Jump to content

dinsiz bir türkiye kuruyoruz..


Recommended Posts

dinsiz bir türkiye kuruyoruz..

nasıl ollacak inceleyelim..

önceliği eğitime vermeliyiz, her türlü din dersi kalkacak..

zorunlu pozitif bilim dersleri verilecek..

evrim, ilkokuldan başlayarak çocuklara ayrıntılı anlatılacak..

bütün camiler yıkılacak, yerlerine bilim yuvaları kurulacak..

insanlara sosyallik katılacak bu yuvalarda, uygulamalı bilim anlatılacak..

kuran ve benzeri ortaçağ kitapları toplatılıp imha edilecek..

diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak ve tüm imam, müezzin kadrosu kovulacak..

buradan kazanılacak paralarla bilime ve eğitime yatırım yapılacak..

kurban bayramı ve ramazan bayramları kalkacak, yerlerine sevgi bayramı kutlanacak..

dindarlar hayal edebildiniz mi böyle bir türkiye'yi..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 91
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Dinsiz bir Türkiye kuramazsın.

Peki dinsiz bir ülke kurabilir misin?

O bile zor.

İnsanların yüzde 10'undan fazlası akıl hastası.

Aslında yalnız ABD'de akıl hastası oranı yüzde 17.

Bunların arasında din hezayanlı olanların oranı en aızından yüzde 5'dir.

Bu dünyada akıl özürlü insanlar var oldukça dinsiz ve Allahsız bir ülke olmak mümkün değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

dinsiz bir türkiye kuruyoruz..

nasıl ollacak inceleyelim..

önceliği eğitime vermeliyiz, her türlü din dersi kalkacak..

zorunlu pozitif bilim dersleri verilecek..

evrim, ilkokuldan başlayarak çocuklara ayrıntılı anlatılacak..

bütün camiler yıkılacak, yerlerine bilim yuvaları kurulacak..

insanlara sosyallik katılacak bu yuvalarda, uygulamalı bilim anlatılacak..

kuran ve benzeri ortaçağ kitapları toplatılıp imha edilecek..

diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak ve tüm imam, müezzin kadrosu kovulacak..

buradan kazanılacak paralarla bilime ve eğitime yatırım yapılacak..

kurban bayramı ve ramazan bayramları kalkacak, yerlerine sevgi bayramı kutlanacak..

dindarlar hayal edebildiniz mi böyle bir türkiye'yi..

Selam Sn Goddar bey/hanım

Ütopik te olsa, böyle si bir eyleme karşı, ilk olarak evrensel düşünce sahibi olan biz inançsızlar Hayır! diyecek, sizin karşınızda olacağız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinsiz bir Türkiye kuramazsın.

Peki dinsiz bir ülke kurabilir misin?

O bile zor.

İnsanların yüzde 10'undan fazlası akıl hastası.

Aslında yalnız ABD'de akıl hastası oranı yüzde 17.

Bunların arasında din hezayanlı olanların oranı en aızından yüzde 5'dir.

Bu dünyada akıl özürlü insanlar var oldukça dinsiz ve Allahsız bir ülke olmak mümkün değildir.

Selam Sn Hacı bey

Öncelikle, dinsiz bir ülke gereklimi?

Önemli olan, ülkeyi dinden arındırmak mı? Yoksa, dini bünyesindeki çağ dışı kavramlardan ayrıştırarak, kültürel bir öğreti formatına indirgemek mi gerekli ve önemli olan?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Selam Sn Hacı bey

Öncelikle, dinsiz bir ülke gereklimi?

Önemli olan, ülkeyi dinden arındırmak mı? Yoksa, dini bünyesindeki çağ dışı kavramlardan ayrıştırarak, kültürel bir öğreti formatına indirgemek mi gerekli ve önemli olan?

Yani dini çağa uydurmanın mümkün olacağını düşünüyorsunuz.

Bu asla mümkün değil. Çağa uyan bir din yok dünyada..Olması da imkansız.

Dinsiz insanlar var ama onların oluşturduğu bir toplum yok.

Gerçekçi olmak lazım. İnsanların belli bir azınlığı bir tür akıl özürlü, zayıf ve nahif olduklarından dinsiz yaşayamazlar.

İslam'ı ele alalım.

Bu dindeki sapkınlıklardan nasıl kurtulabiliriz.

Mümkün mü?

Asla mümkün değil.

Dinsiz bir ülke gerekli mi?

Dinsiz bir ülke zaten mümkün değilse, gerekliliği hiç önemli değil.

Dinsizlik ulaşılması imkansız olduğu için pratik bir çözüm değil.

Ama herşeye rağmen dinsiz oranının artması kesin olarak yararlıdır.

Biz ona çalışmalıyız. Dinsiz oranı ne kadar artarsa, dinlerin aşırılıkları o kadar azalır. Tümden yok olmaz belki ama, nisbeten tolere edilir hale gelebilir.

Örneğin Kurban Bayramında hayvan katliamı yapılmaz, ezan hoparlörlerden okunmaz, din dersleri zorunlu olmaz, laik bir sistem kurulur vs....

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilindiği üzere bir şey ne kadar yasaklanırsa o kadar cezbedici olur. Bu herhangi bir dini inanış için de geçerli. Yasaklarla bunun tersi bir tepki sağlanır. Bunun yerine toplumu aydınlatmak ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak daha yapıcı bir girişim olur. Nasıl din insanlara dayatıldığında dinsizliğe veya dinden soğumaya yol açıyorsa, dinsizliğin dayatılması da daha çok dindarlığa veya dinin benimsenmesine yol açar. Bu yüzden gerek dini özgürlükler gerekse dinsizlik için eşit fırsat eşitliği yaratılmalı ve insanların özgür bir şekilde kendisi için bir tercih yapabilmesi sağlanmalı.

Buna dair bir kaç öneri:

-Milli Eğitimin din dersini düzenlemekten elini tamamen çekmesi, sadece din dersi içeriğinin evrensel insan haklarıyla ve ana yasayla uyuşup uyuşmadığını kontrol etmesi ve izin vermesi

-Din dersinin seçmeli ders yapılması ve sadece dine veya mezhebe özel bilgiler verilmesi, tüm dinleri kapsamaması

-Dinler Tarihinin Tarih derslerinde, diğer dinleri tanıtan konuların ise tarafsız bir şekilde felsefe derslerinde verilmesi

-Din dersi öğretmenlerinin cami, kilise, sinangog veya cem evlerinden gönderilen imam, rahip, rabbi veya dede olmaları

-Diyanet İşlerinin devlet yapısından kopartılıp kendi haline bırakılması (hatta isterlerse Halifelik kurumu olsun)

-İlahiyat Fakültelerine ateistlerin de alınmasına izin verilmesi

-İlahiyat Fakültelerinde bir dinin öğrenilmesine izin vermesi ama ne imam ne de rahip yetiştirmesi, kilise ve camilerin imam ve rahiplerini İlahiyat mezunu olanlar arasında kendi seçmesi

-Gerek öğretmenler gerekse öğrenciler için (her yaşta) türban giymesi serbestisi sağlanması

-Başkalarını türban giymeye zorlayan veya türbanı dayatan kişilerle etkin ve aktif bir şekilde mücadele edilmesi

-İmam Hatiplerin Milli Eğitimden çıkarılması, özerk bırakılan Diyanet'e verilmesi

-Devlerin Diyanete hiç bir şekilde maddi bir yardım yapmaması

-Diyanetin kendi ihtiyaçlarını bağış veya zekatlarla kendisi karşılaması

-Diyanetin diğer vakıf veya derneklerden daha farklı ayrıcalıkları olmaması ve aynı haklara sahip olması

-Diyanet İşleri için yeni memur veya imam alınmaması, daha önce var olan Diyanet İşleri memurlarının ve imamlarının ya işten çıkarılması, erken emekli edilmeleri ya da başka devlet işlerine atanması, işten atılan memurların ve imamların maaşlarının memurluk yasalarındaki haklarını ihlal etmeden hayatlarının sonlarına kadar ödenmeye devam edilmesi.

-Cami, kilise, sinangog, cem evi vs. bu tür binaların elektrik ve su masraflarını yine kendileri karşılamaları, cami, kilise vs. inşası için de herhangi bir indirim veya ayrıcalık tanınmaması, diğer vakıf ve derneklerle eşit statüye sahip olması ve üstün görülmemeleri

-Okullarda hali hazırda varsa cami, mescid, kapela gibi ibadet yerlerinin kapatılması, okullarda namaz kılmak veya dua etmek isteyen, beden eğitimi, yüzme dersleri, evrim veya biyoloji derslerine dinleri gereği boykot eden veya girmeyen öğrencilerin çıkışlarının verilmesi ve kayıtlarının imam Hatiplere yaptırılmaları

-İmam Hatip lise mezunlarının devlet üniversitelerine alınmamaları, ama özel üniversitelerin isterlerse İmam Hatipli öğrencileri alabilmelerine izin verilmesi

-Devlet Üniversitelerinde de Seçme sınavların kaldırılması

-Her üniversitenin (özel veya devlete ait) kendi öğrencisini kendisi seçmesi ve seçme kriterlerini kendisi belirlemesi

-Devlete ait ilk ve orta okullarda tüm müfredatın yenilenmesi ve yeniden gözden geçirilip bilimselliğin sağlanması

-Felsefe ve mantık derslerinin ağırlık kazanması

-İnsan Hakları, Demokrasi ve Humanist Etik Değerler derslerine yer açılması

-Tek taraflı bir şekilde Kemalizm ve Atatürk propagandasının derslerde yapılmaması ve ideolojik kemalist dogmaların müfredattan arındırılması, bunun yerine Kemalizm ve Atatürk devrimlerinin her devrim gibi miladını doldurup eskidiğini ve 21. yy'da yeni değerler ile örtüşmediğinin açık, korkusuz ve bilinçli bir şekilde anlatılması.

-Seçmeli politika dersine yer verilmesi ve her türlü siyasi ideolojinin tarafsız bir şekilde anlatılması, sadece tek bir ideolojinin anlatılmasının ve propaganda edilmesinin engellenmesi

-Her türlü beyin yıkama mekanizmasının önlenmesi

-Dersim Olayları, Ermeni Olayları, Kürt Sorunu gibi konuların tarafsız ve resmi görüşten uzak bir şekilde anlatılması, pro contra (lehine/aleyhine) argümanlara yer verilmesi ve öğrencilerin bu konuların değerlendirilmesini özgür bir şekilde kendi kararlarına bırakmaları

Diğer yapılması gerekenler ise politika, dış işleri, iç işleri, sosyal ve ekonomik alanlarda yer alıyor. başka bir sefere de belki bu konuda yazarım.

Link to post
Sitelerde Paylaş

dinsiz bir türkiye kuruyoruz..

nasıl ollacak inceleyelim..

önceliği eğitime vermeliyiz, her türlü din dersi kalkacak..

zorunlu pozitif bilim dersleri verilecek..

evrim, ilkokuldan başlayarak çocuklara ayrıntılı anlatılacak..

bütün camiler yıkılacak, yerlerine bilim yuvaları kurulacak..

insanlara sosyallik katılacak bu yuvalarda, uygulamalı bilim anlatılacak..

kuran ve benzeri ortaçağ kitapları toplatılıp imha edilecek..

diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak ve tüm imam, müezzin kadrosu kovulacak..

buradan kazanılacak paralarla bilime ve eğitime yatırım yapılacak..

kurban bayramı ve ramazan bayramları kalkacak, yerlerine sevgi bayramı kutlanacak..

dindarlar hayal edebildiniz mi böyle bir türkiye'yi..

Kurabilirsiniz tabi ama önce ezanların susmaması için. İslamın bayraktarlığını yapan devletimizin ayakta kalması için bu uğurda savaşan şehid olan dedelerinizin mezarlarına gidip onlardan izin almanız gerekiyor. İzin aldıktan sonrada din uğrunda savaşan dedeleriniz gibi sizinde ateizm için savaşmanız gerekecek. Öle pc başında klavye tuşlarına basarak din düşmanlığı yapmakla olmaz bu iş. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerektiğinde canınızı ortaya koyacaksınız... Şimdi başlayın buyrun kolay gelsin...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kurabilirsiniz tabi ama önce ezanların susmaması için. İslamın bayraktarlığını yapan devletimizin ayakta kalması için bu uğurda savaşan şehid olan dedelerinizin mezarlarına gidip onlardan izin almanız gerekiyor. İzin aldıktan sonrada din uğrunda savaşan dedeleriniz gibi sizinde ateizm için savaşmanız gerekecek. Öle pc başında klavye tuşlarına basarak din düşmanlığı yapmakla olmaz bu iş. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerektiğinde canınızı ortaya koyacaksınız... Şimdi başlayın buyrun kolay gelsin...

+1

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kurabilirsiniz tabi ama önce ezanların susmaması için. İslamın bayraktarlığını yapan devletimizin ayakta kalması için bu uğurda savaşan şehid olan dedelerinizin mezarlarına gidip onlardan izin almanız gerekiyor. İzin aldıktan sonrada din uğrunda savaşan dedeleriniz gibi sizinde ateizm için savaşmanız gerekecek. Öle pc başında klavye tuşlarına basarak din düşmanlığı yapmakla olmaz bu iş. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerektiğinde canınızı ortaya koyacaksınız... Şimdi başlayın buyrun kolay gelsin...

Çanakkale ve diğer cephelerde şehid olanların (ölenlerin diyelim) içinde yahudi, rum, süryani, vs de varken bunu söylemek biraz garip oluyor. İnsanların dinleri için savaştığını düşünmüyorum. İnsanlar, vatanları için, aileleri için, toprakları için, ganimet için, vs savaşırlar ama dinleri için savaşmazlar. Din savaş için kullanılan bir araçtır, amaç değildir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

arkadaşlar hayal kurmayı bırakalım..

adamlarla aynı demokratik ortamda yaşamamız mümkün değil..

tanrılarının emriyle hepimizin boğazına yapışacaklar bir gün..

evet gerekirse onların anladığı dilden savaşacağız..

öyle süt çocuğu gibi pasif kalırsak, daha 10000 yıl böyle yazar dururuz..

örgütlenmeliyiz..

nasıl bir belayla savaştığımızın önce farkında olmalıyız..

size yaşam hakkı tanımayan bir olguya, hepimiz kardeşiz diye giderseniz, torunlarınız da zorla müslüman olacak bunu bilin..

bu uzun bir süreç olacak..

hemen yarın olacak demedik zaten..

kılıçtan geçirilerek zorla müslüman yapılan dedelerimizin de intikamı alınmalıdır, şehitlerden dem vuran arkadaşa cevaben..

korkaklıkla pasiflikle hiçbir yere varamayız..

onlar badem bıyıklarının altından gülerek bakıyorlar sizin bu durumunuza..

dindar bir nesil yetiştireceğiz derken boş konuşmuyorlar..

çocuğunuzun başını örtecek bu arabın allahının yalakaları..

eğer bugün bir şey yapmazsanız, çok ama çok geç olacak..

evet ateist arkadaşlarımızın torunları imam olacak..

5 vakit ezan okuyacaklar, ağızlarından salyalar akıtarak..

bu bir ütopya değil..

son kafir kalana kadar bizi buldukları yerde öldürecekler..

seçim sizin..

kardeş kardeş yaşayın müslümanlarla, yakında odalarınıza hoparlör bağlayıp ezan dinletecekler size bir o kaldı yapmadıkları..

bırakın bu tatlısu ateistliğini artık..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerektiğinde canınızı ortaya koyacaksınız...

Şimdi başlayın buyrun kolay gelsin...

değişimler kansız da olur.

doğu blokunun yıkılması..

avrupa'da özellikle 20.yy'da dinlerin hızla gerilemesi,bölünmesi veya biçim değiştirmesi kansız oldu.

islam da böyle gerileyecek..tabii gerilerse ..

çünkü islam dünyasında zaman durmuş gibi.

islami totaliter anlayış hala çok güçlü.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Türkiye ne derseniz deyin dinle gelişecek bir müddet daha.

Üniversitelere camiler açılacak.

Çoluk çocuk okullara türbanlarla gidecek.

Ne bileyim.. Bir topluluk içinde namaz kılmamak mübah sayılacak. vs..

Ama ne olacak. İt ürüyecek kervan yürüyecek. Kimse birbirini yok edemeyecek.

Belki çok sonraları diyaneti falan özerk yapacak bir parti gelirse o zaman dincilik gerileyecek.

Ya da bu tarz şeyleri yapabilecek bir parti..

Türkiye'nin bir Fransa bir İsveç olması için daha çok çok fırın ekmek yemesi lazım..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...