Jump to content
bayşapka

Bir dini diğerinden üstün kılan üç adet sebep

Recommended Posts

Evet herhangi bir din alın, meselâ buraya uğrayanların çoğu müslüman olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple islamı alın.

İslamı diğer dinlerden ayıran ve üstün kılan üç adet sebep sayabilecek bir "müslüman" var mıdır?

Öyle üç sebep sayın ki ateistler bile "gerçekten de islam üstünmüş" desin.

Bırakın forumda birbirinizi münafıklıkla suçlamayı, birbirinize hakaret etmeyi de kafa kafaya verip gösterin ateistlere islam neden üstünmüş. Neden kendiniz isteyerek tüm diğer dinleri araştırıp en sonunda islamı seçmişsiniz.

Haydi bakalım.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet herhangi bir din alın, meselâ buraya uğrayanların çoğu müslüman olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple islamı alın.

İslamı diğer dinlerden ayıran ve üstün kılan üç adet sebep sayabilecek bir "müslüman" var mıdır?

Öyle üç sebep sayın ki ateistler bile "gerçekten de islam üstünmüş" desin.

Bırakın forumda birbirinizi münafıklıkla suçlamayı, birbirinize hakaret etmeyi de kafa kafaya verip gösterin ateistlere islam neden üstünmüş. Neden kendiniz isteyerek tüm diğer dinleri araştırıp en sonunda islamı seçmişsiniz.

Haydi bakalım.

-yaratıcıyı isnansılaştıran,putlaştıran,heykelleştiren diğerleriyle hiçbir alakası olmadığı ve tek başına kaşıkçı elması gibi parladığı için.

-içki,kumar,büyücülük fal vs gibi insanlığın başdüşmanlarını kesinlikle reddettiği büyük günahlardan saydığı için.

Allah celle celalühü,nün birliğine ve ondan başka hiç bir ilah olmadığına ve hz:muhammed(sav)onun kulu ve elçisi olduğuna kelamının kuran olduğuna ve onu okuyunca sadece islamın tek din olduğuna şüphesiz ve tam olark iman ettiğimden islam tek başına bir elmas gibi parıldıyor benim için diğer uydurma dinlerin yanında.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Guest nitrocan

-yaratıcıyı isnansılaştıran,putlaştıran,heykelleştiren diğerleriyle hiçbir alakası olmadığı ve tek başına kaşıkçı elması gibi parladığı için.

-içki,kumar,büyücülük fal vs gibi insanlığın başdüşmanlarını kesinlikle reddettiği büyük günahlardan saydığı için.

Allah celle celalühü,nün birliğine ve ondan başka hiç bir ilah olmadığına ve hz:muhammed(sav)onun kulu ve elçisi olduğuna kelamının kuran olduğuna ve onu okuyunca sadece islamın tek din olduğuna şüphesiz ve tam olark iman ettiğimden islam tek başına bir elmas gibi parıldıyor benim için diğer uydurma dinlerin yanında.

Diğer uydurma dinleri kim uydurmuş (Hristiyanlık, Musevilik)? :D

Hristiyana sorarsan da der ki:

-Benim dinim İsa'nın bir ve tek olduğu üzerinedir. Hep iyiyi ve güzeli ister. Cart curt...

-İslam gibi terörist üretmez, kadınları taşlatmaz ve ülkemi çağdışı bırakmaz.

-----

Sonra senin savunduklarına bakar: "büyü fal yasaklamış,.... putları yıktırmış....." ee bu mudur yani? der.

tarihinde nitrocan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

-yaratıcıyı isnansılaştıran,putlaştıran,heykelleştiren diğerleriyle hiçbir alakası olmadığı ve tek başına kaşıkçı elması gibi parladığı için.

-içki,kumar,büyücülük fal vs gibi insanlığın başdüşmanlarını kesinlikle reddettiği büyük günahlardan saydığı için.

Allah celle celalühü,nün birliğine ve ondan başka hiç bir ilah olmadığına ve hz:muhammed(sav)onun kulu ve elçisi olduğuna kelamının kuran olduğuna ve onu okuyunca sadece islamın tek din olduğuna şüphesiz ve tam olark iman ettiğimden islam tek başına bir elmas gibi parıldıyor benim için diğer uydurma dinlerin yanında.

Yahudilikte de yaratıcı insansılaştırılmaz.

Geriye iki sebebin kaldı.

İçki ve büyücülük hristiyanlıkta da kötülenir.

Zina ve şarap:

Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır. (Hoşea 4:11)

Şarap ve sarhoşluk:

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun (Efesliler 5:18)

Şarap ve para hırsı:

Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı.(Timoteos 3:3)

Büyücüler hem talmutta hem incilde kötülenir:

"Büyücü kadını yaşatmayacaksınız." mısırdan çıkış 22:18

http://incil.info/kitap/exo/22/18

Geriye kaldı bir sebebin, ona da bakalım,

Allah celle celalühü,nün birliğine ve ondan başka hiç bir ilah olmadığına ve hz:muhammed(sav)onun kulu ve elçisi olduğuna kelamının kuran olduğuna ve onu okuyunca sadece islamın tek din olduğuna şüphesiz ve tam olark iman ettiğimden

Senin imanından ateiste ne kardeşim? Senin imanın islamı üstün kılmıyor. İslamın allah var iddiası ya da peygamberi şu kişidir iddiası da onu üstün kılmıyor.

Yoksa siz sebepsiz yere mi islamı üstün tutuyorsunuz?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tüm dinlerde hata hiç bir dine inanmayan kişilerde dahil olmak üzere zalim olmayan insanların müslüman olduğuna inanıyorum...

bence müslümanın tanımı bu zulme değil adalete teslim olan....

hakka hakikate gerçeğe teslim olan...

hakkın üzerini örten herkes zalim ve kafir...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

islamın ve yahudiliğin hristiyanlıktan üstünlüğü tanrı sayısının hritiyanlıktan iki az olmasıdır. ateizmin de hepsinden üstün yanı tanrı sayısının sıfır olması ve bir din olmaması.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir din diğerinden üstün olamaz. Dinler edebiyat eserleri olarak ele alınmalıdır. Hepside fantastik öykülerle doludur.

Örneğin Yeni antlaşma da sevgi temasını vurgulanıyor, din şeriatı insanın kurtuluşunu sağlamıyor isaya olan bağlılık kurtuluş sağlıyor, bu noktada bence diğer iki dinden(yahudilik, islam).

daha ileri bir din.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

tüm dinlerde hata hiç bir dine inanmayan kişilerde dahil olmak üzere zalim olmayan insanların müslüman olduğuna inanıyorum...

bence müslümanın tanımı bu zulme değil adalete teslim olan....

hakka hakikate gerçeğe teslim olan...

hakkın üzerini örten herkes zalim ve kafir...

kireç yazıyorsun yine. çok takdir ediyorum seni. tüm kalbimle.

bu arada teklifim hala geçerli. yeni bir kitap yaz, din kuralım senle. söz peygamberi sen olacan :)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam putları yıktırmışmış, Allah'ı heykelleştirilmemişmiş, insanlaştırmamışmış....vs "üstünlük" bunlarla ölçülebilecek kadar basit bir şey mi?

Örneğin hristiyanlık Tanrı'yı insanlaştırır(tabi ki sembolik anlamda) islam ise insanlaştırmaz, "hiçbir şeye benzemez Allah" der ancak bu Allah insanlara hakaretler küfürler yağdırır, intikamcı bir insan gibi insanlardan intikam alır, hatta insanlara "tuzak" kurduğu bile söylenir! (Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır gibi)

Öte yandan hristiyan Tanrısı sembolik olarak insanlaştırılmıştır "O sizin göksel babanızdır" denir ama bu Tanrı'nın özünün sevgi olduğu ve "ruh" olduğu söylendikten sonra eklenir:

"1.Yu.4: 16 Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.

"1.Yu.4: 18 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır."

1.Yu.4: 7 Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır.

1.Yu.4: 8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir."

Şimdi hangisi daha "iyi" duruyor, "insanlaştırılmamış" tuzakçı, küfürbaz islam Allah'ı mı yoksa "heykelleştirilmiş" sevgiyle özdeşleştirilen "göksel baba" olan hristiyan Tanrısı mı?

Tabi bu basit bir örnek, bir dinin diğerinden üstün sayılabilmesi için "yaşam" ile ilgili yaşamın manası ile ilgili sistemli bir anlam sunabilmesi, düşündürebilmesi, motive edebilmesi gerekir bence, bakıyoruz islamın kitabı Kur'an'a sığ bir hukuk kitabından öteye gidemiyor, savaşlar, Muhammed'in başından geçen olaylar, korkutmalar, Muhammed'in yatak odası..vs hani nerde derinlik olgusu, nerde bizi düşündürecek, bize yepyeni bir bakış açısı kazandırabilecek yaşamın manasıyla ilgili ayetler? Kur'an'daki tek tük güzel gibi gözüken ayetlerde bile en fazla "yetimi doyur, yardımlaş" denir (tabi ki sadece müslümanın müslümana olan yardımından bahseder bu ayetler) herhangi bir derinlik, sistem derin mana bulunmaz, bu tip ifadeler çok daha güzel bir şekilde Afrika kabile dinlerinde bile fazlasıyla bulunmakta zaten...

Hristiyan İncil'inin (sadece Yeni ahitteki) sevgi mefhumu ve sembolik anlatım (özellikle Yuhanna kitabında ve 1.Yuhanna bölümünde) veya uzakdoğu dinlerinin kutsal kitaplarındaki derin anlam, düşündürücü manalar, sistemli bir din felsefesi ve derin mistisizm Kur'an'ın kıyısına köşesine dahi uğramamıştır, dediğim gibi Kur'an sığ bir hukuk kitabı gibidir fazlası değil.

tarihinde Anthemoessa tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşlar ben bu başlığı incilin kurana ya da hristiyanlığın islamiyete üstünlüğünü ispatlamak için açmadım.

Bir dini diğerine üstün kılan ve kişisellikten öte sebeplerin azlığını göstermek için açtım.

Burada sadece iki dini birbiriyle karşılaştırarak bir yere varamazsınız.

Ayrıca incilde tanrı sevgisi ve hayat hakkında derin mânâlar arayan arkadaşlar var galiba.

Romalılar ya da gospelde pavlusa ait bölümleri bir okusunlar.

Kuran'daki bölücü terörün (din bazlı insan ayırmanın) aynen incilde de mevcut olduğunu göreceklerdir.

Biri arkanızdan gelip bir elinde hayat boyu yetecek kadar para çeki, diğer elinde bıçak tutup "bana taparsan sana çeki veririm, tapmazsan boğazını keserim" diyince bu barış mesajı oluyorsa aklınızdan zorunuz var.

Bu iki dinin mesajının birbirine üstünlüğü yok.

Tanrı ya da doğa sevgisini görmek istiyorsanız bunlar zaten dinlere ait özellikler değil. Dinsiz, deist, panteist insanlar var, onlar bir çok dine göre daha çok severler, daha iyi anlarlar yaratıcılarını.

tarihinde bayşapka tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Arkadaşlar ben bu başlığı incilin kurana ya da hristiyanlığın islamiyete üstünlüğünü ispatlamak için açmadım.

Ben de zaten islam ile hristiyanlık karşılaştırması yapmak için yazmadım, başlığın altında şu ana kadar yazılanlar ışığında örnekler vermeye çalıştım, yazıma uzakdoğu dinlerini de ekledim dikkat edilirse.

Ayrıca incilde tanrı sevgisi ve hayat hakkında derin mânâlar arayan arkadaşlar var galiba.

Romalılar ya da gospelde pavlusa ait bölümleri bir okusunlar.

Kuran'daki bölücü terörün (din bazlı insan ayırmanın) aynen incilde de mevcut olduğunu göreceklerdir.

Din bazlı insan ayırmak incil'de pavlus mektuplarında var ancak Pavlus mektuplarını okursanız, "kötülüğü iyilikle yen" dendiğini görürsünüz, yani insanlar din bazlı ayrılıyor ancak bununla mücadele yöntemi Kur'an'ınkinden farklı... "Boyunlarını vurun" ya da "kafirleri gebertin" denmiyor, ne deniyor? "kötülüğü iyilikle yen", "dinini olduğunca tanıt". Eh bu da "üstün" olmak için bence gayet yeterli bir sebep. Hristiyanlığın ya da İncil'in ideal olduğunu falan söylemiyorum tabi, örneğin islamın mesajına bakarsak ondan daha yukarda duruyor diyorum. İncil'in öncesindeki, hristiyanların da kabul ettiği kitap Tevrat'ta en az Kur'an kadar berbat ayetler var bunu da unutmamak gerek.

Tanrı ya da doğa sevgisini görmek istiyorsanız bunlar zaten dinlere ait özellikler değil. Dinsiz, deist, panteist insanlar var, onlar bir çok dine göre daha çok severler, daha iyi anlarlar yaratıcılarını.

Tabi ki, ancak başlık altında konuşulan konu "bir dinin diğerine göre üstün olması nasıl olur". Yukarıdaki mesajımda bu konudaki görüşlerimi dile getirmeye çalıştım..

Sevgilerimle

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hristiyanlık'ta Çifte Kılıç vardır, yani seküler bir pozisyonda kendisini bulur; oysa İslam insanların her iki dünyasına da hitap ediyor Sezar'ın hakkı diye bir konu yok...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hristiyanlık'ta Çifte Kılıç vardır, yani seküler bir pozisyonda kendisini bulur; oysa İslam insanların her iki dünyasına da hitap ediyor Sezar'ın hakkı diye bir konu yok...

gates atsızcısın, deist olman gerekmiyor muydu senin? :)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

- Islam daha güçlüydü,Muhammed ayak bastığı yerden haraç alıyordu,Yedi düveli önünde eğilttirdi.

- Muhammed alemin kralıydı.Alemlere kral olarak atanmıştı.

- Hristiyanların tanrısı Hümanistti,Sevgi güzellik diye sayıklaya sayıklaya bitkisel hayata geçmişti,Musevi'lerin tanrısı Irkçı ve Faşistti ama iş savaşa gelince bir şey yapamıyordu ve Hiç bir zaman halkını koruyamadı.Allah ise büyük bir komutan ve savaşçıydı,Tuttuğu yeri şeyederdi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

- Islam daha güçlüydü,Muhammed ayak bastığı yerden haraç alıyordu,Yedi düveli önünde eğilttirdi.

- Muhammed alemin kralıydı.Alemlere kral olarak atanmıştı.

- Hristiyanların tanrısı Hümanistti,Sevgi güzellik diye sayıklaya sayıklaya bitkisel hayata geçmişti,Musevi'lerin tanrısı Irkçı ve Faşistti ama iş savaşa gelince bir şey yapamıyordu ve Hiç bir zaman halkını koruyamadı.Allah ise büyük bir komutan ve savaşçıydı,Tuttuğu yeri şeyederdi.

istersen sana hristiyanların gerçekleştirdiği katliamları saymayayım. isa'nın babası pek de hümanist sayılmazdı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

istersen sana hristiyanların gerçekleştirdiği katliamları saymayayım. isa'nın babası pek de hümanist sayılmazdı.

Ben Müslümanların katliamını saymadım ki.Benim saydıklarım hadislerde ayetlerde bahsedilen şeyler,Beni bu dinin komutanları ilgilendiriyor,Yani Isa hayatında zerre savaş yapmamıştı,Ondan sonrakiler yapmış olabilir,Ama Muhammed ve Allah yapmıştı.Yehova'da yapmıştı Musevi'ler adına ama başarısızdı genellikle.Halkını bir millet yapamadı.

Yoksa Isa'dan,Muhammedden ve Davud'dan sonraki yapılanlar beni ilgilendirmiyor,Hangi din daha savaşçıymış diye önderlerine bakmak yeterli olacaktır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

gates atsızcısın, deist olman gerekmiyor muydu senin? :)

Kafanız mı iyi? Ben dini görüşümü belirttim mi? Nereden biliyorsunuz?

Hem ATSIZCI olduğumu nerenizden söylediniz?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kafanız mı iyi? Ben dini görüşümü belirttim mi? Nereden biliyorsunuz?

Hem ATSIZCI olduğumu nerenizden söylediniz?

hasta o,konuyu politikaya çekmek isteyen provakatörlüğü bile beceremeyen varlık.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...