Jump to content
Rayus

Ahzab Suresi 50.ayet

Recommended Posts

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

Allah’ın sana ganimet olarak verdiği

ve

elinin altında bulunan cariyeleri,

amcanın,

halanın,

dayının

ve

teyzenin

seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık.

Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,

diğer müminlere değil,

sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).

Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Elmalılı Hamdi'nin Ahzap Suresi 50.Ayet yorumu:

1- "Ecir"lerini yani, mehirlerini verdiğin hanımların. Şüphesiz mehıri verilmiş olan hanımın gönlü verilmeyenden daha hoştur.

2- Bir kimsenin bizzat kendisinin katıldığı savaşta ganimet olarak sahip olduğu cariye, elbette satın aldığı cariyeden daha temiz ve daha şüphesizdir.

3- Kendisi ile birlikte hicret eden akrabaları da hicret etmeyenlerinden daha şereflidir. Bununla birlikte bazılarının dediği gibi, mehrin önce verilmesi peygamberin özelliklerinden olması da ihtimal dahilindedir. Nitekim amca ve hala, dayı ve teyze kızlarının helal olmasında seninle birlikte hicret edenler, diye kayıtlanmasında Peygamberin özelliğinin olması ağır basmaktadır.

Bunu şu rivayet de destekler: Ebu Talib'in kızı Ümmühanî şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.v.) önceleri, benimle evlenmek istemişti, ben özür diledim; o da özürümü kabul etti. Sonra da Allah Teâlâ bu âyeti indirdi; ben ona helal olmadım. Çünkü ben onunla hicret etmemiştim. Ben Tuleka'dan, yani serbest bırakılanlardandım." Bunun gibi Ve kendisini Peygambere hibe eden mümin bir kadın, yani kendisinin mehirsiz olarak Peygambere nikahlanmasına razı olan kadın, fakat bu mutlak değil, Peygamber O'nu nikah etmek istediği takdirde, böyle mehirsiz olarak nikah da Peygamberin özelliklerindendir. Bazıları Meymune binti Haris, Zeyneb binti Huzeymetel-Ensariye, Ümmü Şerike binti Câbir ve Havle binti Hakîm, bu şekilde kendilerini bağışlamışlardı demiş ise de, İbnü Abbas bunun gerçekten meydana gelmediğini, yani Peygamberin bu şekilde hiçbir kadın ile evlenmediğini söylemiştir. Bütün bunlar sırf sana mahsus olmak üzere helal kılındı müminlere değil, çünkü zikrolunan kayıtlarla hepsinin helal olması diğer müminler hakkında gerçekleşmiş değildir. Sayıca da, şekilce de fark vardır. Onlara hanımları ve "mülk-i yeminleri" olan cariyeleri hakkında farz kıldığımız, takdir buyurup karara bağladığımız hükümleri gerçekten bilmişizdir. Yani onlara layık olanı menfaat ve yararlarını bilerek takdir etmişiz ve bildirmişizdir ki, Nisa Sûresi'nde geçtiği üzere dörde kadardır, onun için bu beyan olunanları diğer müminlere değil, sadece sana helal kıldık. Şunun için ki sana hiçbir zorluk, bir darlık olmasın. Olmasın da kalbin huzur içinde ilahî vahyin ortaya çıktığı yer olsun.

Ömer Nasuhi Bilmen'in Ahzap Suresi 50.Ayet yorumu:

50. Bu mübarek âyet de Resûl-i Ekrem Hazretlerine hangi kadınlar ile evlenmenm helâl ve hangi kadınların o Yüce Peygamber'e mahsus olduğunu bildiriyor. Ve diğer ehli imân hakkında da hangi kadınlar ile nikâhın, yaklaşmanın, helâl bulunduğunu ve gafur ve rahim olan Cenab-ı Hak'kın bu hususta Resûl-i Ekrem'ine kolaylık göstermiş olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: (Ey Peygamberi.) Ey peygamberlerin en üstünü (şüphe yok ki,) Bir ilâhi lütuf olmak üzere (biz sana helâl kıldık) dinen meşru bulundurduk (mehr'lerini verdiğin eşlerini) onlar ile aranızda evlilik bağı meydana gelmiştir. Nikâh aktedilirken belirtilen mehr, ya hemen verilir veya bir sure ile kayıtlı bulunur. Her iki takdirde de nikâhın sıhhati bakımından mehr verilmiş sayılır, cinsel yaklaşma helâl olur. (ve) Ey Resûl-i Ekrem!. (Allah'ın sana ganimet olarak verdiğinden) cihat neticesinde din düşmanlarından esir olman arasındaki kadınlardan (elin altında olan cariyeleri) de sana helâl kılmıştır. İşte Hz. Safiyye, Cüveyre, Reyhâne, ve Mariye adındaki cariyelerini de Resûl-i Ekrem azat ederek nikâhı altına almak şerefine nail buyurmuştu, (ve) Yine Resûl-i Ekrem'e hitaben buyuruluyor ki: (seninle beraber hicret etmiş olan amucan kızlarını ve halan kızlarını ve dayın kızlarını ve teyzen kızlarını da) Cenab-ı Hak sana helâl kılmıştır, bunlardan dilediğini nikâhın altına alabilirsin. Elverir ki, hicrette bulunmuş olsunlar. Resûl-i Ekrem, amucası kızı Ümmühaniyi nikâhı altına alamamıştı. Çünki o hicrette bulunmamıştı. Ibni Adil diyor ki: Daha sonra nikâhın helâl olması için bu hicret şartı kaldırılmıştır. "Essirac-ül-Münir" (ve bir de imân etmiş bir kadın, eğer nefsini Peygamber'e) mehirsiz (bağışlarsa, Peygamber de onu nikâhı altına almak isterse o da diğer müminlere değil) Ey kadri Yüce Peygamber (sana mahsus olmak üzere) helâl kılınmıştır. Başka müminler için mehirsiz bir kadınla evlenmek helâl değildir. Bir kadın nefsini, bir erkeğe mehirsiz eş olmak üzere hibe edecek olsa o kimse de kabul etse o kadın için mehri misi lâzım gelir. Şu kadar var ki, bir kadın nikâhdan sonra, isterse mihrini kocasına bağışlayabilir, (onların) Diğer müminlerin (üzerine eşleri ve sağ ellerinin sahip olduğu) cariyeleri (hakkında ne farzetmiş olduğumuz elbette bilmişizdir.) yani: Onların haklarındaki nikâhların doğru olması için riâyet edilmesi lâzım gelen şartlar ve diğer haklar ve hangi kadılar ile evlenmelerinin helal olup olmadığı Allah katında bilinmektedir, bu hususta hikmet ve menfaatin gereği ne ise o meşru bulunmuştur. Binaenaleyh bu husustaki ilâhi hükümlere riâyet edilmesi ehli imân için bir görevdir. Ve ey Yüce Peygamber!. Sana bildirilen kadınlar ile evlenmeni sana helâl kılmış olduk, (tâki, senin üzerine bir darlık olmasın) taki, bir geniş hayat tarzına nail, gönlü rahat olarak yaşayasın, peygamberlik vazifeni güzelce ve kolaylıkla ifâya muvaffak olasın, (ve Allah yariıgayıcı) dir. Kullarının birnice kusurlarını af eder ve örter ve o Hikmet Sahibi Yaratıcı (bağışlayıcı bulunuyor.) kulları hakkında merhameti pek ziyâdedir. Onun içindir ki, haklarında hikmet ve menfaate muvafık, içtimai hayatı güzelce tanzime vesile olan hükümleri beyân buyurmaktadır.

Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

.....

Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?

Bu eşlerin sayısı kaçtır, sen biliyor musun? Her biri ile kaç günde bir beraber oluyordu? Ayrı ayrı evlerde mi, ayrı ayrı odalarda mı kalıyorlardı? O devirde mastürbasyon varmıydı?

tarihinde ate2012 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamber, 9 ya da 11 karısı varken, gecenin ya da gündüzün belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunuyordu."

Enes'e soruluyor: - "İyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?" Enes karşılık veriyor: - "Evet. Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücil (şehveti) verildiğini konuşurduk." Bu hadis Buhari'nin e's-Sahih'inde de yer alıyor.

(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Peygamber, 9 ya da 11 karısı varken, gecenin ya da gündüzün belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunuyordu."

Enes'e soruluyor: - "İyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?" Enes karşılık veriyor: - "Evet. Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücil (şehveti) verildiğini konuşurduk." Bu hadis Buhari'nin e's-Sahih'inde de yer alıyor.

(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)

-İnsanların kıskançlıklarını bu tür mahalle sohbetlerinde açık etmesi normaldir; günümüzde bile. Tam olarak gerçeği yansıtmasa bile.

-Tanrı pey. seksüel güç verirken bunu kadınları güçsüzleştirerek mi yapmış yoksa hem kadınları seksüel güçle donatırken toplamının üzerine otuzmu koymuş?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bu meşhur ayettir sen yeni mi gördün ...

Yok.Bu ayetle ilgili birsürü konu açılmıştır.Yorumlar yapılmıştır.

Ayetlerle ilgili direk yorum yapınca işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz diyorlar.

Bu aralar müslüman arkadaşlar ayetlere karşı savunmaya geçti.Bu ayetle ilgili ne yorum yapacaklarını merak ediyorum. :)

tarihinde Rayus tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

Allah’ın sana ganimet olarak verdiği

ve

elinin altında bulunan cariyeleri,

amcanın,

halanın,

dayının

ve

teyzenin

seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,

diğer müminlere değil,

sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).

Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim :D

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu ayetin bana göre en can alıcı noktası: "Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını..." cümlesidir.

Bu cümlede sınırlama son derece açık. Kadın mümin ise ve kendisini ona hibe ediyorsa evlenebilirler.

Bir müslüman kardeşimiz bize cevaplasın isterim,

"Muhammed, müslüman olmuş kız kardeşiyle evlenmek istese, kız kardeşi kendisini hibe ettiği takdirde, evlenmelerinin önünde herhangi bir engel var mı?"

Selamlar.

tarihinde Ulaş'ın sesi bu tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

Allah’ın sana ganimet olarak verdiği

ve

elinin altında bulunan cariyeleri,

amcanın,

halanın,

dayının

ve

teyzenin

seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık.

.

Gerekli yerlerin altını çizip kocaman kırmızı harflerle göstermeme gerek yok herhalde?

Selamlar,

Bir de piyasada kendine Kuran uzmanı diyen münafıklar var bir de meali bildikleri halde çarpıtırlar.

Efendim, yukarıda yazınızda koyu harflerle işaretlediğim cariye ve kız nasıl oluyor da Türkçe 2 farklı sözcük de; Kuran'da sadece tek sözcük olarak yer alıyor(benati; arapçası)

İnsan nasıl olur da kuzeni ile ilişkiye girer!!?

İşin gerçeği: Ahzab50'nin arapçasında geçen benati, hem peygamber Muhammed'in hizmetinde olan cariye ve amca-hala-dayı'ların hizmetindeki cariyeler helal kılınmış, ONLARIN ÖZ ÇOCUĞU DEĞİL!!; ortalık sapık mealcilerden geçilmiyor.

Saygılar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Selamlar,

Bir de piyasada kendine Kuran uzmanı diyen münafıklar var bir de meali bildikleri halde çarpıtırlar.

Efendim, yukarıda yazınızda koyu harflerle işaretlediğim cariye ve kız nasıl oluyor da Türkçe 2 farklı sözcük de; Kuran'da sadece tek sözcük olarak yer alıyor(benati; arapçası)

İnsan nasıl olur da kuzeni ile ilişkiye girer!!?

İşin gerçeği: Ahzab50'nin arapçasında geçen benati, hem peygamber Muhammed'in hizmetinde olan cariye ve amca-hala-dayı'ların hizmetindeki cariyeler helal kılınmış, ONLARIN ÖZ ÇOCUĞU DEĞİL!!; ortalık sapık mealcilerden geçilmiyor.

Saygılar.

Arkadaşım, yalanlarınla forumu kirletme. İnan sizler gibiler mide bulandırıyor. Burada bir eşek bile ayetin arapçasını okusa anlar gerçeği. Şimdi bu sapıklık olarak gördüğün hususu savunamadığın için yalana başvurmandan daha büyük ahlaksızlık var mı? Sana bu utanmazlığın devam ederse benati nin geçtiği başka ayetleri de koyarım ama değmezsin. Ayıp yahu

---------------------------

1. yâ eyyuhâ : ey

2. en nebiyyu : nebî, peygamber

3. innâ : muhakkak biz

4. ahlelnâ : helâl kıldık

5. leke : senin için, sana

6. ezvâce-ke : senin zevcelerin, hanımların, eşlerin

7. elletî : ki o

8. âteyte : sen verdin

9. ucûre-hunne

(hunne)

(hum) : onların ücretleri

: onlar (kadınlar için)

: onlar (erkekler için)

10. ve mâ : ve şey

11. meleket : sahip oldu

12. yemînu-ke

(mâ meleket yemînu-ke) : senin elin

: (elinin altında sahip olduğun)

13. mimmâ (min mâ) : şeyden

14. efâallâhu (efâe allâhu) : Allah ganimet olarak verdi

15. aleyke : sana

16. ve benâti : ve kızları

17. ammi-ke : senin amcan

18. ve benâti : ve kızları

19. ammâti-ke : senin halan

20. ve benâti : ve kızları

21. hâli-ke : dayın

22. ve benâti : ve kızları

23. halâti-ke : senin teyzen 24. ellâtî : ki o (kadın)

25. hâcerne : hicret etti

26. meâ-ke : seninle beraber

27. vemreeten (ve imreeten) : ve kadın, hanım

28. mu'mineten : bir mü'min (kadın)

29. in : eğer

30. vehebet : hibe etti

31. nefse-hâ : nefsini, kendini

32. li en nebiyyi : nebî (peygamber) için

33. in erâde : eğer isterse

34. en nebiyyu : nebî, peygamber

35. en yestenkiha-hâ : onu nikâh etmek ister

36. hâlisaten : ... a has olarak, özel olarak

37. leke : sana

38. min dûni : başka (hariç)

39. el mu'minîne : mü'minler

40. kad : oldu

41. alimnâ : biz bildik

42. mâ faradnâ : farz kıldığımız şeyi

43. aleyhim : onların üzerine, onlara

44. fî : içinde, hakkında, konusunda

45. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları

46. ve mâ meleket eymânu-hum : ve onların elleri altında olan

47. li keylâ yekûne : olmaması için

48. aleyke : sana

49. haracun : zorluk, güçlük

50. ve kânallâhu (ve kâne allâhu) : ve Allah oldu (dır)

51. gafûran : gafur, mağfiret eden

52. rahîmen : rahîm (Rahîm esmasıyla tecelli eden)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşım, yalanlarınla forumu kirletme. İnan sizler gibiler mide bulandırıyor. Burada bir eşek bile ayetin arapçasını okusa anlar gerçeği. Şimdi bu sapıklık olarak gördüğün hususu savunamadığın için yalana başvurmandan daha büyük ahlaksızlık var mı? Sana bu utanmazlığın devam ederse benati nin geçtiği başka ayetleri de koyarım ama değmezsin. Ayıp yahu

---------------------------

1. yâ eyyuhâ : ey

2. en nebiyyu : nebî, peygamber

3. innâ : muhakkak biz

4. ahlelnâ : helâl kıldık

5. leke : senin için, sana

6. ezvâce-ke : senin zevcelerin, hanımların, eşlerin

7. elletî : ki o

8. âteyte : sen verdin

9. ucûre-hunne

(hunne)

(hum) : onların ücretleri

: onlar (kadınlar için)

: onlar (erkekler için)

10. ve mâ : ve şey

11. meleket : sahip oldu

12. yemînu-ke

(mâ meleket yemînu-ke) : senin elin

: (elinin altında sahip olduğun)

13. mimmâ (min mâ) : şeyden

14. efâallâhu (efâe allâhu) : Allah ganimet olarak verdi

15. aleyke : sana

16. ve benâti : ve kızları

17. ammi-ke : senin amcan

18. ve benâti : ve kızları

19. ammâti-ke : senin halan

20. ve benâti : ve kızları

21. hâli-ke : dayın

22. ve benâti : ve kızları

23. halâti-ke : senin teyzen 24. ellâtî : ki o (kadın)

25. hâcerne : hicret etti

26. meâ-ke : seninle beraber

27. vemreeten (ve imreeten) : ve kadın, hanım

28. mu'mineten : bir mü'min (kadın)

29. in : eğer

30. vehebet : hibe etti

31. nefse-hâ : nefsini, kendini

32. li en nebiyyi : nebî (peygamber) için

33. in erâde : eğer isterse

34. en nebiyyu : nebî, peygamber

35. en yestenkiha-hâ : onu nikâh etmek ister

36. hâlisaten : ... a has olarak, özel olarak

37. leke : sana

38. min dûni : başka (hariç)

39. el mu'minîne : mü'minler

40. kad : oldu

41. alimnâ : biz bildik

42. mâ faradnâ : farz kıldığımız şeyi

43. aleyhim : onların üzerine, onlara

44. fî : içinde, hakkında, konusunda

45. ezvâci-him : onların zevceleri, hanımları

46. ve mâ meleket eymânu-hum : ve onların elleri altında olan

47. li keylâ yekûne : olmaması için

48. aleyke : sana

49. haracun : zorluk, güçlük

50. ve kânallâhu (ve kâne allâhu) : ve Allah oldu (dır)

51. gafûran : gafur, mağfiret eden

52. rahîmen : rahîm (Rahîm esmasıyla tecelli eden)

İşte şimdi oldu, güzelce doğrusunu koymuşsun, arapçaları bunlar.

Ayeti de Türkçe'ye çevirirsen meal olarak:

Muhammed'in yanındakihizmetçi kızlar ve amca-hala vs'lerin hizmetçi kızları(ONLARIN ÖZ KIZI DEĞİL)

Yavaş yavaş öğreneceksin.

Saygılar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Eskiden kölelik ve cariyelik serbestken Kuran'da cariyelerden bahsedilmesi müslümanlara hiç garip gelmiyordu ama ne zaman ki insanlık kölelik ve cariyeliğin insanlık ayıbı olduğunu farkedip, kınamaya başladı ve yasakladı, işte o andan itibaren bazı müslümanlar bu ayetlerden utanmaya başladı, ama dini de reddemedikleri için vicdanlarının ve sağduyularının sesini bastırmak adına bu eylemlere kılıf aramaya başladılar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte şimdi oldu, güzelce doğrusunu koymuşsun, arapçaları bunlar.

Ayeti de Türkçe'ye çevirirsen meal olarak:

Muhammed'in yanındakihizmetçi kızlar ve amca-hala vs'lerin hizmetçi kızları(ONLARIN ÖZ KIZI DEĞİL)

Yavaş yavaş öğreneceksin.

Saygılar.

Delimisin kardeşim, ne hizmetçi kızı. İyice delirmişiniz, arafta kalmışınız. Ne gerçeği kabul edebiliyorsunuz ne de sapkınlığı.

Ulan şu yazdığını gören ağzını bırakır, başka organı ile güler.

Neymiş hala nın hizmetçisinin özelliği, bu hizmetçiyi diğer milletin hizmetçisinden ayıran neymiş. Dünya yüzünde senin dediğini savunan var mı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammet ile el ense olmuşlar artık.Gel len sana bi kıyak yapcam demiş bişey yok ayette.

Bir de her ayet sonunda şu cümle olur:'' Allah bağışlayandır, merhamet edendir. '' uff snane be slk der gibi. :mellow:

tarihinde alavarez tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cevap almadan bırakmam. Karınca sana da bir kıyak yapayım. Teyze kızları cariye kızları olsun sen öyle cevapla :D

Not:Sana fazla yüklendim kabalık yaptım, onun mahcubiyeti içindeyim. Kendimi affettirmek için cariye kızları zaten bütün müslümanlara helal olduğunu hatırlatmayacağım. Yani Muhammed e has olması anlamsız olurdu senin iddia ettiğin gibi olsa ama bunu sormayacağım, sana serbest :D

------------------------------

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

Allah’ın sana ganimet olarak verdiği

ve

elinin altında bulunan cariyeleri,

amcanın,

halanın,

dayının

ve

teyzenin

seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,

diğer müminlere değil,

sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).

Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun

tarihinde katalan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Nitresku ! Ey dinle !

Hazreti muhammed gercekten ALLAHİN ELCİSİ İSE (ki gercekten oyle)

Butun mevcudatin sahibinin guzel yuceltilmis bedenlerin esrarinin madeni ise

Gercekten Allahin hususi konustugu biri ise.. Burada duralim bakalim

O zaman soyle dusunelim

İste Allah diyor ki habibim Muhammedim sen benim habibimsin

Bunu goren goz baska hic bir sey gormez.. Ne masa ne kasa ne para ne saltanat

Dunyalari verseler. Seni vermez.

Bunu bilen kuzenlerin bu ugurda Allah ve resulunun askin icin hicret ettiler ben Allahim onlarin mukafati sensin..

Ve nefsini hibe eden mumin kadinda nikahlamak istersen sana has olarak heal kilindi..

Nefsi hibe etmek oyle pek kolay degil !

Ayetleri dogru analiz edelim

Degerli kamu calisanlari ! Kamuda mi calisiyorsun katran ! : D

Eger gercekten Allahin elcisi ise bu ayet gayet yerindedir... Ne guzel buyurmus Allah

katran ! Kantar !

Şşşşttt ! Fazla dirilti zirilti etme ! Tabire dikkat et !

eger gercekten hazreti muhammed Allahin hususu misafiri elcisi ise

bunu bilenler hazreti muhammedin aski icin hicret etmislerse

Ve Bunu bilen mumin kadinda biricik cok sevdigi nefsini hibe ederse bu ayet gayet yerinde ve ne guzel ayetir..

O yuzden senin konun başlığın gibi sacma sapan yazilari gordugum vakit her zaman dirilti var diyip gecip gitmisimdir

Ama sana has ozel olarak cevap yazdim katranim ! : D

tarihinde Jack_Carter tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cevap almadan bırakmam. Karınca sana da bir kıyak yapayım. Teyze kızları cariye kızları olsun sen öyle cevapla :D

Not:Sana fazla yüklendim kabalık yaptım, onun mahcubiyeti içindeyim. Kendimi affettirmek için cariye kızları zaten bütün müslümanlara helal olduğunu hatırlatmayacağım. Yani Muhammed e has olması anlamsız olurdu senin iddia ettiğin gibi olsa ama bunu sormayacağım, sana serbest :D

------------------------------

AHZAB 50.

Ey Peygamber!

Mehirlerini verdiğin hanımlarını,

Allah’ın sana ganimet olarak verdiği

ve

elinin altında bulunan cariyeleri,

amcanın,

halanın,

dayının

ve

teyzenin

seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını,

diğer müminlere değil,

sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık).

Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Çok yer gezdim çok insan gördüm ve çok masal dinledim ama hala bu ayeti çözemedim

Şimdi ne masal dinledin derseniz anlatırım...

Müslümanlar kafirlerden büyük zulümler ve işkenceler görüyorlar, bunun üzerine alemlerin efendisi hak yolunda hicret ediyor.

Eeeee be kardeşim, bu zulüm ve baskı altında insanın amca, hala, teyze, dayı kızları nasıl aklına düşer, bunlardan uzak durmak zorluk mudur?

Bu kadar vatan evladı normal şartlarda bile kuzenlerinden rahatlıkla uzak duruyor hiç de zorluk yaşamıyorlar.

Ey müslüman arkadaşlar, kuzenlerden uzak durmak bu kadar mı zor?

Diyelim ki çok zor, eeee niye sadece alemlerin efendisine mahsus olmak üzere, hicretteki diğer müslüman arkadaşların canı can değil mi?

Sorulara tek tek cevap alalım lütfen

Sağlıcakla kalın, yalandan uzak insanlığa yakın olun

jek denyo

iyi saçmalamışsın takdir ettim :lol:

Çaresizlik böyle mi yapıyor adamı :D

tarihinde katalan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne caresizligi caresizlik sizde !

ben hazreti muhammedi Allahin habibi mevcudatin sahibi hatta mevcudatin Annesi olarak tanir ve iman ederim

hazreti muhammede ummi denmesinin inceligi butun esyanin annesi oldugundan dolayidir..

Ben boyle iman ederim o yuzden hic caresiz degilim ayetler ne kadar guzel ve yerinde

tarihinde Jack_Carter tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne caresizligi caresizlik sizde !

ben hazreti muhammedi Allahin habibi mevcudatin sahibi hatta mevcudatin Annesi olarak tanir ve iman ederim

hazreti muhammede ummi denmesinin inceligi butun esyanin annesi oldugundan dolayidir..

Ben boyle iman ederim o yuzden hic caresiz degilim ayetler ne kadar guzel ve yerinde

Sen sapkınlığı dibe vurdurmuşun be Jack_Carter görünümlü jek denyo :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hazreti muhammed gercekten ALLAHİN ELCİSİ İSE  (ki gercekten oyle

Sen böyle söyleyince "Ben oradaydım, Allah'ın Muhammed'i elçi olarak atamasına bizzat şahitlik ettim." diye devam etmeni bekliyor insan ister istemez.

ben hazreti muhammedi Allahin habibi mevcudatin sahibi hatta mevcudatin Annesi olarak tanir ve iman ederim

Karıları değil mydi sizin anneniz? Onlar yetmedi, Muhammed'i de mi aldınız analarınız arasına?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bizde müslümandık,bizimde başımız secdeden kalkmadı ama ben bu ayette ki karı pazarlığını tarlabaşında bile görmedim bu ayetin ne savunulacak bir tarafı var ne inanan bir insanı gururlandıracak tarafı, ahlak ,haya ve namus kalmamış,sen peygamber seçtin diye her karıyı düdükleyecek ve dünyada ki en ahlaklı insan olarak lanse edilecek utanın lan ,allahınız da utansın insan içine çıkmayın ya da bizim gibi cahillinize üzülüp kurtulun bu safsatadan.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bizde müslümandık,bizimde başımız secdeden kalkmadı ama ben bu ayette ki karı pazarlığını tarlabaşında bile görmedim bu ayetin ne savunulacak bir tarafı var ne inanan bir insanı gururlandıracak tarafı, ahlak ,haya ve namus kalmamış,sen peygamber seçtin diye her karıyı düdükleyecek ve dünyada ki en ahlaklı insan olarak lanse edilecek utanın lan ,allahınız da utansın insan içine çıkmayın ya da bizim gibi cahillinize üzülüp kurtulun bu safsatadan.

Dostum,

Müslümanken bu ayeti biliyor muydun?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ahzab Suresi Muhammed'in kendine yontacakları, kendiyle ilgili, kendi hevasına yönelik şeyler ve buna benzer mevzular için özel hazırladığı bir Sure'dir. Sırf bu sure yorumlanarak ciltler dolusu kitap yazılabilir.

Ahzab çoğunlukla Muhammed'in evlatlığının karısı Zeyneb'i nikahına alma mevzularının düzenlendiği sure'dir. Başlığa konu olmuş Ayet de bu sorunu çözmek (Zeyneb konusu) üzere düzenlenmiş bir Ayet olsa da, Muhammed bu Ayet'te kantarın topuzunu kaçırmış, uçanı kaçanı ve tüm kadınları "sırf kendine has" olmak üzere helal kılmıştır. Uçanı kaçanı helal kılma konusu "neden bize de yok" diyen zengin sahabeler tarafından itiraz görmüş olmalıdır ki, 52. Ayet'te kendine yasak getirmek zorunda kalmıştır;

52. Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir.

(Ama dikkat, efendi cariyelerden vaz geçmiyor...)

Tüm müslümanlar ibret olsun diye Ahzab Sure'sini okumalı, ezberlerinde tutmalıdırlar. Hatta namazlarını bile bu Sure ile kılabilirler...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×