Jump to content

Hem Laik Hem Müslüman Olunur mu?


Recommended Posts

Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Refah partisindeyken söylediği bir söz oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Tayyip, partinin hedeflerine dair düzenlenen bir toplantıda ''Hem laik hem müslüman olunmaz, ya müslüman olacaksın ya laik'' şeklinde bir ifade kullanmıştı bu söz geniş kesimlerin tepkisiyle karşılanmış; bir dine mensup kişilerin devletin laik düzenine saygılı olmasının bir sakıncası olmadığını belirmişti. Bu söz tabi ki o dönemde toplumun genelinde mevcut olan anlayışa aykırı olduğundan dolayı bu tepkiler vuku bulmuştu.

Peki bu sorunun cevabı nedir? Beraber inceleyelim...

Laiklik en basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve dinin devlete, devletin dine müdahalesinin minimum olduğu ve devletin referansını dini ilke ve inanışlardan almadığı bir sistemdir. Laik devlette devlet tüm dinlere eşit mesafede durur, onların varlığını kabul eder ama asla onların bir parçası olamaz. Kişilerin dini inanışları, inançsızlıkları devletin kontrolüne ihtiyaç duymaz ve kişilerin kendini tanımlamaya hakkı vardır. Genel ahlak adı verilen kurallar toplumda egemen olan anlayış etrafında şekillenir ama devlet bunları yasalaştırmaya çalışmaz. Böyle bir sistemde nasıl yaşayacağını kişilerin kendi belirler.

Gelelim sorumuzun yanıtına. Tayyip aslında haklı, hem laik hem müslüman olunmaz. Bunun sebebi İslam'da yatar.

İslam aslında nasıldır? İslam sadece bir din değildir, o hedeflenen bir teokratik sistemin ideolojisinin adıdır.

Düşünce Dünyası'nda bu konuyla ilgili çok sayıda başlık açtım, orada daha detaylı yazdım ama şimdilik burada kısa bir hatırlatma yapayım. Günümüzde yaşayan, modern topluma uyum sağladığını iddia eden bir çok müslüman, İslam'ın hoşgörü ve sevgi temellerine dayalı masum bir inanç sistemi olduğuna yönelik beyanlar veriyorlar. Bu düşünceye göre müslüman olan kişi her koşulda diğer insanların yaşam tarzına saygılı ve tahammüllü olabilirmiş güya. Bu aslında İslam düşüncesinin temelini bilmemekle alakalıdır.

Müslümanların, İslam'ın tanrısı Allah tarafından indirildiğine inandığı kanunlar bütününe şeriat denir. Aslında İslam inancınının ortaya çıkmasından çok önceleri 10 000 yıl önce Sahra ve Ortadoğunun kuraklaşmasına ve yaşam koşullarındaki değişimlere bağlı olarak sosyolojik nedenlerle ortaya çıkan ve daha sonraki kişiler tarafından tanrı tarafından gönderildiği uydurulmuş kanunlar olan şeriat, çok az kişi bunun farkımda olmasa da binlerce yıl önce yaşamış imparatorlukların toplum düzenini sağlamak için koyduğu yasalardır. Kısacası şeriat İslam'ın değil; İslam şeriatın çocuğudur.

Benim İslam tanımım:

İslam; yüzyıllar süren bir süreç içinde Arap paganizminin monotheist hale gelmesiyle ortaya çıkan, Eski Ahit temelli yasaları ve öyküleri kanun edinmiş ve Ortadoğunun binlerce yıllık geleneklerini günümüze taşıyan, değişimlere ve yeniliklere tümden kapalı, hem inançsal hem de siyasi, farklı görüşlere tahammülsüz bir inanç sistemidir.

Yukarıdaki tanımda da belirttiğim gibi İslam birçok dinin aksine sadece inançsal değil aynı zamanda siyasidir de.

İslam sadece bir din değil bir devlet yönetim biçimidir.

İslam'a göre laik devlette yaşayan müslümanların cihad veya devrim yoluyla baştaki laik devleti devirmesi ve şeriat getirmek için savaşması her müslümanın görevidir.

Müslüman, içinde yaşadığı devletin kanunlarını zor kullanarak değiştimek ve başkalarının yaşam tarzına müdahale etmekle, oruç tutmayanı dövmekle, başını örtmeyen kadının yüzüne kezzap dökmekle, kendi iradesiyle cinsel ilişki yaşayanlara 80 kırbaç vurmakla yükümlü olduğuna göre laik sisteme saygılı olamaz.

Yani İslam kendi hukuk sistemi olan bir din olduğundan, laik ve tarafsız kanunlara uymak ancak onun kendineden taviz vermesiyle mümkündür.

Laik düzenden memnun olan hoşgörülü müslüman dinden çıkmıştır. Maide suresi 44. ayette Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin Kafir oldukları belirtilmiştir. Müslüman, İslam hukunun öngördüğü düzeni getirmek için kan dökme potansiyeline sahiptir.

Öyleyse hem laik hem müslüman olunmaz; laik düzene saygılı müslümanlar dinden çıkmıştır. Müslümanın görevi hem daim cihad etmektir.

Bundan hareketle Türkiye'deki gerçek müslüman(şeriatçılar gerçek müslümandır) oranının aslında çok az olduğunu söyleyebiliriz.

tarihinde freand tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

gerçek islam arabistanda , iranda felan yaşanıyor . bizim ülkemizde olan ise günümüze uyarlanmış bir biçimde islama göre kadının türbanlı olması bile kafirlik iyice bir çarşafa girmesi sadece gözleri görüncek yoksa diğer türlüsü haram .

böyle olduğunu düşünürsek evet türkiyede gerçekten islamı yaşayan çok az kişi var ama gün geçtikçe yaygınlaşacak bence .

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada bence baslik yanlis. Cunku laiklik olunmaz, laiklik bir duzen ve sistemdir. Muslumanlik ise bir dini uygulamak ve ona inanmaktir.

Soru "Laik bir duzende musluman yasayabilir mi?" dersek, bunun olabilirligini zaten TC saglamistir.

Yani laik bir duzende, onu seriata cevirme mucadelesi vermeyen ve dini uygulama ve inanci toplumsal degilde, kisisel olarak algilayan ve uygulayan bir musluman; laik bir duzende yasayabilir. Cunku onun dini uygulamalarini yerine getirmesine bir engel yoktur. Yani islam ve imanin sartlarini. Bu bir dindar ve dinli icin gecerlidir.

Konunun dinciligi soz konusu oldugunda, laik duzen bu kisinin orgutlenmesine, duzeni degistirme cabalarina ve dini uygulama ve inanclari zorla ve baski ile kabul ettirme girisimlerine zaten izin veremez. Bu zaten insan haklari evrensel hukuk ve hak ve ozgurlukler olarak ters bir durumdur.

Yalniz bir musluman islamin sartlarindan dolayi, sekuler olamaz. Cunku sekuler olmak demek, dunyevi olmak demektir.

Kisaca bir musluman laik bir duzende kisi ve laik duzeni benimseyen olarak yasayabilir, ama; bir musluman sekuler olamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada bence baslik yanlis. Cunku laiklik olunmaz, laiklik bir duzen ve sistemdir. Muslumanlik ise bir dini uygulamak ve ona inanmaktir.

Soru "Laik bir duzende musluman yasayabilir mi?" dersek, bunun olabilirligini zaten TC saglamistir.

Yani laik bir duzende, onu seriata cevirme mucadelesi vermeyen ve dini uygulama ve inanci toplumsal degilde, kisisel olarak algilayan ve uygulayan bir musluman; laik bir duzende yasayabilir. Cunku onun dini uygulamalarini yerine getirmesine bir engel yoktur. Yani islam ve imanin sartlarini. Bu bir dindar ve dinli icin gecerlidir.

Konunun dinciligi soz konusu oldugunda, laik duzen bu kisinin orgutlenmesine, duzeni degistirme cabalarina ve dini uygulama ve inanclari zorla ve baski ile kabul ettirme girisimlerine zaten izin veremez. Bu zaten insan haklari evrensel hukuk ve hak ve ozgurlukler olarak ters bir durumdur.

Yalniz bir musluman islamin sartlarindan dolayi, sekuler olamaz. Cunku sekuler olmak demek, dunyevi olmak demektir.

Kisaca bir musluman laik bir duzende kisi ve laik duzeni benimseyen olarak yasayabilir, ama; bir musluman sekuler olamaz.

Kastettiğim şeyi anlamıyorsunuz sayın Evrensel-insan. Bir müslüman laik sistemde evrensel hukuk ve insan hakları çevresinde şekillenen bir yerde yaşabilir ama dininin gereği daima o sistemi ortadan kaldırmak ve Tanrıları Allah tarafından insanlara hükmetmesi için gönerdiğine inandığı şeriatı getirmek için çabalamak zorundadır.

Laikliğe saygılı bir müslüman tam bir müslüman sayılmaz.

İslam'a göre imanın 6, İslam'ın 5 şartı olduğu doğrudur. İmanın şartlarından birisi de kitaplara imandır. Kuran'ın içinde bahsigeçen her şeyi olduğu gibi doğru ve mutlak kabul etmek, yaşamını bu ilkeler çevresinde konumlandırmak ve başkalarını da bu kanunlara tabi kılmak her müslümanın görevidir. İslam'ın evrensel hukuk ilkeleriyle beraber huzurla yaşabilicek masum bir inanç olduğu yanılgısı düşmeyin lütfen. İslam, yaşam tarzına müdahaleyi meşru kılar.

İslam, hukukuyla, şeriatıyla, kanunuyla, cezalarıyla, teokrasisiyle bir bütündür, o din olduğu kadar bir siyasi ideolojidir aynı zamanda. Gerçek ve dininin emirlerini yerine getirmeye çalışan bir müslüman, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefler

İslam kişisel değil, siyasi ve toplumsal bir dindir.

Kuran'da bahsi geçen tüm emirleri uygulamakla yükümlü olduğuna inanan her müslüman, oradaki ceza hukukunun uygulanması için her şeyi yapar. İslam dünyasındaki birçok kanaat önderininin açıklamalarına göre Türkiye hala Dar-ül Harb kabul edilmektedir.

tarihinde freand tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kastettiğim şeyi anlamıyorsunuz sayın Evrensel-insan. Bir müslüman laik sistemde evrensel hukuk ve insan hakları çevresinde şekillenen bir yerde yaşabilir ama dininin gereği daima o sistemi ortadan kaldırmak ve Tanrıları Allah tarafından insanlara hükmetmesi için gönerdiğine inandığı şeriatı getirmek için çabalamak zorundadır.

Laikliğe saygılı bir müslüman tam bir müslüman sayılmaz.

İslam'a göre imanın 6, İslam'ın 5 şartı olduğu doğrudur. İmanın şartlarından birisi de kitaplara imandır. Kuran'ın içinde bahsigeçen her şeyi olduğu gibi doğru ve mutlak kabul etmek, yaşamını bu ilkeler çevresinde konumlandırmak ve başkalarını da bu kanunlara tabi kılmak her müslümanın görevidir. İslam'ın evrensel hukuk ilkeleriyle beraber huzurla yaşabilicek masum bir inanç olduğu yanılgısı düşmeyin lütfen. İslam, yaşam tarzına müdahaleyi meşru kılar.

İslam, hukukuyla, şeriatıyla, kanunuyla, cezalarıyla, teokrasisiyle bir bütündür, o din olduğu kadar bir siyasi ideolojidir aynı zamanda. Gerçek ve dininin emirlerini yerine getirmeye çalışan bir müslüman, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefler

İslam kişisel değil, siyasi ve toplumsal bir dindir.

Kuran'da bahsi geçen tüm emirleri uygulamakla yükümlü olduğuna inanan her müslüman, oradaki ceza hukukunun uygulanması için her şeyi yapar. İslam dünyasındaki birçok kanaat önderininin açıklamalarına göre Türkiye hala Dar-ül Harb kabul edilmektedir.

Eger burada denilenleri anlamayan birinden bahsediyorsak, o da ben degil; sen oluyorsun.

Cunku sen en buyuk hatayi,bir dinci zihniyetiyle, muslumani degerlendirerek yapiyortsun.

Eger yazimi dikkatli okursan dindar, dinli ile dinci farkini algilarsin. Bunu algilamadikca da, sen tamda dincinin yaptigi bir seyi yani muslumani musluman olmamakla suclarsin.

Birak ir muslumannasil musluman olmak istiyorsa oyle olsun, bundan sannane?

Neden bir dinci gibi muslumanin muslumanligini sorguluyorsun?

Senin de bir dinci gibi, bir muslumani potansiyel bir cihadci, seriatci ve dinci gormenden bir farkin yok.

Sende bir dinci gibi, muslumani musluman olamamakla elestiriyorve onun bir dinci gibi dusunup davranmasini istiyorsun?

Senin amacin ne, bir muslumani distalamak ve dincilerin kucagina atmak mi?

Yoksa bir muslumana inancini ve dinini sorgulatmak mi?

Sen istersen once bu son iki cumleden birini secerek, ne yaptigina karar ver ve otur ondan sonra bu yazdiklarini bir daha dusun.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Eger burada denilenleri anlamayan birinden bahsediyorsak, o da ben degil; sen oluyorsun.

Cunku sen en buyuk hatayi,bir dinci zihniyetiyle, muslumani degerlendirerek yapiyortsun.

Eger yazimi dikkatli okursan dindar, dinli ile dinci farkini algilarsin. Bunu algilamadikca da, sen tamda dincinin yaptigi bir seyi yani muslumani musluman olmamakla suclarsin.

Birak ir muslumannasil musluman olmak istiyorsa oyle olsun, bundan sannane?

Neden bir dinci gibi muslumanin muslumanligini sorguluyorsun?

Senin de bir dinci gibi, bir muslumani potansiyel bir cihadci, seriatci ve dinci gormenden bir farkin yok.

Sende bir dinci gibi, muslumani musluman olamamakla elestiriyorve onun bir dinci gibi dusunup davranmasini istiyorsun?

Senin amacin ne, bir muslumani distalamak ve dincilerin kucagina atmak mi?

Yoksa bir muslumana inancini ve dinini sorgulatmak mi?

Sen istersen once bu son iki cumleden birini secerek, ne yaptigina karar ver ve otur ondan sonra bu yazdiklarini bir daha dusun.

Bu söyledikleriniz dinlerin doğasını aykırı şeyler.

Her müslümanım diyen kişi müslüman değidir.

İslam'ı yeterince tanımıyorsunuz. Yakın zamana kadar ben de müslümandım ve eski dinimi yeterince tanıdığımı düşünüyorum.

Kişinin kendini müslüman olarak tanımlaması, onun müslüman olması için yeterli değildir.

Peki o zaman ben sizin ne düşündüğünüzü anlamak için sorayım bakalım sizin düşünceleriniz neymiş.

Şeriat nedir sizce?

tarihinde freand tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili freand

Uzun zamandır düşündüğüm, türlü konuşmada dile getirdiğim bir fikri sizin kaleminizden okudum. Yazdıklarınıza katılıyorum.

Laik olmak veya olmamak tartışılırken hangi dinin ve hangi toplumun üzerine konuşulduğu çok önemli.

"God loves you, we are all his children hoptirililaylay" şeklinde bir dini ve dini "practise"leri olan bir hristiyanın laik olmasıyla, namaz kılan hacca giden gönlünde cihad yatan seksten sonra banyoyu geçtim burnuna özellikle su çeken bir adamın laik olması çok farklı.

İslamın tuvaletimizi nasıl yapacağımız ve hatta kıçımıza neye nasıl kaç defa sileceğimiz konusunda bile fikri var.

Ona sen şöyle çekil, devleti yönetirken bana karışma demek kimin ne haddine! :)

Saygılar

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu söyledikleriniz dinlerin doğasını aykırı şeyler.

Her müslümanım diyen kişi müslüman değidir.

İslam'ı yeterince tanımıyorsunuz. Yakın zamana kadar ben de müslümandım ve eski dinimi yeterince tanıdığımı düşünüyorum.

Kişinin kendini müslüman olarak tanımlaması, onun müslüman olması için yeterli değildir.

Peki o zaman ben sizin ne düşündüğünüzü anlamak için sorayım bakalım sizin düşünceleriniz neymiş.

Şeriat nedir sizce?

Yaptigin hala bir muslumani ve muslumanligi degerlendirmek ve sorgulamak. Yaw, sen dincimisin ki, bir muslumani islama uymamakla sucluyorsun?

Seriat, islam dininin uygulandigi ve baska bir dini uygulamaya izin verilmedigi ve islam dini disinda kalanlarin (dinli/dinsiz) yasayamayacagi bir duzen ve sistemdir.

Anadolu topraklaria tarihte hic bir zaman uygulanmamistir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili freand

Uzun zamandır düşündüğüm, türlü konuşmada dile getirdiğim bir fikri sizin kaleminizden okudum. Yazdıklarınıza katılıyorum.

Laik olmak veya olmamak tartışılırken hangi dinin ve hangi toplumun üzerine konuşulduğu çok önemli.

"God loves you, we are all his children hoptirililaylay" şeklinde bir dini ve dini "practise"leri olan bir hristiyanın laik olmasıyla, namaz kılan hacca giden gönlünde cihad yatan seksten sonra banyoyu geçtim burnuna özellikle su çeken bir adamın laik olması çok farklı.

İslamın tuvaletimizi nasıl yapacağımız ve hatta kıçımıza neye nasıl kaç defa sileceğimiz konusunda bile fikri var.

Ona sen şöyle çekil, devleti yönetirken bana karışma demek kimin ne haddine! :)

Saygılar

Sevgili Tesla, görüşüme katıldığınız için teşekkür ederim :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yaptigin hala bir muslumani ve muslumanligi degerlendirmek ve sorgulamak. Yaw, sen dincimisin ki, bir muslumani islama uymamakla sucluyorsun?

Seriat, islam dininin uygulandigi ve baska bir dini uygulamaya izin verilmedigi ve islam dini disinda kalanlarin (dinli/dinsiz) yasayamayacagi bir duzen ve sistemdir.

Anadolu topraklaria tarihte hic bir zaman uygulanmamistir.

Evet doğrdur, benim yaptığım şey müslümanları ve müslümanlığı değerlendirmek ve sorgulamaktan ibarettir. Öncelikle kimse kimseyi suçlamıyor ki. Ben sadece bu inanç sisteminin dışından bakarak onu tarafsız bir şekilde inceleme amacı güden bir gözlemciyim. Dinlerden hiç hoşlanmadığım gibi dinler tarihine hayranlık duyarım da. Dinlerin tarihsel gelişi, uygarlıkların ortaya çıktığı süreçlerde, yaşam tarzı, ahlak ve din ilişkileri, insanların soyut düşüncelerinin temelleri benim her zaman ilgimi çekti. Ben bir dinsiz olarak dinlere hayranlık duymadan edemiyorum.

İnsanların zihnini onbinlerce yıl uyuşturmuş, beyinlerini enfekte etmiş ve onların gerçekleri sorgulamasının önünü kesmiş bu efsaneleri araştırmak çok ilgimi çekiyor.

Burada kendini bir dine bağlı olan kişilerin dinlerine daha çok sarılmaları ve yahutta dinci haline gelmeleri için yazmıyorum, benim amacım gerçekleri bulmak ve ulaştığım sonuçları kendim gibi ateistlere sunmaktır. Dinler, toplumu oluşturan insanları zihinlerinden birbirine kenetleyen ve bu yolla geniş kitleleri kontrol altında tutan, gerçek dışı iddalar ve efsanelerle süslenmiş ortak inançlar topluluğudur. Bu da sosyolojik inceleme bazında dinlerin siyaset ve toplumdan tamamen soyutlanmasının mümkün olmadığını gösterir.

Burada insanları sadece aydınlatma amacı güdüyorum.

Evet, İslam gerçekten de oldukça tehlikeli ve tüm Dünya'daki insanların zihnini enfekte ederek her yere yayılmayı amaçlayan bir fetih dinidir.

Benim amacım insanları dincileştirmek değil, toplum içinde konuşulması tabu olan gerçekleri söylüyorum.

Gerçek acı ve hatta tehlikeli olsa da gerçektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet doğrdur, benim yaptığım şey müslümanları ve müslümanlığı değerlendirmek ve sorgulamaktan ibarettir. Öncelikle kimse kimseyi suçlamıyor ki. Ben sadece bu inanç sisteminin dışından bakarak onu tarafsız bir şekilde inceleme amacı güden bir gözlemciyim. Dinlerden hiç hoşlanmadığım gibi dinler tarihine hayranlık duyarım da. Dinlerin tarihsel gelişi, uygarlıkların ortaya çıktığı süreçlerde, yaşam tarzı, ahlak ve din ilişkileri, insanların soyut düşüncelerinin temelleri benim her zaman ilgimi çekti. Ben bir dinsiz olarak dinlere hayranlık duymadan edemiyorum.

İnsanların zihnini onbinlerce yıl uyuşturmuş, beyinlerini enfekte etmiş ve onların gerçekleri sorgulamasının önünü kesmiş bu efsaneleri araştırmak çok ilgimi çekiyor.

Burada kendini bir dine bağlı olan kişilerin dinlerine daha çok sarılmaları ve yahutta dinci haline gelmeleri için yazmıyorum, benim amacım gerçekleri bulmak ve ulaştığım sonuçları kendim gibi ateistlere sunmaktır. Dinler, toplumu oluşturan insanları zihinlerinden birbirine kenetleyen ve bu yolla geniş kitleleri kontrol altında tutan, gerçek dışı iddalar ve efsanelerle süslenmiş ortak inançlar topluluğudur. Bu da sosyolojik inceleme bazında dinlerin siyaset ve toplumdan tamamen soyutlanmasının mümkün olmadığını gösterir.

Burada insanları sadece aydınlatma amacı güdüyorum.

Evet, İslam gerçekten de oldukça tehlikeli ve tüm Dünya'daki insanların zihnini enfekte ederek her yere yayılmayı amaçlayan bir fetih dinidir.

Benim amacım insanları dincileştirmek değil, toplum içinde konuşulması tabu olan gerçekleri söylüyorum.

Gerçek acı ve hatta tehlikeli olsa da gerçektir.

Iyi de, ben de sana diyorum ki "muslumanlari dinci gibi musluman olmadiklari acisindan sorgulayacagina, islam dininin ve inancinin insanlik olarak getirdigi sorunlarini dusunce ve aciklama olarak ortaya koy ve bir muslumanin kendi kendisini sorgulamasina yardimci ol. Yani bir yerde, muslumanlari sorgulama ama, kendilerine sorgulat.

Bu farki algiliyabiliyor musun?

Cunku senin onlari kendi inanc ve uygulamalarina sorgulatman, onlarin dinin ve uygulama ve inancinin insanlik adina ne gibi sorunlar yasattigini gormelerini ve algilamalarini saglar.

Hem dincilerin kucagina itmemis olursun, hem otekilestirmemis olursun, hem de karsina almamis olursun.

Obur turlu senin yaptigin onlarin kendilerini sorgulamalarina degil; aksine dinlerine sarilmalarina ve savunmalarina yolacar.

Sen de bir sey veremedigin gibi, tam da dincilerin istedigini yapmis olursun.

Amacin ne?, muslumanlari dindci yapmak mi?

Yoksa din ve inanclarini onlara sorgulatmak mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Iyi de, ben de sana diyorum ki "muslumanlari dinci gibi musluman olmadiklari acisindan sorgulayacagina, islam dininin ve inancinin insanlik olarak getirdigi sorunlarini dusunce ve aciklama olarak ortaya koy ve bir muslumanin kendi kendisini sorgulamasina yardimci ol. Yani bir yerde, muslumanlari sorgulama ama, kendilerine sorgulat.

Bu farki algiliyabiliyor musun?

Cunku senin onlari kendi inanc ve uygulamalarina sorgulatman, onlarin dinin ve uygulama ve inancinin insanlik adina ne gibi sorunlar yasattigini gormelerini ve algilamalarini saglar.

Hem dincilerin kucagina itmemis olursun, hem otekilestirmemis olursun, hem de karsina almamis olursun.

Obur turlu senin yaptigin onlarin kendilerini sorgulamalarina degil; aksine dinlerine sarilmalarina ve savunmalarina yolacar.

Sen de bir sey veremedigin gibi, tam da dincilerin istedigini yapmis olursun.

Amacin ne?, muslumanlari dindci yapmak mi?

Yoksa din ve inanclarini onlara sorgulatmak mi?

Sayın Evrensel-insan zaten ben bu yazılarımı daha çok dinsizlere yönelik olarak yazıyorum, dolayısıyla müslümanları daha da çok dincileştirmek gibi bir amacım yoktur. Amacım ne müslümanlara inançlarını sorgulatmak ne de onları sorgulamaktır, sadece düşüncelerimi belirttiğim denemeler yazıyorum ben.

Yazdığım yazıları okuyan bir müslümanın daha dincileşmesi mümkün olabilir belki ama bu durum benim gerçekleri saklamam için yeterli sebep değildir. Velev ki yazdıklarımla bir müslümana dininin gerçeklerini göstermiş oldum ve onun mevcut dini inançlarına daha fazla sarılmasına ve cephe almasına sebep oldu söylediklerim, ne olacak ki?

Bazı kişiler tepkisel davranıp, dinlerine daha çok sarılmasınlar diye kalemimi kırmaya hiç de niyetim yok.

İslam, kendisini müslüman olarak tanımlayanlardan hareketle değil, İslam'ın müslüman kabul ettiklerinin davranışlarından tahlil edilebilir. Bir dinin gerçek temsilcisi, o dini yorumlamadan, oldukça sığ biçimde, batıni ve doğrudan kabul eden kişidir.

Herkesin müslüman tanımı değişebilir. Benim müslüman tanımım kendini müslüman olarak tanımlayanlardan değil, İslam'ın müslüman olarak tanımladıklarının etrafında gelişir.

Sanırım, siz kendini müslüman olarak tanıtan herkesi müslüman olarak tanımlıyor ve benim kendini müslüman olarak tanımlayan Anadolu insanına cihadçı veya terörist gözüyle baktığımı zannnediyorsunuz. Aslında tam aksine ben Anadolu insanını, müslüman kimliğini kullanan insanlar arasında en demokratik, hoşgörülü ve saygılı olanlar olarak görüyorum. Benim gerçek hayatta içinde yaşadığım toplumun bireylerine, alışveriş yaptığım bakkala, yolda sohbet ettiğim tanıdığıma, çevremdeki ardaşlarıma, otobüste oturan yaşlı amcaya terörist gözüyle bakmıyorum zaten. İçinde bulunduğu inanç sistemini tanımadığı halde müslüman geçinen Anadolu insanını müslüman olarak görmüyorum ben.

Ben tüm müslümanlar cihadçıdır demiyorum, cihadçılar gerçek müslümandır diyorum. Bu ayrımı yaptığım için beni dinci ateist olarak tanımlamayınız lütfen, ben pragmatizm peşinde koşmuyorum.

tarihinde freand tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sayın Evrensel-insan zaten ben bu yazılarımı daha çok dinsizlere yönelik olarak yazıyorum, dolayısıyla müslümanları daha da çok dincileştirmek gibi bir amacım yoktur. Amacım ne müslümanlara inançlarını sorgulatmak ne de onları sorgulamaktır, sadece düşüncelerimi belirttiğim denemeler yazıyorum ben.

Yazdığım yazıları okuyan bir müslümanın daha dincileşmesi mümkün olabilir belki ama bu durum benim gerçekleri saklamam için yeterli sebep değildir. Velev ki yazdıklarımla bir müslümana dininin gerçeklerini göstermiş oldum ve onun mevcut dini inançlarına daha fazla sarılmasına ve cephe almasına sebep oldu söylediklerim, ne olacak ki?

Bazı kişiler tepkisel davranıp, dinlerine daha çok sarılmasınlar diye kalemimi kırmaya hiç de niyetim yok.

İslam, kendisini müslüman olarak tanımlayanlardan hareketle değil, İslam'ın müslüman kabul ettiklerinin davranışlarından tahlil edilebilir. Bir dinin gerçek temsilcisi, o dini yorumlamadan, oldukça sığ biçimde, batıni ve doğrudan kabul eden kişidir.

Herkesin müslüman tanımı değişebilir. Benim müslüman tanımım kendini müslüman olarak tanımlayanlardan değil, İslam'ın müslüman olarak tanımladıklarının etrafında gelişir.

Sanırım, siz kendini müslüman olarak tanıtan herkesi müslüman olarak tanımlıyor ve benim kendini müslüman olarak tanımlayan Anadolu insanına cihadçı veya terörist gözüyle baktığımı zannnediyorsunuz. Aslında tam aksine ben Anadolu insanını, müslüman kimliğini kullanan insanlar arasında en demokratik, hoşgörülü ve saygılı olanlar olarak görüyorum. Benim gerçek hayatta içinde yaşadığım toplumun bireylerine, alışveriş yaptığım bakkala, yolda sohbet ettiğim tanıdığıma, çevremdeki ardaşlarıma, otobüste oturan yaşlı amcaya terörist gözüyle bakmıyorum zaten. İçinde bulunduğu inanç sistemini tanımadığı halde müslüman geçinen Anadolu insanını müslüman olarak görmüyorum ben.

Ben tüm müslümanlar cihadçıdır demiyorum, cihadçılar gerçek müslümandır diyorum. Bu ayrımı yaptığım için beni dinci ateist olarak tanımlamayınız lütfen, ben pragmatizm peşinde koşmuyorum.

Maalesef, senin "gerceklerin" dincilerin "gercekleridir" Ayrica gercek ve gerceklik, insanoglunun kendine yansiyan ve gozlem verene ne gibi bir anlam ve icerik verdigi ve bunun ile kurdugu bagdir.

Iste bu temelde de sen muslumanliga tamda dincilerin verdigi anlam ve icerigi veriyor ve muslumanlarin ayni dinciler gibi bu anlam ve icerikte musluman olmalarini istiyorsun.

Ben de diyorum ki, birdinsiz olarak senin yapman gereken, muslumanligi ve nasil musluman olurlugu dinci acidan ortaya koymak degil; kendine musluman diyen bir kisinin muslumanliktan ne algiladigini ortaya koyduktan sonra, ona dinin ve inancin sorgulanmasi gereken bir veri, tabu ve deger oldugunu algilatmaya calismak.

Dolayisiyle her muslumani ayni kefeye koymak yerine, hepsini ayri ayri kendi agzindan dinleyerek oyle algilamak ve sorgulatmak.

Yani muslumanlar ve muslumanlik ile degil de; genelde din ve tanri ozeldede islam dini ve Allah inanci, anlami icerigi ve Kuran'i olarak konuya bakmak.

Bir muslumaninda, Allah'i dini ve kurani ile olan iliskisini kendisine birakmak ve onu, dinciler gibi; daha da cok yaklastirma

egiliminde bulunmamak.

Kisacasi dini, Kuran'i ve Allah'i dusunce olarak sorunlari ile dile getirirken, buna MUSLUMANI VE MUSLUMANLIGI KATMAMAK.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Maalesef, senin "gerceklerin" dincilerin "gercekleridir" Ayrica gercek ve gerceklik, insanoglunun kendine yansiyan ve gozlem verene ne gibi bir anlam ve icerik verdigi ve bunun ile kurdugu bagdir.

Iste bu temelde de sen muslumanliga tamda dincilerin verdigi anlam ve icerigi veriyor ve muslumanlarin ayni dinciler gibi bu anlam ve icerikte musluman olmalarini istiyorsun.

Ben de diyorum ki, birdinsiz olarak senin yapman gereken, muslumanligi ve nasil musluman olurlugu dinci acidan ortaya koymak degil; kendine musluman diyen bir kisinin muslumanliktan ne algiladigini ortaya koyduktan sonra, ona dinin ve inancin sorgulanmasi gereken bir veri, tabu ve deger oldugunu algilatmaya calismak.

Dolayisiyle her muslumani ayni kefeye koymak yerine, hepsini ayri ayri kendi agzindan dinleyerek oyle algilamak ve sorgulatmak.

Yani muslumanlar ve muslumanlik ile degil de; genelde din ve tanri ozeldede islam dini ve Allah inanci, anlami icerigi ve Kuran'i olarak konuya bakmak.

Bir muslumaninda, Allah'i dini ve kurani ile olan iliskisini kendisine birakmak ve onu, dinciler gibi; daha da cok yaklastirma

egiliminde bulunmamak.

Kisacasi dini, Kuran'i ve Allah'i dusunce olarak sorunlari ile dile getirirken, buna MUSLUMANI VE MUSLUMANLIGI KATMAMAK.

İyi de ben kimseye inancını sorgulatmaya çalışmıyorum ki. Bana devamlı benim amacımın insanları sorgulamak mı yoksa onların dinlerini sorgulamasını sağlamak mı soruyorsunuz.

Cevap hiç birisi. Ben sadece şahsi fikirlerimi yazıyorum.

Bu yazı müslümanları dinden çıkarmaya veya uzaklaştırmaya yönelik bir yazı değil, bu açtığım başlık İslam ile değil müslümanlarla ve onların yaşama uyumuyla ilgili. İslam'ın kendisini başka başlıklarda yazdım zaten bu başlığın konusu İslam değil müslümanlardır.

Burası kitlesel bir platform olduğuna göre herkes kendi görüşlerini yazmıyor mu?

Neden benim müslümanları dincilerin kucağına atma ihtimalimden bu denli rahatsızlık duydunuz?

Bu sizin sözünüz: ''''Ben de diyorum ki, birdinsiz olarak senin yapman gereken, muslumanligi ve nasil musluman olurlugu dinci acidan ortaya koymak degil; kendine musluman diyen bir kisinin muslumanliktan ne algiladigini ortaya koyduktan sonra, ona dinin ve inancin sorgulanmasi gereken bir veri, tabu ve deger oldugunu algilatmaya calismak.''''

Geçen hafta bir başlıkta ben size nasıl yazmanız gerektiğiyle ilgili bir ileti gönderdiğimde siz de bana '''nasıl ve ne yazılması gerektiğine''' sadece yazarın karar vereceğini söylememişmiydiniz?

BENİM NE YAZMAM GEREKTİĞİNE siz mi karar vereceksiniz yani?

Benim temel gayem tutarlı olmaktır sadece.

tarihinde freand tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İyi de ben kimseye inancını sorgulatmaya çalışmıyorum ki. Bana devamlı benim amacımın insanları sorgulamak mı yoksa onların dinlerini sorgulamasını sağlamak mı soruyorsunuz.

Cevap hiç birisi. Ben sadece şahsi fikirlerimi yazıyorum.

Bu yazı müslümanları dinden çıkarmaya veya uzaklaştırmaya yönelik bir yazı değil, bu açtığım başlık İslam ile değil müslümanlarla ve onların yaşama uyumuyla ilgili. İslam'ın kendisini başka başlıklarda yazdım zaten bu başlığın konusu İslam değil müslümanlardır.

Burası kitlesel bir platform olduğuna göre herkes kendi görüşlerini yazmıyor mu?

Neden benim müslümanları dincilerin kucağına atma ihtimalimden bu denli rahatsızlık duydunuz?

Bu sizin sözünüz: ''''Ben de diyorum ki, birdinsiz olarak senin yapman gereken, muslumanligi ve nasil musluman olurlugu dinci acidan ortaya koymak degil; kendine musluman diyen bir kisinin muslumanliktan ne algiladigini ortaya koyduktan sonra, ona dinin ve inancin sorgulanmasi gereken bir veri, tabu ve deger oldugunu algilatmaya calismak.''''

Geçen hafta bir başlıkta ben size nasıl yazmanız gerektiğiyle ilgili bir ileti gönderdiğimde siz de bana '''nasıl ve ne yazılması gerektiğine''' sadece yazarın karar vereceğini söylememişmiydiniz?

BENİM NE YAZMAM GEREKTİĞİNE siz mi karar vereceksiniz yani?

Benim temel gayem tutarlı olmaktır sadece.

Senin sahsi fikirlerin muslumanlik uzerine mi, dinsizlik ve inancsizlik uzerine mi?

Seni ilgilendiren dinsizlik mi, yoksa bir kisinin muslumanligi ya da senin deyimin ile derecelendirdigin "gercek muslumanligi" mi?

Madem tutarli olmak istiyorsun,benim ki sadece bir oneri ve neden bu oneriyi yaptigimin aciklayici izahidir.

Buradaki "tehlike" muslumasnligi sorgulamanin ve "gercek muslumanlik" ayrimi yapmanin, dinsizin degil; dincinin bir yanasimi oldugudur. Dinsizin yanasimi, inanir ve din uygulayicisini kendine sorgulatmak olmali ve bir inanirin inancini ve dini uygulamasini kendinesorgulamasinda yardimci olmasidir.

Benim,sizin ne yazmaniz gerektigine yonelik bir karar vermem asla mumkun degildir, bu karari tabiki herkes gibi siz vereceksiniz.

Benim yaptigim, dile getirdiginiz dusunce ve davranislari dinsizlik adina size sorgulatmaktir.

Yani sizin de muslumanlara yapmanizi onerdigim gibi.

Burada karar yetkisi oneriyi yapanda degil; uygulayacak olandadir, yani bende degil, sizdedir. Sizde degil, bir muslumandadir.

Iste o yuzden tum yazilar ve oneriler muslumani ve muslumanligi "gercek muslumanlik" adi altinda ve anlam ve iceriginde sorgulamak, yargilamak degil; bir dinsiz olarak muslumanadini uygulama ve inancini sorgulamasinda yardimci olmak.

Benim de size yaptigim budur. Yani bir dinsiz olarak muslumanlara ve "gercek muslumanlik" ayriminiza olan bakis acinizi size sorgulatmak.

Bunu sorgulayacak olanda, bu konuda ne dusunup nasil davranacaginin kararini verecek olan da sizsiniz. Benim bu konudaki oneriden baska bir zorlamam, karismam, empoze etmemin olmasi; zaten benim evrensel-insan zihniyetime terstir.

Sonucta bir kisi her turlu kararini kendi almalidir. Disaridakiler sadece oneri yapabilirler ve kisi alacagi karari kimsenin etkisi altinda kalmadan ve kendi adina kendi almalidir, bu da birey bilinci gerektirir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında laiklk dinlerle çatışmaktadır çünkü laiklik din ile devlet işlerini birbirinden ayıran yönetim biçimidir.

Yani laik bir müslüman olamaz, laik bir hıristiyan olamaz, laik bir yahudi olamaz asla kabul edilemez bir durumdur.

Dininizin asla kabul etmediği bir şeyi siz kabul eder ve olur derseniz sizin inancınızdan şüphe etmekle kalmam derse şair haklımıdır, haksızmıdır?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında laiklk dinlerle çatışmaktadır çünkü laiklik din ile devlet işlerini birbirinden ayıran yönetim biçimidir.

Yani laik bir müslüman olamaz, laik bir hıristiyan olamaz, laik bir yahudi olamaz asla kabul edilemez bir durumdur.

Dininizin asla kabul etmediği bir şeyi siz kabul eder ve olur derseniz sizin inancınızdan şüphe etmekle kalmam derse şair haklımıdır, haksızmıdır?

Neden catissin. Devlet mecbur mu, dini bir tarafta yer almaya? nerden geliyor bu mecburiyet?

Ayrica izah ettim, laiklik bir DUZEN SISTEMDIR diye. Oyuzden pekala bir yahudi, musluman, hristiyan laik bir duzen ve sistemde yasayabilir.

SEKULER, YAHUDI, HRISTIYAN VE MUSLUMAN olmaz. Cunku sekulerlik dunyeviliktir ve bu uc ibrahimi din de; dunya oteligi inanci ve sarti icerir.

Soyle bir bati Avrupa'ya bak bakalim. Hangisinde bir dinsiz ile cesitli dini inanir mensubu dindar bir arada yasamiyor?

Sence neden sorun yok, bir dusun ve acikla bakalim!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Neden catissin. Devlet mecbur mu, dini bir tarafta yer almaya? nerden geliyor bu mecburiyet?

Ayrica izah ettim, laiklik bir DUZEN SISTEMDIR diye. Oyuzden pekala bir yahudi, musluman, hristiyan laik bir duzen ve sistemde yasayabilir.

S

Mocos bence haklı.

Evet laiklik bir düzendir demişsiniz, doğrudur.

Peki öyleyse dinler nedir?

Dinler de düzendir, dinler de sistemdir sayın Evrensel-insan.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...