Jump to content

ZAMAN


Recommended Posts

zamanda geriye gidiş yoktur arkadaşlar.bir galaksi 1 milyon yıl önceki yerinde değil.madde veya enerji 1 milyon yıl önceki halinde değil.ancak farklı bir boyutta evrensel zamanın dışında zamansız bir ortamdan atlayış yapılabiliyorsanız tabi teorik olarak.bu filmlerde olan atmasyon bir durum.evrenin oluştuğu ortam zamansız bir ortam ve evrenle birlikte bizim bildiğimiz evrensel zaman işlemeye başlıyor.bir şekilde zamansız ortama geçtiniz.ve bir flim şeridi gibi evrenin herhangi zamanında evrene daldınız.tabii bu sadece bir tez.akıl yürütme.ne yaparsanız yapın ister evrensel kayıt,ister evrensel zamanda gezinme farklı bir boyuta ihtiyaç duyuyursunuz.evrende bizim gözlemelediğimizden daha fazlası olması.en azından göremediğimiz şeye yok diyemeyiz.var da diyemeyiz.size bir ip ucu.evren,suyun altı gibidir.evrende olanları modellemek isterseniz suyun altında bunu yapabilirsiniz.fiziksel olarak.gerisini biraz araştırın,yaratıcı olun,ve düşünün artık...

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 2 weeks later...
 • İleti 178
 • Created
 • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Zamanda yolculuk ancak filmlerde olabilecek birşey.

çünkü zaman diye zaten olmuş bitmiş olayların toplamına diyoruz.

Olup bitmiş bir olaya nasıl geri dönülebilir ki?

Güzel ve doğru bir yaklaşım.

Olmuş bitmiş olaylar, tıpatıp tekrar edebiliyor olsa bile, bu durum, geriye dönmek değildir. Sil baştan gibi durumudur. Ancak böyle bir sil baştan hareketi kendi kapsamında aynen tekrar ediyor olsa bile, kendi dışındaki hareketler bu sil baştan hareketi farklılartırır.

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 6 months later...

Zaman ,

Bu konuda aklıma takılan bazı sorular var .

Zaman denilen şey madde ve enerjinin birlikteliğinden oluşur . Madde ve enerjiden ayrı düşünülemez çünkü zamanın oluşumu atomda oluşan hareketlerden ibarettir . Bir tür oluştur . Madde ve enerji = zaman denebilir .

Peki ya ışık ne oluyor ? Işık kütlesi olmayan enerjidir . Atom altı parçacıkları olan fotonlardan oluşur . Ve kaynağını madden alır . Ama bir şekilde maddeden salınır ve tek başına enerji olarak yol alır . Ve onun bir hız sınırı vardır . sn/300.000 km . Beni düşündüren bu sınır . Bu sınırı belirleyen asıl etken ne ? Foton parçacıkları Maddeden tam olarak ayrılabilseydi sizce bu sınır olur muydu ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaman ,

Bu konuda aklıma takılan bazı sorular var .

Zaman denilen şey madde ve enerjinin birlikteliğinden oluşur . Madde ve enerjiden ayrı düşünülemez çünkü zamanın oluşumu atomda oluşan hareketlerden ibarettir . Bir tür oluştur . Madde ve enerji = zaman denebilir .

Peki ya ışık ne oluyor ? Işık kütlesi olmayan enerjidir . Atom altı parçacıkları olan fotonlardan oluşur . Ve kaynağını madden alır . Ama bir şekilde maddeden salınır ve tek başına enerji olarak yol alır . Ve onun bir hız sınırı vardır . sn/300.000 km . Beni düşündüren bu sınır . Bu sınırı belirleyen asıl etken ne ? Foton parçacıkları Maddeden tam olarak ayrılabilseydi sizce bu sınır olur muydu ?

Zaman denen kavram maddenin hareketi ile enerjinin deviniminin bir düzen dahilinde olması...

Yani sürekli değişim zaman denen soyut kavramın ortaya çıkmasından sorumlu.

Değişen de var olan şeyler.. Neler varsa onlar değişiyor. Ya da onların birbirleri ile olan ilişkileri değişiyor.

Biz onu zaman olarak algılıyoruz.

Onlardan bağımsız ve onlara hükmeden bir zaman yok.

Işık enerji olduğundan o da zamanla ilgili bir varlık.

Işık kütlesiz enerji paketi. Absolü boşlukta hızı belli bir limite sahip. Yani sonsuz değil.

Işığın hızını içinden geçtiği uzay saptıyor. Yoksa fotonların muhtemelen içsel bir hız sınırı olmayabilir. Tabii bu da bir spekülasyon.

Uzayla ilgili manyetik özellikler ışığın evrende kazandığı hızdan sorumlu.

O değişgenleri değiştirince ışığın da hızı değişiyor.

Yani ışığın sabit bir hızı yok. Ortama göre değişen bir hızı var.

Aslında ışık enerjisinin madde olarak karşılığı var. E=MC2....

Ve bazı koşullarda gama ışınlarındaki yüksek elektromanyetik enerji elektron ve pozitron çifti şeklinde elementer parçacıklara dönüşebilir.

Yani saf enerji olan ışık maddeye dönüşebilir. Ama bu madde her zaman karşıtı ile ortaya çıkmak zorundadır.

Zamanla ilgili en gizemli konu ışık hızı değil..

Işık hızı ile giden fotonlar için zamanın geçmemesi çok ilginç bir kavram.

Madde rölativistik hızlara ulaşınca zaman yavaşlıyor. Bunun açıklaması biraz zor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Fotonlar için zaman geçmiyor çünkü onlar sadece enerji parçacıkları . Zamanı oluşturan şey harekettir . Bu harekette atomlarda elektronlarla nükleonların arasındaki etkileşimden ibarettir . Sonuçta bir alışveriş ve hareket söz konusu . Bu da bizim algımıza " zaman " diye başka bir boyut olarak görünüyor . Halbuki zaman bir boyut değildir . Bir soyut herhangi bir kavram da değildir . Zaman sadece hareketin bizim algımızda oluşturduğu sonuçtur .

Işığın zamanla ilgili olması için maddeyle de ilgisi olması gerekiyor . Zira tek başına enerjinin zamanla alakası olamaz . Bende diyorum ki ışığın meydana geldiği kaynakla arasındaki bir tür bağın hem onun hızını etkilediğini hemde bu şekilde zamanla bağdaşmasını açıklayabilir miyiz ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 9 months later...

Hız artınca zaman yavaşlıyor.

Işık hızında zaman duruyor.

Hız azalınca zaman hızlanıyor.

Zaman hıza bağlı soyut bir kavram;

Bağımsız, somut bir gerçekliği yok.

Yani yürüyen bantlar gibi, kendisi bağımsız hareket eden bir nesne değil.

Hıza bağlı olduğu için, madde ve uzaydan bağımsız bir yol gibi de değil ki üzerinde ileri veya geri gidilsin.

Zaman okundan dolayı olayları ve olguları tersine çevirmek de mümkün değil.

Geçmiş ve gelecek şu anda yoktur; çünkü geçmiş ve gelecek bir zaman yolu üzerinde dizilmiş değildir, çünkü öyle bir yol yoktur. Uzayda teleskoplarla geçmişe değil geçmişin görüntüsüne bakıyoruz; o gördüğümüz geçmiş artık yok olmuştur.

Uzay araçlarında hızı arttırmış olmaktan dolayı geleceğe daha çabuk ilerlemiş olmayı geleceğe gitmek olarak görmüyorum. Benim anlatmak istediğim geleceğin belirsiz olduğu; belirsiz bir yere gidilemez oluşu. Geçmişin paralel evrenlere kaydırılması da düşünülemez; çünkü geçmiş bitün enerjisi ile şu anda ve bu evrendedir kayıp bir enerji ve madde yok.

Öyle ise zaman yolculuğu veya zamanda ileri yada geri gitme nasıl olabilir bir anlatan olursa iyi olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaman matematiksel bir kavramdır. İnsan aklının ürünüdür.

İnsan zamansız yapamaz.

Fizik formüllerinde de zaman vardır.

Onların bazı formülleri oluşturmak mümkün değildir.

Çünkü iki süreç arasındaki zamanı bilmek fizikte çok önemlidir.

Fizikte ayrıca zamanın geriye doğru geçmesi bile vardır.

Feynman QED'yi açıklarken, anti-maddenin zamanda geçmişe doğru gittiğini kurgular.

Bu matematiksel bir açıklama ve bir tür fantezidir ama, zamanın ileri-geri hareketini bu şekilde manüple etmek mümkündür.

Zaman yine de geriye gitmez. Gidemez.Burada Osha güzel bir açıklama yapmış ve zamanın neden geriye gidemeyeceğini açıklamış.

Ona ek olarak diyebilirim ki, bir diğer neden de zamanın maddeden soyutlanamaması ve aslında insan aklının soyut bir kavramı olması...

Matematik bize her zaman gerçekleri göstermez.

Matematik bize herşeyi gösterir.

Zamanın ileri geri gitmesi onlardan biridir.

Ayrıca Maxwell denklemlerine göre de elektromanyetik radyasyon hem bir kaynaktan etrafa yayılır, hem de etraftan o kaynağa doğru gelir.

Aynı durum boyutlar için de söz konusudur. Matematiğe göre boyut sayısı sonsuzdur. Bu da çok saçma bir çıkarımdır aslında..

Ve Rieman ki çok boyutlar kavramını ortaya atmıştır, boyut sayısının sonsuz olabileceğini kurgulayan bir matematikçdir.

Matematiğin biz insanlar için önemi çok büyüktür.

Ama yine de onun olmayan kavranları var göstererek bizi yanıltabileceğini her zaman dikkate almalıyız.

Maddenin davranışları geçmişe doğru değil, geleceğe doğru yöneliktir. Tabii geleceğin geleceğinin bir garantisi yoktur.

Orası ayrı bir konu..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacının ayrıntılı olarak anlattığı gibi,

matematik bize her zaman gerçekleri göstermez; bizi yanıltabileceğini her zaman dikkate almalıyız. Teyiden şunu da eklemek istiyorum:

Gödel eksiklik teoremiyle matematiğin çelişkisiz olduğunun

kanıtlanamayacağını kanıtlayarak matematiğin eksikli olduğunu ve her sorunu çözemiyeceğini göstermiştir. Fizikteki Heisenbergin belirsizlik ilkesinin nerde ise bir benzerini matematiğe getirerek, matematiğin diğer bilimlerle, felsefe ve mantıkla bile desteklenmesi gereğini ortaya koymuştur.

Bir de zaman yolculuğu konusuna ek olarak; geçmişte olsun gelecekte olsun gidilen uzayzaman dokusunun ve içindeki materyallerin de aynen korunulması gerektiği düşünülürse bu işin imkansızlığı kat kat daha artacaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Işık hızında giden bir foton için zaman duruyor; yani uzayda maximum hızı doldurduğu için zamanda hiç gidemiyor.

Hızı biraz azalttık zaman yavaş geçmeye başladı.

Hızı biraz daha azalttık zaman biraz daha hızlandı.

Ve biraz daha,biraz daha...

Zaman en fazla ne kadar hızlı geçer.

Başka bir deyişle, ışığı zamanda da ölçü kabul edersek (ki öyledir)ışığın 1 saniye gittiği zaman aralığında en fazla kaç saniye geçebilir, bunun limiti nedir?

Bilmem anlatabildim mi? Yoksa saçma bir soru mu neden?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Jeton düştü: Hız azaldıkça zaman hızlanır, ama hızlanması 0 dan 1 e doğrudur; 1 i geçemez çünkü 1 ışık hızı limitidir.

Yani zamanın yavaşlaması, hatta durması( fotonlarda)mümkün ama hızlanması mümkün değil( psikolojik olarak mümkün; mutlu zamanların hızlı geçmesi gibi..)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Maddenin davranışları geçmişe doğru değil, geleceğe doğru yöneliktir. Tabii geleceğin geleceğinin bir garantisi yoktur.

Orası ayrı bir konu..

Eğer entropi doğru ise ki termodinamiğin prensiplerinden en kesin olanı odur bence o halde maddenin davranışları mecburen geleceğe yöneliktir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

olmuş bir A olayı artık değişir mi olmamış olabilir mi olamaz

o halde geçmiş asla değişmez nasıl olurda zamanda yolculuk zırvalarına aldanırsınız

zaman bir hareketliyi daha düzgün bir hareketliyle ölçmektir.

elimizde zaten mutlak düzgün hareketli yoktur o halde bu neyin yolculuğudur.

mutlak düzgün hareketli yoksa mutlak zaman da yoktur

birşey mutlak değilse zaten görelidir özneldir.

bunu daha iyi anlamanız için bir örnek soru :

saati saatle ölçerseniz ne olur? (not: bir birine eş saat yoktur o halde hangi saat doğrucudur)

Link to post
Sitelerde Paylaş

olmuş bir A olayı artık değişir mi olmamış olabilir mi olamaz

o halde geçmiş asla değişmez nasıl olurda zamanda yolculuk zırvalarına aldanırsınız

zaman bir hareketliyi daha düzgün bir hareketliyle ölçmektir.

elimizde zaten mutlak düzgün hareketli yoktur o halde bu neyin yolculuğudur.

mutlak düzgün hareketli yoksa mutlak zaman da yoktur

birşey mutlak değilse zaten görelidir özneldir.

bunu daha iyi anlamanız için bir örnek soru :

saati saatle ölçerseniz ne olur? (not: bir birine eş saat yoktur o halde hangi saat doğrucudur)

Bundan bin yil önce insanlar ucaklarla ucacak inanmazdin,zaman yolculuguna niye inanmiyorsun.Olasilikla ilgili bir soru sorayim,icinde bulundugumuz dünya yok oldu,ayni dünyanin ve bizim ayni bilincle var olma olasiligimiz var mi yok mu...

Link to post
Sitelerde Paylaş

diyelim bundan bir trilyon yıl sonra hatta sonsuz yıl sonra zaman makinası bulunmuş olsun

o halde 1 trilyon yıl sonrasından gelmiş canlılar görürdük hani nerdeler.

demek ki gelecekte te bulunamamış sen inanmaya devam et.

içinde bulunduğumuz dünya bize sürekli etkimektedir. bu yok olursa başka dünya bizi başka türlü etkiler

bu durumda aynı olamaz açıktır ki sorduğun bu olasılık sıfırdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

diyelim bundan bir trilyon yıl sonra hatta sonsuz yıl sonra zaman makinası bulunmuş olsun

o halde 1 trilyon yıl sonrasından gelmiş canlılar görürdük hani nerdeler.

demek ki gelecekte te bulunamamış sen inanmaya devam et.

içinde bulunduğumuz dünya bize sürekli etkimektedir. bu yok olursa başka dünya bizi başka türlü etkiler

bu durumda aynı olamaz açıktır ki sorduğun bu olasılık sıfırdır.

Olasilikta sifir yok,evrenimiz bing bangla baslamissa 14 milyar yasindayiz,gelecek daha gelmedigi icin gelecekten gelme henüz gelmeyecektir.Gelecek zaman gösterecektir :huh:

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • 6 years later...
 • 2 years later...

 Geçmişe yolculuk etmek zaten o zamansal döngünün zorunlu bir sonucu gibi düşünülemez mi? Mesela kişi geçmişe yolculuk etmeseydi o geçmişi sağlayamazdı. O geçmişin yaşanmasının tek yolu onun gelecekte geçmişe gitmesi. Tıpkı filmlerdeki gibi. Tamamen çembersel zaman döngüsü.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
 • Yeni Oluştur...