Dummy İngilizce aptal anlamına gelen bir kelimedir. Bu başlık altında aptal terimi mecazi anlamda değil, gerçek anlamda kullanlmıştır. Aptal yalnız bilmeyen değildir. Aynı zamanda zor öğrenendir. Ve öğrenmek için, çeşitli nedenlerden dolayı, ayrı bir çaba harcamamış olandır. Ama aptal terimi yine de cahilden farklıdır. Çünkü cahil hem bilmeyendir, hem de artık öğrenemeyendir. Biz evrimi cahillere hiç bir şekilde öğretemeyiz. Ama aptallara öğretebiliriz. Aptalların öğrenemeyeceği şey