Jump to content

avrupa birligi


Recommended Posts

Türk'ler AB'ye uyum yapamazlar.

Ama ben o yüzden AB'ye girmemize karşı değilim.

Ben AB ile rekabet ederek daha çabuk ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

AB ile iyi bir rekabet bizi hem iç hem de dış politikada ileri itecektir.

İslam ülkemizde tırmanamayacaktır.

Çünkü İslamsal ilkelere önem vererek gerçek anlamda, teknolojide ileri çağdaş ve uygar bir ülke olamayız.

Bunu ancak İslam'ı hedef alarak ve araç olarak kullanarak değil, yaşamımızı ondan mümkün olduğu kadar soyutlayarak yapabiliriz.

AB'ye girince İslam'dan kurtulamayacağımız gibi, ülkemiz parçalanma tehlikesi ile de karşı karşıya kalacaktır.

Avrupa yüzlerce yıldır istediğine kavulaşacak, Türk'leri sindirebilecektir.

Bu belki de iyi bir şeydir diyen çok Müslüman var ülkemizde.

Ama ben AB üyeliğine, kendimi bildim bileli karşıyım.

AB'ye girmeyen Türkiye'de İslam neden şimdi olduğu gibi tırmanamayacaktır?

AB'ye girmeyeceğimiz kesinleşirse, ordu İslam'ın devleti ele geçirme çabalarına karşı daha sert bir tutum sergileyecektir.

Ordu bunu henüz yapamamaktadır. Nedeni de AB'ye şirin görünmektir.

Eğer bunun mümkün olmadığı anlaşılırsa, ordu laikliğe karşı hükümetin kaygısız davranışlarına daha kolay müdahale edebilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 80
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.

Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.

Başkenti Ankara'dır.

4) Anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/yazi2.html

YENİ ANAYASA TASLAĞININ 1982 ANAYASASINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Yeni taslağın 1982 Anayasasında yaptığı en önemli değişiklik Anayasanın “Başlangıç Bölümü”nün Anayasadan çıkarılmış olmasıdır.

“ Türk Vatan ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda ...” diye başlayan ve Türk milli menfaatlerini, Türk varlığını ve devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan başlangıç bölümünün metinden çıkarılmış olması, anayasayı hazırlayanların başlangıç bölümünde belirtilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olan hedeflerin yerine başka hedefler koyma niyetinin açık göstergesidir.

Aşağıda Yeni Taslakla 1982 Anayasasında yapılması tasarlanan önemli değişiklikler madde numaraları verilerek mukayeseli olarak belirtilmiştir :

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. (“başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan” ifadesinin yeni metinden çıkartıldığı görülmektedir)

Madde 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

(2) Resmî dili Türkçedir. (Mevcut Anayasada ” Dili Türkçedir “ şeklindeydi. Bu değişiklikle Türkçe’nin yanı sıra başka dil ve lehçelerin de kullanılmasına hukuki zemin hazırlanmaya çalışılmaktadır)

Madde 4- Devletin temel amaç ve görevi insan haysiyetini korumak, kişilerin hak ve hürriyetlerini kullanmalarının önündeki bütün engelleri kaldırmak ve halkın huzur, güvenlik ve refahını sağlamak suretiyle insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır. ( Mevcut Anayasada yer alan “Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini,Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak” ifadesinin yeni metinden çıkarılmış olması ileride hedeflenen federatif yapı için hukuki zemin hazırlığı yapıldığı izlenimini vermektedir )

Madde 5- (1) Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir.

(4) Milletlerarası ve milletlerüstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır. ( Mevcut Anayasada bulunmayan bu ifade ile egemenliğin başka ulus ve kuruluşlara devrine zemin hazırlandığı görülmektedir).

Yasama yetkisi

Madde 6- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin hükümler saklıdır. ( Bu maddede yapılan değişiklik ile Anayasanın KHK ile delinmesine zemin hazırlandığı görülmektedir)

İKİNCİ KISIM

Temel Haklar ve Hürriyetler ( Mevcut Anayasada “Temel Haklar ve Ödevler” şeklindeydi)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

Madde 12- (2) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

(Mevcut Anayasada ki “ Temel hak ve hürriyetler “ Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün , milli egemenliğin , Cumhuriyetin , milli güvenliğin, kamu düzeninin , genel asayişin, kamu yararının , genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle” Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir” ifadesinin yeni metinden çıkarıldığı görülmekte, ayrıca “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” denilmek suretiyle yabancılar T.C. kanunları önünde imtiyazlı hale getirilmiş olmaktadır).

tarihinde queenofhearts tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

''Memleketler çeşitlidir. fakat medeniyet birdir. ve bir milletin ilerlemesi için de bu medeniyete ortak olması lazımdır. osmanlı imparatorluğu'nu düşüşü batıya karşı elde ettiği başarılardan çok, boş gururla kendisini avrupa milletlerine bağlayan bağları kestiği gün başlamıştır. bu bir hata idi, bunu tekrar etmeyeceğiz." Atatürk

tarihinde VahsiZenci tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.

Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.

Başkenti Ankara'dır.

4) Anayasanın 1 nci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Alıntı ile Cevapla

Şuna bile Demokratik değil diyorlar şaşıyorum :)

Ya düşünsenize,Faşist dediğiniz ülke 1. maddenin ''Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı'' kısmını değiştirilemez saymıyor,özenle 1. maddenin şu kısmı değiştirilemezdir falan denilmiş.

Cumhuriyet tabiki değiştirilemez.

Laik ve Sosyal devlette değiştirilemez.

Hiç bir Demokrasi bunların değişebilirliği ile sağlanamaz !

Ama,Değiştirilemez olarak kabul edilen maddelerden birinden memnun değilim.O da MARŞ.

tarihinde VahsiZenci tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili haci Türkiye avrupa birligine girerek dinden uzaklasacaktir.Ben Türkiye den geldigim de yüzyil ileri geldigimi biliyorum.Gecmise bir daha dönemem B)

Böyle bir düşünceyi yadırgamıyorum ama, kanıtı yok.

Hristiyanlığa maruz kalan Türkiye'de ben İslam'ın tırmanacağını düşünüyorum.

Türkiye'de İslam hiç bir zaman tek başına durmayacaktır. Duramaz. İslam yayılımcı bir dindir.

AB'ye girince İslam'ın yayılması size göre neden azalacaktır?

Neden böyle bir sonuca varıyorsunuz?

Merak ettim doğrusu. Çünkü ben bunun tam tersinin olacağını düşünüyorum.

AB'ye giren ülkemizde Müslüman'ların tımar olacağını mı sanıyorsunuz?

Ben hiç sanmıyorum. Din özgürlüğü onları azdıracaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Böyle bir düşünceyi yadırgamıyorum ama, kanıtı yok.

Hristiyanlığa maruz kalan Türkiye'de ben İslam'ın tırmanacağını düşünüyorum.

Türkiye'de İslam hiç bir zaman tek başına durmayacaktır. Duramaz. İslam yayılımcı bir dindir.

AB'ye girince İslam'ın yayılması size göre neden azalacaktır?

Neden böyle bir sonuca varıyorsunuz?

Merak ettim doğrusu. Çünkü ben bunun tam tersinin olacağını düşünüyorum.

AB'ye giren ülkemizde Müslüman'ların tımar olacağını mı sanıyorsunuz?

Ben hiç sanmıyorum. Din özgürlüğü onları azdıracaktır.

Halkımızın çoğu Müslüman kesim dahil Özgürlüğe ve Laikliğe bağlı insanlar.

Radikallere nefret çığ gibi büyükken bu dinciler azsada mart ayındaki dişi kedinin azarken verdiği zarardan fazlasını veremezler.

Avrupa Birliği'ne girmedikçe Din özgürlüğünü falan tanımayacağız.Ayrım hep olacak.

Seni korkak görüyorum hacı.Dincileri patlamaya hazır bir Bomba olarak görüyorsun ve dokunmaya korkuyorsun.Ben asırlarca bu bombanın stresiyle yaşayacağıma o bombaya zeus ne verdiyse girişirim daha iyi.

Avrupa Birliği yan etki yapabilir,Ama denemekten başka şansımız yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Avrupa ülkeleri o müslümanlarin burnunu bir sürterler b.tan cikmaz.Onlar müslümanligin ot gibi büyemesine izin verirler mi hic.Adamlar bosunami gelistiler.Bizim simdi ugrastigimiz seyleri onlar 500 sene önce cöpe attilar.Cöpleri karistirmayin,mikrop bulasabilir. ^_^

Link to post
Sitelerde Paylaş

Halkımızın çoğu Müslüman kesim dahil Özgürlüğe ve Laikliğe bağlı insanlar.

Radikallere nefret çığ gibi büyükken bu dinciler azsada mart ayındaki dişi kedinin azarken verdiği zarardan fazlasını veremezler.

Avrupa Birliği'ne girmedikçe Din özgürlüğünü falan tanımayacağız.Ayrım hep olacak.

Seni korkak görüyorum hacı.Dincileri patlamaya hazır bir Bomba olarak görüyorsun ve dokunmaya korkuyorsun.Ben asırlarca bu bombanın stresiyle yaşayacağıma o bombaya zeus ne verdiyse girişirim daha iyi.

Avrupa Birliği yan etki yapabilir,Ama denemekten başka şansımız yok.

Ben sadece gerçekçiyim..

Bizde aydın yok. Bizde ileriye yönelik düşünceleri yaratanlar ve savunanlar yok.

Bizde adam yok adam..

Nerden uyduruyorsunuz ülkemizde çoğu Müslüman'ın laik olduğunu..

Sizin çevreniz öyledir belki ama gerçekleri nasıl göremezsiniz bilmiyorum.

70 milyon Türkün en azından 50 milyonu yobaz Müslümandır. Aydınların, gazetecilerin, profesörlerin en azından yarısı ki bana göre dörte üçü, yobaz Müslüman'dır.

Çok safsınız..

Türkiye bu haliyle AB'ye girerse, Atatürk'ün bütün çabaları boşa gidecek ve ülkemiz dine önem veren ve dinle uyutulan bir AB üyesi olacaktır.

AB bizim özgürlüğümüzün sonunu simgeleyecektir.

Düşünsenize. Almanya bile bizim kadar özgür değildir.

Ama Almanya'nın sindirilmesi mümkün değildir. Çünkü kendi değerleri vardır.

Bizim kendi değerlerimiz de yok. İslam'dan başka..

Nobel alan bir yazarımız var ama, onun bile durumu şaibeli.

Değeri düşünceleri olan filozoflarımız yok. Yazarlarımız yok. Devlet adamlarımız yok. Politikacılarımız yok.

Dil bilenimiz bile yok... Bilim adamlarımız hırsız.. Sahtekar. Evrim düşmanlığı üniversitelerde bile yaygın..

Halkımız trilyonlarını soysuz dincilere kaptırıyor.

Evrim düşmanları yaratışı atlası bastırıp, batının ünlü evrimilerine ve üniversitelerine gönderme küstahylığına cesaret edebiliyor.

Ülke olarak dibe vurduk..

Sen neden bahsediyorsun kardeşim...

Ateizmin ve düşünce özgürlüğünün suç olduğu bir AB ülkesi olarak İslam'dan mı kurtulacağımızı sanıyorsun?

Sen sanmaya devam et..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yasama yetkisi

Madde 6- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin hükümler saklıdır.

forumda hukukçu var mı bilmiyorum ama

varsa gelsin bana bunu açıklasın lütfen

khk ile dahi olsa tbmm'nin yasama yetkisini avrupa birliğine devretmesi mümkün müdür?

khk lere ilişkin hükümler saklıdır demek bundan önce gelen "bu yetki devredilemez" hükmünün ihlal edilebileceği anlamında mıdır?

edit: benim bildiğim kadarıyla "Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin hükümler saklıdır." derken

bu khk nin çıkması için gerekli olan şartların olgunlaşması lazım

bu şartlar da olağanüstü hallerdir

bu hallerde meclisin yetkisi sınırlandırılabilir veya devredilebilir

mesela ülkemizde terör yüzünden uzun yıllarca belli bölgelerde ohal vardı

savaş mavaş, sel, afet cart curt gibi durumlardan bahsediyorum

öyle keyfince khk çıkatıp bu yetkiyi istediğine devredemezsin ki

avrupa birliğinden bahsediyorsak eğer

bu bir sui generis organizasyondur

bizim anayasamız yazıldığında tarih böyle bir organizmaya şahit olmamıştı

anayasanın hiçbir maddesi böylesine "tuhaf" bir organizasyona üyeliğin kapısını açacak

tbmm'nin yetkilerinin paylaşılmasını sağlayacak bir madde içerdiğini zannetmiyorum

tarihinde Uyusukkursun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben sadece gerçekçiyim..

Bizde aydın yok. Bizde ileriye yönelik düşünceleri yaratanlar ve savunanlar yok.

Bizde adam yok adam..

Nerden uyduruyorsunuz ülkemizde çoğu Müslüman'ın laik olduğunu..

Sizin çevreniz öyledir belki ama gerçekleri nasıl göremezsiniz bilmiyorum.

70 milyon Türkün en azından 50 milyonu yobaz Müslümandır. Aydınların, gazetecilerin, profesörlerin en azından yarısı ki bana göre dörte üçü, yobaz Müslüman'dır.

Çok safsınız..

Türkiye bu haliyle AB'ye girerse, Atatürk'ün bütün çabaları boşa gidecek ve ülkemiz dine önem veren ve dinle uyutulan bir AB üyesi olacaktır.

AB bizim özgürlüğümüzün sonunu simgeleyecektir.

Düşünsenize. Almanya bile bizim kadar özgür değildir.

Ama Almanya'nın sindirilmesi mümkün değildir. Çünkü kendi değerleri vardır.

Bizim kendi değerlerimiz de yok. İslam'dan başka..

Nobel alan bir yazarımız var ama, onun bile durumu şaibeli.

Değeri düşünceleri olan filozoflarımız yok. Yazarlarımız yok. Devlet adamlarımız yok. Politikacılarımız yok.

Dil bilenimiz bile yok... Bilim adamlarımız hırsız.. Sahtekar. Evrim düşmanlığı üniversitelerde bile yaygın..

Halkımız trilyonlarını soysuz dincilere kaptırıyor.

Evrim düşmanları yaratışı atlası bastırıp, batının ünlü evrimilerine ve üniversitelerine gönderme küstahylığına cesaret edebiliyor.

Ülke olarak dibe vurduk..

Sen neden bahsediyorsun kardeşim...

Ateizmin ve düşünce özgürlüğünün suç olduğu bir AB ülkesi olarak İslam'dan mı kurtulacağımızı sanıyorsun?

Sen sanmaya devam et..

Bunlar halkın dışında gerçekleşiyor hacı.Halk durumun farkında.

Bardağın dolu tarafına hiç bakmıyorsun.Zerre bakmıyorsun.

Dincilere öfke,nefret hangi şehir olursa olsun kendini gösteriyor.

Bizimde değerlerimiz var.

Dincilere,Şeriatçılara giydiren bir sürü yazarlarımız,edebiyatçılarımız var başta en büyük değerimiz Atatürk olmak üzere.

Aslında Dinci-Laik diye ayırmamak lazım.

Bir Radikal kısım var,Artık işi terörizme dönüştürmüş,Şeriat için savaşmaya hazır Radikal kesim.Bunlar %1'i bile bulmaz.

Evet dinci ve Atatürk'ü sevmeyen kesim fazla,Ama bunlarda hızla Batı'ya ayak uyduruyor.

Dindarda olsalar Batı kültüründen uzak değiller.

Bunların hiç bir zararı olmaz.

Kendilerini üstün görebilirler,Ama icraatları yok.

AB'ye girersek hiç bir şey yapamazlar,Üstünlüklerini bir yere kadar savunurlar sonra kaybederler,Herşey eşit olur.

Bu Dinci ve Şeriatçıların otoritesi hızla büyüyor ancak onlarda Batı'nın etkisinden kurtulamıyorlar hala.

Milli değerler var,Ordu var.Bunlar oldukçada kimse dokunamaz.

Silahlananlar olacaktır elbet,Ama halk bunun karşısında durmayı bilecektir.

Ermenilerle,Rumlarla,Bulgarlarla komşuluk yapan halk uyanmayı bilecektir.

Mahallelerde din-inanç ayırmaksızın bir dayanışma mevcut,Kurtuluş Savaşındada böyleydi,Rum şehitler vardı.

Sen hala diyorsun ki Radikaller azıyor.Azsınlar.

Sen bazı şeyleri gözünde çok büyütüyorsun hacı.50 milyonmuş.Ben hiç birşey yapmayalım mı diyorum,Ama rakibini gözünde büyüterekte hiçbirşey yapamazsın hacı.

Elin kolun bağlı durmayı bırakacaksın.Atatürk bu ülkeyi boşuna mı buralara getirdi ? Hiç mi hatırı yok,Zerre hatırı mı yok ? Bu ülkede tek Atatürkçü,Laik,Aydın kalana kadar savaşmak ATATÜRK'E OLAN BORCUMUZDANDIR.

Atatürk Hilafet'i kaldırdığında bu ülke baştan aşağıya Şeriatçıydı.

Avrupa Birliği kurtuluşumuz,ışığımız değildir.Bunu düzeltmek kendi elimizde.Ama Avrupa Birliği'de gereklidir,Çorbaya tuzu olacaktır.

Avrupa Birliği bu ülkede dini yok etmeyecektir elbette.

Ama en azından dini yok etmeyi öğretecektir.Kültür kazandırarak.

Atatürk kuranı ve hadisleri Türkçe'ye çevirtmişti,Halk ne mal olduğunu anlasın bu dinin diye.

Direkt ''Dini yasaklıyoruz'' demedi yani.Ama dinin yok edilmesine zemin hazırladı.

Avrupa Birliğide bu zemini hazırlayacak.

Link to post
Sitelerde Paylaş

neticede biz bu anayasa ile nah gireriz ab ye! :)

hadi anayasayı hallettik diyelim

bu memleketin insanını yeni baştan yaratmak gerek

o'nun için de sanırım bi yüzyıl daha geçmeli...

bence bu işin pek mümkünatı yok

israil bile bizden önce ab ye girer, ne de olsa ab için hazmı sindirimi kolay

ama bizi hazmedemezler kolay kolay...

Link to post
Sitelerde Paylaş

AB'ye girmeyi genellikle büyük bir çoğunluğumuz ister, çünkü işimize gelir, ama onların bizler hakkındaki düşüncelerini nedense hiç kaale almayız. Şahsen ben konuya bu açıdan da yaklaşmanın tartışmaya çok katkısı olacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin AB'ye üyelik konusu aslında Avrupa'da da çok konuşulur ve basınlarında bazen oldukça geniş yer verilir. Genel kanaat, Türkiye'nin AB'ye alınmaması yönündedir. Sıradan vatandaş bazında Türkiye denilince adamların zaten ödü yarılır, hatta kendi aralarında espirisi bile yapılır :

- Ben Türklere tokum, bunlardan bizde yeterince var, ben almayayım.

Koca Avrupa'da bir tek Avusturya sosyal demokrat parti lideri Alfred Gusenbauer delikanlı çıktı ve 2006 yılında aynen şöyle dedi :

- Biz Türkiye'yi AB'ye almaya zaten almayacağız, ki Türkiye'nin tam üyeliğine sadece halklarımız değil, politikacılarımız da karşı; niye dürüst davranıp bunu Türkiye'ye açıkça iletmiyor da tam bir ikiyüzlü politika uyguluyoruz ve Türkleri bilinçli bir şekilde yanlış yönlendiriyoruz. Bence artık bunu Türklere dürüstçe söylemek gerek.

Peki, AB üst düzey temsilcileri üyeliğimiz konusunda ne düşünürler :

İşte, fazla detaya inmeden üst düzey temsilcilerin genel hatlarıyla bizim hakkımızdaki düşünceleri :

Güya Türkiye'nin üyeliğini isteyen, ama beri taraftan da ''ne kırığı küstüreceksin ne de kapıdan bastıracaksın '' politikası uyguluyanların gerekçeleri :

1 - Avrupa Birliği bir değerler bütünüdür, argümanları arasında dinsel inançlar yoktur. Çoğunluğunu müslümanların teşkil ettiği bir Türkiye, din ve devlet işlerini birbirinden çoktan ayırmıştır. Önemli olan 2002'de alınan Kopenhag kriterleridir.

2 - Türkiye, Avrupa ve Akdeniz bölgesi arasında çok önemli bir köprü vazifesi görebilir. Ayrıca demokratik bir Türkiye, Batılı değerlerin diğer İslam ülkelerinde yayılmasına fevkalede katkıda bulunabilir.

3- Katılım süreci Türkiye'nin sadece kalıcı demokratikleşmesini gerçekleştirmesine değil, ayrıca Kıbrıs sorununun da çözümüne katkıda bulunacaktır.

4- Bir Nato ülkesi olarak Türkiye, jeo-stratejik olarak da bu bölgede bir istikrarı sağlamaktadır. Türkiye'nin üyeliği ile AB, güvenliğini de büyük ölçüde sağlamış olacaktır, zira İslamcı terör dalga dalga yayılmaktadır.

Türkiye'nin üyeliğine şiddetle karşı çıkan ve açıkça istemeyenlerin gerekçeleri:

1 - Türkiye ne coğrafi ne de kültürel olarak Avrupa'ya ait değildir. Eğer Türkiye AB'ye alınrsa AB'nin sınırları Doğu'nun bu en huzursuz bölgesine kadar dayanacaktır. Bir taraftan Batılı hıristiyan düşünce ve yaşam biçimi, diğer taraftan ise İslami anlayış ve kültürü asla birbiri ile uyum içerisinde bir arada yaşamayacaktır.

2- Son katılımlarla AB'nin ne olacağı zaten belli değildir. Türkiye gibi hayli etkili ve büyük bir ülke, AB'de yeni yasaların çıkarılmasının önünü tıkayacaktır.

3- Ekonomisini az biraz düzeltmesine rağmen Türkiye, AB'ye aday diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça geridir. Ülkedeki insanların üçte biri hala daha tarım alanında çalışmaktadır. Türkiye'nin tarım alanındaki yatırımlarını desteklemek, AB'ye milyarlarca Avroya mal olacaktır.

4- Türkiye'deki işsizlerin Avrupa ülkelerine yapacağı göç dalgası asla önlenemeyecektir. Haliyle bu durum da Avrupa'daki iş pazarını zora sokacak ve entegrasyonu güçleştirecektir.

5- Ülkede yapılan bütün reformlara rağmen hala daha adalet sisteminde, insan hakları, azınlıklar, düşünce özgürlüğü, kadın hakları ve her türlü dinsel inançların gereğinin yerine getirilmesi konularında oldukça eksiklikler vardır.

tarihinde Yakup tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Senin gibi "pakedi açılmamış bakire kız isterim" diye ortalarda dolaşan tipler var olduğu sürece ab'ye falan giremeyiz. Gireceğimiz tek birlik Arap Birliği olabilir, oda belki

arap birliğinin gözlemci üyesiyiz zaten,hiç ilgimiz yok değil yani. :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk'ün devrimlerine ve ilkelerine ne oldu?

Önce onlara bakarak AB'ye girmenin nasıl bir sonucu olacağını saptayabilirsiniz.

Günümüzde ortam şeriatı Atatürk devrimlerindan daha değerli bulan ve kendini aydın ilan eden Türk ateistleri yetiştirdi.

Bu mu ülkemizde aydınlık?

AB'ye girin ve orada AB'nin mandası olun.

Bunu ateistler de istiyor, Müslüman'lar da..

Belki de haklsınız..

Bize daha iyisi layık değil..

Belki başka türlü adam olamayız biz..

Atatürk matatürk laf-ı güzaf deyip, AB'nin kucağına oturalım..

İdare-i maslahat buna denir her halde..

İdare elimizden gidince geride maslahat kalacak..

Hayırlı olsun..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben girdim,sizde girin.Burda tartisilan konular yerine insanlar sadece nerde eglenecegini konusuyor.Adamlar da kafa calisiyor abi ya B)

Bende senin gibi yaptım. Bu arap kafalı milletin düzelmeyeceğini anladığım anda kendimi bir şekilde İngiltere'ye attım, geri dönmeyi de düşünmüyorum şahsen

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...