Jump to content

Allah'tan Faydalı Metalurjik Bilgiler


Recommended Posts

"""Tercüme hataları ile dolu olması biz insanların sorunu mu?""" demişsin. EVET BU SİZİN SORUNUNUZ! Doğru tercümeyi bulacak kadar beyniniz kıtsa, ve tembelseniz, oturup ingilizce öğrenmeye harcadığınız vakit kadar arapça öğrenmeye harcamazsanız evet bu sizin sorununuz. armut piş, ağzıma düş! oh ne güzel hayat. kuş üzümü de istermisin? senin gibi tembel ve kuşbeyinlilerin bu dinde olup olmaması çok da önemli değil. yürü başka kapıya. başkalarına akıt zehirlerini

Nasıl bizim sorunumuz be? Ben neden arabın dilini öğrenmek zorunda kalayım ki?

Bakıyorum putuna hiç toz kondurmuyorsun. Yahu bu kitabı neden tüm insanların anlayacağı şekilde indirmedin be salak Allah diye sormak aklının ucundan bile geçmiyor.

Neden aklına gelmiyor biliyor musun? Çünkü bu araplar sende akıl makıl bırakmamış, seni öyle bir korkutmuşlar ki, düşünmeye ve aklını kullanmaya başlarsan Allah adındaki arap putunun kıçına kazık sokup seni şiş çevirme yapacağını sanıyorsun.

Müddessir:
11 Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak.
12,13 Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.
14 Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım.
15 Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.3
16 Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.
17 Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.
18 Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
19 Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!
20 Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!
21 Sonra (Kur’an hakkında) derin derin düşündü.
22 Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.
23,24 Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir.”
25 “Bu, ancak insan sözüdür.”
26 Ben onu “Sekar”a (cehenneme) sokacağım.
27 Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin?
28 Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
29 Derileri kavurur.
Bakara/108. Yoksa daha önce Mûsâ’nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur.
Ya gördün mü arabın kitabı ne diyor? Düşünme, sorma, kafir olursun ve put seni cehenneme atar, sonsuza kadar kebap yapar. Gerçi ben sana ne kadar anlatırsam anlatayım, farketmeyecek, sen bu kafayla gidip yine arap kıçı yalamaya devam edersin. Elinde değil bunu yapmamak, seni böyle düzenlemiş anan baban ve çevren.
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 months later...
  • İleti 153
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Muhammed'in demir bilgisi ya da bilgisizliği : Muhammed Kuran'da cehennem azabını anlatırken bir çok yerde demirden söz eder. Örneğin biz kafirler için cehennemde boynumuza geçirilmesi için demir halkalar hazırlanmış ve yine demir bir kamçı ya da topuz ile sırtımıza vurulacak. Örnek ayetlere göz gezdirelim;

Insan 4, Kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık.
Mümin 72, Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.

Hac 19. inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
Hac 20. Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.
Hac 21. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.
Hac 22. cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara, "Tadın yangın azabını" denilir.

Ayrıca Muhammed cehennemi tarif ederken, cehennem ateşinin dünyada ki ateşe göre tam 69 kat daha sıcak olacağını söyler;

Resulullah: "Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür" buyurmuş. (Yanındakiler): "Zaten bu ateş, vallahi asileri cezalandırmaya ahirette yeterliydi" dediler.
Resulullah "Cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir kat'ın harareti, bunun mislindedir" dedi.

(Buhari, Bed'ü'l-Halk 10; Müslim, Cennet 29; Muvatta, Cehennem 1; Tirmizi, Cehennem 7)

Yazının buraya kadar olan bölümünde ne öğrendik?
1) İnsanların boynuna demir halkalar geçirilecek.
2) Zebaniler ellerinde demir topuzlarla insanların sırtlarını kamçılayacak.
3) Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 kat daha sıcaktır.

Şimdi asıl sorun burada başlıyor. Örnek olarak bir mum düşünelim. Mum ateşi , ortalama 1000 derece ısı sağlamaktadır. (mumdan muma değişir 600 - 1400 Candlelight). Muhammed "Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür" dediğine göre, cehennem ateşinin enaz 70000 derece olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bildiğimiz diğer bir bilimsel gerçek ise demirin erime noktasının 1538 °C olduğudur. Müslümanlara sorum şu; 70000 derece sıcaklıkta erimeyen bir elemente demir demek, kimyasal ve bilimsel anlamda ne kadar doğru olabilir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

3) Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 kat daha sıcaktır... Muhammed "yaktığınız ateş varya, bu cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzüdür" dediğine göre, cehennem ateşinin enaz 70,000 derece olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bildiğimiz diğer bir bilimsel gerçek ise demirin erime noktasının 1,538 °C olduğudur. 70000 derece sıcaklıkta erimeyen demir kamçı elementi...

Değerli Engse Hohol ;

Aslında cehennem sıcaklığı hesabı, demirin erime sıcaklığı 1538 santigrat derecesi ile "cehennem ateşi dünya ateşinden 69 kat daha sıcaktır" çarpımı sonucundan elde edilebileceği gibi (1538 X 69 = 106,122 santigrat derece), "yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzüdür" ifadesindeki, 70 rakamı nispet alınarak, demirin erime sıcaklığı 1538 santigrat derece çarpımından da elde edilebilir, yani 1538 X 70 = 107,660 santigrat derece. Peki Muhammedin cehennem sıcaklığıyla ilgili söylediği hangi sıcaklık değeri doğru?

1538 X 69 = 106,122 santigrat derece mi?

1538 X 70 = 107,660 santigrat derece mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Katran çevirisinin goygoy olduğunu, diğer yabancı dillere yapılan çevirilerden görebiliyoruz.

Örneğin ingilizce çevrilerde de yine molten copper- erimiş bakır ya da molten brass - erimiş pirinç denilmekte. Pirinç, bakır ve çinko alaşımıdır.

Kuran ve erimiş bakır üzerine bir araştırma yapıldığında, erimiş bakırın nasıl demiri paslanmadan vb koruyacağı, bunun bir mucize bilgi olduğuna dair bir sürü bilgi bulunabilmekte.

Müslümallardaki beyinsizlik bambaşka. Ayeti nasıl çevirirlerse çevirsinler, bir mucizeden bahsettiğini söylüyorlar.

Biri diyor ki: erimiş bakır diyor, çünkü şu sebepten böyledir ve bu bir mucizedir. Bir başkası diyor ki: erimiş bakır demiyor, başka bir şey diyor, çünkü bu sebepten böyledir ve bu bir mucizedir.

Açık ki: müslüman, aptallığın ete kemiğe bürünmüş hali.

Link to post
Sitelerde Paylaş

insan zaten atmış santigrat derecenin üstünü aynı hissediyormuş yani beşyüz dereceyle beştirilyon derece arasında fark yok çok sıcak

Fark olmalı kirec. Cancrie adlı kayalık bir gezegenin, yüzey sıcaklığı sıcaklığı 2,426 santigrat derece ve dünya’dan 40 ışıkyılı (400 Trilyon km) uzakta imiş. Cancrie 2,426 santigrat dereceyken bile bu gezegende erimiş metal denizleri ve elmas oluşumu varmış. Başka bir aşırı sıcak cehennem gezegen HD15082 (WASP-33b) varmış ve 380 ışıkyılı uzakta 3,200 santigrat sıcaklığında imiş. Bu aşırı sıcak cehennem gezegenlere bakınca görüyoruzki, cehennemin yetmişbin (70,000) derece sıcaklığında erimeyen demir kırbaç ile insan sırtını kırbaçlamak, fiziksel gerçeklikte olanaksız.

Peki Muhammedin cehennem sıcaklığıyla ilgili söylediği hangi sıcaklık değeri doğru?
1538 X 69 = 106,122 santigrat derece mi?
1538 X 70 = 107,660 santigrat derece mi?

Hadislerin rivayetinden gelen 4 farklı insan kaynakçasının bir tutarszılığı sanırım bu Tumagü, 1 eksik veya 1 fazla, pek önemli değil benim için. Cehennemin yetmişbin (70,000) derece sıcaklığı sabit islami bilgi. Bu bilgiyi aşağıdaki 4 hadis ehli, dünya ölçekleri ile orantısal tarif ederken birisi 69 demiş, diğeri 70, pek önemsemiyorum ben.
1) Buhari, Bed'ü'l-Halk 10
2) Müslim, Cennet 29
3) Muvatta, Cehennem 1
4) Tirmizi, Cehennem 7
tarihinde Engse Hohol tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 weeks later...
Değerli Engse, müslümanlar için de orantısal tarif pek önemsenmiyor zaten. İslami açıdan 7 tabaka cehennemin birinci en hafif tabakasında müslümanlardan bir kısmı yanıp, günahlarından temizlenecekler. Öyle bir ateş ki yakıtı insanlarla taştır (Bakara 24) denilen ateşte ise, yedinci en şiddetli ateşi olup derisi yenilerek azabı tekrarlanan ateistler girecek. Muhammed zamanında bilinen en sert katı maddeler demir, kaya ve taşlar olduğu için ayet ve hadislerde çok geçmiş. Bunların 1538 derece sıcaklıktan sonra eriyip erimeyeceği düşünülmemiş, caydırı misallerde kullanılmış. Örneğin bir hadis; "Cehennemin dibi çok derindir, oraya bir taş atılacak olsa, taş cehennemin dibine varıncaya kadar yetmiş yıl geçer" der. Oraya varıncaya kadar atılan o taş, 70 yıl cehennem koşullarında halen taş mı kalır düşünülmemiş.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu ayeti anlamıyordum fakat katran çevirisi ayeti mantıklı bir hale soktu şahsen.

Ayete Süleyman Ateş ve Yaşar Nuri gibi meal vermek gerek.

Bundan 100 yıl önce islam yanlış mı anlaşılıyordu ? Sülüman ve Yaşar yok iken ne yapıyordu dindar ahali ?

Evrim geçiriyorsunuz kabul edin. Gerçek islam vahhabilerin işidin yaşadığı islamdır. Sizinkisi katran islamı...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümler, saçmalamayın... Siz bir çelik konstrüksiyon inşaatın demirle yapılıp sonra ısıtılıp çelikleştirildiğini hiç duydunuz mu! Böyle zırvalık olmaz. Konstrüksiyon parçaları fabrikadan çelik olarak gelir ve inşaatta perçinlerle birleştirilir. Yok öyle inşaatı yap, sınra katran dök çelikleşsin.

Hayır açıkladım, bakır değil de katran olmasının size hiç bir yararı yok. Bakır olsa sert lehim olur, katran olursa çelikleştirme olur. İkisi de milattan önce bilinen teknikler. Demiri demirle kaynaştırmanın iki yolu var. Kaynak yönteminde ergime derecesine kadar ısıtacaksın. Lehim tekniğinde lehimleyecek metali ergitecek kadar ısıtacaksın. Metalin ergime sıcaklığı yükseldikçe lehim sert lehim adını alır. Yumuşak lehim kurşun ve kalayla yapılır. Sert lehim için bakırlı çeşitli alaşımlar var.

İki dağın arası demir kütleler yığılarak dolduruldu, şimdi sorun bu kütleleri birbirine yapıştırmakta. Ki kayıp dağılmasınlar. Allahın salak çöl yağmacıları akılları sıra koca iki dağın arasındaki demir kütleleri sert lehimle kaynaştırıyorlar! Katran döküp çelikleştirmek hiç bir işe yaramaz. Çelikleşip ne olacak ki? Sorun, kütlelerin birbirine kaynaması.

Katran olaya hiç anlam katmıyor. Demir kütleleri kaynaştırmak için sert lehim daha mantıklı. Ama olanaksız tabii, öyle zırvalık da olmaz. O kadar büyük, insanların tırmanıp geçemeyeceği büyüklükte bir inşaatı körükleyip ısıtmak aklını kaçırmış bir manyağın hayal edebileceği bir şey.

Bu zırva saçmalıkları cahil yağmacı adamların çiziktirdiği neresinden baksanız apaçık gün gibi besbelli. Kıvırtmanızın hiç faydası yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Demirden bir yapı kurayım, sonra bunu sağlamlaştırmak için bakır döküp kaynaştırayım veya katran döküp çelikleştireyim (ikisi de aynı, farketmez) diyecek bir mühendise aklını kaçırmış bu demeyecek kimsede akıl yoktur. Böyle bir şey olanaksızdır, akıl dışıdır ve saçmadır.

Ha, bu allah ne anlatmak istediğini bilemeyen, bildiğini anlatamayan özürlü bir şeyse o başka... Vaziyet öyle ki müslümler allahlarının yalan yanlış saçmalıklarını habie nasıl doğrulturuz diye çırpınıp duruyorlar.

Bana doğru düzgün anlatılmış bir kuran anlatımı gösterin... Bir tane yusuf hikayesi şöyle ele alınır bir şeye benzer bir tarzda yazılmış. Fena sayılmaz yani, bir senaryosu var. Bir olay akışı var. Bir giriş gelişme sonuç kısımları var. Başka da yok. O da hikaye işte, fakat en azından yusuf rüyaları çıkan biri olarak tanıtılıyor, öyle taşı konuşturan, ölüyü dirilten hastayı ayağa kaldıran mucizeci biri olarak gösterilmiyor. Yusuf hikayesine berbat diyemiyorum. Fena değil. Fakat o da zaten araklama... Onun da kıymeti yok. Zamanında kim düşündüyse düşünmüş anlatmış. Bunlar da aynen araklamışlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...