Jump to content

Recommended Posts

Bilim ve Felsefenin ilgi alanları farklı olarak söylense de hem felsefenin bilim üzerinde hem de bilimin felsefe üzerinde etkisi vardır. Felsefe bilime bakış açısı kazandırırken, bilim de felsefe de yeni ufuklar açar.

Bilim, her toplumda felsefi akımlara göre farklı algılanmış, bilgi kaynağı ve meşru bilgiye ulaşma konularında aynen bu forumda olduğu gibi değişik görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Ampirizm kendi içerisinde İdealist ve Materyalist olarak ikiye ayrılır. Mateyalist deneycilere göre; objektif olarak var olan dış dünyanın gözlem, deney ve deneyimle kavranabileceği varsayılır. İdealist Ampiristler ise, deneyimlere dayanır ve bunu duyumlarla sınırlarlar. Gerçek, embollerden ibaret olup insanların bilgi birikiminde ve algılamalarında saklıdır. Varlıklar, 'ideler aleminin' (düşünceler ve idealar) birer yansımasıdır.

İsealistlerden bazıları deneyciliği de yetersiz bulur, zira deney ve duyumlara aşırı önem verip aklı geri plana itmektedir. Tümevarımın nasıl sağlanacağı net değildir.

Pozitivizm (akılcılık, olguculuk) metafiziğin yerine olgulara dayanan bilimi savunur. Bilim olguları, başka olgulara dayanarak savunmalıdır. Aslında hem metafiziğin hem de materyalizmin arasında orta bir yol gibidir.

Pozitivizme göre, doğrulanabilen bilgi gerçek bilgidir. Metafizik bilgiyi bilimsel bilgiden ayırmak için doğrulanabilirliği kullanır. Bir önermenin doğruluğu, onun doğrulanabilirliğine bağlıdır.

Bununla beraber insanlar yanlış yönlendirildiklerinde yanılabilirler ve bu yüzden objektiflikten uzaklaşabilirler. Bu suretle bilim ve araştırmacı arasındaki en büyük engellerden biri ,önceden var olan kalıp yargılardır.

Sonuç olarak, bilimin oluşması mantıksal bir süreçten geçmek zorundadır, yani somut olan soyut bir mantıktan geçerek var olur, hiç bir önerme de akıl uyürütmek için tek başına yeterli değildir. Eğer öncül önermeniz yanlış ise, sonuç önermeniz ve varacağınız sonuç ta yanlış olacaktır.

tarihinde bakifani tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 137
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Bilim kesin şu şöyledir, kesin bu böyledir dediği anda, bilimsellikten çıkar. Kesinlik önyargıları var eder. Bence şunu unutmamak gerekli ki, deneysel bulguların, deneyimlerin, gözlemlerin saf ve yansız veya araçsız olduğunu savunmak, gerçek anlamda bağnazlık olur. Kuramlara dayanarak bilgi üretimini kabul etmekle beraber, kuramların yanında sağ duyuların var olduğunu iddia ederim. Zira iddiasız insan veya sağduyusuz insan olamaz. Böyle birinin var olabilmesi için, düşünsellikten uzak olması gereklidir. Bu da o kişinin insani vasıflarını yarım kılar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Doktorasını bitirmiş insanlara da PhD yani doctor of philosophy (felsefe doktoru) ünvanı verilir. Tabi tıp doktoru M.D (medicine doctor) ayrıdır. ScD (Science Doctor) gibi ünvanlar görmüştüm ama Dünya genelinde böyledir (Oxford istisnaydı onların birde DPhil-->Philosophy doctor ünvanı var, aynı haltın laciverti).

Bizim ülkemizde bilimle uğraşmayan çok az kişi aslında Dr. ünvanın bu şekilde olduğunu biliyor. Gerisi tıp doktoru gibi zannediyor.

Bu hep bana garip gelmiştir, neden PhD? (Sebebini biliyorum ama garip geliyor).

Link to post
Sitelerde Paylaş

Felsefe'nin yanında bilim konusu da var sayın hacı, Sosyal bilimlere sanırım Alerjiniz var. Şunu unutmayın ki Fen bilimleri Bilimin sadece bir kanadını oluşturur. Dilerseniz Bilim başlığını sosyal bilimler ve Fen bilimleri olarak ayırın..

tarihinde bakifani tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Felsefe ve bilimin sınırı yoktur, düşünecek olursak dinlerde birer felsefedir..Her filozota bir peygamber. Rating kimde yüksekse o kazanıyor felsefede..Güzel ve oturaklı laf etme sanatı felsefe yani bir görüşü öne sürüp benimsetme, bilim ise yüzlerce binlerce kez gözlemleyip hep aynı sonuçlar doğuran bir durumu ispatlama..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Felsefe idealist açıdan yaklaşır, bilim daha çok mateyalisttir (Tamamen demiyorum). Bazı materyalistler,fen bilimlerinde kullanılan yöntemlerin sosyal bilimlerde de kullanılabileceğini öne sürmüşler, fakat bu görüş maalesef günümüzde çok defalar eleştirilmiştir ve geçerliliğini yitirmiştir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...