Jump to content

Müslümanlar İsa Mesih'e Neden İman Etmezler ?


Recommended Posts

* Kuran'a göre tüm insanlar adem hariç birbilerinden çoğalmıştır allahın direkt can verdiği tek kişi İsa mesihdir

* Kuran'a göre tüm insanlar ölerek kıyamet gününü beklerler oysa İsa nın ölmediği direkt allahın yanına gittiği sabittir

* Kuran'da tüm peygamberlere bir çok mucizeler verildiği ama İsanın tüm bunların dışında çok özel bir mucize getirdiği de sabittir

* Diğer hiç bir peygamberin can verme ile ilgili mucizesi yoktur ama İsa mesihin ölüleri dirilttiği hatta bir avuç çamuru alıp kuşa çevirebildiği de sabittir

Tüm bunlar ışığında Kuran'da İsa mesihin insan olmadığı hatta peygamber bile olmadığı apaçık delillerle bildirilmişken Müslümanlar Rab İsa'ya neden iman etmezler işte Allahın bu konuda insanları uyardığı kurandaki apaçık deliller;

2:253 - O işaret olunan resuller yok mu, biz onların bazısını, bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah, kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa'ya da o delilleri verdik ve kendisini Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler, kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilâfa düştüler, kimi iman etti, kimi inkâr etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

3:45 - Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır. (Bu ayet İsanın allahın bir parçası olduğunun apaçık delilidir)

3:55 - O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim". (Ve allah İsayı yanına çektiğini İsya iman etmeyenlerin küfür içinde olavcaklarını uyarıyor)

3:49 - Allah onu İsrailoğullarına (şöyle diyecek) bir peygamber olarak gönderir: "Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir âyet (mucize, belge) getirdim: Size, kuş biçiminde çamurdan birşey yaparım da içine üflerim, Allah'ın izniyle o, kuş olur; anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm". (İsa mesih de burda rabbin özelliklerine sahip olduğunu ilan ediyor)

DAHA NE OLSUN BE KARDEŞİM ? iKNA OLMAYANLAR KURANDAKİ iSA MESİHLE İLGİLİ TÜM AYETLERİ OKUSUNLAR BAKALIM BAŞKA BİR ŞEY BULABİLECEKLERMİ ;

http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-isa-as-ile-ilgili-ayetler.html

VE KONUYU DAHA İYİ BİLEN BİR PAPAZ ANLATIYOR İZLEYİN !

Tüm Videolar : http://www.youtube.com/user/fatros1/videos

tarihinde b213hs5fn2skx-m3 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam'ı ilginç bir yerinden yakalamışsın.

Biz hep söylüyoruz zaten. İslam Hristiyanlığın bir kültü olarak başlamıştır diye az mı söyledik.

Müslümanlar kendilerinin özgün bir dine inandıklarını sansın dursunlar.

Aslında hepsi putperestlik, Yahudilik ve Hristiyanlığın karışımından oluşan ve temel olarak Hristiyanlıktan kaynak alan bir dine inanıyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yeni kuşak müslümanlar artık İsa-Mesih'e de iman etmekteler. H.Y siteleri gibi bazı siteler şimdi çaktırmadan İsa-Mesih mavalını pompalamakta, bunu okuyan saflar da mesih gelecek diye inanmaktalar. (Bknz: http://harunyahya.org/tr/Makaleler/3286/Hz._%C4%B0sa%27y%C4%B1_beklemek ) Daha geçenlerde burada da bir müslüman can-ı gönülden İsa-Mesih'e inandığını ve yeniden geleceğini savundu. Oysa ki İslam'da böyle bir inanç mevcut değil..

Elbette ki bu moronları linkini verdiğim site gibi siteler etkileyerek bizzat Hıristiyan'laştırma çabası içindedirler. Bunda da başarılı oldukları aşikar, çünkü bizim müslüman inandığı dini bilmiyor. O halde canın ne isterse bunlara pompalayıp inandır...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Khalkedon, Hz. İsa'nın gelcek olması Adnan Hoca'nın uydurması değil. Tarih boyunca her İslam alimi bunu söylemiştir. Kuran'da, "İsa çarmıha gerilip öldürülmedi" ve "O (İsa) Kıyamet için bir ilimdir" denilir. Yani inkar etmek birşey değiştirmez. Hz. İsa İslam'ın bir peygamberidir ve Kıyamet'e yakın "kesin" olarak yeryüzüne dönecektir...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senle daha önce de konuşmuştuk. Bunun hristiyanlıkla ilgisi yok. Bizim inandığımız ve hristiyanların rab sıfatı verdiği İsa inancı aynı değil. Hz. İsa Allah'ın bir kulu ve elçisidir. Çok özel yetenekler vermiştir Allah ona, ama bu onu kul olmaktan çıkarmaz. Ve dediğim gibi, Hz. İsa hristiyanlığı özüne yani İslam'a dndürmek için tekrar gönderilecektir..

Bir ateist inanmayabilir, hatta bir müslüman bile inamayabilir. Zorunluluk yok...

tarihinde Çehov tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Elbette ki bu moronları linkini verdiğim site gibi siteler etkileyerek bizzat Hıristiyan'laştırma çabası içindedirler.

Çok yerinde bir tesbit. Önce hadislere uydurma dediler, İslam ülkelerine yobaz dediler, mezhep imamlarını kafir ilan ettiler, Cübbeli Ahmet hapse tıkılıp susturuldu. Çok derin projeler bunlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

isa diye birinin yaşadığına dair hiçbir kanıt yoktur. hristiyanlık roma imparatorluğunu parçalamak için esseni yahudileri tarafından uydurulmuştur.

İsa diye biri yaşamamıştır ama Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunu parçalamak için Yahudiler tarafından uydurulduğu doğru değil.

İmparator Konstantin bir diğer imparatorla savaşırken gökte X işareti görmüş ve savaşı kazanınca Hristiyanlığı Roma dini yapmıştır.

İsa kesin olarak yaşamamıştır ama Yahudileri bu kadar habis insanlar olarak görmeniz çok yanlış.

Tarihin her döneiminde Yahudiler benzeri ithamlarla suçlanmışlardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Senle daha önce de konuşmuştuk. Bunun hristiyanlıkla ilgisi yok. Bizim inandığımız ve hristiyanların rab sıfatı verdiği İsa inancı aynı değil. Hz. İsa Alalh'ın bir kulu ve elçisidir. Çok özel yetenekler vermiştir Allah ona, ama bu onu kul olmaktan çıkarmaz. Ve dediğim gibi, Hz. İsa hristiyanlığı özüne yani İslam'a dndürmek için tekrar gönderilecektir..

Bir ateist inanmayabilir, hatta bir müslüman bile inamayabilir. Zorunluluk yok...

Bunları nerenizden uyduruyonuz evladım? İsa Hıristiyanların tanrisal özden olma "TANRISIDIR".. Kendisine bizzat RAB denir. O tanrı, Havarileri ise peygamberdir. Bütün Hıristiyanlar böyle kabul eder, böyle iman eder. Siz kimsiniz ki adamların dininin baş kahramanını müslümanlaştırıyorsunuz? İşte yukarıda söyledim; siz dinini bilmeyen, diğer dinlerin ne olduğu hakkında fikri dahi olmayan moronsunuz, moron olduğunuzdan size bunları İslam diye kakalıyorlar. Adam yakında ben mesih'im diyecek, ondandır size Mesih masalını kakalaması. Nasılsa keriz çok, sokuştur mavalı gitsin.. Ben inanıyorum ki senin gibi motorlar yakında ona tapmaya başlayacaksınız. Istavroz çıkartmayı da şimdiden öğrenseniz iyi olur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Khalkedon, her zaman ki gibi saldırıyorsun. Sana birşey demiyorum, çünkü bir ateistin dinler şöyledir, dinler böyledir demesi kimseyi bağlamaz. İnanmayan bir insan, dinler hakkında objektif bir yorum yapamaz.

Dediğim gibi, Hz. İsa, hristiyanların rab sıfatıyla tanrısallaştığı varlık değildir. Hz. İsa İslam'ı anlatmak için gönderilmiş, Hz. Muhammed gibi bir elçidir. Aralarında dini anlatmada hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla Hz. İsa'da, Hz. Musa'da İslam peygamberdir. Çünkü hristiyanlık ve musevilik diye dinler yoktur, bunlar değiştirilen İslam esaslarının, insanlar tarafından uydurulmuş isimleridir. Tüm peygamberler İslam'ı müjdelemiştir.

Hristiyanların tüm inandıkları uydurmadır. Tanrı tektir, İsa oğludur demeyen, gerçek hristiyanlar da yaşamaktadır, onlar doğru yoldadır. Ama bilerek ya da bilemyerek "İsa rabdir" diyenler yanılgıdadır.

Hep dedim, hep diyeceğim. Dünyada tek ilahi din vardır, o da İslam'dır. Allah başka din göndermemiştir.

Senin inanman veya inanmaman birşeyi değiştirmez. Müslüman veya hristiyan değilsin çünkü...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlığı açan arkadaş, Hz. İsa tıpkı Hz. Muhammed gibi bizlerin peygamberidir. Rab felan değildir. Allah Kuran'da da tüm peygamberlerin müslüman olduğunu bildirmiştir;

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyandı: Ancak, O hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. (Al-i İmran Suresi, 67)

Yine bir başka ayette de Hz. Musa’nın beraberindeki kimselerden “Müslüman” olarak bahsettiği haber verilmektedir:

Musa dedi ki: “Ey kavmim, eğer siz Allah’a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca O’na tevekkül edin.” (Yunus Suresi, 84)

Hz. İsa’nın yanındaki Havarilerin de kendilerini Müslüman olarak isimlendirdikleri bir ayette şöyle bildirilmektedir:

Hani Havarilere: “Bana ve elçime iman edin” diye vahy (ilham) etmiştim; onlar da: “İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahid ol” demişlerdi. (Maide Suresi, 111)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Khalkedon, her zaman ki gibi saldırıyorsun. Sana birşey demiyorum, çünkü bir ateistin dinler şöyledir, dinler böyledir demesi kimseyi bağlamaz. İnanmayan bir insan, dinler hakkında objektif bir yorum yapamaz.

Dediğim gibi, Hz. İsa, hristiyanların rab sıfatıyla tanrısallaştığı varlık değildir. Hz. İsa İslam'ı anlatmak için gönderilmiş, Hz. Muhammed gibi bir elçidir. Aralarında dini anlatmada hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla Hz. İsa'da, Hz. Musa'da İslam peygamberdir. Çünkü hristiyanlık ve musevilik diye dinler yoktur, bunlar değiştirilen İslam esaslarının, insanlar tarafından uydurulmuş isimleridir. Tüm peygamberler İslam'ı müjdelemiştir.

Hristiyanların tüm inandıkları uydurmadır. Tanrı tektir, İsa oğludur demeyen, gerçek hristiyanlar da yaşamaktadır, onlar doğru yoldadır. Ama bilerek ya da bilemyerek "İsa rabdir" diyenler yanılgıdadır.

Hep dedim, hep diyeceğim. Dünyada tek ilahi din vardır, o da İslam'dır. Allah başka din göndermemiştir.

Senin inanman veya inanmaman birşeyi değiştirmez. Müslüman veya hristiyan değilsin çünkü...

Karşıma geçmiş zerre kadar bilgisi olmadan Hıristiyanlığı anlatıyor. Klasik bir İslami moron.. Tek din İslamdır, öbürleri yanlış içindedir diye aynı salak teranleri sıralıyor. Oysa ki Hıristiyanlar İslam'ı yalan din sayıyorlar ve iplerine takmıyorlar. Bu salak da karşımıza geçmiş "İsa müslüman olarak dönecek" diyor. Beyni bu kadarına el veriyor. Kafasız, klasik bir müslü.

Şimdi yıkıl karşımdan, ustan gelsin. Ben motorlarla muhabbetten hoşlanmıyorum. Çünkü beyin taşımıyorlar...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Karşıma geçmiş zerre kadar bilgisi olmadan Hıristiyanlığı anlatıyor. Klasik bir İslami moron.. Tek din İslamdır, öbürleri yanlış içindedir diye aynı salak teranleri sıralıyor. Oysa ki Hıristiyanlar İslam'ı yalan din sayıyorlar ve iplerine takmıyorlar. Bu salak da karşımıza geçmiş "İsa müslüman olarak dönecek" diyor. Beyni bu kadarına el veriyor. Kafasız, klasik bir müslü.

Şimdi yıkıl karşımdan, ustan gelsin. Ben motorlarla muhabbetten hoşlanmıyorum. Çünkü beyin taşımıyorlar...

İnan senle konuşulmaz.. Neyi biliyorsan ona inan.. Ama yanlış biliyorsun tabi ki..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bunları nerenizden uyduruyonuz evladım? İsa Hıristiyanların tanrisal özden olma "TANRISIDIR".. Kendisine bizzat RAB denir. O tanrı, Havarileri ise peygamberdir. Bütün Hıristiyanlar böyle kabul eder, böyle iman eder. Siz kimsiniz ki adamların dininin baş kahramanını müslümanlaştırıyorsunuz? İşte yukarıda söyledim; siz dinini bilmeyen, diğer dinlerin ne olduğu hakkında fikri dahi olmayan moronsunuz, moron olduğunuzdan size bunları İslam diye kakalıyorlar. Adam yakında ben mesih'im diyecek, ondandır size Mesih masalını kakalaması. Nasılsa keriz çok, sokuştur mavalı gitsin.. Ben inanıyorum ki senin gibi motorlar yakında ona tapmaya başlayacaksınız. Istavroz çıkartmayı da şimdiden öğrenseniz iyi olur.

Hayır son peygamber Vaftizci Yahya'dır ondan sonra peygamberlik bitmiştir ve rabbin kendisi bizzat dünyaya zuhur etmiştir. Havariler ise peygamberlerden çok daha üstündürler. Çünkü onlar direkt olarak rabbin sesini duymuş ellerini tutmuş onun nimetlerinden her zaman faydalanmışlardır ve Cennette rab isanın etrafında 12 havarisi her zaman olacaktır ezik-hamal peygamberler ise rab isanın ışığının daha ötesinde olacaktırlar (Hristiyanlık inancına göre)

Link to post
Sitelerde Paylaş
İsa kesin olarak yaşamamıştır ama Yahudileri bu kadar habis insanlar olarak görmeniz çok yanlış.

Tarihin her döneiminde Yahudiler benzeri ithamlarla suçlanmışlardır.

ben suçlamak niyetiyle yazmadım.Kudüs yakılmış yıkılmış, bütün israilden yahudiler çıkarılmış. bir şeyler yapma hakları olduğu kanaatındayım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Mark 10:18 İsa, ‹‹Bana neden iyi diyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var, O da Tanrıdır.

Hz İsa ayrıca iyi bir şeriat savunucusu

Mark 7:7 Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.›8 Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan töresine uyuyorsunuz.››9 İsa onlara ayrıca şunu söyledi: ‹‹Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz! 10 Musa, ‹Annene babana saygı göstereceksin› ve, ‹Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir› diye buyurmuştu.11 Ama siz, ‹Eğer bir adam annesine ya da babasına, benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrıya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok› diyorsunuz. 12-13 Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrının sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz.››

hz İsa hem hristiyanları tanımıyor(nasıl tanrıysa) hem de onları günahkarlıkla suçluyor .Hani iman hristiyanları kurtaracaktı.Demek ki şeriata uymazsan üçün birini alırsın

Matta 7:22 O gün birçokları bana diyecek ki, ‹Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?› 23 O zaman ben de onlara açıkça, ‹Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!› diyeceğim.››

Hz İsa diyor ki ben global bir peygamber değilim

Matta:15:24 İsa, ‹‹Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim›› diye yanıtladı.

Hz peygamberin geleceğini de söylüyor.

Yuhanna 16:12 ‹‹Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek.

tarihinde muadh tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

O tanrı, Havarileri ise peygamberdir. Bütün Hıristiyanlar böyle kabul eder, böyle iman eder. Siz kimsiniz ki adamların dininin baş kahramanını müslümanlaştırıyorsunuz?

siz kimsinizki islam hakkında atıp tutuyorsunuz. :D sonuçta herkez herkez hakkında yorum yapıyor değilmi.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Karşıma geçmiş zerre kadar bilgisi olmadan Hıristiyanlığı anlatıyor. Klasik bir İslami moron.. Tek din İslamdır, öbürleri yanlış içindedir diye aynı salak teranleri sıralıyor. Oysa ki Hıristiyanlar İslam'ı yalan din sayıyorlar ve iplerine takmıyorlar. Bu salak da karşımıza geçmiş "İsa müslüman olarak dönecek" diyor. Beyni bu kadarına el veriyor. Kafasız, klasik bir müslü.

Şimdi yıkıl karşımdan, ustan gelsin. Ben motorlarla muhabbetten hoşlanmıyorum. Çünkü beyin taşımıyorlar...

hristiyanlarınher dedikleri doğrumu yada hristiyanlık gerçekten tanrının dinimi,hadi iman edelim o zaman :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hayır son peygamber Vaftizci Yahya'dır ondan sonra peygamberlik bitmiştir ve rabbin kendisi bizzat dünyaya zuhur etmiştir. Havariler ise peygamberlerden çok daha üstündürler. Çünkü onlar direkt olarak rabbin sesini duymuş ellerini tutmuş onun nimetlerinden her zaman faydalanmışlardır ve Cennette rab isanın etrafında 12 havarisi her zaman olacaktır ezik-hamal peygamberler ise rab isanın ışığının daha ötesinde olacaktırlar (Hristiyanlık inancına göre)

iyi uçmuşlar,gerçi bişim şeyhlerde aşağı kalmıyorya. :D

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...