Jump to content

tek hücreliler neden var?


Recommended Posts

Boing 747 bölünebilirmi?

Boing 747'nin özelliklerini sonraki nesillere aktaracağı bir kalıtım materyali varmıdır?

Boing 747'nin çeşitli parçaları üzerinde seçilim baskısı varmıdır?

boeing model atlayarak evrimleşir, düşerek arıza çıkararak, çağa uygun yakıt verimliliği sağlayamayarak seleksiyona uğrar.

boeing'in üreme organı uçak fabrikasıdır.

ama onu bu evrime uğratan, mühendislerin bilinci vardır. Kullanan bile pilotun ve kokpit mürettebatının bilincidir... o başka

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 117
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Verdiginiz cevaptan iki sonuç çıkardım...

1- Canlılar nesil geçişlerinde bire - bir genetik yapılarını kopyalarlar... (gerçi burada sadece bölünerek çoğalan canlıları da kastetmiş olabilirsiniz)

2- Mutasyonlar dış ya da iç fakörlerden etkilenirler...

Eğer birinci maddede sadece bölünerek çoğalan canlıları kastediyorsanız Eşeyli üreyen canlılarda genetik materyallerini bire-bir yavru canlıya aktarabilir mi?

Ayrıca mutasyonlar bildiğim kadar iç ya da dış herhangi bir faktöre bağlı değillerdir... Tamamen rastgeledirler... Ama sanırım sizin burada kastettiğiniz iç ya da dış faktör mutasyonun olmasına neden olan şey ile ilgili (uv ışınlar, rasyasyon vs... ) Mutasyonun oluşmasına neden olan faktörler mutasyon sonucu oluşacak yeni yapının özelliğine etki edemezler... Yani radyasyona maruz kalan bir canlı, radyasyon sonucu meydana gelen mutasyon ile radyasyonik ortama dayanıklılık kazanacak diye bir kaide yok... Böyle bir şey olsa bile tamamen tesadüftür... Radyasyon sonucu meydana gelen bir mutasyon ile o canlı daha hızlı koşabilme özelliği de kazanabilir vs... Kısaca mutasyonun kazandırdığı özellik tamamen tesadüfidir... Mutasyonun olmasına neden olan dış etkenden bağımsızdır... Burada hemfikir miyiz?

Her hücre bölünürken kendisinin bir kopyasını oluşturur. Ancak yüksek canlılarda hücrelerdeki genetik materyal aynı olsa dahi hücre gruplarının yaptıkları işler farklılaşmıştır. Şekil ve eylem farklılıkları oluşmaya başlamıştır. Ama bölünürlerken gene kendilerine eş hücreler oluştururlar.

Üremede ise mayoz bölünme görülür ve üreme ile meydana gelen canlı, atalarının ortak özelliklerini alırken kendine has görünümünü de sergiler. Bunun nedeni mayoz bölünme öncesi gelişen crossing-over dır.

Crossing-over nedir? Mayoz bölünme öncesinde üreme hücrelerinde birbirne eş olan kromozom parçaları yer değiştirir. Böylelikle çeşitlilik artırılmaya çalışılır. Yani şöyle: Diyelim ki annede mavi göz ile sarı saç genleri bir kromozomda bulunuyor. Aynı şekilde babada kahverengi saç ile siyah göz gernleri bir kromozomda bulunuyor. Crossing-over ile doğan çocuğun mavi gözleri ancak kahverengi saçları olabilecektir. Eğer bu olay olmasaydı tüm mavi gözlüler sarı saçlı olmak zorunda kalırlardı.

Crossing-over var olan özelliklerin canlıda farklı şekillerde ortaya çıkma olasılıkları artırabilir ancak evrimin temel mekanizması mutasyondur. Mutasyonların olmadığı bir sistemde evrim de olmayacaktır.

Evet bahsettiğim iç ve dış faktörler mutasyonların oluşumuna neden olan UV, oksidasyon ya da mutajenlerdir. Mutasyonlar rastgele gerçekleşir. Bir sonuca doğru götürmezler. Sonuca götüren doğal seleksiyondur. Mutasyon olur ve eğer bu mutsayon canlıya avantaj sağlarsa kalıcı olur. Sağlamazsa o canlı ölür gider.

Evrim çok yavaş ilerler ve evrimi tetikleyen en önemli faktör canlının diğer canlılarla olan ilişkileridir. Yaşam savaşını başarıyla verebilmektir. Ve canlıar birbirlerinin evrimlerine, değişmelerine katkıda bulunurlar. Bir zürafanın uzamasının nedeni zürafanın yediği akasya ağaçlarının evrimsel olarak uzamasıdır. Akasya, zürafa saldırısından uzayarak kaçmaya çalışmış ancak zürafa da buna karşılık uzayarak akasya ağaçlarına yetişmiştir. Aynı şekilde ceylanlar hızlandıkça citalar da onlardan daha hızlı olmak zorunda kalmışlardır.

Evrim hiçbir zaman tek bir mutasyonla bambaşka bir canlı yaratmaz. Süreç çok yavaş işler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ha işte ne de çabuk kabul ettiniz bir makinenin bir mühendisi olduğunu.

SEnce bir hücre mükemmel bir makine değil mi?

Enzimler, mikrotubüller, reseptörler, motor proteinler, ribozomlar, kanal proteinler, metallo enzimler... birer mikromakine değil mi? Birer mikro strüktür değil mi? Hücre iskeleti bir mimari içermiyor mu? Çekirdek bir mikroişlemci ve belleğe benzemiyor mu? Kemikler ergonomik teknoloji içermiyor mu?Daha çok benzetmeler yapılabilir. Örnekler canlılar ve yapıları kadar çoğaltılabilir.

Neden teknik bilim canlıları taklit ediyor?

Mesela uçaklar neden kuşlardan esinlenerek yapıldı?

Balıklardaki kuşlardaki aerodinamik neden taklit ediliyor?

Likit kristaldeki polarizasyon özelliği neden böcek kabuklarından alındı?

Hangi mutasyon ışıktaki polarizasyon özelliğini bildi ve onu böceğin kabuğunda kullandı?

Gözdeki optik teknoloji hangi mutasyonun sonucu?

20 kadar pıhtılaşma faktörü hangi mutasyonun eseri olabilir?

Kandaki pıhtılaşma tekniği çok mu basit sıradan ki tesadüfen kazanıldı?

Hangi hangi hangi trilyonlarcası söylenebilir.

Ben size özetle söyleyeyim: Çünkü her canlı birer teknoloji harikası.

Evrimin mantıksızlığını kabul eden bir mantık var sizde o yüzden bizdeki mantık size ters geliyor olabilir.

Cansız varlıklardan canlının ortaya çıkışını açıklayamayan evrim üründen genetik koda gidişi de açıklayamaz tabii.

Öyle bir yol yok çünkü imkansız Haci kardeşim. Olamaz. Olsa bile çok gelişmiş genetik kod bilgisi ister.Tesadüfle, trilyon yıllık deneme yanılmayla olmaz.

Mutasyon bir DENEME YANILMA YÖNTEMİ değil mi?

Bir mutasyon bir seferde mükemmel sonuç çıkarır mı? Hayır.

Evrim trilyonluk popülasyonda milyar yıllık zamanda trilyonlarca mutasyonu esas prensip yapmıyor mu?

tesadüflerin deneme yanılma yolu ile bir mikroişlemci ortaya çıkarsa kendi kendine DNA da ortaya çıkar. Evricilik mantığı gayet doğal :lol:

Mantığa uyuşmuş beyin demek ne kadar mantıklı bir yaklaşım oldu?

Kendini DEHa zanneden ne zaman fark edecek gerçek dehayı?

Edebiyatım iyi olmayabilir şükür mantığım yerinde.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Evet bahsettiğim iç ve dış faktörler mutasyonların oluşumuna neden olan UV, oksidasyon ya da mutajenlerdir. Mutasyonlar rastgele gerçekleşir. Bir sonuca doğru götürmezler. Sonuca götüren doğal seleksiyondur. Mutasyon olur ve eğer bu mutsayon canlıya avantaj sağlarsa kalıcı olur. Sağlamazsa o canlı ölür gider.

UV, oksidasyon ya da mutajenler hepsi hücrede yıkıcı etkilidir.

Hiçbiri yapıcı mutasyon ortaya koyamaz.Mutasyon genetik kodda bir hasar ve ürününde eksiklik sonuçta o mikro makinede bozukluk yapar.

Ölen, bozulan nasıl diğer nesillere bilgisini aktarır?

Üreme teknolojisi çok faktörlüdür. En basit engel üremeyi iptal edebilirken nasıl mutasyonlarla yani bozulmayla bilgi aktarımı olacak.

Mükemmeller ayakta kalır der evrim. Peki mükemmellik tesadüflerle mi elde edilir.

Mükemmel bir yapı içine giren bozulmayı diğer nesillere neden aktarsın ki?

Rastgele gelişen nasıl KASIT ortaya koyabilir?

Yoksa canlılardaki yapı bir kasıt içermez mi?

O halde dişler besini parçalamak kastıyla gelişmedi, Ayaklar da yürümek için değil. Gözler görmek, kulaklar işitmek............

İşte bu kadar mantıksızdır evrim anlayışı.

tarihinde gottik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

mutajenlerin çoğu yıkıcıdır, ama "hepsi" yıkıcı değildir

bu "çoğu" ile "hepsi" arasındaki fark küçüktür ama zaten evrim küçük aşamalarla gelişir

Bu bahar, geçen sene grip olduğundan farklı bir virüs ile hasta olacaksın ve bu bile evrimin görünür bir hızda gerçekleştiğini gösterir.

Bütün mesele işte bu "hepsi" ve "hiçbiri" kelimelerindedir

Mutasyonların hepsi zararlı değildir, çoğu zararlıdır

Bölünmelerin hepsi mükemmel değildir, çoğu mükemmeldir

Sadece mükemmel olanlar ayakta kalmaz, mükemmellerin çoğu ayakta kalır.

Doğa sudan denize, denizden karaya, sıcaktan soğuğa, azdan çoğa bir geçiş mekanıdır, herşey sadece ak veya sadece kara değildir. Her şey Sonsuz beyaz ile sonsuz siyahın tonlarıdır.

Işığı %1 daha iyi "algılayabilen" bir hücre yüz canlıdan birini diğerlerine avantajlı kılar

ve o canlı yaşar, genetik bilgisini devam ettirir, bu %1 avantajların toplamı ve çarpımı binlerce nesil sonra bir göz haline gelir

Link to post
Sitelerde Paylaş
Evet bahsettiğim iç ve dış faktörler mutasyonların oluşumuna neden olan UV, oksidasyon ya da mutajenlerdir. Mutasyonlar rastgele gerçekleşir. Bir sonuca doğru götürmezler. Sonuca götüren doğal seleksiyondur. Mutasyon olur ve eğer bu mutsayon canlıya avantaj sağlarsa kalıcı olur. Sağlamazsa o canlı ölür gider.

Evrim çok yavaş ilerler ve evrimi tetikleyen en önemli faktör canlının diğer canlılarla olan ilişkileridir. Yaşam savaşını başarıyla verebilmektir. Ve canlıar birbirlerinin evrimlerine, değişmelerine katkıda bulunurlar. Bir zürafanın uzamasının nedeni zürafanın yediği akasya ağaçlarının evrimsel olarak uzamasıdır. Akasya, zürafa saldırısından uzayarak kaçmaya çalışmış ancak zürafa da buna karşılık uzayarak akasya ağaçlarına yetişmiştir. Aynı şekilde ceylanlar hızlandıkça citalar da onlardan daha hızlı olmak zorunda kalmışlardır.

Evrim hiçbir zaman tek bir mutasyonla bambaşka bir canlı yaratmaz. Süreç çok yavaş işler.

1-Evrim çok yavaş ilerler ve evrimi tetikleyen en önemli faktör canlının diğer canlılarla olan ilişkileridir.

Kambrien patlaması bu dediğinizi çürütüyor... 25 milyon yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir sürede basit bir tek hücreliden bugünki canlılığın çoğu oluşmuş...

2- Bir zürafanın uzamasının nedeni zürafanın yediği akasya ağaçlarının evrimsel olarak uzamasıdır.

Zürafanın boynunun uzun olması ile yüksek akasya ağaçlarının hiç alakası yoktur... (En azından anibal öyle diyor, yoksa bende senin gibi biliyordum)

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir zürafanın uzamasının nedeni zürafanın yediği akasya ağaçlarının evrimsel olarak uzamasıdır. Akasya, zürafa saldırısından uzayarak kaçmaya çalışmış ancak zürafa da buna karşılık uzayarak akasya ağaçlarına yetişmiştir. Aynı şekilde ceylanlar hızlandıkça citalar da onlardan daha hızlı olmak zorunda kalmışlardır.

Bunlarin evrimle ilgisi yok !!

Link to post
Sitelerde Paylaş
O halde dişler besini parçalamak kastıyla gelişmedi, Ayaklar da yürümek için değil. Gözler görmek, kulaklar işitmek............

İşte bu kadar mantıksızdır evrim anlayışı.

Aynen oyledir !!

Aristo Fizik adli eserinin 87.sayfasinda Empodokles'in boyle bir gorusunu aktarir.

Disler tesadufen gelisti ise yaradigi icin secildi,disler bir cok ise yarar,ayni zamanda dislerin arasina bir sey sikistirarak tasima da yaparsin ,sekli de verebilirsin vs vs

Yagmur da ekin buyusun diye yagmaz,cunku baska bir kosede de sel yapabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mükemmeller ayakta kalır der evrim. Peki mükemmellik tesadüflerle mi elde edilir.

Hayir oyle demez,uygun olan ayakta kalir der,bunun icin mukemmeliyet gerekmez,o an ki sartlarda olmeyebilecek durumda olmak yeterlidir,bu bakteride olabilir,insan da.

Baska sartlarda ,o cok mukemmel ozene bezene yaratildigini sandiginiz insan hayatta kalamayabilir ama bakteri veya bocek kalabilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mutasyonların hepsi zararlı değildir, çoğu zararlıdır

Mutasyonlarin yararli veya zararli olmasi izafidir,referans noktasi mutasyonun meydana geldigi andaki doga nin konumudur.

Bazi sartlarda zararli olan mutasyon,baska bir zamandaki baska sartlarda faydali olabilir.

Hemoglobin'de mutasyon ile olusan Orak Hucreli anemi normalde zararlidir ama Sitma salgini ortaya cikinca,sitma dan korumus ve hayatta kalmayi saglamistir

Link to post
Sitelerde Paylaş
Mutasyonlarin yararli veya zararli olmasi izafidir,referans noktasi mutasyonun meydana geldigi andaki doga nin konumudur.

Bazi sartlarda zararli olan mutasyon,baska bir zamandaki baska sartlarda faydali olabilir.

Hemoglobin'de mutasyon ile olusan Orak Hucreli anemi normalde zararlidir ama Sitma salgini ortaya cikinca,sitma dan korumus ve hayatta kalmayi saglamistir

Açıkçası ben nihai bir yarar tanımı göremiyorum.Bu durumda Afrika , Hindistan ve hatta Akdenizin malum hastalıkla yaşaması bir avantajmış gibi duruyor.Yani genetik olarak bir gelişme sağlayan bilgi birikimine sebep oluyormu?Peki bu hastalık neler yapıyor diye baktığımızda kısaca şöyle bir açıklama geliyor;

Alyuvarları normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale geliyorlar, yani oksijen tamımını tam olarak yapamıyorlar.Bu sebepten dolayı yorgunluk, baş dönmesi,bitkinlikler görüldüğü gibi, mikroplara yenik düşme olasılığıda daha büyük oluyor. Ayrıca insan hayatını tehdit eden sarılık, dalak büyümesi,iç organlarda demirin çoğalması, büyüme ve gelişmenin engellenmesi ve kemiklerde büyük değişimler oluşması meydana gelebilmektedir.

Bu mutasyonun yararının göreceli olması doğru bir tanım fakat asıl soru şu:Bu genetik bilginin aktarılması sonucu taşıyıcı veya hastanın tür değiştirmesi olasımıdır?Eğer olası değilse oryantasyonlarmı türlerin çeşitliliğini oluşturuyor?Eğer oryantasyonlar değilde, yine böyle bir "göreceli yararlı mutasyon" ise buna örnek verilebilirmi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Kambrien patlaması bu dediğinizi çürütüyor... 25 milyon yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir sürede basit bir tek hücreliden bugünki canlılığın çoğu oluşmuş...

Kambriyen patlamasının ile dediğimin çürümesi arasında bir ilgi göremedim. Kambriyen patlaması ile ne alakası var yazdıklarımın onu da anlayamadım.

Bence sen sabit bazı şeylere takılıyorsun. Kambriyen patlaması var o zaman evrim doğru değil vs. Kambriyende türleşmenin hızlanması ve hatta bilmediğimiz anlam verilemeyen bazı canlıların ortaya çıkması demek bunun nedenini bilmiyoruz demektir. Evrim doğru değil demek değildir.

O zamandan kalan canlıların birçoğu bugün yoktur. O zamandan kalan fosiller incelendiği zaman ne olduğu bile anlaşılamayan canlıların olduğu bir dünya görülmektedir.

Şunu sor bence kendine. Eğer evrim yoksa canlılıktaki çeşitliğin nedeni nedir? İnsan aklının alamayacağı çeşitlilikte bir canlılık var. Ve bu çeşitlerin % 90 ı da yokolmuştur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrim çok yavaş ilerler dediniz ya, ona isnaden kambriyen patlamasını örnek verdim...

Bakın tübitak ne diyor kambriyen hakkında;

Kambriyen, yeryüzü yaşamı için bir dönüm noktasıydı. Yaşamın ortaya çıkışından Kambriyene kadar geçen yaklaşık üç milyar yıllık süreç içinde yaşam hücresel düzeyde pek çok gelişme kaydetti; fakat, bu gelişim bakterilerden, bir ve çok hücreli alglerden öteye geçemedi. Geç Proterozoikte başlayan hayvanların gelişimi ve çeşitlenmesi, Kambriyene damgasını vuran en önemli olaydı. Kambriyenden hemen önce Neoproterozoiğin sonunda en ilkel biçimleriyle ortaya çıkan hayvanlar, Erken Kambriyenin sonuna kadar geçen kısa zaman dilimi içinde, yaşamın tarihi boyunca bir daha asla tekrarlanmayacak bir hızla evrimleşip, çeşitlendi. Tartışmalara karşın "Kambriyen Patlaması" olarak adlandırılan bu olayın sonunda, sadece 25 milyon yıl içerisinde, bilinen hayvan şubelerinin neredeyse hemen hepsi ortaya çıktı.

Bu konununda aslında açıklığa kavuşturulması gerek, Neden bir daha asla görünmeyecek bir hıza ulaştı evrim o devirde?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Sen yok deyince yok olmuyor arkadaşım. Bunlar evrimle ilgili. Değilse nedenlerini yazarsın. Benim neyi kastettiğimi senin de neyi kastettiğini açıkça anlamış oluruz.

Zurafalarin boyunun uzama zebebi yukseklere uzanmak degildir,bunlar yuzlerce kez tartisildi,daha kisa sure once baska bir baslikta tartisildi,herseyi tekrar tekrar yazmak ta batiyor takdir edersin ki,biraz arastirmak lazim.

Matrix,

Muhim olan ana fikir,bir mutasyonun yararli veya zararli olmasinin kistasi nedir????

Yasamda kalim icin uygun olup olmamak,bu kriter de degiskendir,o an ki doga sartlarinca olusturulur.

Ornek,ordeklerin perde ayakli olmasi su baskinlarinda onlar icin avantaj teskil eder ama kuraklikta dez avantaj teskil eder,iyi kacamaz ve avlanirlar gibi

Nasil iyi ve kotu kavramlari mutlak degil izafi ise,mutasyonlarin da iyi veya kotu olmasi mutlakiyet arzetmez.

Bu konununda aslında açıklığa kavuşturulması gerek, Neden bir daha asla görünmeyecek bir hıza ulaştı evrim o devirde?

Athesbey,

Er gec kavusur merak etmeyin,madem o donemde canlilikta ve cesitlilikte bir artma oldu,doga sartlarinda cok buyuk degisimler olmus olmali,evrimi duz ve tedrici artan bir surec olarak gormemek lazim zaman zaman sicramalar normaldir,25 milyon yil da pek az degil.

Link to post
Sitelerde Paylaş
25 milyon yil da pek az degil.

Bu yaptığınız karşılaştırmaya göre değişir...

Mesela Balıkların ortaya çıkıp karaya çıkmaları yaklaşık 50 milyon yıl sürmüş...

50 milyon yılda Bir balığın önce akciğerli balığa sonra da Tiktaalik e evrilme hızı ile tek hücrelilerin ve basit çok hücrelilerin evrilerek bilinen haycan şubelerinin çok büyük bir kısmını 25 milyon yılda oluşturma hızını karşılaştırırsak, bence arada korkunç bir fark var...

Tek hücreli --- 25 milyon yıl --- balık

Balık --- 50 milyon yıl --- Tiktaalik

gibi...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrimi bilmeyenler, evrim hakkında yorum, yorum, yorum.. Yahu siz gidin kuru fasulyenin faydalarından bahsedin, daha faydalı olur..

Evrim basit bir denkleme dayanır:

Evrim = Varyasyon x seleksiyon.

Mutasyon burada varyasyonu oluşturur. Ve hiç bir zaman, bir tek bireyin üzerindeki genetik duruma bakılmaz. Topluluğun toplam varyasyon havuzu evrimde önemlidir.

Evrimi anlamaya çalışırken yapılan en büyük hata, bireylerle uğraşmaktır.

Diyorsunuz ki, amanda akdeniz anemisi, amanda sıtma.. İyi de, akdeniz anemisi kalıtsal olmasıan rağmen her kardeşte görülmez. Yani, bir varyasyon durumu ortadadır, anemili olanlar ve olmayanlar. Ve bu binlerce yıldır böyledir. Demekki, bazı bireyler çekinik olarak bu mutasyonu taşırlar, buda varyasyon havuzunda bu faktörün var olması demektir.

Eğer bir gün, başka birinde bir diğer mutasyon ortaya çıkarsa, bu da bu varyasyon havuzuna eklenir. Ve bazen bu iki mutasyon birleşir, yani, sistemi öyle değiştirir ki, canlı çok daha ilginç bir özellik kazanır. Şimdi anemiye yol açan bu mutasyon örneğin, yarın bir yerde anemiye yol açmadan sıtmayı önleyen bir hale gelir.

Ama bu yeni durumda, eskisi ile birlikte kalmaya devam eder. Yani olan sadece varyasyonların çoğalmasıdır. Bunlar çoğaldıkça, kombinasyonlar çoğalır ve seleksiyonun seçebileceği parametreler netleşir.

Sonuçta, nesiller sonra, bir şeyler söylemek mümkün olur.

Bir türlğü görülmek istnemeyen şey, zararlı denen mutasyonun popülasyondna yok olmadığıdır. Bugün literatürdeki hastalıkların ezici çoğunluğu genetik kökenlidir. Eee, ama insanlar hala yaşamaktadır. İşte hemofil, işte iktiyozis.. Bunlar babalarının bilmem kaç kuşak dedesinden ldığı mutasyonların sonucudur. Ama dedeleri yaşamış, torunlaır yaşamış.. Taa bugünlere kadar gelmiş. Sizin zararlı, faydalı demeniz sizi bağlar. Her mutasyon, varyasyon havuzunda bir parametre olacaktır. Faydalı, zararlı vs. fenotip meselesidir, popülasyon meselesi değil.. Ve evrim, popülasyon üzerinde gerçekleşir, fenotip üzerinde değil. Yani siz, fenotip meselesini evrim ile bağdaştırmaya çalışarak havanda su dövüyor, sadece soytarılık ediyorsunuz..

Size isterseniz, iyi bir sirk bulabilirim.. Ama bilimden uzak olun, kendinize bir faydanız dokunsun..

Link to post
Sitelerde Paylaş

I11-28-microbiology.jpg

İngilizce bilenler için kaynak.

http://universe-review.ca/F11-monocell.htm

Mutasyon oluşturan sebeblere karşı savunma sistemi oluşturmuş olabilirler.

Örneğin biramayaları alkol,sirke bakterileride sirke üreterek çevre şartlarının kötü etkilerinden korunmuşlardır.

Bakterilerde kötü ortamlarda(Radyasyon,sıcaklık,soğukluk vb.) spor oluştururlar.Yıllarca canlı kalabilirler.

tarihinde power tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Eğer bir gün, başka birinde bir diğer mutasyon ortaya çıkarsa, bu da bu varyasyon havuzuna eklenir. Ve bazen bu iki mutasyon birleşir, yani, sistemi öyle değiştirir ki, canlı çok daha ilginç bir özellik kazanır. Şimdi anemiye yol açan bu mutasyon örneğin, yarın bir yerde anemiye yol açmadan sıtmayı önleyen bir hale gelir.

Sonuçta, nesiller sonra, bir şeyler söylemek mümkün olur.

Bu iki cümlenin aynı ileti içinde olması, bilimsel palyaçoluktan başka bir şey değildir.

:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...