Jump to content

Big Bang bilim maskesi takmış din midir?


Recommended Posts

Zaten sorunda bu ya. Big bangı var kılmak için, fizik yasaları keyfe göre yok sayılıyor alanen.

Big bang öncesi termodinamik yasaları neden geçerli olamasın? Bunu gösterecek hiç bir şey yok. Ve eğer öyleyse, bu açıkca evren yoktan varoluverdi demektir zaten.

Diğer yandan hacının anlamakta zorlandığı bir şey daha var, boyuna ortaya atıp durduğu. False vacuum, enerji seviyesi sıfır olmayan vakumdur. Bu ise alanen bugün bildiğimiz anlamda enerjinin orada mevcut olduğu anlamına gelir. Daha da açarsak, evrenin bir yalancı vakumdan oluşabilmesi için önce vakumun, vakumdada evreni oluşturacak kadar madde + enerjinin olması gerekir. Basitçe, zaten o kadar madde ve enerji vardıysa, bu madde ve enerjiden evrenin doğduğu iddiası termodinamik kanunları ve diğer fizik kanunlarını gerektirir. Bu kanunlar orada değilse, bu iş nasıl olabilir?

False vacuum evrenin öncesi için bir açıklama değildir. Sadece bir spekülasyondan ibarettir.

İki deli diyorum. Anam söylerdi hep..

Deli deliyi görünce sopasını saklarmış derdi.

Bu iki deli birbirlerine şirin görünmeye çalışıorlar. Sopalarını saklıyorlar yani.

Fizik yasaları konusunda ahkam kesiyor bu iki deli...

Onların ne olduklarını bile bilmeden.

Fizik yasaları maddenin davranış biçimleridir.

Hepsi o kadar.

Ama bir fizik yasası vardır ki, gerçek bir yasadır. Heisenberg'in belirsizlik yasası diyoruz ona..

False vacuum o yasa yüzden vuku bulmuş ve evren o yüzden ortaya çıkmıştır.

Birazdan bir kere daha Big Bang'in fiziğine değineceğim.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 223
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

İki deli diyorum. Anam söylerdi hep..

Deli deliyi görünce sopasını saklarmış derdi.

Bu iki deli birbirlerine şirin görünmeye çalışıorlar. Sopalarını saklıyorlar yani.

Fizik yasaları konusunda ahkam kesiyor bu iki deli...

Onların ne olduklarını bile bilmeden.

Fizik yasaları maddenin davranış biçimleridir.

Hepsi o kadar.

Ama bir fizik yasası vardır ki,gerçek bir yasadır. Heisenberg'in belirsizlik yasası diyoruz ona..

False vacuum o yasa yüzden vuku bulmuş ve evren o yüzden ortaya çıkmıştır.

Birazda bir kere daha Big Bang'in fiziğine değineceğim.

Hacı,

Heisenberg'in belirsizlik yasası en baba yasadır diyorsun ama bunu neye dayanarak söylüyorsun?

Örneğin; termodinamiğin ilk ve en temel yasası daha az mı yasadır?

Anayasa, pardon en baba yasa hangisidir?

Yasaları yasa yapan nedir diye de sorulabilir bu soru.

Evet, termodinamik yasalarının geçersiz olduğu bir durum gösterilebilmiş midir?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacı,

Heisenberg'in belirsizlik yasası en baba yasadır diyorsun ama bunu neye dayanarak söylüyorsun?

Örneğin; termodinamiğin ilk ve en temel yasası daha az mı yasadır?

Anayasa, pardon en baba yasa hangisidir?

Yasaları yasa yapan nedir diye de sorulabilir bu soru.

Evet, termodinamik yasalarının geçersiz olduğu bir durum gösterilebilmiş midir?

Termodinamik yasalar madde ve enerji olmadan olmazlar.

Ama Heisenberg'in belirsizlik yasası onlarla sınırlı değildir.

Onların ortaya çıktığı ortamın özelliğidir Belirsizlik yasası...

Hiçliğin özelliğidir. Sonsuz boşluğun özelliğidir.

Bildiğimiz kadarıyla yasalar madde ve enerjinin davranış biçimlerdir.

Tek istisnası Heisenberg'in Belirsizlik yasasıdır.

Başka anayasa babayasa yoktur. Tek bir yasa vardır.

Diğerleri bu yasaya uyan enerjinin madde dönüşmesi sounuca ortaya çıkan maddenin davranış biçimleridir.

Biz onlara yasa deyip duruyoruz ama onlar yasa falan değillerdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> Ama bir fizik yasası vardır ki,gerçek bir yasadır. Heisenberg'in belirsizlik yasası diyoruz ona..

O yasanın geçerli olması içinde fiziğin, maddenin vs. var olması gerekiyor zaten.

Kuantum fiziğinde Heisenberg'in Belirsizlik İlkesine göre, bir parçacığın etmeni (momentumu) ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez (etmenin değişimi = kütle değişimi x hız değişimi).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Belirsizlik_ilkesi

Olmayan parçacığın, ne momentumu nede konumu vardır. Belirsizlik ilkesinin olabilmesi için, evvela parçacığın var olması fizik kanunlarına tabi olması şarttır.

Gel, lafı gevelemenin anlamı yok hacı. Bir vakumun false olabilmesi için, enerji nerden çıkacak? Bu vakum enerjisinin dalgalanması sonucu, eğer termodinamik kanunları geçersiz ise, neye istinaden ortada kalan enerji big bang olup maddeye dönüşecek? Madde (enerji) var iken yokolamaz denen bir kanun var olduğu için o enerjinin börtleyip false vakumdan kainatın ortaya çıkmış olabileceğini iddia edebiliyorsun. Ve eğer termodinamik yoksa, fizik yoksa, ne işi var o vakumun filan? Neden vakumdaki enerji maddeye dönsün, hazır vakumdan çıkmış, halay çekip kan kan dansı yapamk yerien neden kainat olsun? Fizik kanunları yoksa, o vakum enerjisinin kan kan dansı yapmasına abes dedirtecek mantık nedir ki?

Link to post
Sitelerde Paylaş
O yasanın geçerli olması içinde fiziğin, maddenin vs. var olması gerekiyor zaten.

O yasa madde ve enerjiden de önce var olan bir yasa..

Hiçliğe hükmeden bir yasa..

Sonsuz boşlukta karşıtları ile birlikte ortaya çıkan yalancı zerreler ona boyun eğiyor.

Biri isyan edince evren ortaya çıkıyor.

Big Bang'in fiziği başlığına bakınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> O yasa madde ve enerjiden de önce var olan bir yasa.. Hiçliğe hükmeden bir yasa.. Sonsuz boşlukta karşıtları ile birlikte ortaya çıkan yalancı zerreler ona boyun eğiyor.

Hangi hiçlik hacı? Hiçliğin olduğu yerde hangi yasa geçerli olacak?

>>> Biri isyan edince evren ortaya çıkıyor.

Nedne isyan etsin, rahat batıyor mu hacı bunlara?

Neyse, bunlar boş, gereksiz laflar hacı. Apaçık şekilde parçacıkların hareket ve konumuna dair bir yasayı, başka şeyleri bağlamayan bir yasayı alıp yokluğa bağlayıcı yapmışsın hepsi bu. Alenen fizik kurallarını kafana göre istediğin şeye uyguluyorsun, daha ne olacak?

Link to post
Sitelerde Paylaş

>>> O yasa madde ve enerjiden de önce var olan bir yasa.. Hiçliğe hükmeden bir yasa.. Sonsuz boşlukta karşıtları ile birlikte ortaya çıkan yalancı zerreler ona boyun eğiyor.

Hangi hiçlik hacı? Hiçliğin olduğu yerde hangi yasa geçerli olacak?

>>> Biri isyan edince evren ortaya çıkıyor.

Nedne isyan etsin, rahat batıyor mu hacı bunlara?

Neyse, bunlar boş, gereksiz laflar hacı. Apaçık şekilde parçacıkların hareket ve konumuna dair bir yasayı, başka şeyleri bağlamayan bir yasayı alıp yokluğa bağlayıcı yapmışsın hepsi bu. Alenen fizik kurallarını kafana göre istediğin şeye uyguluyorsun, daha ne olacak?

Bu itirazınla sen açıkça yoktan var oluşu savunuyorsun.

Bu zırva bir düşünce... Bunu savunmadığını biliyorum.

Ama enerji dönüşümlerini de anlayamıyorsun. Onlara kafan basmıyor.

Bütün evrende, geçmişinde ve geleceğinde, enerji dönüşümleri vardır.

Canlılık da onun bir manifestasyonudur.

Big Bang aslında bir başlangıç değildir.

Başlangıçlardan biridir. Ve sonuncusu da değildir.

Big Bang bir başlangıcı simgelerken, aynı zamanda bir sonu da simgeliyor olabilir.

Big Bang'i yeni bir başlangıç olarak kabul edip, geçmişini ve nereden geldiğini, nelerden kaynak aldığını sorgulamazsan, yartılışcılardan farklı düşünmüyorsun demektir.

Enerji dönüşümleri Anibal..Biraz bu konu ile ilgilensen iyi edersin..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte tam meselenin bam teli burada hacı. Big bang öncesi false vacuum'dan, şuradan, buradna, bakkal rüstem efendiden vs. herhangi bir yerden gelmiş olabilir. Bu bir sorun değil.

Buradaki sorun, fizik kanunlarını big bang sürecinde yok saymaya çalışmak, o süreç için alaksız, işkembesel yeni fizik kuralları uydurmak.

Genişlemenin bize gösterdiği şey big bangsa, bu big bang zamanı ve önceside fizik kanunlarına uymak zorunda. Termodinamik yoktuda, aman ışık hızından hızlı genişleyiverdi de gibi akla ziyan izahlar, işte o yüzden spekülasyon olarak kalmaktadır.

Olması gereken husus şu: Big bang süreci bir şekilde işledi (mi acaba, bu başka soru işareti). Bu sürecin bir şekilde fizik kanunları, madde veya enerjiyi yok etmeden ortaya konabilmesi gerekiyor. Konmaıyorsa, denilecke şey bellidir: Bilinmiyor. Haha bunu dersen, gidip bunun cevabını bulursun, ararsın.

Elbette bu "bu işin içinde bir iş var, big bang olamıyorsa, neden hala herşeyi big banga uydurmaya çıkıyoruz" sorunsalını da beraber getirir.

Fakat çıkıp aman false vacuum diyerek denize düşenin yılana sarıldığı gibi fizik tanımaz noktalara sarılmanın kimseye bir faydası olmaz.

Bilim tanrı denen martavalların yokluğunu teyid için yapılma zhacı. Tanrı diyen, big bang tanrısı diyen siboplara denecke şey bellidir: göster tanrıyı, buyur. göstermeiyorsa o tanrı hava civadır, hikayedir, masaldır. Ama sen olamayan, olabilmesi için hiç bir fizik kuralı gösteremediğin bir olguyu alıp ahanda böyle oldu diye dayatıyorsan, kurşunu topuğuna sıkmış olursun. Öncelikle gerçeği bulamamış olursun ki, bilimin amacını iğfal anlamına gelir. Fakat daha önemlis, karşındaki adama kolayca sorabildiğin "nerdne lan, göster" sorusuyla kendini ezmiş olursun.

Bugün teorik yapıda big bang, fizik kurallarının vs. tam olarak ortada olduğu ama bu spekülasyonlardan uzak, karanlık noktaları "bilinmiyor" olarak işaretlenmiş bir teoridir. Şimdi gidip, yoktan varoluşu reddetmek gibi acizce ve abes bir amaç adına bu teoriyi tanrı masalından farksız bir diğer masala çevirmek, gaflettir, delalettir, bilime hıyanettir.

Ve eğer gerçek big bangın bir yanılgı olduğu ise, bu gerçeği aramaktan bizi alıkoyanda bu big bang olmazsa yoktan vareden tanrı masaya oturur kaygısı ise, bu daha fazlası olur, resmen gay'lik, malum şeylik olur.

Bilim gerçekleri bulmak için yapılır. Bir takım masalları takdis veya alaşağı etmek için değil hacı. Tüm mesele bu.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Olması gereken husus şu: Big bang süreci bir şekilde işledi (mi acaba, bu başka soru işareti). Bu sürecin bir şekilde fizik kanunları, madde veya enerjiyi yok etmeden ortaya konabilmesi gerekiyor. Konmaıyorsa, denilecke şey bellidir: Bilinmiyor. Haha bunu dersen, gidip bunun cevabını bulursun, ararsın.

Biliniyor dedik mi biz.. Bu yazdığım herşey teori.. Elbette kesin olarak bilinmiyor ve herşeyi açıklamıyor.

Senin sorduğun bu sorular elbette sorulmuş ve yanıtlanmış sorulardır. Literatürde onların yanıtları vardır.

Onları bana teker teker sorarsan, senin için literatürü araştırır ve onları gözüne sokarım. Pardon bilgine sunarım diyecektim..

Buradaki sorun, fizik kanunlarını big bang sürecinde yok saymaya çalışmak, o süreç için alaksız, işkembesel yeni fizik kuralları uydurmak.

Kimsenin böyle bir iddiası yok. Hatta tam tersine. Alan Guth genişleme sırasında hiç bir fizik yasasının ihlal edilmediğini açıkça belirtiyor.

Çünkü madde ve enerjinin davranışları her zaman aynıdır. Onlar nerede varsa, fizik yasaları da orada vardırlar.

Yalnz burada ilginç bir durum daha var.

Fizik yasaları aynı koşullarda aynıdırlar ama, koşullar değişince yasalar da değişir. Başka bir kılığa bürünürler.

Çünkü fizik yasaları aslında madde ve enerjinin davranış biçimlerinden başka bir şey değillerdir.

Buna bir örnek vereyim. Atomun oluşması için bazı koşulların olması gerekir. O koşulların dışına çıkılırsa, atom bildiğimiz şekilde oluşamaz.

Örneğin nötron yıldızlarında elektronlarla protonlar birleşmişlerdir.

Hele sen biraz daha gayret et.. Bilgeliğe az kaldı..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesele maddeden bağımsız bir enerjinin olup olmayacağında düğümlenmektedir.

Maddeden bağımsız bir enerjiden ne anlıyorsunuz?

Sevgiler.

Vaküm enerjisi denen enerji o işte....

Vakümde mevcut olan ve Casimir etki ile gösterilen enerji..

Kendini dalga şeklinde tezahür eden bir enerji..

Link to post
Sitelerde Paylaş

haci,bütün kariyerin ve prestijinle üstüme gelsende boş.ben saf akılım,sen saf ego

Kendisi için akıllıyım diyende ne kadar akıl olursa o kadar akıllı olduğunu düşünüyorum.

Aslında bu ifade senin egonun büyüklüğünü, aklının ise küçüklüğünü gösteriyor.

Sen değişmeyeceksin.

Burada ego tatmini yapmaya devam edecek ve bir şamar oğlanı olarak kalacaksın..

Link to post
Sitelerde Paylaş

beyfendi ol,sokak ağzı ile konuşma.şamar oğlanı falan ne demek.buraya adam gibi bir forumdur diye geldik.aklın varsa sorduklarımıza cevap ver,yoksa hayal üretme bize.

yan yana olsaydık bana bu kelimeyi kullanabilirmiydin haci ? başbakan gibi sendemi kasımpaşalısın

Link to post
Sitelerde Paylaş

haci,bütün kariyerin ve prestijinle üstüme gelsende boş.ben saf akılım,sen saf ego

ordaki manayı anlamıyosun ama neler neler anlatıyosun.ordaki mana,biz bilmeyen insanlar olabiliriz ki değiliz,sen biliyor olsan bile,bu forumda öğretmek için değil egon için varsın.hiç dostani bir mesajını göremedim,herkese aynı aptal muamelesi.erdemlik ateşe ateşle yaklaşmak değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

ordaki manayı anlamıyosun ama neler neler anlatıyosun.ordaki mana,biz bilmeyen insanlar olabiliriz ki değiliz,sen biliyor olsan bile,bu forumda öğretmek için değil egon için varsın.hiç dostani bir mesajını göremedim,herkese aynı aptal muamelesi.erdemlik ateşe ateşle yaklaşmak değildir.

Ünal adam bildiklerini anlatmis,inanip inanmaman sana kalmis.Varsa bir teorin kendin söyle,adam teori üretiyor, böyle birsey kesindir diye bir iddia ortaya atmiyor...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ünal adam bildiklerini anlatmis,inanip inanmaman sana kalmis.Varsa bir teorin kendin söyle,adam teori üretiyor, böyle birsey kesindir diye bir iddia ortaya atmiyor...

teoriye,modellemeye lafım yok.gelişim için olması gereken şeyler.ama bende o modellemeye karşı çıkabilir veya soru sorabilirim.bu arkadaşın msjlarına bak "siz anlayamassınız zaten,sizden bunu beklemek hata".artı,teorisine inanmayan herkesi aptal ve ateist bile olsa müslüman ilan ediyor.bu şahsın bilim forumlarından başka hiç bir yerde yazı yazmaması lazım.

teorilerini bir kenara bırak,sence yanlış değilmi hitabı.ne demek "şamar oğlanı". bende ona uyup devam etsem küfürleşmeye başlarız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ünal yokluk yoktu.Enerji hep vardi ve sekil degistirerek yoluna devam ediyor.Su an sen ve evren varsiniz,enerjinin maddesel bicimisin,bu da ispati,varsin,yok degilsin kapito...

senin söylediğinle yaratıcı felsefenin söylediği aynı.yaratıcı ebed ve ezeldir.tam buna karşılık sende "enerji sonsuzluktan sonsuzluğa gider" demişsin.o halde tanrı enerji demek.

Link to post
Sitelerde Paylaş

senin söylediğinle yaratıcı felsefenin söylediği aynı.yaratıcı ebed ve ezeldir.tam buna karşılık sende "enerji sonsuzluktan sonsuzluğa gider" demişsin.o halde tanrı enerji demek.

Aynen,tanrida kulda enerjide biziz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...