Jump to content

Ümmü Gülsüm'ün Kısa Yaşamı


Recommended Posts

  • İleti 41
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Gülsüm'ün, Ebubekir'in 23 Ağustos 634 günayında ölümünün ardından doğduğunu yazmaları bir bilgidir sonuçta.

She was born in 12-13 ah (633-634), after the death of Abu Bakr.

Üstteki tümce ağbağında arattırılarak bazı bilgilere ulaşılabilinir.

- şöyle ya da böyle.

tarihinde BegTeginli tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Zeus'un mezarı için tıklayın. -- Muhammed'in doğduğu ev.

Sevgili Haci; Peygamberlerin yaşamadıklarının savı, tanrıların yaşamadıklarına ölçütlenerek, kurgulanmış peygamberliklerin gerçekliliği varsa bile o olgu, ortaya çıkarılamaz bence. Tanrılar önen/zaten soyutturlar ançıp/fakat peygamberler azu/veya peygamber kurguları azu figürleri, kimi yerde toplum önderliği kimi yerde devlet başkanlığı yapmışlardır. Önderlik yapan kurgucu kimseleri ortaya çıkartmaksızın, peygamberlerin yaşamadıkları olgusu, toplumlara anlatılamaz, anlaşılamaz. Gerçekten bir yaşam projesi niyetiyle peygamberlik sanatını kurmuş olabilirler ançıp kim bunlar? Niçin kendilerinin adlarını değil de kurgu adları azu avatar kişilikleri seçmiş olsunlar! Burası felsefik olarak anlaşılır değil ançıp usluğa/mantığa yatkın.

tarihinde BegTeginli tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Haci; Peygamberlerin yaşamadıklarının savı, tanrıların yaşamadıklarına ölçütlenerek, kurgulanmış peygamberliklerin gerçekliliği varsa bile o olgu, ortaya çıkarılamaz bence. Tanrılar önen/zaten soyutturlar ançıp/fakat peygamberler azu/veya peygamber kurguları azu figürleri, kimi yerde toplum önderliği kimi yerde devlet başkanlığı yapmışlardır. Önderlik yapan kurgucu kimseleri ortaya çıkartmaksızın, peygamberlerin yaşamadıkları olgusu, toplumlara anlatılamaz, anlaşılamaz. Gerçekten bir yaşam projesi niyetiyle peygamberlik sanatını kurmuş olabilirler ançıp kim bunlar? Niçin kendilerinin adlarını değil de kurgu adları azu avatar kişilikleri seçmiş olsunlar! Burası felsefik olarak anlaşılır değil ançıp usluğa/mantığa yatkın.

Sevgili BEgTenginli

Bu mantıkla peygamberleri canlandıramazsın.

Tarih bir bilim dalıdır. Felsefe dalı değildir.

Bize bir insanın yaşadığının kanıtını delillerle yaparsın. Mantık ve felsefe oyunları ile değil.

Bu çaban nafile.. Çünkü delilden yoksun..

Yukardaki adreslere bir göz at ve istediğini güncelle.. Orada bu konuyu tartışabiliriz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hacıdan

Muhammed yaşamamıştır.

Halifeler yaşamamışlardır.

Ümmü Gülsüm de bir efsane kahramaınıdır, gözünü bir horuz gagaladığı için infeksiyondan ölen Muhammed'in oğlu Kasım da..

Diğerleri de..

Bu iddia müslüman olmayan araştırmacılar tarafından pek kabul görmeyen bir tezdir.Hz.Muhammed ve Sahabelerin yüzyıllar bboyunca müslümanlarca degiştirilmiş ve geliştirilmiş olmaları onların yaşamadıgı anlamına gelmez.

Muhammedin ve sahabelerinin yaşamadıgını bir kesinlik olarak ifade etmek bilimsel açıdan çok cüretkar bir çıkıştır.

Bence hoş olmamaktan öte gerçekçi olmayan bir ifade Hz. Muhammedin subyancı(pedofil)oldugu iddiası.

Bu kadar bir haksızlıga insanın gönlü elvermiyor.

Küçük yaştaki kız çocuklarla evlilik bütün toplumlarda var olan bir gelenek tir.Özellikle arap toplumlarında pek yaygın olan bir gelenektir.

Muhakkak ki günümüz degerleri açısından ahlaki bir sorundur kız çocukları ile evlilik.

Hz.Muhammed yaşadıgı dönemin bir insanı olarak kendi gelenekleri çerçevesinde kız çocukları ile evlenmiş kendi kız çocuklarını da bir baba olarak evlendirmiştir.

Bütün zamanlar için örnek ve önder oldugu iddia edilen peygamberden bu beklenir mi?buna müslümanların kendileri karar versin!

Günümüz müslümanı peygambere yakıştıamadıgı için de bu gerçegi kabul etmemek için direniyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Gülsüm'ün, Ebubekir'in 23 Ağustos 634 günayında ölümünün ardından doğduğunu yazmaları bir bilgidir sonuçta.

She was born in 12-13 ah (633-634), after the death of Abu Bakr.

Sevgili BegTeginli

Hz Ömer ile torun Ümmü Gülsüm 639 yılında evlendiğine göre 639 - 634 = 5 sonucu çıkmakta...

Ümmü Gülsüm'ün beş yaşında olması gerekir ki, bu da çok küçük bir yaş.

"She was born" kısmındaki she adılından, torun Ümmü Gülsüm'ün kastedildiğinden güvende misin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammedin kızı Fatıma'nın doğurduğu çocukların kronolojisini kullanmak sanırım tek çare.

Fatıma bint Muhammed - Muhammedin kızı Fatıma : Yaklaşık 610 yılında doğmuş 632 yılında ölmüştür. 22 yıl yaşamıştır. Hamileliği sırasında düşürdüğü Muhsin ibn Ali dışında, 4 çocuk doğurmuştur.

1- Hasan ibn Ali

2- Hüseyin ibn Ali

3- Ümmügülsüm bint Ali

4- Zeynep bint Ali

1- Hasan bin Ali: 624 yılında doğdu, 669 yılında öldü. 45 yıl yaşadı. Hz.Ali ve Hz.Fatıma nın en büyük oğulları, Hz.Muhammed'in ilk torunuydu.

2- Hüseyin bin Ali: 626 yılında doğdu, 680 yılında Kerbela Savaşı'nda öldürüldü. 54 yıl yaşadı.

3- Ümmü Gülsüm bint Ali: Medine'de doğdu, diğer adı Zeyneb-i Suğra’dır. Hz.Ali ile Fatıma’nın kızı, Hz.Muhammed'in Hz.Ömer ile evlenen torunudur. Miladi 639 / Hicri 17 yılında, o sırada 58 yaşında olan Hz.Ömer ile evlendirildi. Hz.Ömer, Mecusi köle Ebu Lü'lü tarafından öldürülünce Ümmü Gülsüm dul kaldı.

4- Zeynep bint Ali: Dedesi Hz.Muhammedin vefatından (Haziran 632) yaklaşık 5 yıl önce (627) doğmuştur.

Ümmü Gülsüm bint Ali, 626 yılında doğan Hüseyin bin Ali ve yaklaşık 627 yılında doğan Zeynep bint Ali arasında aynı anneden dünyaya geldiğine göre, 626 yılının sonu, 627 yılının başında doğmuş olmalı. Sonuç olarak Ümmü Gülsüm'ün Hz.Ömer ile evlendiği yaşı, 639 - 627 = 12 olarak buluyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Hz Ömer ile torun Ümmü Gülsüm 639 yılında evlendiğine göre 639 - 634 = 5 sonucu çıkmakta... Ümmü Gülsüm'ün beş yaşında olması gerekir ki, bu da çok küçük bir yaş. "She was born" kısmındaki she adılından, torun Ümmü Gülsüm'ün kastedildiğinden güvende misin?

Ümmü Gülsüm adları hayli fazla, bu nedenle karıştırmış olabilirim.

Yeniden baktım ulayu 634'de doğanın Ümmü Gülsüm binti Ebu Bekir olduğunu gördüm. (Kaynakça)

Ümmü Gülsüm bint Ali, 626 yılında doğan Hüseyin bin Ali ve yaklaşık 627 yılında doğan Zeynep bint Ali arasında aynı anneden dünyaya geldiğine göre, 626 yılının sonu, 627 yılının başında doğmuş olmalı. Sonuç olarak Ümmü Gülsüm'ün Hz.Ömer ile evlendiği yaşı, 639 - 627 = 12 olarak buluyorum

Fatıma'nın kızı Ümmü Gülsüm, Ömer ile evlendiğinde 7 yaşında olmayıp 12 yaşında olsa, gene de 58 yaşında bir adamla yapılan o evlilik olağan karşılanamaz.

ghulan_haider.jpg

Feodalizm arap töresi susar belki ançıp evrensel us, isyan eder. 48 yıllık yaş farkı olan büyüğümüze biz Türkler, Dede azu/veya Büyükbaba deriz.

tarihinde BegTeginli tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 years later...

İslam dünyasının tiksinti verici kökü Hz Muhammed 52 yaşında ve Aişe 9 yaşında iken yaptıkları evliliklerine dayanıyor. Ashab Muhammedi görmüş ondan örnek almış aynısını yapmış, ümmet Muhammedi taklit etmiş, ashaptan görmüş aynısını yapmış ve tiksinç uygulama bugünlere gelmiş. Nasılki Hatice yaşarken hz Muhammed ikinci eş alamamış, Ali'de Fatıma yaşarken alamamış. Prof. Mustafa Karataş hz Muhammed'in sağlığında Hz Ali'nin Fatıma üzerine kuma getirmesine olanak tanımadığını söyledi. "Hz.Peygamber'in, kızını Hz.Ali ile nikahlamadan önce, Hz.Ali'den "Ben ölünceye kadar Fatıma'nın üstüne kuma getirmemesi" şartını koydu ve bunun Hz. Ali tarafından kabulünden sonra Ali - Fatıma evliliği gerçekleşti. Hz Muhammed kendi kızı için namus hassasiyeti taşıması çok güzel ve takdire şayan keşke kendi evlendiği kızlar için de aynı namus hassasiyetini taşıyabilseyi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed'in 4 kızı olmasına karşın niçin 4nc kız Fatıma neslinden söz edilir hep?

Muhammed'in 4 kızı;

1) Zeynep

2) Rukıye

3) Ümmü Gülsüm

4) Fatıma

Muhammed'in diğer kızlarından olan torunlarından söz edilmemesinin nedeni Muhammed'in şu hadisidir.

"Her annenin oğlu için kendilerine mensup olacağı bir asabe (baba tarafından akrabalar)vardır. Fatıma’nın iki oğlu bundan müstesnadır çünkü ben onların velisi ve asabesiyim (erkek cihetinden akrabası sayılırım)".

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 year later...

Hz Ömer, Hz Ali'den kızı Ümmü Gülsüm'ü istedi. Hz Ali "kızım küçüktür" dedi ama Ömer, Muhammed'e dede demesi gereken o küçük Ümmü Gülsüm ile gene de evlendi. Hz Ömer, asker arkadaşı Hz Muhammed'in torunu Ümmü Gülsüm ile evlenmesinde ahlak sorunu görmeyen müminler, Laikliğe ahlaksızlık nitelemesi yapıyorlar. 

 Eğitim-Bir Sendikası Nevşehir Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü
İskender Çınar; "Dünyada ne kadar hırsız, pezevenk varsa laiktir" dedi.  

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 30.10.2010 at 17:02, ipucu yazdı:

Hacıdan

Muhammed yaşamamıştır.

Halifeler yaşamamışlardır.

Ümmü Gülsüm de bir efsane kahramaınıdır, gözünü bir horuz gagaladığı için infeksiyondan ölen Muhammed'in oğlu Kasım da..

Diğerleri de..

Bu iddia müslüman olmayan araştırmacılar tarafından pek kabul görmeyen bir tezdir.Hz.Muhammed ve Sahabelerin yüzyıllar bboyunca müslümanlarca degiştirilmiş ve geliştirilmiş olmaları onların yaşamadıgı anlamına gelmez.

Muhammedin ve sahabelerinin yaşamadıgını bir kesinlik olarak ifade etmek bilimsel açıdan çok cüretkar bir çıkıştır.

Bence hoş olmamaktan öte gerçekçi olmayan bir ifade Hz. Muhammedin subyancı(pedofil)oldugu iddiası.

Bu kadar bir haksızlıga insanın gönlü elvermiyor.

Küçük yaştaki kız çocuklarla evlilik bütün toplumlarda var olan bir gelenek tir.Özellikle arap toplumlarında pek yaygın olan bir gelenektir.

Muhakkak ki günümüz degerleri açısından ahlaki bir sorundur kız çocukları ile evlilik.

Hz.Muhammed yaşadıgı dönemin bir insanı olarak kendi gelenekleri çerçevesinde kız çocukları ile evlenmiş kendi kız çocuklarını da bir baba olarak evlendirmiştir.

Bütün zamanlar için örnek ve önder oldugu iddia edilen peygamberden bu beklenir mi?buna müslümanların kendileri karar versin!

Günümüz müslümanı peygambere yakıştıamadıgı için de bu gerçegi kabul etmemek için direniyor.

Helal olsun sana !!

Ateistler peygqmber begenmiyorlar.

Sanki Muhammet 21.yüzyilin ve belli bir cogrefyanin kültürünü savunmak zorundaydi.

7.yüz yilin arabistan vatandasiymis iste,21.yüzyilin ukala ateistlerine kendini begendirme gibi bir cabasi olmamis.

Ne kadar ayip etmis.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammetin dogdugu yil bilinmez,AMA anesinin döl tutugu gün kutlanir.Regal salakligi!!

Hadislerle belgelenir!! Milet belge manyagi olmus.

Belge dedikler sey,dedimkotu dedimkodu !!

belgelerinize ..nokta nokta sizin (Cok kibarim hic kötü söz kullanmadin)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinsiz olduklarını iddia edenlerin uyduruk masal karakterlerinin adlarının önüne Hz. ibaresi koymaktan bir türlü kendilerini alamadıkları öteden beri dikkatimi çekmiştir. Bunlar bu masal karakterlerini gözlerinde büyütmekten kendilerini alamıyorlar. Yoksa bu Hz. Hertz'in kısaltması olacak değil! Konuşulan konu da elektrik akımının frekansı olmadığına göre!

Dogmadan, masal ve efsanelerden arındırmadıkça diliniz dinsizim dese de beyniniz dinsiz olamaz. Tamamen arındıracaksınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Erkeğe itaat etmeyen kadınların çoğu cehennem ehlidir. İslamda kadınların feminist birliktelik kurup arap dünyasında temel atamamaları, bütün islam dünyasında köhne zihniyetin temellenmesine ve yeşermesine neden olmuştur. İslami bilgilerde kadınların hamilelik dönemlerinde zayıf düştükleri sanılır. Fiziki olarak kısmen doğru olsa da, bebek ile kurulan anne - çocuk ilişkisi, anneyi erkek baba'dan daha güçlü kılar aslında.

Arapların evlilik gelenekleri islama dahil edilmeseydi daha akıllı bir iş yapılmış olunacaktı. Araplar dışında dünyanın hiçbir milleti 50 yaş farkını görmezden gelerek evlilik akdini onaylamıyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 11 months later...

Para uğruna, Bitcoin hedesi uğruna dede'sinden nine'sinden 8 yaş büyük bir kodaman adamla evlenen genç kızlar bugün bile varlar. 

 

Muhammed'in torunu Ümmü Gülsüm ile evlenen Hz. Ömer'in yaşına yakın bir evlilik modern Türkiye'de oldu. Hababam sınıfının Hayta İsmail karakterini oynayan 62 yaşındaki Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük olan 23 yaşındaki Kader Kaynak'la evlendi.

 

62 yaşındaki Ahmet Arıman : "Kader (23 yaşında) 30 yaşında olsaydı evlenmezdim, memesi sarkmış olurdu" diyerek meşaz verdi cümle âleme!

 

tarihinde Boyla Kutlug tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...