Jump to content

Kemalizm'e Şapka Çıkarıyorum!


Recommended Posts

Ve işte size konunun başından beri yazdığım "Bu sapkın oportünistler liboşlardan besleniyor" iddiamın kanıtı:

Kemalizm, bundan yaklaşık yüzyıl önce, Osmanlı'nın üzerine Türk ulus devleti inşa edilirken, bu devletin siyasetini teorize eden ve burjuvazinin sınıfsal çıkarlarını koruyan ideolojinin adı olarak şekillendi. Mustafa Kemal'in ölümünden 72 yıl sonra ise, ezilenlerin aşağıdan mücadelesiyle kemalizmin tüm tabuları sorgulanıyor, Türkiye ulus devletinin kanlı tarihiyle yüzleşiliyor.

Bir burjuva devriminin ideolojisi

Kemalizm, kısaca ifade edecek olursak, dağılan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinden, burjuvazinin sınıf iktidarını tesis etmesi, kendi ulus devletini kurması için yaptığı siyasi hamlelerin formülasyonuydu; bir burjuva devriminin ideolojisiydi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken, "ulus" olmayan bir yerde ulus yaratmak, mülkiyet ilişkilerini bu ulusun egemen sınıfının lehine değiştirmek ve burjuvazinin pazarının sınırlarını çizmek gerekiyordu. Türk olanların mutluluğu üzerine üretilen söylemler, Türk olmayanların bu devletteki görevlerinin kölelik olduğu algısı, "vatanın bölünmez bütünlüğü" ve kutsal Misak-ı Milli sınırları, bu siyasal projenin uygulamaları olarak tarihe geçti. Sünni ve müslüman bir burjuva sınıfı yaratmak için 1.5 milyon Ermeni'nin katledilmesi, Kürtlerin ulusal kimliğinin inkâr edilmesi, baskıcı bir laiklik anlayışının uygulanmaya başlanması, ulus devletin inşası için atılmış adımlardı.

Kemalizm bir yandan da, "imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle" sloganının ardında, klasik burjuva milliyetçiliğini de yeniden ve yeniden üretti. Burjuvaziye göre elbette önemli olan ulusal çıkarlardı, Türk patronlarla Türk işçilerin çıkarları ortaktı. Sınıf mücadelesi bu çıkarlara zarar verdiği için uzak durulması gereken bir politikaydı. Bütün dünyanın Türkiye devletine ve Türklere düşman olduğu paranoyasıyla, tüm muhalif hareketler ulusal çıkarları –elbette, Türk burjuvazisinin çıkarları- korumak için bastırıldı.

Tarihsel bir ilerleme mi?

Ezilenlerin kendi kendilerini özgürleştirmeleriyle değil, darbeci-İttihatçı bir geleneğin sivil-asker kadrolarının tepeden gerçekleştirdiği bu burjuva devrimi, zaman zaman solda da alıcı bulan bir anlayışa göre tarihsel bir ilerlemeye karşı düşüyor. Oysa ki sosyalistler için bu tür, mekanik, evrimsel bir tarih anlayışı geçerli değildir. Belli objektif kriterlerin gerçekleşip gerçekleşmemesine göre saptanan sınıflarüstü bir ilerleme kavramı yoktur. İlerleme, ancak ezilen sınıfların aşağıdan mücadeleleriyle elde edilen kazanımların toplamından ibarettir.

Kemalizmin temsil ettiği, modern burjuva üretim ilişkilerinin kurulduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin erken evrelerinde, ezilenler açısından böyle kazanımlardan, dolayısıyla tarihsel bir ilerlemeden bahsetmek mümkün değildir. Azınlıkları katleden, kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmek için greve çıkan işçileri kurşunlayan, ülkeyi yıllarca tek parti –hatta çoğu zaman tek adam- diktatörlüğüyle yöneten, "aydınlanma" hamlesi adı altında şapka takmayanları idam eden, bütün bir toplumu tepeden şekillendirmek isteyen eli sopalı bir rejimin ideolojisi, marksistler açısından bir ilerlemeye tekabül etmez.

Kemal sonrası kemalizm

Aşağıdan mücadeleleri vahşi yöntemlerle bastıran, ezilenlere, yoksullara, emekçilere hiçbir şekilde söz hakkı tanımayan bir diktatörlük olarak kurulan cumhuriyet, 85 yıldır bu öldürücü ağırlığın altında yaşamını sürdürüyor. Resmi ideolojisi Avrupa'da 1930'lu yıllarda yükselen faşist hareketlerden de bir hayli etkilenen Türk egemen sınıfı, Mustafa Kemal'in ölümünden, hatta çok partili sisteme geçilmesinden sonra da devlet anlayışını köklü bir biçimde değiştiremedi. İster kitlesel bir işçi sınıfı hareketi, ister tabandan gelen radikal bir öğrenci muhalefeti, isterse de İslamcı hareketin yükselişi etkili olsun, Kemalizmin tehdit altında olduğu her durumda Türk egemen sınıfının ordusu, yönetime darbelerle el koydu. Zaman zaman halkın yarısının oy attığı bir başbakan, zaman zaman ise 17 yaşındaki gencecik devrimciler yaşları büyültülerek asıldı. Her darbe kanlı bir diktatoryaya, işçilerin ve ezilenlerin tüm kazanımlarının vahşi yöntemlerle gasp edilmesine neden oldu.

Mustafa Kemal bugün ne ifade ediyor?

Bugün, bu ideolojiye ismini veren, Türk egemen sınıfının hemen hemen bir asır önceki siyasal önderinin ölüm yıldönümünde sosyalistlere düşen, Türkiye ulus devletinin bu kanlı tarihiyle hesaplaşmaktır. Ermeni soykırımı açıkça tartışılırken, Kürt sorununda ırkçı ve militarist politikaların yerine barışın dili hakim olmaya başlamışken, dindarların kılık kıyafet ve inanç özgürlüğü eli sopalı devletin duvarlarını tırmalarken, sosyalistler bir kez daha Türkiye devletine, Türk egemen sınıfına doğrudan cephe alan anti-kapitalist bir siyasi hattı inşa etmek zorundalar.

Mustafa Kemal'in ne kadar büyük bir devrimci olduğundan bahsedenler, Ermenilerin ve Kürtlerin katli üzerinde yükselen bir cumhuriyetin tarihsel bir ilerleme olduğunu iddia edenler, baskıcı cumhuriyetin "kazanım"larını korumayı önerenler, Misak-ı Milli sınırlarına değer atfedenler ise kemalizmle birlikte çöküp gidecekler.

Bu alıntı Marksizm.org sitesinden yapılmıştır.

Bu site solla, devrimcilikle ilgisi olmayan liberal oportünist Rony'nin, DSİP'in sitesidir.

Zaman zaman yazdığım: "Rony'nin, D.Tarkan'ın sapkın solculuğu bunlar" dediğim işte budur.

Bu oportünistler AKP iktidarına yalakalık yapar. İşleri güçleri Kemalistlere, ulusalcılara saldırmaktır, Atatürk'e iftira atmaktır.

Bunların devrimcilikle, sosyalistlikle ilgisi yoktur.

Asıl Mahir'lerin mirasçısı olan ÖDP'liler tarafından sık sık dayak yerler.

BU Rony oportünisti de Mahirciler tarafından başından aşağı bir kova boya dökülerek cezalandırılmıştır.

Tamer Arda kepazesi, biliyorum ki Mustafa Suphi'ler hakkındaki rezil iftiranı da kanıtlayamayacaksın.

Muhtemelen de sen ırkçı bir Ermenisin!

Düşmanlığın şovenliğinden kaynaklanıyor.

Şimdi defol başlığımdan pislik herif!

Adi aşağılık oportünist!

Senin burada Atatürk'e ve Atatürkçülere küfür yağdırmana izin verditmeyeceğim.

Hadi yallah!

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 113
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Sn ne diyorsun ya kemalist ordu, oligarşi lafını ben kullandım, neyini soruyorsun?

Ulan yalancı herif, ilk sayfalarda yazmışsın Atatürk dersim katliamında sırasında hastaydı, haberi yoktu. Sana Atatürk'ün operasyon taktiği ile ilgili çizimi olduğunu, Sabiha Gökçen'e pilot olarak saldıraya gitmeden konuşma yaptığını, operasyon dönüşü karşıladığını söylesem adam gibi çekip gider misin forumdan? Ağır konuşacakmış, konuşsan ne yazar. Her boka kanıt kanıt, Suphi'nin ölüm emrini Atatürk vermiştir bu kadar basit. Adam gibi yazalım diyoruz, senin gibi üfürükçüler izin vermiyor. Liboş'un ağa babası sizsiniz, Atanıza laf söyleyeni saçma sapan direk liboş diye yaftalayan da sizsiniz.

Ulan sensin kepaze herif!

Yazdıklarının hiçbirini kanıtlayamadın rezil pislik!

Her yazdığın iftira. Her yazında yalan ve uydurma var.

"Emri Atatürk vermiştir, bu kadar basit" diyen adi şerefsiz, neye dayanarak, hangi delile, hangi belgeye dayanarak bunu söylüyorsun.

Kıçından uydurarak böyle adi bir ithamda bulunulur mu?

Yürü git, seni muhatap alanda kabahat. Bir devrimci geçiniyor pislik.

Devrimcilik kim siz kim?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Lan gerizekalı adam doğru yazmışsa inkar mı edelim? Kemalizm osmanlı devletinin uluslaşma projesidir bu kadar baist. Bunu o adam söyledi diye yalan mı oluyor?

Liberal olanlar belli sizsiniz. Ben Proleter M-l bir devrimciyim. Senin gibi kokuşmuşların, oligarşinin bekçisi değilim.

tarihinde Tamer Arda tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ulan sensin kepaze herif!

Yazdıklarının hiçbirini kanıtlayamadın rezil pislik!

Her yazdığın iftira. Her yazında yalan ve uydurma var.

"Emri Atatürk vermiştir, bu kadar basit" diyen adi şerefsiz, neye dayanarak, hangi delile, hangi belgeye dayanarak bunu söylüyorsun.

Kıçından uydurarak böyle adi bir ithamda bulunulur mu?

Yürü git, seni muhatap alanda kabahat. Bir devrimci geçiniyor pislik.

Devrimcilik kim siz kim?

Dersim ile ilgili dediklerimi kanıtlarsam dönmemek üzere gidecekmisin? Cevap verememişsin geri vitese taktığıb belli. Ortamı boş bulup sallamıycaksın işte öyle. Sonra façanı alırlar. Faşo damarında kabarmış hemen dayak, ermeni tohumu işlerine girmişsin.

tarihinde Tamer Arda tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Hiç öyle Mahir Çayan'a, Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e atıf yapmaya gerek yok. Çünkü sol, sosyalist ve komünist hareket ve külliyat Türkiye'dekiyle sınırlı değil. Evrensel bir sol hareket var ve o külliyet içinde de Kemalizm sol olarak görülmez. Türkiye devletinin baskıcı, milliyetçi anti-liberal, anti-sosyalist doktrini olarak görülür. Pante, modernist ideolojileri solculuk ile karıştırıyor, tersinden tipik İslamcı kafası aslında. İslamcılar da modern döneme ait ideolojilerden olan solu Kemalizm ile bir tutmaya meyillidirler.

Sen zaten liboşluğunu itiraf eden tescillilerdensin.

Senin ne yazacağın belli.

Yazmanda iyi oluyor.

Bilinsin bu sapkın fikirlerin liboşlardan çıktığı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen zaten liboşluğunu itiraf eden tescillilerdensin.

Senin ne yazacağın belli.

Yazmanda iyi oluyor.

Bilinsin bu sapkın fikirlerin liboşlardan çıktığı.

Yazıyoruz ki, kendin çalıp kendin oynamayasın. Solun önderlerini çalıp çırpmayasın. Şu soruya yanıt versen yeterli: Dünya sol birikimi içinde Kemalist hareketin sol veya solumsu olduğuna dair kaç tane yazı, akademik makale var? Çıkar göster. Şarkı türkü şiirle mi kanıt arıyorsun kendine? Kim yer bunları be..

tarihinde Uyecik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Lan gerizekalı adam doğru yazmışsa inkar mı edelim? Kemalizm osmanlı devletinin uluslaşma projesidir bu kadar baist. Bunu o adam söyledi diye yalan mı oluyor?

Liberal olanlar belli sizsiniz. Ben Proleter M-l bir devrimciyim. Senin gibi kokuşmuşların, oligarşinin bekçisi değilim.

Hadi lan yavşak şoven!

Bulamadın mı devrimci bir siteden de, gittin liboşların yazısını getirdin de beni haklı çıkardın.

Başından beri yazıyorum ki "tüm bu iftiralar, karalamalar liboş kaynaklıdır" diye.

"Asıl devrimcilerin bunlarla ilgisi yoktur" diye.

İşte alıntınla ispatladın.

Kokuşmuş da, adi şerefsiz de, ahlaksız da sizlersiniz.

Sizin solla, devrimcilikle ilginiz yok.

Siz Türk düşmanısınız, Türkiye düşmanısınız.

Dersim ile ilgili dediklerimi kanıtlarsam dönmemek üzere gidecekmisin? Cevap verememişsin geri vitese taktığıb belli. Ortamı boş bulup sallamıycaksın işte öyle. Sonra façanı alırlar.

Kafasız herif!

Arama butonuna dersim, seyit diye yazarsan başlığımı bulur, senin gibi iddialı konuşanları nasıl rezil kepaze ettiğimi görürsün.

Hadi fuckoff hadi!

tarihinde Pante tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Yazıyoruz ki, kendin çalıp kendin oynamayasın. Solun önderlerini çalıp çırpmayasın. Şu soruya yanıt versen yeterli: Dünya sol birikimi içinde Kemalist hareketin sol veya solumsu olduğuna dair kaç tane yazı, akademik makale var? Çıkar göster. Şarkı türkü şiirle mi kanıt arıyorsun kendine? Kim yer bunları be..

Tescilli liboş üyecik;

Sanane soldan!

Sen ne karışıyorsun sola mola!

Sen kapitalizmini savun. Her zaman yaptığın gibi AKP'yi savun.

Niye solu bozmaya, ayartmaya, solla Kemalistler arasına nifak sokmaya çalışıyorsunuz?

Liboş tayfası ile sapkın oportünist sol tayfa omuz omuza. Sevsinler sizi.

Avni'nin atlarının kuyruklarına bağlayacağız sizi. :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tescilli liboş üyecik;

Sanane soldan!

Sen ne karışıyorsun sola mola!

Sen kapitalizmini savun. Her zaman yaptığın gibi AKP'yi savun.

Niye solu bozmaya, ayartmaya, solla Kemalistler arasına nifak sokmaya çalışıyorsunuz?

Liboş tayfası ile sapkın oportünist sol tayfa omuz omuza. Sevsinler sizi.

Avni'nin atlarının kuyruklarına bağlayacağız sizi. :lol:

Bana küfretmek yerine, çıkar makaleleri göster Pante. Başkasına küfretmek ucuz numara. Buradaki sağlam sosyalistlerden drekinci bile sana sosyalist demiyor. Sen mi sol adına konuşuyorsun.. Peh peh peh.

tarihinde Uyecik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadş lan yavşak şoven!

Bulamadın mı devrimci bir siteden de, gittin liboşların yazısını getirdin de beni haklı çıkardın.

Başından beri yazıyorum ki "tüm bu iftiralar, karalamalar liboş kaynaklıdır" diye.

"Asıl devrimcilerin bunlarla ilgisi yoktur" diye.

İşte alıntınla ispatladın.

Kokuşmuş da, adi şerefsiz de, ahlaksız da sizlersiniz.

Sizin solla, devrimcilikle ilginiz yok.

Siz Türk düşmanısınız, Türkiye düşmanısınız.

Kafasız herif!

Arama butonuna dersim, seyit diye yazarsan başlığımı bulur, senin gibi iddialı konuşanları nasıl rezil kepaze ettiğimi görürsün.

Hadi fuckoff hadi!

Yavşak puşt!

Admin arkadaşlarına güvenerek, atılmayacağından emin olarak böyle saydırıp duruyorsun. Lan aptal, senin Türkçü - Turancı atanın solla ne işi olur. Dersim başlığıymış, Atatürk hasta yatıyordu dedin, haberi yoktun diye kıçından yalan söyledin. Bunun aksini ispat edeceğimden adın gibi eminsin, o yüzden cevap veremeyip, küfürle geçiştiriyorsun.

Bizim Napolyon özentilerine karnımız tok.

tarihinde Tamer Arda tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bana küfretmek yerine, çıkar makaleleri göster Pante. Başkasına küfretmek ucuz numara. Buradaki sağlam sosyalistlerden drekinci bile sana sosyalist demiyor. Sen mi sol adına konuşsan.. Peh peh peh.

Kimin sağlam sosyalist olduğunu liboşlar mı tayin edecek?

Varsayalım ki ben sosyalist değilim.

"Size göre Kemalistim, ulusalcıyım" diyelim.

Böyle olması yazdıklarımın yanlış olduğunu gösterir mi?

Bulun bir tek yanlışımı kanıtlayın.

Yalan birşey mi yazdım, kanıtsız bir iddiada mı bulundum, koyun ortaya.

Ama gördüğün gibi benim tüm savlarımın belgesi var, ispatı var.

Buna karşın devrimciyim diye karşıma dikilen adamın her mesajında bir yalanı, kanıtsız-belgesiz iddiaları vardı.

Bir tekini bile ortaya koyup kanıtlayamadı, kıvırıp durdu.

Yaa! "peh! peh! peh!" böyle olur işte!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kimin sağlam sosyalist olduğunu liboşlar mı tayin edecek?

Varsayalım ki ben sosyalist değilim.

"Size göre Kemalistim, ulusalcıyım" diyelim.

Böyle olması yazdıklarımın yanlış olduğunu gösterir mi?

Bulun bir tek yanlışımı kanıtlayın.

Yalan birşey mi yazdım, kanıtsız bir iddiada mı bulundum, koyun ortaya.

Ama gördüğün gibi benim tüm savlarımın belgesi var, ispatı var.

Buna karşın devrimciyim diye karşıma dikilen adamın her mesajında bir yalanı, kanıtsız-belgesiz iddiaları vardı.

Bir tekini bile ortaya koyup kanıtlayamadı, kıvırıp durdu.

Yaa! "peh! peh! peh!" böyle olur işte!

Kurumsal, yapısal, ideolojik ve siyasi düzeyde kemalizm ile sol arasında nasıl bir rabıta ve yakınlık var? Şunları şöyle şarkı türkü ve bolca küfür boca etmeden kanıtlarıyla bize anlat. Sen daha bir şey kanıtlamadın. Seninkisi filanca şöyle demiş, falanca şöyle demiş düzeyinde, bunlar kanıt değiller.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kimin sağlam sosyalist olduğunu liboşlar mı tayin edecek?

Varsayalım ki ben sosyalist değilim.

"Size göre Kemalistim, ulusalcıyım" diyelim.

Böyle olması yazdıklarımın yanlış olduğunu gösterir mi?

Bulun bir tek yanlışımı kanıtlayın.

Yalan birşey mi yazdım, kanıtsız bir iddiada mı bulundum, koyun ortaya.

Ama gördüğün gibi benim tüm savlarımın belgesi var, ispatı var.

Buna karşın devrimciyim diye karşıma dikilen adamın her mesajında bir yalanı, kanıtsız-belgesiz iddiaları vardı.

Bir tekini bile ortaya koyup kanıtlayamadı, kıvırıp durdu.

Yaa! "peh! peh! peh!" böyle olur işte!

Klasik bir şovenist olduğun kesin, sıkışınca direk Türk düşmanı, Ermeni tohumu, döveriz vs. başladın. Şu anda İslamcı, Ülkücü, Ceditçi faşolar ve libareller her yanı sarmışken, ulusalcılarla karşı karşıya gelmeyiz merak etme.

tarihinde Tamer Arda tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kimin sağlam sosyalist olduğunu liboşlar mı tayin edecek?

Bak Perry Anderson ne diyor, liboş değil. Gayet de marksist adam:

For the Turkish left, politically marginal but culturally central, the EU represents hope of some release from the twin cults and repressions of Kemal and the Koran; for the Turkish poor, of chances of employment and elements of welfare; for Kurds and Alevis, of some rights for minorities.

Ezcümle Türk solu Kemalist baskı altında diyor, sen ne diyorsun.

http://www.lrb.co.uk/v30/n18/perry-anderson/after-kemal

Link to post
Sitelerde Paylaş
Admin arkadaşlarına güvenerek, atılmayacağından emin olarak böyle saydırıp duruyorsun. Lan aptal, senin Türkçü - Turancı atanın solla ne işi olur. Dersim başlığıymış, Atatürk hasta yatıyordu dedin, haberi yoktun diye kıçından yalan söyledin. Bunun aksini ispat edeceğimden adın gibi eminsin, o yüzden cevap veremeyip, küfürle geçiştiriyorsun.

Bizim Napolyon özentilerine karnımız tok.

Sen hala hangi yüzle yazabiliyorsun şerefsiz!

"Türkçü-Turancı" yı nerden çıkardın rezil herif!

Senin işin hep böyle şerefsizce iftira atmak mı?

Şimdi de elinde bir tek Dersim kozu mu kaldı, haklı çıkacağını zannettiğin?

Adi herif, benim söylemediğim lafları söylemişim diye getirme.

Dersim konusunda yazdıklarım burada:

http://panteidar.wordpress.com/2009/11/21/dersim-ve-seyit-riza-gercegi/

Mustafa Suphi konusu da burada:

http://panteidar.wordpress.com/2009/10/29/karadeniz-bunu-duysun-derinliklerin/

Oku da adam ol. Şerefsizlikten kurtul.

Bak bakalım senin gibi kanıtsız-belgesiz atıp tutuyor muyum..

Link to post
Sitelerde Paylaş
Klasik bir şovenist olduğun kesin, sıkışınca direk Türk düşmanı, Ermeni tohumu, döveriz vs. başladın. Şu anda İslamcı, Ülkücü, Ceditçi faşolar ve libareller her yanı sarmışken, ulusalcılarla karşı karşıya gelmeyiz merak etme.

Türk ve Türkiye düşmanısın, çünkü muhtemelen ırkçı bir Ermenisin.

"Türk düşmanı, Ermeni tohumu, döveriz vs" ile arasında çok fark var beyinsiz!

Senin gibiler liboşlarla kucak kucağadır ancak. Liboşların sitesinden beslenen liboşu düşman beller mi?

Hadi yallah!

Yeter senin gibi bir pisliğe zaman ayırdığım!

Link to post
Sitelerde Paylaş
Ezcümle Türk solu Kemalist baskı altında diyor, sen ne diyorsun.

Sen "sanane" den anlamıyor musun?

Senin oturup Komünizmi, sosyalizmi, Küba'yı eleştirmen lazım.

Arada bir Ludwig gibi küfretmen lazım.

Sen liboşluğunu yap.

Gerçek sol-oportünist sol-Kemalist sol vs. senin işin değil liboşum aslanım! :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen hala hangi yüzle yazabiliyorsun şerefsiz!

"Türkçü-Turancı" yı nerden çıkardın rezil herif!

Senin işin hep böyle şerefsizce iftira atmak mı?

Şimdi de elinde bir tek Dersim kozu mu kaldı, haklı çıkacağını zannettiğin?

Adi herif, benim söylemediğim lafları söylemişim diye getirme.

Dersim konusunda yazdıklarım burada:

http://panteidar.wordpress.com/2009/11/21/dersim-ve-seyit-riza-gercegi/

Mustafa Suphi konusu da burada:

http://panteidar.wordpress.com/2009/10/29/karadeniz-bunu-duysun-derinliklerin/

Oku da adam ol. Şerefsizlikten kurtul.

Bak bakalım senin gibi kanıtsız-belgesiz atıp tutuyor muyum..

Ağzını toplasana sen, gerçekte herkese böyle saydırıyorsan bol bol yerden toplamışsındır ağzını. Onlar ordaysa ben de buraya bir şeyler asayım. Bunları da inkar edersin sen gerçi.

Örneğin 1936 yılında TBMMdeki açılış konuşmasında, Mustafa Kemal, Dersim meselesi ile ilgili Dersim çıbanı kökünden kazınmalıdır ve Her ne pahasına olursa olsun bu hususta en acil kararlar alınmalıdır demiş ve Meclis tutanaklarınca kayıt altına alınmış olan şu sözleri söylemişti:
Dahili işlerimizden en mühim bir safha varsa o da Dersim meselesidir. Dahilde bulunan işbu yarayı, bu korkunç çıbanı, ortadan temizleyip koparmak, ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için, hükümete tam ve geniş selahiyetler verilmelidir.
Dersim, başından beri M. Kemalin dikkat ve ilgi alanı içindeydi. 1938de sorumluluk bana ait, Dersimi vurun demişti. Yürütülen katliam harekatının bütün safhalarından haberdardı. 4 Mayıs 1937 tarihinde resmen başlatılması için emri verilen harekatın çok gizli ibareli kararnamesinin hazırlandığı Bakanlar Kuruluna da dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile birlikte katılmıştı.
1937 yılının 20 Martını 21ine bağlayan gece Mustafa Kemal Trabzon gezisinde kendisine sunulan köşkte dinlenirken (şu anki adı Trabzon Atatürk Köşkü olarak geçmektedir) Başbakan İsmet İnönüden telefon alır. İnönü, Mustafa Kemale Dersim bölgesinde isyan çıktığını ve isyanın giderek büyüdüğünü söyler. Mustafa Kemal, neler yapılması gerektiğini telefonda anlattıysa da bundan pek tatmin olmaz ve köşke getirilen Dersim (Tunceli) haritası üzerinde notlar alarak, askerlerin isyanı nasıl bastırması gerektiğini çizimlerle anlatır. Bu harita şu anda Trabzon Atatürk Köşkünün üst katındaki odada duvarda sergilenmektedir. Üst kata adım attığınızda Trabzon ile ilgili bir harita karşınıza çıkması gerekirken, birden Dersim (Tunceli) haritası ile karşılaşırsınız. Harita incelendiğinde, asker kökenli birisi olarak Mustafa Kemal in ordunun nerelerde olması gerektiğini detaylarıyla anlattığı anlaşılıyor.

gökçen'in anılarından:

- atatürk: madem ki bu kadar istiyorsun ben sana izin veriyorum.ama sayın mareşal çakmak'a da bir kere sormamız lazım...bu bir askerî harekâttır. eğer o müsaade ederse gidersin.

yalnız şunu unutma, sen bir kızsın. alacağın görev oldukça çetin.

aldatılmış bir eşkiya çetesiyle karşı karşıya kalacaksın. onların da ellerinde birtakım silahlar var. uçağın arıza yapacak olursa mecburi inişe geçecek ve sonunda onlara teslim olacaksın. bunun ne demek olduğunu başına gelmedikçe bilemezsin...bu takdirde ne yapacağını düşündün mü?

Şimdi önceki sayfalarda söylediğin yatalaktı haberi yoktu yalanı suratına çarpıldı. Adam gibi yalan söylemeden konuş artık.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Türk ve Türkiye düşmanısın, çünkü muhtemelen ırkçı bir Ermenisin.

"Türk düşmanı, Ermeni tohumu, döveriz vs" ile arasında çok fark var beyinsiz!

Senin gibiler liboşlarla kucak kucağadır ancak. Liboşların sitesinden beslenen liboşu düşman beller mi?

Hadi yallah!

Yeter senin gibi bir pisliğe zaman ayırdığım!

Hadi ordan, aç İzmir İktisat kongresi oku biraz. Kim Liberalmiş gör. Siz liberalin ağa babası olduğunuz için kimseden beslenmenize ve kucağa oturmanıza gerek yok. Bizim yolumuz belli, kimlere karşı mücadele ettiğimiz, çektiğimiz acılar belli. Kemalist zırvalara karnımız tok. Ağzının payını yeterince aldın, kaybolabilirsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen "sanane" den anlamıyor musun?

Senin oturup Komünizmi, sosyalizmi, Küba'yı eleştirmen lazım.

Arada bir Ludwig gibi küfretmen lazım.

Sen liboşluğunu yap.

Gerçek sol-oportünist sol-Kemalist sol vs. senin işin değil liboşum aslanım! :lol:

Ludwig seni madara ediyor be çoğu zaman. Latent faşizmini mis gibi açığa çıkarıyor. Ehehe. Neyse hadin kib.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...