Jump to content
Ateistforum

Tanrı tek ise Tanrının Kutsal Günü Cumartesi mi? Pazar mı? Cuma mı?


Recommended Posts

Bunların hepsi Lehv mahfuz'da yazılıdır dostum.Allah Ademi yaratmadan önce Arşın orda bulutlarda “LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RASULULLAH “ yazıyordu.Adem a.s cennetten kovulunca 1000'lercekez tevbe etmiş sonra,Allah onu arşa aldığında yine tevbe etmiş ancak,bu sefer şu bulutun üstündeki ismin hürmetine affet diye,Allah'da onu affetmiş.Yani neyle dalga geçtiğinize dikkat edin.

Muhammedi bulutlara yazmış ama yaratmayı unutmuş öylemi...keşke yaratsaymış..

Buluta yazması kaybolması için...keşke ayı muhammed şeklinde yaratsaydı..

sana da kanıt olurdu...

havada bulut sen bunu unut :lol:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 89
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Güzel sorular,incil değiştirilmiş demedik mi biz sana ? şuanki incilin,ve tevratın Hz.Muhammed'i ve kuranı desteklemesi gerekir halbuki,Ne kuranı destekler nede Hz.Muhammed'i bu kitapların doğruları Allah katındadır.O yüzden sana cevap veremem.

KURANIN TAHRİF EDİLDİĞİ VE KURANA EKLEMELER YAPILDIĞININ KESİN KANITI.

Kuranın Allah yapısı olmadığının ve Allahın kelamı olmadığının en büyük kanıtları Kurandadır.

ALİ İMRAN-7.O, sana Kitab’ı indirendir. Onun bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler.Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler.ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Bu ayetin kurana daha sonra sokulduğu ve Kuran’a yakın bir yüzyılda monte edildiği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu ayettekilerin söylenebilmesi için Kuranın yazılmış ve kullanılabiliyor olması gerekir.Ayette Ayeti indiren değil Kitabı indiren yazmaktadır.Kuran tamamlanmış olmalı ki kitap diye yazıyor.Kuran yazılmış ve okunuyor olmasa nasıl kitap denebilir?İnsanlar okurken Kuranda sorunlu ve çelişkili ayetler olduğunu fark ediyorlar. Kitap tamamlanmamış olsa yazılı olarak okunamasa muteşabih ayetler olduğunu nereden bilecekler.

Bu sorunlu ayetlerin tesbit edilmesi oldukça zaman sonra olmuş olmalıdır.O devrin zekasındaki insanların bunları tesbit etmesi mümkün değildir.Okuma yazma bilen insanların sayısı çok azdır.İnsanların üzerine düşünmedikleri ve okumadıkları bir konuda yanlışlıklar bulmaları mümkün değildir.O devrin insanının eğitimi ve zekası çok da ileri değildir.İnsanların aksaklığını ve yanlışlığını tesbit ettikleri ayetleri eleştirebilmeleri içinde oldukça bir zaman geçmelidir.Bu eleştiriler karşısında sonra sıra bu ayetteki açıklamayı yapmaya gelebilsin. Kuran Muhammed zamanında yazılı olmadığı için bu ayeti Muhammed’in bana vahiy geldi diye yazdırmış olması mümkün değildir.Muhammed’in ayetlerdeki çelişkilerin tesbit edileceği zamana kadar yaşayabilmiş olması mümkün olmadığı gibi Eleştirilerin başlayabildiği zamana kadar yaşamış olmasıda mümkün değildir.

Sonuç olarak Muhammed!in ölümüne kadar ayetler geldiği söylenmektedir.Öyleyse Kuran Muhammedin ölümünden sonra bittiğine göre eleştiriler kuranın bitimiyle başlamak zorundadır.Aksini düşünemezsiniz.

Bu ayetin Muhammed tarafından Kurana yazdırıldığının mantıklı açıklamasını yapabilecek var mıdır?

Buradaki “O” denilen Allahtır.“O, sana Kitab’ı indirendir ”diye Allah kendi kendine söyleyecek değildir.

“Sana” sözü Muhammed’e söyleniyor.Dilbilgisi kurallarıyla düzenlersek Ayet şu şekilde başlamış olacaktır.

ALİ İMRAN-7.Allah,Muhammed’e kitabı indirendir.Bu şekilde ancak ikisinin dışındaki kişiler hitap ederler.

Bunu söyleyenin Allah ve Muhammed dışında bir kişi olduğu açık olarak anlaşılıyor.Ali İmran 7 ayetinin Allahtan gelme olduğunu iddia edilemez.Bu ayet Kuran’da bir sürü çelişki bulan insanlara cevap olması düşüncesiyle konulmuştur.Bu ayetin çok sonradan kurana yazıldığı açık olarak ortadadır.

Okuma oranı arttıkça insanlar Kuranda bir yaratıcıya ait olamayacak olur olmaz ayetler tesbit etmişlerdir.

Kuranda Allahın kelamı olamayacak çokça ayet olduğu anlaşılınca bunların tartışılır olması ve ortaya dökülmesi Din adamlarını rahatsız etmeye başlanmıştır.Sonuçta Ali İmran-7 gibi ayete ihtiyaç olmuştur.

Bu ayetleri yıllardır gizlemeyi başaran Din adamları şu şekilde:“Müteşabih âyetler, manasını sadece Allah’ın bildiği âyetlerdir. Bunların insan tarafından tümüyle kavranması imkânı yoktur.İnsan ne kadar akıllı olursa olsun,bu âyetleri bütün yönleriyle anlaması mümkün değildir.” Diyerek Kuranı savunmaya çalışmışlardır.

Bu İnsanlarla dalga geçmektir.Allah anlaşılır olmayan bir ayeti neden göndersin?Allah Şaka yapar mı?

Allahın siz asla anlayamazsınız ama ben bu ayetleri gönderiyorum demesinin ne mantığı olabilir?

Kimsenin okuyup kavrayamayacağı ayetleri göndermek yerine hiç göndermemesi gerekmez mi?

Müteşabih ayetler Kuranın bir tanrının eseri olamayacağını anlatan ve ipucu veren ayetlerdir.

Bu ayet kendiside mütesabih tir.Çünkü ayet te yanlışlık vardır.Allah benden başkası anlamaz dedikten sonra akıllılar anlar diyerek kendiyle çelişmiş oluyor.Ayetin başında söylenenin sonunda tam tersi söyleniyor.

Ayetin başlangıcı…ALİ İMRAN-7. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir.

Ayetin sonu..ALİ İMRAN-7 ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Gerçek manasını Allah bilir demek Allahtan başkası anlamaz demektir.Akıl sahipleri nasıl anlayabilirler ?

Biz bu çelişkiyi bulduktan sonra Muteşabih i anlatan Ali İmran-7 ayeti Müteşabih duruma düşmüş oluyor.

Bu ayet Müteşabih duruma düşünce Allahın anlaşılmaz ayetler gönderdiği yalanı savunmasız kalıyor.

Bu nasıl bir çelişkidir.Allah böyle anlamsız yanlış bir ayeti gönderecek kadar bilgisiz midir.Allahtan başka kimsenin anlamayacağını iddia eden ayette Akıl sahipleri anlayabilir diye bir cümleyi Tanrı nasıl söyler.

Bu ayetin Allah tarafından gönderildiğini ve çelişkili olmadığını savunabilecek akıl sahibi bulunabilecekmidir?

SEBE-38.Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar.

Anlattığı devirden çok sonra yazılabilen Kuranın tahrif edildiği ayan beyan ortada değimlidir?

Kuranı oluşturanların bilgi düzeylerinin düşüklüğü çok kolay anlaşılmaktadır.Yazılı olması gereken zamandan yüzyıllar sonra düzenlendiği halde Kuranı hatasız yapamamışlardır.Bilgi ve becerileri son derece yetersizmiş. İstenildiği zamanda istenildiği şekilde yazıldı ama yinede başarısız oldukları ortada.

Kuranın bazı ayetlerinde hitab eden Muhammed’dir.Ayetlerde ”Ben ondan gelen elçiyim” diye yazar.

Bazı ayetlerde hitab eden Allah’dır ”ey İsrail oğulları Sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın” diye yazar.

Başkaları da hitab eder.ENFAL-30.Hani kâfirler seni öldürmek için tuzak kuruyorlardı.Allah da tuzak kuruyordu.

Kuran Allah kelamıdır.Muhammed’in beyanıdır diye iddia edenler olsa da bu asla doğru değildir.

Normal bir hikaye kitabında bile böyle yanlışlıklar bulunmaz.Böyle kitapları kitabevleri yayınlamazlar.

EN’AM SURESİ-38 AYET.."Kitapta biz, hiçbir şeyi eksik bırakmadık..."

NUR SURESİ-46AYET"Andolsun ki, biz, bilmediklerinizi size açık seçik bildiren ayetler indirdik."

BAKARA-159- apaçık ayetleri Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları anlamazsınız diyenler var ya,

Bu ayetlerden sonra hala kuranı anlamazsınız diyenler varya Allaha karşı gelip islamı inkar ederler.

Ne müteşabih ayet vardır.Nede insanlar anlamasın diye gönderilen ayetler.İnsanlar okuduklarını pekala anlayabilirler.Allahları Bakara 159 da Kuranı anlayamazsınız diyenlere lanet etmektedir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

KURAN’DA ALLAH TEVRAT İNCİL VE ZEBUR U KENDİSİNİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLER.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa neden Tanrı kutsal saydığı gün konusunda kararsızdır. Yahudilerin Cumartesi, Hıristiyanların Pazar,Müslümanlarda Cumadır.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa hepsi aynı allahla ilgiliyse neden Domuz eti yemek sadece kuranda yasaklanmıştır.Tanrı neden domuz etinin zararlı olduğunu önceden bilememiştir?

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa neden Tanrı ibadet konusunda kararsızdır.Yahudilerde, Hıristiyanlarda,Müslümanlarda olduğu gibi namaz ve kıble yoktur.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa neden Tanrı kutsal mekan konusunda kararsızdır.Kabe tüm dinlerden önce de olduğu halde,Yahudilerde, Hıristiyanlarda kabe kutsal değildir.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa neden Şarap sadece kuranda yasaklanmıştır.Hristiyanlarda kilisede kutsama içksidir.Allah neden şarabın zararlı olduğunu önceden bilememiştir?

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa Allah neden ibadet yeri konusunda tutarlı davranmamıştır. Neden evim dediği sinegogdan vazgeçmiş? Önce Kiliseyi kendi evi,sonra vazgeçip cami olmuş.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa neden Yaratıcının ismi hepsinde farklıdır.Tevratın yaratıcısının adı RAB,İncilin yaratıcısının adı TANRI,Kuranın yaratıcısının adı ALLAH dır.

Eğer Tevrat,İncil,kuran,da kutsal kitapsa hepsini aynı Tanrı gönderdiyse neden peygamber eşleriyle iligili ayetler sadece Kuranda vardır.

Bakire eşler veririm uslu durmazsanız diye isaya söylememiş isayı evlenemeden yanına almıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Neden kutsal bir gün olsun ki ?

Bir günü kutsal ad etmek, diğer günleri değersizleştirmez mi ?

İnsanlara, günahlarına ekstra dikkat etmesi için bir gün verirsen, bu insanlar diğer "sıradan" günler için kendilerince günah hakkı kazandıklarını düşünmezler mi ?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Günler isimlerini gökteki 7 gezegenden almıştır. Klasik astronomide 5 gezegen, ay ve güneş 7 kat gökte dönerler. 7 gün de buradan gelir.

Cuma Venüsün, Cumartesi Saturn'ün, Pazar ise Apollon'undur.

Zeus'un oğlu Apollon özellikleri ile İsa'ya benzemektedir.

Venüs kime benziyor acaba?

Venüs'ü bilmem ama ay İslam'ın ve Allah'ın simgesidir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Neden kutsal bir gün olsun ki ?

Bir günü kutsal ad etmek, diğer günleri değersizleştirmez mi ?

İnsanlara, günahlarına ekstra dikkat etmesi için bir gün verirsen, bu insanlar diğer "sıradan" günler için kendilerince günah hakkı kazandıklarını düşünmezler mi ?

Bir yerde insanları bir araya toplayıp

Hastalıklarını ve mikroplarını bulaştırma çözümü bulmuşlar..

Bunu da tanrı söyledi diyerek çuvallamışlar

Link to post
Sitelerde Paylaş

Merhaba; Günleri yaratan Allah olduktan sonra cuma olmuş cumartesi olmuş pazar olmuş. Bu durum Allah'ın umrunda değil ki. Eğer 7 kitap gönderseydi yedi kitabın hepsinde kutsal günler birbirinden farklı olurdu. Onun kutsal bir güne ihtiyacı yoktur ki....

İslamı ve Dinleri hiç bilmeyen birinin sözleri

Günler nasıl yaratılabilir bir anlatabilirmisin...

Gün nedir?

tarihinde abdullahabdal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Neden kutsal bir gün olsun ki ?

Bir günü kutsal ad etmek, diğer günleri değersizleştirmez mi ?

İnsanlara, günahlarına ekstra dikkat etmesi için bir gün verirsen, bu insanlar diğer "sıradan" günler için kendilerince günah hakkı kazandıklarını düşünmezler mi ?

Merhaba; Günleri yaratan Allah olduktan sonra cuma olmuş cumartesi olmuş pazar olmuş. Bu durum Allah'ın umrunda değil ki. Eğer 7 kitap gönderseydi yedi kitabın hepsinde kutsal günler birbirinden farklı olurdu. Onun kutsal bir güne ihtiyacı yoktur ki....

İslamı ve Dinleri hiç bilmeyen birinin sözleri

Günler nasıl yaratılabilir bir anlatabilirmisin...

Gün nedir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 5 years later...

konuyu yeniden yoluna sokalım.

 

FEZAİL BÖLÜMÜ|İslam Ümmetinin Fazileti|müslim|Huzeyfe|Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, bizden öncekileri cum'ayı bulma işinde şaşırttı. Bu sebeple cumartesi yahudilerin, pazar günü de hıristiyanların oldu. Allah Teala hazretleri bizi yarattı ve bizlere cuma gününü bulma hususunda hidayet nasib etti: Cumayı da, cumartesiyi de, pazarıda (ibadet günleri) kıldı. Onlar Kıyamet günü de bize tabidirler. Biz, dünya ehli arasında sonuncuyuz, fakat Kıyamet günü birinciler olacağız ve bütün mahlukattan önce hesapları görülüp bitirilecekler olacağız." |Müslim, Cum'a 22, (856)|4509

 

TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR|Benu İsrail Suresi|tirmizinesaiibnu mace|Saffan İbnu Assal|İki Yahudi konuşuyorlardı, biri arkadaşına: "Gel seninle şu Peygamber (sav)'e gidelim ve birşeyler soralım" dedi. Arkadaşı: "Ona peygamber deme" diye müdahale edip ekledi: "Şayet o, kendisinden "peygamber" diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri dört olur." Beraberce gidip Resulullah (sav)'ı imtihan niyetiyle dokuz açık ayetten soru sordular. Resulullah (sav) onlara "Allah'a hiç bir şeyi ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın, zina fazihasını işlemeyin. Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, masum kişiyi öldürtmek için sultana gammazlamayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, günahsız kadına zina iftirası atmayın, savaş sırasında cepheyi koyup kaçmayın, ey Yahudiler, bilhassa sizin için söylüyorum, cumartesi günü yasağını ihlal etmeyin" dedi. Saffan der ki: "Bu cevap üzerine Yahudiler, Resulullah (sav)'ın el ve ayaklarını öptüler ve: "Şehddet ederiz ki, sen peygambersin" dediler. Saffan diyor ki: Resulullah (sav) onlara: "Öyleyse niye bana uymuyorsunuz?" diye sordu. Onlar: "Davud (a.s.), neslinden peygamber kesilmesin diye dua etti. Biz, sana uyduğumuz takdirde Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz" cevabını verdiler. |Tirmizi, İsti'zan 33, (2734), Tefsir, Benu İsrail (3143); Nesai, Tahrim 18, (7, 111); İbnu Mace, Edeb 16, (3705)|690

 

ALEMİN YARATILIŞI BÖLÜMÜ|Alemin Yaratılışı Hakkında|müslim|Ebu Hüreyre|Resulullah (sav) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı: "Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz. Adem (a.s)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı." |Müslim, Sıfatu'l-Kıyame 27, (2789)|1692

 

 

burada bir not:  cumartesi, eski zamanlarda, cuma gece 12den sonra başlamıyor. tam olarak, cuma gün batımından sonra cumartesi başlıyor. dolayısı ile, insanı yaratmak, yaratım sürecinin en son basamağı ve anlaşılan o ki, insanı yarattıktan sonra bir gerinip, sırtını kütletip uzanmaya gitmiş allah. böylece, cumartesi günü tatil olmuş.

 

 

FEZAİL BÖLÜMÜ|Medine'nin Fazileti|buharimüslimmuvattanesaiebu davud|İbnu Ömer|Resulullah (sav) her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli ve yaya olarak ziyaret ederdi ve içinde iki rek'at namaz kılardı. |Buhari, Fazlu's-Salat 3, 4, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 516, (1399); Muvatta, Salat fi's-Sefer 71, (1, 167); Nesai, Mesacid 9, (2, 37); Ebu Davud, Menasik 99, (2040)|4616

 

cumartesi de yine müslümanlar için kutsal olmalı ki, muhammed figürüne bu günlerde ibadet ettirmişler masallarında.

 

 

ORUÇ BÖLÜMÜ|Orucun Haram Olduğu Günler|ebu davudtirmiziibnu mace|Abdullah İbnu Büsr es'Sülemi|Abdullah İbnu Büsr es'Sülemi, kızkardeşi es-Samma (ra)'dan naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah'ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev'inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzından çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın)." (Ebu Davud hadisin mensuh olduğunu söylemiştir. Tirmizi de hasen demiştir) |Ebu Davud, Savm 51, (2421); Tirmizi, Savm 43, (744); İbnu Mace, Sıyam 38, (1726)|3179

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

müslümcüklere göre :D  cuma günüymüşşşş   hristolara görede pazarcıkmışşş  :D   yahudolara görede  cumayla pazar arasındaki

malüm günmüşşşş  diyorum çünkü bunların hepsi bir iddiadan  öte gitmiyor  ne ? yazıkkı.  mahoonun mezarının altında hammurabı altınları yatıyor.  kabenın badigartlarıda bu altını koruyormuşşşş :D  yylardır. mış mışta mışş 

tarihinde agnostik tanrı tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir yerde okumuştum unutumuşum şu alemi yaratılışı okuyunca aklıma geldi. o melek buradan toprak getirmiş yok bilmem ne vs. çok saçma bir şeydi bulmıyorum şimdi nerde okuduğumuda unutum yanılmıyorsam sexy hurinin sitesinde okumuştum

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...