Jump to content

İlimsiz Kuvvet


Recommended Posts

  • İleti 246
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Evet dünyada en ziyade hayret edilecek birşey varsa, o da bu inkârdır. Çünki kâinattaki varlıklardaki hadsiz intizamlar ve hikmetler ile, varlığına ve birliğine şahidler bulunduğu halde; onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar. Hattâ diyebilirim ki; küfür ehlinin içinde, kâinatın varlığını inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen sofestailer, en akıllılarıdır. Çünki kâinatın varlığını kabul etmekle Allah'a ve yaratıcıya inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler. "Hiçbir şey yok" diyerek akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup, bir derece akla yanaştılar.

Asa-yı Musa ( 186 )

tarihinde İLİMCİK tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ahirette zavallı dinsizlere "muntazam ve hassas bir eserin ancak ilim ile olabileceğini anlayacak bir akıl size verilmişken, niçin bu kadar muntazam ve hikmetli sanat eserlerini akılsız, ilimsiz ve kör kuvvetlere vererek size verilen akla ters hareket ettiniz" denildiği zaman ne cevap verecekler merak ediyorum..."biz muntazam bir eserin ancak görerek ve bilerek yapılabileceğini bilmiyorduk" diyemezler...Öyle ise, kafirlerin cehenneme gitmesinin ne kadar hak ve adalet olduğunu kıyas ediniz...Eğer kafirlerde zerre kadar bir haklılık payı olsaydı kurtulurlardı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

anladım ki özellikle küçük yaşlardan itibaren cemaatlerde yoğrulan zihinler bilgiye ve kanaate erişme konusunda tutarlı bir yöntem uygulama yeteneğini ve daha da kötüsü merakını kaybediyor. neden olduğunu bilmeksizin sadece ve sadece kuru propaganda yaparak olmayan tanrıdan puan toplama derdindeler. gerçeğe ulaşma yöntemleri ve niyetleri yok. insan nasıl bu hale gelebiliyor? neden zihin bu kadar kapatılır? çok yazık çok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

anladım ki özellikle küçük yaşlardan itibaren cemaatlerde yoğrulan zihinler bilgiye ve kanaate erişme konusunda tutarlı bir yöntem uygulama yeteneğini ve daha da kötüsü merakını kaybediyor. neden olduğunu bilmeksizin sadece ve sadece kuru propaganda yaparak olmayan tanrıdan puan toplama derdindeler. gerçeğe ulaşma yöntemleri ve niyetleri yok. insan nasıl bu hale gelebiliyor? neden zihin bu kadar kapatılır? çok yazık çok.

Madem sen aklını kullanan birisin..öyle ise baştaki tahkikata cevap verebilirsin demektir...Buyurun sizi dinliyoruz..Yazımda neresini yanlış buldunuz ve neresi mantıksız ve doğrusu nedir? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Madem sen aklını kullanan birisin..öyle ise baştaki tahkikata cevap verebilirsin demektir...Buyurun sizi dinliyoruz..Yazımda neresini yanlış buldunuz ve neresi mantıksız ve doğrusu nedir? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız.

ilimcik aynı şeyleri seninle daha önce de defalarca tartıştık. sana önerdiğim kaynakları okuyacağını söylemiştin. hala aynı argümanlarla geldiğine göre okumamışsın.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 10 months later...
  • 1 year later...

İlimcik'in tanrısı çok beceriksiz. Akılsız şuursuz tanecikler yaratıp, her taneciğin başına bir ya da daha fazla melek görevlendirmek zorunda kalmış. Tanecikler tek başlarına hiçbir şey beceremiyorlar. Yani kendi başlarına fizik yasalarına uyan hiçbir madde yaratamıyor ve dolayısıyla tanrısının fizik yasaları yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İlimcik'in tanrısı çok beceriksiz. Akılsız şuursuz tanecikler yaratıp, her taneciğin başına bir ya da daha fazla melek görevlendirmek zorunda kalmış. Tanecikler tek başlarına hiçbir şey beceremiyorlar. Yani kendi başlarına fizik yasalarına uyan hiçbir madde yaratamıyor ve dolayısıyla tanrısının fizik yasaları yok.

1-Sen diğerleri gibi değilsin..Hiç olmazsa, "akılsız ve şuursuz ve kör zerrelerin kendi başına hareket edemeyeceklerini, onları belirli kanunlarla hareket ettiren ilim ve irade sahibi kuvvetin var olması gerektiğini biliyorsun..Bu, akıl muvazenenin bozulmadığına işarettir.

2-Nasıl ki, bir tabura aynı anda 1 den fazla komutan emir verse ve idare etse intizam bozulur..Aynen öyle de, vücudundaki bu trilyonlarca zerreye aynı anda birden fazla kuvvet karışsa karıştırır..Öyle ise, bu kainat tek bir zatın kudreti ile idare ediliyor..Zerreler ise, o kumandan-ı azamın küçücük askerleridirler..

3-Bir kanun, o kanunu uygulayan şuur ve ilim sahibi bir kudret gerektirir..Yoksa o kanun devam etmez..Öyle ise, kainattaki hikmetli ve muntazam fiiller ve kanunlar, akılsız, şuursuz ve kör kuvvetlerin değil, ilim ve irade sahibi bir zatın kudreti ile devam etmektedir..Yani, zerreleri belirli kanunlarla hareket ettiren, ancak Allahın kudretidir..Kainattaki "kuvvet" dediğimiz şey, Allahın kudretinin tecellisidir.

4-Şu soruma cevap isterim: Niçin gözündeki trilyonlarca zerre, birlikte muntazam bir ordu gibi gözünü meydana getirecek şekilde hareket ediyorlar? Bu trilyonlarca zerreyi senin gözünü meydana getirecek şekilde muntazam bir ordu gibi manevra ettiren nedir? Bu zerreleri gözünü meydana getirecek şekilde yanlışsız, hatasız hareket ettirecek şekilde kim idare ediyor? Nereden emir alıyorlar? Onları zorlayan nedir? cevabını bekliyorum.

tarihinde İLİMCİK tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

1400 senede bayağı tahribat yaptığı İslam alemine bakarak görülebilir. Aynı tahribatı hristiyanlık da yapmıştı.

1-Sen bu dünyada idamlık mahkum gibisin..Her an ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe ve yokluğa atılmayı bekliyorsun...Yani, senin nazarında sen ve sevdiklerin bu dünyada idamlık mahkumlar gibisiniz..Bir insanın başına bundan daha büyük bir musibet ve tahribat gelmez ..Yani, islamiyet seni başıboşluktan, manasızlıktan, vazifesizlikten kurtarıp, ulvi vazifeye ve bu dünyada bu kainatın sahibinin muhterem ve mükerrem bir misafiri olmaya ve hayvanlığın çok alt derecesinden kurtarmaya çalışıyor..Sen ise, "hayır ben hayvanlardan çok alt derecede kalmak ve bu dünyayı idamhame olarak kabul etmek istiyorum" diyorsun...Sana soruyorum:Bu dünyayı hem kendisi, hem sevdikleri için idamhane olarak gören ve hem kendini hem sevdiklerini ecel celladının satırıyla kesilip, kabir ejderhasının ağzına ve oradan da yokluğa ve hiçliğe atılmak olarak gören bir varlıktan daha bedbaht bir varlık bulunabilir mi? İşte küfür ve imansızlık seni öyle bir tahrib etmiş ki, kainatın en zavallı ve bedbaht ve acınacak mahluku derekesine düşürmüş..

2-Bazı kimseler akılsız, şuursuz kör tabiattaki kör kuvvetlerin, insanın aklını hayrette bırakan hikmetli ve çok hassas ölçülü ve muntazam işler ve sanat eserleri yaptığına inanıyorlar..Bu insanlar ne kadar akıldan istifa ediyorlar değil mi arkadaşım?....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşlar ben bu dünyda katilin kim olduğunu buldum kim biliyormusunuz CEBRAİL :D

1-Hz Azrail (aleyhisselam) demek istedin her halde..Fakat, karıştırdığın bir şey var..Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder, değiştirir..Fakat, emanetçi istediği gibi hareket edemez..Emanet sahibinin izni gerekir..İşte kainat ve insan Allahın mülküdür..Zerrelerden yıldızlara kadar herşey onun kudret ve ilmiyle yaratılıp idare edilir..İnsanın cesedi, zerreleri, kalbi, nefsi, ruhu hep Allahın mülküdürve onun elindedir..İşte Allah, mülkünde istediğini yapar, hikmet ve adalet ve rahmetinin gereği ile muamele eder..Dilerse insanı yaşatır, dilerse BU DÜNYADAN TERHİS EDER, VERDİĞİ EMANETİ GERİ ALMAK İÇİN AZRAİL ALEYHİSSELAMA EMİR VERİR..

2-Söylediğin şeyin konuyla ne alakası var? Nereye cevap oldu? Konumuzun neresi ile ilgili?

Link to post
Sitelerde Paylaş

1-Sen bu dünyada idamlık mahkum gibisin..Her an ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe ve yokluğa atılmayı bekliyorsun...Yani, senin nazarında sen ve sevdiklerin bu dünyada idamlık mahkumlar gibisiniz..Bir insanın başına bundan daha büyük bir musibet ve tahribat gelmez ..Yani, islamiyet seni başıboşluktan, manasızlıktan, vazifesizlikten kurtarıp, ulvi vazifeye ve bu dünyada bu kainatın sahibinin muhterem ve mükerrem bir misafiri olmaya ve hayvanlığın çok alt derecesinden kurtarmaya çalışıyor..Sen ise, "hayır ben hayvanlardan çok alt derecede kalmak ve bu dünyayı idamhame olarak kabul etmek istiyorum" diyorsun...Sana soruyorum:Bu dünyayı hem kendisi, hem sevdikleri için idamhane olarak gören ve hem kendini hem sevdiklerini ecel celladının satırıyla kesilip, kabir ejderhasının ağzına ve oradan da yokluğa ve hiçliğe atılmak olarak gören bir varlıktan daha bedbaht bir varlık bulunabilir mi? İşte küfür ve imansızlık seni öyle bir tahrib etmiş ki, kainatın en zavallı ve bedbaht ve acınacak mahluku derekesine düşürmüş..

Hiç düşünmek, aklını kullanmak falan yok, ne var kötü kötüne arabın masallarını savunmak, ezbere birilerinin laflarını tekrar etmek.

2-Bazı kimseler akılsız, şuursuz kör tabiattaki kör kuvvetlerin, insanın aklını hayrette bırakan hikmetli ve çok hassas ölçülü ve muntazam işler ve sanat eserleri yaptığına inanıyorlar..Bu insanlar ne kadar akıldan istifa ediyorlar değil mi arkadaşım?....

Tabiatta bir canlının diğer canlıyı yemesinde hangi muntazam işi, sanatı görüyorsun, merak ediyorum. Yahu tabiatta canlılar yaşamak için hayatta kalmak için diğer canlıları yemek zorunda sen de bunda sanat ve muntazamlık görüyorsun. İlginç bir sanat ve muntazamlık anlayışın var.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...