Jump to content
internettin_hoca

Türkler kayıp Mu adasından mı geldi ?

Recommended Posts

İşte böyleeei

Mu Kıtası varsayımının bilimdeki kabul derecesi

Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak Mu'nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır.

Levha tektoniğine göre kıtaları oluşturan

SiAl (silisyum/alüminyum) kayalar,

okyanus diplerini oluşturan SiMg (silisyum/magnezyum) kayalar üzerinde "yüzerler". Büyük Okyanus dibinde Mu kıtasını kanıtlayacak herhangi bir SiAl kayaya rastlanmamıştır.

İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusunda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belgeve bulgular mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüştür.

Çin'e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde

"Kıtamız battı,

biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır,

c14 karbon testleriyle sabittir.

Türkler'in de kökeninin Mu kıtasından geldiği söylentileri, M. Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır.

Churchward'ın İddiası

Churchward'ın iddia ettiğine göre Mu uygarlığını araştırmasına başlaması, Batı Tibet'teki, adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde bulunan, çok eski bir dilde yazılmış olan Naacal Tabletleri'ni okumasıyla başlamıştır. Söylediğine göre,[ bu tabletleri okuyabilme becerisini de yine o tapınakta bulunan bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward sonraki yıllarda, mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından Meksika'da ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır.

Çin'e, Hindistan'a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Churchward'a göre, Mexico City yakınlarında 1921–1923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet'te öğrendiği Naga-maya dilinde yazılmıştı. Churchward'a göre bu tabletler 12.000 yıldan daha eskiydi.

Varsayımı savunanların görüşleri

Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu düşünülmektedir. Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasınabakabilirsiniz. Maddeyi geliştirerek veya konuyla ilgili tartışmaya katılarak yardım edebilirsiniz.

Churchward'un yararlandığı ve tezini desteklediğini ileri sürdüğü kaynaklar şöyledir:

 1. Çin'de bulunan 400'e yakın piramit bu piramitlerin en az 10.000 yıllık olduğu söylenir.Bu piramitler Mu varsayımında geçen Büyük Uygur İmparatorluğuna ait olduğu Piramitler üzerinde bulunan yazıtlarda görülür.(James Gaussman'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Hindistan'dan Çin'e uçuşu sırasında gördüğü piramitler.)
 2. Dr. William Niven'in 1921-1923yılları arasında keşfettiği, günümüzde Mexico Müzesi’nde bulunan 2600 tablet.
 3. Yucatan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan 'Troano El Yazması'. British Museum'da bulunmaktadir.
 4. Bir başka Maya kitabı olan Cortesianus Kodeksi. Bugün Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır.
 5. Paul Schlieman tarafından Tibet'teki bir Budist tapınağında keşfedildiği ileri sürülen “Lhassa Belgesi”.
 6. Yucatan'da (Meksika) Churchward’un batan Mu kıtasının anısına inşa edilmiş olduğunu ileri sürdüğü Uxmal tapınağı'ndaki yazıtlar. Bu tapınaktaki yazıtlarda “geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir” ifadesi bulunmaktadır.
 7. Meksiko şehrinin 96 km. güneybatısında yer alan Xochicalo Piramiti yazıtları. Bu piramit, üzerindeki yazıtlara göre, “Batı ülkelerinin yıkımının anısına” inşa edilmiştir.
 8. Perezianus ve Dresden kodeksleri.

Tahsin Mayatepek'in araştırmaları

Tahsin Mayatepek, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti Başkanı İbrahim Necmi Dilmen ile yazışmalarından sonra Atatürk'e raporlar göndermişti. Bugüne kadar 7. rapordan 13. rapora kadar ulaşılabilmiştir. Turan Dursun1978 yılında 14. rapora ulaştığını açıklamış ve bununla ilgili bir inceleme yazmıştı. Mayatepek raporlarından 7 numaralı raporda Churchward'ın kitaplarından bahsedilir.

1. rapordan 5. rapora kadar bulunamamıştır. Başka rapor olup olmadığı bilinmemektedir.

Tahsin Bey, Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Türkiye'nin Meksika Elçiliği’ne atandı. Ancak Büyükelçi Tahsin Bey’in vazifesi çok daha farklıydı; Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Bey’i Mu Kıtası, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti.

Mayatepek, 2 Mart 1936 tarihinde Churchward'ın kitapları ile ilgili 7. raporu kendisine sunduğunda Atatürk, Churchward'ın kitaplarını getirtmiş ve 60 çevirmene kısım kısım taksim ederek Türkçeye tercüme ettirmiştir. Mayatepek raporlarının geri kalanları Maya kültürü ve dili ile ilgilidir. Tahsin Mayakon, Meksika’da Maya kültürünü incelemiş, incelemeleri sonuncunda çok sayıda sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğunu saptamıştı.

Bu sözcüklerden biri de Türkçe’deki “tepe” sözcüğüydü (Maya dilindeki karşılığı “tepek” idi ve tepe anlamına geliyordu). Bunun üzerine Atatürk Tahsin Beyin soyadını “Mayatepek” olarak değiştirmiştir.

Fakat Tahsin Mayatepek’in iki kültür arasında bulduğu ortak noktalar sözcüklerden ibaret değildi;

her iki kültür arasında,

Mayalar’ın ayyıldızlı davullarından,

Şamanik kültüründen,

kilim desenlerinden,

sembollerinden,

tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak nokta mevcuttu.[kaynak belirtilmeli Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik bir defter hâlinde toplayarak Atatürk'e gönderdi. Bunların ikisi 1970'lere kadar Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunuyordu.[kaynak belirtilmeli Üçüncü defter kayıptır. Bu defterlerde dinî tören,

ibadet ve tapınaklarda da benzerlikler bulunduğu belirtiliyordu.

alıntı

Tolon: Bence bu batık medeniyet gerçek.

Eger gerçek degildir dersek denizlerin dibindeki o yontma döşenmiş muazzam taşlar nerden geldi oralara.

Çindeki PIRAMITLAR Türklerin yapıtlarıdır.

Bu nedenle zatan Çinliler bunların üstünü toprakla kapatıpüstlerinede ağaç dikmişlerdirve bu bölgeyede girmeyi yasaklamışlardır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Efsanevi uygarlık mu kıtası

Büyük Okyanus’ta yer alan ve 14 bin yıl önce batan efsanevi kıta “MU”. Binlerce yıl öncesine dayanan mitlere göre, kıta üzerinde yaşayan 64 milyon insan esrarengiz bir şekilde sulara gömülmüştü.

O kıta batmasaydı insanlık belki de bugün olduğu yerden çok ileri olacaktı. Peki neydi bu kıtanın esrarmu-piramit.jpgTolonbeg:Bu yontma taşlar çokşey anlatmaktadır.Bunlar büyük bir medeniyetin ardında kalan gerçeklerdir.Diyelimki MU bir masaldır.Peki bu taşları buraya kimler niçin getirip denizin dibinde dizdiler.

Ben ınanıyorum kı,MU bir gerçektir

_________________________________________________________________________________

Efsanevi ada üzerinde

Dört ayrı ırk,

Tek tanrılı bir din,

Sembolizme dayalı bir öğretim sistemi

Ve gelişmiş bir uygarlık yaşadığına dair ilk iddianın sahibi James Churchward.

Ne mi diyordu James Churchward? Churchward’ın adayla ilgili en önemli iddiası yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı yer olmasıydı.

Yine bu iddiaya göre, Yeni Zelanda ve Hawaii de birdenbire ortadan kaybolan bu esrarengiz kıtanın parçaları. Peki neden yok oldu bu koca kıta?

Varsayımlara göre, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, kıta milyonlarca kişiyle birlikte sulara gömüldü.

Şimdiye kadar ortaya atılan tüm bu iddialar ve Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüş veya bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir.

mu-sembolleri.jpg

Çin’e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler’in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir

Mu Kıtası, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır.

Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır.

Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan, üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı.

Günümüzde

Polinezya,

Mikronezya

ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır.

Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, yaklaşık 12.000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür.

Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu.

Aynı tarihlerde Mu’lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki,

Anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu.

Mu dininin öğretimini “Naakaller” adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.

uygurmap_d.jpg

Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu.

Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir.

ra_d.jpg

“Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki,

daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “o” diye hitap ettikleri tek Tanrı’yı simgelemede kullanılırdı;

Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında ra-mu adıyla ifade edilirdi.

“Ra” sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmıştır.

Alıntı

Tolon

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bildigim kadariyla pramitlerde yapilan son incelemelerde pramitlerin sadece misira ozgu olmadigi ekvator cizgisi uzerinde tum dunyayi saran bir kozmik saat vazifesi gordugu ortaya cikiyordu.

Bu gizli ogretilerin mason gizli isleri ile baglantili olmasi da ilginc.

Ayrica cin pramitleri ve eski turklerinde bu islere bulasik olmasi olayida var. Bu sebeple pramitlerin mu uygarliginin basina gelen felaket icin uyari niteliginde bir kozmik saat oldugu dusunulebilir.

Baslarina gelen felaket de tabiki nuh tufanida olabilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Batık Mu medeniyetinin kurucuları bence Türklerdir.

Çünkü Çindeki 100 e yakın pıramıde sahap çıkan tek millet Türklerdir.

Çinliler bu nedenle bu pıramitleri Toprakla kapatıp üstlerine ağaç tikmişlerdir.

Buyurun:

Türk piremitleri resimleri

bing.com/images

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABQAFADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2PHHWjOKMe9GAKAE3egJpPmPoP1p9FAEZX1JP1pwpcUYoAOaKPwooAWiikFABuFJnNc1rnjbStEZ4jKbq6X/ljBzg/wC03Qfz9q8813xrqusZR7j7FaseILcnLD3bqf5e1RKaiB67e6tYacrG9vbeDAzh5AD+A6muS1L4nWsWY9NtJJ5DwrSnYD745JH5V5ituzkBV+zozYaWXr+XX3x3qK73Rw+RaQTxxMPmmmXDzn19l9FH45NZuo3sB0GqfEXW7wtF9sWFd24rbrsx7BupH41kXHiLU7p98mo3rk9vPfHvjmstbc5zIdhXtjpUgilP+rQMvdgetS5eYjQXxHq0JJh1K+Un0uX/AMamXxrr8TA/2peEenm5/nWIY33YRSPpT0jmPylB+PFHN5gdjYfFfWbX/j6SO8Q/302sPxXH8q24PjFA7KJtIlVf4mScH9Co/nXnQs5AOSBnt1FNbTxjPGPQE0/a+YtR5a4KpmIjzM7VPB49qWCS5ZCLaBI2PAl3DcfXknKj6VeMOd8iyxgIM7i3zEe3FWm062tosNLcPFN8qyrAED5GemTyB/nisieZmMpWNsTCOXoS6gnnjjPf8almup5IboRfeku96ktxt28denbpT5LePeiwsZ1BCLFt3EsB36H3x3qY290HAKqrAdZUKOPTg9DQmCkyis8uwCbqfvNjNKEL4eKUn/YHGPfpWnewXFnFHJILGWADICsGIPqeODWdHqUdxcY8sMFIDBBuPPqKLMb0KuDA+TK8mOoL8CnJqcW87ULL1BLVozXVtHs32jZPJZjtOKrCa2ZyhgyT/dblfT2FDVyRBq6xR5MC5PfFOudXSSEKEX5iAVHGR3FONvFLuEcbMQAMnrmiayCMplhBJ6YPFRyod2SJeLcL5rOCUPJIxk5A7dz9M1baZY1+zzMHOCC0TN1981Abm4sLyATJDeXUrEs2xS83YBSRkfNnnr61fl064k+0G1tjF5a/vI3+UR+x9Tx1/lSs73IKEEkMV/BCqncjLuw2MY569hzn61d1IfYmLyzOZGG7Y64ZCefmB4b8D0qkscKNK0s8cMZtfNZ4yHZiOGUc9OR1PU8VpyiC2GLyRyAAziePOMj26HHTr071SGjG07Vr+0vA9kEmkByqzLliTwSPTjNXtQ1W7nQGGxlikYlpTOd+COBjCg/n7Vo2ul6bdzl7W3W1knz5cyKxjYjqNucD8CPpWgW1zSbV0QLIioWWRDkY78DkfU1otUaJXRxNrctM7pNLHK4OX56fjV06TCSS4aLzByZMnbnmluNWkmiTzZGDlgxVEAGc9x3Oe/NQxG8ZBKsjyqp+XzCMdeeDUehKXYltdIt/tIMF9mRRuXH7vJHbnPH1oup9Vs5wt3OkABMpKKjEjOOSM9c+30rbTVVazMeoadbvIV2o8YG8D9efrWG+m2dyZGF7KJZCPmnGNnqPl7fhVp3KcbGuyWknhyS5gije7WADzl4+U9QoOcE96xZNRSztjeKXDsoVEDEkgADn3pdPFxPotzDbI5AmXcewTgj6A+tZ32W6vdQMFpEJcZVQjj5sdcEkDPU1lKPNZGJbsHTWNQEk4lacDzISi/LleSrDHQ8enStm28QXPnPBdWysJHJ+VBv5/iDDOcds1VuYbnTY47Ga0jhiKo0kqEkpjG44BwTnuc9a1tJ02DULdJbO/gidrhj5kEGGYf3WGcdTmpV+mgIjsFWzaf7HqEkcucmCZAY5fX5uze5on1BleKRo2gQnEkRYMBjJHThvwq9PY2zRzKZGSdD8r7fmJ7Zx7/lUBaCIKt8jTyYKyFUwME/ex/fGOoxVKaXuopOwQi11ZHubuGNAPljj8vaxUHO4kdcgcdhmi98MRm5hltrnMWNyKTjbxwGIGMn6VevtPtIoIruCeF2wGVJQSrqe+AQR+NCtG6M/kTWKRkEPIyiNzntk5/Shz15bamjdmUZdKltoRPdSQ2wbgMzM36gcVTmtYjHvSSKRGH+tTDqT9f8AGuh/tiaKWKKQuoYkO6n5fpVi5k02OIr9mQbuWMfyk/41elrpmin3Z//Zdata:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABQAFADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDgIpmncrHESwUsfmHAAyT+VORmeKSVYzsjwGO4cZzjj8DV+4EclikaRGNuMFQQuMHPGeTyORj3qcS2YRkImWF2hYxqq4TbkNg55znrX1fIux4/7sxvtAxnHH1p6M8pIjidyOyjPfH8yK1Xu4ljzGGWbZGN5jHVWOTyT1BA/Dmq/mQLNeNGGi81swuFBMY3Zxj3H8qORdgtAoGcA7SpBHGCaabpR2/Wtaa9gckLFsjcTbowgx8xJTn2/TtUT3Vt50xUPtbBgzGP3I3ZK4B5GOPw6cmjkXYpRgzNN4o/gP50w6ig/gb86Zc/M7vhVDMTgDAHPYdqrfZZJAWUfKDtyTgE9gPU+1VKnTjHmlojSFGMti1/acf/ADzf86UanGf4G/Os1kZGKspVh1BGCKbQqUHqjT6vA9XnsReeGNMuZWlkt7SGYskbAykGZgDz0UcZbBxwMVR8I5TxfpewlQ1wAcHqOeDTItWv4Psphn8s2mfJ2oo2AnJHTkHJyDnNRWt1cWd6Lu3dUnUllcIvyn1AxgfhWSpT5ZRfW/43PLdePNGXaxctdRV7QWc9zcXU1xdQskjrza4bllLE5Y5A9MDvS3GkWDXWsXOo3F6/2XUBE5jCbpQzSc8jAPyZ9KoLJItyLhdolVtwIQAA+uMYqzLqF3OlwkjqwuX8yb92o3tz8x468n8zQ6TT93+tv0BYpW94jg8PwzWE7OZormO0+1pvdMOo28eWPmAIbIYnn05qaPw1pss9nbGa9WW8sPtSyfIVjIVmKkYywIQ9xjPel/te/EQj88bfJ+zn92uWj4G0nGSOBjPSmHUNRFzEbdka5gi8lD5afuo+QR0x0JHPr+FY4is6EHOpK3Y6MO1Xly04hpWiWv27QL2zubu1+1XhgyxjaSORSuGU4wQd3QjjB61hTaWgsbHVNSe4jtriWRbaG3cI0IVwuQWB3MSc9vXPNbcV5cWMcBglSRrSZpYR5aFYnONxUkZP16DAxTbS8uY7aWOafdE7+cqBIzsbHJQEfJ25GM187iMdKvK726f11PcpUFTVhfEOnrcX3jWWG5uI2S4RpI1VSkw84gZzzkH0x+NcYtptO2VPLf06j867oajetNdrK0Ze8KmVvKXMpU5G7j19O9Zb2wvW2NgE/NuU/KuevQcDj8e1Vhswq4Z+7quwToqat1Law08RDNTbaOlfV3PjCLywO1KIyWAUEk9AO9PYhRkkAeppY5GwQhKE8H+9/wDWFcmLxsMLG8tW9kdmDwc8VK0dF1Y5FiiA3sQ+edoyQP6fWmTKDEVjH7vONocgZ9z34qYYjyF2kr82GAJA69PeoHJec7nO8LuAUEEZ6HHv/Svk8RialefPNn1VDDwoQ5IIgMJaRdqiMHIfIyRj6dM0qPFLC+2LLBBlxwfb8+vNSh1icggO+Nww2OwHHsOvTJzVWa4knZbWN12cH5Xxhu/ygdRknPt6VimbNFllFu+xniIZRuZSCQRkke3XBrOn1IJMwSKKRXcbxMMhuMbcsPzxVuK34JCySkSeW0qrx27n25yOOtQNaeY8jFpSCxaEOMHaBgMOOmKfMLlNPFIxVRk5I9hmq816kIGcFj0BOB+J7VSmuw5bLtgA4OOOn1r6jG5jHDrljrL8vX/I+YwWWyxD5paR/P0/zNEBJGVZGGCw4wOPr3pzGCNgVdw4zgbsN09P8/jWfDfs7vEgIVwCzE4JGPXpio5bpPNHkMWLgrvCjG0NyfpXytSrKpNym7tn1NOjGnFRgrJGiZ9qYYKD24zx9O9RzzKm9JXQFSDsQkfORgDPfjJyfpWebvgLvy0kgARV4HAOcdM9O/T9K8kpAdXmBYqZAVABPJ47gE8cegGKhM05S5c3i/IjriXLZUBvusMD8cZPNLDbvKyvIIljeJgFUEjr0z36dD6VQM0hmlLMI8AfKw/h46L1H/1hU4j2SiSzikz8u5zcbQD6tjb8uR3/ABp3E4mwI45JlErKkEKK8zsx24xyAB37dayby+jWOBEIgkI3SKEyME/LwOQMY6+tMnawSUIJm8hnKqfL2EDjgLuJOSeSeoPJqcKggCsxTYCZQpyijd/FgADnqM+lCdtwaKKxXNxI3lRuxbqWyefc9B/Kp5bVrTy/MkO0jqVzu9+P8/pU6a3GkbRLbFISNuyN9oK9SDx3NMuNTtZoiiWCp0P3s4wcjt+nTp6V1ywOMk7uH4r/ADMIYvCxVlP8H/kU42fzmKxsQwK7sHgjj/Cpom8tSqOygqqM7D7wJ6njjGMj6GlXUI+R9mVRvLDYcfTPY4PPTqadJq0hSGONpERVAkII3OQuM5AHfmpeXYp/Y/Ff5lrH4b+f8H/kRsQLs4haRC+7YSwMuRnAyOB3znIx0xxQkU20w3YlSKNQrGQrgd2I9ycYzmhbu3QRBYZcIzEguOclSCMgkEbf8nmkOoTYQJPLEN7F9iR528BQpK8EY5PPWn/Z2K/k/Ff5i+v4brL8GSrGzSJJEJfKwXjyu55AMnJI7/ePPFOGn3X2BsENLKnmqr/KQM4AIyOfqMUHUoJ5nN5FPcxsqko8oGXH8RwOfp25x1qrfX8t4UEMMNkobczW7yCRjjH3ixwOc4oWXYt/Z/L/ADB4/DL7X5/5Fwy3drbSxyiSM2ylFMaLGu9jySygk8c8nqe9Q/ZbIJC91d2/lyk+WsQ3/OrHBY9OAemPQdBUFtLb2whYQmW4jYuZ5WZmduMEgnB446d/XmmF4m4kiU5B3FVCkkkkfhz09qr+zsT/AC/l/mT9fw/835/5H//Zdata:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABQAFADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDlYtKEgB3mQsu4bQa0tM0eaC8imiXGxhuLNj5e/wCldGLZCd2WJ6cHFRtEIiI1GR/tcmuRzbOtQSKtxLuieQOcwyN8wGMj1x9KzrMg2qouS0jNcSexY4Uf98qD/wACrVvo1ms/KYhUkkRGbGAFLc/pms62aW5FxdohCzSF17/L/CPwGKFsD3H+U2OnFO8vGMtinwW88uc7l4z8wxUradMUOx03Y4yKVxKLKcUS28ewyM+O560u9ACzcD3q3DpsrgmZ8NnIAGAB6e9StZmNPvbgPQYouhqLKkLLMGRGHygsSc4AHWm3MohTcg85RjleAMjPf/PBqWWFYIWO0FWUqV6ZGD3rMluFj0xyiEYBc72B+g/WnGzFK6OvQKG5qGaOLzDvGTUX2h+hc496Vny3zOV+rEVFjQbdmH7FcGRThUIUAfxHgfzP5VT00mK0UybE3KHAB6A9M03Vdbs4tOe3mkbzzIThV7AcZP41iXHidIxClnCw8qNY98hGTjrnHbNXGEmtiHNJnWLkk/L0I/i6/hQpKMBtUFiSOpz7+1cpZ6/d3V7FuaFYw4ymDhufXrmuoDB92NpH3ieeT+ftUyi47lRlzbE5mycZGfQdqjMhKk9hWfNDPJdKz6i9uQCQqoCrj06fTrVMX8sE4SS4V/aSMYb64oUQv3NC+KyoEB4bvXONCLu1RfM2orhm4647ce+K6C4eKRVaOPYhXOAen41nzosTmOIqFxwMYPv+uRTi7EzVxbm8l8vY0igE+mM45/Krtpb7oFaQL8wztVAKwpL1ZJYk2KYgDx16jBNdREAqqAOFGKctARzXiG1j+0pk/eBGT14//XWE1qyyhQCwPQiut1qJ7m1mkAUfZpAoHcg8fzFZ9rbbMNLjcePpWkZWREo3ZXtrcW5AVfTJz3rr4O53dV6/j/8AXrnxbl1+QfNnjFW9K+1iWaeQOURCihz34OPaolqio6E+soQkTKxyueemTxXPywTySIkYZvcDkn61s3Wopd2rbrdsLnuSc/QDNQJFL5kjNYS24hUASOSA3+eveiN0glZsdaNMIJg8xQfcyMA/gev5VVt7YLO8UbtIQ3mAdcev9PyrQitQ53f618fcbH5ZxwKzLyKRNRMjMgEf3lQ/KpPXOOtNCZnWySG5UybQo/hU5P513cJUqpI69q4yCNzMAACTnB/CuugJS3BbI2rn34pT1KirFCRZJtLvPJZHaWdFGztjcxz+GKkt/JtLOW7KRTyLGJEjDDBHAB47c5zVSZltBptvNucMDcuB6scKPyWt9L+xtYvKL2q8ANHGAB6c9qljRzU2r3szqfKs4Vxn5Exk9uSc55NOtP7SvLpJhLM8jOCQDhCenI4XGOPpXThdLgjIRrKGIqcyRuu4fSql9rscRCaSHlkYBQzr8ic/e55J/wA4p83ZC5H1Y+4a10fc7BELHLNkhsf7IP07ViQLd3BlknuA0UYJWOVcbATnOSabuKXDo7SXl4QS6DBIB7knhB9agfdOrLOVuNp/1ERKxA/7TcGQj8B9aaVhMf8AbZ7nKWEEtyqnaZEwsYPpuPWnR28UrKskZiuCP9VOPlkx6MODU8atJBiaTkYwoACoMdAB0qCVljjESMjoxyUcjB98dj7jBoAr2cBjeRSyEAkY6kd+n4CpTfW9pKBdSNLIeVjY5Yjr90Z/WopHff5VmqJKeGcLhIASfxJq3pbrYNIURURPmyR+9uHzgBm7DuQOMCm09wUlsXdR2JeysNOvJJJo05WDICbRgZJxx3qms83k4NjCvXHmzquf+AqDzUUxkuJ/Nmllkdju+Zskn19BTXcupwnyZ9KSiKU+zJFM0e6VXsEOcbVjkmYfgcCnhnuYt095Oyrn5Io0t8/jycH2qujFXG1NuR821cZ+tJvGcR8E9gKrlEpEjvHHD5FvbxpB1KRsSM+pJ+8fc806ONJxHC7+RHn5mj+9tx2z+FQMWKlWJz05psJJUg5pWY+ZFiW2V5MqzBCBhS+4496haFI8rjJHU+tWrS58kFWUMvOQR/Wp2vbcF/8AQYS7LtXrx69e/ShJibR//9k=data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABQAFADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDPTd8zM248YOORVq2iMhxx8il8njuB/WqFoHdQwVmAPatq2tS80TGXZkg5YkAfUiuE67F+2iH9m3EZj8zdC2GVj8uO9ZRguoLiAScLbxHD5+QqeeT07/yrdm00+Q8MZWNxn5lIUdM4zXLzx3Uebbe7R7iVB5B9qpJ2BM6ND5aCbJaFlVs+meh+lJdjC/MefbuKZp10w02HzYpNqpgFMNkZx0znpTXuYoxxnyZBtG9SNhrNbjKsKeehU4ZQc4IB+lVjAbdmYvkZ+UE8/jWnGFjBBZFHUsG4NOmt47mHKlSvUMvP5U56gtDAnk2DGVO49KmjulWBRIcBTgEj+VV7iBhNIABk84B7+1V5WSSDdEXZiAc/w+/HrXI4s1uaNvGtrIBgBGOc56H/AArXE6rcwdGxkH5sDPaqs1mDbBzwWGCV5APpVZFCkws54Hbsa7krsxbsi69+ftCrv3bjgrjAPviqdy7mfKHapYEn0PrUcggmwzv5bIMDDYJpykyRnIO0AnI5q7EomnvfLhhhhyBuIbb3Han6ddtPC0coUup+Ydfx+tUbqPy2DBiOhBAyDTNMlKXW0K7K/X29/wA6TjcZu2duslwqugXsCRV2409HLPECr5zuU4zSxwKsgkXJcLjrVzyS0ZDYBOCB71myjlLyymuZ34UFRwcY3e+M1nS27RBoyCjgZBB6V18kYjuULMp3DIKnI61U1GzEm9WxzyPas5Qvqhp2KN5I0du4UICejZOay4J0iDNJgtycGrk8ibSsgz/UVn+So8yRj8g6AnpXRBGciSSWF1JCjIGc+1TQ3CqgMLEDoCBzUMc0cu0IdqoMZqxa2+xZDsXDE8nquOhqxA8+Lfyzy5yCSOhzUVkXhkcsGJGMYq8tozRbym/cSc47VDZQTMJZABsB2jJwB+FK6KSL1pPI80bREkv69q6aNWWA7jz371y2mrPaTSttRlO0k9x1xgd+9bkN0biXarKcDBzkE8VlLconuIEcwLHtwpOVx2A5/XFULuNvKLY2kHAB5zWls8sMWld5Mcn+Hb1GP8azppMN9w47H0osTc5v5mVAchunB4qN1CpvZhz27UMjSLGXmRMnBwev402VUVRGo35xgLz3/KtY6Esjgsg0rlXwG4Azgg+9XLXfED5kh/u4HAJqytumXY4wQGPHemXdsY4FmQ7pAeMNxihMLaFy2ujHs+QEA4xUTQTxbjDG7wliQMc07RVWaX/SDghueOtTvqM484GJIwMEqc5IPA/lUy3KjsQwxvCxkucqW6AHOBV20lCyoATy2evDY6VkrdPOcMCpUZBqxaSHzULAMSCCc596mxTOke7RI2EqFjJwQOMfpVDCyhwVO7oCT1FUpNTYPv54461FHqGZSJHGR+NVZtGZy0TtJhgSVA3A+n4Vp2MH2gPJEGOSAMH/ADxXPaPdyBYizZUDGPaup0u7EdmZC2yJSQGJyQoPehlXNWziFvCHuip2Kd2emPWsXVZoo5kETfJKNwK9K0klW+t2E0biKRcANwSPf0rG1ASxxmMIgVehTgqO31ohuJu5La3rDgDkdx3rVmWZ44y2zbKRGxxk+3P1rnrXDRrGrng5561v2mplJUhnjCjbgY74qpii7Ff7HNBIwl3sFbG48ZXHWnbWEavGy7iD071fnninjYlgG2885FYyStJMYVyoxtz/AJ6VCuVe5I7tIjbuR6gc1XiiUvhfXpT41khWZQobaOvTNFiQ0ZKsN2eR6VaZDR//2Q==data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCABQAFADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1XdQWA6nArObUGPQKKhacsfmJNJU2RzI1vMHHzDmlznnNZAkzzUsdy0Z4xjuDTdJhzGluxRuNQx3McijLAH0NS53HrxWLTQxcmlBpopy9KkaFpc9aKSkM5suMe1IJMD2qpJOsSM7HCqMk+1QQajDc2YuEbcnTjnnOMV6ricyZqh8il3e9URcgzPEuXaPgqnPP+GO9ZWpa9LZ3EUSwl33bWUQuxB98dK53VgupooS7HSiTHFTRXEkbAg8Dt2rl9L1TU7yyaSe0jsZA5wrHczjjGB0HOc/pVi4F3gSGRpYhgl1AG0euKxnXT0SLVOR1X9ortwEO70p8eoIeHBX361xd7etY/ZEjkuJjNkFkXOCOuF5J4Oagl16e2YGPznTPJkjI/T0rH2neP4hyyR6ELmI/8tV/E04SITgOpPXANcRZeKoZAUuQIm6AlhyfTr146da0FvEZd8bggfxA9K0hCM9mJya6GNq1q+q6bNaW8vlOxGXZeo7456+nuKmtLRrWExpG8MMQRV2oAQcZyCD1AyOhzWFe3+qWc6XCSOttGo3AzqBKy/e4zxg9G6dvrrxa1Bqtgs9vOJlZgMebtGe4+oz/ACqK1eUtehtThFGT4g1G3sp4IhessofcqW6hmcnAw2OeOMelXNF1a51XTZZbm2mjKTeUm4fNIo6nGPwq3b+QY5J3VIQWKiSIAgscnrxz1x1qWK7hXzTHu+WJQcsCSuDgDJG3k9uaxc7orlsy3bxmSNWltVk2kEZbOBxgg9x65qO8SWaJkW3iYnbllY7Sf5/jUcd9ar5byAZjAKBHJK5xjPPPamXs5n2iC+Bl5dGXaAB2zhvf9BRcZja/ciGzinezZ5kl2RQqx6FTnp3O0cg96WG+jljSIvNDJu/1DYKk9d2SMjjpz2pmoCS60++jF+7zIqtK7DCoobk8fQ8Csq01WZCILfUY5YuAsYJztIA7j1JPr0rRO5LNxAgAf/RnZciPzIwwPXjkn+lVbeUxSxzMY/MXOWXMak9xt6MP9nmq93dXjOyTPbpKD8oV1GzuDkD65ob9+Dut7YnAO8EZOe+QR6U721IZFe2kWqqY5teVllVXMCQ8sT0bqfUce/rWlp+nW2lQ/YLXUWdY335VTu3E4zxk47elZ/hZJJILGNUSO7nnwyK5/dx5ySwI4GAT1qvZuY9X1JpI2kt0lCLIMcqM/NnqQTj86zkvd1Zd0tWdL9jVoUmaQTIqnc+ZAWPTIxxnK4wKuhJciNSzM6cMsbDqORjueM/jWPJOkiKFgR49pKZEYJHTOAOOCOvOc4ot2S9WaCSHM0ce8RxR7SnJUDPGM81CjcvmVjTnvLyEMHtZIwQN3mAjOPQ+wqgL6a6JjhtbldjGVWMgcEk8kNgnHscdKqpDHLMYpIXaRD86eW7OFzjLAjAH4+lTOba1mEenrvkcYMaoU6c9M4J4P5VajZ7BccbhW0m5gRbgslqcsynYAvPpgnAOOcVzIuovsMNxiaKP5kTzFRfMwBnHJyBx1rX0y+n1C5vbG5upshlVVyZAm5TnIDYPP161g3ltbS2ZdXJdJdu1uHxgY4HbryevNaRjZ2JequacEkbJCwaaU43LtUMeODnsRz+tLOscjHmb92AGAUc8579+aztLurKSNBJuUwkhj5mwHrz6DjFXvNsPs8TSQCSSUnefNIGR3/wobsSWf7TGk6bcPhftUq7HuJAT94fNjHXAwAK59L+RrkQwn7/BIDLj0xk4xVnUUa8tzHKXRRzwwOT9Kqf2dcRwkRs88mMcsQefxxiuZTUo+8csnKWrN2zmjiR4tscshcNknO1vbn2qaVU+zSS/2YJPLfcyRMFJOcZxzk5OfTBrkobbU7ScFLeRuQcKhAI/lXQafcal5TNNbKjsRnGSff8A/VU3lT63RdNyWhpiYIZB/Zt0V2qDIkpO4EE5GM9eOT6YrJ1S/eB52TehihAHmAnJPUA449s9iea1vMmyWkKIOw749zULW8V6ZfOjaRHAZwsnXHsO1UsUk7tGvPfoZvha3Njp7atcRTBJpOZ0Y42klQDjB6/zFZVs8dvLDM8JbY7xzIqH96COgGAcA4PNddDJDFpvkwyNHbkZ2BsDHXpSRWlvHHsSI49QSWOfUmk8WkthOouhgzW4ga2aKIqZgd78urN6j9aBYyKzLHOuxsHk+ntW81vEuP3BVh0wf6VE7CGNOFyTgfJgGs3inLYyc30P/9k=

Tolonbeg

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Alakasi yok, turkler de herkes gibi uzaydan gelen Törungey ile Eje'den urediler. Yasak yemisi yeyince tuyleri dökuldu, ama turklerde bunlarin devam etmesi onlarin soyundan gelmedikleri anlaminda gelmez, bir eski genin geri etkin olmasindan ibarettit herhalde.

http://www.biriz.biz/efsaneler/yaratilis.htm

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Çindeki Türk pıramıtların birine şu yazıya rastlanır.

Türklert,güneşin batmasına yakın bir zamanda,ordularıyla buralara tekrer gelecekler.

Doğuya

Asyaya

Ve dünyeye hakım olacaklar.

Tolonbeg

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

He he Ruandalılar da RU adasından gelmiş. Yahu neden bu ırk olayı bu kadar büyütülür? Sizin ne gibi bir aşağılık kompleksiniz var kardeşim? Geçmişte başınıza ne geldide kendinizi dünyaya kanıtlama derdindesiniz? Biz Türkler böyle b.ktan meselelerle uğraşacağımıza adam olup insanolmayı öğrenmeliyiz. Mesela önce yerlere tükürme huyundan vazgeçerek başlayabiliriz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela ben bir lüksemburglunun çıkıp biz falanca adadan geldik dediğini duymadım. Lüksemburg un binlerce yıllık geçmişide yok bildiğim kadarıyla. Devamlı büyük devletlerin boyunduruğu altında bugüne kadar gelmişler. Adamların övünecekleri futbol milli takımıda yok. Yani kısacası bizim övünmeye çalıştığımız hiçbirşey ile övünme derdinde değiller. Ama lüksemburg denen ülke dünyanın neredeyse en zengin ve en refah ülkesi. Eyy türk övüneceksen bunlarla övün. Bırak mu adasını falan. Bana bunlarla gel. (Lüksemburg sadace şu an aklıma gelen bir örnek)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela ben bir lüksemburglunun çıkıp biz falanca adadan geldik dediğini duymadım. Lüksemburg un binlerce yıllık geçmişide yok bildiğim kadarıyla. Devamlı büyük devletlerin boyunduruğu altında bugüne kadar gelmişler. Adamların övünecekleri futbol milli takımıda yok. Yani kısacası bizim övünmeye çalıştığımız hiçbirşey ile övünme derdinde değiller. Ama lüksemburg denen ülke dünyanın neredeyse en zengin ve en refah ülkesi. Eyy türk övüneceksen bunlarla övün. Bırak mu adasını falan. Bana bunlarla gel. (Lüksemburg sadace şu an aklıma gelen bir örnek)

Eyy Sayın KAROAS,

güzel anlattınız, hala anlamayan oldu ise, lütfen MU adasına gitsin. Afferin size. :)

tarihinde pil tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte böyleee,

Demek Avrupalılar

Tarıhla

Arkeolojıyla

uğraşmakta ısrarları boktan.

Insan olan ınsanın geçmişini arayan ınsandır.

Insanın geçmişini aramayan CAHAL ve İLKEL ınsanlardır.

Geçmişi araştırmayan müslümenlerdir.

Araştırsa altından

ÇAPANOĞLU çıkacağını biliyür.

Yerler Tüküren hertarafını BOK götürenlerde müslümenlerdir.

Daha doğrusu dinderlerdir.

Birde bir baltaya sap olamayan köklerden gelenler.

Köklerin araştırmasına karşıdırlar.

Bunlar gerçektenhep saçmalarlar.

Dünyede 200 e yakın BUDUN(millet) vardır.

Bunların içinde iki elin parmaklar sayısıkadarı kadarı ancak BAŞ RÖLDE oynayabilmişler.

Pekiiiiii baş rölde oynayamayanların bir eksiyi yokmuydu?

Yahut baş rölde oynayanların fazla bir yanları yokmuydu ?

Büyük mühendislik gerektiren Pıramitleri yapanla

Afrikada kulube kuranlar aynımıdır?

Tolonbey

image0111.jpg

Avrupa’da ve dünyanın başka bölgelerinde yılardır okunamayan yazılar okunuyor ve Türkçe oldukları anlaşılıyor. Bizlere de düşen çok şey var. Her şeyi yabancılardan beklememek. İmkan ölçüsünde kendi geçmişimizi araştırmak, kendimizi aramak. Çünkü geçmişini bilmeyen bir toplumun geleceği de olmaz.

- See more at: http://www.yenidenergenekon.com/45-orta-asyada-turk-piramitleri/#sthash.qsC3ehat.dpuf

tarihinde tolonbey tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
 • Yeni Oluştur...