Jump to content
Dark Prince

Göklerle Yer Kaç Günde Yaratıldı?

Recommended Posts

Birçok Kuran ayetinde göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığı yazar.Fussilet suresinin ilgili ayetlerinde ise bununla ilgili bir çelişki göze çarpar.Günler toplandığında bu yaratılışın6 gün değil 8 günde tamamlandığı sonucuyla karşı karşıya kalırız:

Fussilet=9: De ki: «Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir.»

Fussilet=10: O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu.

Fussilet=11: Sonra göğe doğruldu o bir duman iken ona ve yere: İkinizde ister istemez(görevlerinizin gereğini yapmaya) gelin dedi.İkisi de: İsteye isteye geldik dediler.

Fussilet=12:Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Fussilet=9:Yeryüzü 2 günde yaratıldı.

Fussilet=10:Yeryüzündeki rızıklar vb. 4 günde.

Fussilet=12:7 gök 2 günde(Yer de göğe dahil).

=Toplamda 8 gün ediyor.Halbuki Kur'an'ın birçok ayetinde gökler ve yer 6 günde yaratıldı denilir.

Örneğin Furkan=59: O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur. O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.(Tevrata göre de Tanrı 6.gün sonunda dinlenmeye gider).

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yer=salt yer sadece yer, yeryüzü, magma, çekirdek vs. yer altı tabakaları = 2 gün

+

yer(içeriği yukarda) + dağlar, rızıklar (bitki örtüsü, sebze, meyve vs.) = 4 gün

+

gök= 2 gün

=

8 gün

Şimdi, önce salt yer ile göğü toplayalım = salt yer oluşumu (2 gün) + göğün oluşumu (2 gün) = 4 gün

bir de dağlar, rızıklar, bitki vs.ler var bunlara da 4 günde takdir ettik diyor. bitkilerin, dağların oluşumu 4. gün sonunda tamamlanmış oluyor. demek ki yerdeki toplam işlem 4 gün sürüyor. iki gün içinde sadece dağsız, bitkisiz salt yer (içeriği yukarda belirtili) oluştuysa 4-2= 2 günde de bitkiler, dağlar vs. oluşmuş olur.

böylece denklemi tekrar kurarsak =

[salt yer (2 gün) + dağlar, bitkiler (2 gün)] + Gök (2 gün) = 6 gün

4 + 2 = 6

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yer=salt yer sadece yer, yeryüzü, magma, çekirdek vs. yer altı tabakaları = 2 gün

+

yer(içeriği yukarda) + dağlar, rızıklar (bitki örtüsü, sebze, meyve vs.) = 4 gün

+

gök= 2 gün

=

8 gün

Şimdi, önce salt yer ile göğü toplayalım = salt yer oluşumu (2 gün) + göğün oluşumu (2 gün) = 4 gün

bir de dağlar, rızıklar, bitki vs.ler var bunlara da 4 günde takdir ettik diyor. bitkilerin, dağların oluşumu 4. gün sonunda tamamlanmış oluyor. demek ki yerdeki toplam işlem 4 gün sürüyor. iki gün içinde sadece dağsız, bitkisiz salt yer (içeriği yukarda belirtili) oluştuysa 4-2= 2 günde de bitkiler, dağlar vs. oluşmuş olur.

böylece denklemi tekrar kurarsak =

[salt yer (2 gün) + dağlar, bitkiler (2 gün)] + Gök (2 gün) = 6 gün

4 + 2 = 6

Bakıyorum da Nisa Suresi'ndeki basit bir matematik hatasını kabullenemeyenler burada başımıza denklemci kesilmişler :D Asena bile bu kadar kıvırmıyo arkadaş :D

Lafı dolandırma;

Furkan=59: O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur. O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.

Gökler,yer ve ikisi arasındakiler 6 günde bitmiş olmak zorunda.Hadi kolay gelsin :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Fussilet=12:Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Bu yakın göğü kandillerle süsledik ne demek acaba? Uzak göklerde kandil yok mu? Kandil içinde yağ bulunan lamba demek, buna göre yakın gökte içi yağ dolu lambalar mı var?

Amaaan, zaten Muhammed zaten cahil, adam okuma yazma bile bilmiyor, matematiği de tabii ki zayıf olacak. Miras ayetlerinde de hata yapmıştı da, düzeltmek Ömer'e kalmıştı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Çelişkiyi bırakın evrenin 6 günde oluşması zaten fiyasko. Bunlarla uğraşmaya bile değmez, koskooca evrenin sadece 6 günde oluştuğunu söyleyen, en yakın gök cisimlerinin yıldızlar olduğunu ima eden, düz ve sabit dünya tasvir eden bir kitabın içinde çelişki aramaya bile gerek yok. Suların karışmaması saçmalığını öne süren, sabit dağlardan ve balçığa batan Güneş'ten bahseden bir kitap bu. (Kehf 86). Kuran'ın kaleme alındığı dönemin evren anlayışını yansıttığı açık, müslümanlar mucize arasınlar daha... Net bir şekilde saçmalık :)

tarihinde freand tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konuyla ilgili birkaç hadis verelim de tam olsun :D

Hadis No : 1680

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanim: Resulullah (sav) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı: "Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz. Adem (a.s)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı."

Kaynak: Müslim, Sıfatu'l-Kıyame 27, (2789)

Bakın yıldızlar ne maksatla yaratılmış;

Hadis No : 1685

Ravi: Katade

Tanim: Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı: 1- Allah onları semaya zinet (ve süs) kıldı. 2- Şeytanlara atılacak taş kıldı. 3- Geceleri istikamet tayin etmede işaretler kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlar dışmda bir te'vil ileri sürerse (kendi ilave ettiği) hissesinde hataya düşer, nasibini kaybeder, manasız bir yükün altına girer ve hakkında bilgisi olmayan, peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldıkları bir şeye burnunu sokmuş olur. Allah'a yeminle söylüyorum: Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. (Aksini iddia edenler) Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar..." [Rezin ilavesidir. Ancak, ("hakkında bilgisi olmayan") ibaresine kadar olan kısmı, Buhari, Bed'ül-Halk'da (3. bab) senetsiz olarak kaydetmiştir.]

Kaynak: Rezin

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey inanmayanlar sorum sizedir. Gündüzün güneş ışık verir, gece gönlünüzde yanan kandil nedir?

Kandil dagi,bildim mi B)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Fussilet=12:Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Bu yakın göğü kandillerle süsledik ne demek acaba? Uzak göklerde kandil yok mu? Kandil içinde yağ bulunan lamba demek, buna göre yakın gökte içi yağ dolu lambalar mı var?

Amaaan, zaten Muhammed zaten cahil, adam okuma yazma bile bilmiyor, matematiği de tabii ki zayıf olacak. Miras ayetlerinde de hata yapmıştı da, düzeltmek Ömer'e kalmıştı.

göğü kandillerle süsledik cümlesinde ifade edilmek istenilen yıldızlar.

yani göğü yıldızlarla süsledik oluyor, yıldızın ne olduğu o zamanki cahil toplama anlatılamayacağı için kandil denmiş, çeviri vs. hatalarıda söz konusu olabilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bakıyorum da Nisa Suresi'ndeki basit bir matematik hatasını kabullenemeyenler burada başımıza denklemci kesilmişler :D Asena bile bu kadar kıvırmıyo arkadaş :D

Lafı dolandırma;

Furkan=59: O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur. O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.

Gökler,yer ve ikisi arasındakiler 6 günde bitmiş olmak zorunda.Hadi kolay gelsin :D

ne dolandırması? yer 2 gün gök 2 gün ikisi arasındakiler de 2 gün = 6 gün. yukarda da yazıyor. anlayabilmen için asıl sana kolay gelsin.

tarihinde keferna bikum tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yer=salt yer sadece yer, yeryüzü, magma, çekirdek vs. yer altı tabakaları = 2 gün

+

yer(içeriği yukarda) + dağlar, rızıklar (bitki örtüsü, sebze, meyve vs.) = 4 gün

+

gök= 2 gün

=

8 gün

Şimdi, önce salt yer ile göğü toplayalım = salt yer oluşumu (2 gün) + göğün oluşumu (2 gün) = 4 gün

bir de dağlar, rızıklar, bitki vs.ler var bunlara da 4 günde takdir ettik diyor. bitkilerin, dağların oluşumu 4. gün sonunda tamamlanmış oluyor. demek ki yerdeki toplam işlem 4 gün sürüyor. iki gün içinde sadece dağsız, bitkisiz salt yer (içeriği yukarda belirtili) oluştuysa 4-2= 2 günde de bitkiler, dağlar vs. oluşmuş olur.

böylece denklemi tekrar kurarsak =

[salt yer (2 gün) + dağlar, bitkiler (2 gün)] + Gök (2 gün) = 6 gün

4 + 2 = 6

hayırda neden kıvırıyorsun ayette ne diyor bak:

Fussilet=10: O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu.

''Rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip, düzene koydu.''

Tam 4 günde rızıkları yarattık ibaresi ne kadar gözüne sokulduğunun farkında değil misin?

Burda yer içeriği + bitkiler dağlar olduğunu nerden çıkarıyorsun?

Apaçık belli değil mi?

Yoksa senin kıvırmana ihtiyacı mı var kuranın?

Dansözler sizi....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

gökler ve yer birkaç günde yaratılmıştır...

ben diyim üç sen de beş bilemedin onbeş...

aşağı yukaru böyle yani...

tarihinde kirec tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

gökler ve yer birkaç günde yaratılmıştır...

ben diyim üç sen de beş bilemedin onbeş...

aşağı yukaru böyle yani...

Zamana ihtiyaç niye ki?

Zaman senin için, benim için zaman. Bir kaya zamanın geçtiğinden haberdar mı?

Zamandan bağımsız olan bir yaratıcı için üç beş onbeş günde yaratmak başlı başına bir tutarsızlıktır ki daha kuranda ki ayetleri tartışmadan önce bunu düşünmek lazım..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani şimdi bu allah 6 gün mesai yaptı diye başımıza ali kıran baş kesen mi kesildi?

:)

Acaba yapım ihalesinde en düşük teklifi kendisi mi verdiği için yerler ve göklerin yapım işi ona verildi?

İslamda görünen allah çok eğitimsiz, cahil, ne konuştuğunu bilmez birinin teki.

Kalsa kalsa ihale ona kalmıştır herhalde.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bir yanlışı düzeltmek istiyorum. eski yazdıklarım unutulsun. buradan devam edin.

Yer ve gök kaç günde yaratılmıştır?

Bir çok ayette göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığından söz edilir. Fussilet suresinde ise göğün ve yerin yaratılış ve düzenlenme safhalarından söz edilirken toplam 8 günün ortaya çıktığı öne sürülmekte ve bunun çelişki olduğu düşünülmektedir. Oysa belirtilen yaratma aşamalarının yanlış hesaplanması sonucundan ötürü çelişki var gibi görünmektedir. Eğer ayetteki ifadeler dikkatli okunursa yaratılış kısmının sadece 6 günde olduğu anlaşılacaktır. Şimdi Fussilet Suresindeki ayetleri görelim:

De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir." Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)'ın takdiridir. (41 Fussilet Suresi, 9/12)

Burada 9. ayette yerin yaratılmasının iki günde olduğu bildirilmektedir. 10. ayette ise dağların ve besinlerin takdir edilmesinin 4 günde olduğu söylenmektedir.Yerin ve göğün yaratılış süreci beraber gerçekleşmiştir. Allah göklerin ve yerin birlikte iken onları birbirinden ayırdığını ayette bildirmektedir:

O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık …… (21 Enbiya Suresi, 30)

Yer yaratıldığında gökte diğer yandan aynı zamanda yaratılmaktadır. 11. ayete bakarsanız burada sonra duman halinde olan göğe yönelindiğinden söz edilir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi bir gök vardır. Daha önceden var edilmiştir. Dolayısı ile bundan sonra bir yaratma söz konusu değildir. 12. ayete bakılırsa burada var olan göğün 7 kat olarak düzenlendiğinden söz edildiği görülecektir. Bu ayette geçen ifade yaratmaktan farklıdır. Yaratmak için “haleke” (خلق)fiili kullanılırken, bu ayette geçen kelime farklıdır. Bu kelime karşılığı yaratma değil düzenleme anlamına gelen “Qadeyehune” (قضيهن) kelimesidir. Yani burada yaratılmış var edilmiş bir şeyin daha sonradan düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme 2 gün sürmüştür. Bu bir yaratılma değil bir düzenlemedir sadece. O yüzden 6 günde yaratmanın dışında bir süreci ifade eder. Yaratılmanın olduğu kısım 9 ve 10. ayete bildirilen 6 günde tamamlanmıştır. Dolayısıyla yaratmanın 8 gün sürmesi söz konusu değildir.

Yukarıda ki ayetlere göre düşünülürse, ilk iki günde yer yaratılmaya başlanmıştır. Sonraki dört günde yeryüzündeki dağlar oluşmaya başlarken bir yandan da atmosfer oluşmaya başlamıştır. Bu esnada yeryüzünde ilk besinlerin de oluşmaya başlandığı anlaşılmaktadır.Bu besinleri günümüzdeki bitkiler vs olarak düşünmemek gerekir. Bu ilk canlılığın yeryüzünde oluşmaya başlanmasıdır. Ayetteki ifade dikkatli edilirse “isteyip arayanlar” için besinlerin yaratıldığı söylenmektedir. Yani yeryüzünün ilk taratılmasından sonra yerde var olan canlı türleri hangisiyse ( Örneğin o dönemki atmosfer şartlarına göre bakteriler olabilir) onların ihtiyacı olan yani ayetteki ifadeyle onların isteyip aradığı besinler de aynı anda var edilmiştir. Bu süreç 4 gün sürmüştür. Toplam olarak yerlerin ve göklerin yaratılması bu 6 günde meydana gelmiştir. Burada yaratma süreci bitmiş ve düzenleme süreci başlamıştır. Son iki günde ise daha önceden var olan, yaratılmış olan gökyüzünün günümüzde olduğu gibi 7 kat olarak düzenlenmesidir.

Ayrıca gün kelimesinin Kur'an'da " Çağ,dönem,..." anlamlarında kullanıldığını da unutmayalım!Yani Dünya 6 dönemin sonunda var edilmiş, yaratılmıştır !

Gök mü yer mi önce yaratıldı?

Naziyat ve Fussilet suresinde geçen ifadelerden yola çıkarak iki farklı yerde yerin ve göğün yaratılışıyla ilgili farklı bir sıralamanın olduğu iddia edilmektedir. Bu farklılığın bir çelişki olduğu söylense de, gerçek iddia edildiği gibi değildir. Aslında yerler ve göklerin yaratılmasında bir sıralama yoktur. İkisi de aynı anda yaratılmıştır. Enbiya suresindeki bir ayette şöyle bildirilmektedir:

O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık . (21 Enbiya, 30). Görüldüğü hem gök hem de yer birlikte vardı. Yaratılışlarında bir sıralama olmadığı gibi birlikteyken ayrılma söz konusu olmuştur. Diğer ayetler de dikkatli okunduğunda. Böyle bir sıralama yapılmadığı görülecektir.

İlk önce Fussilet suresindeki ayetlere bakarsak bunu daha iyi görebiliriz.

Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler. (41 Fussilet Suresi, 10/11)

10. ayete bakarsak yerin yaratılmasından söz edilir. 11. ayette ise “sonra duman halinde göğe yöneldi” ifadesi vardır. Yani burada göğün daha sonradan yaratılması söz konusu değildir. Gök zaten vardır. Olan duman halindeki göğe yönelmedir. Eğer 11. ayete bakarsanız konu şöyle devam eder:

Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)'ın takdiridir. (41Fussilet Suresi, 12)

Burada duman halinde var olan gök yerin yaratılmasından sonra 7 kat gök olarak tabaklandırılmasıdır. Yeni bir yaratılış söz konusu değildir.Sadece düzenleme söz konusudur.Şimdi atmosferin oluşumuyla ilgili bilimsel teorilere bakarsak bu ifadenin onunla örtüştüğünü de görürüz. Sadece şunu söyleyeyim, atmosferin ilk başta duman halinde olması daha sonradan tüm atmosferin 7 değişik katman şeklinde şekillendiğini bilimsel bazda zaten ifade edilmektedir. Şu anda atmosferimizde ayette bildirildiği gibi 7 ayrı katmandan oluşmaktadır. Bu ayetlerdeki anlatımlar bilimsel gerçekler açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Naziyat suresindeki ayetlere bakarsak da benzer bir durum olduğunu görürüz.Burada göğün yaratılmasından bahsedilir. Bunlar anlatıldıktan sonra ise yer ile ilgili şöyle bildirilir:

'Bundan sonra da yeryüzünü düzenledi.'(79 Naziat-30)

Burada da yerin yaratılmasından söz edilmez. Zaten yer vardır. Burada söz edilen yerin düzenlenmesidir. Yani bir yaratılış yoktur. Naziyat ve fussilet surelerindeki ayetlerde anlatılan yer ile gökler birlikte yaratılmıştır. Daha sonra da yer ve gök düzenlenmişlerdir. Fussilet Suresinin 11. ayetinde yerlerin ve göklerin birlikte hareket etmesi “böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler.” Böyle ifade edilir.

Yine yerin ilk oluşumuyla ilgili bilimsel çalışmalara bakılırsa, tüm kıtaları birlikte tek bir kara parçası olduğu daha sonra karaları oluşturan tabakaların hareket ettiği, bu hareketler sırasında kıtaların birbirinden uzaklaşarak yeryüzünde yayıldığı, dağların zaman içinde şekillendiği anlatılır. Konuyu fazla dağıtmamak için o kısımdan fazla söz etmek istemiyorum. Sadece yerin yayılmasıyla ilgili şu ayeti belirteyim:

Yeri de Biz döşeyip-yaydık; ne güzel döşeyici(yiz).(51 Zariyat, 48)

Bu ayette de bu bilimsel gerçek ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi iki grup ayette göklerin ve yerin yaratılmasının birbirinden önce yada sonra yaratıldığı söylenmez. Burada bahsedilenler yaratılmış olan göğün ve yaratılmış olan yerin düzenlenmesidir. Bu düzenlenme de tıpkı bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gerçeklerde de söylendiği gibi oluşmuş olmasıdır.

Bu ayetler de bırakın çelişki olmasını, ancak son yüzyılda ortaya çıkan bilimsel gerçekler ifade edilmektedir.

http://www.quran-miracle.info/6-gunde-yaratilis.htm

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrenin 6 veya 8 günde yaratılması, sonsuz güçle çelişmiyor mu? Madem gücü sonsuz, neden 1 günde değil veya 1 saatte veya 1 saniyede? Aslında çelişki olmaması için, karar verdiği anda anında oluşmalıydı evren.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Birçok yerde değindiğim gibi Kuran büyük bölümüyle kendisinden önce yazılmış kitaplara dayanır ve zaten birçok ayette de bunu açıkça ifade eder.Müslümanlar (Kuranda böyle bir ifade ve uyarı olmamasına rağmen) ''önceki kitapların bozulduğunu ve okunamayacağını'' iddia ettikleri için onları okumazlar. Aslında Kuranı da okumazlar..Sadece konu açıldığında büyük saygı gösterdikleri Kuranın yüce bir kitap olduğunu ve yol gösterdiğini ballandırarak anlatmayı severler..

Kuranda Alak Suresinde belirtildiği gibi biraz 'oku' muş olsalardı Kuranın önceki kitaplar gibi bir masal kitabı olduğunu ve bilimsel gerçeklerle ilgisi olmadığını biraz anlayabilirlerdi..

Fusillet'te sözü edilen 6 gün meselesi de Kuranın (her ne hikmetse) Tevrat olarak değindiği, bugün tüm dünyada Kutsal Kitap olarak bilinen Eski Ahit bölümünün Tekvin

başlığı altındaki 1.ve 2.kısımlarda anlatılmaktadır. BKZ:(http://incil.info/kitap/Yaratilis/1)

Dünyanın veya Tüm evrenin 6 günde yaratıldığı konusu bilim adamları ve konuyla ilgili akademisyenler tarafından komik bulunduğu için bu konuda Kutsal Kitabın güvenilirliği ile ilgili tartışmalar yapılmış ve din adamları bu konuda yeterli inandırıcı kanıt bulamamışlardır. Jeologların kayalar üzerinde yaptığı araştırmalar (sadece) dünyanın milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir..

Hal böyle iken Tüm evrenin birkaç günde yaratıldığını iddia etmek büyük bir ütopya ya da tam anlamıyla bir masal olabilir..

Kuran'daki bu ayetleri savunan arkadaşlarıma bu konunun sadece Kuranla ilgili bir tartışma konusu olmadığını, daha önce de Kurandaki bu masalların kaynağı olan ve Tevrat diye tabir edilen kitabın içindeki 6 günde yaratılma hikayesinin birçok akademisyen ve teolog tarafından yıllarca tartışıldığını ve gündeme geldiğini belirtmek isterim..

Konu oldukça geniş ve yanıtsız yönleri bol olan bir konudur ve açıklaması sizin açınızdan çok kolay olmayacaktır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bir yanlışı düzeltmek istiyorum. eski yazdıklarım unutulsun. buradan devam edin.

Yer yaratıldığında gökte diğer yandan aynı zamanda yaratılmaktadır. 11. ayete bakarsanız burada sonra duman halinde olan göğe yönelindiğinden söz edilir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi bir gök vardır. Daha önceden var edilmiştir. Dolayısı ile bundan sonra bir yaratma söz konusu değildir. 12. ayete bakılırsa burada var olan göğün 7 kat olarak düzenlendiğinden söz edildiği görülecektir. Bu ayette geçen ifade yaratmaktan farklıdır. Yaratmak için “haleke” (خلق)fiili kullanılırken, bu ayette geçen kelime farklıdır. Bu kelime karşılığı yaratma değil düzenleme anlamına gelen “Qadeyehune” (قضيهن) kelimesidir. Yani burada yaratılmış var edilmiş bir şeyin daha sonradan düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme 2 gün sürmüştür. Bu bir yaratılma değil bir düzenlemedir sadece. O yüzden 6 günde yaratmanın dışında bir süreci ifade eder. Yaratılmanın olduğu kısım 9 ve 10. ayete bildirilen 6 günde tamamlanmıştır. Dolayısıyla yaratmanın 8 gün sürmesi söz konusu değildir.

Kıvırmanın bu kadarına pes valla ama ilk cevabından vageçtiğine sevindim saçmalık olduğunu anlamışsın en azından :D Şimdi buna gelelim;

Bu çelişkiye gelen en mantıklı açıklama budur.Fakat bu da tutarsızdır çünkü;

Kısacası ''göğün'' de yer ile birlikte zaten varedildiği sonraki 2 günlük sürecin yaratmaya dahil olmayıp yaratma sonrası düzenlemeye dahil olduğu söyleniyor.Yani gök zaten vardı Allah varolan göğe yönelip onu 7 kat halinde düzenledi.

Fakat gözden kaçan çok ince bir ayrıntı var ki bu iddianın tutarsızlığını gözler önüne seriyor.Yazar(!)ın da kabul ettiği gibi 6 gün sonunda gök(tekil) vardı.Yani gökler(çoğul) yoktu.Fakat 6 günde yaratıldığını söyleyen ayetlere göre;

Furkan=59:O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur. O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.

6 günün sonunda ''gök(tekil)'' değil ''gökler(çoğul)'' var.Yani bu ayetlere göre 6 günde ''gökler(çoğul)'' tamam.Ve yine yani 6. günün sonunda ''düzenleme'' vb. herşey bitmiş ve hatta Allah arşa istiva bile etmişti.Fakat Fussilet ayetlerine göre 6 günün sonunda düzenleme filan daha bitmemiş,düzenlemenin bitmesi 8 günü bulmuştur.

Yer mi Gök mü Önce Düzenlendi?

Tamam yaratılmamış olsun o halde;

Yer mi önce düzenlendi yoksa gök mü?

tarihinde Dark Prince tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...