Jump to content

Entropi İle İlgili Bir Sorun


Recommended Posts

Temel olarak bir sistemde açığa çıkan ısı enerjisinden dolayı sistemin kullanılabilirliğinin azalması paradigması olan entropiyi pratik yaşamda düzensizliğin (rastgeleliğin) artması olarak da tanımlayabiliriz. Evrende düzensizlik sürekli olarak artmaktadır. Bu önemli bir fizik yasasıdır.

Bu yasaya göre evrende bir yerde herhangi bir düzen açığa çıkarsa, onu kompanze etmek için evrenin diğer yerlerinde entropi daha da artmak zorundadır.

Çünkü entropi evrende sürekli olarak artmak zorundadır. Evrensel olguların vuku bulması sırasında ısı enerjisi açığa çıkmakta ve olguların reversible olması mümkün olamamaktadır. Enerjinin kullanılabilirliği azalmaktadır.

Ama evrende bir düzen olduğunu da biliyoruz. Yıldızlar, onların etrafında dönen gezegenler, atomlar vb bir düzeni simgelemektedirler. Canlılar daha da büyük bir düzenin habercisidirler. Onların varlığı evrende entropinin daha da artmasından sorumludur.

Bir sahil imgeleyelim. Sahilde yaşayan bazı canlılar sahile bir düzen getireceklerdir. Ama entropi sürekli olarak artmak zorunda olduğu için, sahilde ortaya çıkan düzeni karşılamak üzerek, sahildeki sularda entropi artmak zorundadır. Entropi kanununa göre herhangi bir nedenden sahildeki sularda entropi artmazsa, evrenin başka bir yerinde veya yerlerinde entropi artmak zorundadır.

İşte sorun buradadır.

Entropi etrafa hangi hızla ve nasıl yayılmaktadır?

Evren, içinde bir yerde bir düzenin ortaya çıktığından nasıl haberdar olmaktadır?

Bu haberdar olma durumu ışık hızından hızlı mıdır? Yoksa entropi yalnız ışık hızında mı yayılmaktadır?

Link to post
Sitelerde Paylaş

şu kafama takıldı,evren bir düzen içindemidir.neden evrende bir düzen olduğunu düşünmek zorundayız.bence evrende bir kaos hakimdir.bu kaos evrenin ve canlılığın kaynağıdır.

Evrenin ortaya çıkma mekanizması ve işleyiş şekli temel olarak kaotik olabilir. Ama evrende düzen de vardır. Bu düzen düzensizlikten kaynak alır.

Galaksilerin dağılımı, gazegenlerin yıldızların etrafından dönüşü, atom ve moleküller, canlıların varlığı düzeni simgeler.

Kasırgalar, depremler ve fırtınalar da düzene işaret ederler.

Evrende bir düzen vardır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte sorun buradadır.

Entropi etrafa hangi hızla ve nasıl yayılmaktadır?

Evren, içinde bir yerde bir düzenin ortaya çıktığından nasıl haberdar olmaktadır?

Bu haberdar olma durumu ışık hızından hızlı mıdır? Yoksa entropi yalnız ışık hızında mı yayılmaktadır?

Boyutlar sayesinde olabilir, biraz fringe tarzı bir öngörü oldu ama malum sicim teorisi revaçta ;)

tarihinde NovembeR_ tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evrenin ortaya çıkma mekanizması ve işleyiş şekli temel olarak kaotik olabilir. Ama evrende düzen de vardır. Bu düzen düzensizlikten kaynak alır.

Galaksilerin dağılımı, gazegenlerin yıldızların etrafından dönüşü, atom ve moleküller, canlıların varlığı düzeni simgeler.

Kasırgalar, depremler ve fırtınalar da düzene işaret ederler.

Evrende bir düzen vardır.

benim anladığım,senin entropi dediğin kaosa denk geliyor.entropi artmak zorunda ise,kaosda artmak zorunda.yani düzen varsa bile kaosda var.kaosunda olduğu bir ortamı ,nasıl düzen olarak değerlendirebiliriz.entropi ve kaos düzenin kendisi oluyor budurumda.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Entropiye bir "yön" tayin etmeye çalışmak çokta mantıklı birşey değildir hacı.

Arıları düşün ... Havada binlerce arı var, hepsi vızır vızır uçuyor. Ve öyle bir an geliyor ki bu arıların hepsi birden duruyor!! havada asılı kalıyorlar kıpırdamadan. Bu durumda, bu "Durma veya donma" olayının yönü nedir? Şeklinde bir soru bu. "Entropinin yönü, bu arıların burun doğrultularının vektörel uzunluklarının bileşkesidir" şeklinde bir cevap belki uyabilir ama yine de tam tanıma tekabul edemez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Maddenin her türlü biçim ve özellikleri onun davranışlarını da belirler. Bu davranışları izah edebildiğimiz oranda düzen, edemediğimiz oranda da düzensizlik vardır. Sonuç itibariyle düzenden de düzensizlikten de maddenin davranış özellikleri sorumludur.

Enerjinin sakınımı uyarınca bir yerde enerji sarfiyatı varsa, karşıt olarak aynı oranda enerji kaybından söz etmek gerekir. (lavazye yasası; evrende madde ve enerji toplamı sabittir)

Enerji sarfiyatı, son çözümlemede bir kütlenin mekan içinde yer değiştirmesi anlamına gelir. Peki bu yer değiştirmedeki enerji kaybını nasıl izah eder ve bunu nasıl formüle edebiliriz?

Bir m kütlesinin (cisminin) A yerinden B yerine geçmesi bir enerji gerektiriyor. Ama bu enerji hangi konum veya duruma ters düşüyor ki enerji bu şekilde kullanılmış olsun. Yani bir mekanda A yerinde bulunan bir kütleyi B yerine taşımak, hangi güçlere karşı kullanılmaktadır. Ki bu bir enerji gerektiriyor olsun?

Uzayda, mekan içinde, yatay ve düşey koordinatlara ters düşmemek koşulu ile bir kütleye verilen hareket, düzgün doğrusal hareket olur. Sonuç itibariyle olay yer değiştirme olmasına karşın ek bir kuvvet veya enerji gerektirmez. Ancak yatay ve düşey koordinatların dışına çıkarak yön değiştiren hareketler (ivmeli hareket) ilave kuvvet veya enerji gerektirir. İşte bu ilave kuvvetin gerekliliği nedendir? Düzgün doğrusal bir hareket sonsuza kadar durumunu (hareketini) korumak istiyorsa, Mekan içindeki bir kütle de koordinatlar aleyhine hareket edemiyor, yani mekan da durumunu kurumak istiyor, diye düşünüyorum.

Özetle; evrende mekan ve hareket sabit kalmak eğilimindedir. Ancak bu eğilim bir kez bozulduktan sonra, (toplam sabit kalarak) her geçen sürede daha da karmaşıklaşak, hesap edilemez bir entropiye neden olmaktadır. Öyle görünüyor ki bu eğilim big bang ile bozulmuş. Bu bozulma atomaltı oluşumlarda izah edemeyeceğimiz oranda fazla entropiye neden olmasına karşın. Makro düzeyde. Atom ve gökcisimlerinin konumunda ve canlılığın oluşumunda bir düzenden bahsedebilmek mümkün olmaktadır.

Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri zorunlu olarak bir düzenin ortaya çıkmasına neden olur. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri ipe sapa gelmez şeyler olsaydı zaten özellik denilmezdi. İpe sapa gelmez şeylerden de bir düzen çıkar mı? Bilemiyorum!

Sevgiler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Entropiye bir "yön" tayin etmeye çalışmak çokta mantıklı birşey değildir hacı.

Arıları düşün ... Havada binlerce arı var, hepsi vızır vızır uçuyor. Ve öyle bir an geliyor ki bu arıların hepsi birden duruyor!! havada asılı kalıyorlar kıpırdamadan. Bu durumda, bu "Durma veya donma" olayının yönü nedir? Şeklinde bir soru bu. "Entropinin yönü, bu arıların burun doğrultularının vektörel uzunluklarının bileşkesidir" şeklinde bir cevap belki uyabilir ama yine de tam tanıma tekabul edemez.

Yön ne demek? Kimse yönden bahsetmiyor. Soruyu iyi okumadığınız ve anlamadığınız anlaşılıyor.

Bir kere daha okuyun o zaman. Soruyu iyi anlamak doğru cevap için ilk şart.

Dünyadaki düzen evrende artması gereken düzensiziliğin daha da artmasına neden oluyor.

Çünkü evrende düzensizlik sürekli olarak artmak zorunda.

Evren içinde bir yerde artan düzensizliği nasıl anlıyor ve ona uygun bir davranış sergiliyor?

Soru bu..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yön ne demek? Kimse yönden bahsetmiyor. Soruyu iyi okumadığınız ve anlamadığınız anlaşılıyor.

Bir kere daha okuyun o zaman. Soruyu iyi anlamak doğru cevap için ilk şart.

Dünyadaki düzen evrende artması gereken düzensiziliğin daha da artmasına neden oluyor.

Çünkü evrende düzensizlik sürekli olarak artmak zorunda.

Evren içinde bir yerde artan düzensizliği nasıl anlıyor ve ona uygun bir davranış sergiliyor?

Soru bu..

Ya hacı :) Agresif adamsın vesselam.

Aslına bakarsan, senin de benim gibi bir ateist olmana rağmen, bu foruma üye olurken kendi kendime; seninle tartışmaya veya herhangi başka bir muhattabiyete gitmeyeceğime dair söz vermiştim ama açtığın başlık uzmanlık alanım olduğu için sözümü tutamayıp, güzel bir sohbet olmasını ümid ederek yazdım. Bakalım öyle olacak mı?

Bu forumda, sana cevap veren herhangi bir kimse sana küfür etmiyor :) Bu yüzden verdiğin bütün cevapların sinirli ve gergin olmasına da hiç gerek yok ok? :) Güzel güzel konuşuyoruz.

Sorduğun soru şu:

İşte sorun buradadır.

Entropi etrafa hangi hızla ve nasıl yayılmaktadır?

Evren, içinde bir yerde bir düzenin ortaya çıktığından nasıl haberdar olmaktadır?

Bu haberdar olma durumu ışık hızından hızlı mıdır? Yoksa entropi yalnız ışık hızında mı yayılmaktadır?

Bana "Yön ne demek?" diye sormuşsun. Eğitimin nedir, lisansın var mıdır, varsa ne lisansıdır bilmiyorum ama yukarıda, senin sorundan alıntı yaptığım yerde, kırmızı ile imgelediğim şeyin yani "HIZ"ın, "YÖN" kavramının eş anlamlısı yani HIZ = YÖN olduğunu bilip bilmediğini öğrenmek istiyorum. Ona göre sohbetimize devam edelim.

tarihinde enjeksiyon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ya hacı :) Agresif adamsın vesselam.

Aslına bakarsan, senin de benim gibi bir ateist olmana rağmen, bu foruma üye olurken kendi kendime; seninle tartışmaya veya herhangi başka bir muhattabiyete gitmeyeceğime dair söz vermiştim ama açtığın başlık uzmanlık alanım olduğu için sözümü tutamayıp, güzel bir sohbet olmasını ümid ederek yazdım. Bakalım öyle olacak mı?

Bu forumda, sana cevap veren herhangi bir kimse sana küfür etmiyor :) Bu yüzden verdiğin bütün cevapların sinirli ve gergin olmasına da hiç gerek yok ok? :) Güzel güzel konuşuyoruz.

Sorduğun soru şu:

Bana "Yön ne demek?" diye sormuşsun. Eğitimin nedir, lisansın var mıdır, varsa ne lisansıdır bilmiyorum ama yukarıda, senin sorundan alıntı yaptığım yerde, kırmızı ile imgelediğim şeyin yani "HIZ"ın, "YÖN" kavramının eş anlamlısı yani HIZ = YÖN olduğunu bilip bilmediğini öğrenmek istiyorum. Ona göre sohbetimize devam edelim.

Hanüz agresif değilim ama olabilirim her an.

Hız ile yön neden eş anlamlı olsun?

Işığın hızı var ama yönü yok örneğin. Her yöne doğru yayılıyor. Sen yönlendirebilirsin.

Konuyu dağıtmadan entropiyi tartışsan daha iyi edersin. Madem senin ilgi alanın bunu yapabilmelisin.

Bence entropi çok zevkli bir konu. Onu lütfen gerilimli bir konu şekline sokma..

Ne demek istiyorsan kibarca açıkla.. Cevabını ona göre alırsın.

Biz sana eğitimini soruyor muyuz? Burada herkesi mümkün olan en yüksek eğitimi almış kabul ediyoruz.

Yani sen ne kadar çok eğitim almış olursan ol, burada yazan birinden daha eğitimli değilsin. Kimse değil.

Umarım bu hususu ihmal etmezsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

konuyu biraz basitleştirirmisiniz

örneğin demir atomunun etropisini ele alalım

bu atom oksitlenmiş hatta atom altı parçacıklarına dağılmış bile olsa

kütle çekimin etkisinden kurtulmuş olmuyor

sonuçta entropiye uğramış ne olursa olsun ne kadar zaman geçerse geçsin varacağı yer

bing bang gibi yoğun kütlelerce çekilecektir diye düşünüyorum

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hanüz agresif değilim ama olabilirim her an.

Hız ile yön neden eş anlamlı olsun?

Işığın hızı var ama yönü yok örneğin. Her yöne doğru yayılıyor. Sen yönlendirebilirsin.

Konuyu dağıtmadan entropiyi tartışsan daha iyi edersin. Madem senin ilgi alanın bunu yapabilmelisin.

Bence entropi çok zevkli bir konu. Onu lütfen gerilimli bir konu şekline sokma..

Ne demek istiyorsan kibarca açıkla.. Cevabını ona göre alırsın.

Biz sana eğitimini soruyor muyuz? Burada herkesi mümkün olan en yüksek eğitimi almış kabul ediyoruz.

Yani sen ne kadar çok eğitim almış olursan ol, burada yazan birinden daha eğitimli değilsin. Kimse değil.

Umarım bu hususu ihmal etmezsin.

Hacı, açıkça söylüyorum, sevmiyorum senin tarzını.

"Henüz agresif değilim ama olabilirim her an" nasıl bir cümledir arkadaşım? Karşındaki kişiyi çocuk veya eş değeri birşey mi zannediyorsun, sıkıntın nedir bilmiyorum ki hacı :) 23000 mesajın var bu forumda; hepsi aynı ayarda, hepsi aynı edada. Seni bir kere doğru düzgün muhabbet ederken ne gördüm, ne de okudum. Sürekli bir agresiflik halindesin, az relax ol yahu :)

Not1: sana relax ol diyorum da, ben de pek sakin adam değilimdir, ben de her an patlayabilirim. Senin ve benim aramızdaki tek fark; senin beni "TROLDÜR" damgasını vurup şutlayabiliten. Keşke benim de aynı şeyi yapabilme şansım olsaydı. O zaman eşit olurduk.

Neyse, konu dağılmasın; yine de saygıyı yitirmeyelim :) Sizlere iyi sohbetler diliyorum. Aynı konuyu başka bir arkadaşım açarsa orada yazıp çizebiliriz.

Not2: İlgi alanım değil, uzmanlık alanımdır.

tarihinde enjeksiyon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Not: İlgi alanım değil, uzmanlık alanımdır.

Burada her isteyen istediği her konunun uzmanıdır...

Sen de onlardan birisin. Bize uzman olduğunu hatırlatmana gerek yoktu.

Sana güle güle..

Uygar bir şekilde tartışamayacağın konulara hiç bulaşmamanı tavsiye ederim.

Bu forum bilgisini cesaretle savunacak ve diğerlerini eğitmekten çekinmeyecek herkese açıktır.

Tabii onlar eğitilmekten de utanmayacaklardır..

Bilim forumunda amacımız eğitmek ve eğitilmektir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada her isteyen istediği her konunun uzmanıdır...

Sen de onlardan birisin. Bize uzman olduğunu hatırlatmana gerek yoktu.

Sana güle güle..

Uygar bir şekilde tartışamayacağın konulara hiç bulaşmamanı tavsiye ederim.

Bu forum bilgisini cesaretle savunacak ve diğerlerini eğitmekten çekinmeyecek herkese açıktır.

Tabii onlar eğitilmekten de utanmayacaklardır..

Bilim forumunda amacımız eğitmek ve eğitilmektir.

"Başka bir arkadaşım konuyu açarsa orada yazar çizeriz" dememden kastım da tam olarak bu idi. Meraklı ve/veya öğrenmek isteyen, ilgisi uyanan arkadaşlarla bildiklerimi paylaşmak.

Tartışmaya gayet uygar bir şekilde başladığımı düşünüyorum hacı :) Sayfayı yukarı doğru kaydırarak, bu konuya benim ilk mesajımı ve senin bana ilk cevabını rahatlıkla görebilirsin. Diğer arkadaşlar da görebilirler. olayın nasıl geliştiğini :)

Uzman olduğumu hatırlatmamın sebebi; senin "İlgi alanın" şeklinde bir tabir kullanmandı. Ben de ilgi alanım değil, uzmanlık alanım dedim. Bu ikisi arasındaki farkı az da olsa bildiğini düşünüyorum.

Şu an bu mesajı okuyan, bu konuya bakan ve rahatsızlık duyan herkesten kendi adıma özür diliyorum. Lütfen sohbetinize devam ediniz. Bu konuya son mesajım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Başka bir arkadaşım konuyu açarsa orada yazar çizeriz" dememden kastım da tam olarak bu idi. Meraklı ve/veya öğrenmek isteyen, ilgisi uyanan arkadaşlarla bildiklerimi paylaşmak.

Tartışmaya gayet uygar bir şekilde başladığımı düşünüyorum hacı :) Sayfayı yukarı doğru kaydırarak, bu konuya benim ilk mesajımı ve senin bana ilk cevabını rahatlıkla görebilirsin. Diğer arkadaşlar da görebilirler. olayın nasıl geliştiğini :)

Uzman olduğumu hatırlatmamın sebebi; senin "İlgi alanın" şeklinde bir tabir kullanmandı. Ben de ilgi alanım değil, uzmanlık alanım dedim. Bu ikisi arasındaki farkı az da olsa bildiğini düşünüyorum.

Şu an bu mesajı okuyan, bu konuya bakan ve rahatsızlık duyan herkesten kendi adıma özür diliyorum. Lütfen sohbetinize devam ediniz. Bu konuya son mesajım.

Bu halinle sen çok ukelasın. Ağzın çok laf yapıyor..

Biz lafa tokuz.. Bizle bilgini paylaşamayacak ve böyle polemikler yapmaya devam edeceksen, burasını rahat bırak.

Senden kim olduğunu bize içerikli iletilerinle tanıtmanı bekliyoruz. Laf kalabalığı ile değil.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...