Jump to content

Recommended Posts

Putperestlerle yaptığı Hendek savaşından sonra putperestlerle işbirliği yaptığı suçlaması ile Muhammed Medineli Yahudi toplumu Benukureyza’lıların üstüne yürümüş, Benu kureyza’lılar ellerindeki kaleleri olan Hayber’e sığınmışlardı.

Hayber kalesini kuşatan Muhammed hiç acele etmedi. 1 aya yakın süre ablukaya aldığı kaleye giriş çıkışı engelledi. Benu kureyzalılar açlık ve susuzluk ile de mücadele ediyorlardı.

Hayber kalesinde Muhammed önderliğindeki Müslümanların ablukası nedeni ile açlık ve susuzluk ile mücadele eden Benu kureyzalılar , Muhammed ile anlaşma yoluna gitmek zorunda idiler. Muhammed onlara güvenilir !!! bir anlaşma sundu. Derhal silahlarını bırakıp teslim olacaklardı ve Muhammed’in eski Yahudi yeni Müslüman olan sahabelerinden Sa’d bin. Muaz’ın vereceği cezayı kabul edeceklerdi. Çaresizlik içindeki Yahudi benukureyza’lılar istemedende olsa teklifi kabul ettiler savaşadan silahlarını teslim ettiler. Eski Yahudi olan yeni Müslüman Sa’d bin Muaz’ın kendi haklarını koruyacağını düşündüler son bir ümitle.

Ahzab suresi 26. ayet; Allah, ehl-i kitaptan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.

27. ayet; Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah’ın her şeye gücü yeter.

Sahih hadislerde anlatılanlara göre kaledeki çaresiz Yahudilerin eli silah tutabilenlerden 400-900 arasında bir erkek topluluğu öldürüldü. 400-900 arası olduğ

u söylenilen Yahudilerin büyük çoğunluğu HZ. Ali tarafından katledilmişti. Ali o gün kafa kesmekten çok yorulmuştu ve kafa kesme işlemi sırasında yorgunluktan sürekli olarak kılıç kullandığı kolunu değiştiriyordu. Muhammed ise kesim işleminin yanına çadır kurdurmuştu ve kesim işlemini gözlemliyordu.Katledilen Yahudi erkekleri topluca gömüldüler.

Tüm silah tutabilen erkekleri öldürülen yahudilerin artık zenginlikleri müslümanlarındı.Ahzab suresi 26 ve 27. ayet bu katliamı anlatır. 26. ayette bir kısmını öldürüyordunuz derken öldürülen 400-900 arası Yahudi erkek kastediliyor. Bir kısmını esir alırdınız derken kadınlar ve çocuklar kastediliyor.27. ayette ise Yahudilerin tüm malvarlıklarının artık Müslümanların olduğu anlatılıyor. Katliamdan sonra, Dıhyetü’l-Kelbı adındaki delikanlı Arap, Muhammed’e gelir; tutsak kadınlardan birini kendisine alması için ondan izin ister. Muhammed de,: “Haydi git de bir câriye al!” diye karşılık verir. Ne var ki Dıhye gidip Safiyye’yi alır. Bunu gören bir başka Arap hemen koşup Muhammed’e haber verir. Safiyye’nin Dıhye’ye değil; “Peygamber”e uygun olacagını söyler. Muhammed’de Dıhye’yi çağırtır; “başka bir cariyeyi” almasını söyler. Dıhye’ye verilen “cariye”, Safiyye’nin kocasının kızkardeşidir. Muhammed, kendisine “karı” olmanın karşılığında Safiyye’yi “azâd” eder. Yola çıkıldığında, bir yandan da “zifaf’ düşünülmektedir. Ümmü Süleym, Safiyye’yi hazırlar. Ve gece olunca da Muhammed’in koynuna koyar.” (Başta Buhari, en sağlam hadis kiıaplarında da yer alan bu hadisi, Kamil Miras’ın çeviri ve “Izah”ını da görmek için Bkz. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi, Ankara, 1985, Diyanet Yayınlarından, 2/299-310.)

Babası ve kocası öldürülen bir kadını aynı gün (veya 1 gün sonra) , hemde babasını ve kocasını öldürenlerin liderine , muhammedin koynuna verdiler. Safiyye o sırada daha genç bir kız iken muhammed 57 yaşında idi.

Muhammed babası ve kocasını daha yeni öldürttüğü acılar içindeki bir kızı koynuna alıp sevişti.

tarihinde administrator tarafından düzenlendi
Başlık adı silindi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

47 yaşındayken 9 yaşındaki çocukla evlenen (kimi kaynaklara göre ayşe ile 6 yaşında nişanlanmıştır) bir SÜBYANCInın "örnek ahlak" teşkil ettiği bir toplumdan tecavüzleri bırakmasını beklemek saçma değil mi sizce de ?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

47 yaşındayken 9 yaşındaki çocukla evlenen (kimi kaynaklara göre ayşe ile 6 yaşında nişanlanmıştır) bir SÜBYANCInın "örnek ahlak" teşkil ettiği bir toplumdan tecavüzleri bırakmasını beklemek saçma değil mi sizce de ?

Ateistler kesin olmayan kaynakları işlerine gelince neden kullanıyorlar acaba ? :huh:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu başlığı fazla genelleme olmuş. SAnki müslüman olan herkes tecavüzcüymüş gibi. Bu doğru değil. Müslüman insanlar genelde sakin ve zararsız insanlardır. En azından benim çevremdekiler.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistler kesin olmayan kaynakları işlerine gelince neden kullanıyorlar acaba ? :huh:

47 yaşında olup 6 yaşında biriyle evlensen de SÜBYANCIsındır 9 yaşında olan biriyle evlensen de SÜBYANCIsındır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

47 yaşında olup 6 yaşında biriyle evlensen de SÜBYANCIsındır 9 yaşında olan biriyle evlensen de SÜBYANCIsındır.

O hadisler %100 doğru değil.Hiçbir hadisin %100 doğru olduğuna inanmıyorum.Zaten 200 yıl sonra söz ile anlatılan bir olayın en iyi ihtimalle ayrıntıları değişir.Madem mantıklısın,gerçekçisin hadisler ile bize saldırma.

Konu başlığı fazla genelleme olmuş. SAnki müslüman olan herkes tecavüzcüymüş gibi. Bu doğru değil. Müslüman insanlar genelde sakin ve zararsız insanlardır. En azından benim çevremdekiler.

Gerçekçi olduğun için teşekkürler.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
O hadisler %100 doğru değil.Hiçbir hadisin %100 doğru olduğuna inanmıyorum.Zaten 200 yıl sonra söz ile anlatılan bir olayın en iyi ihtimalle ayrıntıları değişir.Madem mantıklısın,gerçekçisin hadisler ile bize saldırma.

Sen söyle o zaman 47 yaşındaki peygamberin ayşeyle kaç yaşında evlendi ?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen söyle o zaman 47 yaşındaki peygamberin ayşeyle kaç yaşında evlendi ?

Ben nereden bileyim.17-18 yaşlarında evlendiğini destekleyen rivayetler de var ama onlar da bu hadisler kadar güvenilirdir ancak.

Sen kesin olmayan bilgilerle konuşma bence.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben nereden bileyim.17-18 yaşlarında evlendiğini destekleyen rivayetler de var ama onlar da bu hadisler kadar güvenilirdir ancak.

Sen kesin olmayan bilgilerle konuşma bence.

Kuranda namaz kıl der.Ama nasıl kılacağın gösterilmez.O zaman namaz niye kılıyorsun ?

Namazın nasıl kılınacağını sadece hadis ve sünnetten öğrenirsin ama bu konularda bir nebze olsun şüphe etmiyorsun mesela...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranda namaz kıl der.Ama nasıl kılacağın gösterilmez.O zaman namaz niye kılıyorsun ?

Namazın nasıl kılınacağını sadece hadis ve sünnetten öğrenirsin ama bu konularda bir nebze olsun şüphe etmiyorsun mesela...

Kıldığımı nereden biliyorsun? :)

Kur'an'dan anlayan anlıyor nasıl kılınacağını.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cüveyriye'nin de acıklı bir hikayesi var. Kocası müslümanlar tarfından öldürülüyor, kendisi de ganimet payı olarak müslümanlardan birine düşüyor.

Cüveyriye payına düştüğü adamla mukatebe (Kölenin özgürlüğünü satın almak üzere sahibiyle yaptığı anlaşma) yapıyor ve Muhammed'den özgürlüğü için yardım istiyor.

Kadının güzelliğini gören Muhammed hemen ona karşı bir teklif sunuyor: "Senin özgürlük bedelini ödeyeyim, sen de benim karım ol."

Kadın teklifi kabul ediyor ve Muhammed onun mukatebe bedelini mehrine sayıp haremine katıyor.

İşte Alemlerin efendisi(!) böyle bir adam, kendisinden özgürlüğü için yardım isteyen bir kadının bile çaresizliğini kullanan birisi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlığı açan arkadaşın cinsel sorunları olmalı :lol: Çünkü başlık: İslam tecavüzcü ve katillerin dinidir

Bütün başlıkları ve konuları cinsellik üzerine.

Cinsel sorunlarının tek sorumlusu olarak da islamı görüyor. Ama arkadaşın cinsel problem çözümü başka yerde; ama neyse burada söylemeyelim şimdi :lol: :lol:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Başlığı açan arkadaşın cinsel sorunları olmalı :lol: Çünkü başlık: İslam tecavüzcü ve katillerin dinidir

Bütün başlıkları ve konuları cinsellik üzerine.

Cinsel sorunlarının tek sorumlusu olarak da islamı görüyor. Ama arkadaşın cinsel problem çözümü başka yerde; ama neyse burada söylemeyelim şimdi :lol: :lol:

Ben müslümanlar kadar utanmaz insan görmedim, adamların yalanlarını kendi tarihlerini kullanarak yüzlerine vuruyorsun, hiç bir şey olmamış gibi yalana devam ediyorlar. Pes yani.

Aşağıdaki olayda, bedeviler bile evli kadınlara yanaşmayı çirkin bulmuş, Muhammed bakın keyfinize demiş ve bir ayetle işi halletmiş.

Nisa:

24. "Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulundu­ğunuz cariyeler müstesna, bunlar, Allah'ın üzerine farz kıldığı hükümler­dir..."

1- Muhammed b. Abdirrahman b. Bünanî, Muhammed b. Ahmed b. Hamdan'dan, o Ebû Ya'la'dan, o Amr en-Nakıd'dan, o Ebû Ahmed Zübeyri'den, o Süfyan'dan, o Osman el-Bettî'den, o Ebu'l-Halil'den, o da Ebû Said el-Hudrî'den şöyle dediğini bize rivayet etti:

"Evtas Gazvesi'nin olduğu gün kocaları olan esir kadınları ele geçirmiştik. Onlara mücamaatta bulunmayı çirkin bulmuştuk. Peygamber (s.a.v.)'e bunu sorduk da bu âyet nazil oldu. Biz de o kadınları böylece helal bulduk."

2- Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. el-Haris, Abdullah b. Muhammed b. Cafer'den, o Ebû Yahya'dan, o Sehl b. Osman'dan, o Abdurrahim'den, o Eş'as b. Sevvar'dan, o Osman b. Bettî'den, o Ebu'l-Halil'den, o da Ebû Said el-Hudrî'den bize şöyle dediğini haber verdi:

"Rasulullah (s.a.v.) Evtas ahalisini esir alınca dedik ki: "Ey Allah'ın Rasulü, soylarını, kocalarını tanıdığımız esir kadınlarla nasıl mucamaatta bulunabi­liriz?" Bunun üzerine bu âyet nazil oldu."

3- Ebû Bekr Muhammed b. İbrahim el-Farisî, Muhammed b. İsa b. Amraveyh'ten, o İbrahim b. Muhammed b. Süfyan'dan, o Müslim b. Haccac'dan, o Ubeydullah b. Ömer el-Kavarirî'den, o Yezid b. Zuray'dan, o Said b. Ebî Arube'den, o Katade'den, o Ebû Salih Ebû Halil'den, o Ebû Alkame el-Haşimî'den, o da Ebû Said el-Hudrî'den bize şu rivayette bulundu:

"Rasulullah (s.a.v.) Huneyn Günü, Evtas Kabilesi'ne bir grup ordu gönderdi. Bu grup bir düşman birliğine rastlayıp onlarla savaştılar da onlara galip gelerek, kadın esirler elde ettiler. Rasulullah (s.a.v.)'ın Ashabı'ndan bir grup, müşrik kocalarından dolayı o esir kadınlarla münasebette bulunmaktan sakındılar. Allah Teala da bu âyeti indirdi,"

4- Ebu Saîd Hudrî'den Nesâî, Tirmizî, Ebu Davut ve Buharî rivayet etti. Ebu Saîd:

-Bize, Evtâs esirlerinden esirler isabet etti. Kadınların kocaları vardı. Biz onlarla birleşmeyi çirkin gördük, Nebî Aleyhisselâm'a sorduk., Nisa: 4/24 âyeti indirildi. Ancak Allah'ın sizin üzerinize Efa ettiği şeydir, biz onların ferclerini helal kıldık, buyurdu.

5- İbnu Abbas'tan (r.a.) Taberânî anlattı. İbnu Abbas (r.a.):

-Huneyn gününde indi. Allahü Teâlâ, Huneyn günü Müslümanlara fetih müyesser kılınca, ehli kitabın kadınlarından müslümanlara kadınlar isabet etti. Onların kocaları vardı. Bir erkek, kadınlardan biri ile olmak istediğinde, Kadın:

-Benim kocam var, derdi. Bundan Rasûlullah'a soruldu. Allahü Teâlâ, Nisa: 4/24 âyetini indirdi, dedi.

6- İbnu Cerîr Amrete îbni Süleymandan, o babasından anlattı:

Hadraî, erkekler mehri farz kılıyorlar, sonra onlardan biri ona ulaşmakta zorluk görüyor zannetti, Nisa: 4/24 ayeti indi, dedi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Merhaba arkadaşlar..Herkese iyi yazışmalar..

Öncelikle yeni üye olmam nedeniyle yeni başlık açamamanın azizliğinden muzdarip olduğumu dile getirip konuya girmek istiyorum..İsterdimki şu Kurayza oğulları meselesine mustakil başlık açayım orda şu ateist düşüncecin ne kadar çarpık , ne kadar gazla ilerleyen ve ne kadar içi boş balon gibi dışardan hoş ve havalı ama içinde istikrarsız ve kararsız -sönmeye yatkın ..Şimdilik bu sayfaya başka forumda açtığım linki ekliyorum..Sonrasında başlık açabilecek duruma geldiğimde hodri meydan yaparız..Saygılar:

http://forum.memurlar.net/konu/1769478/

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

utanmasalar müslümanları , dünyanın en azılı suçluları, en kötü toplumları ilan edecekler, bu başlığı açan kişiye biri sorsun hayatında bu ülke için bir ağaç dikmişmidir, yada bir yoksulu doyurmuşmudur, ama böyle konularla siyaset yapıp sanal alem kingi olmak içi, her türlü olaya el atar, kendisi ahlak abidesi ya, insanları suçluyor,

bu ülkede bir savaş çıksa , en basiti kaçacak delik arayacakların başında gelirsin , yine bu ülkeyi savunacak bulursan onlarda müslümanlar olacaktır. yediği kaba tüküren insan modeli, bastığın toprak , soluduğun hava , senden hesap soracak ....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dostum ateizm, kömür olmaya razı olmaktır..

Ateizm aklı heba etmektir..

Ateizm şeytanın dolmuşuna binmektir...

Ateizm musibetlerin en beteridir....

Çünkü bütün insanı bağları koparır.

Tuvalette, mutfak arasını özgürlük zanneder..

Ateizm insanı insaniyetten çıkarır...

Maymun gibi bir hayvanlığa razı eder...

Ateizm kendini yokluğa gömmektir....

Yoklukta ise elem ve kederden başka bir şey yoktur...

Ateizm vicdanının seni duymamaktır...

Ateizm gafletin en derin yeridir...

Ateizm ebedi zindana mahkum olmaktır....

Daha ne diyelim...

Allah kurtarsın...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ateist değil ki bunları yazan, ateistler böyle yazmaz, yahudiler müslümanları böyle itham eder, kendileri üstün ırk lar, geri kalan herkes sapık , vahşi, yoldan çıkmıştır onlar için.

ateistim diye girip kin kusanlar var farkı tarzından anlayın lütfen.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateizm nedir? Muslumanlar bunu cevaplasinlar. Yoksa herseyi yenibastanmi anlatacagiz bunlara? Birde bu ne ya, yeni ie10 bespara etmez. Ne yazarsan yaz alti kirmizi cizgi, autocorrect . ENTER calismiyor ustelik. Nerde bu devlet, nerde bu hukumet

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...