Jump to content

Türk Ateistleri ve Aydınları Karar Vermek Zorunda..


Recommended Posts

Türkiye çelişkiler ülkesi..

Her konuda çelişkiler içinde olan bir ülke..

Ahlaktan tutun, milliyetçiliğe ve Atatürkçülüğe kadar...

Ahlaksal değerlerden yoksun olanların dindar ve milliyetçi olduğu bir ülke..

Atatürk'ün ilkelerini bilenlerin ve onlara kısmen de olsa inananların, Atatürk ilkelerinin eleştirilmesi gerektiğine inanan hainlerin yaşadığı bir ülke..

Din ve inanç özgürlüğünü, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerine yeğleyen yarı cahil aydınların kol gezgiği bir ülke....

İslam'ı savunmanın ülkenin bütünlüğünü savunmaktan çok daha önemli olduğuna inanan dindar meczupların var olduğu ve son yıllarda tırmandığı bir ülke.

Sosyo-ekonomik sorunlarını İslam'ın getirdiği çözüm yolları ile çözmeye çalışan ve bu uğurda yasalar çıkararak, halka baskı yapmaya başlayan dinci bir hükümet ve meclisin, ülkenin laik ve demokratik bir hukuk devleti olduğunda israra eden anayasasını çiğneyen faşist bir iktidarın hükmettiği bir ülke.

Bu çelişkileri ile ülkemiz hızla bir çıkmaza doğru gitmektedir.

İlerde bütün bunlardan hesep verecek birileri olacaktır mutlaka.

Ya dini reddeden ve ülkenin laik ve demokratik bir hukuk devleti olmasına çalışanlar teker teker yok edilerek ülke bir karanlığa itilecektir.

Ya da ülkeyi karanlığa itmeye teşebbüs edenler teker teker yargılanacak ve cezalandırılacaklardır.

Ben ikisi arasında bir durumun olacağını düşünemiyorum.

Çünkü ülkemiz parçalanma tehlikesi ile karşı karşıyadır ve bu kararsız durum devam edemez..

Yani Türkiye bu şekilde ilerleyemez. Gelişmelere bir yerde dur denecektir.

Kim ve nasıl der bilmiyorum..

Dinci kesim için önemli olan İslam'dır. Ülkenin bütünlüğü ve halkının refahı onlar için ikincil derecede önemlidir.

Bu hükümet ne pahasına olursa olsun İslam'ı savunmaktadır.

Bu durumda Türk ateist ve aydınlarına düşen görev insan hakları, düşünce özgürlüğü, laik ve demokratik ilkeleri savunmak ve ülkesine sahip çıkmaktır. Türk ateist ve aydınları hukuk ilkelerini çiğneyen bu hükümet ve onun aşağılık yardakçıları ile her düzeyde mücadele etmek zorundadır.

Bizim varlık nedenimiz budur..

İslam'ı savunmak adına özgür düşünce ve temel insan haklarını ihlal eden ahlaksızlara duyurulur..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 46
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Dindar ve milliyetçilerin ''ahlaksal değerden yoksun'' olduğunu söylerken kastettiğin bu ''ahlaksal değerler'' hangileri?

Ahlak göreceli birşeydir, başkalarını sendeki değerleri benimsemediği için ahlaksızlıkla suçlarsan onlar da sen onlarınkini benimsemedin diye seni suçlar.

İnsanların kendilerine has değerleri olması kuşkusuz güzel birşey ama kendi değerlerimize köle olmamalı ve başkasına kabul ettirmeye çalışmamalıyız.

Buna çalışacaksan bile lafla yapma Hacı, eyleme geç.

Yazında ''ahlaksız'' ibaresi gördüğüm her yerde üstüme alındım. Zira ahlaksız olmaktan gurur duyduğumu saklamıyorum.

Fakat gerek dindarlar gerekse faşistler kendilerine göre ahlakları olan topluluklardır.

Lakin bunların ahlakları iğrençtir. Zaten en iyi ahlak bile ancak kötünün iyisi olabilir.

İnsanların senin değerlerini benimsemesine uğraşıyor ve bunu onların kafasına bir ''vicdan polisi'' sokarak yapıyorsan sen ahlakçısın demektir.

Ahlakı at bir kenara. Kötü gidişin sorumluluğunu ''ahlaksızlık'' veya ''yanlış ahlak'' ile açıklamanın, dinsizlik veya yanlış dini benimsemekle açıklayanlardan farkı yok.

Dincilerin dinsel uygulamalarda serbesti isteklerinin insan hak ve özgürlüklerini daralttığı bir gerçektir.

Dediğin doğru fakat eksik.

Zira insan hak ve özgürlüklerine saygısı olmayan sadece dinciler değil.

Orduda, CHP'de, yargıda v.b.'de de böyle tipler görmek mümkün.

Dinden uzaklaşmak, insan özgürlüğüne saygıyı otomatikman getirmiyor maalesef.

Dinsel yeni düzeni eleştirdiğiniz gibi eski statükoyu da eleştirebilseniz keşke.

Bu arada, ''ülkeyi karanlığa itenler'' dediğin adamlar nereden destek buluyor ve hangi dinamiklerin üzerinde yükseliyorlar hiç düşündün mü?

En önemlisi de, ''laik'' kesimin büyük kısmının bu dinamik ve destekle ilişkileri çok mu farklı?

Karanlık sadece dinden mi ibaret? Dinci karanlık kendi kendine mi hareket ediyor yoksa ardında bir sermaye birikim süreci ve emperyalizm desteği de var mı?

Eğer ikincisi ise sizin sermaye düzenine ve emperyalizme bir karşı çıkışınız var mı?

Eğer yoksa ne konuşup duruyorsunuz? :)

''Ülkenin bütünlüğü ve halkın refahı'' dinci kesim için ''ikinci derecede önemlidir'' diyorsun.

Halkın refahı sizin için çok mu önemliydi peki?

Ayrıca şu 'bölünmez bütünlük' edebiyatı sıkmadı mı artık?

Tamam, günümüzde emperyalizme karşı sınırların değişmezliği politikasını yürütmek önemlidir ama buradan hareketle şoven milliyetçiliğe kılıf uydurulmamalıdır.

Bir taraftan aydın olmaktan bahsediyor ama öte taraftan en kaba milliyetçi temaları işliyorsunuz.

Bu gidişle ancak mafya dizilerine özenip reislerinin kanatları altında yoldan geçenlerin önüne balgam atıp serserilik yapan ülkücü-faşist ''aydınlar'' ile hareket edersiniz. :)

Bu durumda Türk ateist ve aydınlarına düşen görev insan hakları, düşünce özgürlüğü, laik ve demokratik ilkeleri savunmak ve ülkesine sahip çıkmaktır. Türk ateist ve aydınları hukuk ilkelerini çiğneyen bu hükümet ve onun aşağılık yardakçıları ile her düzeyde mücadele etmek zorundadır.

Doğru.

Doğru ama ''insan haklarını'', ''düşünce özgürlüğünü'', ''demokratik ilkeleri'' ve ''hukuk ilkelerini'' çiğneyen sadece bu hükümet mi?

Öncekiler sütten çıkmış ak kaşık mıydı?

Dinci faşizmin yerine milliyetçi faşizme geri dönmeyi mi ''çözüm'' diye öneriyorsunuz?

Yeni dinci anayasa yerine, eski 12 Eylülcü anayasayı mı savunacağız örneğin?

Hepsinden önemlisi, üstte saydığın değerleri savunmak konusunda şimdiye kadar aklınız neredeydi?

İslam'ı savunmak adına özgür düşünce ve temel insan haklarını ihlal eden ahlaksızlara duyurulur..

Evet böyle ''ahlaksızlar'' var; daha doğrusu bunlar onların ahlaklarının bir gereği. O ahlaktan kurtulsalar belki biraz insan olurlardı ya neyse...

Fakat bu tip ''ahlaksızlıklar'' sadece islama özgü değil maalesef Hacı'm.

'Müesses nizamı' savunmak uğruna özgür düşünce ve temel insan haklarını ihlal edenler de var, yaaa...

tarihinde Freddie_ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sende olmayanlar..

Hangileri onlar?

Onlarda yokmuş, sana göre bende de yokmuş.

Sen şimdi bu 'ortak noktadan' hareketle benim de bir dindar-milliyetçi olduğumu düşünmeye falan kalkmadın değil mi?

Gerçi yaş olmuş 60, düşünsen de herkes anlayışla karşılar. :)

tarihinde Freddie_ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hangiler onlar?

Onlarda yokmuş, sana göre bende de yokmuş.

Sen şimdi bu 'ortak noktadan' hareketle benim de bir dindar-milliyetçi olduğumu düşünmedin değil mi?

Gerçi yaş olmuş 60, düşünsen de herkes anlayışla karşılar. :)

Sende olan hiç bir şey bizim ateist ilkelerimizle bağdaşmıyor.

En azından benimkilerle bağdaşmıyor.

Benim gözümde sen bir dindar fanatik kadar sapıksın..

Bu yeter mi şimdilik.

Devam da edebilirim.. Ama senin için hiç iyi olmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, bu kadarı yeterli şimdilik.

Şu ''ateist ilkeleri'' nelerdir, kim belirliyor v.s.'yi açıklamamışsın ya neyse.

Birbirimize benzemediğimize ve gözünüzde sapkın olduğuma memnunum.

Kızma, tansiyonun çıkacak.

:)

tarihinde Freddie_ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk'ün ilkelerini bilenlerin ve onlara kısmen de olsa inananların, Atatürk ilkelerinin eleştirilmesi gerektiğine inanan hainlerin yaşadığı bir ülke..

budur işte.türk ateistler ile batılı ateistler arasındaki en büyük fark.türk ateistler hala bazı şeylerin dokunulmaz olduğuna eleştirilemez olduğuna yani dogmalara inanıyorlar.aynı hastalık sol düşüncede de var.bunu aşmak nasıl olur bilmiyorum belki de avrupa ateistlerin yada avrupadaki sol görüşlerin "özgürlük" anlayışı ile kendi dogmalarını bir karşılaştırmaları gerekiyor bu karşılaştırmada türk ateist ve solcuların ne kadar muhafazakar bir görüşe sahip oldukları açıkça ortaya çıkacaktır.

türkiye gerçekten çelişkiler ülkesi bu doğru çünkü ateistler ve solcular değişmez eleştirilemez ilkelerin var olduğuna inanıyorlar ve özgürlüklerin ve değişimin yanıda değil karşısındalar bundan daha büyük çelişki olabilir mi

tarihinde muslumangenc tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı,

Üstte seni eleştirdim ama haklı olduğun yerler de vurgulanmalıdır elbette.

Dinciler demokrasi söylemleri 'sıkarken' aslında demokrasiyle zerre kadar ilgili olmadıklarını da belli ediyorlar.

AKP de emperyalizm işbirlikçisi, gerici ve piyasacı, emek düşmanı bir partidir.

Tüm işbirlikçiliğini ve emek düşmanlığını dinsel söylemlerle perdelemeye çalışmaktadır.

Tamam, kimse demokrasi konusunda mükemmel olmak zorunda değil ama dincilerin demokrasiyle ilişkisi, kedinin ciğerlerle ilişkisi kadardır.

Demokrasi ve özgürlükler, dinsel gericilik ve baskılara karşı verilmiş tarihsel bir mücadelenin kazanımlarıdırlar.

Dinciliğin baskın olduğu, tarikatların cirit attığı, cemaatleşmenin her yanı kuşattığı bir ülkede demokrasi olmaz.

Zira demokrasi en başta toplumun kendi kendini yönetmesini, kendi kararlarını kendi vermesini, yani kendi iradesinin hakimi olmasını gerektirir.

Dinin baskın olduğu ortamlarda ise halkın iradesi değil tanrının iradesi baskındır; işte bu yüzden dincilik ile demokrasi arasında uyum değil çelişki vardır.

Dincilerin demokrasi söylemlerinin samimiyetlerinin ölçütü, ateist fikirlere olan tahammül dereceleridir.

Ateistlerin varlığına ve ateist fikirlerin anlatılma özgürlüğüne tahammül edebiliyorlar mı?

Eğer edemiyorlarsa sakın bir daha demokrasiden, ifade özgürlüğünden, hoşgörüden falan bahsetmesinler.

AKP'nin bu açıdan sınıfta kaldığını hepimiz görüyoruz. Dinci medya da öyle.

Atatürk büyük bir liderdir, dünyada emperyalizme karşı verilmiş ilk ulusal kurtuluş savaşının kahramanıdır, ümmetten millet yaratmış bir ilericidir, din boyunduruğundaki bir halkı özgürleştirme mücadelesi vermiştir.

Elbette onun da hataları vardı ve elbette o da eleştirilebilir biridir.

Fakat onu üstte sıraladığım ilerici görüş ve uygulamalarından ötürü karalayan dinciler sorumsuzca davranmaktadırlar.

Atatürk sayesinde elde edilmiş tarihsel kazanımları demokrasi sınırları içerisinde korumak her ilerici ve yurtseverin görevidir.

Bu açıdan Hacı'nın açtığı bu konu son derece ısabetlidir. Liberal-dinci ittifakına karşı ilerici ve emekten yana bir muhalefet çıkarmak elzemdir.

tarihinde Freddie_ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tebrik ederim Sevgili Freddie. Ellerine sağlık. Konunun özünü anlamış ve çok doğru tespitlerde bulunmuşsun.

Birlik olma zamanıdır.

Şimdi Türk liberaller gelir ve müslümangenç nick'li yobazla aynı cümleleri döktürür giderler.

Liberal-dinci ittifakı...

Link to post
Sitelerde Paylaş

freddie aynı topicten iki ayrı mesajın arasında bu kadar fark olması aynı anda bir birine zıt iki fikri savunman ilginç.ikinci mesajında adeta müslümanlar gelmesinde darbe olsun razıyım diyorsun

bizim türkiye has demokrasi ve özgürlük anlayşımızın klasik bir göstergesidir bu senin suçun yok aslında

kimse kimseye güvenmiyor herkes bir takım tabularına sarılmış ve bu tabuları kaybetmemek için evrensel demokrasi anlayışından ödün verilmesi gerektiğini düşünüyor.rakip fikir olmasında ne olursa olsun yada tabularıma dokunmasınlarda ne yaparlarsa yapsınlar anlayışı iliklerimize kadar işlemiş.

türk solunun çıkmazı da burada müslüman korkusu onları militarist tabuları olan milliyetçi bir parti haline getirdi.bu solun avrupa solu yanında aşırı muhafazakar kaldığı kimsenin umrunda bile değil.yeterki tabulara dokunulmasın evrensel demokrasi mi o bize gelmez bizim türkiyenin insanları buna layık değil (henüz o şartlar oluşmadı)anlayışı halen devam etmekte

Link to post
Sitelerde Paylaş

müslümangenc, seni, islamı, arkadaşlarını, ulemayı toplayıp camiye tıkınca, ben sana avrupa demokrasisi verecem söz. Şu forumdaki bir ateist avrupadaki ateiste 1000 basar. Sen neyle neyi karşılaştırdığını bile bilmeyen bir tipsin. İslamcı biri demokrasiden, özgürlükten bahsedecekse önce kendine bakacak. Şeriat diye açtığın başlık daha ortalıklarda duruyor takiyye yemez burada. Öyle işkembeyi yayıp tesbih çekerek avrupa demokrasisinden bahsetmek yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bundan iki yıl önce darbe geldi geliyor diyerek saçmalıklar üreten hacı saçmasapan bir yazıya daha imza atmış.

Evet liberaller ve dinciler kolkola görünüyor bir kesim inançlarının özgürlüğü için bir kesimde inançların ve vicdanın özgür olduğunu düşündüğü için.Hiçbir liberal din baskısını da makul görmüyor.

Din karşıtı görünüp bir DİN gibi yobazlığı savunanlar bence HACI ve HACI gibi düşünenler.

HACI bir dindar kadar yobaz ve kendi ilahiyatını yazacak kadar safsatacı biri.Ve Hacı gibilere evet prim yok.Destekte yok.Bu ülke demokratikleşecek ve SİVİL bir yönetim anlayışına sahip olacak birilerinin karnı çok ağrısa da artık böyle.Türk ateistlerine sürekli bir ideoloji beğendirmeye çalışanlar çok oldu.Ama onlar neyi seçeceğini biliyor.

tarihinde Alphabeta tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bundan iki yıl önce darbe geldi geliyor diyerek saçmalıklar üreten hacı saçmasapan bir yazıya daha imza atmış.

Evet liberaller ve dinciler kolkola görünüyor bir kesim inançlarının özgürlüğü için bir kesimde inançların ve vicdanın özgür olduğunu düşündüğü için.Hiçbir liberal din baskısını da makul görmüyor.

Din karşıtı görünüp bir DİN gibi yobazlığı savunanlar bence HACI ve HACI gibi düşünenler.

HACI bir dindar kadar yobaz ve kendi ilahiyatını yazacak kadar safsatacı biri.Ve Hacı gibilere evet prim yok.Destekte yok.Bu ülke demokratikleşecek ve SİVİL bir yönetim anlayışına sahip olacak birilerinin karnı çok ağrısa da artık böyle.Türk ateistlerine sürekli bir ideoloji beğendirmeye çalışanlar çok oldu.Ama onlar neyi seçeceğini biliyor.

Türk liberalleri genel olarak satılık ve korkaktır da ondan. Çabuk fikir değiştirirler, ilkesiz ve dönektirler.

Çoğunun fiyatı vardır, kolay satın alınırlar.

Din karşıtı olanlar, dinci ve şeriatçı bir partiyi desteklemezler. Çok basit.

Çünkü dinci, kendinden başkasına yaşam hakkı tanımaz.

Bu forumda akşama kadar dinler ve onların temel anlayışları sorgulanıyor ama görüyorum ki hepsi laf olsun, mastürbasyon olsun diyeymiş.

Ateistforum'da, şeriatçı olduğunu bas bas bağıran bir partiye, özgürlük ve demokrasi adı altında biat ediliyor.

Ülkenin geldiği hale bak....

Nasıl bir akıl tutulmasıdır bu, anlamak mümkün değil.

Yazıklar olsun size..

Link to post
Sitelerde Paylaş

bilmem bunu söylersem vatan haini olur muydum bu ülke Atatürk'ü hak etmedi.

keşke ABD'de falan çıksaydıda dünyaya bir yararı olsaydı ABD'nin.

yanlış coğrafyada çıktı,gerek şeriatçıların gerekse özgürlükten beyni gözü körleşen liboş komülerin dilinde sakız oldu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İlkeli ateist ve aydın ben buna ancak gülerim. İlkeler, ancak elinizi kolunuzu bağlayan doğmatik bağlardır. Ben ateistinde, aydınında doğmatik olmayanını isterim. Bence, doğmalarla bir şeylere bağlanan kişinin kendini ateist olarak tanımlaması, ancak acınacak bir şey olur.

Din yobazlığını bırakıp, atatürk yobazlığı mı yapalım? İstediğiniz bu mu? Şeriat istemiyoruz diye cuntacı zihniyete mi kucak açalım? Bir kucaktan kaçarken başka bir kucağa mı oturalım?

Atatürk'e lafım yok, ama bu ülkede ikili oynayan en büyük grup atatürkçülerdir. Atatürkü dindar göstermeye çalışanların karşısında sus pus olup sonrada ak partiye karşı gelmenizin bi anlamı yok. Siz ilk önce Atatürk'ün iyi bir ateist olduğunu ortaya koyun. Ama nerde?

Link to post
Sitelerde Paylaş

İlkeli ateist ve aydın ben buna ancak gülerim. İlkeler, ancak elinizi kolunuzu bağlayan doğmatik bağlardır. Ben ateistinde, aydınında doğmatik olmayanını isterim. Bence, doğmalarla bir şeylere bağlanan kişinin kendini ateist olarak tanımlaması, ancak acınacak bir şey olur.

Din yobazlığını bırakıp, atatürk yobazlığı mı yapalım? İstediğiniz bu mu? Şeriat istemiyoruz diye cuntacı zihniyete mi kucak açalım? Bir kucaktan kaçarken başka bir kucağa mı oturalım?

Atatürk'e lafım yok, ama bu ülkede ikili oynayan en büyük grup atatürkçülerdir. Atatürkü dindar göstermeye çalışanların karşısında sus pus olup sonrada ak partiye karşı gelmenizin bi anlamı yok. Siz ilk önce Atatürk'ün iyi bir ateist olduğunu ortaya koyun. Ama nerde?

Atatürk'ün bütün yobazlıklarla ilgisi yok.

Bunların derdi Atatürk'le. Ülke şeriatın eşiğine gelmiş, biz seksen beş yıl önceki devrimlere bile muhtaç hale gelmişiz, bunlar kalmış özgürlük, demokrasi diyerek adım adım güçlenen şeriatçıların yalanlarıyla mastürbasyon yapıyor.

Bütün işimiz bitti, seksenbeş yıl önce elimize teslim edilmiş devrimleri tartışmaya geldi sıra..

Yerine ne koyalım peki?

Din.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben Türk ve müslüman bir aydın olarak şunu söyleyebilirim.

yobazlık belirli bir güruha atfedilmemeli.

Dini Red etse dahi kişi yobaz olabilir.

Kendi varlık nedenini Laikliğe adayarak övünenler bir başkasının varlığını adadığı dine neden aynı saygıyı göstermiyor?

görüyorsunuz tek paragrafla hacı dediğimiz acı gerçeği madara ettim.

dinci-liberal kesime selamlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kaç yıldır ülke şeriatın eşiğine geldi diyorsunuz, Ak parti darbeyle korkutuyor siz şeriatla. Artık bu korku psikolojisi politikalarınıza bir son verin.

Yerine din koyalım diyen kim? Öyle bir sözcük mü kullanmışım?

Yazımı alıntılıyorsun, zahmet edip birde öne sürdüğüm şeyleri cevaplasan.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kaç yıldır ülke şeriatın eşiğine geldi diyorsunuz, Ak parti darbeyle korkutuyor siz şeriatla. Artık bu korku psikolojisi politikalarınıza bir son verin.

Yerine din koyalım diyen kim? Öyle bir sözcük mü kullanmışım?

Yazımı alıntılıyorsun, zahmet edip birde öne sürdüğüm şeyleri cevaplasan.

Hayır, yerine din koyalım diyen sen değildin elbette.

Ben bu ülkede Atatürk ilke ve devrimlerinin karşıt anlamının artık din olduğunu belirttim sadece.

Biliyor musun, ben de bir süre öncesine kadar din tehlikesinin bu kadar büyük boyutlarda olduğunu kabul etmek istemiyordum. Nedeni ise "aslında" bu devirde, bu yılda ülkeye yakıştıramamamdı.

Ama son dönemde olanlar fazlaca rahat davrandığımızı gösterdi. Ülke müthiş bir kaosa sürükleniyor ve dinciler her yeri ele geçirdi, geçiriyor.

Hukukçuların bile hukuksuzluktan ve faşizmden şikayet ettiği, "dinleniyor ve takip ediliyoruz, tehdit ediliyoruz" diye isyan ettiği bir dönemdeyiz.

Mesela Atatürk bile değil. Keşke öyle olsaydı..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...