Jump to content

KUR'AN IN ALLAH LA HİÇ BİR ALAKASININ OLMADIĞININ KESİN KANITI


Recommended Posts

Anne: 1.5

Karı: 2.25

Kız Kardeş: 1

Erkek Kardeş: 2

(Devlet: 2.25)

V

Anne: 1.991502

Karı: 2.99925

Kardeşler: 3.995001

Kız Kardeş: 1.331667

Erkek Kardeş: 2.663334

Sudi arabistan kadısına mı göre?

Kurana göre açıkla nasıl olduğunu ..Tek tek hangi söze göre olduğunu

Yukardaki alıntıda açıklamalar süs olsun diye verilmemiş..değilmi..

Hadi Açıkla izah nasıl olduğunuda insanlar senin bir yalancı olduğunu düşünmesinler..

Yoksa bende

anaya 2

danaya 3

sunaya 1 diyebilirim

bak ne kolay değilmi?

kardeşler..kızkardeşler..erkek kardeş ..ayrı ayrı üç kardeşi çok tuttum :lol:

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 306
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Muhammed ben peygamberim demiş. Bu kitabı Allah benim aracılığımla vahiy etti demiş. Muhammed in söylediğine göre Allah Miras dağıtımını Nisa suresinde aşağıdaki ayetlerde bildirmişir.

Nisa suresi..11 ayet…Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. eğer çocuğu yok da ana-babası ona varis olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer.

Nisa ..12-yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelale şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. bundan

fazla iseler üçte bire ortaktırlar.

Nisa 176-Senden fetva isterler. De ki: “Allah, babasi ve çocugu olmayan kimsenin mirasi hakkindaki hükmü şöyle açikliyor: Eger çocugu olmayan bir kimse ölür de onun bir kizkardeşi bulunursa, biraktiginin yarisi bunundur. Kizkardeş ölüp çocugu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur. Kizkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) biraktiginin üçte ikisi onlarindir. Eger erkekli kadinli daha fazla kardeş mevcut ise erkegin hakki, iki kadin payi kadardir.

Ancak Bu surelere göre matematiksel olarak mirasın paylaşımı mümkün olmamaktadır.

Türk miras hukukunu insanlar yazmıştır.Bu hukuka göre bile insanlar yanlışlık yapmazken Allahtan geldiği idia edilen kitabı beraber inceleyelim buyurun.

ERKEK ÖLDÜ.ANA VE BABASI SAĞ.KARISI VE ÜÇ KIZI VAR.

Kalan miras 9 dönüm tarla(Paylaşımı basit olsun diye) Buyurun paylaştırın?

Üç kıza 9 dönüm tarlanın üçte ikisi diyor. Bu 6 dönüm tarla yapar.

Anne ye 9 dönüm tarlanın Altıda biri diyor Bu 1,5 dönüm tarla yapar.

Baba ya 9 dönüm tarlanın Altıda biri diyor Bu 1,5 dönüm tarla yapar.

Toplam zaten 9 dönüm tarla dağıtıldı.Karısına kalmadı.????

Allah böyle bir paylaşım hatası yapar mı? Allah bizim kadar matematik bilmez mi? Yoksa matematiği bilmeyen Kuran Allahın kitabıdır diyerek bu kitabı yazan Araplar mı?

Kurandaki bu hataları nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz?

Kuran a Allah tan gelen bir kitaptır.Muhammed peygamberdir diyen kişilerin tekrar tekrar düşünmelerini bekliyorum.

Neden sizden bunu bekliyorum.Çünkü sizin İslam diye Din bile olmayan bir gericiliğe ve insanı sömürü düzenine çanak tutmanız nedeniyle benim çocuklarımın gelecekteki hayatı tehlikeye girmektedir. insan gibi yaşama hakları ellerinden alınma tehlikesi yaşamaktadır.

Aslında bu sizin çocuklarınız içinde böyledir.Nasıl bir Ana Babasınız anlamak mümkün değil?

Kurana Göre mirasınızı dağıtamadan nasıl cennete gideceksiniz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu da matematik hatası yoktur diyenlere islami siteden geliyor :)

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Katalan, senin işin zor. Sen de ateistsin ve Cigi'den farkın kalmayacak bu gidişle...

Sonra da "Allah bizi neden saptırır?" dersin. Sen istiyorsun, sen kaşınıyorsun.. :ph34r:

Bütün yazabileceğin bu mu? Bak islami site bile kabul ediyor. Ömer bile kabul etmiş. Bir ilkokul çocuğuna göstersem o da kabul eder. Doğruları söylemek suç mu oldu Doğrucu :)

Allah akıl vermiş, kullanmayalım istiyorsunuz ama bu Allah a haksızlık olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bütün yazabileceğin bu mu? Bak islami site bile kabul ediyor. Ömer bile kabul etmiş. Bir ilkokul çocuğuna göstersem o da kabul eder. Doğruları söylemek suç mu oldu Doğrucu :)

Allah akıl vermiş, kullanmayalım istiyorsunuz ama bu Allah a haksızlık olur.

Bunlar Süleyman Hoca'nın da dediği gibi, kafirlerin uydurmasıdır. Saçma sapan yazıları buraya kopyalama. İslami sitelerde olmasından bana ne? O İslami (!) dediğim sitelerde "Hz. Muhammed, Hz. Aişe ile 9 yaşında evlenmiştir" de deniyor... Yalan dolan... Cehalet..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu da matematik hatası yoktur diyenlere islami siteden geliyor :)

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Yahu bunun nesi yalan dolan, basit ilkokul matematiği

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doğrusu için Süleyman Ateş'e kulak verelim; :)

Avliye meselesini ortaya atıp, payların tutarının paydadan çok olduğunu ileri süren bir internet sitesinde “Allah matematik bilmiyor mu?” diye saptırıcı bir soru üzerine verdiğim cevaptır: Bunun, Tanrı’nın matematik bilgisiyle ne ilgisi var? Kur’ân’daki miras hukuku, yüzyıllardan beri mevcut olan Arap miras hukukunun, kadın ve çocuklar lehine düzeltilmiş şeklidir. Bu paylaştırma daha önce mevcuttu. Kur’ân daha önceki hukuk sisteminin adaletsiz yanlarını düzelterek uygulanmasını tavsiye etmiştir. İslâm hukukunun miras taksim dalına Feraiz denilir. Bu taksim işleminde üç husus karşımıza çıkabilir: 1- Fariza-i adile: Varislerin hisselerinin toplamıyla paydanın eşit olmasına adil taksim, 2- Reddiye: Payların toplamının, meselenin ortak paydasından eksik olmasına reddiye, 3- Fariza-i aile (Avliye): Payların toplamının, ortak paydadan büyük olmasına da avliye denilir.

Burada hisselerin toplamı ortak payda kabul edilerek eksiklik, her varisin hakkı, hissesi oranında azaltılır. Mesela ölen kişinin eşi, 3 kızı, anası ve babası varsa eşi 1/8, kızlar 2/3, ana babanın her biri 1/6 alır. Mesele 24’ten gelir ama payların toplamı 27 eder. Bu durumda payda 27’ye çıkarılır. Mal

27 parçaya ayrılır ve herkes hakkı oranında payını alır. Kur’ân’da meselelerin 6 veya

12 yahut 24 üzerinde hesap edileceği söylenmiyor ki! Feraiz ilmi denilen miras taksimiyle uğraşanlar kolaylık için ortak paydalar düşünmüşlerdir. Yok efendim tam değilmiş de yarım çıkıyormuş da... Yarım çıksa ne olur? Sanki yarım, matematiğin gereği değil mi? Tamları yapanlar da yarımlardır. Bu tür sorular, bilgisizleri dinden soğutmak isteyen tanrıtanımaz, dinsizlerin uydurmalarıdır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doğrusu için Süleyman Ateş'e kulak verelim; :)

Avliye meselesini ortaya atıp, payların tutarının paydadan çok olduğunu ileri süren bir internet sitesinde “Allah matematik bilmiyor mu?” diye saptırıcı bir soru üzerine verdiğim cevaptır: Bunun, Tanrı’nın matematik bilgisiyle ne ilgisi var? Kur’ân’daki miras hukuku, yüzyıllardan beri mevcut olan Arap miras hukukunun, kadın ve çocuklar lehine düzeltilmiş şeklidir. Bu paylaştırma daha önce mevcuttu. Kur’ân daha önceki hukuk sisteminin adaletsiz yanlarını düzelterek uygulanmasını tavsiye etmiştir. İslâm hukukunun miras taksim dalına Feraiz denilir. Bu taksim işleminde üç husus karşımıza çıkabilir: 1- Fariza-i adile: Varislerin hisselerinin toplamıyla paydanın eşit olmasına adil taksim, 2- Reddiye: Payların toplamının, meselenin ortak paydasından eksik olmasına reddiye, 3- Fariza-i aile (Avliye): Payların toplamının, ortak paydadan büyük olmasına da avliye denilir.

Burada hisselerin toplamı ortak payda kabul edilerek eksiklik, her varisin hakkı, hissesi oranında azaltılır. Mesela ölen kişinin eşi, 3 kızı, anası ve babası varsa eşi 1/8, kızlar 2/3, ana babanın her biri 1/6 alır. Mesele 24’ten gelir ama payların toplamı 27 eder. Bu durumda payda 27’ye çıkarılır. Mal

27 parçaya ayrılır ve herkes hakkı oranında payını alır. Kur’ân’da meselelerin 6 veya

12 yahut 24 üzerinde hesap edileceği söylenmiyor ki! Feraiz ilmi denilen miras taksimiyle uğraşanlar kolaylık için ortak paydalar düşünmüşlerdir. Yok efendim tam değilmiş de yarım çıkıyormuş da... Yarım çıksa ne olur? Sanki yarım, matematiğin gereği değil mi? Tamları yapanlar da yarımlardır. Bu tür sorular, bilgisizleri dinden soğutmak isteyen tanrıtanımaz, dinsizlerin uydurmalarıdır.

Zaten islami sitede aynı şeyi söylüyor. Yani neye kızıyorsun. Bak tekrar oku. Aradaki tek fark islami site ar duygusuyla insanları aynı gerçeklerle farklı sonuca ulaştırmıyor. Avliye yok diyene gülerler. Niçin olduğu da hem Süleyman Ateş in yazısında hem de aşağıda görebilirsin.

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sorun avliye değil ki, sorun matematik hatası var demeniz. Yok matematik hatası felan.

Bak kızıyorum.. :angry:

Derhal tövbe et..

Ben demiyorum kardeşim bana ne kızıyorsun, git linki de verdim, onlara kız, Hz Ömer e kız. Onlar diyor. Bana kızacağına onlara kız, onlar da sana ne diyecek biliyor musun? Bize ne kızıyorsun, ayeti indirene kız. Yahu deli misin, adamlar din düşmanı mı? Neyse bir çocuk okusa anlar. Elinden gelse doğruyu söylüyoruz diye "katli vacip" diye fetva vereceksin. NEYE KIZIYORSUN. Matematik hatasını yapan ben miyim?

6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben demiyorum kardeşim bana ne kızıyorsun, git linki de verdim, onlara kız, Hz Ömer e kız. Onlar diyor. Bana kızacağına onlara kız, onlar da sana ne diyecek biliyor musun? Bize ne kızıyorsun, ayeti indirene kız. Yahu deli misin, adamlar din düşmanı mı? Neyse bir çocuk okusa anlar. Elinden gelse doğruyu söylüyoruz diye "katli vacip" diye fetva vereceksin. NEYE KIZIYORSUN. Matematik hatasını yapan ben miyim?

6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından

Hz. Ömer'in bu hesabı yaptığına dair kanıtın ne? Zaman makinasıyla o devre seyahat mi yaptın? İslami site dediğin sitelerin her dediği doğru mudur?

Katalan = :angry:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hala kızıyor yahu, Kuran a inanmayalım, islami sitelere inanmayalım, aklımıza karşı gelelim, niçin? Çünkü Doğrucu kızıyor. Tabii beni gariban buldun kızıyorsun, gidip o site yöneticileri ile temasa geçip onlara kızsana :)

OKUYORSUN AMA ANLAMIYORSUN.

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bak güzel kardeşim, din kardeşim (müslüman olacaksın Allah'ın izniyle) ben hukukçu değilim, videolarla çok güzel miras hukukunu açıklayan insanlar olmuş. Sen de bu videolardan birini koymuşsun buraya zaten. Daha ne istiyorsun? Çok paran varsa, bana gel, beraber bölüştürelim çocuklara, komisyonumu alırım ona göre... :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yav para çok da bölüştüremiyorum. Olmuyor, derdim o. Çoluk çocuk da hadi baba bul bir çözüm diyor. Çözüm arıyorum ama Allah ın ayetlerine uygun çözüm matematiksel açıdan mümkün olmadığından herkes ortada kaldı :lol:

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bak güzel kardeşim, din kardeşim (müslüman olacaksın Allah'ın izniyle) ben hukukçu değilim, videolarla çok güzel miras hukukunu açıklayan insanlar olmuş. Sen de bu videolardan birini koymuşsun buraya zaten. Daha ne istiyorsun? Çok paran varsa, bana gel, beraber bölüştürelim çocuklara, komisyonumu alırım ona göre... :D

Her zamanki gibi sıkışınca cıvıklık yapma.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şaka maka, Süleyman Hoca ne anlatmış okudun mu güzel kardeşim?

Sülo kim ki onun yazılarını okuyalım. Kuranın kıytırıklığı muhammedin matematik cahilliği açık ve net(ki okuma yazma bilmeyen ve parmak ile hesap yapan bir cahilden ne beklenebilir).

Dansözlerin yazılarını dansözler okusun. :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...