Jump to content

Köle tüccarı allah


Recommended Posts

Köle konusunu allahin hukuk ve adaletten hic anlamadigini vurgulamak acisindan önemsiyorum.Bu baglamda kadinlari unutmuyoruz.

Kuran evrensel kitaptir diye sallayanlara köle tüccarligi yapan allahin ayetlerini okumalarini öneriyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 189
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Nahl 76 yıda ekleyelim..İbreti alem olsun..

76 - Allah şu iki adamı da misal verdi: Bunlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez; efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, adaletle emreden ve doğru yolda bulunan adam eşit olur mu?

Kur'andaki favori ayetim Ahzap 50'dir Electra ama, ikinci sıradaki de onun kadr eğlenceli değil. Hatta çok acı..

Onu da ekleyelim ve hakkında konuşalım.

Nur 33 (Diyanet İşleri):

Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Cariye, kadın köleye verilen addır. (Erkek köleye abd, memluk, kul vs. denir.)

Cariyeler seks köleleridir aynı zamanda, sahipleri tarafından seks işçiliği yapmaları için de para kazanma aracı olarak kullanılmışlardır. Ayette de bu açıkça belirtilmiştir zaten.

Bu rezil rüsva Arap tanrısı Allah, onları fuhuşa zorlamamaları için yumuşacık bir öneride bulunmuştur sadece. Ceza yok.. Dinsizlere yaptığı tehditlerin binde biri yok.. "Zorlamayın" deyip geçmiş, bu da yetmiyor gibi cariyeyi bağışlamaktan sözederek onu resmen günahkar ilan etmiştir. Suç işlemeyeni affetmek ne demektir?

Zina suçtur, bu sapık dine göre de cariyenin fuhuş yapması zinadır.. Bak bak bak.. (Efendisiyle yatarken zina olmuyor çünkü onlar sağ elin altındakiler olarak mübah.) Adam kadını zorla satıyor, kadın da zina yapmış olacağı için bağışlanması gerekiyor..

Yani kadına "korkma, efendin seni zorlasa bile ben seni affederim" diyerek efendiye üstü örtülü izin veriyor.

Bu mütabeke meselesine bir önceki iletimde değinmiştim.

Allah yüzümüze bakmış da ateist filan olmuşuz Electra. Yoksa bu pisliğe ortaktık çünkü bin tane kıvırmayla savunacaktık biz de..

Allah şöyledir böyledir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam'da kölelik vardır.Bunu inkar eden ya islamı eğip büküp kendi kafalarına göre yazan reformculardır ya da hiç kuran okumayan bir insandır.Artık reformcuların, gelenekçilerden daha tehlikeli olduklarını anladım.Gelenekçiler herşeyi olduğu gibi kabul ediyor.Dinim bunu emrediyorsa yaparım diyor.Yani açık açık savaşabilceğin bir grup.Ama reformculara ya da kuranın yeni yazarları olan bu gruba bakalım.Şu meşrulaştırılan köleliği bile nasıl savuncaklarını şaşırıyorlar."Allah kutsal kitabında apaçık köleliği yasaklamıştır" diyemiyorlar ama bugün de hala kölelik var bla bla bla diyerek saçmalamanın zirvesine ulaşıyorlar.Garip.

tarihinde PearlyGates tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

MANTIK: Köleliğin olmadığı bir ortamı görmüş, yaşamış ve bilincinde olan birinin, köleliğin olduğu bir ortamı tavsip etmemesi normaldir. O zamanlar köleliğin doğal olması kutsal kitapta köleliği mazur gösteren onca ayetin olmasını belki açıklayabilir, ama köleliğin, insanların köle edinilemediği bir duruma göre daha ilkel, daha adaletsiz ve daha tercih edilmez olduğu yine de açıktır. Köleliğin olmadığı bir durumun ne olduğunu, nasıl olduğunu bilen birine, o kitapta köleliğin mazur görülmesini bu mantıkla satamazsınız.

EDIP: Yukarıdaki bazı iddiaların yanlış bilgiye dayanıyor. Kuran, köleliği kategorik olarak reddediyor ve onu suçların en büyüğü, yani Allah'a Ortak koşma (şirk) olarak görüyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

'Köle Tüccarı Allah' başlığına bir de Muhammed'in kölelerinin listesini asalım:

----------------

Muhammed'in Köleleri

Bu aşağıdaki liste ağırlıklı olarak Prof. Dr. Celal Yeniçeri'nin "Hz.Muhammed ve Yaşadığı Hayat" isimli kitabından derlenmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir listeyi bu kadar derli toplu bir şekilde başka bir kaynakta (Tabii 2. el kaynak olarak) bulmak mümkün değil. Bu yüzden bu çalışma bence takdire şayandır kendisini tebrik ederim. Yorum kısımları bana aittir ve bazı ufak eklemelerim de olmuştur zaten okuduğunuz da bunu farkedeceksiniz.

Kadın köleleri (Cariyeleri)

1-- Emetullah: Sadece hizmetçi olarak gösteriliyor

2-- Ümeyme : Muhammed'in abdest alma işlerine bakıyor

3-- Bereket (Ümm-ü Eymen) : Muhammed'e babasından miras olarak kalmış ve ona dadılık yapmış. Muhammed onu Zeyd b. Harise ile evlendirmiş ve ondan Üsame'yi doğurmuştur. İlginç olan Ümmü Eymen'in Zeyd ile evlendiğinde oldukça yaşlı olmasına rağmen ondan bir çocuk dünyaya getirmesi. Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasıl bir çocuk yaptı anlamak mümkün değil. Çünkü Ümmü Eymen Muhammed'e dadılık yapmış . Muhammed onun için "annemden sonraki annem" demiş. Zeyd Muhammed'in üvey oğlu, Ümmü Eymen'de annesi gibi kabul ettiği baba mirası köle-dadısı. Aradaki yaş farkı had safhada...

4-- Hadra : Hakkıda fazla bilgi yok. Azad edildiği söyleniyor

5-- Huleysa: Muhammed'in hanımı Hafza'nın mevlâsı (bu kelime bazı yerde köle bazı yerde azadlı köle veya hizmetçi, sırdaş, dost vb. anlamlar veriyor)

6-- Havle: Muhammed'in hizmetçisi (evinini süpürüyormuş)

7-- Rezine (veya Ruzeyne): Muhammed'in Hayber'de ganimet olarak esir alıp evlendiği yahudi asıllı eşi Safiyye'ye ait. Birinci sıradaki Emetullah'ın annesi aynı zamanda.

8-- Radva: Hakkında bilgi yok sadece isim olarak geçmiş

9-- Saibe: Bilgi yok..

10--Sedise: Hafza'ya ait olduğu söyleniyor

11--Sellâme : Muhammed'in cariyelerinden Marya'dan olan oğlu İbrahim'e dadılık yapmış

12--Selmâ: Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi. İbn-i Kesir'e göre aile içinde önemli bir yeri varmış. İyi bir ahçıymış ve Muhammed ile çarşıya da çıkarmış. Hakkında geniş bilgi var ama burada yazmaya gerek yok.

13--Şirin el-Kopti: Muhammed'in çocuk yaptığı cariye Marya'nın kızkardeşi. Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye olarak gönderildi. Muhammed de onu ünlü şairi Hasan b. Sabit'e hediye olarak vermiş.

14--Unkûde: Aişe'ye ait bir cariye

15--Meymune bint Sad: Muhammed'in azadlı cariyelerinden. Pek çok hadis rivayet etmiş

16--Meymune bint Uneyse : Muhammed'in azadlı cariyelerinden

17--Dumayra : Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi.

18--Ümm-ü Ayyaş: Muhammed onu Osman ile evlendirdiği kızına vermiş.

19- Meymune b. Ebi Abis: Bilgi yok

20--Marya el-Kopti (zevce cariye): Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye edildi. Muhammed'in zevce-cariyesi ondan bir çocuğu oldu adı İbrahim.

21- Nefise (zevce-cariye): Muhammed bir ara Zeyneb'ten üç aylığına ilişkiyi kesiyor. Üç ay sonra onunla barışınca Zeyneb kendisine bu cariyeyi hediye ediyor. Bu cariyenin güzelliğinden dolayı Muhammed ona "nefis" anlamına gelen "nefise" (yani 'nefis'in dişil olanı) ismi veriyor .Muhammed onu cinsel amaçlı olarakta kullanıyordu.

22- Cemile (zevce-cariye): Bir harpte ganimet olarak hissesine düşüyor ama hangi harp olduğu belli değil imiş (Bence Kureyza esirleri arasındaydı) Muhammed onu da cinsel ihtiyaçları için kullanıyordu. Tarihçiler bu konuda ittifak etmişlerdir.

Not 1: Kureyza baskınında Muhammed Kureyza kabilesinin erkeklerinin boyunlarını vurdurmuş kadınlarınıda esir almıştı. Muhammed'in payına 1/5 humus hissesi olarak 150-200 civarında kadın ve çocuk ganimet olarak düşmüş Muhammed de onları Şam esir pazarında sattırıp onların parasıyla savaş için at ve silah almıştır. (Not: Anneler ve çocukları ayrı ayrı satılmış ve çocuklar hem annesiz bırakılmış hem de köle olarak meçhul bir yaşama itilmiştir; akîbetleri bilinmemektedir. Zannımca ufak yaştaki kız çocukları yeni sahiplerinin cinsel istismarına uğramıştır.)

Not 2: Kureyza'da esir alınan Reyhane'yi bu listeye dahil etmedim çünkü onu Muhammed'in hanımları listesinde Tabii Reyhane'nin cariye olarak mı kaldığı yoksa Muhammed'in hanımı mı olduğu daima tartışmalı bir konu olmuştur. Prof.Dr. Celal Yeniçeri onu zevce-cariye olarak değerlendirmiş.

Erkek köleleri

1-- Usâme: Zeyd'in oğlu. Bu listeye dahil edilmeyebilir. (Prof. Celal Yeniçeri almış) tabii Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasl bu çocuğu yaptı anlamak mümkün değil. Muhammed son günlerinde Usame'yi islam orduları başkomutanlığına getirdiğinde yaşı 18-19 idi.

2-- Eslem: Gazvelerde Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş.

3-- Enese b. Ziyad: Bedir ve Uhud harbinde Muhammed'in mevlası olarak yer lmış

4-- Eymen : Ümmü Eymen'in oğlu Usame'nin anadan bir kardeşi .Muhammed'in abdest suyunu hazırlarmış. Hüneyn savaşında ölmüş

5-- Bâzam : Bilgi yok. Adı Tahman olarak da geçiyormuş

6-- Sevbân: Seferde olsun pazarda olsun Muhammed'in yanından hiç ayrılmazmış. Daha sonra Humus şehirne yerleşmiş ve Hicri 54 yılında orada vefat etmiş.

7-- Huneyn: O da Muhammed'in abdest alma işlerine yardımcı olur ve su temin edermiş. Ondan kalan suyu da sahabeye takdim edermiş.

8-- Zekvân: Bilgi yok..

9-- Râfi (Ebu Râfi): Muhammed'in Benü Nadir arazilerindeki kahyası olarak görev yapmış.MuhammedE turfanda meyve ve zebzeyi buradan o getirirmiş

10- Rebâh: Muhammed'i ziyaret edenlerle ilgilenirmiş.

11- Ruveyfa: Kendisi hakkında bilgi yok.

12- Zeyd b. Harise: Çok aşina olduğumuz bir isim. Kuran'da bile ismi geçiyor. Muhammed'in hanımı Zeyneb'i aldıktan sonra sürekli komutan olarak sefere çıkarttığı eski kölesi, sonraki üvey oğlu ve başkumandanı

13-- Zeyd Ebu Yesâr : Bilgi yok

14-- Sefîne: Muhammed'n hanımı Ümmü Seleme'nin kölesi. Asıl adı Mehran. Muhammed'e hizmet etmesi şartı ile Ümmü Seleme onu azad etmiş. Gazve ve seriyyelerde eşyaları onun sırtına yüklerlermiş.

15-- Selmanu'l Farisi: Muhammed onu ehl-i beytine dahil etmiş. Hendek savaşında hendek kazılması önerisi ondan gelir. Oldukça ünlü bir isimdir. Heryerde detaylı bilgi bulabilrisiniz.

16-- Şakrân : Muhammed'e babasından miras olarak kalmıştır. Mureysi (Ben-i Mustalık) gavzesinde elde edilen ganimetlerden yolda dökülenleri toplamakla görevlendirilmiş.

17-- Dumayra: Cahilliye öneminde köle yapılmış. Muhammed onu satın alıp azad etmiş.

18-- Tahmân (Mervan): Muhammed'in Hayber'deki arazilerine bakan kahya-kölesi

19-- Ubeyd: Bilgi yok

20-- Fadâle Yemani: İsmi İbn Hazm tarafından halife II. Ömer için hazırlanan listede geçiyormuş.

21-- Kafîz: Bilgi yok

22-- Kirkere: Savaşlarda Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş. Ganimetlerden elbise çaldığı için Muhammed trafından cehennemlik olarak etiketlenmiş.Sahih hadis kaynaklarında geçer bu olay.

23-- Keysan: Muhammed'in azadlı kölesi. Muhammed onu azad ettikten sonra mevlası olarak zekattan bir şe yiyemeyeceğini söylemiş.

24-- Mebur el-Kopti: Mısır kralı Mukavkısın Muhammed'e hediye ettiği 3 kardeşten erkek olanı.

25-- Midam: Hayber ganimetlerinden mal aşırması nedeni ile Muhammed tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ve cezası infaz edilmiştir.

26-- Nâfi: Bilgi yok

27-- Nufay: Cemel ve Sıffın harplerine katıldığı söyleniyor ama Muhammed'in yanındaki pozisyonu belli değil.

28-- Vâkıd: Bilgi yok

29-- Hürmüz Ebû Keysân: Bedr savaşına katılmış. Muhammed onu azad etmiş ve zekat malından yiyemeyeceğini söylemiş

30-- Hişâm: Bilgi yok

31- Yesâr: Gatafan ve Süleym harbi sırasında Muhammed'in eline geçmiş. Güzel namaz kıldığı için Muhammed onu azad etti. Muhammed'in zekat sürülerinin çobanlığını yapıyordu. Ureyne kabilesinden bazı kimseler tarafından gözleri oyularak vahşice öldürülmüş daha sonra da Muhammed onlara misilleme olarak aynı işleme taabi tutmuştur. (Not: Maide 33 ayetinin bu olay nedeni ile indiği (!) söylenir)

32-- Ebû el-Hamrâ: Muhammed'in hizmetçisi olarak geçiyor ama ne hizmetinde bulunduğu belirtilmiyor.

33-- Ebû Seleme: Muhammed'in çobanı

34-- Ebû Safiyye : Bilgi yok

35- Ebû Dumayra: Daha önce adı geçen Dumayra'nın babası. Cahilliye döneminde köle yapılmış ve daha sonra Muhammed tarafından satın alınmıştır.Muhammed daha sonra onu ehl-i beytine almıştır.

36- Ebû Ubeyde : Azadlı köle. Ahçılık yapıyormuş

37-- Ebû Asîb: Azadlı köle olarak geçiyor.

38-- Ebû Kebşe Süleym el-Enmârî: Uhud ve sonraki diğer harplere katılmış. Muhammed'den çokca hadis rivayet etmiş.

39-- Ebû Muveyhibe: Ben-i Mustalık gazvesinde Aişe'nin devesini sürenlerden. Zannımca o da Aişe'nin kölesi idi. Muhammed onu daha sonra azad etmiştir.

Hürlerden hizmetçileri

1--Enes b. Malik

2--Esla b. Şerîk

3--Esma b. Harise

4--Bukeyra

5--Bilal b. Rebâh el Habeşî

6--Habbe ve Sevâ

7--Zu-Mıhmar

8--Rabî'a b. Ka'b el-Eslemi

9--Sa'd

10--Abdullah Revâha

11--Abdullah b. Mesûd

12--Ukbe b. Âmir

13--Kays b. Sa'd

14--Mugîra b. Şu'be

15--Mikdâd b. Esved

16--Mûhacir

17--Ebu's-Sehm

18- Ebu Bekr : İlginç ama İbn Kesir onu da Muhammed'in hizmetçisi olarak göstermiş

Not: Bu yukarıdaki "hür hizmetçiler"le ilgili bilgilere girmiyorum istediğiniz kadar çok bilgiyi internette bulabilirisiniz

Toplam: 22+39+18 = 79 köle

Bu konuda en geniş bilgi İbn Seyyidi'n-Nas (Seyiddünnas)'da. Toplam 53 erkek köle 15 cariye ve 18 sahabelerden hür hizmetçi ismi geçiyormuş. (Bu bilgi Arif Tekin'de geçiyor) İbn-i Kesir'in (el-sira) siretinde de Muhammed'in kölelerinin 40 kadarınının ismi hayat hikayesi dahil verilmekteymiş.İbnu'l Kayyum da ise 45 köle ismi geçiyormuş. İbn Sad (ö. 230) ise sadece 17 köleden bahsediyormuş. Ayrıca;Hammâd (ö 267 h. )---Teriketû'n Nebi Hakim-Müstedrek Moğultay-el-İşare

İbnu'l Cevzi-Telkih bu konuda kaynaklar arasında.

Kaynak: http://ateizm.blogspot.com/2009/01/muhammedin-kleleri.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'andaki favori ayetim Ahzap 50'dir Electra ama, ikinci sıradaki de onun kadr eğlenceli değil. Hatta çok acı..

Onu da ekleyelim ve hakkında konuşalım.

Nur 33 (Diyanet İşleri):

Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Cariye, kadın köleye verilen addır. (Erkek köleye abd, memluk, kul vs. denir.)

Cariyeler seks köleleridir aynı zamanda, sahipleri tarafından seks işçiliği yapmaları için de para kazanma aracı olarak kullanılmışlardır. Ayette de bu açıkça belirtilmiştir zaten.

Bu rezil rüsva Arap tanrısı Allah, onları fuhuşa zorlamamaları için yumuşacık bir öneride bulunmuştur sadece. Ceza yok.. Dinsizlere yaptığı tehditlerin binde biri yok.. "Zorlamayın" deyip geçmiş, bu da yetmiyor gibi cariyeyi bağışlamaktan sözederek onu resmen günahkar ilan etmiştir. Suç işlemeyeni affetmek ne demektir?

Zina suçtur, bu sapık dine göre de cariyenin fuhuş yapması zinadır.. Bak bak bak.. (Efendisiyle yatarken zina olmuyor çünkü onlar sağ elin altındakiler olarak mübah.) Adam kadını zorla satıyor, kadın da zina yapmış olacağı için bağışlanması gerekiyor..

Yani kadına "korkma, efendin seni zorlasa bile ben seni affederim" diyerek efendiye üstü örtülü izin veriyor.

Bu mütabeke meselesine bir önceki iletimde değinmiştim.

Allah yüzümüze bakmış da ateist filan olmuşuz Electra. Yoksa bu pisliğe ortaktık çünkü bin tane kıvırmayla savunacaktık biz de..

Allah şöyledir böyledir...

Allah acımış halimize de bizim kalp ,göz,ne var, ne yok mühürlemiş, bu nurdan nasiplendirmemiş ..

Şimdi bir müslüman cesaret edip te alıntıladığımız ayetlere laf yetiştirmeye çıkarsa karşımıza eğer,kem küm yapıp savuşturduğunu ve altından kalktığını sanacak..Acınacak haline gülecek..

Kandırılmaya ne meraklı insanlar varmış..Nasıl şaşırıyorum bir bilsen IFell...

tarihinde Electra tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Cariye ile evlenmek kuran’a göre çok istisnai bir durumdur.(Nisa 25) Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır denir. Yani cariye ile evlenmek çok mecbur kalan birinin domuz eti yemesine yakın bir iştir.

Zalike limen haşiyelanete minküm.(nisa25) Bu (yani cariye ile evlenme izni) sabredemeyen , psikolojisi çok bozulan , kara kara düşünenler içindir. Ve bu izin gerçekten çok istisnai bir durumdur. Yani cariye ile evlenmek kuran’a göre hoş bir durum değildir. Köle olmayan bir adamın o zamanki arap toplumunda cariye ile evlenmesi belki binde bir belki de onbinde bir görülebilecek bir durumdur. O zamanki toplumda normal olan kölelerin kölelerle evlenmesidir.(Nur 32)

O zamanki toplumda bir adamın zevceleri (nikahlı karıları) haricinde cariyeleri ile nikahsız cinsel ilişkide bulunması normaldi. Buna İnanmayan Mü’minun suresi 5 ve 6. Ayetleri çok dikkatli incelesin. Fakat bu nasıl bir cinsel ilişkidir? Ma meleket eymanüküm ne demektir? Ma meleket eymanüküm ; sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler demektir. Niçin sahip olduğunuz kimseler denmemiş de sağ ellerinizin sahip olduğu kimseler denmiştir?

İnsanların büyük bir çoğunluğu sağ elini sol elinden daha iyi kullanır. Mesela sağ elleri ile yazı yazarlar , sağ elleri ile kılıç sallarlar. Sol el ile yapılan işlerden pek hayırlı iyi bir sonuç alınamaz. Sağ el ve sağ taraf İslam dini açısından masumiyet ve günahsızlık sembolüdür. Kıyamet günü cennete girecek olanlara kitapları sağ taraftan verilecektir. Niçin Neden? Çünkü sağ taraf ve sağ el günahsızlığın sembolüdür.

Yani cariye ile cinsel ilişkide bulunacak olan adam bu işi günaha girmeden yani gebeliğe sebebiyet vermeden yapmak zorundadır. Fakat cariye ile zina yapan bir adama da dur diyebilecek veye ceza verebilecek hiç kimse de yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranda nikahsız hiçbir ilişkiye cevaz çıkmaz. Boşa çabalıyorsun.

Ortada olan pislik ise kurana yamanamaz.

İnsan kendi bokunu kendi temizlemelidir.

Cariyelik kurumunu devam ettiren kişilerdir, kuran yada islam değil.

Bugün İngilterede çocuk mülteci işçiler yakalandı, köle gibi çalıştırılıyorlar hemde.

E bende çıkayım aaa bakın İngilizler hala kölelik sistemini uyguluyor diyeyim mi?

İngiltere de o çocukların bu şekilde çalıştırılması yasadışıdır. Cezası çok ağırdır

Suudi Arabistanda Hintliler, Bangladeşliler nasıl çalıştırılıyor bergüzar hanım. Yasalara uygun olarak hemde?

Link to post
Sitelerde Paylaş

1) Köle azat etmek, İslam'la başlamış falan değildir. Ondan yüzlerce yıl önce Romalılarda belli şartları yerine getiren köleler azat ediliyordu. Hatta bunlardan bazıları sonraki dönemlerinde zengin olmuşlar, senatör olanları bile vardır.

2) Madem İslam köleliği kaldırmış, Kuran'daki onca köle ve cariye ayetlerinin nesh edildiğini (ortadan kaldırıldığını) gösteren ayet hangisidir? Bunu iddia eden arkadaşlar yazarsa seviniriz.

3) İslam'ın bırakın köleliği kaldırmayı, tam tersine köleliği kökleştirdiğini söylemek gayetle mümkündür. Nitekim son yüzyıllarda girişilen köleliği kaldırma faaliyetlerine en şiddetli tepki, Müslümanlardan gelmiştir. (Haa, şu anda üstü örtülü olarak uygulanmıyor mu? Evet, bazen basına yansıyan haberlerden anlıyoruz ki özellikle Suudi Arabistan'da kölelik fiilen devam etmektedir.)

tarihinde Satsuma54 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani cariye ile cinsel ilişkide bulunacak olan adam bu işi günaha girmeden yani gebeliğe sebebiyet vermeden yapmak zorundadır. Fakat cariye ile zina yapan bir adama da dur diyebilecek veye ceza verebilecek hiç kimse de yoktur.

Özür, kabahati geçmiş galiba.

Yani nikahlı olmadığı cariyesini düzüp de tam boşalacakken geri çeken (azl olayı) günaha girmiyor da çekmeyen mi günaha giriyor? Günaha giremyi gebeliğe sebebiyet vermeye bağlamışkın ki bu da sorumun cevabının evet olduğunu gösteriyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Özür, kabahati geçmiş galiba.

Yani nikahlı olmadığı cariyesini düzüp de tam boşalacakken geri çeken (azl olayı) günaha girmiyor da çekmeyen mi günaha giriyor? Günaha giremyi gebeliğe sebebiyet vermeye bağlamışkın ki bu da sorumun cevabının evet olduğunu gösteriyor.

Gebeliğin günaha sebebiyet vermesiyle alakası yok bunun.

Muhammed ve çetesi ele geçirdikleri kadınları cariye yapıp çarşıda satarlardı. Ama ilk ele geçiriş anında önce kendileri becerirlerdi. Bu esnada eğer esir edilmiş kadın gebe kalırsa bu onun piyasa değerini düşürecekti. O yüzden hamile bırakmadan yatmak için geri çekilmeye başladılar ama sonra günah olabilirmi diye Muho'ya sordular. Oda bişey olmaz takılın siz dedi

kaynak:Buhari

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gebeliğin günaha sebebiyet vermesiyle alakası yok bunun.

Muhammed ve çetesi ele geçirdikleri kadınları cariye yapıp çarşıda satarlardı. Ama ilk ele geçiriş anında önce kendileri becerirlerdi. Bu esnada eğer esir edilmiş kadın gebe kalırsa bu onun piyasa değerini düşürecekti. O yüzden hamile bırakmadan yatmak için geri çekilmeye başladılar ama sonra günah olabilirmi diye Muho'ya sordular. Oda bişey olmaz takılın siz dedi

kaynak:Buhari

İddiayı ortaya atana sordum zaten. :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
Suicide, on 26 October 2010 - 04:06 PM, said:

ben şu ana kadar islamda cariye ile nikah olmadığını biliyordum. bu konu gerçekten tezat bir mesele, araştırmak gerekiyor.

Suicide'nin bu iletisi başlıktan silinmiş ama cigi bu iletiyi cevabına alıntıladığı için orada duruyor. Bende bu alıntıyı zaten ciginin iletisi üzerinden aldım.

Öncelikle bu ileti ve benim bu iletiye nazaran yazdığım iletim neden silindi? Bu soruların cevabını verecek, bu başlıkta bu eylemi yapan kişi kendini deşifre edecek ve bunu açıklayabilecek kadar yürekli mi onu bir görelim?

Benim cevabım ise yanlış hatırlamıyorsam kısa ve netti ve şöyle idi:

Kuran hiçbir şekilde zinayı onaylamaz.

Bu yapılan eyleme bir cevap alalım, başlığı tartışırız gerekirse.

Ama yok biz forum olarak bizi okuyan insanların kafası karışmasın diye bu tarz tehlike! arz eden iletileri siliyoruz diyorsanız bu sizin öğretmeye meraklı insanlar değil, başka bir amaca hizmet eden insanlar olduğunuzun göstergesidir.

Bu kadar ikiyüzlülük sizi bile bozar, söyleyim.

tarihinde BERGÜZAR06 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'andaki favori ayetim Ahzap 50'dir Electra ama, ikinci sıradaki de onun kadr eğlenceli değil. Hatta çok acı..

Onu da ekleyelim ve hakkında konuşalım.

Nur 33 (Diyanet İşleri):

Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

İki veya daha fazla kişinin herhangi bir konuda karşılıklı olarak yazışmaları; bir köle veya cariyeyi kazancı hususunda derhal, kölelik ve esaretten kurtulması hususunda daha sonra ödenmek üzere belli bir meblağ karşılığında hürriyetine kavuşturmak için yapılan anlaşma ve yazışma. Buna "kitabet" de denir.

Mükâtebe, köle ile sahibi arasında yapılan bir akiddir. İki tarafı ilgilendirdiği için mükâtebe denilmiştir.

Mükâtebe akdi îcab ve kabulle gerçekleşir. Sahibi kölesine,

- Bana şu kadar meblâğı ödersen, hürsün der; köle de bunu kabul ederse, mükâtebe akdi gerçekleşmiş olur. Köle bu miktarı ödeyinceye kadar, köle ve hür statüsü arasında bir konum kazanır. Yani hürriyete adım atmıştır, ama kölelikten de tam manâsıyla kurtulmamıştır.

Cariye, kadın köleye verilen addır. (Erkek köleye abd, memluk, kul vs. denir.)

Cariyeler seks köleleridir aynı zamanda, sahipleri tarafından seks işçiliği yapmaları için de para kazanma aracı olarak kullanılmışlardır. Ayette de bu açıkça belirtilmiştir zaten.

Biraz daha destekli atsaydınız keşke. En azından dişi ve erkek köleye ne isim verildiğini öğrenebildiğinize göre mükatebe kavramını ve ne için yapıldığınıda öğrenebilir ve buralarda böyle komik duruma düşmemiş olurdunuz.

Ve zina her şartta ve koşulda yasak olduğuna ve bu kuranla sabit olduğuna göre siz neye dayanarak seks işçiliği vs diyorsunuz.

Zaten size göre fahişelik hak değil mi? O zaman bu durumu onaylamanız gerekmiyor mu? Yani isteyen fahişelik yapabilmiştir ve islam bunu izin vermiştir demeniz gerekmiyor muydu?

Çelişkileriniz ve yazdıklarınız sadece kusmuk hanımefendi!

Bu rezil rüsva Arap tanrısı Allah, onları fuhuşa zorlamamaları için yumuşacık bir öneride bulunmuştur sadece. Ceza yok.. Dinsizlere yaptığı tehditlerin binde biri yok.. "Zorlamayın" deyip geçmiş, bu da yetmiyor gibi cariyeyi bağışlamaktan sözederek onu resmen günahkar ilan etmiştir. Suç işlemeyeni affetmek ne demektir?

Zina suçtur, bu sapık dine göre de cariyenin fuhuş yapması zinadır.. Bak bak bak.. (Efendisiyle yatarken zina olmuyor çünkü onlar sağ elin altındakiler olarak mübah.) Adam kadını zorla satıyor, kadın da zina yapmış olacağı için bağışlanması gerekiyor..

Yani kadına "korkma, efendin seni zorlasa bile ben seni affederim" diyerek efendiye üstü örtülü izin veriyor.

Ne kadar sığ bir bakış. Ayette açık açık diyorki onları fuhuşa zorlamayın. Adam zaten benim kölem mantığı ile bunu zorluyor ve yapıyorsa elbette mağdur cezalandırılmaz. Ama yapanın cezasına hiç bakmıyorsunuz. O da affediliyor yada onu yapmasına açık kapı bırakmış gibi bir şey anlamışsınız.

Zulüm günahtır hanımefendi! ve bir insanı cinsel ilişkiye zorlamak ve zorla bu eylemi gerçekleştirmek günahtır.

Bu mütabeke meselesine bir önceki iletimde değinmiştim.
Kutsal hukuk denilen şeriat, Kur'an'ın içindedir doğal olarak ve bütün hükümler nettir. Kölelik onaylanmakla kalmamış, kölelere neler yapılacağı konusunda da hükümler verilmiştir. Köleler alınır satılır, insanların yaptıkları hata ve suçlarda "köle azad etmek" yoluyla onların bedel, mal olduğu belirtilir ve ayrıca kadın köleler seks hizmeti verir. Kur'an zaman zaman onlara iyi davranmayı salık verir ama o da olayın süsüdür.

Köleleri, sahipleri ile birlikte bir bedel belirleyerek özgür bırakmaktan sözeder mesela. Özgürlüğün bedeli vardır, kendi parasını ödeyen köle, efendisi izin verirse eğer özgür kalabilir. Bu prayı nasıl biriktirecek, nereden bulacak gibi sorular sormak sadece sizin kötü niyetinizin delili olacaktır, lütfen sormayınız.

Evet, mükatebe meselesine çok güzel değinmişsiniz. Yanlı ve çapsız bakışınız ile kusmuktan öte ifadeler yok ne yazıkki.

Ve niye ise bugün 20 liralık sistemin köle kadınlarına kimsenin sesi çıkmamış bu başlıkta. Ve niye ise yukarıda bahsettiğim suicidenin iletisi silinmiş.

Çünkü kuran cariye ile nikahlanın ibaresi ile cariyeleriniz sizin malınız değil demiştir. Bunu insanlara göstermemek için bir ateistin objektif yaklaşımını bile silmekten, üstünü örtmekten imtina etmiyorsunuz. (Bu ileti silme işini şahsınıza alınmayın, her kim yaptı ise ona yazıyorum. Ama bu ileti silme işine diyeceğiniz varsa yazın lütfen.)

Allah yüzümüze bakmış da ateist filan olmuşuz Electra. Yoksa bu pisliğe ortaktık çünkü bin tane kıvırmayla savunacaktık biz de..

Allah şöyledir böyledir...

Hammurabi yasalarından maddeler astık buraya. Köleler ile ilgili maddeleri soktuk başlıktakilerin gözüne. Ama bir Allahın kulu yahu bu kölelik her devirde varmış vs demek yerine.

Evet kölelik varmış ama islam meşrulatırmış yüzsüzlüğünü bile yapabilmişsiniz.

Halbuki kuran her basit olayda bile bağışlanma namına köle azad edin diyor. Ama bunları hangi göz görecek değil mi? !!!

Allah esas bizim yüzümüze bakmışta siz gibi zihniyettekiler iyiki ateist olmuş. Yoksa sizin müslüman haliniz o çok sevdiğiniz ve işte gerçek müslüman diye takdir ettiğiniz cübbeli kadar olacaktınız.

İnsanlık ayıplarısınız!!!

tarihinde BERGÜZAR06 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

"Kölelik her devirde yokmuş" falan mı dedik. "İlahi olduğu iddiasındaki bir din, bu insanlığın en büyük ayıbını kaldırmazken ve bunu legalize ederken (mukatebe ıvır zıvır) niye etek boylarıyla daha çok alakadar olur" diye sorduk sadece?

Kölelik her devirde var diyorsan ve bu dinin kölelik ile ilgili eylemlerine bakarsan tamamen köleliğin kaldırılması yönündeki eylemler olduğunu çok rahat görebilirdin.

Bunu görmen için inanmana vs gerek yok, valla bak.

Sadece dürüst olmak ve objektif bakmak yeterli olacak.

Link to post
Sitelerde Paylaş

...Eğer adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız bir tanesi ile yetinin diyen Allah cariyeleri çatır çatır götürün mü diyor? Bu nasıl bir bakıştır...

Şu yukarda ki cümleyi yıllardır müslümanlara sorarım bi türlü cevap vermezler. 4 kadına adaletli davranmak ne demektir ? Ne yaparsam adil olurum ne yaparsam adaletsiz.

Mesela hepsine aynı fizik şartları sağlasam, aynı yemeği yedirsem aynı elbiseyi alsam adaleti sağlamış olurmuyum ? Peki duygular ne olacak ? Biri 20 biri 30 biri 40 biri 50 yaşında 4 karım olsa ne yapacağım. 20 yaşındaki kadına duyacağım arzu ile 50 yaşındakine duyacağım aynı olabilrmi ? Hangi erkek böyle bir adalet sağlayabilir ki ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şu yukarda ki cümleyi yıllardır müslümanlara sorarım bi türlü cevap vermezler. 4 kadına adaletli davranmak ne demektir ? Ne yaparsam adil olurum ne yaparsam adaletsiz.

Mesela hepsine aynı fizik şartları sağlasam, aynı yemeği yedirsem aynı elbiseyi alsam adaleti sağlamış olurmuyum ? Peki duygular ne olacak ? Biri 20 biri 30 biri 40 biri 50 yaşında 4 karım olsa ne yapacağım. 20 yaşındaki kadına duyacağım arzu ile 50 yaşındakine duyacağım aynı olabilrmi ? Hangi erkek böyle bir adalet sağlayabilir ki ?

Çok eşliliğin çok sık rastlandığı bir toplumda olduğunuzu düşünün. Erkek sayısı kadın sayısına nazaran çok az bir oranda olduğunu düşünün. Kadının hiçbir sosyal güvencesinin o günün yasaları ile temin edilmediğini düşünün. Bu durumda çok eşlilik erkek sayısından fazla olan kadın sayısı gibi ortamlarda normal olarak görülebilir.

Ki buna rağmen o çağda, yine aynı metinde ne kadar istesenizde adil olamazsınız, bundan dolayı sizin için en hayırlısı tek olandır denmiştir.

Objektif olarak baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten.

Selamlar...

....

Ayrıca kusmuklarını bilgi diye kakalayanların tek kaynakları yine kendi işkembeleridir.

Bu böyle biline...

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam'da kölelik vardır.Bunu inkar eden ya islamı eğip büküp kendi kafalarına göre yazan reformculardır ya da hiç kuran okumayan bir insandır.Artık reformcuların, gelenekçilerden daha tehlikeli olduklarını anladım.Gelenekçiler herşeyi olduğu gibi kabul ediyor.Dinim bunu emrediyorsa yaparım diyor.Yani açık açık savaşabilceğin bir grup.Ama reformculara ya da kuranın yeni yazarları olan bu gruba bakalım.Şu meşrulaştırılan köleliği bile nasıl savuncaklarını şaşırıyorlar."Allah kutsal kitabında apaçık köleliği yasaklamıştır" diyemiyorlar ama bugün de hala kölelik var bla bla bla diyerek saçmalamanın zirvesine ulaşıyorlar.Garip.

En kıvırtkan gruptur reformcular ve dini ilkeleri topluma ve günlük hayata yayma konusunda cemaatlerden aşağı kalmazlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...