Jump to content
haci

BİG BANG ÖNCESİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Recommended Posts

Dayandığı mantık çok basit...

Sıcak başlangıçta enerji madde dönüşümü çok kolay.

Evren belli bir sıcaklığın altına inince, enerjiden madde oluşması duruyor.

Ayrıca maddelerin birbirlerine dönüşmeleri için de yüksek enerjilere gereksinim var.

Bu yüksek enerji sıcaklıkla sağlanıyor..

Bu konuya burada ayrıntılı olarak değineceğim.

HACI

İtiraz ettiğim için değil; Sadece mantık yürütüyorum....

Sıcaklık denen olguda evrenle birlikte var olmuştur.. Dolayısı ile başlangıçta ısı diye birşeyden de söz edilemez...!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

CP simetrisi hakkında kısa bir bilgi..

Einstein’ın özel görelilik kuramına göre bilimsel kurallar geçmişi ve geleceği ayırmazlar.

Bilimsel yasalar ayrıa çeşitli karmaşık olgularıın icraatı sırasında değişmezler.

Yani simetri bozulmaz.

Bu bilimsel ilke üç harfle belirtilebilir.

C, P ve T……

C: Changing particles for antiparticles… Madde zerrelerini anti madde zerreleri ile değiştirmek fizik yasalarını değiştirmez.

P: Ayna hayali durumlarında fizik yasaları değişmez. Sağ ve sol aynı fizik yasalarına uyarlar..

T: Bütün zerrelerin yönlerinin değişmesi, ters yöne dönmesi, fizik yasalarını değiştirmez.

Fizik yasaları evrenin her yerinde aynıdırlar. Daha da ilginci, çeşitli kombinasyonlar sırasında da bilimsel kurallar değişmez. C ve P’nin veya üçünün birlikte değişmesi halinde de kurallar değişmez. Öyle ise yalnız T’nin değiştiği durumlarda da kurallar aynı kalır. Değişmez.

Ama evrenin başlangıç döneminde C ve P simetrisi hafifçe ihlal edilimiştir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
İtiraz ettiğim için değil; Sadece mantık yürütüyorum....

Sıcaklık denen olguda evrenle birlikte var olmuştur.. Dolayısı ile başlangıçta ısı diye birşeyden de söz edilemez...!

Malesef bilim sizin düşüncenizi kabul etmiyor.

Evrenin çok sıcak bir başlangıcı vardır..

Size göre bu başlangıç soğuk..

Daha yanlış olamaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Big Bang öncesine gitmeden evreni açıklamak mümkün değildir demiştik..

Big Bang'in bir başlangıcı olması gerekir.

Ayrıntıları yeterince bilinmese de, o başlangıç hakkında çok şey söylenebilir.

Ben bu konu üzerinde özellikle durmak istiyorum.

Fizik yasalarının Planck zamanı öncesinde yok olması demek, o zaman ve mekanda hiç bir yasa yoktur anlamına gelmiyor.

Bütün söylenmek istenen, o zaman ve makan hakkında yeterince bilgimiz yoktur dan başka bir şey değildir.

Ama öyle bir zaman ve mekânın olduğunu biliyoruz.

Big Bang sürecini geriye doğru döndürerek, öyle bir zamana ulaşıyoruz.

Öyle bir mekân ve zamana gitmemizi kimse önleyemez.

Evrenin tohumu, saf enerjiden oluşan son derece sıcak ve yoğun bir ateştopudur.

Big Bang aslında bir genişlemedir.

Bu genişlemeye neden olan süreç aynı zamanda evrendeki yıldız ve galaksileri oluşturan maddenin de varlık nedenidir.

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız kütlenin (maddenin) çoğu baryon olarak da bildiğimiz proton ve nötronlardan oluşmuştur.

Onlar da quark denen zerrelerden oluşmuşlardır.

Elektronlar ve nötrinolar lepton ailesine ait zerrelerdir. Baryonlardan çok daha küçük olduklarından evrendeki maddeler için baryonik terimi kullanılır.

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Malesef bilim sizin düşüncenizi kabul etmiyor.

Evrenin çok sıcak bir başlangıcı vardır..

Size göre bu başlangıç soğuk..

Daha yanlış olamaz.

Yoo, sen benim demek istediğimi anlamamışsın... ben soğuktur, sıcak olamaz yada sıcaktır filan demiyorum...

Soğuk, sıcak; Aydınlık, Karanlık gibi kavramlar başlangıçta yoktu, öncesinde hiç yoktu.. Belki kısa bir süre sonra oluştu ama başlangıçta yoktu.. Dolayısı ile olmıyan kavramlar ile açıklama yapıyorsunuz.. Dayanak noktanız yanlış.. Demek istediğim bu..

BİG BANG i kabul ettiğimizi varsayarsak o Patlamaya yada ortaya çıkmaya etken; Mutlaka onun haricinde ve onun cinsinden olmıyan bir etken ile olmak zorunda.. benim dayanağım bu.. Dolayısı ile sıcaki, soğuk kavramı da sonraran oluşmuştur..

Patlamaya etken olarak sıcaklığı kabul etmek; Sıcağın önceden var olduğunu kabul etmek manasına gelir .. Dayanağınız yanlış.. Bilimsellikle alakası yok bunun..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Yoo, sen benim demek istediğimi anlamamışsın... ben soğuktur, sıcak olamaz yada sıcaktır filan demiyorum...

Soğuk, sıcak; Aydınlık, Karanlık gibi kavramlar başlangıçta yoktu, öncesinde hiç yoktu.. Belki kısa bir süre sonra oluştu ama başlangıçta yoktu.. Dolayısı ile olmıyan kavramlar ile açıklama yapıyorsunuz.. Dayanak noktanız yanlış.. Demek istediğim bu..

BİG BANG i kabul ettiğimizi varsayarsak o Patlamaya yada ortaya çıkmaya etken; Mutlaka onun haricinde ve onun cinsinden olmıyan bir etken ile olmak zorunda.. benim dayanağım bu.. Dolayısı ile sıcaki, soğuk kavramı da sonraran oluşmuştur..

Patlamaya etken olarak sıcaklığı kabul etmek; Sıcağın önceden var olduğunu kabul etmek manasına gelir .. Dayanağınız yanlış.. Bilimsellikle alakası yok bunun..

Olmadı..

Bu açıklama da yetersiz.. Hatta anlamsız..

Bütün bu kavramlar şimdi varsa, Big Bang öncesinde de vardılar..

Absolü sıfır da vardı..

Aydınlık ve karanlık da..

Maddenin tohumu çok sıcal ve yoğun bir enerji idi..

Ve bu enerji ol demeye bile zaman kalmayacak kadar kısa bir zaman dilimi içinde ortaya çıktı..

Big Bang'in fiziğinde ona değindim..

Ben evrenin sıcak ve yoğun başlangıcından ödün vermeden devam ediyorum..

Değindiğiniz sorunu açıklamada başarılı olamadınız malesef..

Yerinizde olsam ya bir kere daha denerdim, ya da hiç dokunmam artık bu konuya..

Çünkü bir şey olmaz dediğiniz zaman olur diyenlerin tezini antii-tezle çürütmeniz gerekiyor.

Şu ana kadar bunda başarılı olamadınız.

Evrenin oluşunu açıklayan bütün senaryolar yüksek sıcaklık ve yoğunluğa değiniyorlar..

Ben onların yalancısıyım..

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Madde yok elbette..

Ve bu yüzden ortaya çıkan enerji çok farklı..

Saf enerji.. Ne olduğu bilinmeyen bir enerji türü..

Ve bu enerji maddeye dönüşmüyor.

Hep öyle açıklıyoruz ama, asıl dönüştükleri madde ve anti-madde..

Birlikte maddeye ve anti-maddeye dönüşüyor.

Onlar birleşince tekrar enerji açığa çıkıyor.

Yine aynı enerji.. Saf enerji?

Eğer bu süreç simetrik olsaydı, madde oluşamazdı.

Demek ki madde, anti-maddeden biraz daha çok..

Burada değinilen kavramlar insansal değil. Fiziksel..

İster aydınlık olsun, ister karanlık,

ister sıcaklık olsun, ister soğukluk

fizikle açıklanabiliyor.

Dolayısıyla onlar Big Bang öncesinde de var olmalı..

Big Bang'in sıcak olduğunu, zemin radyasyonunun absolü sıfırdan 3 Kelvin daha yüksek olması ile anlayabiliyoruz.

Demek ki daha önce absolü sıfır vardı. -273,15 santigrat derece..

Big Bang bunu ısıttı.. Ve evren hemen soğumaya başladı..

Big Bang'den 300 bin yıl sonra sıcaklık yaklaşık 3000 santigrat dereceye indi ve maddenin öğeleri ilk atomları oluşturdu.

Bu kadarı çok iyi biliniyor..

Bu süreci geriye doğru izleyerek Big Bang öncesinin nasıl bir zaman ve mekân olduğunu kurgulayabiliriz.

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Big Bang öncesine devam edelim...

Hızlandırıcılarla yapılan deneyler bizi Big Bang'in ilk dakikalarına götürmeye yetecek enerji yoğunluğuna ulaşılabileceğini göstermiştir.

Hesaplamalar Einstein'ın genel görelik kuramı temel alınarak yapılmışlardır.

Konuya devam etmeden önce bu enerji yoğunlukları hakkında bazı temel bilgilere yer vermek gerekiyor.

Hızlandırıcılarda ulaşılan enerji yoğunluğu bildiğimiz olağan elektron volt (eV) olarak ölçülür.

Enerji birimi olarak elektron volt ilk defa 1912 yılında teklif ve kabul edilmiştir.

Buna göre bir elektron volt, bir elektronun aralarında bir voltluk potansiyel farkı olan iki kutup arasında hızlandırılınca kazanacağı enerjidir.

eV, Joule olarak da ifade edilebilir. 1eV=1,602x10^-19 Joule dur..

Budeğeri az çok bildiğimiz bir zerre olan protonu örnek göstererek somutlaştırabiliriz.

Bir protonun kütlesi bir GeV'dan biraz azdır.

G burada milyarı ifade eder.

Bir protonda bir milyar elektron volt (eV) vardır.

Bunun ağırlık olarak da bir karşılığı vardır.

Bir protonun ağırlığı 1,7x10^-27 kilogramdır.

Atomaltı zerrelerin kütleleri de elektron volt olarak ifade edilir..

Bir insanın kütlesi 4x10^31 Mega Voltdur.Başka bir deyişle ortalama bir insanda mevcut baryon sayısı 4x10^28'dir..

Bir elektron volt gerçekten çok küçüktür.

Bir kitabı 5 sm'den masaya düşürünce çekim tarafından bir trilyon elektron voltluk bir enerji olarak hızlandırıılacaktır.

100 Watlık bir lamba saniyede 6,24x10^20 elektron volt enerji harcayacaktır.

Şimdilik bu sayılar size hiç bir şey ifade etmeyebilir.

Ama ilerde önemine değineceğiz.

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
dehri cüğüm aceleci davranıyon..

açıklama gücü olarak arada fark yok diyom..

böyle devam edersen sen de bazı hödük ateistler kulübünde kalacaksın..

Pek sevgili düdük teist karun

vakumun fiziksel olarak özellikleri var vakum mutlak yokluk değildir kuantum mekaniksel olarak gerek schrodinger denkleminin harmonik salınıcı için çözümü, gerekse relativistik kuantum mekaniksel dirac denkleminin bize söylediği bir biçimde adeta kaynayan bir yapıdır vakum çok küçük ölçeklerde. Bu da zaten casimir etkisi denen olayla deneysel olarak tespit edilmiştir.

Tanrıyı tanımla bakalım, denklemlerimize sok, bize bilgi sağlasın evreni anlamada "Tanrı'nın işi" demekten başka bizim birşeyin nasıl olabileceği konusunda öngörüde bulunmamızı sağlasın

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> BigBang öncesinde ve sırasında Madde diye birşey yok.. Önce bunda bi anlaşalım..

İşte en büyük yanlıgınız burada başlıyor.. Big bang ve öncesinde, madde vs. ne varsa şimdi, o zamanda vardı..

Sevgili Hacı, bilmiyorum, yanlış mı biliyor, yanlış mı anlatıyor... Ama acayip bir laf ediyor. Enerji vardı, maddeyi oluşturmaya başladı gibi bir şey söz konusu değil.. Enerji, maddesiz, madde enerjisiz olamaz.

Olayı izah etmek için, şöyle bir örnek verilebilir. Bir kaba su doldurun. Kap ideal bir kap olsun, dışarıya enerji giriş çıkışı olmasın. Eğer kabı genişletirseniz, birim atoma düşen enerji azalacağı için, su donar. Sıkıştırırsanız, birim atoma düşen enerji artacağı için su buhar olur.

Maddeyi oluşturan temel parçacıklarda bu şekilde. Çok çok yoğunlaşınca, o kadar enerjileri artar ki, birarada kalmazlar ve madde saf enerjiymiş gibi bir hal alır. Big bang ile genişlemeye başlayınca bu maddenin birim başına düşen enerjisi azalır ve bildiğimiz maddeye dönmeye başlar.

İşte bu husus nedense vurgulanmıyor. Big bang anında madde gene orada, gene mevcut. Enerjinin madde yapması gibi bir durum söz konusu değil. Enerji ile madde aynı şeydir.

Bir türlü anlamadıkları husus, madde dediğimiz şeyin, suyun katı hali, big bang zamanının ise, gaz hali gibi olduğudur.

Bir metali alırsın, buzdolabına koyarsın. İyice soğur. Dışarı çıkarırsın, çabucak üzerinde su oluşur. Bu, orada olmayan suyun oracıkta yoktan varolduğu anlamına mı gelir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
İşte en büyük yanlıgınız burada başlıyor.. Big bang ve öncesinde, madde vs. ne varsa şimdi, o zamanda vardı..

Bunu söylerken kanıtlardan, delillerden felan mı hareket ediyorsun yoksa maddenin yoktan varolamayacağı yasasından mı hareket ediyorsun?

Çünki Madde ve enerjinin dolayısıyla zamanın planck anında ortaya çıktığı herkes tarafından biliniyor...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Bunu söylerken kanıtlardan, delillerden felan mı hareket ediyorsun yoksa maddenin yoktan varolamayacağı yasasından mı hareket ediyorsun?

Delliler, kanıtlar vs. hepsi aynen bu yönde.. İşte bunu anlamadınız.. Bakın, kutsal makarna canavarı kainatı nasıl yarattı:

* , beraberinde bir dağ, ağaçlar ve bir cüce (resimde "cücük" yazıyor) ile birlikte, görünmeyen ve saptanamayan bir Uçan Spagetti Canavarı (USC) tarafından yaratılmıştır.

* Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan'ların inançlarını sınamaktadır (ayrıca bakınız: Omfalos). "Örneğin, bir biliminsanı bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14'ün %75'inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14'e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14'ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı'nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur.

Yani, aslında big bang filan yoktu. 10 bin yıl önce USC kainatı öyle yarattı ki, biz sanki big bang olmuş filan gibi alglıyoruz.. Oldu mu?

Şu an elimizdeki kanıtlar, big bang öncesi maddenin, bildiğimiz madde hali değil elbette ama, aynen bilfiil mevcut olduğunu gösteriyor. Mesele çok basit: Olmayan şey, patlamaz, genişlemez..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Mesele çok basit: Olmayan şey, patlamaz, genişlemez..

Hmm yani Madde yoktan varolamaz ilkesine dayanarak bunları söylüyorsun...

Peki Maddenin yoktan varolamayacağı Mutlak doğru mudur? Hemde Planck anının öncesi gibi hakkında hiç bir şey bilmediğimiz bir ortamda... Fizik yasalarının askıda ya da birleşik olduğu bir ortamda...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Maddeyi oluşturan temel parçacıklarda bu şekilde. Çok çok yoğunlaşınca, o kadar enerjileri artar ki, birarada kalmazlar ve madde saf enerjiymiş gibi bir hal alır. Big bang ile genişlemeye başlayınca bu maddenin birim başına düşen enerjisi azalır ve bildiğimiz maddeye dönmeye başlar.

İşte bu husus nedense vurgulanmıyor. Big bang anında madde gene orada, gene mevcut. Enerjinin madde yapması gibi bir durum söz konusu değil. Enerji ile madde aynı şeydir.

Sevgili Anibal.

Vurguluyoruz vurgulamaz olur muyuz..

Ama biz bir adım öteye gidiyoruz..

Enerjinin kaynağını da vurguluyoruz.

Önemli olan odur..

Big Bang'in fiziğine bakmanı teklif ediyorum.

Yani her zaman var olan bir enerjiden madde oluşmuyor.

Vaküm enerjisinden madde oluşuyor..

Açıkalamaları başından izlemen lazım.

Out of context alınca anlaşılmıyor..

Enerji ile maddenin aynı şey olduğu doğru ama, enerji-madde dönüşümlerini yok sayamazsın.

Ve enerjinin her zaman var olduğu da doğru ama, senin düşündüğün gibi bir noktada durmuyor..

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Peki Maddenin yoktan varolamayacağı Mutlak doğru mudur? Hemde Planck anının öncesi gibi hakkında hiç bir şey bilmediğimiz bir ortamda...

Kesinlikle.. Madde yoktan var olmaz.. Bak ne diyor bir fukara:

>>> Tekillikte bilgi var mi ki bir sey bilelim !!

Tekilliğin var olduğu bir bilgidir. Kesindir..

İşte bir türlü bunu anlamadınız.

Eğer, big bang öncesinde madde (daha doğrusu maddenin daha temel hali, daha temel parçacıkları) yoksa, o zaman big bangta yok. Şunu diyene kabul demeniz lazım gelir: Kainatı kutsal spagetti canavarı yüz yıl önce yarattı. Ama öyle yarattıki, bakınca sanki kainat 15 Milyar yaşında gibi görünür.

Tekillik var ve bir varlığı işaret eder.. Genişler, soğur ve madde haline dönüşür.

Eğer, big bangtan önce bu yoktuysa, nerden geldi? İşkembeden ahada tanrı demekle bu sorunun cevabını vermiş olmazsınız..

>>> Fizik yasalarının askıda ya da birleşik olduğu bir ortamda...

İşte gene anlaşılmayan bir şey daha.. Fizik yasaları o an içinde aynen geçerlidir. Ama yasaların uyacağı bir şey yoktur.. Fakat, atomaltına dair fizik yasaları, kendine uyacak bir şeyler bulabildiği için aktiftirler ve big bangı başlatırlar..

Dahası, siz madde ve enerji gibi, madde ve fizik yasalarını ayrı şeyler sanıyorsunuz hala.. Fizik yasaları, aynen, aynı haliyle, big bang ve öncesinde de vardır. Zira madde gene oradaydı..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Tekillikte bilgi var mi ki bir sey bilelim !!

Sevgili Deha,

biliyorsunuz Karadelikler hakkında önceki yaygın olan görüş informasyonun karadeliklerde bulunan tekillikte yok olduğu yönünde idi. Şimdi ise bu durumun kesinlikle doğru olmadığı yani informasyonun yok olmadığı söylenmekte. Bu anlamda eğer bir benzerlik olduğunu varsayar isek (bundan şimdilik emin olamasakta) tekillik durumu informasyonu yok etmiyor diyebiliriz.

Bu arada sevgili Hacı ek boyut kavramını ne kadar beğenmesekte işin içinde bu var gibi görünüyor. Sadece Big bang öncesi için değil şu anda da var bu boyutlar ve simetrik kırılmayı çok güzel izah ediyor, genişlemeyi de. Yani kısacası bunu da dışlamasak diyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Şimdiye kadar yazdıklarımı derleyip toplamak istiyorum..

Konuya Big Bang'in fiziği ile başlayabiliriz.

http://arsiv.ateizm2.org/ARSIV-VI/html/t346.html

Alan Guth'a ait olan bu girişten sonra konu hakkındaki görüşlerimi aşağıda bulacaksınız..

Farklı düşünebilirsiinz.

Ama neden farklı düşündüğünüzü açıklamalısınız..

Ben bu konudaki düşüncelerimin ve önkabüllerimin tümünü aşağıya yazıyorum..

Sizlerden itiraz etmeden önce onları okumanızı ve anlamanızı istiyorum.

Big Bang kendi uzayını oluşturan bir genişleme değildir.

Big Bang hiçlik içine olan genişlemedir.

Hiçlik içinde virtual particle denen zimni zerrelerin veya yalancı zerrelerin doğup battığı sonsuz bir boşluktur.

Hiçliği sonsuz bir vaküm olarak da düşünebilirsiniz.

Bu vakümda enerji vardır.

Ondan daha önce bahsetmiştik. Her yalancı zerredeki enerji 1/2 hv kadardır.

Yalancı zerreler hiçlikte karşıtları ile birlikte doğarlar ve varlıklarını 10^-21 saniye kadar sürdürdükten sonra yok olurlar.

Hiçlik işte budur.

Enerji içeren bir vakümdur.

Bu enerji doğup batan yalancı zerrelerde gizlidir.

Yaklaşık 13,7 milyar yıl önce yalancı zerrelerden biri false vacuum olmuştur.

Burada false geçici anlamınadır. Vacuum ise mümkün olabilecek en düşük enerji düzeyidir.

Hiçliğe Heisenberg'in belirsizlik kuralı hükmeder.

Bu ilkeye uyan yalancı zerrelerden birisi daha doğadan aldığı borcu ödeyemeden genişlemeye başlamıştır.

Doğadan aldığı enerji ile yaşamının 10^-37 ile, 10^-34 saniyeleri arasında bu zerre ışık hızından 100 kere daha büyük bir hızla genişlemiştir.

Bu genişleme sırasında vaküm enerji yoğunluğunu düşüremeyeceği için, içine enerji pombalanmıştır.

Bu bilinen bir fizik yasasıdır.

Fizik yasaları ihlal edilmemişlerdir. (Big Bang'in fiziğne bakınız).

Bu vakümda önce itici güç açığa çıkmış ve onu daha sonra çekici güç izlemiştir.

Big Bang'in fiziği bölümünde açıkladığım nedenlerden bu beklenmelidir.

Einstein'ın genel görelik kuramı da bunu önermektedir.

İtici-çekici gücün miktarı, açığa çıkan ve sonra maddeye dönüşen enerji miktarına eşittir.

Ancak onların dağılımı eşit olmayıp, evren bir daha yok olmamak üzere kesin olarak ortaya çıkmıştır.

Yani bütün madde ve enerjiyi bir noktada toplamak mümkün değildir.

Bütün madde bir noktanın genişlemesinden açığa çıkmıştır.

O noktada bütün maddenin karşılığı olan enerji yoktur.

O madde genişlerden içine enerji pompalanmıştır.

False vacuum'un kendisi Big Bang'dir.

Daha sonra enerji maddeye dönüşmüştür..

Orası çok iyi bilinmektedir..

Big Bang öncesi vardır arkadaşlar..

Olmaması düşünülemez.

Ve Big Bang öncesinde enerji vardır.

Olmaması düşünülemez...

Madde yoktur. Madde Big Bang sırasında sentez edilimiştir.

Ex nihilo, yani yoktan yaratılış dinlerle ilgili ilahi bir açıkalamadır..

Hiçlikte yer alan yalancı zerreler evrenin yoktan değil, bir enerjiden kaynak aldığının kanıtıdırlar..

Bilimsel açıklama enerji ve maddenin yoktan değil, daha önce var olan bir enerji türünden kaynak aldığını kurgular..

Bunun ayrıntıları olabilir ve tartışılabilir.

Tartışılamayacak tek gerçek daha önce bir enerjinin olduğudur.

Yalancı zerrelerin varlığı Casimir etiki ile kesin olarak kanıtlanmıştır.

HACI

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...