Jump to content

Ateizm ve Ahlak


Recommended Posts

İşte bu cevap falan değil.

Nasıl mı?

Bunun cevap olmadığını her felsefe textbook'unun bir chapter'ında görebilirsin, alıp oku..

Oldu mu B)

Hacı amca bulmuş sizin gibileri, işi iş valla :D

Gerçek bir trajikomedisin; haline gülsem mi ağlasam mı gerçekten bilemiyorum... Cevap Kur'an'dadır o zaman... Oraya bakalım ve tüm cevapları bulalım öyle mi?..

Bilimin ve felsefenin bir takım açıklamalarını beğenmiyorsan, kendi kişisel araştırma ve gözlemlerini bilimsel dergilerde yayınlarsın olur biter; seni tutan mı var?.. Yaz bakalım "tüm cevaplar Kur'an'da" diye oralara; bakalım ne diyecekler sana?..

Aktüel bilimi ve felsefeyi beğenmeyip kuş konduracak sanki forum gülleri...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 1,2k
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Materializm evlilik konusuna nasil bakmaktadir ?!

Materyalizm o işlere bakmıyor Moshed arkadaşım, onun yerine belediye bakıyor...

Temel bir sosyal bilimler sınavı yapmadan aslında bu forumlara katılımcı almamak lazım... Bu çok basit temel sınavı veremeyenler sadece girip okusunlar ama yazamasınlar...

Shalom!..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Materyalist, tenkid içün peygamber vurgusunu burada da yapmadan duramamaktadır çünki aslında o maddi planda ve ferdi değil, ahlak zemininde umumi bir tenkid yapmayı murad etmektedir!

Yani maksat, sadece Hz. Muhammedi değil, onun üzerinden vahyi ve bu vahye bağlı bütün müslümanları tenkid etmektir!

İşte ahlakının referansı kendisi olan ateistin böyle bir hak ve ehliyeti yoktur!

Seni, mesele Hz. Muhammedin aişe ile evliliği olduğunda şuraya nazara ve yaş bahsinde yapılan hataları tezekküre davet ettikten sonra, tekrar esasen bahsedilen misale bir materyalistin nazar etmesi gerektiği şekilde tekrar nazar edelim!

"elli kusür yaşındaki bir insan ve onsekizinden küçük bir dişi ile cinsel ilişkisi"

İmdi materyalist burada evvela neyi tetkik eder, etmelidir!

Ferdi iradeye!

Yani erkek ve dişi cinsi münasebeti arzu etmiş mi etmemiş mi ve bu noktada bir baskı zorlama var mı yok mu!

Sonra sağlık cihetinden bu münasebetten bir maraz doğmuş mu doğmamış mı!

Materyalist bunlara nazar eder, yanlış isem söyle!

İmdi sual ediyorum, burada zikredilen bu iki halde de materyalist içün sıkıntı husule getirecek bir ahval yok ise, materyalist ateist hangi umdesi ile bu misalde neye nasıl itiraz edip tenkid getirebilir!

Bana şunu bir anlat hele!

İki kişi var, hür iradeleri ile birlikte oluyorlar, beden ve ruh sağlığı cihetinden de bir sıkıntı mevzu bahis değil!

Materyalist burada neye istinaden sıkıntı görüp, bunu tenkid edebiliyor!

Bana şunu bir izah et hele muhterem :)

Gerçeğe sadakat şart!

Senin peygamberin kimin umurunda? Peygamberinizin yatak odası sizi bağlar, ateisti değil. Ateist, "50 yaşındaki bir adam 18 yaşından küçük bir kızla sesk yapabilirmi, evlenebilir mi?" diye düşünmez, bunu sormaz bile!

Çünkü yanlıştır. Yasalar da 50 yaşındaki bir adamı 18'inden küçük bir kızla cinsel ilişki kurmuşsa eğer, cezalandırır. Kız razı ise bile cezalandırır.

Uydurup uydurup yazma. O yasalar ahlaki yargılara göre değil, bilimsel kurallara göre hazırlanmıştır.

50 yaşındaki bir adam 18'inden küçük bir kızla neden beraber olamaz, neden evlenemez veya neden yatamaz'ı da seninle tartışacak değilim. Kimsenin de böyle bir saçmalığı ve hatta sapıklığı tartışacağını sanmıyorum.

Çıtanızı yükseltin biraz. Sürekli sapıklıklardan, seksten sözedip duruyorsunuz.

Bir kere daha lanet ettim yemin ederim size de, dininize de. Nasıl bir dinmiş ki bu, muhabbet yatak odasının dışına çıkamıyor bir türlü. Nasıl bir ahlakmış, nasıl bir çağdaşlık ve evrensellik modeliymiş ki küçüklerle seksi bile sorgulatıyor?

İnsanda utanma olur biraz. Peygambermiş..

Birileri de kalkmış her şeyi çözmüş, her şeyi adam modunda felsefe yaptığını sanıyor.

Cevabı son derece basit olan soruları gizemli bir dilde sorduğunu ve karşısındaki insanları sıkıştırdığını falan sanıyor.

Sizi buraya özellikle mi yolluyorlar anlamıyorum ki..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sayın Alchindus,

Duygularınıza yeniliyor kavramları aşındırıp anlamlarını kaydırmak pahasına,

inancınızın rehberini müşkül duruma düşürecek bir mevzudan kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Ateistin ahlak üzerinden başkalarını yargılamasının yanlışlığı konusunda haklılığınızı teslim ederken bizlerin göstermiş olduğu gerçeğe sadakati,

malesef sağduyu ve aklıselim kavramlarını yorumlarken sizden göremiyoruz.

Cesaretinizi toplayıp gerçekle yüzleşmenizi dilerim.

İmdi diğer noktaya gelip, ateistlerin başkalarını tenkide hakları olması bahsinde zikrettiğin "aklı selim ve sağduyu" bahsine nazar edelim!

Muhterem, bu iki kavramda materyalizmadan çok metafiziğin sahasındadır ve görüldüğü gibi konu ahlak olduğunda kişi buralara müracattan kurtulamamaktadır!

Akl-ı selim ile sağduyuya sen ne mana yüklersen yükle iki noktadan birisine müracat zorunda kalacaksın!

Ya insanın müşterek akıl yürütmeleri ve cemiyet hayatına konu olup müşterek yaşamın icaplarının icbarına değineceksin, veyahut bu iki kavramın esas mana sahasına nufuz ederek ruhi melekeler ve zaruri fıtri ihtiyaçlardan bahis açacaksın!

Birincisi sadre şifa değildir, bunu sayfalarca yazışmalarımız ile gösterdik!

Ortada beşerin ortak aklının mahsulü olup üzerinde de müştereklik husule gelmiş hiçbir ahlak manzumesi olmadığına göre kimse bunun aksini iddia edemez ve zati "akıl" simidine tutunmaya çalışıp "sağlık" sahiline demir atmaya çabalayan ateist dostlara bu minvalde sorduğumuz sorular ile bunu iddia etmeyede kimsenin mecali kalmamıştır!

Neticede daha evvel söylediğim gibi ateistin üzerinde müştereklik bulunan herhangi bir ahlak manzumesine bağlılığı var ise, bunun mahrecini bilip teslim edip bunu ifade ediyor ise, işte o zaman ateistin ahlaki tenkid ehliyeti vardır, yoksa gerçekte ne olduğundan gafil olduğu ve müracat etmesinin ne manaya geleceğini tam kestiremediği bu kavramlarla böyle bir ehliyet materyalist içün kazanılamaz!

Sağduyu ve aklıselim kavramları için metafizikle veya ahlakla bağlantı kurmak açık bir yanlıştır.

Sağduyu veya aklı selim konusunda akıl ,mantık ve bilimsel düşünce devreye girer.

Sağduyu ; doğru ,akla uygun yargılar verme yeteneğidir.

Mesela cinnet geçirme noktasındaki bir insanın üzerine daha fazla gidilmemesi davranışını tanımlarken ''sağduyulu hareket'' deriz.

Sağduyu bir davranışın yol açacağı sonuçları doğru hesap etmekle ilgilidir.

Bu hesaplama akıl ve mantık kullanılarak yapılır.

Akıl bu hesaplamayı yaparken doğanın o konuda üretmiş olduğu bilgiyi değerlendirir.

Mesela bir arkadaşımız pasifik okyanusunu yüzerek geçme denemesine kalkacağını bize söylese sahip olduğumuz sağduyu ve aklı selim ile ona deriz ki ‘’Bu hayalden vazgeç.’’

Çünkü; doğanın kurallarına aykırıdır. İnsan tabiatı bunu başarmaya müsait değildir. Dolayısıyla böyle bir maceraya girişen arkadaşımız canından olabilir. Veya sonuç elde edemeden bir çok zahmet çekip geri dönmek zorunda kalabilir.

Sağduyumuz bu ön görüyü yapmamızı sağlar.

Şimdi alchindus ,

Sağduyu ve aklı selim konusunda metafiziği ve ahlak’ı adres gösterirken nasıl bir yanlışlık içine düştüğünü umarım fark ediyorsundur.

Seni bu hataya düşüren nedenin, haksızda olsa peygamberini ve inancını koruma içgüdüsü olduğunu bilsem de,

bu yüzden yazdıklarımın hiçbirisinin,senin düşüncelerini değiştirmekte bir yarar sağlamayacağını sağduyum bana bildirse de,

Yinede iyi niyetle böyle bir dilekte bulunuyorum.

meseleyi "elli kusür yaşındaki bir insanın çocuk yaşta bir kızla cinsel ilişki kurması" şeklinde değil "elli kusür yaşındaki bir peygamberin çocuk yaşta bir kızla cinsel ilişki kurması" şeklinde nazara vermendir!

Materyalist, tenkid içün peygamber vurgusunu burada da yapmadan duramamaktadır çünki aslında o maddi planda ve ferdi değil, ahlak zemininde umumi bir tenkid yapmayı murad etmektedir!

Yani maksat, sadece Hz. Muhammedi değil, onun üzerinden vahyi ve bu vahye bağlı bütün müslümanları tenkid etmektir!

İşte ahlakının referansı kendisi olan ateistin böyle bir hak ve ehliyeti yoktur!

.....

bahsedilen misale bir materyalistin nazar etmesi gerektiği şekilde tekrar nazar edelim!

"elli kusür yaşındaki bir insan ve onsekizinden küçük bir dişi ile cinsel ilişkisi"

İmdi materyalist burada evvela neyi tetkik eder, etmelidir!

Ferdi iradeye!

Yani erkek ve dişi cinsi münasebeti arzu etmiş mi etmemiş mi ve bu noktada bir baskı zorlama var mı yok mu!

Sonra sağlık cihetinden bu münasebetten bir maraz doğmuş mu doğmamış mı!

Materyalist bunlara nazar eder, yanlış isem söyle!

İmdi sual ediyorum, burada zikredilen bu iki halde de materyalist içün sıkıntı husule getirecek bir ahval yok ise, materyalist ateist hangi umdesi ile bu misalde neye nasıl itiraz edip tenkid getirebilir!

Bana şunu bir anlat hele!

İki kişi var, hür iradeleri ile birlikte oluyorlar, beden ve ruh sağlığı cihetinden de bir sıkıntı mevzu bahis değil!

Materyalist burada neye istinaden sıkıntı görüp, bunu tenkid edebiliyor!

Yine yanlış bir takım düşüncelerle ,başka bir takım doğruların karıştırılmaya çalışıldığını görmekteyim.

Bir materyalistin bakacağı koşullar içerisinden ikisi ferdi irade ve sağlık için sakıncalardır.

Ayşe ve Muhammed örneğinden devam edecek olursak.

Bir defa çocuk yaşta bir kızın gönül rızasının olması kısmı tartışmalıdır. Doğa o yaştaki çocukları çok kolay etki altında kalan bir beyin yapısına sokmaktadır. Buda gönül rızası koşulunun yerine gelmesini imkansız hale getiriyor..

Doğanın kurallarına ve bilgisine dayaranak bunları biliyoruz. Herhangi bir ahlak veya metafiziğe dayanarak değil.

Tanrı eğer varsa ve insanı yarattıysa onun beynin nasıl geliştiğinden habersiz olamaz.

O yüzden ferdi irade kısmının oluştuğunu söyleyemeyiz.

Gelelim peygamber vurgusunu neden özellikle belirtiyor olmama,

Yeryüzünde eğer ki, bir insan tanrı tarafından elçi seçildiyse ve yaptığı hareketler insanlar için misal olacaksa,

Tanrı zaman ve mekandan münezzeh bir varlık olduğuna göre ,

Seçtiği elçisinin davranışlarının da zaman ve mekan koşullarından en az etkilenen özellikler göstermesini beklememiz doğaldır.

İnsanlara misal olacak bir elçinin davranışları ‘’o zamanın şartı geleneği böyledi ‘’şeklinde açıklanamaz.

Çünkü peygamberin yaptığı bir davranış insanların gözünde o davranışı zamandan aşkın olarak normalleştirir.

İşte bu yüzden,

İnsan sağduyusuna aykırı böyle bir davranışı peygamber olduğunu söyleyen kişinin yapmış olması iki kat sakıncalıdır.

Sonuç olarak insan sağduyusu burada bir düzenbazlık olduğundan şüphelenir ve hem elçinin kendisi hem de kendisine gönderildiğini iddia ettiği vahiy çöpe atılmaya mahkum olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateist, "50 yaşındaki bir adam 18 yaşından küçük bir kızla sesk yapabilirmi, evlenebilir mi?" diye düşünmez, bunu sormaz bile!

Çünkü yanlıştır. Yasalar da 50 yaşındaki bir adamı 18'inden küçük bir kızla cinsel ilişki kurmuşsa eğer, cezalandırır. Kız razı ise bile cezalandırır.

Kapasiten yetmediği halde bu konuya müdahil oluyorsun ya o vakit terlemeyi hak ediyorsun!

Demek yasalar izin vermiyor, o sebep ile yanlış!

İranda da zina yasalar gereği yanlış, bu halde materyalist ateist nikahsız cimayı iranda yanlış mı bulmalı, mahkum mu etmeli söyle bana!

Cevap diye verdiklerinizin sefaletini görüyor musun!

Ben senin sizin dünya görüşünüz sebebi ile niye yanlış sualini soruyorum, bana kalkar yasalar der isen senin ahlak umdelerinin kaynağı yasalar mı diye sual ederim!

Yarın meclis toplansa ve bu gün yanlış dediği hali doğru kabul etse tavrın ne olacak, o yanlış birden doğru mu olacak!

İslamı bilmiyorsunuz, onu size öğretmeye gayret ediyoruz bunu anladık da materyalizmayıda mı size biz öğretelim!

Misalen onyedi yaşında bir dişi ile onsekizinden büyük bir erkeğin ciması bahsinde materyalizmin hangi umdesi yasaklamayı gündeme getiriyormuş!

Böyle bir şey yoktur ve bunun sizde farkındasınız, amma itiraf yerine gevelemek ve olmayan materyalist umdeleriniz ile olmadık yasaklar devşirmek sufli çıkarlarınız içün daha makbul oluyor!

O yasalar ahlaki yargılara göre değil, bilimsel kurallara göre hazırlanmıştır.

Hangi bilimsel yasalar!

Bu gün dünyada garp medeniyeti de dahil cinsi hayat onsekizden sonra mı başlıyor sanmaktasınız!

Hurafe imal ve bunlara iman işinden vazgeçin!

Çıtanızı yükseltin biraz. Sürekli sapıklıklardan, seksten sözedip duruyorsunuz.

Farkına varman icab eden husus buradaki çıtanın ateizm ve materyalizma nazara alınarak oluşturulduğudur!

Bu çıta sizin çıtanız ve zati sizi kahreden budur!

Hayatı, varlığı, kevn-u mekanı sadece madde, haz diye ele alan telakkinin müntesibi, köşeye sıkıştığında nasıl da "herşey cinsi münasebet mi, haz mı" der hale geliyorsun!

Doğru da bunu biz diyelim, size ne oluyor!

İdealizmden size ne, siz materyalist değil misiniz!

Bizim suallerimizi bu varsayım belirlemekte, materyalistliğinizi nazara alarak soru sormaktayız!

Hayat yeme içme ve çiftleşmeden ibaret değildir demek, idealizm kapısından içeri girmektir!

Materyalistin kendi nazariyesi cihetinden meşru haz tatminlerini sual etmemizden rahatsız olması, en başından bu yana söylediklerimizin ispatıdır!

Onda, nefsinde hala reddettiğini söylediği vahyin kısmi terbiyesi tezahür etmektedir ve sahte ahlakçılığı da bu kısmi tezahüre dayanmaktadır!

Gerçeğe sadakat şart!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Alchindus

Sen değerleri İslam'la sınırlı, ahlakın ne olduğunu bilmeyuen ve bilmesi de mümkün olmayan, bu yüzden iyi ahlak kavramına hiç bir zaman hakim olamayacak ve iyi ahlaklı olamayacak, kendi sınırlı ahlak anlayışının dışında kalanları ahlaksız gören bir sapıksın.

Sen bir sapıksın. Bundan en ufak bir kuşkum yok.

Bu kadarını bilmeni istedim. Bunun dışında seni karşıma alarak sana saygınlık kazandırmak istemiyorum.

Yüzüne tükürsem bile değer kazanacaksın...

Sen o kadar adi ve aşağılık bir ahlak düşkünü zavallısın.

Bunları bilmeni istedim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Alchindus

Sen değerleri İslam'la sınırlı, ahlakın ne olduğunu bilmeyuen ve bilmesi de mümkün olmayan, bu yüzden iyi ahlak kavramına hiç bir zaman hakim olamayacak ve iyi ahlaklı olamayacak, kendi sınırlı ahlak anlayışının dışında kalanları ahlaksız gören bir sapıksın.

Sen bir sapıksın. Bundan en ufak bir kuşkum yok.

Bu kadarını bilmeni istedim. Bunun dışında seni karşıma alarak sana saygınlık kazandırmak istemiyorum.

Yüzüne tükürsem bile değer kazanacaksın...

Sen o kadar adi ve aşağılık bir ahlak düşkünü zavallısın.

Bunları bilmeni istedim.

Sn hacı abime yukarıdaki iletisinden ötürü forum kurallarının uygulanmasını talep ediyorum. Ama biliyorum ki uygulanmayacak. Hadi bari bir hatırlatılsın diyorum hepimizin önünde. Ama bunu yapabilecek bir yürekli yiğit varmı burada işte onu bilmiyorum.

Selam ederim hacı abim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sn hacı abime yukarıdaki iletisinden ötürü forum kurallarının uygulanmasını talep ediyorum. Ama biliyorum ki uygulanmayacak. Hadi bari bir hatırlatılsın diyorum hepimizin önünde. Ama bunu yapabilecek bir yürekli yiğit varmı burada işte onu bilmiyorum.

Selam ederim hacı abim.

Forum kuralları birisine haksız yere saldırılmasını önler.

Ben iddialarımı kolaylıkla kanıtlayabilirim.

Gerekirse işi gücü bırakır, seninin de bulaştığın bu ahalsızlığı kolaylıkla gözler önüne serebilirim.

Benim için kolay bir sorun.

Ahlakın ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmayanların bu konuda ahkam kesmesi ve önüne geleni ahlaksızlıkla suçlaması sapıklık değilse, sapıklık nedir.

Bıçak kemiğe dayandı artık.

Meydanı boş buldunuz ve en azında benim midemi bulandırmaya başladınız. Kimbilir kimleri rahatsız ediyorsunuz.

Ateistler çirkefe taş atmak istemedikleri için seslerini çıkarmıyorlar.

Ama benim sabrım giderek azalıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Forum kuralları birisine haksız yere saldırılmasını önler.

Ben iddialarımı kolaylıkla kanıtlayabilirim.

Gerekirse işi gücü bırakır, seninin de bulaştığın bu ahalsızlığı kolaylıkla gözler önüne serebilirim.

Benim için kolay bir sorun.

Ahlakın ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmayanların bu konuda ahkam kesmesi ve önüne geleni ahlaksızlıkla suçlaması sapıklık değilse, sapıklık nedir.

Bıçak kemiğe dayandı artık.

Meydanı boş buldunuz ve en azında benim midemi bulandırmaya başladınız. Kimbilir kimleri rahatsız ediyorsunuz.

Ateistler çirkefe taş atmak istemedikleri için seslerini çıkarmıyorlar.

Ama benim sabrım giderek azalıyor.

Yahu hacı abi niye öyle diyorsun.

Ahlak kimsenin tekelinde değildir, evrenseldir ve ortak akılın ürünüdür.

Bak mesela bu başlıkta deniyorki 18 yaşından küçük bir kızın 50 yaşında bir adamla evlenmesi ahlaksızlık, çünkü yasalar buna engel.

Hadi kız 17 yaşında olsun ama bu ülke yasaları babanın rızası ile o kızın o adamla evlenmesine yine izin veriyor. Bak yasalar yaya kalıyor yani.

Yada, o kız bugün 17 yaşında yasalar babası vs engel oluyor. 1 yıl daha kız dişini sıkıyor ve 18 yaşını doldurunca geçen sene 50 yaşında olan adam 51 yaşında oluyor ve yine onunla evleniyor. Ve yine kız ile erkeğin arasındaki yaş farkı değişmiyor.

Yani kız 17 iken yapılan eylem ahlaksız, 1 yıl sonra bu eylem nasıl ahlaklı oluyor?

Alchindus biraz bu noktaya takılmış bence ve bende bu noktaya takılıyorum yani.

Ahlakın kökeni ise islamdır deyince onu da yanlış anlıyorsunuz.

İnsan fıtratı iyilik üzere kodlanmıştır. İnsan kendine ister ateist desin, ister putperest desin farketmez diyor Alchindus. Siz 1400 yıl önceki hatırlatmayı islam sanıyorsunuz, hatanız burada.

Tanrı tek ve yoluda tekdir. İyiler islam dairesi içindedir. İyinin kendini nasıl adlandırdığının bir önemi yok yani Tanrı açısından.

Ama senin bize yaşın ve yaşamışlığın ile orantılı örnek olman gerekiyor. O yüzden sen bilim forumunda kal diyorum beni anlamıyorsun. Orada seni çok ama çok seviyorum, burada ise küçük kardeşime yada oğluma yaptığım gibi popona şaplak vurmak geliyor içimden. Ne yapayım işte böyle düşünüyorum. :D

Selam ederim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bergüzar

Sana ahlak konusunda yorum yapmamanı tavsiye ediyorum.

Çünkü sen ne İslam ahlakını izliyorsun, ne de çağdaş ahlak anlayışından nasibini almışsın.

Ahlakı kimse tekeline alamaz dedikten sonra durman ve artık yorum yapmaman lazım.

Ama yapıyorsun. Ve ahlakı tekellerine alan ve ahlak hakkında yanıltıcı yorumlar yapanlara çanak tutuyorsun.

Çünkü sen de onlardan birisin..

Ahlakı bu şekilde diline dolayan ve kendine ondan pay çıkaranlar ahlaksız olmaktan öte sapıktırlar.

Benim bunu kanıtlamama bile gerek yok.

Senin ve Alchindus'un yazılarına kısa bir göz atan her aklı başında insan, sizlerin ne kadar ahlak düşkünü gafiller olduğunuzu kolaylıkla gözler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

bırakın ahlak müslümanların olsun, biz ateistler özgür dinsizleriz. başka uygar insanların özgürlüğünü kısıtlamayacak oranda sınırsızca özgürüz.

bizler evlenmeden zina yapabiliriz (kendi adıma değil genel konusuyorum, özelim sanılmasın), nikahsız bir ömür sevdicekle yaşayabiliriz. bu zavallılar gibi iki de bir abdest almak çeşitli dini ritüelleri yerine getirmek zorunda da değiliz. her yılın bir kaç ayı, onlar gibi sabahtan akşama kadar mideyi aç susuz bırakıp ağzı leş gibi kokutmayız da, ona buna dini zorla benimsetmeye çalışmayız da. istersek domuz'da yer şarapta içer, votkaları, coca cola'ları gırla götürürüz..o caiz mi? bu değil mi? tarzı obsesif saplantılarla yaşamayız da. kimseye karşı bir zorunlu yükümlülüğümüz yok, sadece kendimizden sorumluyuz ve özgürüz.

müslümanlar çatlasın bu manzarı görüp, ohhh böyle eziksiniz işte.. siz idealist zırvalarınızla diğer dünya hayallerinizle kendinizi avutmaya devam edin, zavallıcıklar sizi.

tarihinde anti-christ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bergüzar

Sana ahlak konusunda yorum yapmamanı tavsiye ediyorum.

Çünkü sen ne İslam ahlakını izliyorsun, ne de çağdaş ahlak anlayışından nasibini almışsın.

Ahlakı kimse tekeline alamaz dedikten sonra durman ve artık yorum yapmaman lazım.

Ama yapıyorsun. Ve ahlakı tekellerine alan ve ahlak hakkında yanıltıcı yorumlar yapanlara çanak tutuyorsun.

Çünkü sen de onlardan birisin..

Ahlakı bu şekilde diline dolayan ve kendine ondan pay çıkaranlar ahlaksız olmaktan öte sapıktırlar.

Benim bunu kanıtlamama bile gerek yok.

Senin ve Alchindus'un yazılarına kısa bir göz atan her aklı başında insan, sizlerin ne kadar ahlak düşkünü gafiller olduğunuzu kolaylıkla gözler.

Hacı abi, geç beni.

Bak bişey yazdım oraya. 17-18 yaş meselesi ile ilgili. Yasalar vs diyerekten. Ona yorumunu alayım önce.

Yoksa bana ahlak konusunda konuşma diyen birinin ahlakın kaynağı ve kökeni olarak görmeye başlayacağım. O zaman kaynağıma giderim en derinden, buda senin işine gelmez. Söylemiş olayım ben. Yoksa vay ben duymadım, vay ben işitmedim demeyesin (vizonteleden alıntıdır). :D

Selamlar hacı abim.

tarihinde berguzar tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı abi, geç beni.

Bak bişey yazdım oraya. 17-18 yaş meselesi ile ilgili. Yasalar vs diyerekten. Ona yorumunu alayım önce.

Yoksa bana ahlak konusunda konuşma diyen birinin ahlakın kaynağı ve kökeni olarak görmeye başlayacağım. O zaman kaynağıma giderim en derinden, buda senin işine gelmez. Söylemiş olayım ben. Yoksa vay ben duymadım, vay ben işitmedim demeyesin (vizonteleden alıntıdır). :D

Selamlar hacı abim.

Sen istediğin yere git..

Bütün kanıtlayacağın kendi kötü ahlakın olacaktır.

Ahlak konusunda ahkam kesenlerin hepsinin ahlaksal sorunları vardır.

Ateizm ile ahlakı bir araya getirenlerin amacı nedir?

Senin ve Alchindus gibi, ahlaksal değerleri düşük insanlar, kendinlerini temize çıkarmak için ateist ahlakını sorgularlar.

Ama bunu yaparken bile ahlaklarının ne kadar değersiz olduğunu kanıtlarlar..

Usandık sizin ahlak konusunda bu kadar cüreetkar yorumlar yapmanızdan.

Küstahca bile diyebilirim.

Çünkü ahlakı tekeline almamanın gerektiğini bilen insanların onu tekellerine almaları küstahlıktan da öte, ahlaksızlıktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

17 yaşındaki kız yaptığı eylemle o yaş itibarı ile ahlaksız oluyor ama 1 yıl sonra aynı eylemi yapınca ahlaklı oluyor. Neymiş, yasalar böyle diyormuş.

Ben o yasaları yerim, senide yerim hacı abi.

İşte bunlara dokunamazsın sen. Anca bana dokunursun, çünkü ben sana göre kolay lokmayım. Evet ufak tefeğim ama demirden leblebiyim. Bunu sen iyi biliyorsun.

Kişileri boşver hacı abim, konuya gel....

Selam ederim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

17 yaşındaki kız yaptığı eylemle o yaş itibarı ile ahlaksız oluyor ama 1 yıl sonra aynı eylemi yapınca ahlaklı oluyor. Neymiş, yasalar böyle diyormuş.

Ben o yasaları yerim, senide yerim hacı abi.

İşte bunlara dokunamazsın sen. Anca bana dokunursun, çünkü ben sana göre kolay lokmayım. Evet ufak tefeğim ama demirden leblebiyim. Bunu sen iyi biliyorsun.

Kişileri boşver hacı abim, konuya gel....

Selam ederim.

Değil mi keşke şeriat olsa o zaman aynı ahlaksızlığı sözde imam nikahı altında 9 yaşında bile yapabilir. Ya da İran'daki gibi kıyar bir haftalık nikah; döner yüzünü kıbleye; alır arkadaşının 9 yaşında kızını...

Link to post
Sitelerde Paylaş

17 yaşındaki kız yaptığı eylemle o yaş itibarı ile ahlaksız oluyor ama 1 yıl sonra aynı eylemi yapınca ahlaklı oluyor. Neymiş, yasalar böyle diyormuş.

Ben o yasaları yerim, senide yerim hacı abi.

İşte bunlara dokunamazsın sen. Anca bana dokunursun, çünkü ben sana göre kolay lokmayım. Evet ufak tefeğim ama demirden leblebiyim. Bunu sen iyi biliyorsun.

Kişileri boşver hacı abim, konuya gel....

Selam ederim.

Kişlerle uğraşan sensin. Ben daha ahlakın tanımını bile yapmadan, 17 yaşında bir kızdan bahsediyorsun.

Ahlakı kızların apış aralarında arayan ahlak düşkünlerinden biri de sensin. Ben değilim.

Ahlakı Kur'an'la sınırlı olanların ahlakını savunamıyorsun ve Kur'an'ı değiştirmeye çalışıyorsun.

Sen ve diğer sahte, ahlak düşkünü Müslümanlar..

Benim ahlak konusunda yaptığın bir yorumu eleştirsene..

Kendi sapık ahlaksal değerleri bana yamıyor ve sonra eleştiriyorsun.

Tek başına bu da kötü ahlak örneği değil mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sayın Alchindus,

Muhterem, evvela akli dengesi bozuk olan bir adamın ortalığı kırıp dökmesine, manasız hareketler yapmasına nazar edip "adam deli, sağa sola saldırması normal" diyerek tutarlılık gören, sonra o adamın sağa sola saldırmayanları tenkidine de bu gördüğü tutarlılıktan mütevellid cevaz verenlere nazaran daha makul birisisin amma yine de söyliyeyim ben ne demekteyim sen ne demektesin:)

Mesela bir arkadaşımız pasifik okyanusunu yüzerek geçme denemesine kalkacağını bize söylese sahip olduğumuz sağduyu ve aklı selim ile ona deriz ki ‘’Bu hayalden vazgeç.’’

Çünkü; doğanın kurallarına aykırıdır. İnsan tabiatı bunu başarmaya müsait değildir. Dolayısıyla böyle bir maceraya girişen arkadaşımız canından olabilir. Veya sonuç elde edemeden bir çok zahmet çekip geri dönmek zorunda kalabilir.

Sağduyumuz bu ön görüyü yapmamızı sağlar.

Muhterem, kavramları iğfal etmenin alemi yok, muhakeme ve mantık sağduyu ve akl-ı selimin sahasına girebilir amma bu ikisi muhakeme ve mantıktan ibaret değildir!

Bu kadar bedihi hakikatleri dahi izah durumunda kalmamız sizin içün çok düşündürücüdür!

Kavramları kullanır iken daha dikkatli ol!

Bu husustan sonra daha muhim olana bakıyorum hiç gelememişsin, ne demiş idim sana ben!

Akl-ı selim ile sağduyuya sen ne mana yüklersen yükle iki noktadan birisine müracat zorunda kalacaksın!

Ya insanın müşterek akıl yürütmeleri ve cemiyet hayatına konu olup müşterek yaşamın icaplarının icbarına değineceksin, veyahut bu iki kavramın esas mana sahasına nufuz ederek ruhi melekeler ve zaruri fıtri ihtiyaçlardan bahis açacaksın!

Birincisi sadre şifa değildir, bunu sayfalarca yazışmalarımız ile gösterdik!

Ortada beşerin ortak aklının mahsulü olup üzerinde de müştereklik husule gelmiş hiçbir ahlak manzumesi olmadığına göre kimse bunun aksini iddia edemez ve zati "akıl" simidine tutunmaya çalışıp "sağlık" sahiline demir atmaya çabalayan ateist dostlara bu minvalde sorduğumuz sorular ile bunu iddia etmeyede kimsenin mecali kalmamıştır!

Akl-ı selim ve sağduyu, ateisti içki, zina, uyuşturucu ve fuhuş karşısında takınılacak tavırda müşterekliğe götürmedikten sonra hangi noktalarda müşterekliğe götürebilir!

İkinci husus ise zati materyalistin inkar ettiği şeydir, bunun kabulü mevzu bahis ise evvela tartışmanın adını değiştirip muhatabımıza da "materyalist" demeyi bırakmamız icab eder :)

materyalist içün kazanılamaz!

Meselenin ana damarına bırak temas etmeyi, yanından bile geçmemişsin!

Düşün bunun niçünü üzerinde!

Bir defa çocuk yaşta bir kızın gönül rızasının olması kısmı tartışmalıdır.

Materyalist indi mütalaalar ile değil kendi tabiri ile nesnel mütalaalara istinad etmelidir!

"Tartışmalıdır, olabilir, mümkündür" ile materyalist hangi doğal haz ve hakkı yasaklayabilir!

Yahu nazarınıza olabiliri mümkünü değil bilinen maruf onca zararı olan alkolü sigarayı veriyorum, materyalist bunlara yasak getirebiliyormu ki "muhtemel" diyerek ve daha muhimi, kendini misaldeki dişinin yerine koyarak ahkam kesebiliyor!

Materyalist eğer ortada kati olarak sağlık sıhhate mani bir hal yok ise bu hususlarda kendisine söz düşmeyendir!

Benim bu misaller üzerinde hassaten durmam, sizin arkasına saklandığınız sahte ve kişiyi gizleyemeyen perdeyi yırtmak içündür!

Buradan sizin gaileniz evvela Hz. Muhammede, sonra vahye ve buradan bütün inananlara sahte ahlakçılık ile saldırmaktır!

Nazarına bir makale sundum bilmem okudun mu, eğer okudu isen artık olmayan materyalist umdeler ile bu minvalde bir birlikteliğe karşı çıkamayacağını anladığın gibi, esasta aişenin Hz. Muhammedin ile evlendiğinde yaşının sandığınız kadar küçük olmadığını da görmüşsündür!

Yeryüzünde eğer ki, bir insan tanrı tarafından elçi seçildiyse ve yaptığı hareketler insanlar için misal olacaksa,

Tanrı zaman ve mekandan münezzeh bir varlık olduğuna göre ,

Seçtiği elçisinin davranışlarının da zaman ve mekan koşullarından en az etkilenen özellikler göstermesini beklememiz doğaldır.

İnsanlara misal olacak bir elçinin davranışları ‘’o zamanın şartı geleneği böyledi ‘’şeklinde açıklanamaz.

Çünkü peygamberin yaptığı bir davranış insanların gözünde o davranışı zamandan aşkın olarak normalleştirir.

Bir çok mevzuda olan cehaletiniz risalet konusunda da malesef cari!

Zaman ve mekat ile mukayyet olmayan anca yaradandır, onun elçisi bir beşerdir ve oda zamana ve mekana insan olarak bağlıdır!

Elçinin mutlak şahsı değil mesajı, tebliğ ettiği din zaman ve mekan üstüdür!

Hz. Muhammed de bir beşerdir ve zamanının mekanının etkisi altındadır!

Bu etki dilinden giyimine, yediği yemekten bazı beşeri münasebetlerine kadar çeşitli alanlarda tecelli eder!

Muhim olan bir nebinin davranışlarının zaman ve mekan ciheti ile münasebeti olup olmaması değil zati olmaması imkansızdır, muhim olan bu davranışların zamanları mekanları aşacak ve her devirde menfi karşılanacak, alemşumül marufa ters olup olmamasıdır!

Beşer tarihinde hiçbir devirde alemşumül maruf cihetinden, nikah içün sağlıklı bir dişi ile sağlıklı bir erkeğin hür iradeleri evlenmeleri menfi bir hadise olmamıştır!

Bu gün de değildir!

Hz. Muhammedin aişe evliliğide sandığınız yaşta değildir!

Ateist, olmayan yasaklayıcı umdesi ile yanlış bildiği bir nikahı niçün diline dolamaktadır!

-Ya sahte ahlakçılık yapmaktadır

-Veyahut kendisinde hala cari vahyi ahlak ile yanlış bir muhakeme yapmaktadır

Üçüncü bir ihtimal yoktur ve gerçeğe sadakat şarttır!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunun dışında seni karşıma alarak sana saygınlık kazandırmak istemiyorum.

:)

Şuna karşında daha fazla acze düşmek istemiyorum desene sen!

Ahlakı ve mahrecini bilmeyen hacı, sayfalarca bir çok tenakuzlu sözünü nazara verip hem ahlakı, hem materyalizmayı bilmediğini gösterip seni sukuta mahkum ettik!

Daha doğru bir ifade ile, seni sukuta mahkum eden benim muhkem kaynaklarım ile senin kaynaksızlığındır!

En son ferdi ahlakın içtimai ahlaka galebe çalması gibi bir garabette dilinden döküldü amma dökülmesi ile yalaman arasından da fazla zaman geçmedi!

Daha evvel söylediğim gibi "ateizme mahsus bir ahlak biçimi yoktur" deme mecburiyetinde kaldın ve bu söylenen sözünde ateizmin ahlaki bir seçenek olmadığının itirafı olduğunu öğrenince çileden çıktın!

Bundan sonra Alchindus yada bir başka müslümana küfür etmeyi tek çare olarak gördün!

Halbuki daha evvel de söylediğim gibi oraya buraya şuraya yalpalamak sadre şifa değildir!

Bunun gibi ahlaksız yaşayamayacağını bilen ve tek başına ahlak da vucuda getirme ehliyeti olmadığını gören birisi olarak, kendi nefsinde devam ettirdiğin ahlakın kaynağını itiraf etmenin acısı sızısı ile o kaynağa ve o kaynağa iman edenlere küfretmek de sadre şifa değildir!

İki omuzu üzerinde bir baş, o başta da beyne malik herkes bunu kabul eder!

Sen etmesen de olur, zati mazeretin budur!

Gerçeğe sadakat şart!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhterem, kavramları iğfal etmenin alemi yok, muhakeme ve mantık sağduyu ve akl-ı selimin sahasına girebilir amma bu ikisi muhakeme ve mantıktan ibaret değildir!

Bu kadar bedihi hakikatleri dahi izah durumunda kalmamız sizin içün çok düşündürücüdür!

Kavramları kullanır iken daha dikkatli ol!

Sağduyuyu metafiziğe ve ahlaka bağlamaya çalışırken, esas iğfali siz yapıyorsunuz.

Sağduyu doğru ve yanlışı birbirinden ayırma yeteneğidir.

tartışılan konu eğer ahlakın alanına giriyorsa, sağduyulu tercihin ahlak ile alakası kurulup ona göre değerlendirmesi yapılablir..

ancak tartışılan konu doğaya uygunluğun sahasına giriyorsa o zamanda doğa bilimlerine müracaat gerekecektir.

Ama siz işin içine doğa bilimleri girince peygamberinizin yaptığı hareketi savunacak herhangi bir tutarınız kalmayacağı için bunu elbetteki istemeyeceksiniz.

Ama bu davranışınızı ateistlerin yutmasını beklemeyiniz.

Akl-ı selim ve sağduyu, ateisti içki, zina, uyuşturucu ve fuhuş karşısında takınılacak tavırda müşterekliğe götürmedikten sonra hangi noktalarda müşterekliğe götürebilir!

Modern hukuk dinlerden referans almaz.

ama alkollü araç kullanımını yasaktır ,

uyuşturucu satmak kullanmak yasaktır.

Aklı selim ve sağduyu hiçbir konuda müşterekliğe götürmüyorda niçin ateist hukuk anlayışı bunları yasaklamaktadır.?

İnsafsızca çarpıtıyorsunuz.

Bir defa çocuk yaşta bir kızın gönül rızasının olması kısmı tartışmalıdır.

Materyalist indi mütalaalar ile değil kendi tabiri ile nesnel mütalaalara istinad etmelidir!

"Tartışmalıdır, olabilir, mümkündür" ile materyalist hangi doğal haz ve hakkı yasaklayabilir!

Geri dönüşü olmayan birşey yapılacak ise tartışmalı konumdaki bir durumdayken yapmamak aklın mantığın geregidir.

Çünkü ortada ferdi iradenin hür beyanı olup olmadığı kesin değildir.

Yani bir insan materyalist olunca aklını mantığını kaybetmiş mi oluyor?.

Siz dincilerin bakış açısından böyle olabilir ,

ama bunlar sizin hüsnü kuruntularınız.

Gerçek ise materyalistin akıl ve mantığa daha fazla bağlılığının olduğudur.

Nazarına bir makale sundum bilmem okudun mu, eğer okudu isen artık olmayan materyalist umdeler ile bu minvalde bir birlikteliğe karşı çıkamayacağını anladığın gibi, esasta aişenin Hz. Muhammedin ile evlendiğinde yaşının sandığınız kadar küçük olmadığını da görmüşsündür!

bu konuda farklı rivayetler var.

Şimdi biz bu farklı rivayetler üzerinden değerlendirmeleimiz yapıyoruz. Eğer ki sizin belirtiğiniz şekilde cereyan etmişse ve aişenin yaşı büyükse birlikteliğe haklı bir itirazımız olamaz.

Ama siz kabul etmeye mecbursunuz ki, Aişenin çocuk olduğuna ilişkin rivayetlerde var.

Ne yapalım şimdi bu rivayetleri görmezden mi gelelim.

Bir çok mevzuda olan cehaletiniz risalet konusunda da malesef cari!

Zaman ve mekat ile mukayyet olmayan anca yaradandır, onun elçisi bir beşerdir ve oda zamana ve mekana insan olarak bağlıdır!

Elçinin mutlak şahsı değil mesajı, tebliğ ettiği din zaman ve mekan üstüdür!

Hz. Muhammed de bir beşerdir ve zamanının mekanının etkisi altındadır!

Bu etki dilinden giyimine, yediği yemekten bazı beşeri münasebetlerine kadar çeşitli alanlarda tecelli eder!

Muhim olan bir nebinin davranışlarının zaman ve mekan ciheti ile münasebeti olup olmaması değil zati olmaması imkansızdır, muhim olan bu davranışların zamanları mekanları aşacak ve her devirde menfi karşılanacak, alemşumül marufa ters olup olmamasıdır!

Bende demişim ki ''Seçtiği elçisinin davranışlarının da zaman ve mekan koşullarından en az etkilenen özellikler göstermesini beklememiz doğaldır.''

Aynı şeyi söylemedim mi?

Eğer rivayetler doğruysa,İslam peygamberi,bir çocukla evlenerek seninde açıkladığın şu görüşüne

''muhim olan bu davranışların zamanları mekanları aşacak ve her devirde menfi karşılanacak, alemşumül marufa ters olup olmamasıdır!

''

ters iş yapmıştır.

Böyle bir peygamberi ve elçiliğini kabul etmiyorum.

Eğer böyle birşeyi yaptıysa dahi Muhammedi peygamber kabul edecek misin?

Yoksa sende böyle elçi olmaz mı diyeceksin?

Gerçeğe sadakatini görelim.

tarihinde Thamate tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunun gibi ahlaksız yaşayamayacağını bilen ve tek başına ahlak da vucuda getirme ehliyeti olmadığını gören birisi olarak, kendi nefsinde devam ettirdiğin ahlakın kaynağını itiraf etmenin acısı sızısı ile o kaynağa ve o kaynağa iman edenlere küfretmek de sadre şifa değildir!

Bu forum üzerinde insanlara fars ve arap kökenli kelimelerle hitap ederek birşeyler bildiğinizi ispat etme içerisinde olduğunuz kanaatindeyim ya neyse... Çünkü amacım ne bildiğinizi öğrenmek değil, asıl itibariyle kendi ahlakınız ile kuranın ahlak anlayışı arasında çelişkiye düştüğünüzü ispatlamak...

Bu nedenle yukarıdaki cümlenize istinad ederek soruyorum;

Size göre ahlak anlayışı nedir? (En baştan alın ve hiç bir şey bilmeyen birisi olarak görün... foruma da daha yeni katıldım varsayın... İlk sizin yazınızı okudum...)

Somutlaştırırsak; örneğin, tecavüz ahlak kuralları içinde suç mudur? Mükafat mı?

Sizin ahlak anlayışına sahip veya sizin örnek aldığınız birisi (Muhammet gibi) herhangi bir kadına tecavüz ettiğini itiraf eden bir adama ne der?

Bana bunları cevaplasanıza...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...