Jump to content

Bazı müslümanların ve ateistlerin hadis merakı


Recommended Posts

Size Kütüb-i sitte'den(en sağlam kabul edilen hadis kaynakları) bazı hadisler paylaşacağım.Bu konu ateistleri de ilgilendiriyor.Onlar da bilsin.

Bir gün Hz. Ali’ye gelirler ve “Halk hadislere dalmış” derler. Hz. Ali sorar: “Gerçekten öyle mi?” “Evet” derler. Peygamber’den işittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu. “O fitneden kurtuluş nedir, nasıldır?” diye sordum. Resullullah dedi ki: “Kurtuluş Kuran’dadır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de sizden sonrakilerin haberleri de aranızdakilerin hükmü de Ondadır. O gerçek ile yalanı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür, şaka ve boş söz değildir. Onu terkeden her zorbanın Allah boynunu kırar. Hidayeti, doğru yolu Ondan başkasında arayanı Allah sapkınlığa düşürür. O, Allah’ın en sağlam urganıdır. O, hikmetle dolu Kuran’dır. O en doğru yoldur. O, boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin, karıştırıp belirsiz edemeyeceği, ilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bıkılmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.”

Tırmizi; Darimi

Şeddad, İbni Abbas’a “Hz. Peygamber bir şey bıraktı mı?” diye sordu. O da “Sadece Kuran’ın iki kapağı arasında olanları bıraktı.” cevabını verdi.

Buhari, K. Fezailul Kuran; Müslim, K Fezailus Sahabe; Ebu Davud, K. Fiten; Tırmizi K. Fiten

Bunlar da başka kaynaklardan:

İbni Abbas hadis yazmayı yasaklar ve şöyle derdi: “Sizden önceki ümmetlerin sapmaları bu şekilde kitaplar vücuda getirmek yüzünden olmuştur.”

İbn Abdül Berr, Camiul Beyanil İlm 1

Hz. Ömer şöyle der: “Ancak sizden önceki kavimleri hatırladım, onlar da kitaplar yazmışlar ve Allah’ın Kitabı’nı bırakarak onlara sarılmışlardı. Allah’ın Kitabı’na hiçbir şeyi karıştırmam.” Diğer bir rivayette; “Allah’ın Kitabı’nı asla başka bir şeyle değiştirmem.” Başka bir rivayette; “Ben yemin ederim ki Allah’ın Kitabı’nı hiçbir şeyle gölgelemem.”

El Hatip, Takyıdul İlm; İbni Sad, Tabakat

Hadisler, Ömer döneminde çoğalmıştı. Ömer halktan beraberlerinde bulunan hadis sayfalarını getirmelerini istedi. Sonra bunların yakılmasını emrederek şunu söyledi: “Kitap Ehli’nin Mişnası gibi Müslümanların Mişnasıdır bunlar.”

İbni Sad, Tabakat, 5/140

Ebu Bekir, Peygamberimiz’in vefatından sonra halkı toplamış ve onlara şöyle demiştir: “Sizler Allah’ın elçisinden farklı hadisler naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük anlaşmazlıklara düşecektir. Allah’ın elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki: İşte Allah’ın Kitabı aramızda, onun helalini helal kılın, haramını haram görün.”

Zehebi, TezkiratulHuffaz 1/3; Buhari l.cilt

tarihinde xseddx tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 111
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bazı müslümanların değil, müslümanların %99,9'unun. Sizler daha yeni peydah oldunuz, hadisler ise 1000 yıldır vardı ve müslümanlar o hadisleri dikkate alıyordu ve hala alıyorlar.

Ha bu arada, Kuran'da bir hadistir unutma, gökten düşmedi bu kitap, hadisleri anlatanlar da Kuran'ı yazanlar da aynı kişilerdir. İslam tarihi hadise dayanır, hadisleri sildiğin anda ortada İslam diye bir şey kalmaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadis İslamın temelinde vardır, aslında hadis Konfüçyus'un yada Buda'nın öğretilerinin bir benzeri gibidir..Ancak bezirganlar yani ortadoğulu din tüccarları bunuda bir çıkar konusu yapıp toplumu amaçlarına uygun yönetmişlerdir...Hadis uydurma ilk halife zamanından beri başlamış ve süregelmiştir. Aslında komik olan bu hadisleri uydurma ve gerçek diye ayırd etmeye çalışan İlahiyat bilim adamları (!) nın olmasıdır..

Link to post
Sitelerde Paylaş

sed bıkmadın mı , bunlardan,

neyin peşindesin ,

bu kaçıncı konu ve aynı konu,

kardeş,

bir cacık bildiğin yok, ulema kesildin mileltin başına,

ateistlere birşey öğreteceğim diye uğraşıyorsan,

emin ol onlar senden daha fazlasını biliyorlar.

google kardeşliği kopyala yapıstır işlerini bırak.

kendi kendini bitiriyorsun farkında değilsin.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bazı müslümanların değil, müslümanların %99,9'unun. Sizler daha yeni peydah oldunuz, hadisler ise 1000 yıldır vardı ve müslümanlar o hadisleri dikkate alıyordu ve hala alıyorlar.

Ha bu arada, Kuran'da bir hadistir unutma, gökten düşmedi bu kitap, hadisleri anlatanlar da Kuran'ı yazanlar da aynı kişilerdir. İslam tarihi hadise dayanır, hadisleri sildiğin anda ortada İslam diye bir şey kalmaz.

Hadisle Kur'an ayetleri farklı.Ayetler hemen yazılıyor ve ezberleniyordu.Bu hadisler ise peygamberden 200 yıldan sonra toplanan sözler.Doğrulu için hiçbir kanıt yok.Söyleyen kişiye güvenmek zorunda kalıyorsun.Bana babam dedi ona amcası demiş ona onun babası demiş o da peygamberden duymuş.Bu mu dinin kaynağı yani?Ayıp o %99 a ! 99dan azdır bence.

Link to post
Sitelerde Paylaş

sed bıkmadın mı , bunlardan,

neyin peşindesin ,

bu kaçıncı konu ve aynı konu,

kardeş,

bir cacık bildiğin yok, ulema kesildin mileltin başına,

ateistlere birşey öğreteceğim diye uğraşıyorsan,

emin ol onlar senden daha fazlasını biliyorlar.

google kardeşliği kopyala yapıstır işlerini bırak.

kendi kendini bitiriyorsun farkında değilsin.

Ateistlerden banane benim derdim sizsiniz.Ben sizi uyarıyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş

güzel insan,

kuranı kerimden baskasını kabul etmeyen kişi,

kuranı kerime bakarak, herşeyi çözemessin diyoruz.

yanlış bu.

alimlere ihtiyacın olacak, hadislere ihtiyacın olacak,

kendi kendine islam dinini nekadar çözebilirsin.

daha bir namazın nasıl kılındığını söyleyemiyorsun.

içinden ne gelirse öyle takıl demeyle olurmu namaz.

bunun kuralları nı , yapılışlarını, surelerini, dualarını neye göre belirliyorsun,

bir mezhebe diyeceksin,

mezhebi biz kendimiz mi uygulayacağız,

yada mezhep namaz kılınca x mezhep,

oruc tutunca z mezhep, zekat verince y mezhep mi olacak.

parça bölük bir uygulama olmazmı,

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadisle Kur'an ayetleri farklı.Ayetler hemen yazılıyor ve ezberleniyordu.Bu hadisler ise peygamberden 200 yıldan sonra toplanan sözler.Doğrulu için hiçbir kanıt yok.Söyleyen kişiye güvenmek zorunda kalıyorsun.Bana babam dedi ona amcası demiş ona onun babası demiş o da peygamberden duymuş.Bu mu dinin kaynağı yani?Ayıp o %99 a ! 99dan azdır bence.

Bu %99, bir kaç yıl önce %100'dü, ama daha sonra bazı hadisleri hazmedemeyenler ortaya çıktı, inkar etmeye başladılar.

Peh, Kuran'ın doğruluğuna dair kanıt nerede? Orjinaller yok ortada, ilk Kuran kitabı hangi tarihe ait?

Link to post
Sitelerde Paylaş

güzel insan,

kuranı kerimden baskasını kabul etmeyen kişi,

kuranı kerime bakarak, herşeyi çözemessin diyoruz.

yanlış bu.

alimlere ihtiyacın olacak, hadislere ihtiyacın olacak,

kendi kendine islam dinini nekadar çözebilirsin.

daha bir namazın nasıl kılındığını söyleyemiyorsun.

içinden ne gelirse öyle takıl demeyle olurmu namaz.

bunun kuralları nı , yapılışlarını, surelerini, dualarını neye göre belirliyorsun,

bir mezhebe diyeceksin,

mezhebi biz kendimiz mi uygulayacağız,

yada mezhep namaz kılınca x mezhep,

oruc tutunca z mezhep, zekat verince y mezhep mi olacak.

parça bölük bir uygulama olmazmı,

Peki ben 70 yaşında,hayatı İslami ilimlerle geçmiş biri olsaydım beni dinler miydin?Sözlerimi dikkate alır mıydın?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadisle Kur'an ayetleri farklı.Ayetler hemen yazılıyor ve ezberleniyordu.Bu hadisler ise peygamberden 200 yıldan sonra toplanan sözler.Doğrulu için hiçbir kanıt yok.Söyleyen kişiye güvenmek zorunda kalıyorsun.Bana babam dedi ona amcası demiş ona onun babası demiş o da peygamberden duymuş.Bu mu dinin kaynağı yani?Ayıp o %99 a ! 99dan azdır bence.

Ayıp değil...

Kendince iyi bir şey yapmaya çalıştığını düşünüyorsun ama çabaların kuranın yazılışında ki köylü kurnazlığına kurban gidecek.

Ahzab 21: Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

Böyle bir ayet varken tabi ki %99 hadisleri dikkate alacak.

Başka bir tartışmada da dikkatini çekmeye çalışmıştım, sahih kabul edilen hadislerden hiç birisi kuranla çelişmiyor. Ne kadar kötücül olursa olsun hayır bu kurana aykırı diyemiyorsun çünkü kitabın bizzati kendisinde hadisle açıklanan yoruma uygun bir şeyler bulunuyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayıp değil...

Kendince iyi bir şey yapmaya çalıştığını düşünüyorsun ama çabaların kuranın yazılışında ki köylü kurnazlığına kurban gidecek.

Ahzab 21: Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

Böyle bir ayet varken tabi ki %99 hadisleri dikkate alacak.

Başka bir tartışmada da dikkatini çekmeye çalışmıştım, sahih kabul edilen hadislerden hiç birisi kuranla çelişmiyor. Ne kadar kötücül olursa olsun hayır bu kurana aykırı diyemiyorsun çünkü kitabın bizzati kendisinde hadisle açıklanan yoruma uygun bir şeyler bulunuyor.

Peygamber dini kafasından mı uyduruyordu?Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır.Bazı sahih hadisler Kur'an ile,mantık ile hatta diğer hadisler ile çelişiyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki ben 70 yaşında,hayatı İslami ilimlerle geçmiş biri olsaydım beni dinler miydin?Sözlerimi dikkate alır mıydın?

bak güzel kardeşim,

akıl yaşta değil baştadır.

insan olan herkesten bir ders alır,

ama ortak noktolar ve söz konusu islamın gereklilikleri olunca,

resulullah sav ın yaptığı,

ama senin bu kuranda yok , mantığına uyana göre davran dediğini,

nasıl dikkate alayım

yada bu sözün nesine güveneyim.

sen bir imamı azam dan , imamı rabbaniden dahamı donanımlısın,

evet diyorsan şuan bile senin bilgilerinden ders almak isterim.

öğrenmek güzel şeydir,

insan zaten her daim öğreniyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

sen bir imamı azam dan , imamı rabbaniden dahamı donanımlısın,

Al sana sahih hadis:

Sen Allah'ın Aslanı Hz.Ali'den ,Allah'ın elçisi Hz.Muhammed'den daha mı donanımlısın ??!?!! OKU:

Bir gün Hz. Ali’ye gelirler ve “Halk hadislere dalmış” derler. Hz. Ali sorar: “Gerçekten öyle mi?” “Evet” derler. Peygamber’den işittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu. “O fitneden kurtuluş nedir, nasıldır?” diye sordum. Resullullah dedi ki: “Kurtuluş Kuran’dadır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de sizden sonrakilerin haberleri de aranızdakilerin hükmü de Ondadır. O gerçek ile yalanı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür, şaka ve boş söz değildir. Onu terkeden her zorbanın Allah boynunu kırar. Hidayeti, doğru yolu Ondan başkasında arayanı Allah sapkınlığa düşürür. O, Allah’ın en sağlam urganıdır. O, hikmetle dolu Kuran’dır. O en doğru yoldur. O, boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin, karıştırıp belirsiz edemeyeceği, ilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bıkılmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.”

Tırmizi; Darimi

tarihinde xseddx tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hadis İslamın temelinde vardır, aslında hadis Konfüçyus'un yada Buda'nın öğretilerinin bir benzeri gibidir..Ancak bezirganlar yani ortadoğulu din tüccarları bunuda bir çıkar konusu yapıp toplumu amaçlarına uygun yönetmişlerdir...Hadis uydurma ilk halife zamanından beri başlamış ve süregelmiştir. Aslında komik olan bu hadisleri uydurma ve gerçek diye ayırd etmeye çalışan İlahiyat bilim adamları (!) nın olmasıdır..

Çok güzel bir tespit

Link to post
Sitelerde Paylaş

Peki ben 70 yaşında,hayatı İslami ilimlerle geçmiş biri olsaydım beni dinler miydin?Sözlerimi dikkate alır mıydın?

Sana inanılmaz. Bu başlık altında yazdığın iletilerin her cümlesi bir ayrı yalan.

Dininiz yalan. Kitabınız yalan. Hadisleriniz yalan.. Sizler yalancısınız..

Bana dininizle ilgili tek bir doğru söyleyin dişimi kıracağım..

Link to post
Sitelerde Paylaş

arkadaş işine gelince hadis nakledersin, işine gelmeyince, hadislerle olmaz dersin,

senin düşünce yapını anlayamadım ki,

amacın nedir gerçekten bilemiyorum.

sen tıp fakultesi bitiren her insanın aynı ameliyatı yapacağını söyleyebilirmisin.

oysaki hepsi doktor,

hepsi uzman,

birisi beyin ameliyatı yapıyor, diğeri ilik nakli, diğeri kalp ameliyatı vs.

her branşın dalları ayrıdır.

ama temelde bütün doktorlar, acil durumlarda ani müdahaleyi yapacak donanımdadırlar.

gerekli bilgilere sahiptirler.

acil serviste nöbet tutarken, her türlü hastaya ilk mudahaleyi her doktor yapar.

sonrasında nakil ederler, hastalığının türüne göre servislere yada ameliyathaneye ...

sen şimdi kalkmış, bir göz doktoruna beyin ameliyatı yapar diyorsun,

belki bu örnek bile az gelmiştir,

sen bir hasta bakıcıya , ilik nakli yap diyorsun.

durumun ciddiyetini umarım anlamışssındır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

durumun ciddiyetini umarım anlamışssındır.

Hadisleri silip atalım demiyorum.Samimi bir soru soruuyorum.Aşağıdaki SAHİH hadise bak ve ne düşündüğünü söyle:

Bir gün Hz. Ali’ye gelirler ve “Halk hadislere dalmış” derler. Hz. Ali sorar: “Gerçekten öyle mi?” “Evet” derler. Peygamber’den işittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu. “O fitneden kurtuluş nedir, nasıldır?” diye sordum. Resullullah dedi ki: “Kurtuluş Kuran’dadır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de sizden sonrakilerin haberleri de aranızdakilerin hükmü de Ondadır. O gerçek ile yalanı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür, şaka ve boş söz değildir. Onu terkeden her zorbanın Allah boynunu kırar. Hidayeti, doğru yolu Ondan başkasında arayanı Allah sapkınlığa düşürür. O, Allah’ın en sağlam urganıdır. O, hikmetle dolu Kuran’dır. O en doğru yoldur. O, boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin, karıştırıp belirsiz edemeyeceği, ilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bıkılmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.”

Tırmizi; Darimi

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...