Jump to content

Recommended Posts

Kuran’a göre de, tarihi kayıtlara göre de, bilimsel verilere göre de ay yarılmamıştır (Nelerle uğraştırıyorlar bizi).

Hal böyleyken; bazı Müslümanlar, Muhammed zamanında ayın ikiye ayrıldığını, Muhammed’in mucize gösterdiğini, savunurlar. Yine başka Müslümanlar da böyle bir olayın olmadığını, Kuran’da geçen “ayın yarılması” konusunun kıyametten önce gerçekleşecek felaketleri tasvir eden bir örnek olduğunu, söylerler.

Kuran’da Allah, birçok kez Muhammed’e mucize vermediğini söylemiştir. Ama mucizeye aç bazı münafık Müslümanlar, Allah’ı yalancı veya bunak (verdiği mucizeyi hatırlamayan Allah) gösterme pahasına, ayın yarıldığını iddia etmeye devam ediyorlar. Aşağıda ayın yarılma yalanını ortaya koyan gerekçeleri sırasıyla görelim.

GEREKÇE 1

Eğer Muhammed’in peygamberlik zamanında (asr-ı saadet) ayın yarıldığını kabul edersek aşağıdaki ayetleri çöpe atmamız lazım. Kuran’ı yazanların cahil olduğunu bilsek de bu ölçüde gözlerinin dönmediğini, bu kadar büyük bir mucizeyi Kuran a ekleyip sonra aşağıdaki ayetleri “indirmeyeceklerini” biliyoruz. Gariplerim geçmiş peygamberlerin en ufak mucizelerini bile ballandıra ballandıra anlatmışken, ayın yarılma mucizesini unutup aşağıdaki ayetleri “indirmezlerdi”. Muhammed’de çaresizlik içinde onlarca kez “ama Allah bana mucize vermedi, mucizelerin işe yaramadığı gördü” demek zorunda kalmazdı.

Rad 7 -İnkâr edenler, "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.

Rad 27 -İnkar edenler diyorlar ki: "Ona (Muhammed'e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" De ki: "Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir."

Ankebut 50 -Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

İsra 59 - Bizi mucizelerle peygamber göndermekten alıkoyan şey, ancak önceki milletlerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud'a gözleri göre göre mucize olmak üzere o dişi deveyi verdik de onunla kendilerine zulmettiler; oysa Biz o mucizeleri, ancak korkutmak için göndeririz.

Taha 133- “Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya” derler. Onlara, önceki Kitablarda bulunan belgeler gelmedi mi?

Enam 109-Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki: 'Mucizeler, ancak Allah katındadır'; onların, mucize geldiği zaman da inanmayacaklarını anlamıyor musunuz?

Enam 37 - Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” (Ey Muhammed!) De ki: “Şüphesiz Allah’ın, bir mucize indirmeğe gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor.”

Rum 58-And olsun ki bu Kuran'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Bununla beraber, eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkar edenler: 'Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız' derler.

GEREKÇE 2

Bazı Müslümanların ayın yarıldığına kanıt olarak sundukları ayet, Kamer suresi 1. ayetidir.

Kamer 1- Saat (kıyamet vakti) yaklaştı ve ay yarıldı.

Kamer 2- Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: '(Bu,) Süregelen bir büyüdür' derler.

Kamer suresi, Allah’ın tek tek hangi kavimleri nasıl yok ettiğini anlatmaktadır. Kamer 1’de de mevcut insanları nasıl yok edeceğini tasvir etmektedir. Kıyamet geldiğinde ay ikiye yarılacaktır. Ayrıca bu ayet gerçekleşmiş bir olayı anlatmış olsaydı mucizenin esas devamını da anlatması gerekirdi; yani ayın tekrar birleşmesi. Bildiğiniz üzere birleştirmek ayırmaktan daha zordur :D Kuran diline alışkın olanlar ayetin aşağıdaki gibi olacağını rahatlıkla öngörebilirler;

Şüphesizki ayı yaran da birleştiren de biziz.

Ayete (Kamer 1) göre ayın hala yarılmış durumda olması lazımdı. Bir diğer husus da takip eden ayette “görseler” denmesi. Ay yarılmış olsa “gördüler” denirdi.

GEREKÇE 3

Ayın ikiye yarılması, dünya coğrafyasının büyük bir kısmı tarafından görülebilecek bir olay. Böyle büyük bir olayın olduğuna dair tarihi kayıtlarda en ufak bir bilgi yok. Bu da mümkün değil.

Yine ayın yarılmasının dünya üzerinde doğuracağı fiziksel etkiler bulunmaktadır. Bu etkileri gösteren herhangi bir bilimsel bulgu da mevcut değildir.

Sonuç olarak; Kuran’a göre ay yarılmamıştır, kıyametten önce yarılacaktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 51
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

GEREKÇE 3

Ayın ikiye yarılması, dünya coğrafyasının büyük bir kısmı tarafından görülebilecek bir olay. Böyle büyük bir olayın olduğuna dair tarihi kayıtlarda en ufak bir bilgi yok. Bu da mümkün değil.

Yine ayın yarılmasının dünya üzerinde doğuracağı fiziksel etkiler bulunmaktadır. Bu etkileri gösteren herhangi bir bilimsel bulgu da mevcut değildir.

O kadar safsatadan bahsederler ama bir tane bile bilimsel kanıt yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş

yav katalancığım Muhammed ayı tabii ki yarmıştır.

Lakin hesap etmediği bir şey vardı.

Ayı yardığı esnada ay tutulması vardı ve dünyanın diğer yerlerinden görülemedi.

:D

Bunca yılın dinsiziyim, Allah'ı hem Müslümanlara hem de dinsizlere karşı savunacağım aklıma gelmezdi :D

Bu işler vebal işi, Allah mucize vermedim demiş. Ay yarılma olayı da kıyamet öncesini anlatıyor. Masal kahramanını yalancı çıkarmak için dinsizler de mucizeci Müslümanların yalanına sarılmış, ay yarılmadı diye Allah'a vurdukça vuruyorlar :D Yahu adam yarıldı dememiş ki zaten, en insaf yahu :D

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konuya bilgilenme açısından bakan arkadaşlara 1-2 ayet daha yazarak iyice netleştirmek istiyorum.

1) Bazı Müslümanlar, Kamer 1. ayetindeki bahsedilen olayın olmuş olduğunda ısrar ediyorlar.

Kamer 1- Saat (kıyamet vakti) yaklaştı ve ay yarıldı.

Eğer ay yarılması olduysa kıyametin yaklaştığı bildirilmiş demektir. Ama Allah Enbiya 109'da Muhammed'e ne dedirtiyor görelim

Enbiya 109- Buna rağmen yüz çevirecek olurlarsa, de ki: 'Size eşitlik üzere açıklamada bulundum. Tehdit edildiğiniz (sorgu ve azab günü) yakın mı, uzak mı, bilemem.'

Demekki kıyametin yaklaşıp yaklaşmadığını kimse bilmiyor yani Kamer 1, bu açıdan da gerçekleşmiş bir olayı anlatmadığını anlıyoruz.

2) Bazıları da "yarıldı" demesinden hareketle, olmamış olsa niye "geçmiş zaman kipi" kullanmış diyorlar.

Kullanıyor abicim ne yapabilirim :D Buyrun örnek aşağıda; örneğe bakmadan önce, içinizde "Sur'a üfürüldüğünü duyan var mı" sorusunu sormanızda fayda var? :D

Zümer 68-Sur'a üfürüldü; böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar.

1. ve nufiha : ve üfürüldü

2. fî : de, içinde

3. es sûri : sûr

4. fe : böylece, artık

5. saıka : bayıldı, öldü

6. men : kimse, kişi

7. fî : de, içinde

8. es semâvâti : semalar, gökler

9. ve men : ve kimse

10. fî : de, içinde

11. el ardı : arz, yer

12. illâ : hariç

13. men : kimse, kişi

14. şâe : diledi

15. allâhu : Allah

16. summe : sonra

17. nufiha : üfürüldü

18. fîhi : ona, onun içine

19. uhrâ : diğer

20. fe : böylece, artık, sonra

21. izâ : olduğu zaman

22. hum : onlar

23. kıyâmun : ayağa kalkarak

24. yanzurûne : bakarlar, bakınırlar

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu "nufiha" kelimesini kimi çevirmen "üfürüldü", kimi "üflenir", kimi "üfürülünce", kimi de "üflenecek" diye çevirmiş. Bu ne karmaşa ya. Bir de Kuran'ın tek bir harfi değiştirilemez diye caka satarlar. Bize ne harfinden? Harf mi önemli, içerik mi? İçeriği habire değiştiriliyor. Yahu nerede bu Allah, neden daha güncel ve herkesin kendi anlayabileceği bir dilden kitap göndermiyor? Bu dünyada sadece yahudiler ve araplar mı var? İbranice ve arapçadan başka dil bilmiyor mu?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayın yarılması diye bir şey yok.

Bunlar daha çok Kuran'da söylendiği gibi peygamberleri putlaştırmaya meyilli müşrik beyinlerin uydurduğu hikayeler.

Ben de aynı şeyi söylüyorum hem de Kuran'dan çok sayıda ayeti delil göstererek. Ancak bazı Müslüman olduğunu söyleyen arkadaşlar tutturmuşlar "ay yarıldı" diye. Sadece bu forumdaki Müslüman arkadaşlar da değil yüzlerce islami sitede aynı şey savunuluyor. Şimdi bütün bu kişiler putperest desek haksız mı oluruz?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadisleri göz ardı edemezsiniz. Kutub-i Sitte'de varsa İslam'ın bir parçasıdır. Hiçbir Müslüman kıvıramaz.

Hadis barındıran küçük bir yazı paylaşıyorum bahsedilen konuyla ilgili:

Buhârî ve Müslim'in rivâyet ettiğine göre hâdiseye bizzat şahit olan Abdullah b. Mes'ud şöyle nakleder: "Ay, Hz. Peygamber'in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer tarafında idi. Hz. Peygamber bize şahit olunuz." dedi. (Buhârî, Tefsir, Sûretu'l-Kamer,1; Müslim, Kıyame, 44).

Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, İbn Mes'ûd, İbn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr İbn Mut'im, İbn Ömer gibi zatların bildirdiğine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) müşriklerin istekleri üzerine Mina'da ay yarılma mucizesi göstermiş ve bu vakayı görenlere. "Şahit olunuz" deyip onları tanık tutmuştur.

Kur'an-ı Kerîm bu hâdiseyi, kıyametin yaklaştığının büyük alâmeti olarak saymıştır. Tirmizî'nin bir rivâyetinde hâdisenin hem meydana geldiği zamanı, hem de yeri ve keyfiyeti tayin edilerek Abdullah İbn Mes'ud demiştir ki: "Biz bir kere Rasulullah ile Mina'da idik. Ay iki parçaya bölündü. Bir bölüğü dağın arkasında, öbür bölüğü de berisinde idi. Bunun üzerine Rasulullah: Şahit olunuz! Kıyamet yaklaştı, yarıldı kamer, buyurdu. Bir başka rivâyette, Hıra Dağı'nı ayın iki bölüğün arasında gördükleri ziyadesi vardır." (Tirmizî, Tefsir Sûretü'l-Kamer, 1, 3, 5; İbn Hanbel, I, 456-465).

Kıyamet vakti yaklaşmıştır. İhtiyar dünyamız ömrünün son dönemlerini yaşamaktadır. İnsan denen varlık bu dünyada diğer varlıklar zincirinin son halkası olarak yaratılmıştır. Nitekim Rasulullah Efendimiz de bir hadislerinde şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek, “İşte ben ve kıyamet böylece gönderildik” buyurmuştur.

Yine Enes (R.A.) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.s.) Efendimiz bir gün ashabına hitap ederken gü­neş batmak üzere idi ki konuşmasını şöyle bitirdi: "Canımı kudret elin­de tutan zata yemin ederim ki, geçen süreye nisbetle dünyanın ömrün­den ancak bu gündüzden kalan zaman parçası gibi bîr parça ve güneşten görebildiğimiz azıcık şey gibi bir kısım kalmıştır." (Müsned-i Ahmed, 3/223 )

"Sizle kıyamet şu ikisi gibi birarada geldiniz» buyururken şehadet par­mağıyla orta parmağını gösteriyordu." (Müsned-i Ahmed, 3/223)

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben de aynı şeyi söylüyorum hem de Kuran'dan çok sayıda ayeti delil göstererek. Ancak bazı Müslüman olduğunu söyleyen arkadaşlar tutturmuşlar "ay yarıldı" diye. Sadece bu forumdaki Müslüman arkadaşlar da değil yüzlerce islami sitede aynı şey savunuluyor. Şimdi bütün bu kişiler putperest desek haksız mı oluruz?

Zaten Kuran'a göre müslümanlar her dönem azınlığı oluşturmuşlardır.

İnanlar ise ortak koşmadan inanmaya pek meyilli değiller.

12:106 Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH'a inanmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tam olarak anlamayanlara olayı özetleyeyim :D

1)Kuran a göre : Ay yarılmamıştır.

2)Hadislere göre : Ay yarılmıştır

3)Tarihi kayıtlara göre: Ay yarılmamıştır.

İtirazı olan varsa buna göre yapsın itirazını lütfen, teşekkürler

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadisleri göz ardı edemezsiniz. Kutub-i Sitte'de varsa İslam'ın bir parçasıdır. Hiçbir Müslüman kıvıramaz.

Hadis barındıran küçük bir yazı paylaşıyorum bahsedilen konuyla ilgili:

Buhârî ve Müslim'in rivâyet ettiğine göre hâdiseye bizzat şahit olan Abdullah b. Mes'ud şöyle nakleder: "Ay, Hz. Peygamber'in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer tarafında idi. Hz. Peygamber bize şahit olunuz." dedi. (Buhârî, Tefsir, Sûretu'l-Kamer,1; Müslim, Kıyame, 44).

Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, İbn Mes'ûd, İbn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr İbn Mut'im, İbn Ömer gibi zatların bildirdiğine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) müşriklerin istekleri üzerine Mina'da ay yarılma mucizesi göstermiş ve bu vakayı görenlere. "Şahit olunuz" deyip onları tanık tutmuştur.

Kur'an-ı Kerîm bu hâdiseyi, kıyametin yaklaştığının büyük alâmeti olarak saymıştır. Tirmizî'nin bir rivâyetinde hâdisenin hem meydana geldiği zamanı, hem de yeri ve keyfiyeti tayin edilerek Abdullah İbn Mes'ud demiştir ki: "Biz bir kere Rasulullah ile Mina'da idik. Ay iki parçaya bölündü. Bir bölüğü dağın arkasında, öbür bölüğü de berisinde idi. Bunun üzerine Rasulullah: Şahit olunuz! Kıyamet yaklaştı, yarıldı kamer, buyurdu. Bir başka rivâyette, Hıra Dağı'nı ayın iki bölüğün arasında gördükleri ziyadesi vardır." (Tirmizî, Tefsir Sûretü'l-Kamer, 1, 3, 5; İbn Hanbel, I, 456-465).

Kıyamet vakti yaklaşmıştır. İhtiyar dünyamız ömrünün son dönemlerini yaşamaktadır. İnsan denen varlık bu dünyada diğer varlıklar zincirinin son halkası olarak yaratılmıştır. Nitekim Rasulullah Efendimiz de bir hadislerinde şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek, “İşte ben ve kıyamet böylece gönderildik” buyurmuştur.

Yine Enes (R.A.) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.s.) Efendimiz bir gün ashabına hitap ederken gü­neş batmak üzere idi ki konuşmasını şöyle bitirdi: "Canımı kudret elin­de tutan zata yemin ederim ki, geçen süreye nisbetle dünyanın ömrün­den ancak bu gündüzden kalan zaman parçası gibi bîr parça ve güneşten görebildiğimiz azıcık şey gibi bir kısım kalmıştır." (Müsned-i Ahmed, 3/223 )

"Sizle kıyamet şu ikisi gibi birarada geldiniz» buyururken şehadet par­mağıyla orta parmağını gösteriyordu." (Müsned-i Ahmed, 3/223)

Bal gibi de ederim ,her haltı ciddiye alacaksan gel müslüman ol bari , işe bak kendi inanmıyor ,ama başkasına göz ardı etme ciddiye al diyor,yobazdan farkın ne şimdi

tarihinde Mahidevran tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Diyanetleri de kararsız...

Diyanet kuranı açıklama:

Hadis rivayetlerine göre, “Ayın yarılması” Hz. Peygamberin gösterdiği mucizelerden biridir. Müşriklerin bir mucize istemeleri üzerine

Hz. Peygamber parmağı ile aya işaret etmiş ve ay ikiye bölünmüştü. Bazı müfessirlere göre ise, “Ayın yarılması” olayı Kıyamet

yaklaştığı zaman meydana gelecektir.

Ayrıca hadissiz ve sünnetsiz islam dini olmaz. İslam da birçok şey bunlarla yürüyor. Hadislerin yanlışlığı kanıtlanana ya da kanıtlayana kadar kabullenmeleri lazım. Yazık...

tarihinde ozgur_dusun tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...