Jump to content

putlari kiran dinin..


Recommended Posts

muslumanlara guzel bir konu..

baska bir yerde gordum, burada da tartismaya acalim..

madem inanclara saygiliydiniz, neden ise baska bir inancin kutsallarini parcalayarak basladi iz..

putlari un tuz ederken neden senin dinin sana benimki de bana demediniz..

ozur dilerim unutmusum, siz muslumandiniz degil mi..

Link to post
Sitelerde Paylaş

ortalıkta pek müslüman kalmamışa benziyor. aslında onların yorumlarını okuyup baş ağrısı çekmediğim için bu durumdan memnunum.

sorduğun soruya gelirsek: bence çok güzel bir tespitte bulunmuşsun. bu dini ortaya çıkardıktan sonra bunu mutlak gerçekmiş gibi gösterip diğer dinlere ait materyalleri ortadan kaldırma çalışmalarına girecek kadar saygısızlık yapacağına, o kişilere bu dini anlatarak bir karar vermelerini isteyebilirdi. ancak kendisini kral hazretleri gibi tanıtıp havaya girince, puta tapanlara olmadık hakaretlerde bulunmuş. işte kibir bazı insanları bu hale getiriyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

muslumanlara guzel bir konu..

baska bir yerde gordum, burada da tartismaya acalim..

madem inanclara saygiliydiniz, neden ise baska bir inancin kutsallarini parcalayarak basladi iz..

putlari un tuz ederken neden senin dinin sana benimki de bana demediniz..

ozur dilerim unutmusum, siz muslumandiniz degil mi..

1-Hiçbir inanç,ideoloji,fikir "kendisinin dışında kalanların yanlışlığını-zarar verici olduğunu kesin olarak kabul etmeden"oluşmaz.

Oluştuktan sonra ise, kendisinin dışındaki inanç,ideoloji ve fikirlerle mutlaka mücadele gerek ve isteği oluşur.

(bu forumun varlığı bile bu tesbite destek verir niteliktedir) Buna "istek" olmasa bile "gerek" olacağı tarihsel tüm süreçlerin,felsefenin, ve insan psikolojisinin verileriyle sabittir.(geniş açıklama mümkündür)

Gözlemlediğim ve anladığım şudur ki; Kuran'ın sahibi muhatab aldığı (yada dolaylı olarak aldığı) inanç ve fikir sahiplerini "yanlış" olarak niteledikten sonra,- ki bu çok olağandır- bir "kavga" gerekliliği olmaksızın da yaşanabilecek durumlar olduğunu ifade ederek ; Mekki bir sure olan Kafirun

suresinin son ayetini yazmıştır.( Lekum diynikum ve liyediyn -Senin dinin /ilkelerin sana, benim dinim/ilkelerim bana)

Ne varki gelişen süreç zarfında,her karşıt fikir,inanç,ideolojinin( aslında) olağan sonuçlarından olan "mücadele ve kavga"başgösterince,belki de "istek" olmamasına rağmen,"gereklilik" olarak Medeni ayetler yazılmıştır ve "kısas şekliyle mücadele" esas alınmıştır.

Bundan dolayıdır ki;Mücadelenin fikirsel olmakla sınırlı kaldığı durumlarda Mekki,eyleme dönüşme

(Müslümanları yok etme/sürgün etme) durumlarında ise,Medeni ayetlerle hükmedilmektedir.

2-Her inanç,ideoloji,fikir akımları;elbette egemen olmak ve gücü elinde bulundurmak isteyecektir.Egemen olduğunda ise, (arabesk ve romantizmden sakınalım) kendi "doğru" kabul ettiği bir düzen/dünya oluşturmaya çalışacaktır.Bunun önündeki tüm engelleri ise kaldıracaktır (putları kırmak gibi)

3-İslam'ın kendisinin dışında kalanlara "insan" olarak saygın görüp- tanıdığı haklar var olabilir,ancak kendisinin dışındaki inançlara "saygı" değil,ancak "toleransı" (bu da güç ve egemenliğin İslam'da olması şartıyla) öngördüğü unutulmamalıdır.(Zaten Kafirun suresinde de "saygı" değil,"tolerans" göze çarpmaktadır.

Bu ise,sadece İslam'a özgün değil,her inanç,fikir ve ideolojinin yapıtaşında mevcuttur,ve hayati bir dengedir.

4- Kuran'ın yazarı kendisine inanmayanlardan "saygı" beklediğine dair hiçbir ayet içermez.Bunun mümkün olmayacağını bilir.Sadece saygı göstermeyenleri,davet eder aksi hal içinse, azab tehdidin de bulunur.

Şu durumda;yukarıda belirtilen eleştiri ve çıkarımları "hayatın işleyen gerçeklerine uygun" bulmuyorum.

Bu noktadan devam edilmesi gereken yer; hangi inanç,ideoloji ve fikir bütününün; egemen olmasının gerektiğine,hangisinin kuracağı düzenin insanlığın dertlerine deva olacağına dair tartışma ve paylaşımlar olmalıdır.

tarihinde Flordun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

kısas şekliyle mücadele esas alınmıştır.

Saçmalama bilader! Senin hiç insanlık ilkelerinden, insanlıktan haberin var mı? Kısas gruplara, inançlara yapılmaz. Suçlulara yapılır.

"Müşrikler" diye bir suçlular grubu olamaz! Biraz insanlık öğren. Çoluğuyla çocuğuyla, kadını yaşlısıyla "müşrikler" diye bir kitle hedef alınamaz.

Bir hedef kitle seçilip topuna "pistirler, yaklaştırmayın, öldürün" demek insanlığın bitişi, insanlık dışı ve hayvanlık dışı bir tanımsız vahşettir. Bunu diyen ve yapanda en küçük bir insanlık erdemi, en küçük bir ahlak ve iyilik olduğu akıldan bile geçirilemez!

Varsa bir katil, katillere kısas uygulayın denilebilir. Bellidir, filanca filanca filanca cinayet işlemiştir, onları yakaladığınızda kısas uygulayın denebilir.

"Müşrikler" diye bir topluluk hedef gösterilip kısas yapılmaz. Bu yorumunla insanlıktan çıkıyorsun. İnsan olduğunu, insanlığın en temel ilkelerinden haberli olduğunu söylemek olanaksız hale geliyor.

O pis dediği, kabeye yaklaşmalarını yasakladığı müşrikler, onu diyen çapulculardan bin kat insandı. Neden dersen Hudeybiye anlaşmasıyla o çapulcuların kabeyi ziyaret etmesine izin verdiler onlar. Hem de silahsız olarak güven içinde tavaf ettiler o çapulcular. O müşriklerden insanlık öğrenecek erdemden bile yoksundu senin çapulcu çeten anladın mı!

Ayıp ya! İnsanın biraz yüzü kızarır! "Müşrikler pistir" diyor, "öldürün" diyor, bir insan insanlığından utanır bunu savunurken! İnsanlığınızı da mı kaybettiniz siz, türünüzü belirletmek için bi laboratuara başvurun bari!

Link to post
Sitelerde Paylaş

Saçmalama bilader! Senin hiç insanlık ilkelerinden, insanlıktan haberin var mı? Kısas gruplara, inançlara yapılmaz. Suçlulara yapılır.

"Müşrikler" diye bir suçlular grubu olamaz! Biraz insanlık öğren. Çoluğuyla çocuğuyla, kadını yaşlısıyla "müşrikler" diye bir kitle hedef alınamaz.

Bir hedef kitle seçilip topuna "pistirler, yaklaştırmayın, öldürün" demek insanlığın bitişi, insanlık dışı ve hayvanlık dışı bir tanımsız vahşettir. Bunu diyen ve yapanda en küçük bir insanlık erdemi, en küçük bir ahlak ve iyilik olduğu akıldan bile geçirilemez!

Varsa bir katil, katillere kısas uygulayın denilebilir. Bellidir, filanca filanca filanca cinayet işlemiştir, onları yakaladığınızda kısas uygulayın denebilir.

"Müşrikler" diye bir topluluk hedef gösterilip kısas yapılmaz. Bu yorumunla insanlıktan çıkıyorsun. İnsan olduğunu, insanlığın en temel ilkelerinden haberli olduğunu söylemek olanaksız hale geliyor.

O pis dediği, kabeye yaklaşmalarını yasakladığı müşrikler, onu diyen çapulculardan bin kat insandı. Neden dersen Hudeybiye anlaşmasıyla o çapulcuların kabeyi ziyaret etmesine izin verdiler onlar. Hem de silahsız olarak güven içinde tavaf ettiler o çapulcular. O müşriklerden insanlık öğrenecek erdemden bile yoksundu senin çapulcu çeten anladın mı!

Ayıp ya! İnsanın biraz yüzü kızarır! "Müşrikler pistir" diyor, "öldürün" diyor, bir insan insanlığından utanır bunu savunurken! İnsanlığınızı da mı kaybettiniz siz, türünüzü belirletmek için bi laboratuara başvurun bari!

1- Bi-l-(!)ader olduğumu nereden çıkardınız?

2-Saygı ve sınırınızı aştığınızın farkında mısınız? Bu ne saldırganlık? Böyle bir paylaşım/tartışma uslubu bağnaz ve yobaz insanlara yakışır.Hatta müfterilere...

3-Müslüman olduğumu da nerden çıkardınız?Yada müslüman olduğunu gizlemeye çabalayan riyakar ve eziklerden olduğumu mu çıkaracaksınız?

4-Genel hatları gözardı edip,kelimeleri seçerek "anlama"... "tartışma" yapılamayacağını öğrenmeyi düşünüyor musunuz?

(Tüm bunlar cevap beklenen sorulardan değildir)

Değerlendirmem;körükörüne bir fikir,inanç,ideolojiye bağlanmamış ve yine körükörüne savunmaya geçmeyen bir insanın gözlem ve anlayışı olarak algılanmalıdır.Aydın ve bilgece bir tutum içinde olduğumu düşünüyorum.

"Kısas şekliyle mücadele..." tüm İslam bilgilerinin kabul ettiği bir Kurani yöntemdir.Ben ne yerden bitirdim nede gökten indirdim.

a)Eğer size "pis,deli,hayvan..." diye hakaret ediliyorsa,buna da aynı şekliyle "pislik sizsiniz,hayvan sizsiniz,deli sizsiniz..." demek,bir insani yönelim olmakla birlikte "Kurani bir tutum ve kısas şekliyle mücadeledir".

B )Eğer size karşı suikast planları yapılıyor ve yok etme yöntemleri kuruluyorsa,ve yine dolaylı olarak topraklarınızdan sürgün ediliyorsanız aynı şekilde "yok etme-sürme" yöntemlerini uygfulamak bir insani yönelim olmakla birlikte "Kurani bir tutum ve kısas şeklidir"

Görünen o ki,;kısıtlı bilgi,kavramsal kargaşa ve yoğun heyecanlar içerisinde olduğunuz için, anlayıp-farketme yetinizde kısıtlanmış durumda.

Türk ateistlerinin bir bölümü için dileğim;daha kaliteli,daha bilgece,daha aydınca yaklaşımlar edinmeleridir.Ivır-zıvır, eften-püften konular üzerinde "sığ ve ezberci" eleştiriler yerine;çok daha önem arz eden,sahip oldukları kaliteyi ortaya koyan eleştiri ve sorgulamalara yer verilmesidir.

tarihinde Flordun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben de bu saygı ve tölerans kelimelerine takılıyorum.. Herkesin ağzında bir saygı duyuyorum lafı var ki hiç gerçekçi gelmiyor bana. 1993 Sivas olaylarında Aziz Nesin bile aynı kavram kargaşasına düşmüş (Youtube da izleyebilirsiniz). Tamam ben müslümanlara saygı duyuyorum diyor, bir iki cümle sonra Kuran'da cehennem ile ilgili öyle ayetler var ki onlara inanmam için aklımı yemiş olmam lazım diyor. Şimdi nasıl saygı göstermiş oluyor. Karşı durduğun bir düşünceye saygı duyulmaz ancak toleranslı olunabilir. Ancak benim karşı çıktığım düşünce , başka biri için çok değerli olabilir. Kişinin bu düşünceyi savunma hakkına saygı gösterilir. Kısaca düşüncelere değil, kişiye saygı gösterilir en fazla.

Flordun'un yazdığı metindeki 'Medeni ayetler' sözünün anlam kargaşasına neden olabilir ve bunun 'Medinei ayetler' olarak değiştirilmesi gerekir. Ayrıca foruma yeni katıldığınız için biraz fazlaca saraylı :) geldi üslubunuz. Ama merak etmeyin burdakiler insanı dinden imandan çıkartırlar :) bir bakmışsınız o seviyeli usluptan eser kalmamış.Zaten böyle bir potansiyel de sonlardaki cümlenizde (Görünen o ki,;kısıtlı bilgi,kavramsal kargaşa ve yoğun heyecanlar içerisinde olduğunuz için, anlayıp-farketme yetinizde kısıtlanmış durumda.) kendini hissettiriyor :) Neyse hoşgeldiniz...

tarihinde seko tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

muslumanlara guzel bir konu..

baska bir yerde gordum, burada da tartismaya acalim..

madem inanclara saygiliydiniz, neden ise baska bir inancin kutsallarini parcalayarak basladi iz..

putlari un tuz ederken neden senin dinin sana benimki de bana demediniz..

ozur dilerim unutmusum, siz muslumandiniz degil mi..

aslında herşey bu kadar basit değil. kısaca açıklamaya çalışırsak, öncelikle put dediğin şeylerin neler olduklarını araştırmak gerekir. basit iki üç heykel olmadıklarını hepimiz biliyoruz. antik çağlardan beri bilindik bir Tek Tanrı inancı hep olmuştur. ancak zamanla Allah'a eş tutulan,ona ulaştırdığına inanılan sayısız yan tanrıcıklar türetilmiş. geçen zaman içinde bir sonraki nesile geçen en büyük put en büyük tanrıya dönüşmüş. mesela arapların el-ilah putu buna en iyi örnektir. yani ortada zaten bir tek Tanrı inancı var. ortada modifiye edilmiş inanç şekilleri kalmış zamanla. putların kırılması inanca saygısızlık değil tam tersine saygıyı gösterir. Tek Allah inancı zaten vardı,sadece nesilden nesile geçerken birçok değişikliğe uğramıştı. sonuçta düzeltildi. tarih boyunca hep böyle oldu. insanoğlu bozdu, Yüce Allah tekrar peygamber gönderip düzeltti.

kısaca bitirirsek ,bugün mevcut din ve inançların temelinde modifiye olmuş Tek Tanrı inancı yatmaktadır. İslam bile zamanla modifiye edilmiş bana göre ve şuan en kötü dönemini yaşamaktadır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başka dinlere gerçekte saygı duymayıp onları yok etme prensibine sahip olsalar da belli bir süreyi "saygılıymış" gibi geçirir müslümanlar. Ta ki kontrolü ellerine alana kadar.

Bari muhammed şöyle deseydi: "Artık şehrin kontrolü bende. Size şu kadar süre... kabe'nin etrafından putlarınızı alın." Ama öyle mi hepsini yıktırıyor. İnanırları da bunu zevkle yapıyor.

Bir de peygamberleri o putları kırdırınca putperestler sanki inançlarından vazgeçti ve "sevgi" dinine geçtiler. Yok eğer geçtilerse o da "görünürde" tabi, sadece eziyet görme korkusundandır.

tarihinde ozgur_dusun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...