Jump to content

Kuran'da pezevenklik serbest midir?


Recommended Posts

  • İleti 282
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Yaw ben bunun Ingilizce ve Turkce meallerine bir goz attim, cok karmakarisik. Bazilari "whoredom" ve "prostitution"'a suruklemeyin diyor, bazilari kendi kizlarinizi zorla evlendirmeyin diyor. Hepsi birbirinden farkli! Bence bu celiskilerin kaynagi ayetin cok anlamli olmasi, ozellikle yazildigi ortama ve ayetin ilk bolumune gore yorumlanacak olursa.

Bu ayet neye cevap olarak "inmis"?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sakin sakin yazışıyorduk.

Şimdi şöyle diyelim, milyarlarca insanın inandığı, milyonlarca alim bozuntusunun methiye düzdüğü bir Allah'a tek başınıza dahi kalsanız kendi adınıza Tanrı yoktur diyeceğiniz gibi, ben de tüm dünya üzerime gelse, okuduğum bu kitaptan ne anladığımı ifade edeceğim.

Fikrimizi yazıyoruz, o kadar...

İsterse tüm dünya bana orda fuhuşdan bahsediyor desin, sorun değil, ben demediğini biliyorum.

Hayır, sen fikrini yazmıyor "onlar yanlış biliyor, sadece biz doğru tercüme ediyoruz" diyorsun.

Sen doğru olsan bile hiçbir şey değişmiyor diyorum ben de. İffetten bahsediyorsa, "sürüklemeyin, çok kızarım" diyorsa, piknik yapmaktan filan bahsetmiyor herhalde.

Bir sözcüğe takılıp da ne olduğu gün gibi ortadaki bir durumu böyle yorumlamanız, sonra da "bütün alimler yanlış, bir ben doğruyum" demeniz rahatsız ediyor. Üstelik de yanlışsınız zaten.

Sözcük "fuhuş" olmasa da bir şey farketmiyor.

Ben duygusal bakmıyorum senin gibi. Bu iş gerçekten inanç işidir ve sorgulanmaz bile.

Ama bu kadar çarpıtmak ve ayetle ilgisiz bir içerikten bahsetmek de yanlış. Sen öyle görmek isteyebilirsin ama ben öyle görmem, olduğu gibi anlamayı tercih ederim.

İşime öyle geldiğinden değil, doğrusu ol olduğu için.

Sen ise işine geldiği biçimde yorumlamaya çalışıyor, zorluyorsun. Hakikaten çok fena zorlamışınız..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamcılarda bir meal-tefsir oligarşisi var.

Taberi ne yazmış, İmamlar nasıl yorumlamış, Elmalılı nasıl tefsir etmişse diğerleri ve Diyanet de aynı yolu tutturmuş gidiyor.

Ayette anlatılmak istenen o meale yakın bir manadır belki ama sözcükler birebir o anlamı vermiyor.

Nur-33. Velyesta’fifillezîne lâ yecidûne nikâhan hattâ yugniyehumullâhu min fadlih(fadlihi), vellezîne yebtegûnel kitâbe mimmâ meleket eymânukum fe kâtibûhum in alimtum fîhim hayren, ve âtûhum min mâlillâhillezî âtâkum, ve lâ tukrihû feteyâtikum alel bigâi in eradne tehassunen li tebtegû aradal hayâtid dunyâ ve men yukrıhhunne fe innellâhe min ba’di ikrâhihinne gafûrun rahîm

Ayetteki kilit sözcükler kırmızı işaretlediğimdir.

Feteyat'ın karşılığı cariyeler midir yoksa genç kızlar mı?

el-biga'nın karşılığı zina-fuhuş mudur yoksa asilik mi, isyan mı?

Elmalılı, Taberi'nin aldığı ve imamların onayladığı meali ve tefsiri aynen almış.

Âyet-i Kerimede zikredilen dördüncü emir ise: "Dünya hayatının geçici menfaatini kazanma hırsıyla, iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlama­yın." eniridir.

Cahiliye döneminde cariyeleri olan efendiler, onları zina yapmaya zorlar ve zinadan elde ettikleri kazançtan pay alırlardı. İslam gelince bu çirkin âdeti yasakladı, kimsenin, iffetli cariyesini zina yapmaya zorlama yetkisinin olmadı­ğını beyan etti.

Müfessirler, bu âyet-i kerimenin nüzul sebebinin, Abdullah b.Übey b.Se-lulün, cariyelerini fuhşa zorlaması olduğunu söylemişlerdir. Zira o adam, ka­zanç elde etmek, cariyelerin doğuracakları çocuklardan istifade etmek ve liderli­ğini korumak maksadıyla cariyelerini zina etmeye zorluyordu. Taberi Tefsirinden

ve dünya hayatının geçici menfaatlarını elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Rivayet edildiğine göre münafık Abdullah b. Übeyy b. Selûl altı cariyesini zorla zinaya sevkediyordu. İkisi gelip Resulullah'a şikayet ettiler, bu âyet indirildi Bu cümlenin önceki geçen cümleye olan bağlantısıyla anlamı da şu mânâya gelir: İşte yukardaki emirleri ihmal etmek namuslu kimseleri istemeyerek zinaya sürüklemeye yakın kötülüğe sebeb olur. O halde günah kimin? Zorlayanın mı? Zorlananın mı? İkisinin de mi? Kim onları zor altında bırakırsa şüphe yok ki Allah, onlar zorlandıktan sonra, yani o cariyeler razı olmayıp zorla sürüklendikten sonra bu biçarelere çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Yani yapılan fiilin zorlayan için de zorlanan için de günah olduğunda şüphe yoktur. Fakat zorlanan biçareler de bu günaha razı olmayıp zorla sürüklendiklerinden dolayı özür sahibidirler. Ve bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunda şüphe olmayan Allah yanında bağışlanmaya ve merhamet edilmeye layıktırlar. Bu sebepten bu zavallılara acımalı kurtulmaları için yardım etmelidir. Fakat zorlamayı isteyerek yapanlar, sûrenin başında geçtiği üzere acımaya layık olmayıp razı olduğu günahın azabına layık oldukları gibi, zorlayanın da bütün vebali yüklenerek büyük azab ve nefrete müstehak olduğunu hatırlatmaya gerek yoktur. Elmalılı Tefsirinden

Ayette bir günaha zorlama var. Ama bu günah fuhuş mudur ve pezevenkliğe cezasızlık yorumu çıkartılabilir mi?

Bu biraz zorlama olur gibime geliyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

....

Ayette bir günaha zorlama var. Ama bu günah fuhuş mudur ve pezevenkliğe cezasızlık yorumu çıkartılabilir mi?

Bu biraz zorlama olur gibime geliyor.

Biraz zorlamamı mı? :)

Şimdi "biraz" zorlama yapayım ve göstereyim;

Bilindiği gibi inanırlar, daha doğrusu semavi din olarak kabul edilen dinlerin inanırları, hayatlarını, ilgili dinin ortaya koyduğu kurallara göre tanzim ederler.

Bunun literal kullanımdaki adı şeriattır.

Şeriatı belirleyen araçları çoğaltabilirsek de, asıl belirleyici o dinin kitabıdır.

Fakat ilgili kitaptan hayatın her noktasının düzenlenmesi beklenemez..

Örneğin kitap, kan,leş,domuz.. yemeyin dediğinde..

-Bok yemeyin dememiş, deyipte oturup bok yemenin bir manası yok..

Ama bazıları, "dememiş" ten hareketle "kitap buna izin veriyor" deyip bok yerlerse kendi bilecekleri iştir..

Tıpkı pezevenkliğe izin verilebileceğini düşünenler gibi..

Öte yandan, güya bunu sorgulayan ateistlerin, bağlı bulundukları hiç bir kitap, ahlaki öğreti, norm vs. yoktur..

Çünkü bu normlar zamana ve içinde yaşanılan kültüre göre değişiklik gösterir, aktif olarak değişir..

Örneğin bilinen bir örnekten yola çıkarsak, Eskimolarda kadının çok kocalılığı bir kültürdür..

Hatta adam karısını bir başka erkeğe vermezse erdemsizlik olarak görülür(müş)..

Bu durumda bir ateistin, karakterinden dolayı değil, ateistliğinden dolayı yani bir kurallar manzumesini bağlı olmamasından dolayı, bu durumu yermesi, kötülemesi düşünülemez..

Bu durumun kötülenememesi, vakıayı suç olmaktan da çıkartır.

Böylece bu duruma verilecek bir ceza veya mükafat da olamaz..

Öyle ise ateizm, erkeklerin karılarını paylaşmalarına izin verir..

Diyebilir miyiz?

Bu biraz zorlama olur herhalde?

:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Valla Pante, en kıvırmacı mealciler bile "fuhuş" olarak çevirmiş ki eğer başka türlü yapmaya en küçük bir elverişli durum olsaydı en önce Edip Yüksel öyle yapardı. Yaşar Nuri'yi geçtim, Edip bile ayeti bizim dediğimiz gibi çevirmiş. Bin tane yere baktım, elimdeki tefsirleri yeniden gözden geçirdim, tıpkı Elmalılı'nın bu açıklamalarında geçenden farklı bir şey görmedim.

Nur suresi bütün olarak fitne, iftira, dedikodu, kadının örtünmesi, iffeti koruma konularına değiniyor, kadının davranışlarını ve kadın erkek ilişkilerini düzenleme amacı taşıyor. Evlilere ayar veriyor, köle ve cariye sahiplerine çeşitli önerilerde bulunuyor.

33. ayetin öncesi ve sonrasındaki ayetler de önemli. Nur Suresi'nin bütünü dışında, 30. ayetten 34. ayete kadar olan kısım, 33'ün anladığımız gibi olduğunu adeta doğruluyor.

Üstelik 34. ayette Allah, bu ayetleri indirme nedenlerinin yörede yaşananlar olduğunu, pratik edildiğini söylediği kötü olayları örneklemek istediğini söylüyor ki ibret alınsın, dinlensin, inanılsın vs. Elmalılı ve diğer alimlerin, açıklama yaparken cariyelerini fahişelik yapmaya zorlayan ve bu yolla gelir elde eden Abdullah ibn Übeyy ibn Selûl'ü örnek vermeleri biraz da bu yüzden gibi.

Elimdeki Süleyman Ateş tefsiri çok daha detaylı. (4. cilt, syf 1811, 1812, 1813 ve 1814)

En modernistimiz olan Edip'den alalım ayetleri:

Nur 30:

İnananlara, gözlerini sakınmalarını (kadınlara gözünü dikip bakmamalarını) ve iffetlerini korumalarını bildir. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Elbette ALLAH yaptıklarından haberdardır.

Nur 31:

İnanan kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. Vücutlarının alımlı yerlerini kimseye göstermesinler; ancak kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetkarlar ve işçiler ve kadınların cinsel yönlerini henüz anlamayan çocuklar hariç. Gizledikleri alımlı bölgelerini sergilemek/bildirmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar, topluca ALLAH'a yöneliniz ki başarılı olasınız.

Nur 32:

Bekarlarınızı, erdemli kadın ve erkek hizmetçilerinizi evlendiriniz; eğer yoksul iseler, ALLAH onları kendi lütfundan zengin edecektir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

Nur 33:

Evlenme imkanına sahip olmayanlar da, ALLAH kendilerini lütfuyla zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Evlenme yoluyla özgürlük belgesi almak isteyen esirleri -niyetleri dürüstse- özgürlüklerine kavuşturun. Ve ALLAH'ın size verdiği parasından onlara veriniz. İffetli olmak isteyen kızlarınızı, bu dünyanın geçici menfaatini arzulayarak fuhuşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, o zaman ALLAH onların zorlandığını hesaba katar; O Bağışlayandır, Rahimdir.

(İşte burada bağışlananın kim olduğu tartışılır hale geliyor gibi. Fakat Allah'ın, bağışlanacaklarını söylediği kişiler satılan cariyeler olsaydı Edip bunu mutlaka belirtirdi, hayatta atlamazdı. O bile yapamamış...)

Nur 34:

Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz.

Bence de ayetler apaçık. En azından bizim için.

Benim için neden yazıldığının, kimin yazdığının, ne olup da böyle denildiğinin hiçbir önemi yok, çünkü zaten yazılanlara inanmıyorum. Yani orada geçen isimler ve olaylar benim için zaten hikaye. Kitabın önemi, milyarlarca insanın inanıyor ve ciddiye alıyor olmasıyla doğru orantılı.

Ve ne dediği gerçekten çok açık.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Biraz zorlamamı mı? :)

Şimdi "biraz" zorlama yapayım ve göstereyim;

Bilindiği gibi inanırlar, daha doğrusu semavi din olarak kabul edilen dinlerin inanırları, hayatlarını, ilgili dinin ortaya koyduğu kurallara göre tanzim ederler.

Bunun literal kullanımdaki adı şeriattır.

Şeriatı belirleyen araçları çoğaltabilirsek de, asıl belirleyici o dinin kitabıdır.

Fakat ilgili kitaptan hayatın her noktasının düzenlenmesi beklenemez..

Örneğin kitap, kan,leş,domuz.. yemeyin dediğinde..

-Bok yemeyin dememiş, deyipte oturup bok yemenin bir manası yok..

Ama bazıları, "dememiş" ten hareketle "kitap buna izin veriyor" deyip bok yerlerse kendi bilecekleri iştir..

Tıpkı pezevenkliğe izin verilebileceğini düşünenler gibi..

Öte yandan, güya bunu sorgulayan ateistlerin, bağlı bulundukları hiç bir kitap, ahlaki öğreti, norm vs. yoktur..

Çünkü bu normlar zamana ve içinde yaşanılan kültüre göre değişiklik gösterir, aktif olarak değişir..

Örneğin bilinen bir örnekten yola çıkarsak, Eskimolarda kadının çok kocalılığı bir kültürdür..

Hatta adam karısını bir başka erkeğe vermezse erdemsizlik olarak görülür(müş)..

Bu durumda bir ateistin, karakterinden dolayı değil, ateistliğinden dolayı yani bir kurallar manzumesini bağlı olmamasından dolayı, bu durumu yermesi, kötülemesi düşünülemez..

Bu durumun kötülenememesi, vakıayı suç olmaktan da çıkartır.

Böylece bu duruma verilecek bir ceza veya mükafat da olamaz..

Öyle ise ateizm, erkeklerin karılarını paylaşmalarına izin verir..

Diyebilir miyiz?

Bu biraz zorlama olur herhalde?

:)

Zorlama diymeyiz tabii. Zırva demek daha iyi.

Halihazırda tapınılan bir kitap var o kitapta milyon tane ahlaksızlık mevcut.

Bugün o ahlaksızlıkları savunan ve o devre dönerek açıklama yaptığını zanneden aklı sabitler var mı?

Var. Milyarın üstünde hem de.

Eee?

Ben zaten bu zırvalara hayatımda yer vermemişim ki. Bize ne orada yazanlardan?

Bugün hala "1 yaşındaki bebekle evlenilebilir" diyen hayvanlar var bu dünyada. İslam'ın sahibi, en üst mercii adamlar bunlar.

Kime masal anlatıyor, kiminle dalga geçiyorsun acaba...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zorlama diymeyiz tabii. Zırva demek daha iyi.

Halihazırda tapınılan bir kitap var o kitapta milyon tane ahlaksızlık mevcut.

Bugün o ahlaksızlıkları savunan ve o devre dönerek açıklama yaptığını zanneden aklı sabitler var mı?

Var. Milyarın üstünde hem de.

Eee?

Ben zaten bu zırvalara hayatımda yer vermemişim ki. Bize ne orada yazanlardan?

Bugün hala "1 yaşındaki bebekle evlenilebilir" diyen hayvanlar var bu dünyada. İslam'ın sahibi, en üst mercii adamlar bunlar.

Kime masal anlatıyor, kiminle dalga geçiyorsun acaba...

Siz ne anlatıyorsunuz?

Durun ben size bir anımı anlatayım;

Ben İstanbul Gaziosmanpaşa-Eyüp-Balat varoş üçgeninde büyüdüm..

Bu semtlerde şimdilerde Roman denen çingene mahalleleri vardır..

Bunlardan bir tanesi GOP ta Sarıgöl adıyla bilinen çingene mahallesidir.

Uzatmayayım, bu çingene mahallesinde bir çingene arkadaşımın evindeyken bir kavgaya şahit oldum;

-Abe Sebayat verin çucuğumun ayakabılarını, okula gidecek, diye bir kadın bulunduğum evin bahçesinden içeri girdi..

-Arkadaşın annesi -Ne ayakabısı beee, sen de kucan kaybolsa gelip göğsümde arayacan...

-Huşttt..Kucam naapsın senin gibi kara popoluyu, gübeciğin lahana gibi kat kat olmuş, geçkin karı..

...

Tabi camında "ince saz temin edilir" yazan kahvahanede boş boş oturan kocalara da anında haber ulaşır..

...

Söz en son, -sen benim karıma nasıl göz koyarsın...gerisi karakol...

Mevzu neydi? Çalınan veya kaybolan ayakkabı..

Yani diyeceğim o ki, burada çingene kavgası yapmayalım, konu üzerinde yazın..

:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mevzu neydi? Çalınan veya kaybolan ayakkabı..

Yani diyeceğim o ki, burada çingene kavgası yapmayalım, konu üzerinde yazın..

:)

Ben de onu diyorum işte.. "Ateistler karılarını paylaşır" fantezilerini zorlama morlama derken, araya sıkıştırıp birilerini sinirlendirmeyelim, konuyu dağıtmayalım.

Mevzu ateistler veya müslümanlar değil, Kur'an'daki ayet.

Önce bir Kur'an'ı aklayın, ondan sonra ateistin ahlakınız sorgularsınız. Veya "mış" gibi yaparsınız..

Link to post
Sitelerde Paylaş

çarpılacanız olumm çok konuşmayın :D allah taş atar bak...şaka bir yana bu kuran da seksten ve inanmayanlara hakaretten başka bir şey göremedim ben.+18 çocuklarınızdan uzak tutunuz zararlı içerik.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben de onu diyorum işte.. "Ateistler karılarını paylaşır" fantezilerini zorlama morlama derken, araya sıkıştırıp birilerini sinirlendirmeyelim, konuyu dağıtmayalım.

Mevzu ateistler veya müslümanlar değil, Kur'an'daki ayet.

Önce bir Kur'an'ı aklayın, ondan sonra ateistin ahlakınız sorgularsınız. Veya "mış" gibi yaparsınız..

Kardeşim, zinayı suç sayan Kuran değil mi?

Fuhuş, özellikle de zorla yaptırılan bir zina değil mi?

Öyle ise zorla işletilen bu suçu Allah ın affedeciğini, bu ayetten anlamak bu kadar zor olmamalı..

Pezevenklik gibi nahoş bir kelime ile başlık açmak, bunu anlamamak değildir..

Beni itham ettiğiniz suçu bile-isteye işlemektir..

Kendinizin ateist olarak, ateistlerin sinirlenebileceğini düşünüyorsunuz ama, aynı mantaliteye zırva diyip, Müslümanların sinirlenebileceğini düşünemediğinizi hiç zannetmiyorum..

Bu minvalde devam edebilirim ama konu gerçekten mecrasından kayar..

Kullanılan aynı mantaliteye bakıp birine zırvalık diyorsanız, ayet hakkındaki yaklaşımda zırvalıktır...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Biraz zorlamamı mı? smile.gif

Şimdi "biraz" zorlama yapayım ve göstereyim;

Evet, biraz zorlamadır.

Ayette direk olarak fuhuş geçmese de, fuhuşun kastedildiği en büyük olasılıktır.

Başka bir kastedilen olamaz.

O nedenle de mealciler ve tefsirciler direk olarak fuhuş diye çevirmişlerdir.

Kur'an'da tecavüzün, azmettirmenin, fuhuşa zorlamanın karşılığında belirtilmiş bir ceza yoktur.

Ve sadece günah olarak belirtilir.

Yani, bu konularda adalet öbür dünyaya bırakılır.

Bu durumda inanmayan bir insanın "Karşılığında bir ceza vermiyorsan; bu duruma razı oluyorsun demektir" sonucu çıkarması normaldir.

Benim zorlama dediğim ise; Eleştirilen bir konunun sırf cezası olmadığından dolayı, teşvik ediliyormuş gibi algılanmasıdır.

Buna katılmıyorum.

Buna rağmen kalkıp da beni eleştirmen ve "zorlama göstereyim" dedikten sonra bir yığın zırva sıralamanın anlamı yok.

Fazla aranmana da gerek yok.

Nisa-24'e ve tefsirlerine baktığında zorlama yapmadan nikah adı altında fuhuşa kapı aralayan izni görebilirsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

ya benim anlamadığım bu allah o kadar evreni cartı curtu yaratıyor da bir ayeti adam akıllı yazmaktan mı aciz..serbestse serbest de değilse değil de arkadaşım olsun bitsin ne diye uğraştırıyorsun bizi dil özürlümüsün yoksa :D

tarihinde AteistKemalistBirey tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kardeşim, zinayı suç sayan Kuran değil mi?

Fuhuş, özellikle de zorla yaptırılan bir zina değil mi?

Öyle ise zorla işletilen bu suçu Allah ın affedeciğini, bu ayetten anlamak bu kadar zor olmamalı..

Pezevenklik gibi nahoş bir kelime ile başlık açmak, bunu anlamamak değildir..

Beni itham ettiğiniz suçu bile-isteye işlemektir..

Kendinizin ateist olarak, ateistlerin sinirlenebileceğini düşünüyorsunuz ama, aynı mantaliteye zırva diyip, Müslümanların sinirlenebileceğini düşünemediğinizi hiç zannetmiyorum..

Bu minvalde devam edebilirim ama konu gerçekten mecrasından kayar..

Kullanılan aynı mantaliteye bakıp birine zırvalık diyorsanız, ayet hakkındaki yaklaşımda zırvalıktır...

Ayet hakkında zırvalanıyorsa, mevzu olan ayet ve zırvalamadır. Oturur düzeltirsin.

Sen kalkıp da ateistin ahlakını, karısını bilmem neyini katamazsın.

Allah senin karın, kocan, bilmem neyin mi? Sadece sana mı ait?

İstediğim gibi eleştiririm. Başlıkta söylenen sözcüğü ben de sevmedim ama senin yaklaşımı ondan daha fazla sevmedim.

Adam Allah'a bilmemne demiş, sen gelmiş ateiste demişsin.

Kimse görmeyecek, farketmeyecek, veya yanıtsız kalacak sandın herhalde.

Tepkini doğru düzgün dile getirebilirdin, emin ol ben de dikkate alırdım.

Ama niyetin zaten o değil, içindekini dökmekti.

Allah, fuhuşa zorlanan cariyeyi bağışlıyor demek..

Ne kadar gönlü geniş, ne kadar merhametli, ne kadar iyi bir Allah'mış o..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, biraz zorlamadır.

Ayette direk olarak fuhuş geçmese de, fuhuşun kastedildiği en büyük olasılıktır.

Başka bir kastedilen olamaz.

O nedenle de mealciler ve tefsirciler direk olarak fuhuş diye çevirmişlerdir.

Kur'an'da tecavüzün, azmettirmenin, fuhuşa zorlamanın karşılığında belirtilmiş bir ceza yoktur.

Ve sadece günah olarak belirtilir.

Yani, bu konularda adalet öbür dünyaya bırakılır.

Bu durumda inanmayan bir insanın "Karşılığında bir ceza vermiyorsan; bu duruma razı oluyorsun demektir" sonucu çıkarması normaldir.

Benim zorlama dediğim ise; Eleştirilen bir konunun sırf cezası olmadığından dolayı, teşvik ediliyormuş gibi algılanmasıdır.

Buna katılmıyorum.

Buna rağmen kalkıp da beni eleştirmen ve "zorlama göstereyim" dedikten sonra bir yığın zırva sıralamanın anlamı yok.

Fazla aranmana da gerek yok.

Nisa-24'e ve tefsirlerine baktığında zorlama yapmadan nikah adı altında fuhuşa kapı aralayan izni görebilirsin.

Aslında neden Müslüman olmadığınız ya da olamadığınız bu cümlelerin arasında gizli..

Çünkü büyük olasılıkla Müslüman olsanız her gün hülle yapıp, Allah ı kandırdığınızı düşünecektiniz..

Şöyle denmiş;

Bu durumda inanmayan bir insanın "Karşılığında bir ceza vermiyorsan; bu duruma razı oluyorsun demektir" sonucu çıkarması normaldir.

İyi ya işte, sen ensest yaparsan sana ne panteizm anlayışında ne ateizm anlayışında ceza yoktur..

O halde panteizm de, ateizm de bu duruma razıdır..

:)

tarihinde thaless tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayet hakkında zırvalanıyorsa, mevzu olan ayet ve zırvalamadır. Oturur düzeltirsin.

Sen kalkıp da ateistin ahlakını, karısını bilmem neyini katamazsın.

Allah senin karın, kocan, bilmem neyin mi? Sadece sana mı ait?

İstediğim gibi eleştiririm. Başlıkta söylenen sözcüğü ben de sevmedim ama senin yaklaşımı ondan daha fazla sevmedim.

Adam Allah'a bilmemne demiş, sen gelmiş ateiste demişsin.

Kimse görmeyecek, farketmeyecek, veya yanıtsız kalacak sandın herhalde.

Tepkini doğru düzgün dile getirebilirdin, emin ol ben de dikkate alırdım.

Ama niyetin zaten o değil, içindekini dökmekti.

Allah, fuhuşa zorlanan cariyeyi bağışlıyor demek..

Ne kadar gönlü geniş, ne kadar merhametli, ne kadar iyi bir Allah'mış o..

Saçmalamayın kardeşim..

Niyet okuyuculuğu yapıp "kişiselleştirmeyin"..

Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış durumunu, bariz ortada işte..

:)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında neden Müslüman olmadığınız ya da olamadığınız bu cümlelerin arasında gizli..

Çünkü büyük olasılıkla Müslüman olsanız her gün hülle yapıp, Allah ı kandırdığınızı düşünecektiniz..

Şöyle denmiş;

Bu durumda inanmayan bir insanın "Karşılığında bir ceza vermiyorsan; bu duruma razı oluyorsun demektir" sonucu çıkarması normaldir.

İyi ya işte, sen ensest yaparsan sana ne panteizm anlayışında ne ateizm anlayışında buna ceza yoktur..

O halde panteizm de, ateizm de bu duruma razıdır..

:)

diğer iletilerinde tanrıyı savunuyordun senin felsefene göre doğru yazılardı.ama bu iletinden sonra saçmalamaya başladığını düşünüyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...