Jump to content

KUR'AN IN ALLAH LA HİÇ BİR ALAKASININ OLMADIĞININ KESİN KANITI


Recommended Posts

  • İleti 306
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Biz Kuran da matematik hatası vardır diyoruz, inanmıyorsunuz. Matematik hatası yoktur diye anlamsız bir iddia içine giriyorsunuz. Bir ilkokul öğrencisine anlatsanız size söyler gerçeği. hadi ilkokul öğrencisi de yok cevrenizde o zaman buyurun islami siteden örnek. Şimdi bu adamlar da mı kafir?

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

tarihinde katalan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Doğrusu için Süleyman Ateş'e kulak verelim; :)

Avliye meselesini ortaya atıp, payların tutarının paydadan çok olduğunu ileri süren bir internet sitesinde “Allah matematik bilmiyor mu?” diye saptırıcı bir soru üzerine verdiğim cevaptır: Bunun, Tanrı’nın matematik bilgisiyle ne ilgisi var? Kur’ân’daki miras hukuku, yüzyıllardan beri mevcut olan Arap miras hukukunun, kadın ve çocuklar lehine düzeltilmiş şeklidir. Bu paylaştırma daha önce mevcuttu. Kur’ân daha önceki hukuk sisteminin adaletsiz yanlarını düzelterek uygulanmasını tavsiye etmiştir. İslâm hukukunun miras taksim dalına Feraiz denilir. Bu taksim işleminde üç husus karşımıza çıkabilir: 1- Fariza-i adile: Varislerin hisselerinin toplamıyla paydanın eşit olmasına adil taksim, 2- Reddiye: Payların toplamının, meselenin ortak paydasından eksik olmasına reddiye, 3- Fariza-i aile (Avliye): Payların toplamının, ortak paydadan büyük olmasına da avliye denilir.

Burada hisselerin toplamı ortak payda kabul edilerek eksiklik, her varisin hakkı, hissesi oranında azaltılır. Mesela ölen kişinin eşi, 3 kızı, anası ve babası varsa eşi 1/8, kızlar 2/3, ana babanın her biri 1/6 alır. Mesele 24’ten gelir ama payların toplamı 27 eder. Bu durumda payda 27’ye çıkarılır. Mal

27 parçaya ayrılır ve herkes hakkı oranında payını alır. Kur’ân’da meselelerin 6 veya

12 yahut 24 üzerinde hesap edileceği söylenmiyor ki! Feraiz ilmi denilen miras taksimiyle uğraşanlar kolaylık için ortak paydalar düşünmüşlerdir. Yok efendim tam değilmiş de yarım çıkıyormuş da... Yarım çıksa ne olur? Sanki yarım, matematiğin gereği değil mi? Tamları yapanlar da yarımlardır. Bu tür sorular, bilgisizleri dinden soğutmak isteyen tanrıtanımaz, dinsizlerin uydurmalarıdır.

Süleyman ateş te gitti cehenneme desene..Allahın matematik bilmediğini

Bir miras ayetini bile düzgün yapamadığını görmüş..

Ama bahaneyle yalan söylemek zorunda kalmış

Tevbesi de kabul olmuyor artık..

Matematiğe bile islamın yalan dolanı dediler yaaaa :lol: :lol: :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamiyet ===== Sapıklık..Küçük kızlara tecavüz..10-15 tane kadın alma,,çeşitli çeşitli cariyeler,,parlak oğlanlar..Sonunda heppiside geberdi gitti,,şayet bir cehennem varise kesin oradadırlar..

Bencede Müslümanlar Tanrı diye bir şey olmasın diye yırtınmalılar...

Tanrı varsa önce Müslümanları yırtacaktır bu kesin..

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamiyet ===== Sapıklık..Küçük kızlara tecavüz..10-15 tane kadın alma,,çeşitli çeşitli cariyeler,,parlak oğlanlar..Sonunda heppiside geberdi gitti,,şayet bir cehennem varise kesin oradadırlar..

Dinsizlik ===== Sapıklık..Küçük kızların okul/kafe vs. köşelerinde oğlanlarla fingirdeşme özgürlüğü. Bir ömür boyu evlilik dışı (zina) yoluyla 1000-1500 kadın/erkek ile birlikte olma özgürlüğü, ibnelik özgürlüğü.. Sonunda hepsi geberip gidecek. Tek olan Allah var, O'na hesap verecekler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinsizlik ===== Sapıklık..Küçük kızların okul/kafe vs. köşelerinde oğlanlarla fingirdeşme özgürlüğü. Bir ömür boyu evlilik dışı (zina) yoluyla 1000-1500 kadın/erkek ile birlikte olma özgürlüğü, ibnelik özgürlüğü.. Sonunda hepsi geberip gidecek. Tek olan Allah var, O'na hesap verecekler.

İslamı öğreneceksin ..

heyecan yapma.. <_<

Talak 4 ayetini okumakla başlayabilirsin

MUHAMMED VE HALİFELERİN KÜÇÜK KIZLARLA EVLENME NEDENLERİ NELERDİR?

TALAK suresi ..ayet..4 - Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz onların bekleme süresi üç aydır.

Bu surede kadınlarınız için den adetten kesilmiş olanlar..DOĞURGANLIĞINI BİTİRMİŞ OLANLAR

Henüz adetini görmemiş bulunanlardan…KÜÇÜK OLUP HENÜZ REGL OLMAMIŞ KIZLAR

Açık ve net olarak belirtilmiştir.

‘Henüz adet görmeyen’ kadınlardan ‘nasıl boşanılacağı’ anlatılmasının amacı nedir?

Doğal olarak buradan şu sonuç çıkarılmaz mı daha ergenliğe girmemiş kızlarla evlenilebilir ve hatta boşanılabilir.Bekleme süresi dediği hamilemi değil mi anlamındaki süredir.öyleyse kuran da bu ibareyi koyduğun zaman ergenliğe girmemiş kızlarla evlenilebileceği belirtilir.

Arap Müslümanlar bunun böyle olduğunu biliyorlar.Uygulamayı ise fetva ile şöyle yaptıklarını belirtiyorlar.Biz bu konuda Muhammedi örnek alıyoruz.Ayşe ile 6 yaşında evlenmiş fakat 9 yaşına gelmeden gerdeğe girmemişti diyorlar.(hani Muhammed koruma amaçlı evleniyordu)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinsizlik ===== Sapıklık..Küçük kızların okul/kafe vs. köşelerinde oğlanlarla fingirdeşme özgürlüğü. Bir ömür boyu evlilik dışı (zina) yoluyla 1000-1500 kadın/erkek ile birlikte olma özgürlüğü, ibnelik özgürlüğü.. Sonunda hepsi geberip gidecek. Tek olan Allah var, O'na hesap verecekler.

Dinsizlik=sapıklık diyemezsin. Dinsizlik özgürlüktür. Bir erkek de kadın da ister 1 adet karşı cinsle beraber olur 10, kimse karışamaz. Adalet vardır. Oysa İslam erkeğe 4 eş hakkı verir (maddi durumu iyi olmayan kadın/erkek bir erkeğin ya da kadının 4. eşi olmayı kabul edebilir ama bu mecburiyettendir, maddi durumu iyi olan bir insan (eğer fantezisi eşini paylaşmak değilse, bu durumdan haz duymuyorsa) asla bunu kabul etmez, çünkü bu insanın onurunu kırıcı, onu hayvan yerine koyan bir şeydir ve İslam erkeğe kadının bu halinden istifade "ikişer, üçer, dörder" kadını eş hakkı verir) oysa bir kadın sadece 1 erkekle evlenebilir. Alternatifi yoktur dinde. Yani din erkeğe çok eşli olma hakkı verirken, kadının çok eşli olma hakkını elinden alır. Adalet yoktur.

Ayrıca müslümanız diyenleri de görüyoruz. Bir insan kötüyse elhamdulillah müslümanım da dese can acıtabilir, kafirim dese de. Eğer her müslüman ahlak ve iyilik abidesi olsaydı Müslüman ülkelerde suç işlenmezdi. Kaldı ki, bir müslüman cidden iyi de olsa, eğer erkekse 4 eş alabilir, kimse de bir şey diyemez, din buna izin verir ama bir kadın sadece 1 adet erkek alabilir. Ben böyle adaletin içine tüküreyim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinsizlik=sapıklık diyemezsin.

Derim. Dinsizlik=sapıklık.

Dinsizlik özgürlüktür.

Dinsizlik, sapıklık özgürlüğüdür.

Bir erkek de kadın da ister 1 adet karşı cinsle beraber olur 10, kimse karışamaz.

Allah, istediğine istediği hakkı verir, ister erkeğe 40 eş verir, ister bütün kadınları cariye olarak verir. İsterse de kadınların tek bir evlilik yapmalarına dahi izin vermez. KİMSE KARIŞAMAZ.

Oysa İslam erkeğe 4 eş hakkı verir (maddi durumu iyi olmayan kadın/erkek bir erkeğin ya da kadının 4. eşi olmayı kabul edebilir ama bu mecburiyettendir, maddi durumu iyi olan bir insan (eğer fantezisi eşini paylaşmak değilse, bu durumdan haz duymuyorsa) asla bunu kabul etmez

Nereden biliyorsun? Bir kadının neyi kabul edip etmeyeceğine sen mi karar veriyorsun?

çünkü bu insanın onurunu kırıcı, onu hayvan yerine koyan bir şeydir

1- Bir erkeğin 333. çıktığı kadın olmak, çok onur verici bir şey midir?

2- Porno, fuhuş ve moda sektörü hakkında ne düşünüyorsun?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah, istediğine istediği hakkı verir, ister erkeğe 40 eş verir, ister bütün kadınları cariye olarak verir. İsterse de kadınların tek bir evlilik yapmalarına dahi izin vermez. KİMSE KARIŞAMAZ.

Yavaş ol. Kadınlar da var bu forumda biraz kendine gel.

Allah bizim ne yapacağımıza karışamaz asıl. Zaten karışamıyor da öyle siz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz.

Pabucumun Allah'ı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1. Allah, istediğine istediği hakkı verir, ister erkeğe 40 eş verir, ister bütün kadınları cariye olarak verir. İsterse de kadınların tek bir evlilik yapmalarına dahi izin vermez. KİMSE KARIŞAMAZ.

2. Nereden biliyorsun? Bir kadının neyi kabul edip etmeyeceğine sen mi karar veriyorsun?

1- Bir erkeğin 333. çıktığı kadın olmak, çok onur verici bir şey midir?

2- Porno, fuhuş ve moda sektörü hakkında ne düşünüyorsun?

1. E o zaman ben bu adaletsizliğe inanmam. Tükürürüm böyle adaletsiz, kahpe işin içine. Adaletten, iyiliken, merhametten bahsetmesin o zaman bu din. Millet bir tarafıyla güler ve gülüyor da zaten.

2. Sor bakalım kaç kadın kabul ediyormuş.

1- Bir erkeğin ha 4. karısı olmuşsun, ha 333. çıktığı. Biri dinin iznidir, kutsal olan din kadını bu derece aşağı tutmaz. Diğeri tercihtir, ister bir erkeğin 333. çıktığı olur kadın, ister 333 erkekle çıkar, isterse hiç çıkmak kimseyle, keyfi bilir.

2- Porno, fuhuş ve moda sekteründe kadın/erkek/çocuk hepsi mevcut. Erkekler de zorla fuhuşa sürükleniyor. Parasızlıktan jigololuk/travestilik vs yapan erkek dolu. Ama bu durumun dinsizlikle bir alakası yok, insanların kötü olmasıyla bir alakası var ve bir insan müslüman da olsa bunları yapabilir. Ki yapıyorlar da.

Neyse sen zaten süper özet geçtin. İslam kadına bok muamelesi yapıyor. Aferin, itiraf edebilmen de bir başarı. Ama asıl bok sensin, bunu da ekleyeyim.

tarihinde BlueStreak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Yavaş ol. Kadınlar da var bu forumda biraz kendine gel.

Allah bizim ne yapacağımıza karışamaz asıl. Zaten karışamıyor da öyle siz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz.

Pabucumun Allah'ı.

Ya kadınlar müslüman oldukları halde bile canları ne isterseler yapıyorlar. Bu adam gibi beyni küçükler avutsun kendilerini. Böyle adamları yapacaksın çapkın kadınların 333. sevgilisi, görecekler günlerini :). Eminim bu sapık o cümleleri yazarken haz duydu. Şaşkın aklınca sinir oldu dininin sorgulanmasına. Kendi de biliyor dininin ne halt olduğunu. Din saçmadır, daha da saçma olsa bile kimse karışamaz diyor. Komik lan bunlar :).

Link to post
Sitelerde Paylaş
2. Sor bakalım kaç kadın kabul ediyormuş.

Ben niye sorayım? Sen iddia ettin, sen soracaksın.

1- Bir erkeğin ha 4. karısı olmuşsun, ha 333. çıktığı. Biri dinin iznidir, kutsal olan din kadını bu derece aşağı tutmaz. Diğeri tercihtir, ister bir erkeğin 333. çıktığı olur kadın, ister 333 erkekle çıkar, isterse hiç çıkmak kimseyle, keyfi bilir.

Bir erkeğin 4. karısı olmak ile üzerine sümkürülüp atılmış 333. mendil olmak çoook farklı şeylerdir.

2- Porno, fuhuş ve moda sekteründe kadın/erkek/çocuk hepsi mevcut. Erkekler de zorla fuhuşa sürükleniyor.

İşkembeden sallamak kolay, bir tane örnek ver bakalım.

Parasızlıktan jigololuk/travestilik vs yapan erkek dolu.

Parasızlıktan yaptıklarını nereden biliyorsun? Belki zevk için yapıyorlardır. Zevk alarak para kazanmak ya da para kazanırken zevk almak istiyorlardır.

Neyse sen zaten süper özet geçtin. İslam kadına bok muamelesi yapıyor. Aferin, itiraf edebilmen de bir başarı. Ama asıl bok sensin, bunu da ekleyeyim.

Sen bir bok bile değilsin, bir boka da yaramazsın.

tarihinde dalga tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ya kadınlar müslüman oldukları halde bile canları ne isterseler yapıyorlar. Bu adam gibi beyni küçükler avutsun kendilerini. Böyle adamları yapacaksın çapkın kadınların 333. sevgilisi, görecekler günlerini :). Eminim bu sapık o cümleleri yazarken haz duydu. Şaşkın aklınca sinir oldu dininin sorgulanmasına. Kendi de biliyor dininin ne halt olduğunu. Din saçmadır, daha da saçma olsa bile kimse karışamaz diyor. Komik lan bunlar :).

Allah'ın işine karışamazsın çünkü her şey O'nundur. Sen sigara içen birisi için "yaşam onun yaşamı, istediğini yapar" diyebiliyorsan eğer, şu halde mülkün sahibi olan Allah'ın da kendi mülkünde istediğini yapabileceğini anlaman gerekir.

Dinin sorgulanmasından o kadar rahatsız olsaydım buralarda işim olmazdı. Sorgulanmaktan rahatsız olanlar sizlersiniz. Ateizmin ne kadar rezil bir şey olduğunu bilip bundan dolayı kendilerini toplumda ifşa edemeyen anca böyle forum köşelerinde kaçak dövüşebilen kancıklarsınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah'ın işine karışamazsın çünkü her şey O'nundur. Sen sigara içen birisi için "yaşam onun yaşamı, istediğini yapar" diyebiliyorsan eğer, şu halde mülkün sahibi olan Allah'ın da kendi mülkünde istediğini yapabileceğini anlaman gerekir.

Dinin sorgulanmasından o kadar rahatsız olsaydım buralarda işim olmazdı. Sorgulanmaktan rahatsız olanlar sizlersiniz. Ateizmin ne kadar rezil bir şey olduğunu bilip bundan dolayı kendilerini toplumda ifşa edemeyen anca böyle forum köşelerinde kaçak dövüşebilen kancıklarsınız.

Allah yok diyoruz sen hala Allah'ı anlatıyorsun.

YOK. Sen kendini paralasan da YOK.

Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Ben niye sorayım? Sen iddia ettin, sen soracaksın.

2-Bir erkeğin 4. karısı olmak ile üzerine sümkürülüp atılmış 333. mendil olmak çoook farklı şeylerdir.

3-İşkembeden sallamak kolay, bir tane örnek ver bakalım.

4-Parasızlıktan yaptıklarını nereden biliyorsun? Belki zevk için yapıyorlardır. Zevk alarak para kazanmak ya da para kazanırken zevk almak istiyorlardır.

5-Sen bir bok bile değilsin, bir boka da yaramazsın.

1-Konuştuğum hiçbir kadın bunu kabul etmiyor. Edenler ya mecburen (maddi imkansızlıklar) kabul ediyor ya da fantezisi olduğu için. Karısını paylaşmaktan haz duyan erkekler de var en nihayetinde.

2-Yok ya? İyi o zaman sen kızını ver birinin 4. karısı olsun. Senin miden geniş besbelli.

3-Bir sürü örnek var ama bir kaç tane kopyalayayım.

Örnek 1

"KANDIRILARAK FUHUŞA ZORLANAN ERKEKLER

Çeteye yönelik dün sabaha karşı operasyon başlatan güvenlik güçleri, 18 yaşından küçük erkek çocukları fuhşa zorladıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şebekenin küçük yaştaki çocuklar ile iş vermek bahanesiyle irtibat kurup yanlarında çalıştırdıkları, daha sonra da bu çocukları para karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorladıkları öne sürüldü.

Çete üyelerinin, çocukları kendi iş yerleri dahil olmak üzere çeşitli mekanlarda çok sayıda kişiye pazarladıkları belirlendi."

Örnek 2

"GENÇ ERKEKLERE FUHUŞ TUZAĞI

Henüz çocuk denilebilecek yaştaki erkekleri, zengin adamlara pazarladıkları ileri sürülen fuhuş şebekesi çökertildi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün operasyonunu SABAH adım adım izledi."

Örnek 3

"İspanya’da genç erkekleri fuhuşa zorlayan bir çeteye üye oldukları şüphesiyle 14 kişi tutuklandı. Polis, Brezilya’dan getirilen 80 kadar erkeği zorla pazarlayan çeteyi şubat ayından beri takip ediyordu. Örgüt üyelerini Palma de Mollarca’da, Leon, Madrid, Barcelona ve Alicante’de yakalayan polisler, İspanya’ya yayılmış bir seks ticareti çetesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

20’li yaşlardaki erkek fahişeler, Brezilya’dan modellik ya da dansçı olma hayaliyle İsyanya’ya getirildi. Kurbanlar, İspanya’ya geldiklerinde ise 4 bin euroluk uçak biletlerini geri ödemek için çalışmak zorunda bırakıldı. Fahişelerin aynı zamanda müşterilerine kokain ve esrar satışı da yaptığı belirtildi."

Bu verdiğim örneklerin dışında internetteki haber kaynaklarından da sahipsizlik ve maddi imkansızlıklar yüzünden nasıl travesti olduğunu ya da jigoluluk yaptığını itiraf eden erkeklerin hayat hikayelerini okuyabilirsin. Ortak noktaları parasız ve sahipsiz olmaları. Ve bu kişilerin intihara bile nasıl sürüklendiğini, bu erkeklerin psikolojilerinin nasıl bozuk olduğunu göreceksin. Ve bu durum modern zamanın işi değil, tarih boyunca yaşlı kadınlara, oğlancı ya da eşcinsel erkeklere satılan erkekler olmuştur.

4- "BİR JİGOLO'NUN TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAFLARI...

-Müşterilerimin yarısı evli!

-Jigolo olarak çalışanların müşteri seçme, reddetme şansı yok.

-Henüz 23 yaşında ilk iş deneyimiyle ailesinin de destek verdiği şirketi batırınca, telaş içinde hızlı para kazanmanın yollarını aramaya başlamış. Bu esnada adada yaşayan bir tanıdığı, Avrupa’da jigololuğun çok gelişmiş bir sektör olduğunu, Türkiye’de de böyle bir talep olduğunu söylemiş. Fikir H.S’nin aklına fena halde yatmış. Ancak 23 yaşında olmanın verdiği duygularla yaptığı işin ahlaki tarafını ve kendisine vereceği zararları çok sonraları akıl ettiğini söylüyor.

Bu sadece ufacık bir örnek, internette pek çok haber sitesinde bu kişilerin neler çektiklerini, para için bu işleri (jigololuk/travestilik/oğlancı erkeklere hizmet) yaptıklarını okursun. Hele ki bir yere bağlı çalışıyorlarsa müşteriyi seçme hakları bile yok, en pis/yaşlı/çirkin kadınla bile beraber olmak zorundalar. Seni bilmem ama erkeklerin de bir midesi ve şerefi var ve bu adamlar para sıkıntısı içinde oldukları için müşteri seçememeyi kabul ediyorlar. Elbette ki bu işleri yaparken zevk alanlar da vardır, e fuhuş yaparken zevk alan kadın da doludur. Hem para kazanıyorum hem de zevk alıyorum diyen hayat kadını dolu. Bir örnek istedin, sana bir sürü örnek verdim, rahatla hadi :).

5-Ben tabii ki de bok değilim. Bok olan sensin. Her erkeği de kendin gibi ahlaksız, sapık ve midesiz sanma.

tarihinde BlueStreak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah'ın işine karışamazsın çünkü her şey O'nundur. Sen sigara içen birisi için "yaşam onun yaşamı, istediğini yapar" diyebiliyorsan eğer, şu halde mülkün sahibi olan Allah'ın da kendi mülkünde istediğini yapabileceğini anlaman gerekir.

Dinin sorgulanmasından o kadar rahatsız olsaydım buralarda işim olmazdı. Sorgulanmaktan rahatsız olanlar sizlersiniz. Ateizmin ne kadar rezil bir şey olduğunu bilip bundan dolayı kendilerini toplumda ifşa edemeyen anca böyle forum köşelerinde kaçak dövüşebilen kancıklarsınız.

Ben Ateist değilim, bokadam. İslam senin de itiraf ettiğin gibi kadının onurunu hiçe sayan bir din. Kendin de dedin, bu dinde cariyelik de olsa, kadınlara 50 koca hakkı da verse, erkeğe 10 eş hakkı da verse, yani ne olursa olsun sen bu dine inanırsın. E inan zaten. Ama bizden bu komediye inanmamızı bekleme. Ateistleri de bu kadar sevmiyorsan gelme onların mekanına. Ne sorguladın be düdük? :D. Ateizm bir din değil ki sorgulayasın. :D.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşkembeden sallamak kolay, bir tane örnek ver bakalım.

Bak bir örnek istemiştin sana bir sürü örnek verdim. Hem de konu hakkında kitap bile yazılmış :D

"Hep fahişeler konuşuldu, sıra "satılık erkekler"de

Sosyal bilimci Ayşe Kudat, erkek cinselliğinin istismarı konusunda dünyanın pek çok köşesinde 20 yıldır yürüttüğü çalışmaları "Satılık Erkekler" kitabında anlatıyor. Konunun kadınlarla yatan jigololarla bitmediğini belirten Kudat'ın bulguları şaşırtıcı...

960'lardan beri satılık erkekler konusunda araştırmalar yaptınız. Fakat bu konu ancak son yıllarda kamuoyunda gündem yaratmaya başladı. Bugüne kadar erkek fahişeliğinin toplumda ve medyada yok sayılmış olmasının sebebi nedir sizce?

Bunun en büyük nedeni insan toplumlarının erkek egemen olarak örgütlenmiş olması. Onun için erkekler ilkel toplumlardan beri genç oğlanları yanlarına almış ve aylarca av peşinde koşarken onlarla cinsel ilişkiye girmişler. Bulundukları ortamda izole oldukları için sosyal baskı da olmamış. Kadınlar ise herkesin gözü önünde yaşıyorlar. Erkekler göz önünde olmadığı için yaptıkları dillendirilmiyor, bir sorun gibi ifade edilmiyor. Yoksa ben bu konuda uzun zaman önce yazardım. Ayrıca yıllarca bürokrattım.

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi birçok uluslararası organizasyonda sosyal kalkınma ve iyileştirme projelerinde çalıştınız...

O dönemde jigololarla ilgili bir kitap yazmak için izin istedim. Fakat bunun Dünya Bankası'nı küçük düşürebileceğini söylediler. O dönemde satılık erkekliği ben de sadece jigololuktan ibaret sanıyordum. Ama gay edebiyatıyla tanışınca bu işin seks ticaretindeki piyasasını keşfettim.

Satılık erkeklerin sadece kendilerini kadınlara satan jigololar olmadığını, satılık erkekliğin birçok yüzü olduğunu söylüyorsunuz. Nedir bu kategoriler?

Olayın boyutları çok geniş. Kadınlarla yatan, hem kadın hem de erkeklerle yatan jigololar var. Sadece erkeklere hizmet verenler var ki onlara da erkek fahişe deniyor. Bu kategorinin içinde sadece homoseksüel erkeklerle birlikte olanlar var. Kimsenin konuşmadığı bir durum ama evli olan gizli eşcinsellere hizmet verenler var. Hatta buna özel erkek genelevleri var. Bir de hangi erkek olursa olsun diyenler var.

Hangi erkek olursa olsun diyenlerde de homoseksüel erkeklere hizmet verme konusunda büyük bir patlama oluyor, oradan gelen talep artıyor. Bu işe erken yaşta itilen ve pedofillere zorla hizmet veren oğlanları da unutmamak lazım. Bunlar organize suç örgütlerinin elinde ülkeden ülkeye götürülüyor. Bu suç örgütleri aynı zamanda beyaz zehir kaçakçılarıyla da çok girift bir şekilde ilişki sürdürüyor. Genelde uyuşturucu ve oğlan çocukları birlikte pazarlanıyor. Bu kategori sayısal olarak fevkalade büyük.

"Erkek fahişelere talep çok"

Türkiye'de durum ne?

Bu saydığım kategorilere giren çok sayıda erkek fahişe Türkiye'de de mevcut. Ancak benim kitabım bütün ülkeleri kapsıyor. Ve ta Yunan tarihinden başlayıp konuyu bugüne kadar getiriyor, neden sayı itibarıyla bu işin inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Kitapta kadın fahişeliği konusunda birçok araştırma olduğunu, kadınların bir araya gelip örgütler kurduğunu, Birleşmiş Milletler'de kadınların çektiklerine karşı birtakım programlar uygulandığını belirtmişsiniz. Ama işin erkek boyutu hep göz ardı edilmiş...

Söyledikleriniz fevkalade doğru ve kadın örgütlerinin kız çocuklarını ve kadınları koruma çabalarına saygı duymamız lazım. Fakat bugüne kadar fuhuş, şiddet, cinsel şiddet gibi olaylarla sadece kadın örgütleri ilgilendiği için delikanlıların, minicik oğlanların başına gelenlere bakmamışız"

İnternet senin o bir tanecik örnek istediğin konu hakkında haber dolu. Hatta bir yerde adamlar bir tane t-shirt için bedenlerini Antalya'da yaşlı ve çirkin ingiliz turistlere sattıklarını anlatıyor. Bu işi mecburen para için yapan da, hem para kazanıp hem de zevk almak için yapan da vardır. Aynen hayat kadınlarının skalası gibi, mecburiyet ya da hem zevk hem para. Hayat kadınlarının itiraflarını da oku, hem zevk alıyorum hem para diyenler de az değil.

tarihinde BlueStreak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Konuştuğum hiçbir kadın bunu kabul etmiyor. Edenler ya mecburen (maddi imkansızlıklar) kabul ediyor ya da fantezisi olduğu için. Karısını paylaşmaktan haz duyan erkekler de var en nihayetinde.

Sen kimsin? Senin konuştuğun kadınlardan hiçbirinin kabul etmiyor olması, hiçbir kadının kabul etmediğini mi gösteriyor şimdi?

2-Yok ya? İyi o zaman sen kızını ver birinin 4. karısı olsun. Senin miden geniş besbelli.

Sizde mide bile yok. Her önünüze gelenin sümüğüne mendil olabilirsiniz.

3-Bir sürü örnek var ama bir kaç tane kopyalayayım.

...

Bu verdiğim örneklerin dışında internetteki haber kaynaklarından da sahipsizlik ve maddi imkansızlıklar yüzünden nasıl travesti olduğunu ya da jigoluluk yaptığını itiraf eden erkeklerin hayat hikayelerini okuyabilirsin. Ortak noktaları parasız ve sahipsiz olmaları. Ve bu kişilerin intihara bile nasıl sürüklendiğini, bu erkeklerin psikolojilerinin nasıl bozuk olduğunu göreceksin. Ve bu durum modern zamanın işi değil, tarih boyunca yaşlı kadınlara, oğlancı ya da eşcinsel erkeklere satılan erkekler olmuştur.

Bu sadece ufacık bir örnek, internette pek çok haber sitesinde bu kişilerin neler çektiklerini, para için bu işleri (jigololuk/travestilik/oğlancı erkeklere hizmet) yaptıklarını okursun. Hele ki bir yere bağlı çalışıyorlarsa müşteriyi seçme hakları bile yok, en pis/yaşlı/çirkin kadınla bile beraber olmak zorundalar. Seni bilmem ama erkeklerin de bir midesi ve şerefi var ve bu adamlar para sıkıntısı içinde oldukları için müşteri seçememeyi kabul ediyorlar. Elbette ki bu işleri yaparken zevk alanlar da vardır, e fuhuş yaparken zevk alan kadın da doludur. Hem para kazanıyorum hem de zevk alıyorum diyen hayat kadını dolu.

Afferim, dersine iyi çalışmışsın ancak bunlar bir elin parmağını geçmez, kadınlara nazaran yok denecek kadar azdırlar.

5-Ben tabii ki de bok değilim. Bok olan sensin. Her erkeği de kendin gibi ahlaksız, sapık ve midesiz sanma.

Dedim ya; Bok bile olamaz, bir boka da yaramazsın. Ahlaksızlık, sapıklık ve midesizlik dinsizliğin şiarlarındandır.

tarihinde dalga tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...