Jump to content

ALLAH AKILLA BULUNUR!


Recommended Posts

Hmmm.. Kesin bir kanıtlaması olmasa da katıldığım bir düşünce.. Zamanın olması maddenin olmasını zorunlu olarak gerektirmez. Bizim bildiğimiz anlamda zaman, ancak madde olduğu koşulda var. Çünkü tersini gözlemlemedik. Madde olmadığı durumda zamanı nasıl ölçebileceğimizi bilmiyoruz. Ölçülemeyen bir şeyin varlığından söz etmenin bir anlamı olduğundan da emin değiliz. Dolayısıyla tümdengelimsel ve önsel (a priori) olarak olmasa da, tümevarımsan ve sonul (a posteriori) olarak zamanın madde olmadığı koşulda olmayacağını söyleyebiliriz.

Yalnız bu, senin öne sürdüklerini desteklemez. Eğer madde olmadığı durumda zaman yok ise, evrenin olmadığı bir zamandan da söz edilemz. Aynı şekilde, önce ve sonra kavramları zorunlu olarak zamanı gerektirdiğinden, evrenin varolmasından öncesi diye bir zaman da olanaksızlık olacaktır. "Evren yoktu, sonradan yaratıldı" gibi bir önerme de sonuç olarak söylenemez eğer maddenin yokluğunda zaman yoksa.

İkincisi, zaman ve mekan ayrılmayacak şeyler olsa bile, mekanda sınırlılık zamanda sonluluğu yine zorunlu olarak gerektirmez. Nasıl uzayın x eksenindeki sınırlılığın y ve z eksenlerindeki sınırlılığı zorunlu olarak gerektirmiyorsa. Bir şey bir yönde sınırlıysa, diğer yönlerde de sınırlıdır gibi bir önerme, a priori olarak öne sürülemez. Çünkü böyle bir şeyin olabileceğini düşünmemizde bir çelişki yoktur.

Mücahide;

Deicide sen herşeyi mantık önermeleriyle değerlendirip sonuca varıyorsun ama mantık önermeleri çoğu zaman doğru sonuçlar vermez. Çünkü mantıkta sonuçlar önermelerin birbiriyle uyumuna bağlıdır ve bu durum çelişkili ve yanlış sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Veya önermeler yanlış olduğu halde sonuç doğru olabilir. Misal olarak vercek olursak;

Amerika ekonomik açıdan gelişmiş bir ülkedir.

- Ekonomik açıdan gelişmiş her ülke kalkınmış bir ülkedir.

- Sonuç; öyleyse Amerika kalkınmış bir ülkedir.

Önermelerin ikincisi yanlış olmasına rağmen Amerika açısından bu sonuç doğrudur. İkinci önerme yanlıştır, çünkü ekonomik açıdan gelişmiş her ülke kalkınmış ülke değildir. Fikri açıdan gelişmiş, yükselmiş ülke kalkınmış ülke sayılır. Bu önermelere dayanılarak elde edilen doğru sonuca bakılarak doğru sonucun bu önermelerden kaynaklandığı dolayısıyla da Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin kalkınmış ülkeler olarak kabul edilmesi gerekir. Gerçekte bu ülkeler kalkınmış ülkeler olmadıkları halde ekonomik açıdan gelişmiş konumda bulunduklarından önermelere göre kalkınmış ülkeler sayılmaları gerekmektedir. Bu örnekte de görüleceği üzere bütün önermeler, sonuçların doğruluğunu da etkilemektedir. Önermelerin doğruluğu ise garantili değildir. Çünkü her an yanıltmaca ile karşı karşıyadır. Bu konu uzun bir konu kısaca değinmek istedim. İnanç ve iman konusunda mantık önermeleriyle kendine kanıt bulmak veya red etmek hernekadar düşünme yoluyla olsada yanıltabilir özelliktedir. Bu husuta akli metod kullanılmalıdır.Bu husuta uzunca akıl nedir adlı yazıyı yolladım, devamında düşünce türleri ile ilgili yazıyı yollayacaktım ama senden cevap gelmedi. Eğer istersen akli metod nedir, adlı konuyuda yollarım.

Tam tersi uzayın x ekseninin sınırlı olması z,y eksenininde sınırlı olmasını gerektirir. Bu akıl ölçülerine göre böyledir. Bunun tersini düşünmek varsayımdır. Çünkü kainattaki herşey bunu ısbat ediyor, ama senin söylediğin sınırsız madde yok. Ve olmayan birşeyi düşünmek varsayımdır.

Ayrıca madde ve zamanın ayrılmaz olması niye yokluktan bahsedilemeyeceği konusunu düşünmeye sebep olmasın? Hiç birşey yoktu birden madde doğdu niye denilemesin? Bunu gerektiren ne peki?

Deicide;

Bak yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorsun. Başlangıcı olan bir şeyin sonu neden olsun? Bunu gerektiren ne? Bunu defalarca soruyorum ama bir türlü nedenini açıklayamıyorsun. Çünkü öyle bir şey yok.

Mücahide;

Çünkü bunu akıl yani hislerimizle algılayabiliyoruz mantık önermelerine ve sonuçlarına başvurmadan. Bu gerçeği kabul edebilmemiz için deneye gerek yoktur. Başlangıcı olan herşeyin sonu olmadır. Çünkü başlangıcı olan şeyin bir sonu olduğunu sınırlı gözlemlerlede anlayabiliyoruz. Atomların sonu olmaması insanlığın, yıldızların, bütünsel olarak evrenin yokolmaması gibidir. Yani bunlar tekil olarak sonlanıyor ama ardından tükenmiyor devamı geliyor. Ama bügün bunların yok olmaması sonsuz olacağı anlamınına gelmez. Çünkü evrenin ana maddesi yokolmayacak diyen sizlerin bu görüşünü akıl ölçülerince yorumladığımızda yanlış olduğunu anlıyoruz. Bunun nedenide evrenin ana maddesi dediğiniz şeylerdeki özelliklerdir. Bunlarda ki özellikler defalarca saymış olduğum (sınırlılık, muhtaçlık,eksiklik, acizlik)tekil varlıklarda olan özelliklerinden ayrı değildir. Aynı özellikleri evrenin ana maddeside taşımaktadır. Herne kadar onun ömrü uzun olsada biz bunu algılamakta zorlansakta muhakkak oda sonlanacaktır. Çünkü bu özellikleri taşıyan her varlık sonludur. Herne kadar biz evrenin yokolmasına şahit olamasakda. Şimdi diyorsun ki ama biz evrenin ana maddesinin sonsuzluğunu çelişki yaşamadan düşünebiliyoruz. Bunu düşünmek akla uygun olduğunu göstermez. O zaman bende hislerimle şahit olamadığım ama düşündüğüm marstaki yeşil yaratıkların olabileceğini kabul ediyorum dersem varsayım üretmiş olurum. Bunu çelişki yaşamadan kabul ediyorum demek varsayımdır. Eğer bu görüş doğruysa maddenin bu özelliklerin tersine sahip olması gerekir. Ama bu özelliklerin dışında varlıklar yok. Eğer olmuş olsaydı bu görüş kabul edilebilirdi.

Deicide;

Bildiğimiz evrenin bir başlangıcı olduğunu söyledim. Bu da en erken, evrenin tekillik içinde olduğu durumun sona erdiği andır. O anda da evrenin kütlesi bugünkü evrenin aynısıydı. Bundan öncesine ilişkin ise hiçbir şey söylenemez. Çünkü bizim bildiğimiz denlemler evrenin tekillik denen koşul içinde olduğu durumda işlemiyor. Bundan öncesine ait söylenecek her şey deneysel kanıtı olmayan bir spekülasyondur. Zamanın olmadığı anda bir noktanın patlaması ne demek? Zamanın olmadığı bir an mı var? Buna terimlerde çelişki deniyor. Baştan sakat bir cümle yani..

Mücahide;

Ama akıl bunun öncesinide sorgulamalı bilimsel olarak bu bulunamasada. Zamanın olmadığı an yani yoklukta birden zaman ve mekan doğuyor. Bu yokluğu biz idrak edemesekte!

Deicide;

Bu inanç seni bağlar.. Beni değil. Eğer deseydin ki, bu benim inancım, o zaman sana bir şey demeyecektim. Oysa sen bu benim inancımdır demekle kalmıyor, bunu kanıtladım, akıl bunu gösterir diyorsun. Ben de diyorum ki, hayır akıl bunu göstermez. O sadece bir inanç. Akılla filan ilgisi yok. Ayrıca sormak lazım.. Senin inancın bu kadar mı zayıf? Aklın bunun böyle olmak zorunda olmadığını, bir keyfiyet olduğunu, başka türlü de olabileceğini söyleseydi bunlara inanmaz mıydın?

Mücahide;

İnanç konusunda yazdığımı bir önceki paragrafa atıfta bulunarak yazmıştım, yanlış kopyalamışım. Burada kastım; sen, eğer madde yok olsaydı o zaman senin gerkçelerini kabul ederdik dedin. Bende ona atıfta bulunarak bunu yazdım. Yani kıyamet maddenin yavaş yavaş yok olması ile değil kainat aynı bu halde iken kopacak. Benim inancımda akla ters düşen bir husus yok ki. Yani aklımı kullanmam gereken yerlerde. Misalen meleklere iman akla değil nakle dayanır. Bunu hislerimle algılayamam. Ama inancım akla dayandığı için bunu kabul ederim.

Deicide;

Bak kız lisesini senin iddianın tersini göstermek için verdim. Sen diyorsun ki, evrendeki nesnelerin hepsi sonlu. O halde evren de sonlu olmalı. Yani A'yı oluşturan her şey x özelliğini taşıyor, o zaman A'da x özelliğini taşımalı gibi yanlış bir yargıya dayandırdın uslamlamanı. Ben de diyorum ki eğer senin yargın doğruysa, hepsi de adet gören kızlardan oluşan kız lisesi de adet görmeli. Buna olmayana ergi denir. Yani yanlış bir uslamlamanın (akıl yürütmenin) yöntemini izleyerek yanlış sonuca ulaşıldığını gösterme ve böylelikle yargıyı çürütme.

Mücahide;

Bende bu mantık önermesiyle benim sunduğum kanıtın çürütülemeyeceğini söyledim. Evet kainatta varlıklar çeşitli ve herbiri farklı özelliklerde(özellikten kastım mesela balıklar denizde yaşar, insanlar karada gibi) olabilir ama bu çeşitlilik onlardaki sıfatların, farklı olduğu anlamına gelmiyor. Bilakis hepsi aynı sıfata sahip senin sunduğun görüş varlıkların çeşitliliği ve özelliği ile ilgili. Yani herbiri farklı ama sınırlılık, acizlik, muhtaçlık, eksiklik açısından aynı.

Deicide;

Madem tartışmaktan hoşlanıyorsun, biraz mantık öğrenmeni tavsiye ediyorum. Tümel önermeler nasıl doğrulanır, akıl yürütmede nasıl kullanılır, çıkarım kuralları nelerdir, analitik-sentetik, a priori-a posteriori, zorulu-olumsal önermelerin ayrımı gibi. Gerçekten yararını göreceksin. Temel düşüncelerin değişmese bile, onları doğru ve tutarlı olarak gerekçelendirmeyi öğreneceksin.

Mücahide;

Mantık öğrenmeme gerek yok, baştada yazdığım gibi akli metod doğruya ulaştırır ama mantık yanıltabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 287
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Yine bir ayrıntı: nesnelerin nedeni olmaz. Olayların nedeni olur. Ama şöyle denebilir: bir nesnenin varlığa gelmesi bir olay olduğu için, bu olayın nedeni başka bir olay olabilir.

(Hume'a dönmek gerekirse, her olayın zorunlu olarak bir nedeni oduğu öne sürülemez. Çünkü bunu mantıksal olarak gerektiren bir şey yoktur. Hiçbir nedeni olmadan ortaya çıkan bir olay olabilir. Nitekim parçacıklar dünyasında böyle olaylar bolca olmaktadır)

Masaya dönecek olursak, masanın varolmaya başlamasının nedeni, onu vareden koşulların hazır olması ve bir araya gelmesidir. Ağacın hazır olması, onu yapacak bir marangozun bir şekilde masa yapmak için harekete geçmesi, marangozun çalışacağı aletlerin vs. elinin altında bulunması gibi. Bunlardan bir tanesi tek başına değil, hepsi birlikte masanın varolmasının nedenidir.

Öte yandan, bununla bir yere varılmaz. Masayı marangozun, resimi ressamın, heykeli heykeltraşın yapması her şeyi birinin yaptığını kanıtlamaz. Bunlardan yola çıkarak tümevarım yapılamaz. Sınırlı sayıda ve hepsi de ortak koşulları taşıyan gözlemlerdn yola çıkarak, her şeyi içeren bir genelleme yapılamaz.

[/quote

Bence kafamıza göre felsefe yapmayalım. Neden nesnelerin nedeni olamasın? Niye olayların nedeni varda nesnelerin yok? Herşeyin bir sebebi var her ne kadar (atomların sebepsiz yere bozunmalarından örnek vermiştin) bazı olaylarda bir sebep yokmuş gibi görünsede. Bu konu şunun gibi; bazen öyle ölüm olayları olur ki doktorlar hiç bir neden bulamazlar. Burada sebepsiz gibi görünen şey islam inancına göre Allah'ın takdiridir. Hem atomların durup dururken bozunmaları onların tercih yapabilme veya kafasına göre hareket edebilme özelliği olduğu iddiasında bulunmak anlamına gelir. Halbuki onlar iradesiz, bilinçsiz varlıklar ve kafalarına göre hareket edebilme yeteneğine sahip değiller. Zira akıllı varlıkların dahi bu kabiliyeti yok. Hem atomların bozunması olay değilmidir? onun neden nedeni yok o zaman?

Masayı marangozon yapması insanında sebebinin bir yaratıcı olduğu anlamı çıkarmaz diyorsun. O zaman niye bütün varlıklar atomdan oluşmasına rağmen niye masayı yapan olması gerekiyorda, insanı yapan olması gerekmiyor. Niye çocuğun sebebinde ağaç rolünü üstlenen sperm vs. 'nin çocuğun sebebi olduğunu söylüyoruz. Niye masanın bir yapıcısı olmadan masa oluşmuyor? Aradaki fark ne?

Misalen kuru fasulyenin yemeğini yapmak istediğimizde gereken malzemelerin hepsini bir kaba koysak ve pişmesini beklesek niye atomlar harekete geçip onu pişirmiyor?

Kısacası bu çeşit çeşit varlıklar şu muazzam kainat, akıllara durgunluk veren denge, değişmeyen düzenin sebebi akılsız, iradesiz, şuursuz maddenin kendisi mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kısacası bu çeşit çeşit varlıklar şu muazzam kainat, akıllara durgunluk veren denge, değişmeyen düzenin sebebi akılsız, iradesiz, şuursuz maddenin kendisi mi?

Dunya suursuz, elma suursuz ama dunya ile elma birbirlerini cekerler ve bu nedenden bir hareket olusur. Yani iki suursuz nesne suurlu gibi gorunen bir harkete sebep olabilir. Sen bu cekim gucunu bilmesen bu hareketin suurlu bir sebebi olmasi gerektigini iddia edebilirsin.

Degismeyen duzen diye bir sey kesinlikle soz konusu degil. Duzen filan diye bir sey de yok. Senin o "duzen" zannettigin sey gecici bir durum. Evrende kan govdeyi goturuyor, galaksiler carpisiyor, gunesler, gezenler surekli olarak yok oluyor, ya da olusuyor. Bir kac milyar yildir dunyanin dengede olusu seni aldatmasin. Bu da gecici bir durum.

Dunyadaki bu kadar cesit varlik ise evrimin sonucu. Artik evrimi kabul etseniz iyi olacak yoksa diger dinkardeslerinizden geri kalacaksiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
O zaman niye bütün varlıklar atomdan oluşmasına rağmen niye masayı yapan olması gerekiyorda, insanı yapan olması gerekmiyor

Mucahide burda bir benzetme yapiyor. Masalarin yapani varsa insanlarin niye yapani yoktur diyor. Arada yanliz bir fark var. Masalar anne-baba masalardan dogmuyor. Yemek yeyip buyumuyor, maddesini bu sekilde olusturmuyor. Insanlar ise doguyor ve buyuyyor. Yani eger insanlar oldugu sekilde var oluverseydi, biz de sorabilirdik, bunun ortaya cikis sebebi nedir nasildir felan diye.

Insanlarin ve canli herseyin "yapicisi" olmasi gerektigi argumani Darwin'den beri isi bitik bir argumandir. Bundan vazgec.

Gunumuzde daha guzel bir dizayn argumani var. Canli varliklari cansiz varliklara benzetip marangoz sormak yerine, evrenin fiziksel sabitlerinin nicin maddenin, ve canli hayatin olusabilmesi icin uygun oldugunu sorabilirsin mesela. Bu konuda bilgi edinmek istersen google da "fine tuning" yaz. Bu argumana verilecek tek ateist cevabi birden fazla evren oldugudur, boyle bu hipotezle antropik ilkeyi kullanarak cevap verilebilir. Ama birden fazla kainat oldugu iddiasi da en az tanri oldugu iddiasi kadar metafiziktir, hatta sen tanri oldugu seceneginin digerine gore tercih edilmesi gerektigini, Occam'in usturasina gore, one surebilirsin.

Ama benim sana soracagin asil sudur: Tanrinin varoldugunu felsefi argumanlarla kanitlasan bile, bu Kuran'in Muhammed'e bir vahiy oldugunu ispat etmez. Sen Islam'i savunmak istiyorsan Kuran'in nicin vahiy oldugunu, ve aslinda Muhamed'in yahut baska insanlarin kendi uydurduklari bir metin olmadigini ortaya koyman gerekir. Ki bunu yapabilsen zaten Allahin varligi icin felsefi argumana gerek kalmaz, cunku dersin ki "iste Kuran var, Allah'in vahyettigi bir kita" tarihte Allahin boyle bir vahiy (tabiki onceki kitaplarla beraber) yapmasi tek basina Allahin varligini acik secik ortaya koyar.

O halde, neden tanrinin varligina dair felsefi argumanlari atlayip direk olarak Kuran'in neden vahiy olduguna dair tartismaya gecmiyoruz?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ama benim sana soracagin asil sudur: Tanrinin varoldugunu felsefi argumanlarla kanitlasan bile, bu Kuran'in Muhammed'e bir vahiy oldugunu ispat etmez. Sen Islam'i savunmak istiyorsan Kuran'in nicin vahiy oldugunu, ve aslinda Muhamed'in yahut baska insanlarin kendi uydurduklari bir metin olmadigini ortaya koyman gerekir. Ki bunu yapabilsen zaten Allahin varligi icin felsefi argumana gerek kalmaz, cunku dersin ki "iste Kuran var, Allah'in vahyettigi bir kita" tarihte Allahin boyle bir vahiy (tabiki onceki kitaplarla beraber) yapmasi tek basina Allahin varligini acik secik ortaya koyar.

O halde, neden tanrinin varligina dair felsefi argumanlari atlayip direk olarak Kuran'in neden vahiy olduguna dair tartismaya gecmiyoruz?

İşte bu görüş bence doğru ve pratik bir yaklaşım ...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ludwig

Neden canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayıralım, bunların herbiri atomlardan oluşmuyor mu? Hadi masadan örnek vermeyelim, sırf canlı varlık olan insanın oluşumuna değinelim. Şimdi burada size sorsak insan nasıl oluşur diye? bunun basitce tarifini yaparsınız. Ama gözden kaçırdığınız bir husus var. İnsan oluşurken bir spermin ana rahmine tutunmasıyla başlayan ve dokuz ay devam eden süreci aklısız, şuursuz, iradesiz, muhtaç, aciz, eksik varlıklara dayandırmak suretiyle olayı bitiriyorsunuz. Ama bende soruyorum bu sayılan özelliklere sahip varlıklar nasıl insan gibi akledebilen, icatlar yapabilen bir şaheseri ortaya çıkarabiliyor? Bunun sebebi aklı olan anne olamaz çünkü annenin haberi dahi olmadan çocuk oluşuyor. Ki basit bir masa dahi akla ihtiyaç duyuyor. Basit bir masanın akla ihtiyaç duyması son derece kompleks yapıda canlı varlıklarında çok daha üstün bir akla sahip olan bir varlığın onu meydana getirdiğini göstermez mi?

Evrim denilen saçmalık teorisini ben kabul etmiyorum. Eğer evrim varsa günümüzdede ara geçit varlıklar olması gerekirdi ama yok. Misalen evrime göre maymunlardan türemiş insan! öyleyse günümüzde maymun ve insan olmasına rağmen herne hikmetse maymunsu, insansı varlıklar yoktur. Herbiri kendine has özelliğe sahip varlıklardır. Neden acaba bugün varlıklar evrimin azizliğinemi uğradı? Hala böyle darwin denilen soytarı senaristin ortaya attığı senaryoya nasıl inanabiliyorsunuz?

Ayrıca senin bana tavsiye olarak sunduğun argümanıda baştan beri ileri sürüyorum. Ama buna verilen cevap "var işte var sadece var basitçe var oluyor. " Benim baştan beri ileri sürdüğüm argumanlar, bütün bu varlığın ve düzenin maddenin kendisinden kaynaklanamayacağını zira maddenin aciz, eksik, muhtaç, sınırlı oluşu böylesine akıllara durgunluk veren evreni ve evrenin içindeki herbiri kopmleks varlığı oluşturacak güce sahip olamayacağıdır. Peki sana sormak lazım sen bu hususta ne düşünüyorsun?

Allah'ın varlığı ile ilgili konuyu atlamak istemenizi, pes etmek olarak algılıyorum. Çünkü belli bir yerde tıkanıp kalıyorsunuz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Dunya suursuz, elma suursuz ama dunya ile elma birbirlerini cekerler ve bu nedenden bir hareket olusur. Yani iki suursuz nesne suurlu gibi gorunen bir harkete sebep olabilir. Sen bu cekim gucunu bilmesen bu hareketin suurlu bir sebebi olmasi gerektigini iddia edebilirsin.

Degismeyen duzen diye bir sey kesinlikle soz konusu degil. Duzen filan diye bir sey de yok. Senin o "duzen" zannettigin sey gecici bir durum. Evrende kan govdeyi goturuyor, galaksiler carpisiyor, gunesler, gezenler surekli olarak yok oluyor, ya da olusuyor. Bir kac milyar yildir dunyanin dengede olusu seni aldatmasin. Bu da gecici bir durum.

Dunyadaki bu kadar cesit varlik ise evrimin sonucu. Artik evrimi kabul etseniz iyi olacak yoksa diger dinkardeslerinizden geri kalacaksiniz.

Peki bu çekim gücü nereden geliyor? O damı kendi kendine var?

Varlıkların yok olması ve tekrar yenilerinin oluşması da bir düzen göstergesidir. İnsanı insan doğurur, insan doğar, yaşar, ölür. Her yeni eskir ve yenisi gelir. Bunlar düzen değildir de nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Peki bu çekim gücü nereden geliyor? O damı kendi kendine var?

Varlıkların yok olması ve tekrar yenilerinin oluşması da bir düzen göstergesidir. İnsanı insan doğurur, insan doğar, yaşar, ölür. Her yeni eskir ve yenisi gelir. Bunlar düzen değildir de nedir?

Cekim gucu maddenin bir ozelligidir. Allah'in yarattigi bir durum olduguna "inaniyorsan" soyleyecek bir sey yok zaten.

Milyarlarca isik yili buyuklugunde evrene sadece insan hayati gibi kucuk bir zaman diliminde bakarsan sana bir duzen varmis gibi gorunur. Ama aslinda duzen filan yoktur. Zaman ekseninde insan denilen sey cok kucuk bir aralikta vardir. Yok olmasina da fazla zaman kalmamistir. Insan ya kendi kendini yok edecek, ya da bir meteor dunyada butun canlilarin isini bitirecektir. Insanin omru su ana kadar 200 bin yil kadardir. Haydi bir 300 bin yil daha yasadik diyelim (iyimser bir tahmin), insanin evrende toplam bulunma suresi 0.5 milyon = 0.0005 milyar yil olacaktir. Evrenin yasina kabaca 15 milyar yil diyelim.

0.0005/15 = 1/30000

Bu yaklasik bir gunde 3 saniye demektir. Yani 24 saatlik bir gunde, 3 saniyelik bir araliga bakip bir duzen veya "buyuk plan" aramasi yapmak akilci degildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Peki bu çekim gücü nereden geliyor? O damı kendi kendine var?

mucahide;

kuantum mekaniği ve parcacik fiziği üzerine hiç bir şey bilmiyorsun..

ne gravitonlar,ne bozonlar,ne diğer çok kücük parcaciklar üzerine..

kütlecekimi,kuramsal olarak 'graviton' adi verilen cok kucuk parcaciklar tarafindan olusur..

üstelik sürekli bahsettiğiniz ve söylenip durdugunuz 4 büyük kuvvet,aslinda tek bir kuvvetin bileşenleridir.bu teori ise,einstein tarafindan 'birleşik alan kurami' olarak hazirlanmiş ve henuz tamamlanamamiştir.

nasil maxwell elektirik ile manyetizmanin bir oldugunu ispatladi ise,ayni şekilde einstein'da içinde kütleçekimi,zayif çekim,kuvvetli çekim ve elektromanyetizma da dahil olmak üzere bütün büyük kuvvetlerin aslinda yeterli enerji verildiğinde tek ve dev bir kuvvetin bileşeni olduklarini göstermiştir..

daha parcacik fiziği gibi dandik bir fizik anabilimdali hakkinda yüzeysel bilginiz yok,geçmiş o nasil oldu,bu nasil oldu diye söyleniyor,14 indexlik bir topiğe yol açiyorsunuz..

tarihinde irr4ligion tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yine dönmüş dolaştırmış tek hak dini İslam a getirmişssin konuyu yani diger 2 dinden olan kişiler cehennemlik olcak neyse de şimdi biz yogurtun içindeki sütü gormuyoruz ama onun sütten biz kendimiz yogurt yapıyoruz aynen ogretmenın verdıgı su ornege benzemiş bnm elimin içinde silgi var ama gormuyosunuz allah ta oyledir onu gormuyosunuz diye inkar edemezsiniz gibi bişey fakat onu biz kendimiz yapıyorsak biliriz ki zaten Tanrı kavramını insanlar yapmıştır bunuda biliyoruz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 months later...

Erdemxkocaeli..

Her başlığa aynı yazıları kopyalayıp durma..

İkinciside hiç bir bilimselliği olmayan Harun Yahya Sitelerinde yazıları kopyalayarak buraya yapıştırma..

Kısaca forumda görüntü kirliliği yapma...

http://kodoman.wordpress.com/

http://yaratiliscilaracevaplar.wordpress.com/

Link to post
Sitelerde Paylaş

inançsız insan yaşayan ölüdür işte size ispat 10 tane kafir 2 tane müslümadı dövemez bu heryerde böyledir korkaktırlar bunu herşeyden evvel ALLAHU TEALA HAZRETLERİ belirtmiştir yinede inanmazlar 65. -Ey Peygamber! Müminleri savaş için hırslandır. sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. sizin yüz kişiniz kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız bir toplumdur.

66. Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti ve içinizdeki zayıfları bilmektedir. Bu sebeple sizden sabırlı yüz kişi iki yüz kişiye galip gelir. Sizden bin kişi olursa Allah’ın izni ile iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
inançsız insan yaşayan ölüdür işte size ispat 10 tane kafir 2 tane müslümanı dövemez bu heryerde böyledir korkaktırlar bunu herşeyden evvel ALLAHU TEALA HAZRETLERİ belirtmiştir yinede inanmazlar 65. -Ey Peygamber! Müminleri savaş için hırslandır. sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. sizin yüz kişiniz kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız bir toplumdur.

66. Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti ve içinizdeki zayıfları bilmektedir. Bu sebeple sizden sabırlı yüz kişi iki yüz kişiye galip gelir. Sizden bin kişi olursa Allah’ın izni ile iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir.

Ölü Amerikan askeri miktarı: ~ 4000 personel

Ölü Iraklı sayısı : ~ 600.000 kişi

Bu sayılar sana bir şeyler düşündürüyor mu acaba?... Ama nereden düşündürecek, düşünmeyi bilsen zaten müslüman olmazsın değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
iman etmeyen insan hep huzursuzluk içinde yaşar korkuyla yaşar

Ne huzuruymuş bu asıl Ateister huzurludur aklınız sürekli olmayan Cehennem korkusunda.

Bakın bu Videoya acı içinde yanan çocuk ve Adam Hastane sahibi kabul etmiyor diye şerefiz o.ç diyorsunuz İnsanlık dışı diyosunuz gelin görün ki Allahınız Cehennemde bundan milyarlarca kat daha acı verecek olmasına rağmen ona laf söylemiyorsunuz Allah müslümanları Cehennem ateşinden korusun yok Allah günahlarımızı bağışlasın dersiniz olmayan Cehememden korkarsınız.

tarihinde Presc tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

hadilan amerikan askerinin karşısında silahsız insanlar var evleri basıp tecavuz edip öldürüyolar dünya ispatladı bunu kadın çavuş köpek gibi bağlamış çıplak vaziyette üst üste dizmiş müslümanları karakolda o amına koyduğumda inanç olsa öyle yapamaz gelmiş konuşuyosun yok şu rakam bu rakam sana ifade ediyomu falan geç bu işleri bilek bileğe gelceksin o zaman görcen kodukmu oturturuz OSMANLI ORDUSU 120 000 KİŞİYLE İNGİLİZ FRANSIZ RUS YUNAN BULGAR AVUSTRALYA ORDULARINI VE BU ÜLKELERİN 110 TANE ZIRHLI SAVAŞ GEMİLERİYLE 600 000 KİŞİLİK DEV ORDUYU DENİZE DÖKTÜ AMINA KODU YETMEZMİ VE OSMANLI ORDUSU CUMA NAMAZINDAN SONRA BATIRDI GAVURLARI SENDE O MÜSLÜMANLARIN SAYESİNDE BURDASIN BİDE KONUŞUYON ATEİST OLDUĞUNUZU HERKESTEN SAKLARSINIZ ANCAK BURDA YER SÖYLEMEK ÇIKINDA BAĞIRINSANA ÇARŞIDA GEBERTSİNLER İKİ DAKİKADA BEN BAĞIRDIM MÜSLÜMANIM DİYE Bİ OLAYDA BENLE BİRLİKTE NİDA ATTI BİR SÜRÜ GENÇ YAŞASIN MÜSLÜMANLIK

Link to post
Sitelerde Paylaş
hadilan amerikan askerinin karşısında silahsız insanlar var evleri basıp tecavuz edip öldürüyolar dünya ispatladı bunu kadın çavuş köpek gibi bağlamış çıplak vaziyette üst üste dizmiş müslümanları karakolda o amına koyduğumda inanç olsa öyle yapamaz gelmiş konuşuyosun yok şu rakam bu rakam sana ifade ediyomu falan geç bu işleri bilek bileğe gelceksin o zaman görcen kodukmu oturturuz OSMANLI ORDUSU 120 000 KİŞİYLE İNGİLİZ FRANSIZ RUS YUNAN BULGAR AVUSTRALYA ORDULARINI VE BU ÜLKELERİN 110 TANE ZIRHLI SAVAŞ GEMİLERİYLE 600 000 KİŞİLİK DEV ORDUYU DENİZE DÖKTÜ AMINA KODU YETMEZMİ VE OSMANLI ORDUSU CUMA NAMAZINDAN SONRA BATIRDI GAVURLARI SENDE O MÜSLÜMANLARIN SAYESİNDE BURDASIN BİDE KONUŞUYON ATEİST OLDUĞUNUZU HERKESTEN SAKLARSINIZ ANCAK BURDA YER SÖYLEMEK ÇIKINDA BAĞIRINSANA ÇARŞIDA GEBERTSİNLER İKİ DAKİKADA BEN BAĞIRDIM MÜSLÜMANIM DİYE Bİ OLAYDA BENLE BİRLİKTE NİDA ATTI BİR SÜRÜ GENÇ YAŞASIN MÜSLÜMANLIK

terbiyesizliğe lüzum yok.

osmanlının kaybettiği savaşlarda

allah nerdeydi? ;)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...