

tarihinde Alphabeta tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

BilgehanBengi bu konuda samimi olmadığına inanıyorum.çünkü eleştirdiğin hususun cevabı verilse yani kuran mı hadis mi peygamberin yaşantısımı konusundaki terddütün giderilse islama inanacak mısın hayır.O halde bu eleştiri deki amacın ne?

Kaldi ki Kuran ve hadisler yeni bir vaka değil.islamın yaşanması yeni bir olay değil.bu islam yüzyıllardır yaşanıyor.Karıştırdığın nokta şu Kuran, hadis Peygamberin yaşantısı bir birinden ayrı bir birine ters düşen şeyler değildir.İkincisi yeryüzündeki yaygın olan mezheplerin tamamı ayrı mezhep de olsa bir birlerinden ayıran çok önemli şeyler yoktur.Özde hepsi aynıdır.Sadece teferruatta farklılıklar vardır.

Sen benim inancımı boşver... Kendi inancını kurtar önce...

Sen hayatını neye göre yaşıyorsun? Sana göre bir tanrı var... Araplardan Allah ithal etmişsin... Onun tüm evreni ve tabi seni de yarattığını düşünüyorsun...

O Allah sana rehber olsun diye bir din göndermiş... Ama sen o dini bile tam tanımlayamıyorsun. Yazık şu halinize...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen benim inancımı boşver... Kendi inancını kurtar önce...

Sen hayatını neye göre yaşıyorsun? Sana göre bir tanrı var... Araplardan Allah ithal etmişsin... Onun tüm evreni ve tabi seni de yarattığını düşünüyorsun...

O Allah sana rehber olsun diye bir din göndermiş... Ama sen o dini bile tam tanımlayamıyorsun. Yazık şu halinize...

BilgehanBeng gerçekten ne alakası var ya.dinin tanımını bana sordun da ben söylemedim mi? tanımlayamadığı bir dine insanlar neden inansın.aşırı bir önyargı içerisindesin.yani bunun nedenini bilmiyorum.dini kabul etmemen senin özel tercihin ancak burada yanlış olan din ile ilgili önyargılarındır.o doğa olayları konusunda olduğu gibi beni çok şaşırtıyor bu önyargıların.

Link to post
Sitelerde Paylaş

ALİ İMRAN-32- De ki; :Allah'a ve peygambere itaat ediniz.' Eğer bu çağrıya sırt çevirirlerse hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez.

Allah'a itaat Kuran-ı Kerim, Peygambere itaat Sünnettir, İkisine itaat etmeyen Kafir olur,Peygambere itaat etmeyen kafirden beter Münafık olur. Arkadaşın söylediği gibi 5 vakit namazı nasıl kılacağımızı Kuran'da açıkça belirtmez, Sünnet bizi her zaman doğru yola götürür, Ehli Sünnet itikadına uymayan herkes Münafık olarak sayılır, Örneğin bir kişi Allah'a Kuran'a inanırda Peygambere itaat etmezse o Allah katında Müslüman sayılmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...