Jump to content
haci

İslam Efsane ve Yalanlara Sığınan, Onlarla Beslenen Bir Dindir!

Recommended Posts

İslam'ın şimdiye kadar üzerinde hemen hiç durulmadığı için dikkatlerden kaçan en büyük özelliği tarihi değiştirmesidir.

Yalanlar ve efsaneler üzerine kurulmuş bir dindir İslam.

Değiştirilen tarih İslam'ın kendi tarihi ve o tarihle kesişen bütün tarihlerdir.

Bu tarihleri İslam'ı savunanlar değiştirirler.

Ama neden değiştirirler?

İslam'ın nasıl bir din olduğu bu sorunun cevabında saklıdır.

Bu sorunun cevabını verebilirsek, İslam'ın gerçek doğasını anlarız.

Bu başlık altında İslam'ın neden yalanlara sığındığını ve onlarla beslendiğini tartışacağız.

Bakalım bu tartışmalardan nasıl bir sonuç çıkaracağız...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bir kere en başta islamın en kutsal saydığı kitabı kuran değişime uğramıştır. o zamanlar ayetler indiğinde deri parçalarına, ağaç kovuklarına yazılıyordu. ayrıca hafızlar ezberliyordu ayetleri. ilk kez kuran ebubekir tarafından bildiğimiz anlamda kitap olarak biraraya getirildi.o zamana kadar yazılmış ayetlerin bir kısmı kaybolmuş olabilir ve hafızlar ezberlediklerini aktarırken yanılgıya düşmüş olabilirler. dikkat edersek ayetlerde kronolojik olarak sıraya konulmamıştır. bu da kuranın diğer bir handikapı.

tarihinde AtheTurk tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

hafızlar ezberlediklerini aktarırken yanılgıya düşmüş olabilirler. dikkat edersek ayetlerde kronolojik olarak sıraya konulmamıştır. bu da kuranın diğer bir handikapı.

Kuran 23 senede peyderpey yaşanan olaylar üzerine indi.

Senin yaşadığın bir olayın üzerine bir ayet inse, sen o ayeti unutur muydun?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

islam tamamen hayatın içindendir. insanın üzerinde onu yaratandan başkasının söz sahibi olmaması kulun kula kul olmamasından daha gerçek ne olabilir

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

"""hafızlar ezberlediklerini aktarırken yanılgıya düşmüş olabilirler. """

Ayrıca günde 5 vakit (nafileleri hesaba katmıyorum) tekrarladığın birşeyi unutur musun?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Eski Ahit İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban edeceğini söylerken Kur'an yorumcuları bunu neden İsmal'i kurban etmeye çalıştı şeklinde ima ederler? Bilen var mı?Muhammed'in İsmail'in soyundan olmasıyla mı alakalı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Eski Ahit İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban edeceğini söylerken Kur'an yorumcuları bunu neden İsmal'i kurban etmeye çalıştı şeklinde ima ederler? Bilen var mı?Muhammed'in İsmail'in soyundan olmasıyla mı alakalı?

eski ahit de Allah ishakın doğumunu hz İbrahim e müjdelerken covenant yani anlaşma onunla devam edecek der daha doğmadan önce.Peki sonra niye gidip İshakı öldürmesini istesin.Hz İbrahim demez miydi hani covenant onunla devam edecekti

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Genesis 22: 15 RABbin meleği göklerden İbrahime ikinci kez seslendi: 16 ‹‹RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için...

bölümün başında ishak yazmışlar sonra da biricik yazmışlar.Büyük olan İsmaildir biricik olması için bu çocğun ismail olması lazım

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran 23 senede peyderpey yaşanan olaylar üzerine indi.

Senin yaşadığın bir olayın üzerine bir ayet inse, sen o ayeti unutur muydun?

Unutmuşlar hatta daha da önemlisi unutulabileceğini 1400 yıldır kabul etmişler.

Ebû Dâvud’un rivâyetine göre Ömer (r.a.) hutbedeki konuşmasında şöyle demiş: “Yüce Allah muhammed (s.a.s.)’i hak ile gönderdi ve ona Kitabı indirdi. Ona indirilen arasında şu recm âyeti de vardı: ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete nekâlen minallah, v’allahu azîzun hakîm: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde Allah’tan bir cezâ olarak ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakîmdir.’ Biz bunu okuduk, belledik... Şimdi zamanla ‘Ömer Kitaba ilâve yaptı’ denecek olmasaydı bu âyeti Mushaf-ı Şerîfin kenarına yazardım.” (Ebû Dâvud, Hudûd 16) demiş.

Rivâyetlerden birine göre de Zeyd ibn Sâbit: “Biz Kur’an’da ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde ikisini de recmediniz’ âyetini okurdu” demiş. Orada bulunan Mervân: “Öyle ise o âyeti Mushaf’a yazsana!” demiş. Diğer bir rivâyete göre Ahzâb Sûresi 73 âyet değil; Bakara Sûresi kadar uzun imiş ve içinde ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete nekâlen minallah, v’allahu azîzun hakîm: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde Allah’tan bir cezâ olarak ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakîmdir.’ Âyeti varmış (İbn Mâce, Hudûd 9; Dârimî, Hudûd 16; Muvattâ’, Hudûd 10; Ahmed bin Hanbel, V/132, 183)

Ebûbekir (r.a.) zamanında Kur’an yazılırken derleme komisyonu başkanı olan Zeyd ibn Sâbit, Ömer’in getirdiği recm âyetini, Ömer başka bir şâhid bulamadığı için kabul etmemiş, fakat Ebû Huzeyfe’nin getirdiği Berâe Sûresinin son iki âyetini, tanıklığını yeterli görerek kabul edip Mushaf’a yazmış; ‘Allah’ın Elçisi, senin tanıklığını, iki kişinin tanıklığına denk tuttu’ demiştir (Buhârî, el-Hûru’l-Iyn; Süyûtî, el-İtkan I/63; Kitabu’l-Mesâhif 8).

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Eski Ahit İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban edeceğini söylerken Kur'an yorumcuları bunu neden İsmal'i kurban etmeye çalıştı şeklinde ima ederler? Bilen var mı?Muhammed'in İsmail'in soyundan olmasıyla mı alakalı?

Konumuz işte bu tür yalanlar..

Yaşamamış bir insanı yaşamış gibi göstermenin çeşitli yolları vardır.

Onlardan biri onu bir şekilde geçmişteki olaylarla ilişkilendirmektir.

Muhammed'in soyu ve sopunu nereden biliyorsunuz? Muhammed'in güvenilir bir soy ağacı var mı?

Yaşadığı söylenen Muhammed babası kendisi doğmadan önce ölmüş bir koyun çobanıdır.

Ama ona daha sonraları bir soy ağacı yakıştırılmış ve bütün seceresi ortaya konmuştur.

Muhammed yaşamı en iyi bilinen bir peygamberdir.

Sadece bu bile onun yaşamadığının en kesin delilidir.

Muhammed'in yaşadığı söylenen zamanda Arap alfabesi daha yenidir. Yazı geleneği yoktur.

Buna rağmen Muhammed'in yaşamının her anı çok iyi bilinmektedir.

Bu sizde hiç kuşku uyandır mıyor mu?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalan bulaşıcıdır, yalana alıştıkça azıtır attıkça atar dibine vurur, atılan yalanların gerçek olmadığını bilmekte ayrı bir zevk verir yalan atana, haysiyet doğruluk gerçeklik en büyük korkuları olur bu yalanları yaşamlarının parçası yapanlar için, özellikle forumda çok belli ediyor, müslümanım diyerek yazanların açtıkları başlıkları ve diğer başlıklara yazdıklarını takip edin yeter..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

recm ayetini sahabeler reddetmemiştir recmin olduğunu birçok sahabe bize aktarmıştır ancak Kur'an a konulacak ayetler arasında bulunmadığında da ittifak etmişler

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

""".................... zamanla ‘Ömer Kitaba ilâve yaptı’ denecek olmasaydı bu âyeti Mushaf-ı Şerîfin kenarına yazardım.” (Ebû Dâvud, Hudûd 16) demiş."""

Kur'an-ı kerimin sonuna haşiye olarak, dip not olarak durumu izah eden bir açıklama koyabilirdim, ama, bunu istismar edecek olanlar, bak Ömer Kur'ana ilave yaptı derler diye bu açıklamayı koymadım...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

recm ayetini sahabeler reddetmemiştir recmin olduğunu birçok sahabe bize aktarmıştır ancak Kur'an a konulacak ayetler arasında bulunmadığında da ittifak etmişler

Bildiğim kadarıyla şiiler Kuran'ı eksik kabul ederler recm ayetlerini de Hz. Osman zamanında keçilere yedirildiğini falan ileri sürerler. Buna dayanarak İran'da recm yapılıyordu ama sonra kaldırıldı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

recm ayetini sahabeler reddetmemiştir recmin olduğunu birçok sahabe bize aktarmıştır ancak Kur'an a konulacak ayetler arasında bulunmadığında da ittifak etmişler

Kur'ana konacak ya da konmayacak ayetlere sahabeler mi karar veriyor?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran kendısının nuzulunden önce yasayan peygamberlerın hayatlarından kesıtler içerır.Bunların kuranda yer almasının nedenı ibret verıcı olaylar içermesındendır.Örneğin Hz.Musadan kuran çokca bahseder çünkü gercektende Hz Musanın hayatı ıbretlık olaylarla doludur.Şahsen ben bu anlatılan olaylardan çokca ders çıkarıyorum.Sizler için kuranda anlatılanlar bırer efsane olabılır.Ama ınananlar için durum böyle değildir.Çünkü sizler ıle bızler arasında İNANMAK gibi bır fark vardır.O nedenle ınanan ve ınanmayanlar olarak ınsanlar ıkıye ayrılabılır.Sizler allahı görmedıkçe ıman etmezsınız çünkü Hz Musanın kavmıde asırlar önce tıbkı sızın söylediğiniz gibi allahı görmek ıstemiştir.Ama cenabı hak onlara cemalını göstermemiştir.Allahı görmek ısteyen onu görebıleceği çoğu şeyde görur zaten.

Kaldıkı sızler evrımın yalanlarına adınızın şu yada bu olduğu kadar ınanırken ve bırde evrım bılımsel dır diyerek yalanlarınızla evrımı ayakda tutmaya çalışsanız dahı aslında evrım çokdan gercekçiliğini yitirmişdir.Insanın maymundan turediği masalına ınanan zıhnıyet her ne hıkmetse kurandakı gecmışde yasanan olaylara bır turlu ınanmak ıstemez.Ama kuran hiçbir zaman hayvanla ınsanı aynı kefeye sokmamıştır.Kuran tum kaınatı ınsanın emrıne amade kıldık derken ınsanın diğer canlılardan olan farkını ortaya koyarken neden ateıstler evrıme ınanıpda kendılerını hayvanlarla eşdeğer kılarlar bunu bırturlu anlamış değilim.Hemde ortada bılımsel bır bulgu olmadığı halde bugun dahı bınlerce fosıl evrımın olmadığına delıldır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bildiğim kadarıyla şiiler Kuran'ı eksik kabul ederler recm ayetlerini de Hz. Osman zamanında keçilere yedirildiğini falan ileri sürerler. Buna dayanarak İran'da recm yapılıyordu ama sonra kaldırıldı.

şiilere görek Kur'anı kafirler kitap haline getirmiştir.Böyle bir inanç üzerine olan bir kişinin Kur'ana saygı duymasını bekleyemeyiz

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Eski Ahit İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban edeceğini söylerken Kur'an yorumcuları bunu neden İsmal'i kurban etmeye çalıştı şeklinde ima ederler? Bilen var mı?Muhammed'in İsmail'in soyundan olmasıyla mı alakalı?

kuranın hiçbir kitabın kopyası değil allah vahyi ile olması ile alakalı.tevrat tahrife uğradığı için doğru olan kurandaki ifadedir.kuranda tevrat ve incil tahrifini doğru şekilde anlatan birçok ayette vardır.ateistler bunu kuran kopyadır mantığına oturtmak için,yanlış kopyalamış derler.ama tam aksine bu kuranın allah vahyi olduğunun,ve önceki kutsal kitaoların tahrifi neticesinde allahın vahyinin güncellendiğinin delilidir.kimse allahın vahyini değiştiremez,değiştirdiğini zanneder.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Unutmuşlar hatta daha da önemlisi unutulabileceğini 1400 yıldır kabul etmişler.

Ebû Dâvud’un rivâyetine göre Ömer (r.a.) hutbedeki konuşmasında şöyle demiş: “Yüce Allah muhammed (s.a.s.)’i hak ile gönderdi ve ona Kitabı indirdi. Ona indirilen arasında şu recm âyeti de vardı: ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete nekâlen minallah, v’allahu azîzun hakîm: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde Allah’tan bir cezâ olarak ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakîmdir.’ Biz bunu okuduk, belledik... Şimdi zamanla ‘Ömer Kitaba ilâve yaptı’ denecek olmasaydı bu âyeti Mushaf-ı Şerîfin kenarına yazardım.” (Ebû Dâvud, Hudûd 16) demiş.

Rivâyetlerden birine göre de Zeyd ibn Sâbit: “Biz Kur’an’da ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde ikisini de recmediniz’ âyetini okurdu” demiş. Orada bulunan Mervân: “Öyle ise o âyeti Mushaf’a yazsana!” demiş. Diğer bir rivâyete göre Ahzâb Sûresi 73 âyet değil; Bakara Sûresi kadar uzun imiş ve içinde ‘Eş-şeyhu ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete nekâlen minallah, v’allahu azîzun hakîm: İhtiyar erkek ve kadın zinâ ettiklerinde Allah’tan bir cezâ olarak ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakîmdir.’ Âyeti varmış (İbn Mâce, Hudûd 9; Dârimî, Hudûd 16; Muvattâ’, Hudûd 10; Ahmed bin Hanbel, V/132, 183)

Ebûbekir (r.a.) zamanında Kur’an yazılırken derleme komisyonu başkanı olan Zeyd ibn Sâbit, Ömer’in getirdiği recm âyetini, Ömer başka bir şâhid bulamadığı için kabul etmemiş, fakat Ebû Huzeyfe’nin getirdiği Berâe Sûresinin son iki âyetini, tanıklığını yeterli görerek kabul edip Mushaf’a yazmış; ‘Allah’ın Elçisi, senin tanıklığını, iki kişinin tanıklığına denk tuttu’ demiştir (Buhârî, el-Hûru’l-Iyn; Süyûtî, el-İtkan I/63; Kitabu’l-Mesâhif 8).

neye gitmiş o recm ayeti.tahtada olsa birşeyin üstüne yazılmamışmı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Konumuz işte bu tür yalanlar..

Yaşamamış bir insanı yaşamış gibi göstermenin çeşitli yolları vardır.

Onlardan biri onu bir şekilde geçmişteki olaylarla ilişkilendirmektir.

Muhammed'in soyu ve sopunu nereden biliyorsunuz? Muhammed'in güvenilir bir soy ağacı var mı?

Yaşadığı söylenen Muhammed babası kendisi doğmadan önce ölmüş bir koyun çobanıdır.

Ama ona daha sonraları bir soy ağacı yakıştırılmış ve bütün seceresi ortaya konmuştur.

Muhammed yaşamı en iyi bilinen bir peygamberdir.

Sadece bu bile onun yaşamadığının en kesin delilidir.

Muhammed'in yaşadığı söylenen zamanda Arap alfabesi daha yenidir. Yazı geleneği yoktur.

Buna rağmen Muhammed'in yaşamının her anı çok iyi bilinmektedir.

Bu sizde hiç kuşku uyandır mıyor mu?

uyandırıyor.araya pek çok sahte veriler sokulması ihtimalini gündeme getiriyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

kuranın hiçbir kitabın kopyası değil allah vahyi ile olması ile alakalı.tevrat tahrife uğradığı için doğru olan kurandaki ifadedir.kuranda tevrat ve incil tahrifini doğru şekilde anlatan birçok ayette vardır.ateistler bunu kuran kopyadır mantığına oturtmak için,yanlış kopyalamış derler.ama tam aksine bu kuranın allah vahyi olduğunun,ve önceki kutsal kitaoların tahrifi neticesinde allahın vahyinin güncellendiğinin delilidir.kimse allahın vahyini değiştiremez,değiştirdiğini zanneder.

atılan2 sen akıllanmazsın,islam ve kuran yalanları yıllardır gözüne sokuldu, yıllardır rezil oluyorsun bu forumda savunamadığını bile bile savunuyorsun, ama ne hikmetse sen bu kurana dahada bağlandın, sende bozukluğun dik alası mevcut, yalan hastalığına tutulmuşsun, acı olansa inandığını söylediğin yalanların yalan olduğunu bilmen, işte bu yalanın bulaşıcı olduğunu gösterir, sen bir yalan müptelasısın.. tarihinde -inmanah- tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

kuranın hiçbir kitabın kopyası değil allah vahyi ile olması ile alakalı.tevrat tahrife uğradığı için doğru olan kurandaki ifadedir.kuranda tevrat ve incil tahrifini doğru şekilde anlatan birçok ayette vardır.ateistler bunu kuran kopyadır mantığına oturtmak için,yanlış kopyalamış derler.ama tam aksine bu kuranın allah vahyi olduğunun,ve önceki kutsal kitaoların tahrifi neticesinde allahın vahyinin güncellendiğinin delilidir.kimse allahın vahyini değiştiremez,değiştirdiğini zanneder.

benim dediğim doğru diğerleri tahrif edildi anlayışı aynı zamanda Kur'an daki uydurmalara da zemin hazırlamaz mı? Kuran'da yazan bir şeyin tam aksini başka kaynakta gösterirsin.Cevap , onlar zaten değiştirilmiş,tek doğru Kur'andır olur ve müslümanlar da bunu yapıyorlar zaten

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yalan bulaşıcıdır, yalana alıştıkça azıtır attıkça atar dibine vurur, atılan yalanların gerçek olmadığını bilmekte ayrı bir zevk verir yalan atana, haysiyet doğruluk gerçeklik en büyük korkuları olur bu yalanları yaşamlarının parçası yapanlar için, özellikle forumda çok belli ediyor, müslümanım diyerek yazanların açtıkları başlıkları ve diğer başlıklara yazdıklarını takip edin yeter..

kesinlikle haklısın

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×