Jump to content

Şeytanın Cinsiyeti


Recommended Posts

Kur'an'da ve İslam'da Allah'ın cinsiyeti yoktur, meleklerin de.

Açıkça ifade edilmesine rağmen insanlar yine de dolaylı da olsa bir cinsiyet yakıştırırlar.

Tevrat'a göre Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır.

Yani Allah kuşa, balığa, bitkiye, taşa benzemez, insana benzer.

Adem erkek olduğuna göre Allah da erkek olarak tahayyül edilmiştir.

Çocukların çoğunun kafasındaki imaj da Allah'ın erkek olduğudur.

Bu çocuğa öğretilmemiştir ama dolaylı olarak öyle algılatılmıştır.

"Allah baba" hitabı kesinlikle reddedilmesine rağmen tamamen sökülüp atılamamıştır.

Bugüne dek "Allah ana" diyene de rastlanmamıştır.

Hristiyan aleminde de kiliseden kabul görmese de Allah erkek olarak resmedilir.

Esmaül Hüsna'daki Allah'ın isimleri hep erkeklere verilir.

Aziz, Mümin, Melik, Rahim, halim, Kerim, Hafız, Latif, Hasib, Vahid, Macid, Kadir, Adil

Bu isimler kızlara verilirken -e eki alır. Azize gibi..

Zuhruf/ 19. Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.

Ayete rağmen toplumda meleklerin imajı kızdır.

"Melek" isim olarak sadece kızlara verilir.

Ama büyük meleklerin isimleri (Cebrail, İsrafil, Mikail) erkeklere verilir.

Allah'a, meleklere cinsiyet yakıştırması yapılır ama ilginçtir ki şeytan cinsiyetten münezzehtir.

Kimse şeytanı erkek ya da dişi olarak algılamaz.

Kur'an'da Şeytanın cinlerden olduğu yazılıdır.

Ama ne hikmetse meleklerle beraberdir, hatta meleklerin başıdır.

Allah'a isyan eder ve kovulur.

Şeytan melek olsaydı cinsiyeti olmayacaktı.

Madem ki şeytan cinlerden, cinlerin de erkeği dişisi olduğuna göre;

Şeytanın cinsiyeti nedir acaba?

Kadının erkeğin kaburgasından yaratılmış olmasını, erkeğin yarı haklarına sahip oluşunu, cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluşmasını, şeytanın Adem'e secde etmeyişinin arkasında feministlik aranmasını, "kadın şeytandır" sözünün yaygınlığını gözönüne aldığımızda şeytanın cinsiyetinin dişi olma ihtimali daha yüksek. :)

Sizce?

Link to post
Sitelerde Paylaş

işin garip tarafı şeytan diyorki ahanda ben gidiyorum bütün kullarını yoldan çıkaracağım.

allah tamam git çıkar sana kıyamete kadar mühlet veriyorum.

sen şeytanı insanın üzerine sal, şeytan insanın beyninin içinde gezinsin, beynin nöronlarına kadar girsin, fitne soksun sonra sen insanı suçla, bu olayda zerre kadar adalet yok!

eğer insan bu dünyada sınav ediliyorsa bu sınavda bal gibi şike var arkadaşım.

tarihinde mocos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dini kitaplardaki Şeytan figürünü çok beğenirim. Düşünce özgürlüğünün öncüsüdür. İlk sorgulayan vatandaşdır. Karşısında kim olduğuna bakmaksızın "Lan olm böyle saçma şey mi olur" diyebilecek kadar dik duruşludur. Hz. İbo oğlunu Allaha kurban edeceği zaman kuzu kuzu giden İshak'a "Olum hayat güzel manyak mısın" diyecek kadar da rasyoneldir. Adam gibi adamdır. Gay yada dişi olduğunu açıklarsa çok üzülürüm.

tarihinde İblis tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mitolojilerde şeytan figürü biraz karmaşıktır. Lilith'le Lucifer sıkça birbirine karıştırılır.

Meleklerin başı olan şeytan kovulduktan sonra cinlerin başı olmuştur. Yahudi mitolojisinde adı Şamael'dir ve erkektir.

Yine bu mitolojiye göre Lilith, Adem'le birlikte yaratılan ilk kadındır ve Adem'in eşidir.

Ama Adem'le anlaşamaz, sürekli tartışır, çekişir. Aralarındaki en büyük sorun; sevişme sırasında Lilith'in altta olmaya karşı çıkmasıdır. "İkimiz de topraktan yaratıldık ve eşitiz" diyerek Adem'e tabi olmayı reddeder. Ve dünyaya kovulur. Ve cinlerin kralı şeytan Şamael'le tanışır. Onunla beraber olur. Ondan çocuklar doğurur.

Burda duralım. Bu anlatıma göre Lilith kadın olduğuna göre şeytan Şamael erkektir.

Lucifer'ı da daha sonra yazarız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Lucifer'e geçmeden önce Lilith hakkındaki diğer söylenceleri belirtelim:

Lilith'in şeytan Şamael'den yüzlerce çocuğu olmuştur.

Adem yalnız kalınca Lilith'e tekrar kavuşmak ister. Lilith'i davet etmek üzere 3 melek gönderilir ama Lilith daveti reddeder.

Melekler gelmediği hergün için 100 çocuğunun öldürüleceğini söylerler. Lilith bu tehdite de aldırmaz ama hergün 100 çocuğu öldürülür.

Lilith ikna edilemediği için tanrı, Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Kaburga kemiğinden yaratma sebebi, erkeğine bağlı kalıp karşı gelmemesi içindir.

Çocuklarının öldürülmesi üzerine Lilith, yeni doğan çocukları öldürmek için and içer ve nerede bir lohusa kadın bulursa çocuğunu öldürür.

Artık Lilith şeytanlaşmıştır ve adı "Dişi şeytan" olmuştur. Sadece yeni doğan çocukları öldürmekle kalmaz. Kadınları erkeklere karşı kışkırtır, erkekleri baştan çıkarır. Rüyalara girer ve insanları rüyasında kirletir. Hatta tohumlarını çalar ve bazılarından çocuk doğurur. Bunlardan biri de İlyas peygamberdir. Lilith İlyas'a "Senden çocuklarım var" der. İlyas, onunla beraber olmadığı için itiraz edip bunun mümkün olmadığını söyler. Lilith ise "Ama rüyalarına girdim. Seni kirlettim ve tohumlarını çaldım." der. Lilith'in bir başka adı da "tohum hırsızı" olmuştur.

Lilith'in kökeni çok tanrıcı Mezopotamya uygarlıklarına kadar gider. Rüzgar tanrıçası Lilitu ile ilişkilendirildiği gibi Babil metinlerinde İştar'ın tapınak fahişesi olarak da belirtilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şaka bir yana Şeytanın cinsiyeti hiç önemli değil, önemli olan işlevi :) Karşısında Allah var..öyle sanal filan değil hani kendisini ve diğer melekleri yaratmış...Daha sonra Adem'i yaratmış daha sonra Şeytanın pabucunu dama atmak istemiş ama Şeytan bile bile varlığından emin olduğunu bırak kendini yaratan Allaha karşı gelmiş, isyan etmiş üstelik birde pazarlık etmiş...Buna şapka çıkarılır..Şahsiyet shibidir şeytan açık sözlüdür arkadan iş çevirmez, adamı ikilemde bırakmaz ya uyacaksın şeytana yada uymayacaksın..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Eski Ahid’e göre şeytan güzeller güzeli, bilgeler bilgesidir.

Ezekiel 28:12–19: “..güzellerin ve bilgelerin en mükemmeliydin. Eden’de, Tanrı’nın bahçesindeydin. Giysilerin hep güzel taşlarla – yakut, zümrüt, aytaşı, beril, onix, safir, turkuazla – ve altın işlemelerle süslüydü. Bunlar sana sen yaratıldığın gün verildi. Seni kudretinle ve gücünle bekçim yaptım. Tanrının kutsal dağına gidebiliyor ve ateş tarlalarında yürüyebiliyordun. Yaptıklarından tamamen muaf tutulurdun ta ki için kötülükle dolana dek. Bu varlık içinde bile daha büyük şiddet yarattın ve günahkar oldun. Seni tanrının dağından men ettim ve seni bekçilik ettiğin ateş tarlalarından sürgün ettim. Güzelliğin yüzünden için kibirle doldu ve bilgeliğini kendi ünün için harcadın. Seni içine hapsettiğim ateşle beraber Dünya’ya attım. Seni takip edenlerle beraber sonunuz ateşler içinde küle dönecek. Çok feci bir sona geldin.”

Tanrıya isyan ettiği için kovulan şeytan Şamael’in Hristiyanlıktaki adı Lucifer’dır. Adem ile Havva’yı aldatan yılan da Hristiyan ulemasınca şeytan olarak kabul görmüştür. Latincede Lucifer sabah yıldızı olarak anılan Venüs’ün ismidir. Ve ilginç olan aşk tanrıçası Afrodit’i simgeler.

Erkek şeytan olan cinlerin kralı Şamael’in Hristiyanlıktaki karşılığı Lucifer, aşk tanrıçası Afrodit simgesiyle dişi olarak karşımıza gelir. Ve kafalarımız tekrar karışır.

Bu çelişki bizi şeytan Şamael’in Lucifer olmadığı sonucuna götürür. Evet Lucifer düşen meleklerden biri olabilir ama tanrıya isyan eden başmelek ve kovulan şeytan değildir. Hristiyan uleması, pagan Roma mitolojisinden aldığı Lucifer figürünü şeytan Şamael’le eşleştirerek hata yapmıştır.

Ayrıca Lucifer’ın Hristiyanlıktaki bir başka adı “Şeytanın oğlu”dur. Bu durumda “Lucifer, Şamael’le Lilith’in oğlu mudur?” diye düşünmemiz gerekir. Ama Roma mitolojisinde Lucifer, Tanrıça Aurora (Dawn) ve Tanrı Ceyx’in oğlu olarak geçer. Anlaşılan odur ki çoktanrıcı dinlerdeki kötü tanrılar, tek tanrıcı dinlere şeytan figürü olarak değişik şekillerde aktarılmıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahudi mitolojisinde güzellikte ve bilgelikte mükemmel olarak nitelenen şeytanın kökeni, tarihin en eski dini ve mitolojisi olan Sümer'de suların ve bilgeliğin tanrısı Enki'ye kadar uzanır.

Hatta İslam'daki şeytan taşlaması ve şeytana atılan küçük ve büyük taşlar, Sümer mitolojisinde de vardır ve Enki de taşlanmıştır. Ve Enki erkektir.

“Geçmis gunlerde,

Geçmis uzak gunlerde,

Geçmis gecelerde,

Geçmis uzak gecelerde,

Geçmis gunlerde,

Geçmis uzak gunlerde,

Geçmis gunlerde,

Gerekli her sey var edildikten sonra,

Gerekli her sey emredildikten sonra

Tapınaklarda ekmek yendikten sonra

Fırınlarda ekmek piştikten sonra,

Gök Yer’den uzaklaştıktan sonra,

Yer Gök’ten uzaklaştıktan sonra,

Insan’a ad verildikten sonra,

An Gok’u aldiktan sonra,

Enlil Yer’i aldiktan sonra

Ereskigal’e oluler diyari (yer alti) verildikten sonra,

Yelken açtiktan sonra,

Yelken açtiktan sonra,

Enki Baba , Kur'a (Oluler Diyari-Yer Alti’na) yelken açtiktan sonra ,

Kirala (Enki Baba’ya) karsi küçükler atildi

Enki'ye karsi buyukler firlatildi.

Küçükler, elin taslari,

Büyükler, kamislarin „dans eden" taslari,

Enki'nin gemisinin omurgasi,

Savasta hücum eden firtina gibi gômüldù;

Kirala karsi sular geminin tepesinde

Kurt gibi yuttu,

Enki'ye karsi sular geminin arkasina

Arslan gibi çarpti.“

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Allah'a, meleklere cinsiyet yakıştırması yapılır ama ilginçtir ki şeytan cinsiyetten münezzehtir.

Kur'an'da Şeytanın cinlerden olduğu yazılıdır.

Ama ne hikmetse meleklerle beraberdir, hatta meleklerin başıdır.

Geçmiş zamanda öyleydi, bigbang evresinde şeytan melek idi itaat etmeyince cin oldu; kane (oldu).

Allah'a isyan eder ve kovulur.

Şeytan melek olsaydı cinsiyeti olmayacaktı.

Madem ki şeytan cinlerden, cinlerin de erkeği dişisi olduğuna göre;

Şeytanın cinsiyeti nedir acaba?

aslında melek, melaik, şeytan adlarını birer özne kabul edersek bunları madde dünyasına yorumlamak olası olur.

melek : element

melaik : molekül

şeytan : karanlık özdek

iblis : Karanlık totur

ya da benzer özne veya öğeler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gay

eğer şeytan gay'se

allahın/tanrının fantazi dünyası baya genişmiş (:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...