Jump to content

ATEİSTFORUM'UN KURULUŞ AMACI VE İLKELERİ


Recommended Posts

ATEİSTFORUM'UN KURULUŞ AMACI VE İLKELERİ

Ateistforum'un kuruluş nedeni; Turan Dursun'un hunharca, kalleşçe ve sinsice katledilmesi ardından ülkemizde İslam'la ilgili bazı gerçeklerin bilinmesini sağlayan bir foruma olan gereksinimin ortaya çıkmaş olmasıdır. Bu boşluğu önce çeşitli forumlar doldurmuş, onların arasından Ateistforum tutunmuş ve yükselmiştir.

Ateistforum politik bir görüşün temsilcisi ve politik partilerden herhangi biri ile herhangi bir bağı olmayan; din ve devletin birbirlerinden kesin olarak soyutlanmasını savunan, bu arada mümkün olduğu kadar bilimsel olmaya çalışan, izleyenleri bilgilendirme, düşündürme, yeri gelince eğlendirme, güldürme ve hatta ağlatma amacı güden sanal bir örgüt ve bir tartışma platformudur.

1. Ateistforum'un amaçlarının başında yalnız dinle ilgili konuların değil, her türlü inaç ve düşünce özgürlüğünün anlaşılmasının ve kabulünün sağlanması gelir. Adına rağmen Ateistforum'un amaçlarını bu kadar geniş tutmamızın nedeni ülkemizde özgür düşünce kavramının yeterince anlaşılmamasıdır. Her konuya eleştirel düşünce alışkanlığı ile yaklaşıp, tüm kabulleri sorgulamak esastır. Konunun uzmanı olan kişilerden alınan bilgiler bile sorgulanmalıdır.

İnanç özgürlüğünün olduğu bir ortamda inançsızlık özgürlüğü de olmalıdır. Çünkü inancı inançsızlıktan soyutlayarak özgür kılmak mümkün değildir. Aynı ilkeler düşünce özgürlüğü için de söz konusudur. Her konuda her türlü düşünce, mevcut yasaları çiğnememeleri koşulu ile özgürce belirtilebilmelidir. Demokrasi ve düşünce özgürlüğü; laikliğin yerleşmesi ve daha toleranslı, daha gelişmiş bir toplumun oluşması için olmazsa olmaz şartlar arasındadır.

Ateistforum din ağırlıklı bir platform olduğu için her din ilgi alanımıza girse de, ülkemizde en yaygın din olan İslam'la ilgili her türlü bilginin araştırılması, incelenmesi, derlenmesi ve üyeler arasında yayılması, forumun en başta gelen görevlerinden ve sorumluluklarından biridir.

2. Ateistforum'un amaçları arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sahip çıkmak ve onu savunmak da vardır. İçinde yaşadığımız koşullarda demokratik ve laik bir hukuk devleti olmayı savunan bu Anayasa nerdeyse sahipsizdir. Ülkemiz İslamcı bir hükümete emanet edilmiştir. Batı hukukunun yerini İslam hukuku almaya başlamıştır. Bu hukukta laiklik yoktur ve demokrasi yalnız İslam'a hizmet etmek amacı ile savunulmaktadır. Laiklik Türk toplumu için en önemli prensiplerden biridir ve Ateistforum laikliği sonuna kadar savunmakla kalmaz, destekler ve yaşatmayı hedefler.

3. Amaçlarımız arasında eğitim sistemimizin çağdaş düzeyde devam etmesini sağlamak da vardır. Din dersleri gibi laiklikle bağdaşmayan bağnaz etkinliklere izin verilmemesi için mücadele etmemiz gerekmektedir.

4. Evrim bizim için anlaşılması ve savunulması son derece önemli bir konudur. Çünkü dünyada evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Evrim ateizmle özdeş bir kavramdır.

5. Ahlak ve etik, ateizmin, üzerinde özellikle ve ısrarla durması gereken konulardır. Ateizmde ahlak ve etiğin olmadığı yanlış anlaşılan bir konudur ve bu yanlışı düzelterek soruna açıklık getirmek, sorumluluklarımız arasındadır. Ahlak, ateizmin araştırma konusu olmadığı için, ateizmin bir ahlak felsefesi olup olmayacağı tartışmalıdır, ama bu ahlak felsefelerinin ateist olmayacağı anlamı taşımaz. Doğru ve yanlışın ayırt edilmesinde dinsel fikirler harici başka prensiplere dayanan tüm ahlak felsefeleri ateisttir ve bunların birçok örneği bulunmaktadır. Günümüzün çağdaş ve bilimsel temellere dayandırılabilecek tüm ahlaki ilkelerini, dolayısıyla dünyevi temelli bir ahlak anlayışını benimsemekte, takip etmekte ve savunmaktayız.

Dinleri ahlak bazında eleştirirken kendi ahlaksal değerlerimizi saptamamak ve onları sağlam bir temel üzerine oturtmamak hipokritikliktir. Ateist hipokritik olamaz. Ateist taraf tutandır ve tuttuğu tarafın ahlakını savunmak zorundadır. Daha da ötesi ateist, bu ahlak ve etiğin yayılması ve toplum tarafından kabul görmesi için mücadele etmekle de yükümlüdür.

Ateistforum'un savunduğu ateizm; toplumun çeşitli şartlanmalardan kurtulmuş sorgulayıcı ve araştırmacı bireyleri arasında olmamızı, aynı zamanda toplumun aydınları ve örnek vatandaşları arasında bulunmamızı da gerektirir. Örnek vatandaş olmanın gerekleri, ahlaklı birer birey olmak da dahil olmak üzere, ilkelerimiz arasındadır.

6. Ateizmde duyarlık, güzellik, incelik ve tek kelime ile estetiğin olup olmadığı konularına açıklık getirmek de bizim sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Aslında bu konu sanıldığından çok daha önemlidir. Ateistforum'da savunduğumuz ateizm, güzel sanatlara, müziğe ve edebiyata önem verir. Onlar İslam tarafından değer verilmedikleri, hatta reddedildikleri için, ateizm açısından daha da büyük bir önem kazanmaktadırlar.

7. Ateistforum ırk, yaş, cins, din, azınlık ve milliyet gibi değişkenleri dikkate almadan dünyada barışı, hümanist etkinlikleri, insan ve hayvan haklarını savunan bir forumdur. Kurban vahşeti ile mücadele etmek görevlerimizden biridir. Sorun hayvan eti yememek değildir. Hayvanları insancıl bir şekilde acı çekmelerini minumum düzeye indirdikten sonra öldürmektir. Daha da önemlisi görevimiz gereğinden fazla hayvan kurban etmenin önüne geçmektir.

8. Bilim ve bilimsel düşünce dünya görüşümüzün temelini teşkil eder. Bilgi edinmede tek güvenilir bilgi kaynağı bilimdir.

Ateizmin temeli de bilimseldir ve biz bu bilimselliği özetle şöyle savunabiliriz:

İnsanlık her zaman bilime önem vermiştir. İnsan bilimsel bir hayvandır. Atalarımızdan homo habilis (becerikli insan) ilk bilim adamıdır ve taştan yapılan kesici ve delici aletleri keşfetmiştir. Kendisi dinsizdir. Bilim daha sonra ateşi bulmakla ilerlemiş onu tekerlek gibi diğer keşifler izlemiştir. Bilimsellik dinlerden önce var olan bir etkinliktir. Dolayısıyla kendisini adapte eden ateizmden de eskidir. İnsanın ataları milyonlarca yıl dinsiz bir bilimsellik deneyimlemişlerdir. Bilimin dinlerden çıktığı ve birlikte evrildikleri doğru değildir. Din, insanlığın kültürel evriminde zamanında belli bir fonksiyon üstlenmiş olabilir, ama artık devri çoktan geçmiştir. Şu anki haliyle din, insan maneviyatına sonradan girmiş bir parazittir.

9. Her ne kadar dinsiz ve tanrısız yaşamak insanlık için ideal bir yaşam tarzı ise de, ulaşmak istediğimiz hedef onlar değillerdir. Hoşgörü ve toleransın yaygınlaşmasından ve toplumun bağnazlıktan uzaklaşmasını sağlamaya çalışmaktan başka bir hedefimiz yoktur. Amaçlarımız arasında bu hedefe barışçıl ve bilimsel yolları izleyerek ulaşmak vardır.

Ateistforum olarak bütün insanlıkla paylaşmak istediğimiz yaşam felsefemizi şöyle özetleyebiliriz:

Özgür ve mutlu yaşa ve yaşat.

ATEİSTFORUM YÖNETİMİ

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...