Jump to content
abdullahabdal

Kuranda Yazılı Olan Şeylerin Gerçekleşmemesinin Nedeni Nedir?

Recommended Posts

KURANDA YAZILI OLAN ŞEYLERİN GERÇEKLEŞMEMESİNİN NEDENİ NEDİR?

TEVBE-14.Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve Onları rezil ve rüsvan etsin,yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın.Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın.

ENFAL-65.Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir;

ALLAH Bu ayete göre Muhammed’e 100 kişi 1.000 kişiyi yener demişti.

Ayeti oranlarsak Müslümanlar BİN kişi olursa ONBİN kişiyi yenmeliydiler.

UHUD SAVAŞIn da tarihi Arap kaynaklarına göre Müslümanlar 1.000 kişi Kureyşliler 3.000 kişiydiler.Bu ayete göre rahatça yenmeleri gerekiyordu.

Üstelik birde Tevbe suresinde Allah siz Müslüman olmayanlarla savaşın ben yardım edeceğim demişti.Onları rezil rüsvan edecekti.

Uhud da iki ordu karşılaştılar Fakat savaşın sonunda Müslüman ordusu yenildi.

Muhammed in Allah tan bu şekilde ayetler geldi dediği Enfal-65 ayeti gerçekleşmemişti.Doğal olarak savaşta yer alanlar Muhammed e “bize böyle söylemiştin” diye sormuş olmalılar ki; Allah bu ayetin yenisini gönderdi dedi.

Allah bu kadar güçsüz müdür ki Tevbe 14 de söylediğini yapamadı?

Allah geleceği bilecek yaratıcı değimlidir ki bin kişi,üç bin kişiyi yenemedik?

Muhammed in yeni ayet geldi diye söylemekten başka çıkar yolu var mıydı?

Allah enfal 65 in geçersiz olduğunu bildirdi yerine Enfal 66 yı gönderdi dedi.

ENFAL-66. Şimdi ise Allah sizde bir zaaf bulunduğunu bildiği için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder.

Zaaf olayını bir kenara bırakırsak.Tevbe14 ayetinde Allah zaten ben sizi galip getireceğim onları savaşa teşvik et dememiş miydi?

Allah neden söylediğini yapamamıştır.

Yoksa bu ayetleri Allah göndermemiş olabilir mi?

Bu durumda zorunlu olarak bir ikilemle karşı karşıya kalıyor olacak insan..

Bir taraftan;

Bu ayetleri( tevbe 14-enfal 65-66 ayetlerini )Allah gönderdi diye kabul etsek.

Allah’ın söylediğini yapamayan.Verdiği sözleri yarine getiremeyen.Geleceği bilemeyen.Gücü insanlara yetmeyen bir yaratıcı olarak kabul edeceğiz.

Diğer taraftan;

Bu ayetleri( tevbe 14-enfal 65-66 ayetleri )Allah göndermedi diye kabul etsek.

Kuran Allahın kelamı olmaktan çıkıyor.Muhammed in peygamber olmadığını. Allahın Muhammedi elçi olarak göndermediğini kabul etmiş oluyoruz. Müslümanlığın bir din olmadığını ve kuran da yazılanların Muhammed ve arkadaşlarının görüşlerinden oluşan yazılar olduğunu söylemiş oluyoruz..

Eğer Kafamızda bir beyin taşıyorsak.Birinden birini kabul etmek zorundayız.

Başka bir düşüncesi ve çözümü olan varsa açıklasın öğrenelim.

Ben Allahın tarafındayım.Bu ayetleri ve Kuranı Allah göndermemiştir.

Muhteşem Dünyayı ve canlıları yarattı denilen Allah güçsüz olamaz.

Bizim düşündüğümüz Allah verdiği sözleri tutar.

Bırakın bir Kureyş ordusunu Tüm Dünyayı yok edebilir.

Siz hangisi doğru diyorsunuz?

Allah gibi yaratıcı güç böyle ayetler gönderir mi?

Bu ayetlerde Allah, geleceği bilmeyen, insanlardaki zaafı göremeyen bir tanrı konumuna düşürülmüştür.

Eski ayeti hükümsüzleştirerek yeni ayetin geçerli olması neleri değiştirmiştir?

Ayeti oranlarsak Müslümanlar 1.000 kişi olursa 2.000 kişiyi yenebilir e iniyordu.

Kureyşliler Arap kaynaklarına göre Uhud da Müslümanlar 1000 kişi Kureyşliler 3.000 kişiydiler. bu savaşı kaybetmeleri normaldi.

Ayet bin kişi ancak iki bin kişiyi yenebilir diye söylüyordu? O halde bu savaşı kaybetmeleri oldukça normaldi.Çünkü onlar üçbin kişiydiler.

Peki Bu iki ayet günümüzde geçerlimidir.Tabi ki hükümsüzdür. Arapların İsrail ile yaptığı savaşlara baktığımızda 200.000 İsrail askerine karşılık 2.000.000 un üzerinde Arap Müslüman askeri üç kere mağlup olmuştur.

Beni Tanrı görevlendirdi diyerek düşmanlarına saldıran Cengizhan Müslüman ordularını önüne katarak Mezopotamyadan aşağılara kadar kovalamıştır.

Bu durumda 1 Arap 2 Türk e bedel olmuş mudur? Yoksa tersimi olmuştur?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey Peygamber! Mü’minleri cihada teşvik et. Eğer sizden sabredici yirmi kişi olsa iki yüze galip olurlar. Ve eğer sizden yüz kişi olsa, kâfir olanlardan bine galip gelirler. Çünkü onlar şüphe yok ki, hakkı anlamaz bir kavimdirler.

Cihad sadece düşmanla kılıçla yapılan savaş değildir. Cihad nefsinle yaptığın savaştır aynı zamanda, sabır gerektirir. Eğer sizden 20 kişi sabredenlerden olursa kafirlerden 200 kişiden daha üstündürler. Sabreden 100 kişi sabretmeyen, nefsiyle cihad etmeyen 1000 kişiden daha üstündür.

Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah insanın nefsiyle olan sabır savaşında yükünüzü hafifletti...

Sabreden elit 20 kişinin içinde olmak mı daha zordur, yoksa 100 kişinin içinde mi???

Aynı zamanda Uhud Savaşı müslümanların az olmasından dolayı kaybedilmedi;

Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların etkili taaruzlarıyla Mekke ordusu geri çekilmeye başladı. Bunu gören okçular, muharebenin kazanıldığını sanarak yerlerini terk etti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladı. Bundan yararlanan Halid Bin Velid, komutasındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey Peygamber! Mü’minleri cihada teşvik et. Eğer sizden sabredici yirmi kişi olsa iki yüze galip olurlar. Ve eğer sizden yüz kişi olsa, kâfir olanlardan bine galip gelirler. Çünkü onlar şüphe yok ki, hakkı anlamaz bir kavimdirler.

Cihad sadece düşmanla kılıçla yapılan savaş değildir. Cihad nefsinle yaptığın savaştır aynı zamanda, sabır gerektirir. Eğer sizden 20 kişi sabredenlerden olursa kafirlerden 200 kişiden daha üstündürler. Sabreden 100 kişi sabretmeyen, nefsiyle cihad etmeyen 1000 kişiden daha üstündür.

Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah insanın nefsiyle olan sabır savaşında yükünüzü hafifletti...

Sabreden elit 20 kişinin içinde olmak mı daha zordur, yoksa 100 kişinin içinde mi???

Aynı zamanda Uhud Savaşı müslümanların az olmasından dolayı kaybedilmedi;

Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların etkili taaruzlarıyla Mekke ordusu geri çekilmeye başladı. Bunu gören okçular, muharebenin kazanıldığını sanarak yerlerini terk etti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladı. Bundan yararlanan Halid Bin Velid, komutasındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.

Niye önceden bilememiş?

Bu oranlar günümüzde bir anlam ifade ediyor mu?

Senin dediğin gibi olsa da sonuç değişmiyor. İnançsız ve sabırsız bir kişi tek parmağıyla sabırlı ve inançlı onbinleri öldürebilir. Bu da çalişki değil mi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ya burada niye özellikle öldürmeye takılıyorsunuz ki, bu sizin ölüm korkunuzdan mı, yoksa öldürülme korkunuzdan mı kaynaklanıyor? Kimse size bişey yapamaz merak etmeyin...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ya burada niye özellikle öldürmeye takılıyorsunuz ki, bu sizin ölüm korkunuzdan mı, yoksa öldürülme korkunuzdan mı kaynaklanıyor? Kimse size bişey yapamaz merak etmeyin...

Ayetlerin konusu savaş olduğu için. Öldürülmesinden korktuklarımız da Müslümanlar, kendimiz için birşey istemiyoruz. Gerçi onlar da Allah a inanmıyor ki İsrail e saldırmaya korkuyorlar :) Yoksa Enfal 66 gereği hemen savaş açmaları lazımdı :lol:

Ölümsüz bildiğin savaş var mı? Varsa onu konuşalım :lol:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Benim yukarıda anlattıklarım düşmanla savaş hakkında değil ki?

Nefsinle savaş. Bu yüzden ne isril ne de araplar beni ilgilendirmiyor. Ha yinede Allah israil için araplara neden yardım etmiyor diye soruyorsan, bunu arapların düşünmesi gerek...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bu konuyu daha önce farketmemiştim önce şu sonra şu miktar diye

abdullahabdal'ın yazdıklarından gördüğüm kadarıyla ortada bi tuhaflık var

mucize-> eğer galip getireceğini söylemisse getirmeliydi sana göre madem tepedeki okçuların çekilmesiydi yenilginin sebebi

iş oraya gelmeden savaş kazanılırdı zaten 100 e 1000 hakkından gelebilirdiniz ama bak sen şu işe o okçular yokmu çekilmişlerde

100 e 1000 gücü yeten tepede okçuya ihtiyaç duyarmı kırar geçer

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında hiç savaşılmasaydı, Allah düşmanın üstüne anka kuşlarını gönderseydi, dimi yaa...

yada iblisi sadece azarlayıp gönderseydide merhametine şevkatine hayran kalsaydık biçoğunuzu cehenneme tıkcam yerine daha iyi olmazmıydı

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah, müslümanların kulaklarına ağırlık koymuş. Bu kadar açıklamalarıyla ayetler koyuyorsunuz yinede inkar ediyorlar :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cihad sadece düşmanla kılıçla yapılan savaş değildir. Cihad nefsinle yaptığın savaştır aynı zamanda, sabır gerektirir. Eğer sizden 20 kişi sabredenlerden olursa kafirlerden 200 kişiden daha üstündürler. Sabreden 100 kişi sabretmeyen, nefsiyle cihad etmeyen 1000 kişiden daha üstündür.

Hangi konuda daha üstün peki?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yada iblisi sadece azarlayıp gönderseydide merhametine şevkatine hayran kalsaydık biçoğunuzu cehenneme tıkcam yerine daha iyi olmazmıydı

sen müslümandın değilmi,enteresansın. :)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

sen müslümandın değilmi,enteresansın. :)

Dostum atılan daha enteresanı müslümanlar değil mi? Tanrı yahu şimdi bilebildim siz beceremezmişsiniz, du şu ayeti düzelteyim diyor ve bu anormal gelmiyor sizlere? Geleceği bilen tanrı yarattığı kulunun ne yapacağını neler yapamayacağını bilmiyor resmen. deneyden sonra farkediyor. çok insani bir tanrı gördüm.Muhammed iyi dolduruşa getirememiş desem kızarsın.Tanrı kavramı bu ayetlerde de tutmamış.

Saygılar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dostum atılan daha enteresanı müslümanlar değil mi? Tanrı yahu şimdi bilebildim siz beceremezmişsiniz, du şu ayeti düzelteyim diyor ve bu anormal gelmiyor sizlere? Geleceği bilen tanrı yarattığı kulunun ne yapacağını neler yapamayacağını bilmiyor resmen. deneyden sonra farkediyor. çok insani bir tanrı gördüm.Muhammed iyi dolduruşa getirememiş desem kızarsın.Tanrı kavramı bu ayetlerde de tutmamış.

Saygılar.

yok bana diyo :lol: daha önce saftrik bi şekilde şöyledir güzeldir iyimser bişekilde mesajlarım vardı şimdi bu yorumlarımı görünce ona şaşırmış dindarzupris :lol:

aslında çok zorlama yaşatma çabam vardı bu inancımı ama farkettimki ne islamın tanrısı beni umursuyo nede müslüman kesim bende dedimki ha siz oradaysanız ben ötetarafındayım.

şimdilik aklımda bi tanrı var ama o artık ne müslüman ne hristiyan nede yahudi

şimdilik...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

yok bana diyo :lol: daha önce saftrik bi şekilde şöyledir güzeldir iyimser bişekilde mesajlarım vardı şimdi bu yorumlarımı görünce ona şaşırmış dindarzupris :lol:

aslında çok zorlama yaşatma çabam vardı bu inancımı ama farkettimki ne islamın tanrısı beni umursuyo nede müslüman kesim bende dedimki ha siz oradaysanız ben ötetarafındayım.

şimdilik aklımda bi tanrı var ama o artık ne müslüman ne hristiyan nede yahudi

şimdilik...

senin ateizme doğru gittiğini farkettiğim için sordum.hayırlara vesile olur inşalah. :blink:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dostum atılan daha enteresanı müslümanlar değil mi? Tanrı yahu şimdi bilebildim siz beceremezmişsiniz, du şu ayeti düzelteyim diyor ve bu anormal gelmiyor sizlere? Geleceği bilen tanrı yarattığı kulunun ne yapacağını neler yapamayacağını bilmiyor resmen. deneyden sonra farkediyor. çok insani bir tanrı gördüm.Muhammed iyi dolduruşa getirememiş desem kızarsın.Tanrı kavramı bu ayetlerde de tutmamış.

Saygılar.

ya işte öyle.önceden bilememiş tanrı napcan.idare edicen durumu. B)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ya işte öyle.önceden bilememiş tanrı napcan.idare edicen durumu. B)

Dostum artık tanrının ne diyemediğini inanırlar olarak sizler idare etceniz. Biz alıştık tayyibin her gafını o öyle demek istemiyor diyen nazlı ılıcakvari,hem her şeye kadir deyip sözü üstüne söz söylenmez tanrı kavramınızın ne dediğini bilmez havasıyla tefsir(ilk kurtarma harekatı inancı), tevil(uydurmanın dincesi), çorba(afiyet olsun) karışımı evirip çevirip kurtarma sınavına dönüştüren müslüman dostlara.

saygılar...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dostum artık tanrının ne diyemediğini inanırlar olarak sizler idare etceniz. Biz alıştık tayyibin her gafını o öyle demek istemiyor diyen nazlı ılıcakvari,hem her şeye kadir deyip sözü üstüne söz söylenmez tanrı kavramınızın ne dediğini bilmez havasıyla tefsir(ilk kurtarma harekatı inancı), tevil(uydurmanın dincesi), çorba(afiyet olsun) karışımı evirip çevirip kurtarma sınavına dönüştüren müslüman dostlara.

saygılar...

sahtekarlar hocam,allah yok diyemiyorlar atıyolar,parada yiyodur bunlar bu işler için.yoksa niye uğraşşın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ey Peygamber! Mü’minleri cihada teşvik et. Eğer sizden sabredici yirmi kişi olsa iki yüze galip olurlar. Ve eğer sizden yüz kişi olsa, kâfir olanlardan bine galip gelirler. Çünkü onlar şüphe yok ki, hakkı anlamaz bir kavimdirler.

Cihad sadece düşmanla kılıçla yapılan savaş değildir. Cihad nefsinle yaptığın savaştır aynı zamanda, sabır gerektirir. Eğer sizden 20 kişi sabredenlerden olursa kafirlerden 200 kişiden daha üstündürler. Sabreden 100 kişi sabretmeyen, nefsiyle cihad etmeyen 1000 kişiden daha üstündür.

Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah insanın nefsiyle olan sabır savaşında yükünüzü hafifletti...

Sabreden elit 20 kişinin içinde olmak mı daha zordur, yoksa 100 kişinin içinde mi???

Aynı zamanda Uhud Savaşı müslümanların az olmasından dolayı kaybedilmedi;

Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların etkili taaruzlarıyla Mekke ordusu geri çekilmeye başladı. Bunu gören okçular, muharebenin kazanıldığını sanarak yerlerini terk etti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladı. Bundan yararlanan Halid Bin Velid, komutasındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.

[

font="Century Gothic"]Müslümanlar normal hayatta tartışmayı sevmezler..Öldürmek tartışmaktan kolay gelir..yaşanan tarih bunun kanıtıdır.

Ayrıca Kuran da öyle..

Eleştri konusunda yüzlerce ONLARI ÖLDÜRÜN diye ayet var.

Yani savaş konusunda değilbu ayetler demek doğru değildir.

Aşağıdaki tevbe ayeti herşeyi açıklar.

Başka konuda üstünlüğü konusu bu şekilde açıklanmaz zaten..

daha yakışıklısın daha güzelsin daha iyisin diye açıklanır net şekilde..

Ayrıca Allah neden fikir değiştirdi?

yukarda ki olayı tekrar okursan açıklaması var..

Sen benim açıkladığım şekle bu kulbu bulduysan diyecek şeyim yoktur..

TEVBE-14.Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve Onları rezil ve rüsvan etsin,yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın.Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın.

ENFAL-65.Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir;

Levhi mahfuz var..yani ben herşeyi önceden yazdım diyor..

ne yapacağız bu Enfal 65 i ..Enfal 66 yı gönderdinmi Hadid 22 ne olacak ..

Bir insan ya dişi ya erkektir..ikisi bir arada olamıyor.

bu ayetlerden hepsi Allahın dediğinde Allah inancını sorgulaman gerekiyor..

yani

Ya müslüman olacaksın yada Allaha inanacaksın..ikisi biarada olmaz

bu kitaba bakmadan mı göndermiş Enfal 65 i...bi baksaydı ne yazdığına da değiştirmeseydi..

HADİD 22. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

Ne diyor ayette yeryüzünde meydana gelen ve bizim başımıza gelen herşey bu kitapta yazılı. (levh-i mahfuz) Yukarda kiler bu ayeti de geçersiz kılmıyor mu?

Allah önceden iyi veya kötü olacağını bilemez olabilir mi?

Allah insanların ne yapacaklarını önceden bilebilen güçlü bir yaratıcı değimlidir?

Bu durum Allahın geleceği bilen yüceliğine uygun mudur?

[/font]

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış (planlanmış) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

Bir de böyle oku. Tüm yaşamın planlanmış, bir düzene koyulmuş olduğunu belki anlarsın...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış (planlanmış) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

Bir de böyle oku. Tüm yaşamın planlanmış, bir düzene koyulmuş olduğunu belki anlarsın...

sana göre Allah anlatma özürlü oluyor..

Söylediği şey anlaşılamıyor..

Oysa açık açık anlaşılır gönderdim diye ayetler var..

Buna rağmen sen öyle oku böyle oku diyorsun..

Nasıl okursan oku..istersen sondan başla..

Ben siz doğmadan önce herşeyi yazdım diyor..

yani O zafı önceden yazmış olması gerekiyor..

Enfal..65 önceden yazmış olması gerekir bu ayete göre...

Enfal 66 yı doğduktan sonra nasıl söyler..

Doğmadan bir Arabın kaç Türke bedel olduğunu yazmıştı????

Saygılar..cevap yazamazsam bi süre böyle olacak..

yine gördüğümde yazarım..Sağlıklı günler dilerim..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×