Jump to content

Evrim Teorisinin kanıtlanamayısı


Recommended Posts

ya hersey evrımle olduda evren nası oldu onuda bı acıklayın lutfn

adam akıllı bir fizik kitabı bir de biyoloji kitabı okusan bu saçma soruları sormazsın.canlıların evrimi bir yana maddenin evrimi de vardır.güdük aklınla bir kaç gündür burda komedi üstüne komedi sergiledin.

150 mılyon yıl oncesınde yasanmıs seylere ınanıosunuz..

inanmıyoruz senin gibi.bilim ne diyorsa o.kaldı ki 150 milyon değil 4 milyar.

tarihinde convert tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 628
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

sizin kolpalarınız ne olacak pekı.

ya hersey evrımle olduda evren nası oldu onuda bı acıklayın lutfn

Evrim teorisi ne evrenin, ne de dünyadaki canlılığın nasıl başladığı ile ilgileniyor Fikresel. Dediklerin tamamiyle alakasız şeyler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

adam akıllı bir fizik kitabı bir de biyoloji kitabı okusan bu saçma soruları sormazsın.canlıların evrimi bir yana maddenin evrimi de vardır.güdük aklınla bir kaç gündür burda komedi üstüne komedi sergiledin.

inanmıyoruz senin gibi.bilim ne diyorsa o.kaldı ki 150 milyon değil 4 milyar.

bılım desekı sen essssssekten geldın onuda kabul edersın komık ınsan:)

bu forumda senın gıbı ınsanlar benı cok eglendırıyo kardes. ozellıklede cok bılgılı olman :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrim teorisi ne evrenin, ne de dünyadaki canlılığın nasıl başladığı ile ilgileniyor Fikresel. Dediklerin tamamiyle alakasız şeyler.

dostum bılıyorum bunu.

evrım teorısının amacını kapsıyor bu konu baslıgı zaten dıger konular bu konuyla alakasız ama acan acmıs bı kere

Link to post
Sitelerde Paylaş

astur bu konularda hiç bir halt bilmiyorsun.

kara cahilin tekisin.

tümevarım bilimsel yöntemdir..

tümden gelim aristo yöntemidir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tümevarım

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Mjc_JofseUQJ:www.atilbulu.okan.edu.tr/Evrim.pdf+t%C3%BCmevar%C4%B1m+bilim&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESg47xo68APrYiOdf7-jhKtCX7OoW4y_pCiun_sJY8QIy0oZP5ra2EiLokVva9kz6gd5Y3rfFSs2US2yTWJyE4zHaRZG2NLLGqCRAKEZHQF9kR_q-wD1pEcvZA9-QU79dgSWdG3Q&sig=AHIEtbSC7-kKpy6-I0l2rf2pfoKGrui03Q

bilmediğin şeyler hakkında konuşma, çakma seni.

istediğin kaynakta araştır, tümevarım bilimsel metodtur..

Öncülleri doğru ve biçimsel olarak doğru olan bir tümdengelimli argüman doğru olur, sonucu da kesinlikle doğru olur. Aynısını tümevarımlı argümanlar için söylememiz mümkün olmaz. Bu iki tür argüman hakkında bir yazı yazmıştım, paylaşayım:

Tümdengelimli Argümanlar

Geçerli bir tümdengelimli argüman doğru bir mantıksal formdadır ve eğer öncülleri doğru ise sonucu da doğru olmak zorundadır.

Geçerli bir tümdengelimli argüman için klasik bir örnek şudur:

1. Sokrates bir insandır.

2. Tüm insanlar ölümlüdürler.

3. Sokrates ölümlüdür.

Argümanın formunu anlayabilmek için sonuç(3) ve iki ana ögeye bakalım: bir özne(Ö) ve bir müsnet(M)*. Bu örnekte Sokrates özne, ölümlü ise müsnettir. Öncüllere baktığımızda bu iki terimin üçüncü bir öge ile(örnekte insan) birbirine bağlandığını görüyoruz, bu ögeye de orta terim(O) diyoruz.

*Müsnet(isnat edilen) sözcüğünü İngilizce'deki predicate sözcüğünün karşılığı olarak kullanıyorum.

Yukarıda görülen örnek argümanın formu şu şekilde:

1. Ö O'dur.

2. Tüm O'lar M'dirler.

3. Ö O'dur.

Bu geçerli bir tümdengelimli argüman formudur. 1 ve 2 numaralı ömcüller doğru iseler, bu formu kullanarak her zaman doğru bir sonuç elde ederiz.

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta ufak bir değişiklik ile geçersiz bir form elde edebileceğimiz gerçeğidir. Bir örnek üzerinde bunu deneyelim:

İkinci öncüldeki ögelerin yerlerini "Tüm M'ler O'durlar." şeklinde değiştirelim. İlk öncülümüz "Sınıf arkadaşım bir memelidir" olsun. İkinci öncülümüz ise "Tüm tavşanlar memelidirler" olsun. Argümanın formu bu şekilde olduğunda vardığımız sonuç şu olacaktır:

1. Sınıf arkadaşım Ersin Özbükey bir memelidir.(öncül)

2. Tüm tavşanlar memelidirler.(öncül)

3. Sınıf arkadaşım Ersin Özbükey bir tavşandır.(sonuç)

Argüman yanlış bir forma sahip olduğu için geçerli bir sonuç veremez. Argüman geçersizdir. Bir argüman ya geçerlidir, ya da geçersizdir. Bir kadının "kısmen hamile" olmasının imkansız olması gibi, bir argümanın kısmen geçerli ya da kısmen geçersiz olması mümkün değildir.

İncelememiz gereken tek kavram geçerlilik(validity) değil. Doğruluk(soundness) kavramı da önemlidir, bir argüman hem geçerli hem de yanlış olabilir. Bir argümanın doğru olabilmesi için hem formunun hem de öncüllerinin doğru olması gerekir. Tek bir öncülün yanlış olması argümanı yanlış yapar. Bir örnek verelim:

1- Zeynep bir anne ise, kadın olmak zorundadır.

2- Zeynep annedir.(çünkü yeni doğum yapmıştır)

3- Zeynep bir kadındır.

Eğer Zeynep doğum yapmamış olsaydı, ikinci öncül yanlış olurdu, ve bu da argümanın yanlış olmasına sebep olurdu.

Yukarıda açıklanan yöntem dışında dört adet geçerli tümdengelimli argüman yöntemi vardır:

Modus ponens, modus tollens, disjuntice syloggism ve reductio ad absurdum. Bu yöntemleri ve formlarını açıklayalım:

Modus Ponens (MP)

(önceli onaylama)(affirming the antecedent)

1- P ise, Q'dur.

2- P.

3. Q.

Modus Tollens (MT)

(ardılı inkar)(denyng the consequent)

1- P ise, Q'dur.

2- Q değil.

3- P değil.

Varsayımsal bir önermede (mesela "P ise, Q'dur") ilk terime (P önermesi) öncel, ikinci terime ardıl (Q önermesi) denir.

Disjunctive Syllogism (DS)

(seçeneği inkar)(denying the disjunct)

1- Ya P'dir, ya da Q.

2- Q değil.

3- P.

Reductio ad Absurdum (RAA)

(çelişkiye indirgeme)(reducte to a contradiction)

1- A'yı varsay (A kanıtlamak istediğiniz sonucun zıttıdır).

2- A'dan tümdengelimli bir argümanla mantıksal olarak bir çelişki çıkarsa.(Bu A'nın çelişki ima ettiğini gösterir)

3- Çelişki, A'nın yanlış olduğunu gösterir, zira çelişkili bir ifade doğru olamaz. Bu da A-olmayanın doğru olduğu anlamına gelir.

Örnekler:

Modus ponens:

1- Zeynep bir anne ise, kadın olmak zorundadır.

2- Zeynep annedir.

3- Zeynep bir kadındır.

Modus tollens:

1- Deniz anne ise, kadındır.

2- Deniz kadın değildir.(erkektir)

3- Deniz anne değildir.

Disjunctive syllogism:

1- Ersin ya bekârdır, ya da evlidir.

2- Ersin'in evli olmadığını kesin olarak biliyoruz.

3- Ersin bekârdır.

Reductio ad Absurdum

RAA bir tezi ortaya koymanın dolaylı bir yöntemidir. Kanıtlamak istediğiniz şeyin zıttını varsayar ve de bunun sizi çelişkili bir sonuca götüreceğini gösterirsiniz. Bu da sizin tezinizin doğru olduğu anlamına gelir. Bu argümanın formu diğerlerine nazaran biraz daha karmaşık olsa da önemlidir. (Gelecekte Tanrı'nın varlığı yönündeki argümanlar hakkında bir başlık açacağım, orada Ontolojik argümanla başa çıkmak için bu yönteme ihtiyaç duyacağım mesela Gülümseme )

Örneğe gelelim:

Diyelim biri hiçbir önermenin doğru olmayacağını savunuyor ve siz de onun görüşünü çürütmek istiyorsunuz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

1- Tamam, hiçbir önerme doğru olamaz.(çürütmek istediğiniz görüşü varsayıyorsunuz)

2- Sen hiçbir önermenin doğru olamayacağını savundun.

3- Demek ki en azından bir önermenin doğru olduğunu düşünüyorsun.

4- Ama hiçbir önerme doğru olamazsa, senin önermen de doğru olamaz.

5- Yani savunduğun görüşe göre doğru önermeler hem mümkün, hem de değil.

6- Burada çelişki var, ve önermen doğru olamaz.

Tümevarımlı Argümanlar

Tümevarımlı argümanlar doğru tümdengelimsel argümanların aksine öncüllerin doğru olduğu durumlarda kesinlikle doğru sonuçlar vermezler. Bu tarz argümanlar ancak ihtimâl barındırırlar, ki hayatta çoğu zaman yetinmek zorunda olduğumuz şey de tam olarak budur.

Tümevarımlı argümanların geçerli/geçersiz veya doğru/yanlış olmalarından ziyade güçlü veya zayıf olmalarından söz edilebilir. Bu argüman türünde öncüller, sonuç veya hipotezin kanıtıdırlar. Elde varılan sonuç ya da hipotezi destekleyen kayda değer kanıt varsa tümevarımlı argüman güçlüdür, değilse zayıftır.

Bir tümevarımlı argümanın biçimi şu şekildedir:

1. A1 B'dir.

2. A2 B'dir.

3. A3 B'dir.

4. Karşılaşacağımız bir sonraki A da (A4) büyük ihtimalle B olacaktır.

Buna bir örnek verelim:

Diyelim ki okyanustasınız ve önünüze 4 ada çıktı. İlk üç adayı inceliyorsunuz, ancak dördüncüyü bir sebepten dolayı inceleyemiyorsunuz. Dördüncü adayı inceleme imkânınız olmamasına rağmen diğer üç adadaki deneyimlerinizi temel alarak dördüncü ada hakkında tahminler yapabilirsiniz. Örneğin ilk üç adadaki ağaçlardan tümü hindistan cevizi ağacı ise, dördüncü adadaki ağaçların tümünün de hindistan cevizi ağacı olduğunu düşünebilirsiniz.

Tümevarım dediğimiz şey deneyimlerimize dayanarak gelecek hakkında tahminler yapmaktır. Hayattaki düzenleri vs.yi gözlemler ve buna dayanarak genellemeler yaparız. Bir çocuk elini içinde yemek pişen tavaya değdirdiğinide canı yanar, bir dahaki sefer bu davranıştan kaçınması gerektiğini öğrenir.

Tümevarımın bizi yanıltma potansiyeli de vardır, ve bu nedenle içinde bir miktar risk barındırır. Bu konuya dair verilebilecek ünlü bir örnek "Russell'ın Tavuğu"dur. Çiftçinin uzunca bir süre boyunca kümese her girdiğinde onu beslediğini gözlemleyen tavuk çiftçinin kümese bir sonraki girişinde de aynısını yapacağını düşünebilir, ancak çiftçi bu sefer kendisini pişecek yemek için öldürmek için geliyor olabilir.

Tümevarım hatalı sonuç verme potansiyeli sebebiyle yüzlerce yıldır eleştirilir, bildiğim kadarıyla bu soruna ilk değinen Hume olmuştur. Hume ve "problem of induction" yazıp google'da bir aratırsan bu konuda bir sürü güzel link bulabilirsin.

Bu soruna çözümü de "yanlışlanabilirlik" kriteri ile Popper getirmiştir. Bilimsel metod da kuru tümevarıma değil, bu kritere dayanır. 10 tane beyaz kuğu gözlemlemiş olmamız tüm kuğuların kesinlikle beyaz olduğu anlamına gelmez. Siyah bir kuğu bulmamız bu iddiayı yanlışlar.

Merak ettiğin, anlamadığın bir şey olursa sor, açıklarım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
bılım desekı sen essssssekten geldın onuda kabul edersın komık ınsan:)

bu forumda senın gıbı ınsanlar benı cok eglendırıyo kardes. ozellıklede cok bılgılı olman

fikre gel fikreee

bilim insanla şempanzenin atasının aynı olduğunu söylüyor şimdilik. dediğim gibi senin durumun vahim.evrimleşememişsin.ben maymun kalmışsın diyorum. ama belki biraz eşşşeklik de yanında gelmiştir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

fikre gel fikreee

bilim insanla şempanzenin atasının aynı olduğunu söylüyor şimdilik.

1. hangı bılım dıo bunu sızın evdekı bılımmı.

2. sımdılık demek...

3. bak ben sana ne dıorum kesın dıcekler bı kac zaman sonra convert cok arastrdık insanla şempanzenin atasının aynı olmadıgını ama senın essekkten geldıgını bulduk dıe :).

Link to post
Sitelerde Paylaş
3. bak ben sana ne dıorum kesın dıcekler bı kac zaman sonra convert cok arastrdık insanla şempanzenin atasının aynı olmadıgını ama senın essekkten geldıgını bulduk dıe

herifteki katır inadına bak.hala zırvalıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

doğal seleksuyon tamamen hayal urunudur. zaten bunu hayal edenın aklından da suphe etmek gerekır o ayrı..

doga nasıl secım yapar doga kımdır canlımıdırkı secsın guclu olanı.

dogadakı canlılar guclu gucsuz dıe ayrılacak daha sonra gucsuz olan yem olacak guclu olan kalıcak degısecek.

geyıgı aslan yedı kosamadı kacamadı gucsuz kaldı. guclu olan kactı. kacan geyık noldu.

bır canlının dna sı degısırde nasıl saglam kalır. bunu sızın savundugunuz teorının bılım adamları paso arastrıo ama hep sakat kalan kısır kalan deney hayvanları var ellerınde. bırısde cıkmadıkı aha yaptım oldu dıe.

bız sıvrıfaremsı yaratıktan gelmısız zekaya bak :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

doğal seleksuyon tamamen hayal urunudur. zaten bunu hayal edenın aklından da suphe etmek gerekır o ayrı..

doga nasıl secım yapar doga kımdır canlımıdırkı secsın guclu olanı.

Seleksuyon diye bir şey yok tabii, doğrusu seleksiyon ya da Türkçesini kullanacaksak seçilim.

Seçilim işi koşullara uyamayanların ölmesi ve dolayısıyla genlerini ileriki nesillere iletememeleri ile oluyor.

Yapay seçilim diye bir şey de var, yediğin hayvansal ve bitkisel ürünlerin falan kaynağı hep budur. Günümüzde yediğin bitki ve hayvanların tümü evcilleştirilmişlerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

eywallah.

bana sunu acıklakı dusunme payım olsun bu konuda...

secılım ıle mutasyon nasıl olusur

Mutasyon seçilim ile oluşmaz. Mutasyon çeşitliliği yaratır, bu çeşitlilikten de bazı canlılar elenir.

Basit bir örnek vereyim: Diyelim ki mutasyonlar sonucu bir zürafanın iki yavurusundan birinin boyu uzun, diğerininki ise kısa olmuş. Zürafaların ihtiyaç duydukları besinler ise sadece ağaç tepelerinde. Uzun boylu zürafa rahatça beslenirken kısa boylu olan yapraklara yetişemiyor, aç kalıyor, ve ölüyor. Nesli devam eden uzun boylu olan zürafa oluyor, ve onun genleri yayılıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mutasyon seçilim ile oluşmaz. Mutasyon çeşitliliği yaratır, bu çeşitlilikten de bazı canlılar elenir.

Basit bir örnek vereyim: Diyelim ki mutasyonlar sonucu bir zürafanın iki yavurusundan birinin boyu uzun, diğerininki ise kısa olmuş. Zürafaların ihtiyaç duydukları besinler ise sadece ağaç tepelerinde. Uzun boylu zürafa rahatça beslenirken kısa boylu olan yapraklara yetişemiyor, aç kalıyor, ve ölüyor. Nesli devam eden uzun boylu olan zürafa oluyor, ve onun genleri yayılıyor.

mutasyon nasıl olusur ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

EVRIM TEORISI BIR DUZMECEDIR......

HIC BIR KANITI YOKTUR.....

DUSUNCEDEN IBARET KALMISTIR.....

DOGAL SELEKSIYON DEDIGINIZ OLAY TEORI ICINDE DEGIL ZATEN GUCLUNUN GUCSUZUN YANINDA DAHA SANSLI OLUSUDUR.

AMA MUTASYON DIYE BIR SACMALIK YOKTUR...

4 MILYAR YIL ONCESINE DAYANIYOR DEDIGINIZ SEY'DEN EMIN BILE DEGILSINIZ ASLINDA AMA INANDIRMISSINIZ KENDINIZI

RAHAT YASAMAK ISINZE GELIYOR

DARWINDE BOYLEYDI GERIZEKALININ ONDE GIDENIYDI.

KIMSE BANA SU ANDA SOMUT BIR DELIL SUNAMAZ. SUNAN OLURSA EYWALLAH DICEM CEKILICEM

AMA S.U.N.A.M.A.Z YOK CUNKU..

HAYAL URUNU

Link to post
Sitelerde Paylaş

EVRIM TEORISI BIR DUZMECEDIR......

(...)

AMA S.U.N.A.M.A.Z YOK CUNKU..

HAYAL URUNU

Bilim adamları toptan salak, siz akıllısınız değil mi?

Ya getirin varsa evrime bilimsel bir itirazın mevzu bahis olduğu hakemli bir bilimsel yayında çıkmış tek makale?

Bütün biyoloji evrim teorisinin üzerine kuruludur, sen neden bahsediyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

arkadaşlar uğraşmaya değmez..daha önce forumda sayısız kez aynı şeyleri yazdık..

bu kıt akıllılar için kendimizi yormaya değmez.. işin doğrusunu öğrenme gibi bir niyetleri varsa forumda araştırma yapsınlar, yazılanları okusunlar.. bir parça aklı olan anlar, olmayana da iyi yolculuklar...

işin en komik yanı, evrim yalandır diyenlerin alternatif hiçbir bilmsel açıklamalarının olmamaları.. evrim yoksa allah yaratmıştır demekten başka bir fok bildikleri yok.. allahın kanıtı konusuna hiç girmezler tabi.. iki ayetle işi bitirirler.. onları yüce zobarazullaya havale ediyorum...

Link to post
Sitelerde Paylaş

bak ne yazdım ver bana tam lınkını arastrcam...

kım kıt akıllı kım tam akıllı bellı 4 mılyar yıl oncesınden bahsedılıo bılım dıe gerızekalı ınsanların varsayımlarına kaptrmssınız kendınızı...

ezık

yahu evrim yanıştır diyen sizsiniz.. madem öyle alternatifiniz nedir onu soruyoz biz de.. allahın kuranın gerçekliğinin kanıtı nedir?? bir tanecik kanıt da siz getirin.. o kadar kanıt istiyorsunuz bizden.. canlılar arasındaki genetik benzerlik kanıttır dersek, sen öyle olmadığını nasıl ispatlayacaksın?? aksini ispatlarken hangi kanıtı sunuyorsun??? elinde hiçbirşey yok, ha bire çene çalıyorsunuz yahu.. ulan eşşek olsa şu dediğimi anlar.. eşşek kadar olamıyormusunuz yahu???

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...