Jump to content

Kemalizm'e Şapka Çıkarıyorum!


Recommended Posts

  • İleti 113
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Kemalizm sol bir ideoloji mi yoksa sağ bir ideoloji mi?

Bu olaya biraz nereden ve nasıl baktığınıza bağlı olarak değişmekte.

Kemalizm, 1930'ların ideolojisidir; bu bakımdan 21. yüzyıldan Kemalizme bakarsak, Kemalizmin birçok açıdan sağ bir ideoloji olduğunu söylemek mümkün.

Ama öte yandan, hala 700'lü yıllardan, kalma ideolojileri savunanların yanında Kemalizm birçok açıdan sol bir ideoloji olarak da düşünülebilir.

Tabii burada solculuğun nasıl tanımladığı da çok önem kazanmakta. Sol, solcu nedir?

Vikipedi

TDK

Tüm bunları yazarken, şunu da eklemek gerekir: bir ideolojinin sol olması sadece belli bir zaman tarihinde söylenmiş olması ile ilgili değildir. Yani birisi, 1000 yıl önce bile oldukça, ileri, doğru bir görüşü savunabilir.

Yani ileri bir görüşü savunmak kuşkusuz sadece zamanla ilgili bir sorun değil.

Bu yüzden yukarıda onu (zaman kavramını) çok genel anlamda, içinde bulunulan toplumsal şartları ve ondan önceki toplumsal ve çevresel şartları da içine alan bir değerlendirmeden söz ettiğimi belirtmek isterim.

Öte yandan diğer toplumlarla yapılan kıyaslamalarla daha farklı sonuçlarda elde etmek mümkün. Yukarıda bunu göz önününde bulundurmadım.

tarihinde Asimov tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Duymadıysan duy o zaman. Kemalistlerin başlangıçtaki hedefleri devlet sosyalizmi idi. Atatürk'ün bu terimi ilk kullandığı tarih: 1919, Samsun.

Aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı sosyalizmin kurulmasıdır. 1932'de Kemalizm'in ne olduğu sorusu Atatürk tarafından "Devlet sosyalizmi" olarak tanımlanmıştır.

Cumhuriyetin nasıl kurulduğu, devletçiliğe sonra geçildiği ne kel alaka? Sonra olunca olmuyor mu yani! Laiklik de sonra geldi. Şimdi sonra geldi diye laiklik sayılmaz mı?

Bu tür yorumların laf kalabalıklığı yapmaktan başka işe yaramıyor.

Atatürk siyasi rakiplerini alt etmek için çeşitli laflar söylemiştir. Bunlar veri değil. Rejimin tercihleri sosyalizm değil. Kapitalist yoldan kalkınma, nihayetinde Fransa'ya veya İngiltere'ye benzemek uzun vadede.

Link to post
Sitelerde Paylaş
kemalizmin solla alakası yoktur.. hiç sol görmemiş olsak yiycez yani..

Bir şeyin ne olduğunu anlayabilmenin yöntemlerinden biri kıyaslamadır.

Eğer Kemalizmi Sovyetlerle, Küba ile kıyaslarsanız, Kemalizm sağda kalır.

Kemalizmi, Ortadoğu ülkeleriyle kıyaslarsanız, Kemalizm sol olarak görülür.

Sizin için sol demek; sosyalizm-komünizm demekse, elbette Kemalizm sosyalizmin sağındadır.

Ama sağa göre, kapitalizme, liberalizme göre; Kemalizm soldadır.

Kemalizm'in yeri sosyalizm ile sosyal demokrasinin arasıdır. Dolayısıyla soldur.

"Kemalizm soldur" - Mahir Çayan, kesintisiz Devrim -2

Objektif olmayı kabullenebilecek yapıda biri bu gerçeği görebilir.

Ama fanatiklikten gözü dönmüşler için ne tanımlar, ne de kıyaslamalar faydasızdır.

tarihinde Pante tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sol ve sağ ayrımı ilk defa nasıl ortaya çıktı ey cahiller?

Wikipedi dışında hiçbir kaynağa ve köklü bir birikime sahip olmadığınız ne kadar belli...

Yukarıda verdiğiniz sol tanımları solculuğun sadece iktisadi cihetini yansıtan son derece eksik ve hatalı bir yaklaşımın ürünü.

Oysa, sol ve sağ tarafların ilk ayrışması laikler ve monarşi yanlısı gelenekçiler arasında vuku bulmuştur.

Yani, küçük beyinlerinizin algılayabileceği biçimde tercüme edecek olursak sol taraf, sağ taraftan en başta felsefi duruşu ile ayrılır!

Ve bu dünya görüşü de kuşkusuz devlet işlerinin dinden yalıtılması, akla ve bilime dayalı bir hukuk sisteminin egemen kılınması temeli üzerinde yükselen, eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı bir anlayışın genel ifadesi olarak belirir.

Ve tanımı bu biçimde ortaya koyduktan sonra Kemalizm'in sol yelpazenin en sağlam bölütünde yer aldığı kendiliğinden açık olur. Bu anlamda Türkiye'deki sol anlayışın kökeni ve kaynağı da aslında Kemalizm olmuştur. Bu gerçek, Atatürk'ü dışlayan Kaypakkaya gibi sıradışı gerizekalılar dışında Türkiye tarihinde görülen sosyalist sol akımların hemen hemen tümünün Atatürk'ten etkilenmiş ve O'nu sahiplenmiş olmasından da açıkça görülebilir.

Kemalizm'in uluslararası arenada bulduğu yankılar da yine onun sol olduğunu teyit eder niteliktedir. Lenin'in M. Kemal hakkındaki övgü dolu sözlerini, Kastro'nun Atatürk için söyledikleri bu konuda kuşkuya mahal vermeyecek açıklıktadır.

Kemalizm'in sol olup olmadığını tartışmak ancak aptalların işi olabilir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Millete hakaret ediceğene kadar kendine bak Gevheri. Senin bahsettiğin Fransız devrimi sırasında ortaya çıkan Burjuva demokrasisi ve soludur. Bu hareket Burjuvazinin çıkarlarını korur, onlara göre politika yapar. Bizim bahsettiğimiz sol ise M-L olan proleterlerin soludur. Millete hakaret edeceğine kadar adam ol bir şeyler öğren.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Millete hakaret ediceğene kadar kendine bak Gevheri. Senin bahsettiğin Fransız devrimi sırasında ortaya çıkan Burjuva demokrasisi ve soludur. Bu hareket Burjuvazinin çıkarlarını korur, onlara göre politika yapar. Bizim bahsettiğimiz sol ise M-L olan proleterlerin soludur. Millete hakaret edeceğine kadar adam ol bir şeyler öğren.

Sol görüşün proleter olanlar ve olmayanlar için iki farklı tanımı olduğunu ilk defa senden duyuyorum.

:)

Senin sol anlayışın sadece bir grup insana hitap eden, şahsına münhasır hizipçi ve ayrılıkçı dogmatik bir görüş.

Senin bu görüşün, tüm insanlığı kucaklamaktan aciz, ezik ve düşmanca bir politikanın uzantısı.

Başka hiçbir şey değil.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sol görüşün proleter olanlar ve olmayanlar için iki farklı tanımı olduğunu ilk defa senden duyuyorum.

:)

Senin sol anlayışın sadece bir grup insana hitap eden, şahsına münhasır hizipçi ve ayrılıkçı dogmatik bir görüş.

Senin bu görüşün, tüm insanlığı kucaklamaktan aciz, ezik ve düşmanca bir politikanın uzantısı.

Başka hiçbir şey değil.

Fransız devrimi ile ortaya çıkan Burjuva hakları ve demokrasinin, M-L solla alakası yoktur. Elbette Fransız devrimi çok büyük bir devrim ve tarihsel ilerlemedir. Ancak bu geçmişte kalmış ve bu aşama geçilmiştir. Solun proleter olan, olmayanı yoktur. Tek bir sol vardır oda Proleter sınıf kökenli M-L'dir. Benim politikam diye bir şey yok. Sizler Fransız devrimi dönemi ile günümüz sol'u karıştırıyorsunuz. Üstüne de kemalizm soldur diye cahilce üfürüyosunuz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Solun anlamı için sadece Wiki ile filan kendimizi sınırlamış değiliz. Sol sözcüğünün oldukça geniş bir anlamı var. Kuşkusuz bu geniş anlamı içinde herkes istediği yerden bakma hakkına sahip.

Benim yaptığım da öyle.

Konu ile ilgili olarak birçok sözlüğe bakılabilir. Oraların birçoğunda da Wiki'de yazan şeylerin benzerleri görülecektir. Örneğin politik sözlüklerden biri olan

http://www.politicsdictionary.com/definition/left.html bakılabilir.

Baktığımızda şunu göreceğiz:

left

Variation Left /left/

Definition

noun

1. the political parties which hold ideas in favour of change and furthering the interests of the working class and the poor

2. the political ideas which support change, especially in the interests of the working class and the poor

Kaynak buradan.

Bundan başka Oxford Political Dictionary sözlüğüne bakılırsa şu görülecektir:

What it is to be ‘left(-wing)’ varies so much over space or time that a definition is very difficult, but the following issue orientations would normally be involved: egalitarianism, support for the (organized) working class,

Bunun dışında "The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, (2007)" sözlüğüne bakılırsa şu görülecektir:

Terms like ‘left’, ‘left of centre’, and ‘left wing’ now denote a variety of things, and most of all a certain flavour of politics. They are terms of *journalese, without precise meaning, but used to suggest some combination of the following views (no one of which is necessary and each of which admits of degree):

(i) a hostility to *private property, and belief in *social ownership as the ideal alternative, with control by the state as a necessary means to that;

(ii) a hostility towards classes judged to be favoured by the political system;

(iii) a hostility towards *establishment in all its forms, and towards *offices, *honours, and other symbolic expressions of the dignity of government;

(iv) desire for a classless society, without *privilege, *patronage or a *hereditary principle;

(v) belief in *democracy, or at least in popular participation in government; or government by consent;

(vi) belief in certain *natural rights (or *human rights), particularly those associated with the victims of existing social arrangements, be they workers,women, immigrants or whatever;

(vii) a belief in *progress, to be furthered by *revolution or *reform;

(viii) *egalitarian leanings, together with a desire for *social justice;

(ix) anti-*nationalist (although not necessarily *internationalist) tendencies (although it should be noted that nationalists now constitute one of the largest classes on the left);

(x) belief in a *welfare state, and in state control over education, medicine, and important resources. Not all of (i) to (x) are compatible in practice, although it is possible to believe that they are Many people on the left would describe themselves as socialists;

Kaynak: The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 2007 tarihinde Asimov tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Konu ile ilgili olarak birçok sözlüğe bakılabilir. Oraların birçoğunda da Wiki'de yazan şeylerin benzerleri görülecektir. Örneğin politik sözlüklerden biri olan

http://www.politicsd...ition/left.html bakılabilir.

Baktığımızda şunu göreceğiz:

Sonuç olarak sol'un tanımı neymiş Asimov?

Sol, emekçi sınıftan, yoksul halklardan-ezilenlerden yana olup onların haklarını savunmakmıymış?

Yoksa sadece tüm sınıfları ortadan kaldırıp sınıfsız bir toplum mu yaratmakmış?

Yani bir insanın, bir partinin solcu sayılabilmesi için illa ML, komünist olması gerektiğini mi söylüyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sonuç olarak sol'un tanımı neymiş Asimov?

Sol, emekçi sınıftan, yoksul halklardan-ezilenlerden yana olup onların haklarını savunmakmıymış?

Yoksa sadece tüm sınıfları ortadan kaldırıp sınıfsız bir toplum mu yaratmakmış?

Yani bir insanın, bir partinin solcu sayılabilmesi için illa ML, komünist olması gerektiğini mi söylüyor?

Şunu söylemek gerekir: sol tanımı çok geniş.

Birçok kimse ve solcu için işçi sınıfının, yoksullarının, ezilenlerin haklarını ve çıkarlarını savunmak sol olmanın gereği belki. Ama bazıları için sol demek bu olmayabilir veya solun anlamı daha başka türlü olabilir.

Örneğin devrim ve reformlarla yapılan ilerlemeyi de sol olarak görenler var.

Gereklilikten ziyade bence kavramın farklı perspektifleri olduğuna işaret ediyor.

Tabii bu durumda bu farklı perspektiflerden bakan biri diğerine sen sol değilsin diyebilir. Diğerine rağmen o da "hayır ben solum" diye ısrar edebilir. Yani kendi içinde böyle bir takım çelişkilerde oluşabilir.

tarihinde Asimov tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kavramları böylesine eklektik ve kökeni ile ilişkilendirmeden tanımlamaya kalkarsanız ezbere fikir yürütmekten ve çelişkiler içinde boğulmaktan kurtulamazsınız. Sol'un en özlü tanımında sol dünya görüşü yani akla dayalı bir toplum örgütlenmesi ayırt edicidir. Size sol fikirler nasıl doğdu diye sormuştum yukarıda değil mi? Solun ekonomi-politik anlayışının temelinde ne yatar?

Temeline inildiğinde sol fikirlerin bilimsel ilerlemelerden ve aydınlanma devrimlerinden doğduğu görülür. İnsanlara fırsat eşitliği, özgürlük, sınıfların ortadan kaldırılması, özgürce fikir beyan etme ve emek örgütlenmesinin temelinde de, toplumsal sorunlara bilimsel ve müspet bir gözle bakarak çözüm üretme ilkesi belirleyicidir. Böylece, solun en ayırt edici niteliğinin:

- Akla ve bilime dayalı, evrensel normaları temel alan hukuk düzeni ve hukukun üstünlüğü;

- Yenilikçilik: reformculuk ya da devrimcilik;

- Eşitlikçi ve özgürlükçü bir kamu düzeni;

- Çalışan sınıflara özgürce pazarlık yapma ve örgütlenme hakkının anayasal ve ilkesel olarak kurumsallaştırılması;

olduğu ortaya çıkar.

Yani; solun ekonomik-politik ilkeleri, özünde sol dünya görüşüne göre şekillenir ve bu nedenle de ona tabidir.

Bu nedenle, solun ekonomik politikası, sol tanımında ancak ikincil bir faktör olarak yer almalıdır.

Sol aydınlanmacılıktır.

tarihinde Gevheri tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sonuç olarak sol'un tanımı neymiş Asimov?

Sol, emekçi sınıftan, yoksul halklardan-ezilenlerden yana olup onların haklarını savunmakmıymış?

Yoksa sadece tüm sınıfları ortadan kaldırıp sınıfsız bir toplum mu yaratmakmış?

Yani bir insanın, bir partinin solcu sayılabilmesi için illa ML, komünist olması gerektiğini mi söylüyor?

Şimdi şu da var: bir kavram sadece kendi başına veya tarihte filanca zamanda bilmem ne oldu diye anlam kazanmaz, onu anlamını veren aynı zamanda insanlar olduğu gibi bu insanlar elbette içinde yaşadıkları zaman, çağ ve şartlara göre bunu belirleme yetkisine sahiptirler. Yoksa körün deneğini bellediği gibi bu budur ve hep böyle kalacaktır diye bir şey yok ki asıl ezbercilik budur. Her şey değiştiği gibi kavramlarda zamanla değişebilir; yeni anlamlar kazanabilir vb.

Elbette sosyalist biri solu ne şekilde düşünmesi gerekirse o şekilde düşünecektir, bunun içinde çelişki olmasın diye burjuva birinden veya sosyal demokrattan icazet almasına gerek yoktur.

Sosyalist düşünen biri, burjuva bilimine, burjuva demokrasisine ve burjuva hukukuna bağlı olmak ve inanmak zorunda olmadığı gibi bu konuda kendi başına karar verme ve düşünme becerisine sahiptir. Bu ezbercilik filan değildir. Bu bence burjuvanın zincirlerinden ve onun her bakımdan kölesi olmaktan kurtulmaktır ve gayet onurlu ve aynı zamanda bir o kadar da bağımsız düşünmenin gereğidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 10 years later...
On 31.03.2011 at 14:11, Pante yazdı:

Bu sözler hiç ummadığınız birinin. Mahir Çayan'ın.

Mahir Çayan THKP savunmasında dönemin Atatürkçü geçinen karşı devrimcilerini ise şöyle tanımlıyor:

Kemalizm'in ne olduğunu ırkçı şovenlerin, işbirlikçi liboşların ya da kuyrukçusu solcu geçinen oportünistlerin yazdıklarından değil gerçek yurtsever devrimcilerin dilinden anlamak gerekir. Kemalizm'in temellerini teşkil eden anti-emperyalist ve devrimci yapı 1950'lerden itibaren yıkılmaya, çökertilmeye çalışılıyor.

Son yıllarda bu çökertme çabaları yarı açık saldırılara dönüşmesine ve azgınlaşmasına rağmen Kemalizm dimdik ayakta duruyor.

Devletin tüm makamlarını kapmalarına, her karış alanını ellerinde tutmalarına rağmen hala açıkça tavır alamıyor, çekiniyorlar.

Meclis’te Pensilvanya’daki yasadışı illegal nurcu çetesinin şeyhini savunurken bile “Tamam, Türkiye şeyhler, müritler, meczuplar ülkesi olmayacaktır, eyvallah.” demek zorunda kalıyorlar.

Tüsiad’da Cem Boyner ülkenin bölünmesinin önemsizliğini vurgulamaya kalkışıyor, eşi anayasanın ilk 3 maddesinde sadece cumhuriyetin kalmasının yeterli olduğunu söylüyor ama bu hem kendilerinin hem de Tüsiad’ın bitişi oluyor, geri adım atıp inkara kalkışıyorlar.

Gazetecileri, yazarları, aydınları susturmaya çalıştılar. Türkan Saylan’ından Zekeriya Beyaz’ına varana kadar Kemalist olarak nitelendirdikleri insanların evlerine baskın yapıp korku imparatorluğunu kurmaya çalıştılar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Başaramadılar. Kimse susmadı, susturulamadı.

S U S T U R U L A M A Y A C A K !

Yurtsever devrimciler bu yiğit Kemalistlerle omuz omuza olmayacak da, dinci faşistlerle, işbirlikçi liboşlarla, oportünist solcularla mı olacak?

Kemalistleri alkışlıyor, şapka çıkartıyorum.

Azimli mücadelelerinde onlarla müttefik olmak en büyük onurdur.

Solculuk, var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik hareketlere karşılık gelen terimdir. Emek-sermaye çelişkisinde emekten taraftır. İnsan merkezlidir, odağına din, ırk, milliyet, cinsiyet vb. kavramlar yerine insanı alır. Burada kastedilen istisnasız tüm insanlardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Solculuk

 

Kemalizmin içinde  sosyal hiyerarşiyi kaldıracağına dair bir uygulama  var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...