Jump to content

Yıldızların yerlerine yemin etmek


Recommended Posts

16 saat önce, Edip Cevdet yazdı:

 

Muhammed'in yaşadığı dönemle ilgili yazılı belgelerin bulunmayışı, kendisinin yaşayıp-yaşamadığı noktasındaki tartışmaların birinci sebebi gibi görünüyor. İslâm Peygamberinin Sasani, Bizans ve Mısır hükümdarlarına gönderdiği iddia edilen mektupların asılları bulunamadı bu güne kadar. İnternette Heraklius'a gönderdiği iddia edilen bir mektubun görüntüsüne rastladım. Ancak; gerçekten tarihi değeri var mıdır, kanıt olarak kullanılabilir mi bilmiyorum.

 

Bence Muhammed'in yaşamış bir kişilik olduğunun en belirgin kanıtı Kur'andır. Çünki; süreki olarak, Muhammed'e göre "refleks" geliştiren bir "İlah" profili görmekteyiz. Mevlânâ'nın tâbiriyle "Pergel"in sâbit ayağı Muhammed'dir. Eğer Kur'an bir kurgu veya eski Arap hikâyelerinin Emeviler tarafından derlenmesi olsaydı, Allah'ın daha ön plânda bulunduğu bir metnin elimizde olması gerekirdi. Kur'an'ı kurgulayanlar, Muhammed ile ilgili bolca mûcize hikâyesi de uydururlardı. Putperest Arapların mucize noktasında Muhammed'e sürekli meydan okumaları karşısında, birtakım bahanaler arkasında "tam siper" olan bir "Allah" figürü ile karşılaşmazdık.


Bu durumda, Muhammed'in aslında bir isim olmadığı İsmailî Hristiyanlarca, İsa için kullanılan bir sıfat olduğu tezine ne dersiniz?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 126
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

2 saat önce, anibal yazdı:

 

Şerefsiz arap dölü, senden mi öğreneceğiz biz arapçayı falan?

 

Çarpıtan sensin, arap kırması rezil sünepe...

 

Sen git arap efendilerinin götünü yala, ancak ondan anlarsın.

 

Hala sazanlık yapıyorsun zavallı boynu bükük sazan anlamamazlığa gelip arapçayı benim öğrettiğimi ima ediyorsun, sizin güruhtan gelen arapça yorum üzerine yaptığım yoruma istinaden olayı kapasitesiz beyninle kavrayamadığından yorumuma şerefsizlik iması da yapıp aslında kendi ideolojinin ne kadar şerefsizce olduğunu da kavramışsın aferin kendi kendine sövmeye devam et.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, adeist yazdı:

Bu durumda, Muhammed'in aslında bir isim olmadığı İsmailî Hristiyanlarca, İsa için kullanılan bir sıfat olduğu tezine ne dersiniz?

 

İslâm Peygamberinin yaşamadığı, hayâli bir kişilik olduğu noktasındaki münâkaşalara katılmadım. Çünki; yaşamış biri olduğu husûsunda kuvvetli argümanlarım var. Ne var ki başkalarına da bir şey ıspatlama mecbûriyetim olmadığından, "yaşadı-yaşamadı" tartışmalarına müdâhil olmadım.

 

Ben, ömrümün otuz yılını İslâmı öğrenme, anlama çabasıyla geçirdim. Gerçi bu süreç, pek plânlı ve disiplinli bir öğrenme faaliyeti ile geçmedi. Ama; çoğu İslâm ilâhiyatçısından belki de daha fazla emek verdim, çabaladım. Tek eksiğim Arapça bilmiyor oluşumdur. Takdir edersiniz ki konu İslâm olduğunda, Arapça bilmemek de büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkıyor !.. 

 

2009 yılı başlarından itibaren, İncil üzerinde yoğunlaştım. Kendi ölçeğimde sağlıklı bir mukâyese yapabilecek birikimim var. İslâm'ın, Ebiyonitlerin bir devamı olarak ortaya çıktığına dâir iddialar var. Ebiyonitler, MESİH'te var olduğu öne sürülen "Tanrısal Doğa" inancına karşı çıkar ve O'nu sâdece bir "Peygamber" bilirler. Hz. Hatice'nin akrabâsı ve Nastûri Rahibi Varaka bin Nevfel ile Muhammed arasında bir bağlantı olduğunu iddia ederler.  Bir defâ, Nastûriler ile Ebiyonitler arasında çok fark var. Natûriler, MESİH'in Tanrısal Doğasının Kutsal Ruh ile birlikte oluştuğunu, çarmıha gerildiğinde, bu doğanın kendisineden ayrıldığını, haç üzerinde insan doğasının öldüğünü ve Tanrısal Doğanın aslâ ölmeyeceğini ileri sürerler. Ki bendeniz de MESİH'in kişiliği noktasında Nastûri düşüncesini mantıklı bulurum.

 

Hâsıl-ı kelâm; İslâm ile Ebiyonizm arasında dahi çok büyük farklılıklar vardır. Bir defâ Ebiyonitler çoğunlukla Yahudi olup, Mûsâ'nın Yasasına tâbidirler Hayâli bir Peygamber üzerinden yeni bir inanç geliştirmeleri mümkün değildir. İncildeki MESİH karakteri ile kendisine kadınlardan harem kuran Muhammed arasında uzak-yakın bir benzerlik yoktur. Müslimler, Yuhanna İncilinde geçen Kutsal Ruh'un, Grekçe tanımını "Paraklitos-müjdeci" olarak kabul eder, Muhammed'in diğer ismi olan "Ahmed"in de aynı anlama geldiğini ileri sürerek, İslâm Peygamberini İsâ ağzından meşrûlaştırmaya çabalarlar. Tabii, bunlar sıradan, absürd argümanlar. Hattâ komedi olamayacak derecede mantıksal temelden uzaktırlar.

 

Dinlerden herhangi biri ile hemhâl olmamış, inancın fikri çilelerini yüklenmemiş, içinde bulunduğu çevresel-kültürel etkiler nedeniyle Tanrı fikrini ve dinleri kolayca reddedebilmiş kişiler, bu mevzûları yüzeysel olarak görürler. Bunu, kendisini "ateist" olarak tanımlayanları rencide etmek için söylemiyor, kendimce bir tesbit yapıyorum. Bence, sâdece Tanrı'yı ve dinleri reddediyor olmak, ateist olmak için yetmez. Bir ateistin evvelâ neye karşı çıktığını iyi bilmesi, Tanrı ve dinler hakkında detaylı bilgi ve yaşanmışlıklara sahip olması gerekir.

 

Ha, Tanrı'yı reddeden herkesi kâğıt üzerinde "ateist" olarak sınıflandırmak mümkündür

Ne var ki mevzûnun derinine inildiğinde bence durum böyle değil.

 

Yazımın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde konu farklılıkları oluştu.

Kusur affola.

Birbiriyle bağlantılı ama; farklı konulara değinme ihtiyâcından oldu bu.

tarihinde Edip Cevdet tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, Edip Cevdet yazdı:

Dinlerden herhangi biri ile hemhâl olmamış, inancın fikri çilelerinin yükünü yıllarca "omuz"larında taşımamış, içinde bulunduğu çevresel-kültürel etkiler nedeniyle Tanrı fikrini ve dinleri kolayca reddedebilmiş kişiler, bu mevzûları yüzeysel olarak görürler.


Sanırım ben de bu tayfaya dahil oluyorum.
Her ne kadar bir zamanlar müslüman sıfatı taşıyor olsam da dini her zaman "kültür" olarak görmüş biriyim. 
Doğal olarak da (daha önce de belirttiğim üzere) dinlerle ilgili bağlantıları, hikayeleri, kişileri vs... mit olarak görüyor ve önemsemiyorum. 
Zira bence İsa gibi bir "pür mazlum"un ya da Musa/Muhammed gibi din kisvesi altında hedonizm ve katliam yapan "pür zalim" peygamberimsilerin yaşamış olması muhtemel değil.
Bunlar özünde güce tapma temayülü gösteren insanın yarattığı düşsel kahramanlar bence (aynen holivud sinemasındaki gibi). Üstelik öyle 1500-2000 yıllık karakterler de değil, tarihleri çok çok daha eskilere dayanıyor. Muhtemeldir ki "kutsal kitaplar üçlemesi" eski Sanskrit, Sümer, Mısır ya da Helen mitolojisinin yeniden yazımlarından ibaret ve doğal olarak ana kahramanları da (İsa, Musa, Muhammed) eski kahramanların (Dumuzi, Gilgameş, Horus vb..) yeniden adlandırılmasından ibaret.
Aynı şekilde; dinlerin özellikle de semitik dinlerin her zaman bir siyaset ve sömürü aracı olarak kullanılmış olması da bu fikirlerimi kendi açımdan destekliyor. 
  

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, m184 said:

Hala sazanlık yapıyorsun zavallı boynu bükük sazan anlamamazlığa gelip arapçayı benim öğrettiğimi ima ediyorsun, sizin güruhtan gelen arapça yorum üzerine yaptığım yoruma istinaden olayı kapasitesiz beyninle kavrayamadığından yorumuma şerefsizlik iması da yapıp aslında kendi ideolojinin ne kadar şerefsizce olduğunu da kavramışsın aferin kendi kendine sövmeye devam et.

 

Arap boku yiyicisi, şunu yazan sen değil misin:

 

On 3/26/2018 at 23:52, m184 said:

Resulin tek başına elçi, elçi ise eylemin sahibi değil taşıyandır, kelimeleri alt alta yazıp anlamını analiz ediyorsun sanırım yeni bir yöntem bu türkçede bile bir virgül cümlenin anlamını komple değiştirebiliyorken çok mantıklı. Yetkili kaynaklarda çevirisi görebilirsin nette bol.

 

Şeref, haysiyet falan, tek zanaatı arap götü yalamak olan sizdne beklenecek şey değil zaten. Bir de böyle üste çıkmaya çalışırsınız, utanmaz arlanmaz halinize bakmadan.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, adeist yazdı:

Her ne kadar bir zamanlar müslüman sıfatı taşıyor olsam da dini her zaman "kültür" olarak görmüş biriyim. 

 

Mevzû "Din" olduğunda, binyıllardır olan-biten de bu zâten. Teolojik literatürde bir önemi var mı bilemem de ben, inanç ile din mefhumlarını ayrı anlarım. Din, inancın kurumsallaşarak  hâkim kültüre entegre olup başkalaşmış, sıradanlaşmış versiyonudur. Bu hâliyle de toplumların zapt-u rapt altına alınma, yönetilme ve sömürülmesinde elverişli bir araç hâline gelmiştir.

 

Dindarda  araziye uyma ve taklid, inançlı insanda samimiyet vardır.

Dindar, tarihsel süreçte genel kabul gördüğü varsayılan dogma ve yaptırımlara, sorgusuz-sualsiz, itirazsız  biat eder.

İnançlı kimse, zihninde oluşturduğu "Tanrı" imajı ve mantığına uymayan hususları, dindara nispetle daha rahat ayırır ve gerektiğinde reddeder.

İnançlı için "kutsal Kitap" veya değişmez kutsal metinler yoktur.

İlkeler vardır.

 

Benim bu tesbitlerimin günümüzde etkin olan inanç algısında pek yeri olduğunu sanmıyorum.

Sâdece, şahsi kanâ'atlerim doğrultusunda "olması gereken" leri yazıyorum.

Biraz da Gnostikler gibi Tanrı ve inanç konulu hususların, insiyasyon yoluyla anlaşıldığını düşünmekteyim.

tarihinde Edip Cevdet tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
57 dakika önce, anibal yazdı:

 

Arap boku yiyicisi, şunu yazan sen değil misin:

 

 

Şeref, haysiyet falan, tek zanaatı arap götü yalamak olan sizdne beklenecek şey değil zaten. Bir de böyle üste çıkmaya çalışırsınız, utanmaz arlanmaz halinize bakmadan.

 

Banane ben yarak kafalıyım ve yarrak kafalılığa devam edeceğim diyorsun, işte kuranı da böyle okuyorsun ve anlamsız anlamlar yüklüyorsun, bak bakalım o yazdığımın öncesinde hangi cümle kurulmuş o cümleyi kim kurmuş da ben ona karşı bu ifadeyi yazmışım.. baksanda seviyesizliğinden göremeyeceğini düşünerek yazayım.. benim cevap verdiğim kişi attığı mesajında "resulin" kelimesinin "resul,elci" anlamına geldiğini belirten bir metin yazdı ben de bu metnin üzerine "resulin" kelimesinin bu anlama geldiğini farz ederek cevap yazdım. Ama sen sazansın ateist forum kullanıcısına şerefsiz demiş oldun çünkü bu durumda deyişinle anlamı çarpıtıp o mesajı paylaşan oydu ben onu doğru kabul edip yorum yazdım sadece.. bu durumda asıl şerefsizlerin çarpıtanların ateistler olduğunu dolaylı yoldan itiraf etmiş olabilirsin. Sazansın ne yapsan yeridir.

Bu arada "resulin" kelimesinin "resul" , "elci" anlamına gelip gelmediğini (yani diğer kullanıcının bana yazdığı mesajda geçen) arap dil bilimcisi olduğun için tartışmıyorum bile..

tarihinde m184 tarafından düzenlendi
Hata
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, m184 said:

Banane ben yarak kafalıyım ve yarrak kafalılığa devam edeceğim diyorsun, işte kuranı da böyle okuyorsun ve anlamsız anlamlar yüklüyorsun, bak bakalım o yazdığımın öncesinde hangi cümle kurulmuş o cümleyi kim kurmuş da ben ona karşı bu ifadeyi yazmışım.. baksanda seviyesizliğinden göremeyeceğini düşünerek yazayım.. benim cevap verdiğim kişi attığı mesajında "resulin" kelimesinin "resul,elci" anlamına geldiğini belirten bir metin yazdı ben de bu metnin üzerine "resulin" kelimesinin bu anlama geldiğini farz ederek cevap yazdım. Ama sen sazansın ateist forum kullanıcısına şerefsiz demiş oldun çünkü bu durumda deyişinle anlamı çarpıtıp o mesajı paylaşan oydu ben onu doğru kabul edip yorum yazdım sadece.. bu durumda asıl şerefsizlerin çarpıtanların ateistler olduğunu dolaylı yoldan itiraf etmiş olabilirsin. Sazansın ne yapsan yeridir.

Bu arada "resulin" kelimesinin "resul" , "elci" anlamına gelip gelmediğini (yani diğer kullanıcının bana yazdığı mesajda geçen) arap dil bilimcisi olduğun için tartışmıyorum bile..

 

Daha ne yazdığını bile bilmediğin dinin nesinin boklu palasını sallıyorsun o zaman, göt yalama ustası?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, anibal yazdı:

 

Daha ne yazdığını bile bilmediğin dinin nesinin boklu palasını sallıyorsun o zaman, göt yalama ustası?

 

 

Sazan neyi bilmiyor oldum şimdi de, cidden dallamasın ateistle müslümanı karıştırdın adama şerefsiz dedin şerefsizliğe devam ediyorsun herşeyi işine geldiği gibi cevaplıyorsun sana yazarken bir gerizekalıyla konuşuyor gibi hissediyorum  

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 minutes ago, m184 said:

Sazan neyi bilmiyor oldum şimdi de, cidden dallamasın ateistle müslümanı karıştırdın adama şerefsiz dedin şerefsizliğe devam ediyorsun herşeyi işine geldiği gibi cevaplıyorsun sana yazarken bir gerizekalıyla konuşuyor gibi hissediyorum  

 

Arap kıçı yalayarak vitaminsiz kalan beyninle, herkesi kendin gibi salak sanmaktan başka bir yolun yok elbette...

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 27.03.2018 at 00:03, m184 yazdı:

Ateist olsam müslüman olurdum sayende

Yine benim sayemda müslümansın islamın bu kadar yalanını çelişksini görüpte müslüman olman benim sayemde zaten  cennet sana ne verilirse ortağın benim:0_80cbc_37a71a73_L:

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 27.03.2018 at 00:03, m184 yazdı:

Ateist olsam müslüman olurdum sayende

Sen sen ol barı bu ayete kızma  allhtan inmiş özel ayet

Diyanet İşleri: MEARİC Suresi ayet. (40-41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş
50 dakika önce, güven yazdı:

Yine benim sayemda müslümansın islamın bu kadar yalanını çelişksini görüpte müslüman olman benim sayemde zaten  cennet sana ne verilirse ortağın benim:0_80cbc_37a71a73_L:

Onu sana yazmadım ki türkçe bilmeyip kopyala yapışrıp duran ateiste yazdım, çelişki islamda değil çarpık akıllılarda..

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 minutes ago, m184 said:

Onu sana yazmadım ki türkçe bilmeyip kopyala yapışrıp duran ateiste yazdım, çelişki islamda değil çarpık akıllılarda..

 

 

Millete akıl vermeyi bırakta, git kaynanana falan sulan, müslümana ancak bu yakışır zira...

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 dakika önce, m184 yazdı:

Onu sana yazmadım ki türkçe bilmeyip kopyala yapışrıp duran ateiste yazdım, çelişki islamda değil çarpık akıllılarda..

İslam çıplak deyilmi? bir zamanlar  akılnı göster diyordunuz bilim  aklıda herşeyin mr  çekmeye başladı sizler başaka yolar aramya başladınız islamın  çelikili deyilmiş bunu islamı bilmeyen biri yutabilir ama biz yutmayız. islamda çarşafa girdi demek bu  ayet nedir  sayın m184

 

Diyanet İşleri: MEARİC Suresi ayet. (40-41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

tarihinde güven tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, güven yazdı:

İslam çıplak deyilmi? bir zamanlar  akılnı göster diyordunuz bilim  aklıda herşeyin mr  çekmeye başladı sizler başaka yolar aramya başladınız islamın  çelikili deyilmiş bunu islamı bilmeyen biri yutabilir ama biz yutmayız. islamda çarşafa girdi demek bu  ayet nedir  sayın m184

 

Diyanet İşleri: MEARİC Suresi ayet. (40-41) Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

Öyle bir düşünce içindesiniz ki sadece ortaya ateistler tarafından atılmış tüm fikir ve kuran analizleri şüpesiz hatasız görecesiz yorumlanmış ispatlanmış.. hayır her söylediğin öncesen söylendi ve internet çöplüğünde söylediğin her çöpün aksini veya doğrusunu veya farklı yorumunu googleda bulabilirsin aynı şekilde çatışanını da.. ben burada bir şey yazıyorum yazdığımla ilgisi olmayan ard arda on tane alıntı metin hepinize cevap yazacak boşa gidecek boş vaktim yok fakat bu sorunada cevap yazacağım genel ateist forumuna wcdeyken giriyorum vaktimi değerlendirmek için

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, m184 said:

Anasına sulanan sen gibilerden iyidir..

 

Onu da yaparsınız siz, nasılsa tevbe ediverir, ibadet ediverip kendinizi bağışlatırsınız bedevinin putuna... 

 

Arap kıçı yalamaktan başka hiç bir halt bilmeyen, rezil bir müminsin, hepsi o.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, anibal yazdı:

 

Onu da yaparsınız siz, nasılsa tevbe ediverir, ibadet ediverip kendinizi bağışlatırsınız bedevinin putuna... 

 

Arap kıçı yalamaktan başka hiç bir halt bilmeyen, rezil bir müminsin, hepsi o.

 

Hayal gücünü sikeyim bunları düşünüp masturbasyon yapan sapık bir kişiliksizsin.. annene yapamadığın bastırılmış duygularını müslümanlar üzerinden araplara yap iç dünyanda.. zavallı düşünce fakiri

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...