Jump to content

Hristiyan ve Yahudi din adamları aptal mı?


Recommended Posts

Dinsizlerin Kuran'ı kabul etmemelerini anlamak kolay. Kuran ın kutsal kitap olmadığını biliyorlar ve sonsuza kadar yakılma korkuları da yok. Kendi içinde tutarsız bir taraf yok.

Gelelim Hristiyan ve Yahudi din adamlarına...

İslami kaynaklar Tevrat ve İncil'de Muhammed'in geleceğinin mücdelendiği, savunuluyor. Yahu durum böyle olsa adamlar deli mi, inandıkları yaratıcının gönderdiği peygambere ve kitaba inanmasınlar? Üstelik Allah "ayetlerimi yalanlayanları sonsuza kadar yakacam" dedikten sonra. Ya bunlar da kendi kitaplarına inanmıyorlar ya da kitaplarında böyle birşey yok.

Nasıl oluyor da oluyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed'in geleceğini müjdeleyen ayetleri gördüm diyen hiç yahudi veya hıristiyan din adamı görmedim. İncil'de muhammed'in geleceğini açıkça müjdeleyen herhangi bir şey bile görmedim. Bu da onların inancı, aynı şekilde sende senin inancını sofuca savunmaya çalışman gibi onlar da kendi dinlerine sofuca inanıyor ve savunuyor. Bunda şaşılacak bir şey yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed'in geleceğini müjdeleyen ayetleri gördüm diyen hiç yahudi veya hıristiyan din adamı görmedim. İncil'de muhammed'in geleceğini açıkça müjdeleyen herhangi bir şey bile görmedim. Bu da onların inancı, aynı şekilde sende senin inancını sofuca savunmaya çalışman gibi onlar da kendi dinlerine sofuca inanıyor ve savunuyor. Bunda şaşılacak bir şey yok.

Dost ateşine kurban gittim yine :lol: Daha dikkatli okumalısın

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat Tesniye BAP 18

15. Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.

18.'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Bunları Muhammed'i müjdeliyor diye yorumlamışlar :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın kendisi hakkında doğru ve son din olduğu ve de hiç bozulmadığı sadece Kuran'da mı yazıyor? İncil'de de kendisininm doğruluğu ve tek geçerli din olduğu ve bozulmayacağı yazmıyor mu? Evet, Müslümanlar çok akıllı da Hristiyanlar salak mıydı? :)

Şimdi siz söyleyin, aşağıdaki İncil ayetlerini okuduktan sonra bir Hristiyan hiç ondan sonra gelen başka bir dine, peygamere veya kitaba inanmak ister mi? O peygamber mucize bile gerçekleştirse?

Matta 5

17 "Kutsal Yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

Matta 24

3 İsa, Zeytin Dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?"

4 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın!

5 Birçokları, 'Mesih benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

6 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.

8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

9 "O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.

10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

13 Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

Matta 24

23 Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın.

24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

25 İşte size önceden söylüyorum.

26 "Bunun için size, 'İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. 'Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın.

27 Çünkü İnsanoğlunun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

28 "Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

29 "O günlerin sıkıntısından hemen sonra, 'Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.'

30 "O zaman İnsanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

31 Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler Onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

Matta 28

18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."

Markos 13

5 İsa onlara anlatmaya başladı: "Sakın kimse sizi saptırmasın" dedi.

Markos 13

21 Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da, 'İşte şurada' derse, inanmayın.

22 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar, belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar.

23 Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum."

30 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

31 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."

32 "O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Babadan başka kimse bilmez.

Luka 22

67 Ona, "Sen Mesih isen, söyle bize" dediler. İsa onlara şöyle dedi: "Size söylesem, inanmazsınız.

68 Size soru sorsam, yanıt vermezsiniz.

69 Ne var ki, bundan böyle İnsanoğlu, kudretli Tanrının sağında oturacaktır."

70 Onların hepsi, "Yani, sen Tanrının Oğlu musun?" diye sordular. O da onlara, "Söylediğiniz gibi, ben Oyum" dedi.

Yuhanna 14

5 Tomas, "Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?" dedi.

6 İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Benim" dedi. "Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık Onu tanıyorsunuz, Onu gördünüz."

Yuhanna 14

12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."

Elçilerin İşleri 13

6 Adayı baştan başa geçerek Bafa geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu adında bir Yahudiyle karşılaştılar.

7-8 Baryeşu, Vali Sergius Pavlusa yakın biriydi

9-10 Ama Kutsal Ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimasa dikerek, "Ey İblisin oğlu!" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekârlıkla dolu; doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?

Romalılar 10

3 Tanrının öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrının öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler.

4 Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasanın sonudur.

Romalılar 10

8 Ne deniyor? "Tanrı sözü sana yakındır, Ağzında ve yüreğindedir."

9 İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Romalılar 11

28 İsrailliler Müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrıya düşman oldular; ama Tanrının seçimine göre, ataları sayesinde sevilmektedirler.

29 Çünkü Tanrının armağanları ve çağrısı geri alınamaz.

1. Korintliler 3

10 Tanrının bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin.

11 Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesihten başka bir temel atamaz.

12 Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek.

13 Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak.

1. Korintliler 16

13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

Galatyalılar 1

7 Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesihin Müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır.

8 İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!

9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!

Galatyalılar 3

10 Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yasa Kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir."

tarihinde kozmopolit tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat Tesniye BAP 18

15. Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.

18.'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Bunları Muhammed'i müjdeliyor diye yorumlamışlar :D

Ben müslümanlara inanıyorum. Yazıyor diyorlarsa yazıyordur :lol:

Bu ön kabulu yaptıktan sonra Müslümanlar, Hristiyan ve Yahudi din adamlarının kabul etmemelerini nasıl mantıklarına sığdırıyorlar.

Yani müslümanların yaklaşımına göre "adam Allah'ın kendini inkar etmesi halinde sonsuza kadar yakacağını biliyor ama yine de kendi kutsal kitabındaki gerçeği kabul etmiyor"

Bu nasıl oluyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın kendisi hakkında doğru ve son din olduğu ve de hiç bozulmadığı sadece Kuran'da mı yazıyor? İncil'de de kendisininm doğruluğu ve tek geçerli din olduğu ve bozulmayacağı yazmıyor mu? Evet, Müslümanlar çok akıllı da Hristiyanlar salak mıydı? :)

Şimdi siz söyleyin, aşağıdaki İncil ayetlerini okuduktan sonra bir Hristiyan hiç ondan sonra gelen başka bir dine, peygamere veya kitaba inanmak ister mi? O peygamber mucize bile gerçekleştirse?

Matta 5

17 "Kutsal Yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

Matta 24

3 İsa, Zeytin Dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?"

4 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın!

5 Birçokları, 'Mesih benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

6 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.

8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

9 "O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.

10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

13 Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

Matta 24

23 Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın.

24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

25 İşte size önceden söylüyorum.

26 "Bunun için size, 'İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. 'Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın.

27 Çünkü İnsanoğlunun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

28 "Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

29 "O günlerin sıkıntısından hemen sonra, 'Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.'

30 "O zaman İnsanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

31 Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler Onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

Matta 28

18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin;

20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."

Markos 13

5 İsa onlara anlatmaya başladı: "Sakın kimse sizi saptırmasın" dedi.

Markos 13

21 Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da, 'İşte şurada' derse, inanmayın.

22 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar, belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar.

23 Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum."

30 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

31 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."

32 "O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Babadan başka kimse bilmez.

Luka 22

67 Ona, "Sen Mesih isen, söyle bize" dediler. İsa onlara şöyle dedi: "Size söylesem, inanmazsınız.

68 Size soru sorsam, yanıt vermezsiniz.

69 Ne var ki, bundan böyle İnsanoğlu, kudretli Tanrının sağında oturacaktır."

70 Onların hepsi, "Yani, sen Tanrının Oğlu musun?" diye sordular. O da onlara, "Söylediğiniz gibi, ben Oyum" dedi.

Yuhanna 14

5 Tomas, "Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?" dedi.

6 İsa, "Yol, gerçek ve yaşam Benim" dedi. "Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık Onu tanıyorsunuz, Onu gördünüz."

Yuhanna 14

12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."

Elçilerin İşleri 13

6 Adayı baştan başa geçerek Bafa geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu adında bir Yahudiyle karşılaştılar.

7-8 Baryeşu, Vali Sergius Pavlusa yakın biriydi

9-10 Ama Kutsal Ruhla dolan Saul, yani Pavlus, gözlerini Elimasa dikerek, "Ey İblisin oğlu!" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekârlıkla dolu; doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin?

Romalılar 10

3 Tanrının öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrının öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler.

4 Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasanın sonudur.

Romalılar 10

8 Ne deniyor? "Tanrı sözü sana yakındır, Ağzında ve yüreğindedir."

9 İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Romalılar 11

28 İsrailliler Müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrıya düşman oldular; ama Tanrının seçimine göre, ataları sayesinde sevilmektedirler.

29 Çünkü Tanrının armağanları ve çağrısı geri alınamaz.

1. Korintliler 3

10 Tanrının bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin.

11 Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesihten başka bir temel atamaz.

12 Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek.

13 Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak.

1. Korintliler 16

13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

Galatyalılar 1

7 Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesihin Müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır.

8 İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!

9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!

Galatyalılar 3

10 Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yasa Kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir."

Bold kısımlar hoşmuş :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

18.'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım.

Bu nasıl bir cehalattir! İlk defa bir tanrıya ihtiyaç duyudm ki merhamet diliyeyim! Aman tanrım! Ahahahaha kendime hakim olamıyorum!

Ulan musa ibranidir! Muhammed ise çöl bedevisi yani arap!

Bak sen şu dansöz müslümanlara! Şimdi de muhammedi yahudi yaptılar sırf tevratta size kardeşlerimizden bir peygamber göndereceğiz dendi diye! Ahahaha!

Ayrıca isa bir yahudiydi! Musa ile aynı soydandı! Hayatı araştırılırsa ikisi de bebekken öldürülmeye çalışılmıştı! Her ikisi de tanrıyla yüz yüze görüşmüştü! Ama allah muhammedin her gece farklı birisi ile yatmasından dolayı ortaya çıkan ağır sperm kokusundan dolayı kendisi görüşmeyip bir aracı göndermişti! :lol:

tarihinde Allah Yok Din Yalan tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu nasıl bir cehalattir! İlk defa bir tanrıya ihtiyaç duyudm ki merhamet diliyeyim! Aman tanrım! Ahahahaha kendime hakim olamıyorum!

Ulan musa ibranidir! Muhammed ise çöl bedevisi yani arap!

Bak sen şu dansöz müslümanlara! Şimdi de muhammedi yahudi yaptılar sırf tevratta size kardeşlerimizden bir peygamber göndereceğiz dendi diye! Ahahaha!

Ayrıca isa bir yahudiydi! Musa ile aynı soydandı! Hayatı araştırılırsa ikisi de bebekken öldürülmeye çalışılmıştı! Her ikisi de tanrıyla yüz yüze görüşmüştü! Ama allah muhammedin her gece farklı birisi ile yatmasından dolayı ortaya çıkan ağır sperm kokusundan dolayı kendisi görüşmeyip bir aracı göndermişti! :lol:

Zaten bu ayetleri İsa'yı müjdeliyor diye yorumlasalar ok...Ki Yahudiler İsa'yı bile kabul etmemişken Muhammed kim olyor :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat Tesniye BAP 18

15. Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.

18.'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Bunları Muhammed'i müjdeliyor diye yorumlamışlar :D

Tabi Muhammed İbrahim'in İshak adlı oğlunun soyundan geliyorsa veya Yahudi kökenli olup aynı zamanda soy olarak İshak'ın ve oğlu Yakup'un soyundan geliyorsa.. İbrahim'den sonraki tüm peygamberler onun İshak isimli oğlunun sotundan gelir. Muhammed İsmail'in soyundan gelir. Zira Kuran'a göre de İbrahime müjdelenen ve onun soyundan peygamberlerin geleceği çocuk İshak ve onun torunu Yakup'tur.

29:27-Ona İshak ve Yakubu bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o, ahirette de salihler (zümresin)dendir.

tarihinde kozmopolit tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tabi Muhammed İbrahim'in İshak adlı oğlunun soyundan geliyorsa veya Yahudi kökenli olup aynı zamanda soy olarak İshak'ın ve oğlu Yakup'un soyundan geliyorsa.. İbrahim'den sonraki tüm peygamberler onun İshak isimli oğlunun sotundan gelir. Muhammed İsmail'in soyundan gelir. Zira Kuran'a göre de İbrahim’e müjdelenen ve onun soyundan peygamberlerin geleceği çocuk İshak ve onun torunu Yakup'tur.

29:27-O’na İshak ve Yakub’u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o, ahirette de salihler (zümresin)dendir.

Muhammed ataları uyarılmamış bir soydan geliyor :) Kendisi de son anda 40 yaşında uyarılmış. Ama amcası uyarılmamakta ısrar etmiş ve Tebbet süresi inmiş :lol:

Ebu Leheb ellerin kurusun, kurudu da

-------------------------------

Şura 52- Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip-iletiyorsun.

Yasin 6- Babaları uyarılmamış, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Musa'dan sonra gelen başka peygamberler var;

Mûsa

Hârûn

Dâvud

Süleyman

İlyas

Elyesa

Yunus

Zekeriyya

Yahya

İsa

Muhammed

O ayetlerin Muhammed'den önce müjdelemiş olması daha muhtemel isimler var yukarıda...

Zaten artık müslüman mollaları bile kabul etmiyor tevratta yazan o safsataları çünkü ne kadar kas kafalı olsalar da bir şekilde anlamışlar oralardan ekmek çıkmayacağını... :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tevrat Tesniye BAP 18

15. Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.

18.'Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Bunları Muhammed'i müjdeliyor diye yorumlamışlar :D

Tabi ki yanlış yorumlamışlar. Bunlar aslında İskender Evrenosoğlu' nu müjdeliyor. Ama maalesef hristiyan ve yahudi din adamaları bu güzide şahsiyeti henüz tanıma şerefine nail olmamışlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında papa falan bu gerçeğin farkındaymış, hatta gizli müslümanmış ama , bulunduğu mevkiiyi kaybetmemek için rol yapıyormuş.

Sonsuza karşı yanacağını bilerek, iyi ticaretmiş :)

Hadi papa sonsuza kadar yanmayı bu dünya nimetleri için kabul ediyor anlamadık ama anladık. Pekii ya rahipler, onlar niye itiraz etmiyor?

Not:Gerek yok yazmaya ama sözüm sana değil

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...