Jump to content

İlginç Fizik Soruları


Recommended Posts

11 saat önce, haci yazdı:

Sevgili DMA

Senin çözümün nedir? Soru sana ait olduğuna göre sana ait bir açıklama olmalı değil mi?  O nedir? mirasyedi'nin açıklaması seni tatmin ediyor mu?

 

Sevgili haci.

 

mirasyedi'nin verdiği denklem (Torricelli teoremi) prensip olarak açıklama yapıyor.

h: sol taraftaki silindirin içindeki suyun yüksekliği

g: kütleçekim ivmesi.

v: delikten fışkıran suyun hızı

 

v = √(2*g)*√(h)
Denklemdeki birici parantezin değeri sabittir ( √(2*g) = K diyelim).
Silindirin içinde su harici yabancı madde yoksa suyun yüksekliği h1 ve fışkırma hızı v1
ve
silindirin içinde su harici yabancı madde de varsa suyun yüksekliği h2 ( h2 > h1) ve fışkırma hızı v2

v1 = K*√(h1)

v2 = K*√(h2)
oranlar ve biraz düzenlersek:
v2 = v1 * √(h2/h1)
buluruz. h2 > h1 olduğundan v2 de v1'den büyük olacaktır. Yani birim zamanda dışarı fışkıran su miktarı armış olacaktır. Örnek olarak mesela silindirin içine yabancı madde koyarak su yüksekliğini 2 katına çıkarmış olsaydık (h2 = 2*h1)

v2 = v1 * √(2) = 1,4 * v1 olurdu.

Yani;
yabancı madde olmadan birim zamanda 1 litre su dışarı fışkırıyorsa,

yabancı madde kullandığımızda birim zamanda dışarı fışkıran su miktarı 1,4 litre olacaktı.

................

Sorunun matematik yönü ile ilgilenenler için:

v = √(2*g)*√(h)  denklemini bir silindir için uygular ve zamana göre çözersek
A: silindir içindeki suyun taban alanı

Ad: silindir tabanındaki deliğin alanı
H: silindir içindeki suyun başlangıç yüksekliği

Su seviyesinin h yüksekliğine düşmesi için geçen zaman t ise

t = (A/Ad)*[√(2/g)]*[√(H) - √(h)]

 

Silidirin tamamen boşalması için ( h = 0)  geçen zamana T dersek, bu süre

T = (A/Ad)*[√(2*H/g)]

kadardır.

Silindir içine yabancı madde de koyduğumuzda başlangıç su seviyesi artacak (H1 > H), A alanı ise azalacaktır (A1 < A). Suyun hacmı sabit olduğundan

V = A*H = A1*H1

eşitliği geçerli olacaktır.

Eğer su yüksekliği 2 katına çıkmışsa, silindirin boşalması için geçen T1 süresi

T1 = T/√(2) = 0,7 * T

olacaktır. Yani Boşalma süresi yüzde 70 oranında azalacaktır.

......................................

Not: Torricelli teoreminin geçerlilik sınırlarını göz ardı ettim.

 

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 1,7k
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Sevgili DMA:

Benim soruyu çözmeye şu mantıkla yaklaştım:

 

h hidrostatik basıncı simgeliyor. Yani suyun kenarlara uyguladığı basınç..

İçinde bir cisim olunca küvetteki hidrostatik basıncın daha az olması gerektiğini kurguladım.

Çünkü aynı miktarda suya bağlı hidrostatik basınç daha geniş bir alana dağılıyor. Bu da hidrostatik basıncın düşmesi demek.

Hidrostatik basınç düşünce de suyun delikten akma hızı azalıyor.

 

Sevgiler.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili haci.

 

Hidrostatik paradoks, konuya yabancı olanların veya uzak kalanların ayağına en az bir sefer çalma takar. :)

Şu wikipedia linkindeki kapların şekilleri birbirinden değişik olduğu halde ve her kabın içerdiği su/sıvı miktarı çok çok farklı olduğu halde, tabanlarına uyguladıkları basınç hep aynıdır, birbirine eşittir.

Sıvı içinde herhangi bir noktadaki basınç (p)

p = g * ϱ * h

gereği sadece sıvının yoğunluğuna (ϱ) ve sıvı yüzeyinden o noktaya olan uzaklığa ( = h = noktanın derinliğine) bağlıdır. Sıvı yüzeyinin alanı rol oynamadığı gibi ne kabın geometrik şekli  basıncı etkiler, ne de su miktarının azlığı/çokluğu. Basıncı etkileyen tek geometrik etken h yüksekliğidir (derinliğidir). Ayrıca bir noktadaki basınç o noktada, küre şeklinde her yöne doğrudur.

 

Benim soruda önemli olan küvetin boşaltma deliğine uygulanan basınçdı. Yani su seviyesinin yüksekliği (h) idi. Küvetten çıktığımda su seviyesi ( = h) küçük olur. Küvette kalırsam su seviyesi ( = h1) artar (h1 > h), daha büyük olur ---> su delikten dışarı daha hızlı akar ---> küvet daha çabuk boşalır.

 

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş

 Sevgili DMA

Senin yaptığın banyodan bak neler çıktı.

Sen hidrostatik basınçla gırgır geçiyorsun ama biyolojide ve tıpda o basınç çok önemlidir. Ve tanımı da fizikteki tanımından biraz farklıdır.

Sıvıların içinde bulundukları ortamda çevreye  yaptıkları basınçdır. Kistlerdeki basınçdan tut, anevrizmalardaki yırtılmalara kadar bir sürü hastalık ve ölüm nedeni yüksek sıvı ve kan basıncıdır.

Sana sıhatler olsun diyelim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, DreiMalAli yazdı:

Sevgili haci.

 

Hidrostatik paradoks, konuya yabancı olanların veya uzak kalanların ayağına en az bir sefer çalma takar. :)

Şu wikipedia linkindeki kapların şekilleri birbirinden değişik olduğu halde ve her kabın içerdiği su/sıvı miktarı çok çok farklı olduğu halde, tabanlarına uyguladıkları basınç hep aynıdır, birbirine eşittir.

Sıvı içinde herhangi bir noktadaki basınç (p)

p = g * ϱ * h

gereği sadece sıvının yoğunluğuna (ϱ) ve sıvı yüzeyinden o noktaya olan uzaklığa ( = h = noktanın derinliğine) bağlıdır. Sıvı yüzeyinin alanı rol oynamadığı gibi ne kabın geometrik şekli  basıncı etkiler, ne de su miktarının azlığı/çokluğu. Basıncı etkileyen tek geometrik etken h yüksekliğidir (derinliğidir). Ayrıca bir noktadaki basınç o noktada, küre şeklinde her yöne doğrudur.

 

Benim soruda önemli olan küvetin boşaltma deliğine uygulanan basınçdı. Yani su seviyesinin yüksekliği (h) idi. Küvetten çıktığımda su seviyesi ( = h) küçük olur. Küvette kalırsam su seviyesi ( = h1) artar (h1 > h), daha büyük olur ---> su delikten dışarı daha hızlı akar ---> küvet daha çabuk boşalır.

 

Sevgiler

sürtünme kayıplarınıda hesaba  katarsak ne olur acaba? :)

Elimde olan tablolar borulara göre.

İçine cisim sokulmuş alanı daraltılmış borularda ne olacağını bilmiyorum.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 10.03.2020 at 18:04, haci yazdı:

Zamanın geçme hızı neye bağlıdır ve neden?

 

Bu tamamen harekete bağlıdır. Hiç hareket olmazsa ne kadar zaman geçtiğini asla anlayamazsın. İkinci bir kriter algılardır. Ne kadar zaman geçtiği ile ilgili algılarımız üzerinde oynasalar yine bilemeyebiliriz. 

 

Üçüncüsü göreleliktir. Birinci söylediğimle örtüşen bu durum hızımızla ilgilidir ve ışık hızına yakın olduğumuzda geçen zamanın hızla artabileceği gerçeğine dayanır. Özetle hareket olmazsa ne kadar zaman geçtiği ile ilgili bilgi sahibi olamayız.

tarihinde John_Ahmet tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 07.03.2020 at 22:59, mirasyedi yazdı:

sürtünme kayıplarınıda hesaba  katarsak ne olur acaba? :)

Elimde olan tablolar borulara göre.

İçine cisim sokulmuş alanı daraltılmış borularda ne olacağını bilmiyorum.

 

 

 

Sevgili mirasyedi.

Sürtünmeye lkadar gütmeden önce... Yukarda verdiğimiz formül de (Toriçelli denklemi) aslında gerçeğe tam uymayan bir formüldür. Delikten çıkan suyun hızı küçük ise o formülü kullanmakta bir sakınca görmem. Ama genel durumlarda formülün sınırlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Toriçelli formülünün çıkarımındaki temel düşünce; delikten h yüksekliğinde duran küçücük bir su kütlesinin potensiyel enerjisi delikten çıkarken kinetik enerjiye dönüşmüştür düşüncesi yatıyor. Sanki; bıraktığım taş h kadar düşerse hızı ne kadar olur düşüncesi gibi... Prensip olarak elbette doğrudur. Fakat sıvılar durumunda göz ardı edilen bir çok fiziksel olgu bulunuyor. Sürtünmeyi göz ardı etsek dahi...

- Kabın içindeki su yüksekliğinin sabit olması gerekiyor. Yani kabın çapı deliğin çapından ççok çok büyükse, fomül doğrudur. Değilse, kabın içinde bulunan su da hızla azalacaktır. Yani h yüksekliğindeki su kütlesinin hem potensiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi olacaktır. Bu durumumu hesaba katmak kolay: h yüksekliğindeki küçük bir m kütlesinin potensiyel enerjisi + kinetik enejisi = delikten çıkam m kütlesinin kinetik enerjisi diye düşünürsek, Toriçelli formülünü sabit bir term ile çarpmamız gerektşini görürüz.
- Toriçelli formülünde sadece kabın yüksekliği sabittir düşüncesi değil aynı zamanda kabın çapı deliğin çapına eşittir düşüncesi vardır. Bu durumda delikten akan su gerçekten delik çapı kadar olan bir su sütunundan direk Dünya merkezine doğru akar. Fakat normalinde kabın çapı deliğin çapından büyüktür! Yani delikten akan su sadece delik üzerinde bulunan su sütunundan gelmez, aynı zamanda bu sütunun kenarlarından deliğe doğru akar. Kenarlardan deliğe doğru ivmelenen sular ise delikten çıkan su sütununun çapını küçültecektir. Bu durumu hesaplamak kolay olmasa gerek. En azından ben bilmiyorum. Sadece bir tahminde bulunayım Toriçelli formülünü 0,6 ... 0,9 gibi bir faktör ile çarpmak gerekecektir. Belki kabın altında sadece delik açmak yerine belli bir form verilmiş boru takarak kolay hesaplanabilir bir duruma sokulabilinir.

- Kabın altına delik yerine delikten içeri sokulmuş bir boru düşündüğümüzde, kabın içinden boru deliğine giden suların akış yolu daha da karmaşık olacaktır. Tam boru üzerindeki su sütunu boru deliğinden çıkmaya çalışırken, bunları engellemeye çalışan,  bunlara  ters yünde, aşşağıdan yukarıya doğru da bir su akımı oluşacaktır SAnırım bu durumda deliktren akan suyun hızı Toriçelli denkleminden çok daha küçük olacaktır.

- ...

 

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...
9 saat önce, mirasyedi yazdı:

Faraday kafesinin içine konmuş cep telefonu çalışır mı? :)

 

evde deneyen var mı?Ben denedim arayınca zili çalıyor.

 

 

 

Ben de denedim, çalışıyor. Ama gerrçek bir Faraday Kafesinde değil, arabada! :)

Arabada, dolmuşta veya otobüste iken cep telefonu ile telefon etmiş olan her insan da (bilmeden) denemiştir.

Çünkü bu araçlar da birer Faraday Kafesidir.

 

Faraday Kafesi statik elektriğe ve frekansı küçük elektrik alanlarına karşı en büyük korumayı sağlar. Geçirgenliği elektromanyetik dalganın dalgaboyuna bağıdır. Elektromanyetik dalganın dalgaboyu kafesin deliklerinden küçükse, kafesin içine rahatlıkla erişir.

 

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, DreiMalAli yazdı:

 

Ben de denedim, çalışıyor. Ama gerrçek bir Faraday Kafesinde değil, arabada! :)

Arabada, dolmuşta veya otobüste iken cep telefonu ile telefon etmiş olan her insan da (bilmeden) denemiştir.

Çünkü bu araçlar da birer Faraday Kafesidir.

 

Faraday Kafesi statik elektriğe ve frekansı küçük elektrik alanlarına karşı en büyük korumayı sağlar. Geçirgenliği elektromanyetik dalganın dalgaboyuna bağıdır. Elektromanyetik dalganın dalgaboyu kafesin deliklerinden küçükse, kafesin içine rahatlıkla erişir.

 

Sevgiler

Konuya yazdığım ileti eksik gitmiş.


Aluminyum tencerede telefonun altına polietilen kapak koyup denedim.

 

Deliğide  yok.Gene çalışıyor. :)

 

Faraday kafesinin iç hacmide önemli  galiba .

 

Daha büyük bir kafes yapmalıyım.

 

 

 

 

 

tarihinde mirasyedi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, mirasyedi yazdı:

Konuya yazdığım ileti eksik gitmiş.

Aluminyum tencerede telefonun altına polietilen kapak koyup denedim.

Deliğide  yok.Gene çalışıyor. :)

Faraday kafesinin iç hacmide önemli  galiba .

Daha büyük bir kafes yapmalıyım.

 

İnternetin yalancısıyım; şu şekilde yaparsan handy nalları dikiyormuş:

image.jpeg.78bbe49b6bf45397b76831cb9361f6d8.jpeg

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
12 saat önce, mirasyedi yazdı:

Konuya yazdığım ileti eksik gitmiş.


Aluminyum tencerede telefonun altına polietilen kapak koyup denedim.

 

Deliğide  yok.Gene çalışıyor. :)

 

Faraday kafesinin iç hacmide önemli  galiba .

 

Daha büyük bir kafes yapmalıyım.

 

 

 

 

 

 

:)

Hacım ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Elektromanyetik dalganın (EMD) geçebileceği küçük delik, yarık vb. şeyler varsa, EMD telefona erişiyor sanırım.

 

Cep telefonu, 

- orijinal kapağı ile  (çelik) tencere içinde ise çalışmıyor. Kapak ile tencere arasında hemen hiç bir boşluk yok.

- Kapak yerine plastik bir kap kullanırsam, çalışıyor. Bunu zaten bekliyordum.

- Kapak yerine süzgeç kullandığında (delikleri 1 - 1,5 mm) çalışıyor.

- Telefonu yere koyarsam ve tencereyi ters çevirirsem, çalışıyor. EMD suntada/betondan geçip telefona erişiyor.

- Telefon mikrodalga içindeyse, çalışıyor. Mikrodalganın kapısı ile gövdesi arasında küçük de olsa bazı boşluklar var.

- Telefon elektrikli fırındaysa, çalışıyor. Kapak-gövde arası boşluk...

- Telefon buzdolabındayken de çalışıyor. Beklenen bir durumdu. Çünkü buzdolabının gövdesi plastik.

 

:)

 

Sevgiler

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
26 dakika önce, DreiMalAli yazdı:

 

:)

Hacım ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Elektromanyetik dalganın (EMD) geçebileceği küçük delik, yarık vb. şeyler varsa, EMD telefona erişiyor sanırım.

 

Cep telefonu, 

- orijinal kapağı ile  (çelik) tencere içinde ise çalışmıyor. Kapak ile tencere arasında hemen hiç bir boşluk yok.

- Kapak yerine plastik bir kap kullanırsam, çalışıyor. Bunu zaten bekliyordum.

- Kapak yerine süzgeç kullandığında (delikleri 1 - 1,5 mm) çalışıyor.

- Telefonu yere koyarsam ve tencereyi ters çevirirsem, çalışıyor. EMD suntada/betondan geçip telefona erişiyor.

- Telefon mikrodalga içindeyse, çalışıyor. Mikrodalganın kapısı ile gövdesi arasında küçük de olsa bazı boşluklar var.

- Telefon elektrikli fırındaysa, çalışıyor. Kapak-gövde arası boşluk...

- Telefon buzdolabındayken de çalışıyor. Beklenen bir durumdu. Çünkü buzdolabının gövdesi plastik.

 

:)

 

Sevgiler

 

telefonu çelik tencereye nasıl yerleştrdin.altında yalıtkan malzeme var mıydı?

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
37 dakika önce, mirasyedi yazdı:

telefonu çelik tencereye nasıl yerleştrdin.altında yalıtkan malzeme var mıydı?

 

 

Haydaaa! :D

Birbirimiz yanlış mı anlıyoruz acaba?


Telefonu tencerenin içine koydum ve tancerenin kapağını kapattım.
Başka bir telefon ile aradım. Aradığım telefon, "şu an erişilmiyor" deyinceye kadar bekledim!
Hepsi bu kadar.

 

Sevgiler

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, DreiMalAli yazdı:

 

Haydaaa! :D

Birbirimiz yanlış mı anlıyoruz acaba?


Telefonu tencerenin içine koydum ve tancerenin kapağını kapattım.
Başka bir telefon ile aradım. Aradığım telefon, "şu an erişilmiyor" deyinceye kadar bekledim!
Hepsi bu kadar.

 

Sevgiler

Çok tuhaf ben aluminyum tencerenin içine koydum.

Altına yalıtkan malzeme koydum.kapağıda boşluksuz oturuyor.

Ama arayınca çalışıyor. 

Neden çelik tencerede çalışmıyorda aluminyum tencerede çalışıyor? :)

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, John_Ahmet yazdı:

@mirasyedi @DreiMalAli ve fizik konusuna ve özdevinim makinelerine karşı hesap yapmaya istekli diğer arkadaşlara ilgili sistemin en kilit noktasını anlamanızı sağlayacak sorularını soracağım.

 

Öncelikle öncesinde kompresörü çalıştırıp P2 tüpüne yeteri kadar hava basalım ve yaklaşık 20 bar basınç olana kadar buna devam edelim ve kompresörü durduralım.

 

Üstteki valfin V1 hacminden V2 hacmine uygun basınç farkı oluştuğunda transfer yapsın fakat ters yönde hava akışını engellesin. P1 basıncı da ilk olarak atmosfer basıncı kadar olsun.

 

Örneğin alttaki şekilde en alttaki valften su içerisine hava basabilmek için valfin zeminden yüksekliğine x dersek bu da 20 cm olsun.

 

P2 > (P1 + SU basıncı) olmalı ve 

 

P2 > (P1 + (h - x).g.d) olmalıdır öyle değil mi?

 

Peki 100 litre demiştim fakat kolay hesap için 125 litre her kenarı 50 cm olan sert plastikten bir küp düşünün ve bu küpün en alt yüzeyinin tam ortasında 1 cm çapında bir delik olsun. Şimdi bu delik alttaki zeminden x kadar yükseklikte bulunan valfe tam olarak oturtulduğunda dış basıncın önemi kalmaz ve yukarıdaki kural geçerli değildir öyle değil mi? Bir başka değişle P2, P1 + su basıncından çok daha düşük olsa bile kutuya hava basabilir öyle değil mi? Dolayısıyla bu basınç P1' den bağımsız olur ve

bu basınca da P3 dersek

 

Ayrıca plastik kabın 1 cm olan deliğin yanında yalnızca içeriden dışarıya fazla basıncı atan tek yönlü bir valf düşünün.

 

g = 10 alınacak

P3 = h2*g*d

P3 = 0,5 m .* 10 * 1 = 5 Pa olur değil mi ve bu kesinlikle P1 + (h - x).g.d) 'den çok daha küçük bir basınç olur. 

 

Bu hesaplar doğruysa devam edip bu sistem ile neler yapabiliriz anlatmaya devam edeceğim.

 

1105187974_RoschSystem.png.5f1da1f0cb4ba1c185afc343328b07d8.png

 

Bu iletinin bu başlıkta işi yoktur.

Başlığın "İlginç fizik soruları"nı içerir. Teknoloji soruları ile alakası olmadığı gibi devridaim zırvaları ile de alakalı değildir.

Genel olarak devridaim zırvalarının Bilim Forumunda işi yoktur! Bu ileti de devridaim zırvalarına prim kazandırmak amacıyla Bilim Forumuna sızma çabasından başka bir şey değildir.

İletinin tavanarasına gönderilmesini ve/veya başlıktan silimesini talep ediyorum moderatör arkadaşlardan.

 

Sevgiler

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, kavak yazdı:

 

Muhterem

Yabancı dil bildiğinizi biliyorum, kaynağım burası:

https://lp.uni-goettingen.de/get/text/833

Ben telefonu tamamen kapalı aluminyum tencereye koyduğum halde çalışıyor.

mikrodalga fırındada çalışıyor.

Mikrodalga frınların içinde çalışması  tuhaf.Dışarıya kaçırıyorsa sağlığımızı etkiler.

@DreiMalAli  elek koymuş oda çalışıyor.

sadece tamamen  kapalı çelik tencerede çalışmıyormuş. :)

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...