Jump to content

"Düzen varsa tanrı vardır"


Recommended Posts

Kütle enerji bağıntısı

E = mc2

Newton'un çekim yasası

F= m1m2G/r2

ve saire ve saire.

Çevremizdeki nesnelerin ilişkilerini bu tip formüllerle ve gözlemlerle açıklayabildiğimiz için tek bir tanrı'nın var olduğunu savunmaya "düzen varsa tanrı vardır" mantığı diyorum. Kısaca DVTV :)

DVTV mantığına göre çevremizi açıklayabiliyorsak bunun sebebi tek bir tanrı.

Yani aslında DVTV aynı zamanda tek tanrıcı bir inanç biçimi.

Şimdi şu monoteist DVTV inancına biraz daha yakından bakalım;

Öncelikle DVTV inancının ön koşulu Tanrısız bir ortamın "düzensiz" olacağı.

Pekiyi bu düzensizlik nasıl olabilir?

Örneğin newton'un çekim yasasının işe yaramadığı yerlerde (mesela karadeliklerin ufuk hattında) tanrı yok mudur?

Madem "düzen" de ortamdaki madde miktarına ve çeşidine göre değişken, buna nasıl "düzen" diyebiliriz?

Aslında evrende tutarlı bir bilgi yok.

Her şey her an değişimde. Elimizde genişleyen bir evren modeli var. Sıcaklık ortalaması düşen, gerilen bir evrendeyiz.

Eğer her şeyin düzenli olması tanrı'nın varlığını gerektiriyorsa o zaman gerçek bir evrende tanrı'nın varlığına gerek de yok. Çünkü gözlemlediğimiz anlamda "düzen", evrenin sadece küçük bir parçasına bakarak açıklayabildiklerimizi kullanarak karar verdiğimiz bir olgu. Kendimizi yanıltmaktan başka birşey değil.

tarihinde bayşapka tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 331
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Katılmıyorum Byşapka..

Aslında düzen olduğunu teistler değil ateistler bile itiraf ediyorlar.Gerçi bu onlar için bir itiraf değil ama her neyse..

Kainatta ki birçok hadise doğrusal değildir ve kaotiktir.Fakat kaotik hadiselerde şaşırtıcı bir şekilde düzen gerçekleşmektedir.Hayatın devamlılığına imkan veren şaşırtıcı hassas çıkış noktalarına bağlı düzen..

Kaos bilimi bunları inceliyor.Size önerim kaotik hadiselere değil o hadiselerin sonuçlarına bakmanızıdr..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzen kesin olarak var. Bir ateist olarak buna eminim..

Hiç kuşkum yok.

Neden düzen var?

Çünkü her tarafta milyarlarca düzülen var..

Dine, Allah'a inanan, paralarını ve zamanlarını o uğurda harcayan milyarlar var.

Düzen olmaz mı hiç...

Bu kadar düzülen boş yere mi var yani?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında düzen olduğunu teistler değil ateistler bile itiraf ediyorlar.Gerçi bu onlar için bir itiraf değil ama her neyse..

Bu sözün doğruluğu Hacı tarafından ispat edildi. Yazısında eksikler var ama genede doğru cevabı Hacı vermiş.

Tanrı izinden gidebileceğiniz bir maneviyattır.

İster izinden gidersin istersen bırak tanrı sana gelsin. İkisi çok farklı değillerdir emin olun.

Çok fazla önemi olduğu için değil

Burada biz hakikat ile kesinlik arasındaki farkı tartışmıyoruz zaten.

tarihinde ozger tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzen var elbette ama onda mükemmellik arama...

O düzen Allah'a hiç yakışmıyor.

Mükemmellikte görecelidir yerine göre sevgili hacı..

İslama göre herşey plana uygun gidiyor.Hiçbirşey hikmettinden taşmıyor.O halde mükemmel işliyor..

Sana ve ateistlere göre mükemmellik ölümün olmamasına kadar her kusuru ve her acizliği yok etmek demek..

O yüzden mükemmel mi değil tartışması manasız olacak..

Ama sonuç olarak bir düzen var hemde düzensizliğin düzeni..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Elbette bir DÜZEN bar. Ama bu DÜZEN o tek Tanrılı dinlerin sahibi değil.. Onun var olduğunu varsayıp DÜZENLER. 

Şaka bir yana her şeyin değişimde olduğu bir sisteme hangi akıllı düzen diyebilir?

Sadece kendi zaman kavramı yani en fazla 100 yıl ölçeğinde düşünenler.. 

Kainatın yaşı ile insan ömrünün yaşını kıyaslayın. 14 milyar yıla 70 yıl.. ( O da 21 yy da olmuştur) Düzülenler yaşadıkları zamanı 14 milyar yılı göz önüne almadan sadece kendi zamanları içinde yorumluyorlar.  Bir zamanlar deniz olan yerlerde şimdi dağlar mevcut.. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzen kesin olarak var. Bir ateist olarak buna eminim..

Hiç kuşkum yok.

Neden düzen var?

Çünkü her tarafta milyarlarca düzülen var..

Dine, Allah'a inanan, paralarını ve zamanlarını o uğurda harcayan milyarlar var.

Düzen olmaz mı hiç...

Bu kadar düzülen boş yere mi var yani?

bir ateistin hoşgörüsü...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne olursa düzensizlik olur?

Birkaç düzensizlik örneği verin!

Vereceğiniz her örnek düzen kapsamına, düzenin bir versiyonuna dahil edilebilir.

Doğada düzen var demekle, doğada düzensizlik var demek arasında fark yoktur.

Düzensizlik var diyen düzeni tanımlayamaz, düzen var diyen düzensizliği.

Doğadaki düzen veya düzensizlikten öncelikle kütleçekim kuvveti sorumludur. Enerji ve enerji çeşitleri sorumludur. Maddenin davranış biçimleri sorumludur.

Maddenin davranış biçimleri dışında bir şey söyleyemeyeceğimize göre, herşeyi maddenin davranış biçimleri kapsamına alabileceğimize göre, düzen ve düzensizlik göreceli bir kavram olur.

Düzen ve düzensizlik kimseye yar olmaz. Düzen ve düzensizlikten hareketle kimse bir yere varamaz.

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

http://haber.sol.org.tr/bilim-teknoloji/evren-ne-kadar-mukemmel-haberi-21231

Evren ne kadar mükemmel?

Evrenin şu anki bilinen hali, akıllı tasarımcıları, evrenin belli fiziksel özelliklerinin yaşam için "mükemmel" şekilde ayarlandığını düşünmeye yöneltiyor.

Charles Darwinin, evrim teorisini ilk olarak formüle ettiği Türlerin Kökeni Üzerine kitabının basılmasının 150. yılında teori, hala bilimdışı itirazlar ile karşılaşıyor. Evrimi eleştiren seslerden en yüksek olanı, bitki ve hayvanlardaki pekçok yapının doğaüstü bir akıl tarafından hatasızca tasarlanmış olduğunu savunan akıllı tasarımcıların. Son olarak TRT'de yayınlanan bir habere de konu olan yaradılışçıların en çok dile getirdiği safsatalara evrim teorisinin verdiği yanıtları bir yazı dizisi ile soL okurlarına sunuyoruz.

Akıllı tasarım evrim tartışmalarının bir boyutu, dünya üzerinde yaşayan canlıların "mükemmellikleri" üzerinde sürüyor. Akıllı tasarım fikrini savunanlara göre canlılar, belli bir yaşam şeklini sürdürebilmek için en uygun formlara sahipler. Ya da örneğin belli organlar, kendiliğinden evrilerek gelişemeyecek düzeyde karmaşıklığa ve gördüğü işlev açısından mükemmeliğe sahip.

Bu tartışmada akıllı tasarım savunucuları tarafından ortaya konulan yaklaşım, evrenin bütününe de uyarlanarak, evrenin de benzer şekilde bir "mükemmelliğe" sahip olduğu yorumunu karşımıza çıkarıyor. Bu yaklaşıma göre, evren, yaşamın var olabilmesi için (kimilerine göre daha özel olarak insan gibi "akıllı" yaratıkların var olabilmesi için) tam olarak gerekli özelliklere sahip, yani yaşam için "mükemmel" koşullara sahip.

Evrimcilerin cevabı ve sorusu: Evren "mükemmel" mi?

Mantıksal açıdan öncelikle "mükemmeliğin" tanımının iyi yapılması gerekitiği düşünülse de, ölçüt olarak ortaya "insanın var olabileceği koşullar" konmuş durumda. Tartışmada öne çıkan nokta, önemli fiziksel sabitlerin (örneğin evrensel kütleçekim sabiti, ya da elektromanyetik, kuvvetli ve zayıf etkileşimlerin etkileşme sabitleri), bildiğimiz değerlerinden çok küçük miktarda farklı değerlerde olsaydı yaşamın ya da bildiğimiz türden gezegen sistemlerinin var olmasının mümkün olmayabileceği. Bu duruma, mevcut bilimsel veriler üzerinden verilen yanıtlar olduğu gibi, muhakemenin başladığı noktaya mantıksal açıdan itrazlar da yapılıyor. Mantıksal açıdan yapılan itiraz, başka türde yaşam formlarının da mümkün olabileceğini, dolayısıyla evrende başka fiziksel sabitlerle başka tür yaşam formlarının evrilmesi olasılığının olduğunu öne çıkarıyor. Dolayısıyla bu itiraz, sözü edilen akıllı tasarımcı yaklaşımın, bildiğimiz yaşam formlarını muhakemenin başında, ortaya çıkarılması gereken amaçlar olarak aldığını ve sonuçta akıllı tasarım fikrine varılarak yalnızca bir totoloji (bir önermeyi doğru kabul edip muhakeme ile aynı önermeye varmak) olduğunu ortaya koymuş oluyor. Yani bilimsel açıdan hiçbirşey kanıtlanmış olmuyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden fizik profesörü Sean Carroll'a göre, bu itirazlar dahi tartışmaya açık olduğu halde evreni ve evrenin içinde nasıl var olduğumuzu açıklamak için akıllı tasarım gibi bir fikre ihtiyacımız yok. Carroll'a göre, mantıksal açıdan tanrı inancını tamamen dışlamamakla birlikte, akıllı tasarımın çok temel bir problemi var: yaşam dünya üzerinde var olup da güneş üzerinde var olmadıysa ve biz bugün bunu gözlemliyorsak, bunun nedeni bir amaç sonuç ilişkisi değil, basitçe dünya üzerinde yaşıyor olmamız. Yani, yalnızca içinde var olduğumuz koşulları (dünyanın ya da evrenin koşulları) gözlemliyor olmamız kadar doğal birşey yok. Dolayısıyla, buna bir amaç sonuç ilişkisi atfetmek yine mantıksal açıdan bir totoloji ortaya koymak anlamına geliyor. Daha başka bir açıdan, belli fiziksel koşullar yaşama izin veriyor, diğerleri vermiyor, ve bunu fizik yasaları açıklıyor. Başka fiziksel sabitlerle ve belki başka fizik yasalarıyla da evren, yıldızlar ve yaşamın var olma olasılığı olduğuna göre de, fizik yasalarının mevcut hallerinde olmalarına özel bir neden atfetmenin mantıksal açıdan bir anlamı olmuyor.

Yani kısaca, evren mükemmel değil, sadece "olduğu gibi"...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir avuç taş alıp yere atarsanız, nasıl dağıldıkları "düzen" dir. tekrar atın gene düzen olacaktır. Bir torbadan 100 rakam çekin, çektikleriniz bir düzendir.

Düzen iki veya daha çok şeyin bağlantılı olarak hallerine verilen isimdir. Kısaca birden fazla şeyin olduğu her yerde düzen otomatikman olacaktır. Burada düzenleyici aramak abesle iştigaldir.

Gelelim şu mükemmel, tasarlanmış kainat vs. saçmalığına. Geçen bir tsunami olmuştu hatırlarsanız. 250 bin kişi öldü yaklaşık. Ya pompei'yi bilir misiniz? Peki modern çağı geçip, bir yüzyıl öncesine dönsek. Doğan kaç bebekten kaçı acaba çocuk olabiliyordu, hiç bir gidip baktınız mı?

Taa bu kadar düşmanca bir dünyada yaşıyoruz. Yediğimiz öldürüyor (mikroplar). Soluduğumuz (doğal asbest, mezotelyoma, kanser) öldürüyor. Başımıza ateş, taş yağıyor, öldürüyor. Biz ise tüm bunlara göğüs germeye çalışan zavallı bir türüz. Hal böyleyekn gidip amanda kainat insan için hazırlandı filan diyen salağın beynine şaşarım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne olursa düzensizlik olur?

Birkaç düzensizlik örneği verin!

Vereceğiniz her örnek düzen kapsamına, düzenin bir versiyonuna dahil edilebilir.

Doğada düzen var demekle, doğada düzensizlik var demek arasında fark yoktur.

Düzensizlik var diyen düzeni tanımlayamaz, düzen var diyen düzensizliği.

Doğadaki düzen veya düzensizlikten öncelikle kütleçekim kuvveti sorumludur. Enerji ve enerji çeşitleri sorumludur. Maddenin davranış biçimleri sorumludur.

Maddenin davranış biçimleri dışında bir şey söyleyemeyeceğimize göre, herşeyi maddenin davranış biçimleri kapsamına alabileceğimize göre, düzen ve düzensizlik göreceli bir kavram olur.

Düzen ve düzensizlik kimseye yar olmaz. Düzen ve düzensizlikten hareketle kimse bir yere varamaz.

Sevgiler.

imza

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biraz da bize şeriatın hoşgörüsünden bahsetsene. Mesela bir müslüman, eğitim düzeyi yükseldikten sonra dinin doğru ve gerçek olmadığını anlayıp dininden çıkmaya karar verince, şeriatın bu konudaki hoşgörüsü nasıldır? Haydi hep beraber hoşgörüden bahsedelim...

bir ateistin hoşgörüsü...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düzen falan yok.

Kainat bir su damlası gibi. Dışardan bakıldığında bir yüzey gerilimi var. Bu gerilim sanki onu bir arada tutması için varmış gibi görünüyor.

Ama içeriye doğru gidildiğinde damlacığın içindeki tüm moleküller birbirinden bağımsız hareket etmek istiyor, oraya buraya koşuşuyor. Ama bir yandan da birbirlerini çekiyorlar. Onun için damlaya hapis oluyorlar.

Damlanın içine inildikçe düzensizlik var. Dışarıdan bakıldığında sanki Kanunsal Yasalar varmış gibi görünüyor. Ama yok.

Düzen ve Kanunlar yok. Hepsi matematiksel modelleme. İnsan algısı için yine insan tarafından bir bakış açısı o kadar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...