Jump to content

Putları ve Piramitleri Yıkmak


Recommended Posts

Geçtiğimiz aylarda Mısır'da bazı radikal gruplar ülkedeki tarihi eserlerin yıkılmasını isteyerek Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye piramitleri yıkma çağrısı yapmışlardı.

Bu girişim ilk değil. 12. yy da da müslümanlar piramitlerden birinin üst kaplamasını sökmeye uğraşmışlardır. Piramitlerin nasıl yapıldığı konusunda spekülasyonların hadi hesabı yok iken, nasıl yok edildiğine dair spekülasyon olmayacak eğer başarırlarsa.

Tarih boyunca başka kültürlere ait eserler hep yakılmış ve yıkılmıştır. Bütün dinlerde ve medeniyetlerde benzeri olaylar yaşanmıştır. Bu olay günümüzde de sürmektedir. Genelde yeni düzenin hala yaşayan eski düşünce biçimlerini yok etmek isteğidir. Ama bazan da yaşamayan eski bir kültüre ait değerler de yok edilmektedir.

İbrahimin tapınaktaki putları kırması en eski eser tahribi olarak verilebilir.

Bugün ucube gibi görülen bir eser yüzyıllar sonra turist çeken bir eser olabiliyor. Ne olursa olsun dünya insanlık mirasının korunması lazımdır. Yaşama alanlarımız daha sıkışmadı. Yeterince yer var.

Link to post
Sitelerde Paylaş

bazı devirlerde kültürlüler kültürsüzlerden daha güçlü olamamışlar ve susmak zorunda kalmışlardır.

bu ne zaman olur?

kültürsüzler yanlış prensiplerine kuvvetle inanırken kültürlüler doğrularına inanmamışlardır.

bugünde olacağı aynıdır

sadece dilde olursa yürekte olmazsa sonuç değişmez.

mısır halkıda bu olanlara kahkahalarla güler ise piramitlerden uzaklaşacaktır

saygılar

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Islam kendi dışındakı tüm MEDENİYETLERİN düşmenidir.

Hatta kendi içinde bile ÇEŞİTLİLİGE ölümüne karşıdır.

Irbamın ve onun gibilerin ve Mehemmetcilerin başka medeniyetlere tahammulu yoktur.

Ömerin mısırı ışgalında dünyenin enbüyük kütüphanası olan İskenderiye kütüphanasında nekadar kitap varısa hepsini yakması,Müslümen Arapların NEGADAR UÇUK ve USSUZ olduklarını göstermektedirler.Ki bu kütüphanaya Jül Sezer 200,000 kıtap hediye ermişti.

Bunlar kendi ilkel NAKILLARINDAN gayrı hiçbir şeye ınanmazlar.tmaktadırMüslümenlerin birbirleriyle ölümüne kavgaları YOKSULLUK içinde kıvranmalarıda,günde binlerce müslümenin AÇLIKTAN ölmesinin nedenide ilkel nakılcılıkta yatmaktadır.

Tolonbeg

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Islam bilinçsizliginin başka bir delili.

Bu olayı hiçbir ıslamı yazıtta kolay kolay bulamazsınızbulamazsınız,

SAKLARLAR

GİZLERLER,

YAZMAZLAR

İNKERDE EDERLER)

Kur an

incil

ve Tevrat'ın

Sümer'deki Kökeni

adlı kitabımı hazırlarken

Tevrat'ın Tekvin bölümünün büyük kısmını kapsayan,

Musevilerin,

Hıristiyanların

ve Müslümanların ata saydıkları İBRAHIM Peygamber ile ailesinin öyküsü beni bir hayli ilgilendirmişti.

Yaptığım araştırmalarda,

arkeolojik buluntularda,

çiviyazılı belgelerde,

Mısır yazıtlarında,

Ugarit metinlerinde,

Kumran kitabelerinde

öyküde anlaşılamayan bazı yerlerin açıklandığını gördüm.

Bunları bir kitap halinde toplayıp

meraklılara,

araştırıcılara sunmaya karar verdim.

Kitap tamamlandı ve ibrahim Peygamber,

Sümer Belgelerine

ve Arkeolojik Buluntulara Göre adı altında yayımlandı.

Çalışmalarım arasında şimdiye kadar anlaşılamayan bazı konuların açıklamalarını bulmam beni mutlu etti.

Bunlardan birisi Mısırda Ibrahim peygamber ,in karısını FIRAVUNA sunma konusu oldu.

Bu olay Tevrat araştırıcılarını yüzyıllar boyu düşündürmüş durmuştu.

Neden bir peygamber karısı için iki kez kız kardeşim diye yalan söylüyor?(henki sözleri doğruku)

(Tekvin, bap: 12,20.) Neden, Mısır'da onu Firavun'a sunuyor?

Neden Tanrı tarafından, ibrahim cezalandırılacağı yerde,

Firavun cezalandırılıyor?

Neden Firavun» İbrahim'e

cariye,

hayvan,

altın,

gümüşle birlikte

karısını geri veriyor?

Bu gibi soruların yanıtlan bir türlü bulunamamıştı.

Yaptığım araştırmada bu hikâyenin de Sümer'e dayandığını görünce büyük bir hayrete düştüm doğrusu.

Bunu açıklamama yarayan,

Kumran kitabelerinden] bazılarının yayımlandığı (Yigael Yadin, The Message of The Scrolle, New York, 1962, s, 145 vd.) eserde verilen bu konu ile ilgili metin oldu.

Onu okuyunca, bu öyküde de, Sümer'in bereket kültünü oluşturan kutsal evlenme efsanesinden çeşitli motifler buldum.

İsrailli yazarlar,

Babil tutsaklığından dönüşlerinde orada duydukları,

okudukları

Sümer efsanelerinden hatıralarında kalanları toplayarak yeni efsaneler üretmişler.

İslam yazarları da bundan kendilerine göre bir veya birkaç hadis geliştirmişler.

Bu öykünün

Tekvin'deki,

İslam hadislerindeki

ve Kumran kitabe-lerindeki metni ile bunlara kaynak olan Sümer kutsal evlenme efsanesinin özetini veriyorum.

Okuyucu bu metinleri önce kendisi karşılaştırsın,

sonra benîm haklı olup olmadığıma karar versin.

Tekvin, Bap: 12

"... Ve memlekette kıtlık oldu;

ve Abram orada misafir olmak üzere Mısır'a gitti;

çünkü memlekette kıtlık ağırdı.

Ve vaki oldu ki,

Mısır'a girmesi yaklaştığı zaman,

kansı Sara'ya dedi:

İşte, biliyorum ki sen görünürü güzel bir kadınsın;

Ve olur ki.

Mısırlılar seni görünce:

Bu onun karışıdır derler: ve beni öldürürler,(Allahın nerde senin,sana neden yardım etmiyür Irbam efendi)

Fakat seni sağ bırakırlar.

Senin yüzünden bana karşı iyi davranılsın

ve senin sebebinle canını yaşasın diye:

Onun kızkardesivim de.

Ve vaki oldu ki,

Abram Mısıra girdiği zaman,

Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler.

Ve Firavunun adamları onu gördüler,

ve onu Firavuna methettiler:

ve kadın Firavunun sarayına alındı.

Ve onun yüzünden Abrama karşı iyi davrandı;

ve onun

koyunları.

sığırları

ve eşekleri

ve köleleri

ve cariveleri

ve disi eşekleri

ve develeri oldu.

Ve Rab Abram'ın karısı Sara,dan dolayı,

Firavunu ve onun .sarayını büyük vuruşlarla vurdu.

Ve Firavun Abram'ı çağırıp dedi:

Bana bu yaptığın nedir?

Bu senin karın olduğunu niçin bana bildimıcdin?

Niçin: bu benim kızkardeşimdir, dedin,

ben de onu karı olarak aldım?

Ve simdi, işte karını, al ve git.

Ve onların hakkında Firavun adamlara emretti;

Ve onu ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler"

İşteee:Arabın Allahı burdada taraf tuttu.Abramovitzi cazalandıracağına Fıravunun hiçbir gunahı yokkan Fıravunu cazalandırıyor.

Eeeeee,Arabın Allahıya.

Fıravunun Rabbı olsaydı Fravunu tutardı.

Çöl ınsanlarıda

Çöl Allahlarıda böyle, işinize gelirse.

Gönderen Azazel zaman: 19:11

Tolon

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Geçtiğimiz aylarda Mısır'da bazı radikal gruplar ülkedeki tarihi eserlerin yıkılmasını isteyerek Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye piramitleri yıkma çağrısı yapmışlardı.

Bu girişim ilk değil. 12. yy da da müslümanlar piramitlerden birinin üst kaplamasını sökmeye uğraşmışlardır. Piramitlerin nasıl yapıldığı konusunda spekülasyonların hadi hesabı yok iken, nasıl yok edildiğine dair spekülasyon olmayacak eğer başarırlarsa.

Tarih boyunca başka kültürlere ait eserler hep yakılmış ve yıkılmıştır. Bütün dinlerde ve medeniyetlerde benzeri olaylar yaşanmıştır. Bu olay günümüzde de sürmektedir. Genelde yeni düzenin hala yaşayan eski düşünce biçimlerini yok etmek isteğidir. Ama bazan da yaşamayan eski bir kültüre ait değerler de yok edilmektedir.

İbrahimin tapınaktaki putları kırması en eski eser tahribi olarak verilebilir.

Bugün ucube gibi görülen bir eser yüzyıllar sonra turist çeken bir eser olabiliyor. Ne olursa olsun dünya insanlık mirasının korunması lazımdır. Yaşama alanlarımız daha sıkışmadı. Yeterince yer var.

Böyle gruplar her yerde olabilir.

mesela bazılarınız hoş görülü olsa bile bir çok yobaz ateist camilerin kapatılmasını istemektedir. Onlardan tek farkları bu isteklerini kamu oyunda dillendirememeleridir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Camıların kapatılmasını neden istemektedirler?

Onu şimdiye kadar hiç ögrenemedinmi??

Bu kadar verilen ayatlarısen hiç okumadınmı.?

Sen başkalarını senin ınancını kabul etmediklerinde ölümle tehdit edersen bu tehditleri ögrendigin yerlerin kapatılmasını istenmesi kadar normal bir başka birşey varmı?

Tolonbeg

Link to post
Sitelerde Paylaş

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgârı boyun eğdirdik. Erimiş bakırı onun için sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan her kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Süleyman için, o ne dilerse yaparlardı. Kalelerden. . . Heykellerden. . . Havuzlar kadar geniş leğenlerden, sabit kazanlardan. . . "Ey Davut hânedanı! Şükredin! Kullarımdan şükreden azdır. "

Link to post
Sitelerde Paylaş

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgârı boyun eğdirdik. Erimiş bakırı onun için sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan her kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Süleyman için, o ne dilerse yaparlardı. Kalelerden. . . Heykellerden. . . Havuzlar kadar geniş leğenlerden, sabit kazanlardan. . . "Ey Davut hânedanı! Şükredin! Kullarımdan şükreden azdır. "

bu mesafe iki aymı bir aymı anlaymadım? ikincisi süleyman bu bakırlarla ne yapıyormuş ? bu havuzlarda olipiyat yüzme yarışımı yapılıyor? bu kadar cin niye çalışıyor bir amaçaları olmalı dimi nedir bu amaçları?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...