Jump to content

Kıyamet Senaryosu - 1


Recommended Posts

Kuran'da kıyametle ilgili sayısız ayet vardır. Öyle ki, kıyamet sırasında gökte ve yeryüzünde olacaklar, neredeyse en küçük ayrıntısına kadar anlatılmıştır. Bu anlatılanlar içinde, kıyamet anında göğün ne şekil alacağı da ayrıntılarıyla tasvir edilmiştir.

Öncelikle, Kuran'daki anlatımı buraya aktarmaya çalışayım:

"O gün gök, bir çalkanış çalkanır (52/9), yıldızlar kararıp (81/2) silinerek (77/8) saçılıp (82/2) dökülür (81/2). Ay yarılıp (54/1) tutulur (75/8). Güneş büzülüp (81/1) ay ile bir araya toplanır (75/9). Kendisine yakıştığı üzere Rabb'ini dinleyerek (84/2) gök yarılır (55/37-69/16-77/9-82/1-84/1) ve erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül (55/37), erimiş maden gibi olur (70/8). O gün gök, zayıf ve sarkıktır (69/16). Yer, tamamen O'nun bir avucu içindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüştür (39/67). Allah, onu yazı tomarlarını dürer gibi toplamış, ilk yaratmaya başladığı gibi onu iade etmiştir (21/104). Gök yarılıp açılmış (81/11), kapı kapı olmuştur (78/19). Melekler de onun kenarlarında (69/17) sıra sıra dizili durumdadır (89/22). Sekiz meleğin taşıdığı taht üzerinde (69/16) Allah da gelir (89/22).

Bu nasıl bir hayal gücüdür?

Göğün çalkalanması, sarkması, yarılması, kapı kapı sıyrılıp açılması, kağıt tomarı gibi dürülmesi, erimiş maden veya yağ veya kıpkırmızı gül gibi olması gibi zırvalıklar neyin nesidir? Gök yarıldıktan sonra, onun ardında görülecek olan nedir?

Ayın yarılması, güneşin büzülmesi, ayla güneşin bir araya toplanması ne demektir?

Yıldızların kararması, silinip saçılarak dökülmesi nedir? Nereye dökülür bu yıldızlar?

Bu nasıl bir Allah'tır ki, göğü dürüp avuçladığı yetmezmiş gibi, sekiz meleğin taşıdığı bir tahtta oturacak bir kıça da sahiptir. Herşeye gücü yeten Allah'ın yer değiştirmek için meleklere ihtiyaç duyması ne anlam ifade eder? Melek sayısının sekiz olmasındaki espri nedir?

Konuya vakıf muhterem müslüman kardeşlerimin bu husustaki irşadlarını beklemekteyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh, güneş battığı sıra Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bana: - Ey Ebû Zer, güneş nereye gider, bilir misin? diye sordu. Ben: - Allah ve Peygamber`i bilir, dedim. Resûlullah: - Güneş gider tâ arşın altında (ki karargâhında) secde eder (gibi Allah`a inkıyâd eder) ve (mu`tâd üzere maşrıktan doğmak üzere) izin ister de ona destûr verilir. (Ve şarktan doğar. Bununla berâber güneş Âdem-oğullarının günahkârları üzerine doğmayı fenâ görür) ve bu halde secde etmeğe yaklaşır. Fakat secdesi kabûl olunmaz. (Matla`ına gitmeğe) izin ister de izin de verilmez. Ve ona: artık nereden geldinse oraya dön! denilir. O da battığı taraftan doğar. Resûlullah`ın güneş hakkındaki bu ihbârı, Allahu Teâlâ`nın: - "Güneş, onun devrine ta`yîn olunan makarrinde seyr eder. Güneşin (en ince bir hesap üzere) makarrindeki bu seyri, kudreti her şeye galip, ilmi her ma`lûmu muhît olan Allah`ın takdîridir" meâlindeki kavli (nin mazmûnu) dur

ek hadislerede bakarsak kıyamette gunes teresten dogacakmıs iste o zaman allaha secde edenlerin gunahları affolmıycak diyor..

ama bu tersten dogma olayından sonra olurda kıyamet kopmazsa allah yıne affedendir bagıslıyandır :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu, kıyametin sadece gökle ilgili olan kısmı. Daha insanların durumu, yeryüzünün alacağı şekiller, çeşitli yaratıklar, meleklerin tutumları... saymakla bitmez.

Hele bir de ahiret kısmı var ki, yeme de yanında yat.

Başlığı bilerek açtım. 2 sayfadan fazla ilerlemez. İleti yazanlar da gayrımüslimlerden ibaret olur zira. Kahretsin, 30-40 sayfa da istemem, ben niye şöyle 5-6 sayfa olsun tartışılacak başlıklar açamıyorum?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran edebi bir kitapdır ve çevirilirde muhtemel hatalar da olabilmektedir . Bu hata kısmına girmekten ziyade Arapça'nın edebi sanatlarını iyi öğrenerekten başlık açmamız gerek diye düşünüyorum .

Edebi sanatları iyi tahlil edersek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.

Gerekirse bir ufak araştırmayla bu kıyamet ile ilgili ayetlerin mahiyetini öğrenebilirim.

Ama dediğim gibi sanatsal ifadeler olduğuna da eminim.

Yani ; seni oyarım ile patlıcanı oydum arasında var fark vardır değil mi ?

Ya da askere teslim oldum ile sana teslim oldum arasındada sanatsal farkl vardır değil mi ?

Yani kelimelerin mahiyeti boyutunda bir eleştiri getireceğimizi düşünmüyorum.

Konu uzarsa bunların anlamlarını bir araştırırım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

beyefendi yeni sünnet olmuş çocuklar gibi taşınıyor ordan oraya , altında da sekiz meleği var ,

hiç soruyor mu acaba onlara memnunlarmı kendisini taşımaktan ezeliyetten ebediyyete kadar ?

Veyahut nöbetleşe mi taşıyorlar sonsuz sayıda melekten 8 er 8 er belirli bir zaman dilimi içinde ?

Ayrıca sekiz melek taşıyorsa , demek yerçekimi kuvveti var allahın olduğu yerde yada allah boşlukta durmaktan aciz , taşımasalar düşecek mi ?

Saygılarımla

Link to post
Sitelerde Paylaş

Güzel konu Çakırcalı

Aslında burada bir detay var.

Çökerten cinsten

1- Bu sürecin dünya dışından olması imkansız çünkü yıldızların kararması demek, gözden kaybolması anlamına gelir. Gözden kaybolan şeyin insan tarafından gözlemlenebilirliği anlatılır. İnsan tarafından bırakın bu süreci, normal 1 yıldızın bile sönüp dökülmesinin gözlemi yapılamaz (milyar yıl yaşayan insan varsa gökyüzünde baktığı yerdeki yıldızların büyük çoğunluğunu gözlemyebilir).

2- İnsan gözlemleyememesini geçtik, böyle bir olayın eş zamanlı olarak hem yıldızlarda hem dünyada gerçekleşmesi imkansızdır. Çünkü Güneşin ışığı bile bize 7 dakika sonra gelir. Yani her gün gördüğünüz güneş 7 dakika önceki güneştir. Ve gerçek güneşi yakınına gidene kadar kimse göremez.

3- Eğer bu süreç dünya içinde gerçekleşiyorsa, bu sürecin dünya dışındaki herhangi bir gök cismini etkilemesi imkansızdır.

Bu hikaye ister mecazi, ister edebi bir anlatımın ürünü olsun, buradaki yanlışı ve saçmalığı açıklamaya yetmez.

Bu bariz bir şekilde gökyüzünü dünyadan inceleyen birinin hayal gücüdür.

:)

tarihinde Ateist.Bakış tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Güzel konu Çakırcalı

Aslında burada bir detay var.

Çökerten cinsten

1- Bu sürecin dünya dışından olması imkansız çünkü yıldızların kararması demek, gözden kaybolması anlamına gelir. Gözden kaybolan şeyin insan tarafından gözlemlenebilirliği anlatılır. İnsan tarafından bırakın bu süreci, normal 1 yıldızın bile sönüp dökülmesinin gözlemi yapılamaz (milyar yıl yaşayan insan varsa gökyüzünde baktığı yerdeki yıldızların büyük çoğunluğunu gözlemyebilir).

2- İnsan gözlemleyememesini geçtik, böyle bir olayın eş zamanlı olarak hem yıldızlarda hem dünyada gerçekleşmesi imkansızdır. Çünkü Güneşin ışığı bile bize 7 dakika sonra gelir. Yani her gün gördüğünüz güneş 7 dakika önceki güneştir. Ve gerçek güneşi yakınına gidene kadar kimse göremez.

3- Eğer bu süreç dünya içinde gerçekleşiyorsa, bu sürecin dünya dışındaki herhangi bir gök cismini etkilemesi imkansızdır.

Bu hikaye ister mecazi, ister edebi bir anlatımın ürünü olsun, buradaki yanlışı ve saçmalığı açıklamaya yetmez.

Bu bariz bir şekilde gökyüzünü dünyadan inceleyen birinin hayal gücüdür.

:)

Iste su kadar dusunememis ya da sunu akil edecek kadar teknolji sahibi degil bu adamlarin Allahi, bak bak bak dusuyor cekil cekil bir yerine gelmesin sanki yagmur damlasi dusuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah Azze ve Celle bilir.... Sen ne hazırladın ona bak...

Sana kıyamet ne zaman olacak diye sormuyorum.

Kıyametin başlangıcı ile sonu arasındaki süreyi soruyorum.

Boşuna sağa sola saptırma konuyu da cevap ver...

Neyse sen cevap vermek için zahmet etme...

1- Dünyanın sonu bırak tek bir insanın ömrünü 1000 insan jenerasyonuyla bile gözlemlenemez :)

2- Yıldızlar pat diye patlamazlar

3- Samanyolu galaksisinde bir kıyamet başlasa tüm cisimlerin parçalanması nerdne baksan en az 2-3 milyar yıl sürer :)

Dolayısıyla kuran yalan söylemektedir.

Tek insan tarafından gözlemlenebilir bir dünya sonu yoktur.

100 yıl boyunca gözlemlesen bile sonu göremezsin

böyle aptalca şeylerle kendini küçültme bir daha...

tarihinde Ateist.Bakış tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahu Cübüşüm ne alakası var? Sen başlığı okudun mu? Bu ayet zırvalarıyla senin linkini verdiğin videonun ne alakası var, Allah aşkına?

Senin Allah'ının bir lamba olarak nitelendirdiği güneşin, galaksimizdeki 200 yıldızdan sadece biri olduğunu, 5 milyar yıl daha dünya için enerji kaynağı olmaya devam edeceğini, o zamana kadar insanlığın ya yok olacağını ya da başka gezegenlere yelken açmış olacağını; senin Allah'ının koruma olarak nitelendirdiği yıldızların her birinin devasa gezegenler ve tıpkı bizim-güneş gibi güneşler olduğunu, bunların dökülmelerini söylemenin aptallıktan ibaret olduğunu, sizin kıyamet dediğiniz şeyden yüzmilyonlarca yıl önce insan neslinin en azından dünya yüzeyinden silinmiş olacağını; sarkacağı, yarılacağı, kapı kapı açılacağı gibi abidik gubidik senaryolara zemin hazırlayacak türden bir gökyüzü olmadığını, hele ki Kuran'ın tarif ettiği ve ayetlerde de görüleceği üzere düşmemesi için görülmez direklere tutturulmuş bir TAVAN hiç olmadığı, dolayısıyla da sarkması, kapı kapı açılması, yarılması gibi zırvalıklar bir yana dürülmek için hiç de uygun olmadığını niye kabul edemiyorsunuz? Korkularınız, gözünüzü bu kadar mı köreltti?

Ben şu Allah'ın sekiz melek tarafından taşınan bir taht üzerinde gelmesi sahnesini daha çok merak ediyorum aslında. Bunla ilgili de bir videonuz var mı, Cübüşüm? :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sana kıyamet ne zaman olacak diye sormuyorum.

Kıyametin başlangıcı ile sonu arasındaki süreyi soruyorum.

Boşuna sağa sola saptırma konuyu da cevap ver...

Neyse sen cevap vermek için zahmet etme...

1- Dünyanın sonu bırak tek bir insanın ömrünü 1000 insan jenerasyonuyla bile gözlemlenemez :)

2- Yıldızlar pat diye patlamazlar

3- Samanyolu galaksisinde bir kıyamet başlasa tüm cisimlerin parçalanması nerdne baksan en az 2-3 milyar yıl sürer :)

Dolayısıyla kuran yalan söylemektedir.

Kuran nerde yanılıyor? Getireceksin ayeti sonra aha bak ayet burda böle diyo ama bilimadamları şöyle diyor diyeceksin ben de alıp bükemediğim eli öpeceğim var mı içinizde bir delikanlı ateist????????

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...