Jump to content

Ateistlerin İnandıkları Yalanlar


Recommended Posts

Ateistlerin İnandıkları Yalanlar

Ateistlerin islamı islam kaynaklarından öğrenmedikleri tam tersi olarak islam düşmanlarının büyük bir kin ve nefret ile yazdıkları kitaplardan öğrendiklerini bu forumda sürekli olarak tekrarlıyorum.Ateistler karşı taraf ne derse desin nasıl ıspatlarsa ıspatlasın kesinlikle dinlemedikleri ve sürekli tekrar ettikleri konuları bir başlık altında hatırlatayım dedim

1-Peygamberimizin 8-9 yaşında bir çocukla evelendiğini sanıyorlar

2-İslamı savaşı isteyen bir din sanıyorlar.Buna örnek olarak da savaş hukuku ile ilgili bir kaç ayeti örnek gösteriyorlar.İslamın manasının barış olduğundan haberleri yok

3-Kurandaki cennet tasvirinden nedense hiç alakası olmayan huri yorumları ortaya çıkarıyorlar.

4-Küçük ayrıntıları hurafeleri kasıtlı yalanları dinin kendisi sanıyorlar

5-Mucizeler için ilmi açıklama bekliyorlar(adı üstünde mucize)

6-İslamı bir kaç konudan ibaret sanıyorlar.Namaz oruç hac gibi.İslamın zekat gibi hiç bir dinde ve devlette olmayan kavramından haberleri yok.Herkesin servetinin her yıl yüzde ikibuçuğunu fakirlere vermek zorunda olmasından hiç bahsetmiyorlar bile

7-genel din tanımı ile ilgili olarak vahim bir hata yapıyorlar.Din sadece bir tanrıya inanmak olduğunu sanıyorlar.Dinin gerçek tanımı iktisadi hukükü siyasi otoritenin dine verilmesidir.İslamın asla bu yetklilerini devretmeyeceğinden haberleri yok

8- tüm arap ve müslüman ülkeleri islami devlet sanıyorlar.bu yanılgıdan yola çıkarak müslümanları eleştiriyorlar

bunlar daha aklıma ilk gelenler.eminim verilecek cevaplarda ateistlerin inandıkları bu dogmalara yenileri de eklenecektir

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 201
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Önce kendi dininizi öğrenin ki böyle saçmalamayın.

Ateistlerin İnandıkları Yalanlar

Ateistlerin islamı islam kaynaklarından öğrenmedikleri tam tersi olarak islam düşmanlarının büyük bir kin ve nefret ile yazdıkları kitaplardan öğrendiklerini bu forumda sürekli olarak tekrarlıyorum.

Tekrarlıyorsundur ama kendin ne söylediğinin farkında değilsin.

Ben islamı kurandan öğrendim. Sanada kuran okumanı tavsiye ederim.

O cehalet abidesi sadizmin simgesi zavallı kitabı tek bir kere insan gibi oku.

1-Peygamberimizin 8-9 yaşında bir çocukla evelendiğini sanıyorlar

Aşağıdaki yazı ve sahih hadisler hiçbir yorum yapılmadan, tamamen İslami kaynaklardan alınmıştır.

Muhammed’in en küçük karısı Aişe’dir. Muhammed 52 yaşında iken, 9 yaşında olan Aişe ile gerdeğe girmiştir (Aişe, Muhammed ile evlendiğinde 6 yaşında idi (Bkz:Buhari, e’s Sahih, Kitabu Menakıbı’l-Ensar/44; Tecrid, Hadis no:1553; Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’n-Nikah/69, Hadis no:1422) ,demek ki 3 yıl beklenilmiş).Bunun üzerine, islam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor ve "9 yaşındaki bir kız, "müştehat" (şehvete konu olabilecek çagda sayılır) deniyor. Ve de bu nedenle, bir erkeğin 9 yaşındaki bır kızla evlenebileceğini bildiriyor bır fıkıh hükmü olarak(Bkz:Muhammed Ali

Tehanevi, Keşşafu ıstılaha-tı’l-Fünun,1/788).

M. Sofuoğlu (Cilt 4, Syf - 318,319)

Sahih-i Müslim ve Tercümesi

Babanın Küçük Bakire Kızı Evlendirmesi Babı

1422…….: Aişe şöyle dedi: Ben altı yaşımda iken Resulullah beni (nişan) akdi yaptı. (Üç yıl sonra) ben dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi. Aişe dedi ki: Biz Medine’ye geldik. Akabinde ben bir ay sıtmaya tutuldum, hummanın şiddetinden saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulunca) saçım gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir kere ben arkadaşlarımla beraber bir salıncak üzerinde oynarken annem Ummu Ruman bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Benden ne isteyeceğini bilmiyordum. Annem elimden tuttu sonunda beni evin kapısı önünde durdurdu. Bende yorgunluktan dolayı “heh, heh” diyerek kaba kaba soluyordum. Nihayet derin derin soluyuşum geçti. Sonra beni eve soktu. Evde Ensar’dan birtakım kadınlarla karşılaştım. Bu kadınlar: Hayır ve bereket üzere, en hayırlı kısmete dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Onlar da başımı yıkadılar ve üstümü başımı düzelttiler. Duha vaktinde Resulullah’ı habersizce görmekten başka beni hiçbir şey heyecanlandırmadı. Akabinde Ensar kadınları beni Resulullah’a teslim ettiler.

Aişe: Peygamber beni altı yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi demiştir.

Ma’mer, Zuhri’den, o da Urve’den, o da Aişe’den haber verdi ki: Peygamber Aişe’yi yedi yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında ve oyuncakları beraber iken de evlendi ve nihayet Aişe on sekiz yaşında bulunduğu sırada Resulullah vefat etti.

Aişe şöyle demiştir: Resulullah Aişe’yi altı yaşında iken akid yaptı. Aişe dokuz yaşında bir kız iken Resulullah’ın evine gidip zifaf oldu. On sekizlik bir kadın iken de Resulullah vefat etti.

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

5575 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Benî'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim."

Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61;

Müslim, Nikah 69, (1422);

Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937);

Nesai, Nikah 29, (6, 82).

5574 - Urve merhum, Hz. Aişe radıyallahu anhâ'dan şunu nakletmiştir: "Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bana dedi ki: "Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: "Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir" dedim."

Buhari, Nikâh 9, 35, Ta'bîr 20, 21;

Müslim, Fezâilu's-Sahâbe 79;

Tirmizi, Menakıb (3875).

4448 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hanımlarından hiçbirine, Hz. Hatice radıyallahu anha'ya karşı duyduğum kıskançlığı hiç duymadım. Halbuki onu hiç görmüşlüğüm de yok. Ancak, Aleyhissalatu vesselam onun yâdını çok yapardı. Ne zaman bir koyun kesip parçalara ayırsa Hatice'nin dostlarına da gönderirdi. Bazan ona: "Sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok!" derdim de bana: "(Onun gibisi var mıydı, o şöyleydi, o böyleydi..! (Öbür kadınlar beni çocuktan mahrum ederken) benim çocuklarım ondan oldu" diye karşılık verirdi. (Hz. Aişe derki: İçinden " Bir daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim" dedim)." Hz. Aişe devamla der ki: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Hatice'den üç yıl sonra benimle evlendi."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 20, Nikah 108, Edeb 73, Tevhid 32;

Müslim, Fezailu's-Sahabe 73, 74, 77, 78, (2434, 2435, 2436, 2437);

Tirmizi, Menakıb, (3885, 3886).

6577 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında iken bebeklerimle oynardım. Aleyhissalatu vesselam da benim kız arkadaşlarımı bana gönderirdi. Arkadaşlarımla beraber oynardık."

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

6547 - Ebu Saidi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha'yı, elli dirhem değerinde ev eşyası mukabilinde nikahladı."

14- Aişe(rah)anlatıyor;

‘’Resullah ‘ın yanında kızlarla oynuyordum ,benimle birlikte oynayan arkadaşlarım vardı.Resullah (s.a.) eve girdiği zaman onlar gizlenirlerdi. Kendisi evde olmadığı zaman – onları bana gönderir,benimle oynarlardı..’’204

2-İslamı savaşı isteyen bir din sanıyorlar.Buna örnek olarak da savaş hukuku ile ilgili bir kaç ayeti örnek gösteriyorlar.İslamın manasının barış olduğundan haberleri yok

Evet islam çok barışçı bir dindir.

Din allahın oluncaya kadar savaşın diyen allah değil mallahtı.

İslam barışçı bir dindir, nasıl barışçıdır ben ne istiyorsam yaparsan savaş çıkmaz der.

3-Kurandaki cennet tasvirinden nedense hiç alakası olmayan huri yorumları ortaya çıkarıyorlar.

Nebe

(34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler,

göğüsleri tomurcuk gibi genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

4-Küçük ayrıntıları hurafeleri kasıtlı yalanları dinin kendisi sanıyorlar

:lol: Bunu böyle sanan Ateistler değil müslümanlardır.

5-Mucizeler için ilmi açıklama bekliyorlar(adı üstünde mucize)

Cehalet belgesi bu sözü yorumsuz bırakıyorum.

6-İslamı bir kaç konudan ibaret sanıyorlar.Namaz oruç hac gibi.İslamın zekat gibi hiç bir dinde ve devlette olmayan kavramından haberleri yok.Herkesin servetinin her yıl yüzde ikibuçuğunu fakirlere vermek zorunda olmasından hiç bahsetmiyorlar bile

Noluyor böyle olunca sonuç ortada. En çok sürünen islam ülkeleridir.

7-genel din tanımı ile ilgili olarak vahim bir hata yapıyorlar.Din sadece bir tanrıya inanmak olduğunu sanıyorlar.Dinin gerçek tanımı iktisadi hukükü siyasi otoritenin dine verilmesidir.İslamın asla bu yetklilerini devretmeyeceğinden haberleri yok

Sanırım kafana baya büyük bir saksı düşmüş senin.

Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun.

8- tüm arap ve müslüman ülkeleri islami devlet sanıyorlar.bu yanılgıdan yola çıkarak müslümanları eleştiriyorlar

Irak, suriye, filistin, bangladeş, pakistan, mısır, cezayir vs vs gibi ülkeler müslüman değilmi?

Arap olupta hıristiyan bir ülke gösterirmisin?

Veya sana göre müslüman ülke hangisi.

bunlar daha aklıma ilk gelenler.eminim verilecek cevaplarda ateistlerin inandıkları bu dogmalara yenileri de eklenecektir

Bak omzunun üstünde bir baş var onunda içinde bir beyin, onun kullanma klavuzunu iyi oku, başkaları sana nasıl kullanacağını tarif ederse daha çok sürünürsün.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Müslü Mangenç,

Madem yalan diyorsunuz doğrusunu da söyleyiniz. İslam'ın sizin gibi parlak bir zekadan yeniden öğrenelim efendim.

Ben en çok şu maddeyi beğendim >>> 5-Mucizeler için ilmi açıklama bekliyorlar(adı üstünde mucize)

Bu maddeden başlayalım, sizce de uygunsa...

parlak zeka??????? anlamadım durup dururken bu tür hakaretler neden şimdi sen böyle bir hakarette bulunacaksın karşı tarafa daha baştan sen ne söylersen söyle boş ben bildiklerimden şaşmam mesajı vereceksin.ondan sonra da sağlıklı bir iletişim bekleyeceksin.boş yere vakit kaybetmiyelim bence

Link to post
Sitelerde Paylaş

Önce kendi dininizi öğrenin ki böyle saçmalamayın.

Bu konuda yanılıyor xislam

Arkadaş kendi dinini cok iyi bildigi gibi ateistforumuda iyi biliyor dikkat edersen başlıgında evlatlıgının karısına sarkan ucanı kacanı kendine helal eden peygamberden hic bahsetmemiş

Oysa ateistler islamı encok bu konularda eleştirirler

ilk başta göbek atabilecegi konuları seciyor

Tatlı su kurnazı işini biliyor..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konuda yanılıyor xislam

Arkadaş kendi dinini cok iyi bildigi gibi ateistforumuda iyi biliyor dikkat edersen başlıgında evlatlıgının karısına sarkan ucanı kacanı kendine helal eden peygamberden hic bahsetmemiş

Oysa ateistler islamı encok bu konularda eleştirirler

ilk başta göbek atabilecegi konuları seciyor

Tatlı su kurnazı işini biliyor..

Adam bir kaç sakallıdan duyduğunu islam sanıyor.

Baksana bunlara inananların Ateist olduğunu sanıyor.

Bir yalan salla sonrada o yalana delil isteyince buna delil olmaz bu bir mucize de hemen inanır bu zavallılar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Önce kendi dininizi öğrenin ki böyle saçmalamayın.

Tekrarlıyorsundur ama kendin ne söylediğinin farkında değilsin.

Ben islamı kurandan öğrendim. Sanada kuran okumanı tavsiye ederim.

O cehalet abidesi sadizmin simgesi zavallı kitabı tek bir kere insan gibi oku.

Aşağıdaki yazı ve sahih hadisler hiçbir yorum yapılmadan, tamamen İslami kaynaklardan alınmıştır.

Muhammed’in en küçük karısı Aişe’dir. Muhammed 52 yaşında iken, 9 yaşında olan Aişe ile gerdeğe girmiştir (Aişe, Muhammed ile evlendiğinde 6 yaşında idi (Bkz:Buhari, e’s Sahih, Kitabu Menakıbı’l-Ensar/44; Tecrid, Hadis no:1553; Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’n-Nikah/69, Hadis no:1422) ,demek ki 3 yıl beklenilmiş).Bunun üzerine, islam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor ve "9 yaşındaki bir kız, "müştehat" (şehvete konu olabilecek çagda sayılır) deniyor. Ve de bu nedenle, bir erkeğin 9 yaşındaki bır kızla evlenebileceğini bildiriyor bır fıkıh hükmü olarak(Bkz:Muhammed Ali

Tehanevi, Keşşafu ıstılaha-tı’l-Fünun,1/788).

M. Sofuoğlu (Cilt 4, Syf - 318,319)

Sahih-i Müslim ve Tercümesi

Babanın Küçük Bakire Kızı Evlendirmesi Babı

1422…….: Aişe şöyle dedi: Ben altı yaşımda iken Resulullah beni (nişan) akdi yaptı. (Üç yıl sonra) ben dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi. Aişe dedi ki: Biz Medine’ye geldik. Akabinde ben bir ay sıtmaya tutuldum, hummanın şiddetinden saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulunca) saçım gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir kere ben arkadaşlarımla beraber bir salıncak üzerinde oynarken annem Ummu Ruman bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Benden ne isteyeceğini bilmiyordum. Annem elimden tuttu sonunda beni evin kapısı önünde durdurdu. Bende yorgunluktan dolayı “heh, heh” diyerek kaba kaba soluyordum. Nihayet derin derin soluyuşum geçti. Sonra beni eve soktu. Evde Ensar’dan birtakım kadınlarla karşılaştım. Bu kadınlar: Hayır ve bereket üzere, en hayırlı kısmete dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Onlar da başımı yıkadılar ve üstümü başımı düzelttiler. Duha vaktinde Resulullah’ı habersizce görmekten başka beni hiçbir şey heyecanlandırmadı. Akabinde Ensar kadınları beni Resulullah’a teslim ettiler.

Aişe: Peygamber beni altı yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi demiştir.

Ma’mer, Zuhri’den, o da Urve’den, o da Aişe’den haber verdi ki: Peygamber Aişe’yi yedi yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında ve oyuncakları beraber iken de evlendi ve nihayet Aişe on sekiz yaşında bulunduğu sırada Resulullah vefat etti.

Aişe şöyle demiştir: Resulullah Aişe’yi altı yaşında iken akid yaptı. Aişe dokuz yaşında bir kız iken Resulullah’ın evine gidip zifaf oldu. On sekizlik bir kadın iken de Resulullah vefat etti.

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

5575 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Benî'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim."

Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61;

Müslim, Nikah 69, (1422);

Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937);

Nesai, Nikah 29, (6, 82).

5574 - Urve merhum, Hz. Aişe radıyallahu anhâ'dan şunu nakletmiştir: "Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bana dedi ki: "Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: "Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir" dedim."

Buhari, Nikâh 9, 35, Ta'bîr 20, 21;

Müslim, Fezâilu's-Sahâbe 79;

Tirmizi, Menakıb (3875).

4448 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hanımlarından hiçbirine, Hz. Hatice radıyallahu anha'ya karşı duyduğum kıskançlığı hiç duymadım. Halbuki onu hiç görmüşlüğüm de yok. Ancak, Aleyhissalatu vesselam onun yâdını çok yapardı. Ne zaman bir koyun kesip parçalara ayırsa Hatice'nin dostlarına da gönderirdi. Bazan ona: "Sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok!" derdim de bana: "(Onun gibisi var mıydı, o şöyleydi, o böyleydi..! (Öbür kadınlar beni çocuktan mahrum ederken) benim çocuklarım ondan oldu" diye karşılık verirdi. (Hz. Aişe derki: İçinden " Bir daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim" dedim)." Hz. Aişe devamla der ki: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Hatice'den üç yıl sonra benimle evlendi."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 20, Nikah 108, Edeb 73, Tevhid 32;

Müslim, Fezailu's-Sahabe 73, 74, 77, 78, (2434, 2435, 2436, 2437);

Tirmizi, Menakıb, (3885, 3886).

6577 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında iken bebeklerimle oynardım. Aleyhissalatu vesselam da benim kız arkadaşlarımı bana gönderirdi. Arkadaşlarımla beraber oynardık."

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

6547 - Ebu Saidi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha'yı, elli dirhem değerinde ev eşyası mukabilinde nikahladı."

14- Aişe(rah)anlatıyor;

‘’Resullah ‘ın yanında kızlarla oynuyordum ,benimle birlikte oynayan arkadaşlarım vardı.Resullah (s.a.) eve girdiği zaman onlar gizlenirlerdi. Kendisi evde olmadığı zaman – onları bana gönderir,benimle oynarlardı..’’204

Evet islam çok barışçı bir dindir.

Din allahın oluncaya kadar savaşın diyen allah değil mallahtı.

İslam barışçı bir dindir, nasıl barışçıdır ben ne istiyorsam yaparsan savaş çıkmaz der.

Nebe

(34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler,

göğüsleri tomurcuk gibi genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

:lol: Bunu böyle sanan Ateistler değil müslümanlardır.

Cehalet belgesi bu sözü yorumsuz bırakıyorum.

Noluyor böyle olunca sonuç ortada. En çok sürünen islam ülkeleridir.

Sanırım kafana baya büyük bir saksı düşmüş senin.

Kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun.

Irak, suriye, filistin, bangladeş, pakistan, mısır, cezayir vs vs gibi ülkeler müslüman değilmi?

Arap olupta hıristiyan bir ülke gösterirmisin?

Veya sana göre müslüman ülke hangisi.

Bak omzunun üstünde bir baş var onunda içinde bir beyin, onun kullanma klavuzunu iyi oku, başkaları sana nasıl kullanacağını tarif ederse daha çok sürünürsün.

kuran,ı kerimi ne şekilde okudun.

birincisi arapça bildiğini sanmıyorum,direk düz tercemesini okuduğunu varsayıyorum eğer okuduysan.tefsir olarak okuduğunuda zannetmiyorum.

okuduklarını gerçekten anladığını zannetmiyorum.

ilkokul okuyan bir çocuğun divan şiirine göz gezdirmesi gibi okuduğunu düşünüyorum :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

kuran,ı kerimi ne şekilde okudun.

birincisi arapça bildiğini sanmıyorum,direk düz tercemesini okuduğunu varsayıyorum eğer okuduysan.tefsir olarak okuduğunuda zannetmiyorum.

okuduklarını gerçekten anladığını zannetmiyorum.

ilkokul okuyan bir çocuğun divan şiirine göz gezdirmesi gibi okuduğunu düşünüyorum :D

Kuranı amuda kalkarak bile okudum.

Sen hep sanıyorsun.

Bak ben yukarıda ne demiştim tek bir kere insan gibi oku kuranın ne olduğunu anlarsın.

Tefsir dediğin kuran kıvırma sanatıdır, senin gibi aklını işletmeyenlere hitab eder.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen hep sanıyorsun.

Bak ben yukarıda ne demiştim tek bir kere insan gibi oku kuranın ne olduğunu anlarsın.

Tefsir dediğin kuran kıvırma sanatıdır, senin gibi aklını işletmeyenlere hitab eder.

insan gibi okumak nasıl oluyor açıkla hele bir.arapça olarakmı,tercemesinimi,tefsirinimi?

ciddi soruyorum nasıl okuyorsun yukardakilerden hangisini seçeyim.

hangisi bunlardan?söyle bakayım bendede sendeki reaksiyonu gösterecekmi :D

tarihinde michaelscoffield tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümangenç

Burasını laf kalabalığı ile boğmana izin veremeyiz..

İletinizi sileceğim. Uzun bütün iletileri sileceğim.

Ona göre.. Onları arşivlerinize geri alın, eğer orada yoklarsa..

Ve buraya özetini yazın veya URL adresini verin..

bence silmeniz haksızlık olur.bu konu çok önemli.tüm uzun iletileri silecek olsanız bu forumda yazı kalmaz.bırakın insanlar okusun ateistlerin ağzında sakız olan bu konuyu yazdığım bu kaynaklar üzeriden tartışalım.

tabi yetki sizde bu benim fikrim

Link to post
Sitelerde Paylaş

insan gibi okumak nasıl oluyor açıkla hele bir.arapça olarakmı herhangi bir şahsın tercemesinimi,tefsirinimi?

hangisi bunlardan?söyle bakayım bendede sendeki reaksiyonu gösrecekmi :D

Sana insanın bir özelliğinden bahsedeyim.

İnsan düşünen bir varlıktır bilmiyorum farkındamısın.

Bir şeyi okurken ona koşulsuz inanmak için değil ne olduğunu öğrenmek için okur.

Kuran denen çelişkiler abidesi saçmalık bile sayılmayacak bir kitabı bu şekilde tek bir kere okursan insan olduğunu anlarsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

ooo silinmiş bile.böyle olmaz ki

bu şekilde iletilerimi silerek gerçekleri saklıyamazsınız ki

sorulan sorulara sadece evet yada hayır türünden cevaplar mı vermemmi bekliyordunuz anlamadım ki (komik olan xislamın uzun cevabı silinmemiş sadece benim cevap silinmiş bu açık haksızlık)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sana insanın bir özelliğinden bahsedeyim.

İnsan düşünen bir varlıktır bilmiyorum farkındamısın.

Bir şeyi okurken ona koşulsuz inanmak için değil ne olduğunu öğrenmek için okur.

Kuran denen çelişkiler abidesi saçmalık bile sayılmayacak bir kitabı bu şekilde tek bir kere okursan insan olduğunu anlarsın.

çelişki siz gibi hiç olacaklarını düşünenlerdir.

beni insan yapan kuranı azimüşşanın yazar,ı ALLAH,DIR.beni yoktan var eden,beni milyarlarca çeşit canlı,nın içinde insan aklıyla ve suretiyle şereflendiren ALLAH,IN KULUYUM.

ALLAH LÜTUF BUYURMASA SENİ BENİ YARATMASA BİR HİÇDİK BUNU HİÇ UNUTMA.

tarihinde michaelscoffield tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

ooo silinmiş bile.böyle olmaz ki

bu şekilde iletilerimi silerek gerçekleri saklıyamazsınız ki

sorulan sorulara sadece evet yada hayır türünden cevaplar mı vermemmi bekliyordunuz anlamadım ki (komik olan xislamın uzun cevabı silinmemiş sadece benim cevap silinmiş bu açık haksızlık)

evet haklısın kardeşim egolarını ve beklentilerini karamsarlığa itebilecek her yazıyı ya siliyolar yada allem kullem ediyolar.

tarihinde michaelscoffield tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

çelişki siz gibi hiç olacaklarını düşünenlerdir.

beni insan yapan kuranı azimüşşanın yazar,ı ALLAH,DIR.beni yoktan var eden,beni milyarlarca çeşit canlı,nın içinde insan aklıyla ve suretiyle şereflendiren ALLAH,IN KULUYUM.

ALLAH LÜTUF BUYURMASA SENİ BENİ YARATMASA BİR HİÇDİK BUNU HİÇ UNUTMA.

Sen zaten bir hiçsin.

Ama birde şunu düşün ya allah bizi yaratmasaydı, kime gösterecekti büyüklüğünü?

Sonra şunuda düşün bu allah neden kendisi gibi güçlüleri yaratmadıda bizler gibi acizleri yarattı?

Bendekide akıl düşün dediğim kişiye bakın.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...