Jump to content

Kuran'daki zina ayetleri ve düşündürdükleri


Recommended Posts

Kuran'daki zina ayetlerini okunduğunda, bu ayetlerin bir yaratıcıya ait olamayacağını açık şekilde görmek kolaylıkla mümkün. Bu başlık altında her yönüyle zina ayetlerini ele alacağım. Bu ayetleri tek tek incelediğimizde kitabı yazanların;

*Çelişkiler içinde olduklarını,

*Hak hukuk bilmediklerini,

*Kadın ve erkek ayrımı yaptıklarını, adaletsiz olduklarını,

*Geleceği öngöremediklerini,

*Amacına ulaşmayı da beceremediklerini,

göreceğiz.

Önce zina ayetlerini vereyim sonra zaman zaman her bir ayet hakkında konuşalım.

4:15 - Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

4:25 - Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).

17:32 - Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

24:2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

24:3 - Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

24:4 - Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

24:5 - Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

24:6 - Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir.

24:7 - Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

24:8 - Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi,

24:9 - Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

25:68 - Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

33:30 - Ey peygamberin hanımları! sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azab iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

60:12 - Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse onların bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

65:1 - Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 201
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Başlayalım. Konunun en iyi örneklerle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Örnekleri ortaya koyduğumuzda bu ayetlerin ne kadar baştan savma yazıldığını görmek çok daha kolay oluyor.

Örnek olay 1:

Evli bir kadın, evli bir erkekle zina yapıyor. Kadın da erkek de devlet memuru. 4 tane şahit var bunların zina yaptığını söyleyen. Şimdi yukarıdaki ayetlere göre bu şahısların başına ne geleceğini, söyleyecek kimse var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlayalım. Konunun en iyi örneklerle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Örnekleri ortaya koyduğumuzda bu ayetlerin ne kadar baştan savma yazıldığını görmek çok daha kolay oluyor.

Örnek olay 1:

Evli bir kadın, evli bir erkekle zina yapıyor. Kadın da erkek de devlet memuru. 4 tane şahit var bunların zina yaptığını söyleyen. Şimdi yukarıdaki ayetlere göre bu şahısların başına ne geleceğini, söyleyecek kimse var mı?

Aşağıdaki iki ayet kapsam içindedir.

1-ayete göre...Topluluk içinde 100 er sopa vurulur..

Ölmedilerse

2- ayete göre..Başkasıyla evli olamayacakları için birbiriyle evlenmelerine izin verilmiş olur

24:2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

24:3 - Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu soruya müslümanların cevap vermesi lazım ama kimseden çıt çıkmamış şimdiye kadar. Kıvırmaya müsait konu oldu mu hemen paldır küldür dalıyorlar ama insanın hayatını direk etkileyen konulardan köşe bucak kaçıyorlar.

Halbuki en kolay örnekten başlamıştım. Neyse bekleyelim belki dinini bilen biri çıkar da bize hükmü söyler, gerçi söyleyen çıkmazsa o zaman ben söyleyeceğim.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlayalım. Konunun en iyi örneklerle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Örnekleri ortaya koyduğumuzda bu ayetlerin ne kadar baştan savma yazıldığını görmek çok daha kolay oluyor.

Örnek olay 1:

Evli bir kadın, evli bir erkekle zina yapıyor. Kadın da erkek de devlet memuru. 4 tane şahit var bunların zina yaptığını söyleyen. Şimdi yukarıdaki ayetlere göre bu şahısların başına ne geleceğini, söyleyecek kimse var mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar İslam'ın mükemmel bir sistem olduğunu iddia edip durmuyorlar mı? Bakalım gerçekten öyle mi? Bir sistemin ne kadar mükemmel olduğu ancak uygulamalarla, testlerle belli olur. Neden hiç bir müslüman gelip de bu konuda fikir belirtmeye cesaret edemiyor? İslam'ın ne kadar mükemmel bir sistem olduğunu göstermek için bundan daha iyi fırsat mı olur?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sağduyu,

Belki de arkadaşlar sistemlerinin mükemmelliğinin, aklımızı başımızdan almasından korkuyorlardır. Neyse biraz daha bekleyelim verdiğim çok basit örnekte (ki çok daha zorlaşacak örnekler ilerde) gökten geldiğini sandıkları kitabın hükmünü onlar ortaya koymazsa biz koyarız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar İslam'ın mükemmel bir sistem olduğunu iddia edip durmuyorlar mı? Bakalım gerçekten öyle mi? Bir sistemin ne kadar mükemmel olduğu ancak uygulamalarla, testlerle belli olur. Neden hiç bir müslüman gelip de bu konuda fikir belirtmeye cesaret edemiyor? İslam'ın ne kadar mükemmel bir sistem olduğunu göstermek için bundan daha iyi fırsat mı olur?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlayalım. Konunun en iyi örneklerle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Örnekleri ortaya koyduğumuzda bu ayetlerin ne kadar baştan savma yazıldığını görmek çok daha kolay oluyor.

Örnek olay 1:

Evli bir kadın, evli bir erkekle zina yapıyor. Kadın da erkek de devlet memuru. 4 tane şahit var bunların zina yaptığını söyleyen. Şimdi yukarıdaki ayetlere göre bu şahısların başına ne geleceğini, söyleyecek kimse var mı?

Getirilmeye çalışılan mükemmel düzeni apaçık göstermesi açısından neler yapılması gerektiğini madde madde yazacağım. Kolay anlatmak için örnek olayımızdaki zina yapan kadına Ayşe ve erkeğe ise Hasan diyeceğim.

1) Mahkeme olur, 4 şahit olduğu için Hasan ve Ayşe zinadan suçlu bulunur.

2) Mahkemede Ayşe ve Hasan'ın mevcut evlilikleri düşer. Ayşe suçlu olduğu için mehir alamaz, Hasan'ın eşi ise evlenirken anlaştıkları mehire hak kazanır.

3) Hasan ve Ayşe'ye kamuya açık bir alanda, insanların önünde acıma duymaksızın 100'er sopa vurulur.

4) Hayatta kalırlarsa Hasan kanlar içinde evine gider evde boşanmış olduğu eşi onu beklemektedir. Ayşe ise yine kanlar içinde kamuya veya kendi ailesine ait bir eve kapatılır.

5) Ayşe'nin kapatıldığı evden çıkmasına izin verilmediği için memurluğu sonlanır, aç kalır. Yapabileceği meşru bir iş yoktur. Bu da Ayşe'yi dolaylı yoldan fuhuşa zorlamaktadır.

6) Hasan'ın eşi 3 ay Hasan'ın evinde iddet süresinin dolmasını bekler ve 3 ayın sonunda Hasan'ın eşi de kapıya konur.

7) Hasan memurluğuna devam eder. Hareketlerine kısıtlama getirilmediği için hayatını yaşar.

Kısaca budur mükemmel nizam. Atladığım bir yer varsa tamamlayabilirsiniz. Aksi halde "örnek olay 2" ile bu mükemmel nizamı incelemeye devam edeceğiz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Örnek olay 2-

Ayşe eve gelir, eşi Hasan ve arkadaşı Zeynep'i zina halinde görür.

------------------------------------------------------

Bu durumda mükemmel nizamı getiren Kuran ayetlerine göre ne olacaktır. Müslüman arkadaşlar şu eşsiz hukuk düzenlemesinin bize bu durumda ne öngördüğü paylaşabilir mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Aşağıdaki iki ayet kapsam içindedir.

1-ayete göre...Topluluk içinde 100 er sopa vurulur..

Ölmedilerse

2- ayete göre..Başkasıyla evli olamayacakları için birbiriyle evlenmelerine izin verilmiş olur

24:2 - Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

24:3 - Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

Getirilmeye çalışılan mükemmel düzeni apaçık göstermesi açısından neler yapılması gerektiğini madde madde yazacağım. Kolay anlatmak için örnek olayımızdaki zina yapan kadına Ayşe ve erkeğe ise Hasan diyeceğim.

1) Mahkeme olur, 4 şahit olduğu için Hasan ve Ayşe zinadan suçlu bulunur.

2) Mahkemede Ayşe ve Hasan'ın mevcut evlilikleri düşer. Ayşe suçlu olduğu için mehir alamaz, Hasan'ın eşi ise evlenirken anlaştıkları mehire hak kazanır.

3) Hasan ve Ayşe'ye kamuya açık bir alanda, insanların önünde acıma duymaksızın 100'er sopa vurulur.

4) Hayatta kalırlarsa Hasan kanlar içinde evine gider evde boşanmış olduğu eşi onu beklemektedir. Ayşe ise yine kanlar içinde kamuya veya kendi ailesine ait bir eve kapatılır.

5) Ayşe'nin kapatıldığı evden çıkmasına izin verilmediği için memurluğu sonlanır, aç kalır. Yapabileceği meşru bir iş yoktur. Bu da Ayşe'yi dolaylı yoldan fuhuşa zorlamaktadır.

6) Hasan'ın eşi 3 ay Hasan'ın evinde iddet süresinin dolmasını bekler ve 3 ayın sonunda Hasan'ın eşi de kapıya konur.

7) Hasan memurluğuna devam eder. Hareketlerine kısıtlama getirilmediği için hayatını yaşar.

Kısaca budur mükemmel nizam. Atladığım bir yer varsa tamamlayabilirsiniz. Aksi halde "örnek olay 2" ile bu mükemmel nizamı incelemeye devam edeceğiz.

Benim verdiğim ayeti yok sayıyorsun...

Erkek te kadında zina yapmamış biriyle evlenemez diyor..

bunu bir aydınlatalım..

Çünkü şuan ki çalışmalarım..

şeriat ve islamın saçmalıkları üzerine..

Ben yanılıyorsam anlayayım..ayeti yok sayamayız...

cahillerin nasıl uyguladıklarını bırakalım ayette ne demek istemiş ona bakalım..

ölmedikleri kurtuldukları durumda birbirleriyle evlenme iznini veriyor kuran..

24-3 e göre

Link to post
Sitelerde Paylaş

Benim verdiğim ayeti yok sayıyorsun...

Erkek te kadında zina yapmamış biriyle evlenemez diyor..

bunu bir aydınlatalım..

Çünkü şuan ki çalışmalarım..

şeriat ve islamın saçmalıkları üzerine..

Ben yanılıyorsam anlayayım..ayeti yok sayamayız...

cahillerin nasıl uyguladıklarını bırakalım ayette ne demek istemiş ona bakalım..

ölmedikleri kurtuldukları durumda birbirleriyle evlenme iznini veriyor kuran..

24-3 e göre

Evet, isterlerse zina yapan Ayşe ve Hasan'ın evlenmelerinde bir kısıtlama yok. Birbirlerine helal oluyorlar. Ancak evlenmeleri zorunlu değil.

tarihinde koltuk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet, isterlerse zina yapan Ayşe ve Hasan'ın evlenmelerinde bir kısıtlama yok. Birbirlerine helal oluyorlar. Ancak evlenmeleri zorunlu değil.

iyide zırt pırt kendileri ile aynı yaşlarda beğenebilecekleri ve 100 sopa yiyip ölmemişleri nereden bulacaklar bence..evlendirilmeleri gerekiyor..

fakat sorun şurada...

24-3 göre başka şans yok bence

Link to post
Sitelerde Paylaş

iyide zırt pırt kendileri ile aynı yaşlarda beğenebilecekleri ve 100 sopa yiyip ölmemişleri nereden bulacaklar bence..evlendirilmeleri gerekiyor..

fakat sorun şurada...

24-3 göre başka şans yok bence

100 sopa yiyip ölmemiş bulamazsa, müşrik bulmaya çalışır. Öteyandan bu ayetlerin pratikte kadını fuhuşa iteceğini düşünüyorum. Eğer zina yapanlar birbirleriyle evlendirilecek olsa aşağıdaki ayet olmazdı. Ayrıca verdiğin ayette de zina yaptığı kişiyle evlendirin derdi. Ama öyle demiyor, herhangi bir zina yapan veya müşrikle evlenebilirler diyor ayet.

4:15 - Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

100 sopa yiyip ölmemiş bulamazsa, müşrik bulmaya çalışır. Öteyandan bu ayetlerin pratikte kadını fuhuşa iteceğini düşünüyorum. Eğer zina yapanlar birbirleriyle evlendirilecek olsa aşağıdaki ayet olmazdı. Ayrıca verdiğin ayette de zina yaptığı kişiyle evlendirin derdi. Ama öyle demiyor, herhangi bir zina yapan veya müşrikle evlenebilirler diyor ayet.

4:15 - Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

Bu sevicilik için geçerli..

kadın kadına zina..

erkek erkeğe zina nisa-16 da...

zinası olan şeyin normali vardır ve serbesttir demektir..

Bunlar islamda Homosexüel evliliklerin serbest olduğunu kanıtlayan ayetler...

yani alllah erkek ve dişi yarattım dedi derler ama ..ah müslümanlık ah....

karıştırmamak gerek..nisa -15 başka bişey... evde kapatmak ..

kadın kadınaya...

normal ilişkiye ceza çok.. bu nasıl bişey ..ilerde ortaya çıkar...

homosexüel ilişkilere ceza yok..

sağlıklı kadın erkek ilişkisi nikah yok diye..çok ceza.. tuhaf

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...