Jump to content

Kur'an insan yazımı bir kitap değildir


Recommended Posts

Bu konu herşeyin özü belki de. Tüm ateistler bu konuda aynı şeyi düşünüyorlar ve ana çıkış noktaları da bu konu.Tabiki kaybettikleri nokta da burda başlıyor.

Kur'an insan yazımı bir kitap değildir çünkü:(forumdan eski bir üyenin yazdıklarından alıntı yapacağım güzel yazmış)

"1) Kura insan yazımı kitap ise açıp bakalım bir kafiye düzenine böyle düzenli bir kitabı kim nasıl yazabilir? Üstelik anlatmak istediklerini en güzel şekilde anlatmış.

2) Bölgenin halkı Hz.Muhammed için diyor ''ben onu bilirim, o okuma yazması olamayan bir çobandır. Nasıl olur da bir peygamber olabilir?''.

3) Zaten çevresindeki insanlar tarafından Muhammedül emin diye bahsedilen bir kişinin aslında hiç olmayan bişiyi bir anda kafasında şimşek çakarcasına nasıl ortaya attığını düşünebiliriz?

4) Hz.Muhammed'in, Ebu Sufyan'ın ''eğer bu inadından vazgeçerse ona Kabenin anahtarlarını veririz'' demesi üzerine ''bir elime güneşi verseniz diğer elime ayı ben davamdan vazgeçmem'' cevabı ne türden bir cevaptır. Bu çarpıcı cevap, olmayan ve aklına gelen ve uygulamaya geçirmek istediği, daha nasıl becereciğini bile bilmediği 2 milyar insanı etkisi altına alıp çağlar açıp çağlar kapıycak bir inanç sistemine karşı olabilir mi? Yani bu cevap öyle alalade bir fikir için verilebilir mi?

5) Bir insan durup dururken savaşla ve kılıçla alakası yokken anlık olarak aklına çakan bir fikir için yaralanır kan döker mi?

6) Bu kadar zorlu jayat şartlarında bu işkenceleri görürken bir yandan sabahlara kadar tek başına namaz kılan bir insanın acaba derdi nedir?

7) B u insan bu dinamizmini nerden almaktadır?

8) Ve nasıl olmuş da yazmaya karar verdiği bu inanışı tek başına hayata geçirebilmiş tekten bir kitleye dönüşüp bir ordu hazırlayıp, çıkarıldığı yeri feth etmiştir?

9 Ve onca İslam dünyasında özel kişiler Malcolmx gibi ve daha birçokları ''acaba Kuran bir insan yazması mıdır?'' diye hiç düşünmemiş de bi burda bunu senle tartışıyoruz?"

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 98
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Furkan 53 deki denizlerin isimlerini verirsen Kuran ın yaratandan olduğuna inanacağım. 2 denizi bulmadan ne söylesen boş.

Lütfen Allah ın ayetlerini yalanlamayan 2 deniz olsun. Düşün dünyada 100 e yakın deniz var. Çok az sayı. Bulması zor değil. Bulursan Kuran ın Allah tan olduğuna inanacağım, bulamazsan kitabın kul yapımı olduğuna...

Furkan 53 - Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yazı insanlar tarafından kullanılan bir iletişim şeklidir.

Kuran da yazı iletişim şeklini kullanarak aktarmaktadır kendini.

O yüzden kuran %100 insan yazımı bir kitaptır.

Son 2 bin yıl içinde bu gezegende yazılmış tüm herşeyi yazan da okuyan da insandır.

Sen nasıl böyle saçma bir şey söyleyebiliyorsun ki?

Açıkça yalan söylüyorsun.

Link to post
Sitelerde Paylaş
'bir elime güneşi verseniz diğer elime ayı ben davamdan vazgeçmem'' cevabı ne türden bir cevaptır

saçma bir cevaptır.garibanın kozmoloji bilgisinin zavallılığını gösterir.ben olsam şöyle derdim: bir elime andromeda galaxisini , diğer elime horsehead nebula'yı verseler vazgeçmem.

Link to post
Sitelerde Paylaş

6) Bu kadar zorlu jayat şartlarında bu işkenceleri görürken bir yandan sabahlara kadar tek başına namaz kılan bir insanın acaba derdi nedir?

Bu yazdıklarınıza inanıyor musunuz? Bizlerin inanmasını mı bekliyorsunuz? Hiç aşağıdaki soruyu soracağımız aklınıza gelmiyor mu? :lol:

Ya sen hiç işkence ya da zorlu hayat koşulu görmemişsin ya da şaka yapıyorsun.

Soru:

Bu kadar zorlu hayat şartlarında bu işkenceleri görürken Muhammed nasıl oldu da bu kadar evlilik yaptı, çocuklar dahil olmak üzere?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kadar zorlu hayat şartlarında bu işkenceleri görürken Muhammed nasıl oldu da bu kadar evlilik yaptı, çocuklar dahil olmak üzere?

"Ümmetim zoru başarsın" diye düşünmüştür.

Kolay ekmek almasınlar diye.

Baksana koyulan kurallara.

Yemeyin, içmeyin, seks yapmayın, uyumayın, buradan ayrılmayın vs vs

Bir geberin dememiş ordakilere.

-Pardon onu da dedi

Şimdi hatırladım :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

"1) Kura insan yazımı kitap ise açıp bakalım bir kafiye düzenine böyle düzenli bir kitabı kim nasıl yazabilir? Üstelik anlatmak istediklerini en güzel şekilde anlatmış.

Bu kadar fiili ve fiziki hatalarla dolu, insanlara yanlış yolu gösteren bir kitap yazacak insan bulmakta zorlanacağımız doğru.

Bu forumu okursan o hataları tek tek öğrenirsin. Hala soruyorsun böyle kitap yazılabilir mi diye.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bak insan yazımı olduğunu çok basit şekilde gösteren bir konu; Kuran daki matematik hatası. İslam alimleri de çaresiz kalıp bu hatayı avliye ile örtmeye çalışmışlar. Allah matematik bilmiyor mu?

Bu da matematik hatası yoktur diyenlere islami siteden geliyor :)

AVL, AVLİYE

Bir miras hukuku terimi olarak avliye: Hisseleri ayet ve Hadislerde belirlenen ashabu't-ferâizin hisseleri toplamı, asıl meselenin ortak paydası (mahreci)'ndan büyük çıkarsa böyle meseleye "avl veya avliye" denir. Burada hisseler toplamı mahrec kabul edilerek, bu eksiklik her vârise hissesi oranında yansıtılır. Başka bir deyimle hisseleri o nisbette azalmış olur.

Avliyede hisseler, bütün mirasçılara yeterli olmayan bir mal içinde toplanmıştır. Hisseleri vermek için toplamak gerekir. Ayet veya hadîsin gereği ile sabit olan, bizzat nass'la sabit olmuş gibidir. İbn Abbas dışında, diğer sahabenin bu konuda icmâ'ı vardır (el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96).

Avliye ilk olarak Hz. Ömer devrinde söz konusu olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) sahabe ile istişare sonucu, hisseler toplamını mahrec yapmış ve bu yolla eksikliği tüm mirasçılara yansıtmıştır. Bu konuda ona, İbn Abbas dışında karşı çıkan olmamıştır (el-Mevsılî, a.g.e, V, 97).

Avliye meselesine örnekler: Vefat eden bir kadının mirasçı olarak; kocası anası ve iki tane öz kız kardeşi bulunsa miras hisseleri ve taksimi şöyle olur. Koca ikide bir; ana altıda bir; iki kız kardeş birlikte üçte iki hisse alırlar. Bu meselede ortak payda 6 hisseler toplamı ise 8 olur. 6 ortak payda ile 8 hisseyi vermek matematik bakımından mümkün olmadığından, hisseler 8 üzerinden verilir.

Kaynak: Islam Fikıh Ansiklopedisi - Sayfa 3 http://www.webhatti....l#ixzz1tjvgcpje

whkaynak

http://www.webhatti....lopedisi-3.html

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konu herşeyin özü belki de. Tüm ateistler bu konuda aynı şeyi düşünüyorlar ve ana çıkış noktaları da bu konu.Tabiki kaybettikleri nokta da burda başlıyor.

Kur'an insan yazımı bir kitap değildir çünkü:(forumdan eski bir üyenin yazdıklarından alıntı yapacağım güzel yazmış)

"1) Kura insan yazımı kitap ise açıp bakalım bir kafiye düzenine böyle düzenli bir kitabı kim nasıl yazabilir? Üstelik anlatmak istediklerini en güzel şekilde anlatmış.

Arapça bilmeyen 6.5 milyar insan için kafiyenin önemi nedir? Kuran'da ki en basit konularda bile sayısız fikir ayrılığı olması, hocaların birbirini öldürme noktasına gelmesi, Kuran'ın anlatımının başarısız olduğunun göstergesidir. Şu forumda bile dindarların en temel konularda bile fikir ayrılıklarına düştüklerini görmüyormusunuz?

2) Bölgenin halkı Hz.Muhammed için diyor ''ben onu bilirim, o okuma yazması olamayan bir çobandır. Nasıl olur da bir peygamber olabilir?''.

Okuma yazma bilmiyor diye mi reddetmişler? Kaldı ki bu konu bile tartışmalı. Ümmi, Mekkeli demek olmasın?

3) Zaten çevresindeki insanlar tarafından Muhammedül emin diye bahsedilen bir kişinin aslında hiç olmayan bişiyi bir anda kafasında şimşek çakarcasına nasıl ortaya attığını düşünebiliriz?

Tabi ki düşünebiliriz, niye düşünemiyelim. Bu her zaman olan bir şey. Bugün bile aslında hiç olmayan bir şeyi görüpte ben peygamberim, mesihihm, mehdiyim diye dolaşan insan yok mu? İçlerinde kitap yazanları da mevcut. Onlara niye inanmıyorsunuz?

4) Hz.Muhammed'in, Ebu Sufyan'ın ''eğer bu inadından vazgeçerse ona Kabenin anahtarlarını veririz'' demesi üzerine ''bir elime güneşi verseniz diğer elime ayı ben davamdan vazgeçmem'' cevabı ne türden bir cevaptır. Bu çarpıcı cevap, olmayan ve aklına gelen ve uygulamaya geçirmek istediği, daha nasıl becereciğini bile bilmediği 2 milyar insanı etkisi altına alıp çağlar açıp çağlar kapıycak bir inanç sistemine karşı olabilir mi? Yani bu cevap öyle alalade bir fikir için verilebilir mi?

Tabi ki verilebilir. Şirketini bana sat, al sana 100 milyon dolar desem ama sen şirketinin 5 yıl sonra 10 milyar dolara satacağını düşünsen ne cevap verirsin?

5) Bir insan durup dururken savaşla ve kılıçla alakası yokken anlık olarak aklına çakan bir fikir için yaralanır kan döker mi?

Tabi ki döker. Hitler ressamdı bak ne yaptı. Padişahların çoğu aşk şiirleri yazardı ama bu onların Avrupa'nın yarısını kılıçla almasına engel teşkil etmedi.

6) Bu kadar zorlu jayat şartlarında bu işkenceleri görürken bir yandan sabahlara kadar tek başına namaz kılan bir insanın acaba derdi nedir?

Hangi zorlu şart? Hangi işkence? Kaynak lütfen.

7) B u insan bu dinamizmini nerden almaktadır?

Dinamizm'den kastın nedir? Daha spesifik örnekler verebilirmisin?

8) Ve nasıl olmuş da yazmaya karar verdiği bu inanışı tek başına hayata geçirebilmiş tekten bir kitleye dönüşüp bir ordu hazırlayıp, çıkarıldığı yeri feth etmiştir?

İskender ve Cengiz Han kısa ömürleri içerisinde Mohammed'den çok daha büyük alanları feth etmişler. Bu insanlar için iyi bir şey yaptıkları anlamına gelmiyor.

9 Ve onca İslam dünyasında özel kişiler Malcolmx gibi ve daha birçokları ''acaba Kuran bir insan yazması mıdır?'' diye hiç düşünmemiş de bi burda bunu senle tartışıyoruz?"

Islam MalcolmX için ırkçı baskılara karşı kullanacağı bir ideoloji olmuş. Kuran'ı umursadığını hiç sanmıyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu konu herşeyin özü belki de. Tüm ateistler bu konuda aynı şeyi düşünüyorlar ve ana çıkış noktaları da bu konu.Tabiki kaybettikleri nokta da burda başlıyor.

Kur'an insan yazımı bir kitap değildir çünkü:(forumdan eski bir üyenin yazdıklarından alıntı yapacağım güzel yazmış)

"1) Kura insan yazımı kitap ise açıp bakalım bir kafiye düzenine böyle düzenli bir kitabı kim nasıl yazabilir? Üstelik anlatmak istediklerini en güzel şekilde anlatmış.

2) Bölgenin halkı Hz.Muhammed için diyor ''ben onu bilirim, o okuma yazması olamayan bir çobandır. Nasıl olur da bir peygamber olabilir?''.

3) Zaten çevresindeki insanlar tarafından Muhammedül emin diye bahsedilen bir kişinin aslında hiç olmayan bişiyi bir anda kafasında şimşek çakarcasına nasıl ortaya attığını düşünebiliriz?

4) Hz.Muhammed'in, Ebu Sufyan'ın ''eğer bu inadından vazgeçerse ona Kabenin anahtarlarını veririz'' demesi üzerine ''bir elime güneşi verseniz diğer elime ayı ben davamdan vazgeçmem'' cevabı ne türden bir cevaptır. Bu çarpıcı cevap, olmayan ve aklına gelen ve uygulamaya geçirmek istediği, daha nasıl becereciğini bile bilmediği 2 milyar insanı etkisi altına alıp çağlar açıp çağlar kapıycak bir inanç sistemine karşı olabilir mi? Yani bu cevap öyle alalade bir fikir için verilebilir mi?

5) Bir insan durup dururken savaşla ve kılıçla alakası yokken anlık olarak aklına çakan bir fikir için yaralanır kan döker mi?

6) Bu kadar zorlu jayat şartlarında bu işkenceleri görürken bir yandan sabahlara kadar tek başına namaz kılan bir insanın acaba derdi nedir?

7) B u insan bu dinamizmini nerden almaktadır?

8) Ve nasıl olmuş da yazmaya karar verdiği bu inanışı tek başına hayata geçirebilmiş tekten bir kitleye dönüşüp bir ordu hazırlayıp, çıkarıldığı yeri feth etmiştir?

9 Ve onca İslam dünyasında özel kişiler Malcolmx gibi ve daha birçokları ''acaba Kuran bir insan yazması mıdır?'' diye hiç düşünmemiş de bi burda bunu senle tartışıyoruz?"

1-Hiç okumamışsın herhalde,aynı sure içinde konudan konuya geçiş,bir anda alakasız bir ayet sonra anlatmak istediği konuya devam,sayısız tekrar,bugün kitap basan sıradan bir yazarın bile yapmayacağı düzensizlik .Binbir gece masalları ve birbirinden kafiyeli şiirler yazan bir toplum için zor olmasa gerek kafiyeli şeyler ve güzel hikayeler.

2-Yaşadığına ilişkin tarihi kanıtın var mı,hadis ve islami kaynaklar dışında.Emevilereden ötesi muamma. Gayet Mitolojik. O yüzden hiç tevrat okumadı,çok süperdi falan yaz yaz koy. Varsa elinde bir bulgu,kanıt paylaş,yaşadığı bile şüpheli.

Mitolojik karakter olduğunu,ve fiksiyon olduğundan kabulle,kollektif bilinçle oluşturulmuştur.Nasıl zeus çapkın,herkül cesursa,muammede her hangi bir sıfatta ve durumda tasvir edilebilir.

Velev ki yaşadı gayet egosuyla normal bir insanda bunu başlatabilir,.. yeni toprak fethet,cariye ele geçir çok mu fantastik...Dünya tarihinde o kadar çok din çıkartan var ki,elbette ki birisinin tutmuşsa ne olmuş bu ilahi olduğuna kanıt mı. Tarihin ünlü şahısların,savaş komutanlarının bir çoğuda sefilken neymiş ne olmuş bknz cengizhan,bir de din yaratsaydı oldu sana 10 numara ilahi fetih.

-Tek başına söyle yaptı böyle yaptı,nerden aldı, bunların hepsi mit olursa uydur zaten uydurabildiğine kadar.Varsayalım yaşadı bu zat,gayet beşeri bir şekilde hayata geçirilebilir.Bakınız buda inanır sayısıysa sayısı,etkilemeyse etkileme..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu ile ilintili olduğu için ekliyorum:

Başıboş bırakmaması için illa din kitap mı göndermesi gerekiyordu diyorsunuz? Vavvv.

İmtihana uygun ne yapabilirdi mesela? Ne beklerdin? Zihnine koşulsuz inanman için işletim sistemi gibi, din yüklenip mi doğmalıydın?

Dini kafandan sil bi kere. Güzeli-çirkini, iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı sorgulamak için herkeste iyi kötü bir akıl var, sanırım. Daha ne istiyorsun ki.

Evrenin işleyiş kuralları belli. Yaşamın karmaşıklığı içinde, yaşamı sorgulamak, güzele, iyiye, doğruya ulaşma isteği senin için bir din olmalı. Bundan daha iyi bir kitap olabilir mi? Hayatı basit bir dinginlikte arayan, bu yüzden, üretme, kendini gerçekleştirme cesaretinden yoksun insanların sığınak yeri bu cennet masalı. Her yerinde tanrının insansı duygularıyla dolu bir kitabı okuduğunda, öncesiz olarak düşündüğün tanrının, evrende yalnızlıktan sıkılmış sihirbazlar gibi kendine kuklalar yaratmasını hoş karşılamıyorum. Tanrı ise tanrı(inanma isteğinizi anlayışla karşılıyorum), ama öylesi bir tanrıya karnım tok benim(empati yaparak söylüyorum).

tarihinde ate2012 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu yazdıklarınıza inanıyor musunuz? Bizlerin inanmasını mı bekliyorsunuz? Hiç aşağıdaki soruyu soracağımız aklınıza gelmiyor mu? :lol:

Ya sen hiç işkence ya da zorlu hayat koşulu görmemişsin ya da şaka yapıyorsun.

Soru:

Bu kadar zorlu hayat şartlarında bu işkenceleri görürken Muhammed nasıl oldu da bu kadar evlilik yaptı, çocuklar dahil olmak üzere?

her türlü soruyu soracağınızı tabiki biliyoruz. inançsızlık bunu gerektirir.

che gibi dağlarda yaşayan bir gerilla bile evlenip çocuk sahibi oldu. bunlar kendinize sadece bahane oluşturmaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsan Kuran'ı okudukça içindeki Müslümanlık da ölüyor, insanlık da..

Kutsal Kitabı okuyup anlayana Ateist, okuyup da anlamayana yobaz, okumadan inanana ise dindar denir.

Kuran'ı ilk kez okurken ateistmiydin? müslümanmıydın? içinde şüphelerin var mıydı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

her türlü soruyu soracağınızı tabiki biliyoruz. inançsızlık bunu gerektirir.

che gibi dağlarda yaşayan bir gerilla bile evlenip çocuk sahibi oldu. bunlar kendinize sadece bahane oluşturmaktır.

Mantığınıza hayranım. Şimdi de yüz soru daha soracağım ama 2nci ileti aslında herşeyi anlattığı için sormayacağım :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu kadar fiili ve fiziki hatalarla dolu, insanlara yanlış yolu gösteren bir kitap yazacak insan bulmakta zorlanacağımız doğru.

Bu forumu okursan o hataları tek tek öğrenirsin. Hala soruyorsun böyle kitap yazılabilir mi diye.

yanlış yol diyorsun ama ben çevremde çok mükemmel insanlar tanıyorum. bu da mı tesadüf sevgili katalan. onların varlığı bile dünyalara bedel. mesela senin kaç tane samimi güvenilir dostun vardır?( bizimki dostluk değil tam bir kardeşliktir.)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...